Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Χρήση της Δόμησης Εκφράσεων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Παραστάσεις που χρησιμοποιούνται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα στην Access και είναι παρόμοια με τους τύπους στο Excel. Η Δόμηση παραστάσεων παρέχει εύκολη πρόσβαση στα ονόματα των πεδίων και στοιχείων ελέγχου στη βάση δεδομένων σας, καθώς και σε πολλές από τις ενσωματωμένες συναρτήσεις που είναι διαθέσιμες σε εσάς κατά τη δημιουργία εκφράσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πολλά ή λίγα από αυτές τις δυνατότητες, όπως θέλετε, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες ή προτιμήσεις.

Σε αυτό το άρθρο

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τη Δόμηση παραστάσεων;

Εργαλεία για να σας βοηθήσει να εισαγάγετε παραστάσεις

Επισκόπηση της δόμησης παραστάσεων

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τη Δόμηση παραστάσεων;

Παραστάσεις αποτελούνται από συναρτήσεις, τελεστές, σταθερές και αναγνωριστικά (για παράδειγμα, τα ονόματα των πεδίων, πινάκων, φορμών και ερωτημάτων). Η Δόμηση παραστάσεων σάς επιτρέπει να αναζητήσετε εύκολα και να εισαγάγετε αυτά τα στοιχεία και, συνεπώς εισαγάγετε παραστάσεις πιο γρήγορα και με ακρίβεια. Επιπλέον, η Δόμηση παραστάσεων σάς βοηθά να καθορίσετε ποια στοιχεία είναι κατάλληλες για το περιβάλλον στο οποίο πληκτρολογείτε την έκφραση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Δόμηση παραστάσεων για να δημιουργήσετε μια νέα παράσταση ή μπορείτε να επιλέξετε από προ-δομημένες εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραστάσεων για την εμφάνιση των αριθμών σελίδας, την τρέχουσα ημερομηνία, και την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Μπορείτε να ξεκινήσετε τη Δόμηση παραστάσεων από περισσότερες από τις θέσεις όπου θα δημιουργία εκφράσεων με μη αυτόματο τρόπο, όπως η ιδιότητα Προέλευσης στοιχείου ελέγχου ενός στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα κανόνας επικύρωσης ενός πεδίου του πίνακα. Ως έναν κανόνα, εάν δείτε το κουμπί Δημιουργία Εικόνα κουμπιού όταν κάνετε κλικ σε ένα πλαίσιο ιδιότητας ή εάν δείτε το word παράσταση σε ένα μενού, μπορείτε να κάνετε κλικ για να εκκινήσετε τη Δόμηση παραστάσεων.

Εργαλεία για να σας βοηθήσει να εισαγάγετε παραστάσεις

Η Access διαθέτει εργαλεία που σας βοηθούν να εισαγάγετε παραστάσεις πιο γρήγορα και με ακρίβεια. Αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμες όχι μόνο στη Δόμηση παραστάσεων, αλλά και στο φύλλο ιδιοτήτων και οι περισσότερες άλλες θέσεις όπου μπορείτε να εισαγάγετε παραστάσεις.

Το IntelliSense και γρήγορες συμβουλές

Καθώς αρχίζετε να πληκτρολογείτε αναγνωριστικό ή όνομα συνάρτησης, IntelliSense εμφανίζει μια αναπτυσσόμενη λίστα πιθανών τιμών. Μπορείτε να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε ή μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ τη σωστή τιμή στη λίστα για να την προσθέσετε στην παράσταση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλος για να επιλέξετε την τιμή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB ή ENTER για να την προσθέσετε την παράσταση. Για παράδειγμα, εάν αρχίσετε να πληκτρολογείτε τη λέξη "Format", η λίστα του IntelliSense εμφανίζει όλες τις συναρτήσεις που ξεκινούν με "Μορφή".

Συμβουλή: Για να αποκρύψετε την αναπτυσσόμενη λίστα IntelliSense, πατήστε το πλήκτρο ESC. Για να εμφανίσετε ξανά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ.

Όταν εμφανίζεται η λίστα του IntelliSense, μια σύντομη περιγραφή ή Γρήγορη συμβουλή, εμφανίζεται στα δεξιά του επιλεγμένου στοιχείου. Το πρώτο στοιχείο στη λίστα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στοιχείο στη λίστα για να προβάλετε τη Γρήγορη συμβουλή. Η Γρήγορη συμβουλή μπορούν να σας βοηθήσουν να καθορίσετε το σκοπό της συνάρτησης ή τον τύπο του στοιχείου ελέγχου ή την ιδιότητα είναι το στοιχείο.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τη λίστα IntelliSense και μια Γρήγορη συμβουλή.

