Χρήση της δυνατότητας "Αυτόματη Καταχώρηση τύπου"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να κάνετε πιο για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τύπους και να ελαχιστοποιήσετε σφάλματα σύνταξης και πληκτρολόγησης, χρησιμοποιήστε αυτόματης καταχώρησης τύπου. Αφού πληκτρολογήσετε = (σύμβολο ισότητας) και τα αρχικά γράμματα ή ένα έναυσμα εμφάνισης, το Microsoft Office Excel εμφανίζει κάτω από το κελί μια δυναμική αναπτυσσόμενη λίστα έγκυρων συναρτήσεων, ονόματα και συμβολοσειρές κειμένου που ταιριάζουν με τα γράμματα ή το έναυσμα. Μπορείτε, στη συνέχεια, να εισαγάγετε ένα στοιχείο στην αναπτυσσόμενη λίστα στον τύπο, χρησιμοποιώντας ένα έναυσμα εισαγωγής.

Αυτόματη Καταχώρηση τύπου

1. Πληκτρολογήστε το σύμβολο = (σύμβολο ισότητας) και τα αρχικά γράμματα, δηλαδή ένα έναυσμα εμφάνισης, για να ξεκινήσετε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου.

2. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζεται μια κυλιόμενη λίστα έγκυρων στοιχείων με τονισμένη την πλησιέστερη επιλογή που ταιριάζει.

3. εικονίδια αντιπροσωπεύουν τον τύπο της εγγραφής, όπως μια συνάρτηση ή μια αναφορά πίνακα.

4. Οι αναλυτικές συμβουλές οθόνης σάς βοηθούν να κάνετε την καλύτερη επιλογή.

Τι θέλετε να κάνετε;

Στοιχείο ελέγχου την αναπτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιώντας εναύσματα εμφάνισης

Περιήγηση την αναπτυσσόμενη λίστα "Αυτόματη καταχώρηση τύπου" χρησιμοποιώντας κλειδιά

Εισαγωγή στοιχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιώντας ένα έναυσμα εισαγωγής

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης καταχώρησης τύπου

Έλεγχος της αναπτυσσόμενης λίστας, χρησιμοποιώντας εναύσματα εμφάνισης

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τον τρόπο δυναμικού ελέγχου της εμφάνισης στοιχείων στην αναπτυσσόμενη λίστα "Αυτόματη Καταχώρηση τύπου".

Για να εμφανίσετε

Πληκτρολογήστε τα εξής

Ονόματα συναρτήσεων του Excel και συναρτήσεων που έχουν οριστεί από το χρήστη

Ένα γράμμα ή τα αρχικά γράμματα σε οποιαδήποτε θέση όπου μπορεί να εισαχθεί μια συνάρτηση.

Παράδειγμα: Su

Ορίσματα συνάρτησης

(Χωρίς έναυσμα εμφάνισης).

Πληκτρολογήστε το όρισμα, όπως έναν αριθμό ή μια αναφορά κελιού ή χρησιμοποιήστε ένα έναυσμα εμφάνισης, όπως τα αρχικά γράμματα ή ένα [(αριστερή αγκύλη).

Παράδειγμα: SUM(5; A2; [

Για κάθε επόμενο όρισμα, πληκτρολογήστε ένα ερωτηματικό και, στη συνέχεια, το όρισμα ή κάποιο άλλο έναυσμα εμφάνισης.

Σημείωση: Οι ακόλουθες συναρτήσεις έχουν ορίσματα με απαριθμημένες σταθερές, οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στην αναπτυσσόμενη λίστα: ΚΕΛΊ, FV, HLOOKUP, MATCH, PMT, PV, ΚΑΤΆΤΑΞΗ, SUBTOTAL και VLOOKUP.

Καθορισμένα ονόματα και ονόματα πινάκων

Ένα γράμμα ή τα αρχικά γράμματα σε οποιαδήποτε θέση όπου μπορεί να εισαχθεί αυτό το όνομα.

Παράδειγμα: Λογ

Προσδιοριστικά στήλης πίνακα και προσδιοριστικά ειδικού στοιχείου ([#Όλες], [#Δεδομένα], [#Κεφαλίδες], [#Αθροίσματα], [#Αυτή η γραμμή])

Κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

 • [ (αριστερή αγκύλη) αμέσως μετά το όνομα του πίνακα.

  Παράδειγμα: ΕτήσιαΈκθεση[

 • ; (ερωτηματικό) αμέσως μετά από ένα ειδικό στοιχείο.

  Παράδειγμα: =ΕτήσιαΈκθεση[#Όλες];

 • : (άνω και κάτω τελεία) αμέσως μετά το όνομα μιας στήλης.

  Παράδειγμα: ΕτήσιαΈκθεση[Πωλήσεις:

Σημείωση: Εάν το κελί βρίσκεται σε πίνακα, το όνομα του πίνακα είναι προαιρετικό. Για παράδειγμα, οι ακόλουθοι τύποι θα είναι ίδιοι:

=[Πωλήσεις]/[Κόστος]

=ΕτήσιαΈκθεση[Πωλήσεις]/ΕτήσιαΈκθεση[Κόστος]

Ονόματα σύνδεσης σε συναρτήσεις κύβου

" (αριστερά εισαγωγικά) αμέσως μετά την αριστερή παρένθεση του ονόματος μιας συνάρτησης κύβου.

Παράδειγμα: CUBEMEMBER("

Σημείωση: Παρατίθενται μόνο οι συνδέσεις OLAP που είναι αποθηκευμένες στο τρέχον βιβλίο εργασίας.

