Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το PowerPoint στα Windows μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το PowerPoint στα Windows.

Έχουμε μια ξεχωριστή λίστα συντομεύσεων που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Λήψη αυτών των συντομεύσεων πληκτρολογίου σε ένα Word έγγραφο σε αυτήν τη σύνδεση: συντομεύσεις πληκτρολογίου του PowerPoint για Windows.

Γρήγορες συνδέσεις

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Περιήγηση στην κορδέλα μόνο με το πληκτρολόγιο

Αλλαγή της εστίασης με χρήση του πληκτρολογίου

Μετακίνηση μεταξύ τμημάτων παραθύρων

Εργασία στην προβολή διάρθρωσης

Εργασία με σχήματα, εικόνες, πλαίσια, αντικείμενα και WordArt

Επιλογή και επεξεργασία κειμένου και αντικειμένων

Μορφοποίηση κειμένου

Εισαγωγή και απάντηση σε σχόλια

Αλλαγή σειράς διαφανειών ή ενοτήτων σε μια ομάδα διαφανειών

Πρόσβαση και χρήση των παραθύρων εργασιών

Προσαρμοσμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει αναλυτικά τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο PowerPoint.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία νέας παρουσίασης

Ctrl+N

Εφαρμογή έντονης γραφής στο επιλεγμένο κείμενο

Ctrl+B

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς για το επιλεγμένο κείμενο

ALT + χ, φ, σ

Παράθυρο διαλόγου "άνοιγμα ζουμ "

Alt+Θ, ΙΟ

Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου, αντικειμένου ή διαφάνειας

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου, αντικειμένου ή διαφάνειας

Ctrl+C

Επικόλληση κειμένου, αντικειμένου ή διαφάνειας με αποκοπή ή αντιγραφή

Ctrl+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

Ctrl+Z

Αποθήκευση της παρουσίασης

Ctrl+S

Εισαγωγή εικόνας

Alt+Ζ, Θ

Εισαγωγή σχήματος

ALT + χ, σ, υ

Επιλογή θέματος

Alt+Η, Θ

Επιλογή διάταξης διαφάνειας

Alt+Κ, ΙΔ

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια

Page Down

Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια

Page Up

Μετάβαση στην "Κεντρική" καρτέλα

Alt+H

Μετάβαση στην καρτέλα "Εισαγωγή"

Alt+N

Έναρξη της προβολής παρουσίασης

F5

Τερματισμός της προβολής παρουσίασης

Esc

Κλείσιμο του PowerPoint

Ctrl+Q

Περιήγηση στην κορδέλα μόνο με το πληκτρολόγιο

Η κορδέλα είναι η λωρίδα στο επάνω μέρος του PowerPoint, η οποία οργανώνει εντολές σε καρτέλες. Κάθε καρτέλα εμφανίζει μια διαφορετική κορδέλα ή οποία αποτελείται από ομάδες και κάθε ομάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εντολές.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην κορδέλα μόνο με το πληκτρολόγιο. Τα πλήκτρα πρόσβασης είναι ειδικές συντομεύσεις που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε γρήγορα μια εντολή στην κορδέλα πατώντας μερικά πλήκτρα, ανεξάρτητα από το σημείο όπου βρίσκεστε PowerPoint. Κάθε εντολή στο PowerPoint μπορεί να προσπελαστεί με χρήση των πλήκτρων πρόσβασης.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να περιηγηθείτε στις καρτέλες της κορδέλας:

 • Για να μεταβείτε στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους.

 • Για να μεταβείτε απευθείας σε μια καρτέλα στην κορδέλα, πατήστε ένα από τα παρακάτω πλήκτρα πρόσβασης:

  Για να κάνετε το εξής

  Πατήστε

  Άνοιγμα της σελίδας Αρχείο

  Alt+F

  Άνοιγμα της "Κεντρικής" καρτέλας

  Alt+Κ

  Άνοιγμα της καρτέλας "Εισαγωγή"

  Alt+N

  Άνοιγμα της καρτέλας "Σχεδίαση"

  Alt+Η

  Άνοιγμα της καρτέλας "μεταβάσεις"

