Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Χρήση της Αναζήτησης στόχου για την εύρεση του αποτελέσματος που θέλετε με προσαρμογή μιας τιμής εισόδου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν γνωρίζετε το αποτέλεσμα που θέλετε από έναν τύπο, αλλά δεν είστε βέβαιοι τι εισαγωγής τιμή χρειάζεται ο τύπος για να λάβετε αυτό το αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αναζήτησης στόχου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να δανείζεστε ορισμένες χρήματα. Γνωρίζετε πόσα χρήματα θέλετε χρονικό διάστημα που θέλετε να κάνετε για να πληρώσετε απενεργοποίηση δανείου και πόσο μπορεί να πρέπει να πληρώνετε κάθε μήνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στόχου για να προσδιορίσετε ποια επιτόκιο, θα χρειαστεί να ασφαλούς προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας δανείου.

Εάν γνωρίζετε το αποτέλεσμα που θέλετε από έναν τύπο, αλλά δεν είστε βέβαιοι τι εισαγωγής τιμή χρειάζεται ο τύπος για να λάβετε αυτό το αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αναζήτησης στόχου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να δανείζεστε ορισμένες χρήματα. Γνωρίζετε πόσα χρήματα θέλετε χρονικό διάστημα που θέλετε να κάνετε για να πληρώσετε απενεργοποίηση δανείου και πόσο μπορεί να πρέπει να πληρώνετε κάθε μήνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στόχου για να προσδιορίσετε ποια επιτόκιο, θα χρειαστεί να ασφαλούς προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας δανείου.

Σημείωση: Αναζήτηση στόχου λειτουργεί μόνο με μία τιμή μεταβλητής εισαγωγής. Εάν θέλετε να αποδεχτείτε περισσότερες από μία εισόδου τιμή. Για παράδειγμα, το ποσό του δανείου και το μηνιαίο ποσό πληρωμής για ένα δάνειο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε του προσθέτου "Επίλυση". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσδιορισμός και επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας την επίλυση.

Ένα παράδειγμα βήμα προς βήμα

Ας εξετάσουμε το προηγούμενο παράδειγμα βήμα προς βήμα.

Επειδή θέλετε να υπολογίσετε το επιτόκιο δανείου χρειάζεται, για να πετύχετε το στόχο σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση PMT. Η συνάρτηση PMT υπολογίζει ένα μηνιαίο ποσό πληρωμής. Σε αυτό το παράδειγμα, το μηνιαίο ποσό που είναι ο στόχος που ψάχνετε.

Προετοιμασία του βιβλίου εργασίας

 1. Ανοίξτε ένα νέο, κενό φύλλο εργασίας.

 2. Πρώτα, προσθέστε ορισμένες ετικέτες στην πρώτη στήλη ώστε να είναι ευκολότερη η ανάγνωση του φύλλου εργασίας.

  1. Στο κελί A1, πληκτρολογήστε Ποσό δανείου.

  2. Στο κελί A2, πληκτρολογήστε Διάρκεια σε μήνες.

  3. Στο κελί A3, πληκτρολογήστε Επιτόκιο.

  4. Στο κελί A4, πληκτρολογήστε δόση.

 3. Στη συνέχεια, προσθέστε τις τιμές που γνωρίζετε.

  1. Στο κελί B1, πληκτρολογήστε 100000. Αυτό είναι το ποσό που θέλετε να δανειστείτε.

  2. Στο κελί B2, πληκτρολογήστε 180. Αυτή είναι η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σε μήνες.

   Σημείωση: Παρόλο που μπορείτε να γνωρίζετε το ποσό που θέλετε, δεν καταχωρείτε το ως τιμή, επειδή το ποσό που είναι αποτέλεσμα του τύπου. Αντί για αυτό, προσθέστε τον τύπο στο φύλλο εργασίας και ορίστε την τιμή πληρωμής στο αργότερα, κατά τη χρήση της αναζήτησης στόχου.

 4. Στη συνέχεια, προσθέστε τον τύπο για τον οποίο έχετε ένα στόχο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση PMT:

  1. Στο κελί B4, πληκτρολογήστε =PMT(B3/12,B2,B1). Αυτός ο τύπος υπολογίζει το ποσό πληρωμής. Σε αυτό το παράδειγμα, που θέλετε να πληρώσετε $900 κάθε μήνα. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε το ποσό εδώ, επειδή θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στόχου για τον προσδιορισμό του επιτοκίου και της αναζήτησης στόχου απαιτεί που θα ξεκινήσετε με έναν τύπο.