Συμβολοσειρές κειμένου πολυδιάστατων εκφράσεων (MDX) σε συναρτήσεις κύβου

Κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

 • " (αριστερά εισαγωγικά) αμέσως μετά το ερωτηματικό για ένα όρισμα.

  Παράδειγμα: CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"

 • . (τελεία) αμέσως μετά μια δεξιά αγκύλη.

  Παράδειγμα: CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"[Πελάτες].

  Παράδειγμα: CUBEMEMBER("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων","[Πελάτες].[Μεξικό].

 • ((αριστερή παρένθεση) αμέσως μετά τα αριστερά εισαγωγικά για μια συμβολοσειρά κειμένου MDX, για να υποδηλωθεί η αρχή μιας πλειάδας.

  Παράδειγμα: CUBEVALUE("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"(

 • ;  (ερωτηματικό) αμέσως μετά τα δεξιά εισαγωγικά σε μια συμβολοσειρά κειμένου MDX, για να υποδηλωθεί το δεύτερο τμήμα μιας πλειάδας.

  Παράδειγμα: CUBEVALUE("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"([Πελάτες].[Μεξικό];

 • { (αριστερό άγκιστρο) αμέσως μετά τα αριστερά εισαγωγικά για μια συμβολοσειρά κειμένου MDX, για να υποδηλωθεί η αρχή μιας παράστασης συνόλου.

  Παράδειγμα: CUBEVALUE("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων";"{

  Σημειώσεις: 

  • Για να εισαγάγετε μια συμβολοσειρά κειμένου MDX χρησιμοποιώντας την Αυτόματη Συμπλήρωση τύπου, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με μια προέλευση δεδομένων OLAP.

  • Εάν καθοριστεί κάποια λεζάντα, θα εμφανιστεί σε μια συμβουλή οθόνης για να σας βοηθήσει να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

  • Στην περίπτωση που μια συμβολοσειρά κειμένου MDX είναι ασαφής, τότε εισάγεται ακόμα ένα μοναδικό όνομα μέλους, αλλά πρέπει να αποφασίσετε εάν έχει εισαχθεί το σωστό όνομα. Για παράδειγμα, εάν υπάρχουν δύο τιμές για την ακόλουθη συμβολοσειρά κειμένου MDX:

   Η συνάρτηση CUBEMEMBER ("Δεδομένα_κύβου_πωλήσεων", "[πελάτες]. [ Μεξικό]. [Hidalgo]. [Εκκίνηση N. Dora]

   Θα εισαχθεί μία από τις ακόλουθες τιμές:

   [Πελάτες].[Όνομα].&[54342]

   [Πελάτες].[Όνομα].&[34297]

   Εάν το όνομα που έχει εισαχθεί δεν είναι αυτό που θέλετε, πρέπει να το διαγράψετε και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το άλλο.

  • Τα ονόματα συναρτήσεων των υπηρεσιών Microsoft SQL Server Analysis Services, όπως "Children", "Parent" ή "Crossjoin" δεν εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα, αλλά μπορείτε να τα πληκτρολογήσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιείτε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ό,τι θέλετε για να ολοκληρώσετε τον τύπο.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου στο μέσον μιας υπάρχουσας ένθετης συνάρτησης ή τύπου. Το κείμενο που βρίσκεται ακριβώς πριν από το σημείο εισαγωγής χρησιμοποιείται για την εμφάνιση τιμών στην αναπτυσσόμενη λίστα ενώ το κείμενο που βρίσκεται μετά το σημείο εισαγωγής παραμένει αμετάβλητο.

 • Τα καθορισμένα ονόματα που έχετε δημιουργήσει για απαριθμημένες σταθερές, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στη συνάρτηση SUBTOTAL, καθώς και οι συνδέσεις συνάρτησης κύβου δεν εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα Αυτόματης Καταχώρησης, αλλά μπορείτε να τα πληκτρολογήσετε.

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση στην αναπτυσσόμενη λίστα "Αυτόματη καταχώρηση τύπου" χρησιμοποιώντας κλειδιά

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα κλειδιά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την περιήγηση στην αναπτυσσόμενη λίστα της Αυτόματης Καταχώρησης τύπου.

Για

Πατήστε

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής έναν χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής ένα στοιχείο προς τα επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής ένα στοιχείο προς τα κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλέξετε το τελευταίο στοιχείο.

END

Επιλέξετε το πρώτο στοιχείο.

HOME

Μετακινηθείτε μια σελίδα προς τα κάτω και να επιλέξετε ένα νέο στοιχείο.

PAGE DOWN

Μετακινηθείτε μια σελίδα προς τα επάνω και να επιλέξετε ένα νέο στοιχείο.

PAGE UP

Κλείσετε την αναπτυσσόμενη λίστα.

ESCAPE (ή κάντε κλικ σε ένα άλλο κελί)

Ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Καταχώρηση τύπου.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή στοιχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιώντας ένα έναυσμα εισαγωγής

Σημαντικό: Καθώς πληκτρολογείτε έναν τύπο, ακόμα και μετά τη χρήση ενός εναύσματος εισαγωγής, μην ξεχάσετε να πληκτρολογήσετε τη δεξιά παρένθεση για μια συνάρτηση, τη δεξιά αγκύλη για έναν πίνακα αναφοράς ή τα δεξιά εισαγωγικά για μια συμβολοσειρά κειμένου MDX.

 • Για να εισαγάγετε το επιλεγμένο στοιχείο στον τύπο και να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής αμέσως μετά από αυτό, πατήστε το πλήκτρο TAB ή κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης Καταχώρηση τύπου.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία Τύποι.

 2. Στην περιοχή Εργασία με τύπους, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Αυτόματη Καταχώρηση τύπου.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ΚΆΤΩ ΒΈΛΟΣ.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×