  Alt+Ε

  Άνοιγμα της καρτέλας "κινήσεις"

  Alt+A

  Άνοιγμα της καρτέλας "Προβολή παρουσίασης"

  Alt+S

  Άνοιγμα της καρτέλας "αναθεώρηση"

  Alt+R

  Άνοιγμα της καρτέλας "Προβολή"

  Alt+Θ

  Άνοιγμα του πλαισίου αναζήτησης και αναζήτηση μιας εντολής

  Alt+Χ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης

Σημείωση: Τα πρόσθετα και τα άλλα προγράμματα ενδέχεται να προσθέσουν νέες καρτέλες στην κορδέλα και μπορεί να παρέχουν πλήκτρα πρόσβασης για αυτές τις καρτέλες.

Εργασία σε καρτέλες της κορδέλας με χρήση του πληκτρολογίου

 • Για να μετακινηθείτε στη λίστα των καρτελών της κορδέλας, πατήστε το πλήκτρο ALT. Για να μεταβείτε απευθείας σε μια καρτέλα, πατήστε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των εντολών, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Θα μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέσα στις εντολές με τη σειρά. Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 • Τα στοιχεία ελέγχου ενεργοποιούνται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου ελέγχου:

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι κουμπί, για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter.

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι ένα κουμπί διαίρεσης (δηλαδή, ένα κουμπί που ανοίγει ένα μενού με πρόσθετες επιλογές), για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στις επιλογές. Για να επιλέξετε την τρέχουσα επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter.

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι μια λίστα (όπως η λίστα γραμματοσειρών ), για να ανοίξετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Όταν επιλεγεί το στοιχείο που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι μια συλλογή, για να επιλέξετε την εντολή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε μέσα στα στοιχεία.

Συμβουλή: Σε συλλογές με περισσότερες από μία γραμμές στοιχείων, το πλήκτρο TAB μετακινεί την εστίαση από την αρχή μέχρι το τέλος της τρέχουσας γραμμής και, όταν φτάσει στο τέλος της γραμμής, στην αρχή της επόμενης. Το πάτημα του πλήκτρου δεξιού βέλους στο τέλος της τρέχουσας γραμμής μετακινείται προς τα πίσω στην αρχή της τρέχουσας γραμμής.

Αλλαγή της εστίασης με χρήση του πληκτρολογίου

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει μερικούς τρόπους για μετακίνηση της εστίασης με χρήση του πληκτρολογίου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης

Alt ή F10. Για να μετακινηθείτε σε διαφορετική καρτέλα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πρόσβασης ή τα πλήκτρα βέλους.

Μετακίνηση της εστίασης στις εντολές της κορδέλας

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση προς τα κάτω, προς τα επάνω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ανάμεσα στα στοιχεία της κορδέλας

Πλήκτρα κάτω, επάνω, αριστερού ή δεξιού βέλους

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της κορδέλας

Ctrl+F1

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο στοιχείο

Shift+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε διαφορετικό τμήμα παραθύρου

F6

Μετακίνηση στην επόμενη ή την προηγούμενη εντολή της κορδέλας

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Ενεργοποίηση της επιλεγμένης εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην κορδέλα

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή συλλογής στην κορδέλα

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα της επιλεγμένης λίστας στην κορδέλα, όπως της λίστας γραμματοσειρών

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων σε ένα ανοιγμένο μενού ή συλλογή

Πλήκτρο Tab

Τέλος τροποποίησης μια τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου της κορδέλας και μετακίνηση της εστίασης πίσω στο έγγραφο

Enter

Χρήση των πλήκτρων πρόσβασης όταν εμφανίζονται οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συμβουλές πλήκτρων για να λάβετε εντολές στην κορδέλα. Μπορείτε να εμφανίσετε τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης, οι οποίες είναι τα γράμματα που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε εντολές και, στη συνέχεια, να τις χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε στην κορδέλα.

Βασικές συμβουλές για την κορδέλα του PowerPoint

 1. Πατήστε το πλήκτρο Alt. Οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης εμφανίζονται σε μικρά τετράγωνα δίπλα σε κάθε εντολή της κορδέλας.