   Ο τύπος αναφέρεται σε κελιά B1 και B2, τα οποία περιέχουν τιμές που καθορίζετε στα προηγούμενα βήματα. Ο τύπος αναφέρεται επίσης στο κελί B3, το οποίο είναι το σημείο όπου θα καθορίζετε ότι η αναζήτηση στόχου τοποθέτηση το επιτόκιο. Ο τύπος αυτός διαιρεί την τιμή στο κελί B3 με 12 επειδή έχετε καθορίσει μια μηνιαία πληρωμή και η συνάρτηση PMT προϋποθέτει ετήσιο επιτόκιο.

   Επειδή δεν υπάρχει καμία τιμή στο κελί B3, η Excel προϋποθέτει ένα επιτόκιο 0% και, χρησιμοποιώντας τις τιμές στο παράδειγμα, επιστρέφει την καταβολή των $555.56. Μπορείτε να παραβλέψετε αυτήν την τιμή προς το παρόν.

Χρήση της Αναζήτησης στόχου για τον προσδιορισμό του επιτοκίου

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυση πιθανοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση στόχου.

 2. Στο πλαίσιο Ορισμός κελιού, πληκτρολογήστε την αναφορά για το κελί που περιέχει το τύπος που θέλετε να επιλύσετε. Στο παράδειγμα, αυτή η αναφορά είναι το κελί B4.

 3. Στο πλαίσιο τιμή, πληκτρολογήστε το αποτέλεσμα του τύπου που θέλετε. Στο παράδειγμα, αυτό είναι το -900. Σημειώστε ότι αυτός ο αριθμός είναι αρνητικός αριθμός γιατί αντιπροσωπεύει μια πληρωμής.

 4. Στο πλαίσιο αλλάζοντας το κελί, πληκτρολογήστε την αναφορά για το κελί που περιέχει την τιμή που θέλετε να προσαρμόσετε. Στο παράδειγμα, αυτή η αναφορά είναι κελί B3.

  Σημείωση: Πρέπει να αναφέρεται στο κελί που αναζήτηση στόχου αλλάζει από τον τύπο στο κελί που καθορίσατε στο πλαίσιο Ορισμός κελιού.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αναζήτηση στόχου εκτελείται και να παράγει ένα αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Μοντέλο με πληρωμή συναρτήσει του επιτοκίου

 6. Τέλος, μορφοποιήστε το κελί προορισμού (B3), έτσι ώστε να εμφανίζει το αποτέλεσμα ως ποσοστό.

  1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Ποσοστό.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων για να ορίσετε τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Εάν γνωρίζετε το αποτέλεσμα που θέλετε από έναν τύπο, αλλά δεν είστε βέβαιοι τι εισαγωγής τιμή χρειάζεται ο τύπος για να λάβετε αυτό το αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αναζήτησης στόχου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να δανείζεστε ορισμένες χρήματα. Γνωρίζετε πόσα χρήματα θέλετε χρονικό διάστημα που θέλετε να κάνετε για να πληρώσετε απενεργοποίηση δανείου και πόσο μπορεί να πρέπει να πληρώνετε κάθε μήνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στόχου για να προσδιορίσετε ποια επιτόκιο, θα χρειαστεί να ασφαλούς προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας δανείου.

Σημείωση: Αναζήτηση στόχου λειτουργεί μόνο με μία τιμή μεταβλητής εισαγωγής. Εάν θέλετε να αποδεχτείτε περισσότερες από μία τιμή εισόδου, για παράδειγμα, το ποσό του δανείου και το μηνιαίο ποσό πληρωμής για ένα δάνειο, χρησιμοποιήστε του προσθέτου "Επίλυση". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσδιορισμός και επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας την επίλυση.

Ένα παράδειγμα βήμα προς βήμα

Ας εξετάσουμε το προηγούμενο παράδειγμα βήμα προς βήμα.

Επειδή θέλετε να υπολογίσετε το επιτόκιο δανείου χρειάζεται, για να πετύχετε το στόχο σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση PMT. Η συνάρτηση PMT υπολογίζει ένα μηνιαίο ποσό πληρωμής. Σε αυτό το παράδειγμα, το μηνιαίο ποσό που είναι ο στόχος που ψάχνετε.

Προετοιμασία του βιβλίου εργασίας

 1. Ανοίξτε ένα νέο, κενό φύλλο εργασίας.

 2. Πρώτα, προσθέστε ορισμένες ετικέτες στην πρώτη στήλη ώστε να είναι ευκολότερη η ανάγνωση του φύλλου εργασίας.

  1. Στο κελί A1, πληκτρολογήστε Ποσό δανείου.