Η αναπτυσσόμενη λίστα του IntelliSense και μια Γρήγορη συμβουλή.

1. το IntelliSense εμφανίζει πιθανές συναρτήσεις και άλλα αναγνωριστικά κατά την πληκτρολόγηση μιας παράστασης.

2. γρήγορες συμβουλές εμφάνιση μια σύντομη περιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

Σύντομες πληροφορίες και Βοήθεια

Κατά την πληκτρολόγηση μιας συνάρτησης σε μια παράσταση, η δυνατότητα σύντομες πληροφορίες εμφανίζει τη σύνταξη της συνάρτησης, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς ποια ορίσματα απαιτούνται για τη συνάρτηση. Προαιρετικά ορίσματα είναι μέσα σε αγκύλες ([] ). Όταν εμφανίζεται η σύντομες πληροφορίες, μπορείτε να επιλέξετε το όνομα συνάρτησης για να ανοίξετε ένα θέμα της Βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες.

Η οθόνη Σύντομες πληροφορίες για μια συνάρτηση.

1. σύντομες πληροφορίες εμφανίζει τη σύνταξη της συνάρτησης. Επιλέξτε το όνομα συνάρτησης για να ανοίξετε ένα θέμα της Βοήθειας σχετικά με τη συνάρτηση.

2. προαιρετικών ορισμάτων είναι μέσα σε αγκύλες. Το όρισμα που πληκτρολογείτε τη συγκεκριμένη στιγμή εμφανίζεται με έντονη γραφή.

Σημαντικό: Μην συγχέετε τις αγκύλες που δηλώνουν προαιρετικών ορισμάτων με τις αγκύλες που περικλείουν αναγνωριστικά στην πραγματική παράσταση.

Επισκόπηση της δόμησης παραστάσεων

Σε πολλές περιπτώσεις, τα εργαλεία που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα είναι αρκετά θα σας βοηθήσουν να πληκτρολογήστε την παράστασή σας. Ωστόσο, μπορείτε ίσως επίσης επωφεληθείτε από άλλα εργαλεία που παρέχει τη Δόμηση παραστάσεων, όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα.

Η παρακάτω εικόνα κλήσεις εκτός των κύριων τμημάτων της δόμησης παραστάσεων:

Το πλαίσιο διαλόγου Δόμηση Εκφράσεων

1. σύνδεση οδηγίες και Βοήθεια για    λήψη πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο εισάγετε την παράσταση.

2. πλαίσιο έκφραση    , πληκτρολογήστε την παράστασή σας εδώ, ή να προσθέσετε στοιχεία παράσταση κάνοντας διπλό κλικ στοιχεία στις παρακάτω λίστες στοιχείων.

Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζονται οι λίστες στοιχείων (στοιχεία 3, 4 και 5), κάντε κλικ στην επιλογή πιο >> στα δεξιά του πλαισίου παράσταση.

3. λίστα στοιχεία παραστάσεων    , κάντε κλικ στην επιλογή ένα τύπο στοιχείου για να προβάλετε τις κατηγορίες στη λίστα κατηγορίες παραστάσεων.

4. λίστα κατηγορίες παραστάσεων    , κάντε κλικ στην επιλογή μια κατηγορία για να προβάλετε τις τιμές στη λίστα κατηγορία τιμές παραστάσεων. Εάν υπάρχουν τιμές στη λίστα κατηγορία τιμές παραστάσεων, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο κατηγορίας για να το προσθέσετε στο πλαίσιο παράστασης.

5. λίστα τιμών παράσταση    κάντε διπλό κλικ σε μια τιμή για να την προσθέσετε στο πλαίσιο παράστασης.

6. Βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με την τιμή του επιλεγμένου παράσταση    εάν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στη σύνδεση για να δείτε ένα άρθρο της Βοήθειας σχετικά με την τιμή του επιλεγμένου παράσταση.