 2. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στο τετράγωνο συμβουλής πλήκτρων που εμφανίζεται από αυτήν. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο F για να ανοίξετε την καρτέλα αρχείο , H για να ανοίξετε την κεντρική καρτέλα, N για να ανοίξετε την καρτέλα Εισαγωγή και ούτω καθεξής.

  Μεγέθυνση των συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης στην κορδέλα στο Powerpoint

Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε Alt+F, ανοίγει η προβολή Backstage στη σελίδα Πληροφορίες, η οποία διαθέτει ένα διαφορετικό σύνολο συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης.

Μετακίνηση μεταξύ τμημάτων παραθύρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κυκλικός κύκλος προς τα δεξιά σε τμήματα παραθύρου σε κανονική προβολή

F6

Κυκλικός κύκλος προς τα μέσα σε τμήματα παραθύρου σε κανονική προβολή

Shift+F6

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου μικρογραφιών και του παραθύρου προβολής διάρθρωσης

Ctrl+Shift+Tab

Εργασία στην προβολή διάρθρωσης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβιβασμός μιας παραγράφου

Alt+Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους

Υποβιβασμός μιας παραγράφου

Alt+Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω

Alt+Shift+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω

Alt+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Εμφάνιση επικεφαλίδων επιπέδου 1

Alt+Shift+1

Ανάπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα

Alt+Shift+σύμβολο συν (+)

Σύμπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα

Alt+Shift+σύμβολο πλην (-)

Εργασία με σχήματα, εικόνες, πλαίσια, αντικείμενα και WordArt

Εισαγωγή σχήματος

 1. Για να εισαγάγετε ένα σχήμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + N, S, H.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στα διαθέσιμα σχήματα μέχρι να φτάσετε σε αυτό που θέλετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εισαγάγετε το σχήμα.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + N, X.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 3. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το πλήκτρο F6 για να μετακινήσετε την εστίαση μακριά από το πλαίσιο κειμένου.

Εισαγωγή αντικειμένου

 1. Για να εισαγάγετε ένα ενσωματωμένο έγγραφο ή υπολογιστικό φύλλο ως αντικείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + N, J.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένου , για να μετακινήσετε την εστίαση στη λίστα Τύπος αντικειμένου , πατήστε το πλήκτρο TAB.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το εισαγάγετε.

Εισαγωγή WordArt

 1. Για να εισαγάγετε WordArt, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + N, W.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 4. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε το πλήκτρο F6 για να μετακινήσετε την εστίαση μακριά από το πλαίσιο κειμένου.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα στο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Esc προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συντόμευση.

 • Για να μετακινήσετε γρήγορα την εστίαση στο πρώτο αιωρούμενο σχήμα, όπως μια εικόνα ή ένα πλαίσιο κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ALT + 5. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε κυκλικά στα αιωρούμενα σχήματα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιστρέψετε στην κανονική περιήγηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 • Για να επιλέξετε ένα μεμονωμένο σχήμα, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα εμπρός (ή τα πλήκτρα Shift+Tab για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα πίσω) μεταξύ των αντικειμένων, έως ότου εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε.

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων και αντικειμένων WordArt

 • Για να ομαδοποιήσετε σχήματα, εικόνες ή αντικείμενα WordArt, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+G.

 • Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση μιας ομάδας, επιλέξτε την ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl+Shift+G.

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε ένα σχήμα με κείμενο, αντιγράφετε την εμφάνιση και το στυλ του κειμένου εκτός από τα χαρακτηριστικά του σχήματος.

 2. Για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+C.

 3. Για να επιλέξετε το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB.

 4. Για να επικολλήσετε τα χαρακτηριστικά στο επιλεγμένο αντικείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + V.

