Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου στο Word για iPhone

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου στο Word για iPhone

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Word για iOS μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Word για iOS.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Οι εντολές που απαιτούν να πατήστε και να αφήσετε πολλά πλήκτρα μαζί υποδεικνύονται με το σύμβολο συν (+). Εντολές που απαιτούν να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά επισημαίνονται με κόμμα (,).

  • Για να μετακινηθείτε στην κορδέλα στο επάνω μέρος της σελίδας, τοποθετήστε το δρομέα επάνω σε ένα κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε Shift+δεξιό βέλος ή Shift+αριστερό βέλος.

  • Για να ενεργοποιήσετε ένα κουμπί, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Σε αυτό το θέμα

Περιήγηση σε έγγραφο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εύρεση κειμένου

Command+F

Μετακίνηση του δρομέα προς τα επάνω κατά μία παράγραφο

Option+επάνω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα προς τα κάτω κατά μία παράγραφο

Option+κάτω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα προς τα δεξιά κατά μία λέξη

Option+δεξιό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα προς τα αριστερά κατά μία λέξη

Option+αριστερό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της τρέχουσας γραμμής

Command+αριστερό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος της τρέχουσας γραμμής

Command+δεξιό βέλος

Επιλογή της επάνω παραγράφου

Shift+Option+επάνω βέλος

Επιλογή της κάτω παραγράφου

Shift+Option+κάτω βέλος

Επιλογή της λέξης στα αριστερά

Shift+Option+αριστερό βέλος

Επιλογή της λέξης στα δεξιά

Shift+Option+δεξιό βέλος

Επιλογή από την τρέχουσα θέση μέχρι την αρχή της γραμμής

Shift+Command+αριστερό βέλος

Επιλογή από την τρέχουσα θέση μέχρι το τέλος της γραμμής

Shift+Command+δεξιό βέλος

Επεξεργασία και μορφοποίηση εγγράφου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

Command+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας

Command+Y

Αποκοπή του επιλεγμένου περιεχόμενου

Command+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου περιεχομένου

Command+C

Επικόλληση του περιεχομένου από αντιγραφή ή αποκοπή.

Command+V

Εφαρμογή έντονης γραφής στο επιλεγμένο περιεχόμενο

Command+B

Εφαρμογή πλάγιας γραφής στο επιλεγμένο περιεχόμενο

Command+I

Εφαρμογή υπογράμμισης στο επιλεγμένο περιεχόμενο

Command+U

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

Shift+Return

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×