Πλαίσιο έκφρασης

Επάνω τμήμα της δόμησης παραστάσεων περιέχει ένα πλαίσιο όπου μπορείτε να δημιουργήσετε την παράστασή σας. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε την παράσταση στο πλαίσιο με μη αυτόματο τρόπο, με χρήση του IntelliSense και τα άλλα εργαλεία που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα. Εναλλακτικά, εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λίστες τρεις στοιχείο κάτω από το πλαίσιο για να επιλέξετε και να προσθέσετε στοιχεία.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε τις τρεις λίστες στο κάτω τμήμα της δόμησης παραστάσεων, στη δεξιά πλευρά του παραθύρου διαλόγου Δόμηση παραστάσεων, κάντε κλικ στην επιλογή πιο >>.

Στοιχεία παραστάσεων, κατηγορίες και τις τιμές

Όταν αναπτυχθεί, κάτω τμήμα της δόμησης παραστάσεων περιέχει τρεις λίστες από την οποία μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία για την παράστασή σας.

 • Η λίστα Στοιχεία παράστασης εμφανίζει τα στοιχεία ανώτατου επιπέδου που είναι διαθέσιμες για να δημιουργήσετε μια παράσταση, όπως τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, συναρτήσεις, σταθερές, τελεστές και Συνήθεις εκφράσεις. Τα περιεχόμενα αυτής της λίστας διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο που βρίσκονται σε. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογείτε μια παράσταση στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου της φόρμας, η λίστα περιέχει διάφορα στοιχεία από το αν πληκτρολογείτε μια παράσταση στην ιδιότητα Κανόνας επικύρωσης ενός πίνακα.

 • Η λίστα Κατηγοριών παράσταση περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία ή κατηγορίες στοιχείων για την επιλογή που κάνετε στη λίστα στοιχείων παραστάσεων. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ Ενσωματωμένες συναρτήσεις στη λίστα Στοιχεία παραστάσεων, τη λίστα Κατηγοριών παράσταση εμφανίζει κατηγορίες συναρτήσεων.

 • Η λίστα Τιμών παράσταση εμφανίζει τις τιμές, εάν υπάρχουν, για τις κατηγορίες που επιλέξατε από το αριστερό και το μεσαίο λίστες και στοιχεία. Για παράδειγμα, εάν κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωματωμένες συναρτήσεις στην αριστερή λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κατηγορία συναρτήσεων στη λίστα Μεσαίο, η λίστα Τιμών παράσταση εμφανίζει όλες τις ενσωματωμένες συναρτήσεις για την επιλεγμένη κατηγορία.

Προσθήκη ενός στοιχείου σε μια παράσταση με χρήση οι λίστες στοιχείων

 1. Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο στη λίστα Στοιχείων παραστάσεων. Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε μια ενσωματωμένη συνάρτηση, αναπτύξτε συναρτήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενσωματωμένες συναρτήσεις.

  Μέσο και δεξιά λίστες αλλάζουν για να εμφανίσετε τις κατάλληλες τιμές.

 2. Εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στην επιλογή κατηγορίας στη λίστα Μεσαίο. Για αυτό το παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόγραμμα ροής.

  Τις αλλαγές δεξιά λίστα για να εμφανίσετε τις κατάλληλες τιμές.

 3. Κάντε διπλό κλικ σε ένα στοιχείο στη λίστα δεξιά. Για αυτό το παράδειγμα, κάντε διπλό κλικ IIf.

  Η access προσθέτει το στοιχείο στο πλαίσιο παράστασης. Σε αυτό το παράδειγμα, η Access προσθέτει IIf (<< παράσταση >>, << αληθές_μέρος >>, << ψευδές_μέρος >>).

 4. Replace any placeholder text with valid argument values. Placeholder text is indicated by angle brackets (<< >>). In this example, the placeholders are <<expression>>, <<truepart>>, and <<falsepart>>.

  • Στο πλαίσιο έκφραση, κάντε κλικ στο σύμβολο κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όρισμα με μη αυτόματο τρόπο ή επιλέξτε ένα στοιχείο από τις λίστες στοιχείων.

   Συμβουλή: Για να προβάλετε ένα θέμα της Βοήθειας που περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγκυρα ορίσματα για μια συνάρτηση, επιλέξτε τη συνάρτηση στη λίστα Κατηγορία τιμές παραστάσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση στο κάτω μέρος της δόμησης παραστάσεων.

 5. Εάν η παράσταση περιέχει και άλλα στοιχεία, ενδέχεται να διαχωρίζονται με το σύμβολο κράτησης θέσης << Εκφρ >>. Πρέπει να αντικαταστήσετε το σύμβολο κράτησης θέσης με έναν τελεστή πριν από την παράσταση συνολική θα είναι έγκυρη.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×