Επιλογή και επεξεργασία κειμένου και αντικειμένων

Επιλογή κειμένου και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά

Shift + πλήκτρο δεξιού βέλους

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά

Shift + πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλογή στο άκρο μιας λέξης

Ctrl + Shift + πλήκτρο δεξιού βέλους

Επιλογή μέχρι την αρχή μιας λέξης

Ctrl + Shift + πλήκτρο αριστερού βέλους

Επιλέξτε μία γραμμή προς τα επάνω (με το δρομέα στην αρχή μιας σειράς)

Shift + πλήκτρο επάνω βέλους

Επιλογή μιας γραμμή προς τα κάτω (με το δρομέα στην αρχή μιας σειράς)

Shift+πλήκτρο κάτω βέλους

Επιλογή αντικειμένου (όταν είναι επιλεγμένο το κείμενο μέσα στο αντικείμενο)

Esc

Επιλογή άλλου αντικειμένου (όταν είναι επιλεγμένο ένα αντικείμενο)

Πλήκτρο TAB ή SHIFT + TAB μέχρι να επιλεγεί το αντικείμενο που θέλετε

Αποστολή αντικειμένου προς τα πίσω κατά μία θέση

CTRL + αριστερή τετράγωνη αγκύλη ([)

Αποστολή αντικειμένου προς τα εμπρός κατά μία θέση

CTRL + δεξιά τετράγωνη αγκύλη (])

Μεταφορά αντικειμένου στο φόντο

CTRL + SHIFT + αριστερή τετράγωνη αγκύλη ([)

Αποστολή αντικειμένου σε πρώτο πλάνο

CTRL + SHIFT + δεξιά τετράγωνη αγκύλη (])

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με επιλεγμένο ένα αντικείμενο)

Enter

Επιλογή όλων των αντικειμένων

Ctrl+A (στην καρτέλα Διαφάνειες)

Αναπαραγωγή ή παύση πολυμέσων

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή όλων των διαφανειών

Ctrl+A (στην προβολή Ταξινόμηση διαφανειών)

Επιλογή όλου του κειμένου

Ctrl+A (στην καρτέλα Διάρθρωση)

Διαγραφή και αντιγραφή κειμένου και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά

Backspace

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά

Ctrl+Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά

Σημείωση: Ο δρομέας πρέπει να είναι μεταξύ λέξεων, για να το κάνετε αυτό.

Ctrl+Delete

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου ή κειμένου

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου ή κειμένου

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου ή κειμένου

Ctrl+V

Δημιουργία αντιγράφου ενός αντικειμένου

Ctrl+D

CTRL + σύρσιμο

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας

Ctrl+Y

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης

Ctrl+Shift+V

Αντιγραφή του πινέλου κίνησης

Alt+Shift+C

Επικόλληση του πινέλου κίνησης

Alt+Shift+V

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " Ειδική επικόλληση "

Ctrl+Alt+V

Μετακίνηση μέσα στο κείμενο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση κατά μία κατεύθυνση προς τα επάνω

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά μία κατεύθυνση προς τα κάτω

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής

End

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής

Home

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου

Ctrl+End

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου

Ctrl+Home

Μετακίνηση στο επόμενο σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου ή σώματος κειμένου. Εάν πρόκειται για το τελευταίο σύμβολο κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια, αυτή η ενέργεια εισάγει μια νέα διαφάνεια με την ίδια διάταξη διαφάνειας με την αρχική διαφάνεια

Ctrl+Enter

Μετακίνηση για επανάληψη της τελευταίας ενέργειας " Εύρεση "

Shift+F4

Μετακίνηση και εργασία σε πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί

Shift+Tab

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή

Πλήκτρο επάνω βέλους

Εισαγωγή στηλοθέτη σε κελί

Ctrl+Tab

Έναρξη νέας παραγράφου

Enter

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα

Πλήκτρο TAB στο κελί του κάτω δεξιού πίνακα

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να φτάσετε στο αντικείμενο που θέλετε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10.

 3. Για να επεξεργαστείτε το αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο O, ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ε.