  2. Στο κελί A2, πληκτρολογήστε Διάρκεια σε μήνες.

  3. Στο κελί A3, πληκτρολογήστε Επιτόκιο.

  4. Στο κελί A4, πληκτρολογήστε δόση.

 3. Στη συνέχεια, προσθέστε τις τιμές που γνωρίζετε.

  1. Στο κελί B1, πληκτρολογήστε 100000. Αυτό είναι το ποσό που θέλετε να δανειστείτε.

  2. Στο κελί B2, πληκτρολογήστε 180. Αυτή είναι η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σε μήνες.

   Σημείωση: Παρόλο που μπορείτε να γνωρίζετε το ποσό που θέλετε, δεν καταχωρείτε το ως τιμή, επειδή το ποσό που είναι αποτέλεσμα του τύπου. Αντί για αυτό, προσθέστε τον τύπο στο φύλλο εργασίας και ορίστε την τιμή πληρωμής στο αργότερα, κατά τη χρήση της αναζήτησης στόχου.

 4. Στη συνέχεια, προσθέστε τον τύπο για τον οποίο έχετε ένα στόχο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση PMT:

  1. Στο κελί B4, πληκτρολογήστε =PMT(B3/12,B2,B1). Αυτός ο τύπος υπολογίζει το ποσό πληρωμής. Σε αυτό το παράδειγμα, που θέλετε να πληρώσετε $900 κάθε μήνα. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε το ποσό εδώ, επειδή θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στόχου για τον προσδιορισμό του επιτοκίου και της αναζήτησης στόχου απαιτεί που θα ξεκινήσετε με έναν τύπο.

   Ο τύπος αναφέρεται σε κελιά B1 και B2, τα οποία περιέχουν τιμές που καθορίζετε στα προηγούμενα βήματα. Ο τύπος αναφέρεται επίσης στο κελί B3, το οποίο είναι το σημείο όπου θα καθορίζετε ότι η αναζήτηση στόχου τοποθέτηση το επιτόκιο. Ο τύπος αυτός διαιρεί την τιμή στο κελί B3 με 12 επειδή έχετε καθορίσει μια μηνιαία πληρωμή και η συνάρτηση PMT προϋποθέτει ετήσιο επιτόκιο.

   Επειδή δεν υπάρχει καμία τιμή στο κελί B3, η Excel προϋποθέτει ένα επιτόκιο 0% και, χρησιμοποιώντας τις τιμές στο παράδειγμα, επιστρέφει την καταβολή των $555.56. Μπορείτε να παραβλέψετε αυτήν την τιμή προς το παρόν.

Χρήση της Αναζήτησης στόχου για τον προσδιορισμό του επιτοκίου

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  Στο Excel 2016 για Mac: στην καρτέλα δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυσης what-if και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση στόχου.

  Στο Excel για Mac 2011: στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Εργαλεία δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυσης what-if και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση στόχου.

 2. Στο πλαίσιο Ορισμός κελιού, πληκτρολογήστε την αναφορά για το κελί που περιέχει το τύπος που θέλετε να επιλύσετε. Στο παράδειγμα, αυτή η αναφορά είναι το κελί B4.

 3. Στο πλαίσιο τιμή, πληκτρολογήστε το αποτέλεσμα του τύπου που θέλετε. Στο παράδειγμα, αυτό είναι το -900. Σημειώστε ότι αυτός ο αριθμός είναι αρνητικός αριθμός γιατί αντιπροσωπεύει μια πληρωμής.

 4. Στο πλαίσιο αλλάζοντας το κελί, πληκτρολογήστε την αναφορά για το κελί που περιέχει την τιμή που θέλετε να προσαρμόσετε. Στο παράδειγμα, αυτή η αναφορά είναι κελί B3.

  Σημείωση: Πρέπει να αναφέρεται στο κελί που αναζήτηση στόχου αλλάζει από τον τύπο στο κελί που καθορίσατε στο πλαίσιο Ορισμός κελιού.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αναζήτηση στόχου εκτελείται και να παράγει ένα αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Ανάλυση what-if - Δυνατότητα αναζήτησης στόχου
 6. Τέλος, μορφοποιήστε το κελί προορισμού (B3), έτσι ώστε να εμφανίζει το αποτέλεσμα ως ποσοστό. Ακολουθήστε ένα από τα εξής βήματα:

  • Στο Excel 2016 για Mac: στην καρτέλα κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών ψηφίων Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Μείωση δεκαδικών ψηφίων .

  • Στο Excel για Mac 2011: στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή ομάδα αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων Αύξηση δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων για να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×