Μορφοποίηση κειμένου

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

Αλλαγή γραμματοσειράς ή αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " γραμματοσειρά " για αλλαγή της γραμματοσειράς

Ctrl+Shift+F

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς

CTRL + SHIFT + δεξια γωνιακή αγκύλη (>)

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς

CTRL + SHIFT + αριστερή γωνιακή αγκύλη (<)

Εφαρμογή μορφοποίησης χαρακτήρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου " γραμματοσειρά " για αλλαγή της μορφοποίησης χαρακτήρων

Ctrl+T

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων προτάσεων, πεζών ή κεφαλαίων

Shift+F3

Εφαρμογή μορφοποίησης με έντονη γραφή

Ctrl+B

Εφαρμογή μορφοποίησης με υπογράμμιση

Ctrl+U

Εφαρμογή μορφοποίησης με πλάγια γραφή

Ctrl+I

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη (αυτόματα διαστήματα)

CTRL+σύμβολο ίσον (=)

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη (αυτόματα διαστήματα)

CTRL+SHIFT+σύμβολο συν (+)

Κατάργηση μη αυτόματης μορφοποίησης χαρακτήρων, όπως δείκτης και εκθέτης

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

Ctrl+K

Αντιγραφή μορφοποίησης κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή μορφοποίησης

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μορφοποίησης

Ctrl+Shift+V

Στοίχιση παραγράφων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο

Ctrl+E

Στοίχιση της παραγράφου

Ctrl+J

Στοίχιση της παραγράφου αριστερά

Ctrl+L

Στοίχιση της παραγράφου δεξιά

Ctrl+R

Εισαγωγή και απάντηση σε σχόλια

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, χρησιμοποιήστε την εντολή Εισαγωγή σχολίου (ALT + N, L) για να ανοίξετε το παράθυρο σχόλια .

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή νέου σχολίου

Ctrl+N

Απάντηση σε επιλεγμένο σχόλιο

Ctrl+R

Αλλαγή σειράς διαφανειών ή ενοτήτων σε μια ομάδα διαφανειών

Για να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών ή ενοτήτων σε μια γέφυρα διαφανειών:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε τα εξής πλήκτρα

Μετακίνηση της επιλεγμένης διαφάνειας ή ενότητας προς τα επάνω με τη σειρά

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση της επιλεγμένης διαφάνειας ή ενότητας προς τα κάτω με τη σειρά

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση της επιλεγμένης διαφάνειας ή ενότητας στην αρχή

Ctrl + Shift + πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση της επιλεγμένης διαφάνειας ή ενότητας στο τέρμα

Ctrl + Shift + πλήκτρο κάτω βέλους

Πρόσβαση και χρήση των παραθύρων εργασιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος.

F6

(Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές).

Όταν μια επιλογή του παραθύρου εργασιών έχει εστίαση, μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή στο παράθυρο εργασιών.

Tab ή Shift+Tab

Εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών στο μενού του παραθύρου εργασιών.

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση στην επόμενη εντολή στο μενού του παραθύρου εργασιών.

Επάνω βέλος, κάτω βέλος

Ενεργοποιήστε την επιλογή με επισήμανση στο μενού του παραθύρου εργασιών.

Enter

Κλείσιμο ενός παραθύρου εργασιών

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού του παραθύρου εργασιών.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μετακίνηση ενός παραθύρου εργασιών

(Ορισμένα τμήματα παραθύρου εργασιών — όπως η μορφοποίηση φόντου — μπορούν να μετακινηθούν, ενώ άλλα — όπως οι ιδέες σχεδίασης — δεν μπορούν να είναι.) 

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού του παραθύρου εργασιών.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Μετακίνηση και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Εάν η εργασία είναι αγκυρωμένη στο παράθυρο PowerPoint, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 4.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο εργασιών στο σημείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. 

Για να αποσυνδέσετε εκ νέου ένα αιωρούμενο παράθυρο εργασιών, χρησιμοποιήστε το δεξιό ή το αριστερό βέλος για να μετακινήσετε το αιωρούμενο τμήμα παραθύρου στη δεξιά ή την αριστερή άκρη του παραθύρου τουPowerPoint μέχρι να αποπλεύσει. 

Αλλαγή μεγέθους παραθύρου εργασιών

(Ορισμένα τμήματα παραθύρου εργασιών — όπως η μορφοποίηση φόντου — μπορούν να έχουν αλλαγή μεγέθους, ενώ άλλα — όπως οι ιδέες σχεδίασης — δεν μπορούν να είναι.)  

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού του παραθύρου εργασιών.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Μέγεθος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου εργασιών και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα όταν το παράθυρο εργασιών είναι αγκυρωμένο στο παράθυρο του PowerPoint:

  Για να κάνετε το εξής

  Πατήστε

  Διεύρυνση του παραθύρου εργασιών

  Αριστερό βέλος

  Περιορισμός του παραθύρου εργασιών

  Δεξιό βέλος

  Χρήση αυτών των πλήκτρων όταν το παράθυρο εργασιών είναι ένα κινούμενο παράθυρο:

  Για να κάνετε το εξής

  Πατήστε

  Διεύρυνση του παραθύρου εργασιών

  Δεξιό βέλος

  Περιορισμός του παραθύρου εργασιών

  Αριστερό βέλος

  Επιμήκυνση του παραθύρου εργασιών

  Κάτω βέλος

  Συντόμευση του παραθύρου εργασιών

  Επάνω βέλος

Προσαρμοσμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Για να αντιστοιχίσετε προσαρμοσμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου σε στοιχεία των μενού, σε καταγεγραμμένες μακροεντολές και κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) στο PowerPoint, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο άλλου κατασκευαστή, όπως είναι το Shortcut Manager for PowerPoint, το οποίο είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε την εντολή Εμφάνιση όλων, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

Γρήγορες συνδέσεις

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Βασικά στοιχεία του Office

Περιήγηση στην Κορδέλα

Κοινές εργασίες στο PowerPoint

Ηλεκτρονική βοήθεια

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση του παραθύρου Βοήθειας

Το παράθυρο βοήθειας παρέχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Office. Το παράθυρο βοήθειας εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο βοήθειας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου βοήθειας.

F1

Κλείσιμο του παραθύρου βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στον πίνακα περιεχομένων της Βοήθειας και των οδηγιών του PowerPoint.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο βοήθειας.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο βοήθειας.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο.

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του PowerPoint του παραθύρου της Βοήθειας, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου αντίστοιχα.

TAB, SHIFT+TAB

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του PowerPoint του παραθύρου της Βοήθειας, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου αντίστοιχα.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κρυφού κειμένου ή της επόμενης υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, το επιλεγμένο κρυφό κείμενο ή την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση.

ENTER

Μετακίνηση στο προηγούμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Πίσω).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Μετακίνηση στο επόμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μικρά βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος Βοήθειας.

PAGE UP, PAGE DOWN

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ μέσα στο παράθυρο Βοήθειας).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

Σημείωση: Εάν ο δρομέας δεν βρίσκεται στο τρέχον θέμα Βοήθειας, πατήστε το πλήκτρο F6 και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

F6 (έως ότου η εστίαση μεταφερθεί στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση), TAB, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση. Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

F6

Εναλλαγή των περιοχών του παραθύρου "Βοήθεια", όπως, για παράδειγμα, της γραμμής εργαλείων, του πλαισίου Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση και της λίστας Αναζήτηση.

F6

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου αντίστοιχα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου αντίστοιχα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Βασικά στοιχεία του Office

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

ALT+TAB, TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

CTRL+W ή CTRL+F4

Εκπομπή της ανοιχτής παρουσίασης σε απομακρυσμένο ακροατήριο, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή web του PowerPoint.

CTRL+F5

Μετακίνηση στο επόμενο παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος (δεξιόστροφα). Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

Σημείωση: Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανιστεί το παράθυρο εργασιών που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ALT για να τοποθετήσετε την εστίαση στην Κορδέλα και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+TAB για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

F6

Μετακίνηση σε ένα τμήμα παραθύρου από άλλο τμήμα μέσα στο παράθυρο προγράμματος (με αριστερόστροφη φορά).

SHIFT+F6

Όταν είναι ανοιχτά περισσότερα από ένα παράθυρα του PowerPoint, εναλλαγή στο επόμενο παράθυρο PowerPoint.

CTRL+F6

Εναλλαγή στο προηγούμενο παράθυρο PowerPoint.

CTRL+SHIFT+F6

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

PRINT SCREEN

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

ALT+PRINT SCREEN

Αλλαγή γραμματοσειράς ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Σημείωση: Ο δρομέας πρέπει να είναι μέσα σε πλαίσιο κειμένου για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αλλαγή της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+F

Αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+P

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+<

Μετακίνηση στο κείμενο ή σε κελιά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

HOME

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Στο Microsoft Office PowerPoint, μετακίνηση στο στοιχείο κράτησης θέσης του επόμενου τίτλου ή κυρίως κειμένου. Εάν πρόκειται για το τελευταίο στοιχείο κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια, θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή νέας διαφάνειας με την ίδια διάταξη διαφάνειας όπως στην αρχική διαφάνεια.

CTRL+ENTER

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση.

SHIFT+F4

Εύρεση και αντικατάσταση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Εύρεση.

CTRL+F

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αντικατάσταση.

CTRL+H

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση.

SHIFT+F4

Μετακίνηση και εργασία σε πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί.

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή στηλοθέτη σε κελί.

CTRL+TAB

Έναρξη νέας παραγράφου.

ENTER

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα.

TAB στο τέλος της τελευταίας σειράς

Πρόσβαση και χρήση των παραθύρων εργασιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος. (Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.)

F6

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης επιλογής αντίστοιχα σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν το παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

TAB, SHIFT+TAB

Εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών στο μενού του παραθύρου εργασιών.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού και μετακίνηση μεταξύ συγκεκριμένων επιλογών σε μια ομάδα επιλογών σε ένα παράθυρο διαλόγου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή πραγματοποίηση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Άνοιγμα ενός μενού συντομεύσεων, άνοιγμα ενός αναπτυσσόμενου μενού για το επιλεγμένο στοιχείο συλλογής.

SHIFT+F10

Επιλογή της πρώτης ή της τελευταίας εντολής, αντίστοιχα, σε ένα μενού ή υπομενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

HOME, END

Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω αντίστοιχα, σε μια επιλεγμένη λίστα συλλογής.

PAGE UP, PAGE DOWN

Μετακίνηση στην αρχή ή το τέλος, αντίστοιχα, σε μια επιλεγμένη λίστα συλλογής.

HOME, END

Κλείσιμο ενός παραθύρου εργασιών.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, C

Άνοιγμα του Πρόχειρου.

ALT+H, F, O

Κλείσιμο ενός παραθύρου εργασιών

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού του παραθύρου εργασιών.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μετακίνηση ενός παραθύρου εργασιών

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού του παραθύρου εργασιών.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Μετακίνηση και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Εάν η εργασία είναι αγκυρωμένη στο παράθυρο PowerPoint, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 4.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο εργασιών στο σημείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. 

Για να αποσυνδέσετε εκ νέου ένα αιωρούμενο παράθυρο εργασιών, χρησιμοποιήστε το δεξιό ή το αριστερό βέλος για να μετακινήσετε το αιωρούμενο τμήμα παραθύρου στη δεξιά ή την αριστερή άκρη του παραθύρου τουPowerPoint μέχρι να αποπλεύσει. 

Αλλαγή μεγέθους ενός παραθύρου εργασιών

 1. Στο παράθυρο εργασιών, πατήστε CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να εμφανιστεί το μενού με τις πρόσθετες εντολές.

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ για να επιλέξετε την εντολή Μέγεθος και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου εργασιών. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο CTRL+ τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος κατά ένα pixel κάθε φορά.

Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή μεγέθους, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου. (Θα πρέπει να έχει ήδη επιλεχθεί μια καρτέλα σε ανοιχτό παράθυρο διαλόγου.)

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου. (Θα πρέπει να έχει ήδη επιλεχθεί μια καρτέλα σε ανοιχτό παράθυρο διαλόγου.)

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα της λίστας, εάν είναι κλειστή και μετακίνηση σε μια επιλογή της λίστας.

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαισίου ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επιλογή μιας ρύθμισης. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου.

Το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου.

ENTER

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση μιας εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

ESC

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα κενό πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή ενός φακέλου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, αντίστοιχα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή τμήματος καταχώρησης από το δρομέα μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή τμήματος καταχώρησης από το δρομέα μέχρι το τέλος της καταχώρησης.

SHIFT+END

Χρήση των παραθύρων διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου "Άνοιγμα"

ALT+F και έπειτα O

Άνοιγμα του πλαισίου διαλόγου "Αποθήκευση ως"

ALT+F και έπειτα A

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοιχτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών

Πλήκτρα βέλους

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο, όπως έναν φάκελο ή ένα αρχείο.

SHIFT+F10

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών ή περιοχών στο παράθυρο διαλόγου.

TAB

Άνοιγμα του αναπτυσσόμενου μενού διαδρομής αρχείου.

F4 ή ALT+I

Ανανέωση της λίστας αρχείων.

F5

Περιήγηση στην Κορδέλα

Πρόσβαση σε οποιαδήποτε εντολή με μερικά πατήματα πλήκτρων

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT.

  Οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης εμφανίζονται επάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή.

  Τα πλήκτρα συντόμευσης πληκτρολογίου στην καρτέλα &quot;Αρχείο&quot;

 2. Πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στη συμβουλή πλήκτρου επάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης. Για παράδειγμα, εάν είναι ενεργή η καρτέλα Κεντρική και πατήσετε το Ζ, τότε εμφανίζεται η καρτέλα Εισαγωγή, μαζί με τις συμβουλές πλήκτρων για τις ομάδες σε αυτή την καρτέλα.

 4. Συνεχίστε να πατάτε γράμματα έως ότου πατήσετε το γράμμα της εντολής ή του στοιχείου ελέγχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να πατήσετε το γράμμα της ομάδας που περιέχει την εντολή. Για παράδειγμα, αν η Κεντρική καρτέλα είναι ενεργή, πατώντας Alt+Κ, Μ, Γ θα μεταβείτε στο πλαίσιο λίστας Μέγεθος στην ομάδα Γραμματοσειρά.

  Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να αποκρύψετε τις συμβουλές πλήκτρου συντόμευσης, πατήστε το ALT.

Αλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση του ποντικιού

Ένας άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο και να εργαστείτε με την Κορδέλα είναι να μετακινήσετε την εστίαση ανάμεσα στις καρτέλες και τις εντολές, έως ότου βρείτε τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένοι τρόποι για να μετακινήσετε την εστίαση του πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση του ποντικιού.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της Κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης.

ALT ή F10. Πατήστε ξανά οποιοδήποτε από αυτά τα δύο πλήκτρα, για να μετακινηθείτε πίσω στο έγγραφο και να ακυρώσετε τα πλήκτρα πρόσβασης.

Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, σε μια άλλη καρτέλα της Κορδέλας.

F10 για επιλογή της ενεργής καρτέλας και έπειτα ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Απόκρυψη ή εμφάνιση της Κορδέλας.

CTRL+F1

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για την επιλεγμένη εντολή.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης για να επιλέξετε καθεμία από τις παρακάτω περιοχές του παραθύρου:

 • Ενεργή καρτέλα της κορδέλας

 • Τυχόν ανοικτά παράθυρα εργασιών

 • Το έγγραφό σας

F6

Μετακίνηση της εστίασης σε κάθε εντολή στην Κορδέλα, προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, αντίστοιχα.

TAB, SHIFT+TAB

Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, ανάμεσα στα στοιχεία της Κορδέλας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ενεργοποίηση της επιλεγμένης εντολής ή του στοιχείου ελέγχου στην Κορδέλα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή της συλλογής στην Κορδέλα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Ενεργοποίηση εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην Κορδέλα, ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή.

ENTER

Τέλος τροποποίησης μιας τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου της Κορδέλας και μετακίνηση της εστίασης ξανά στο έγγραφο.

ENTER

Λήψη Βοήθειας για μια συγκεκριμένη εντολή ή στοιχείο ελέγχου στην Κορδέλα. (Εάν δεν υπάρχει σχετικό θέμα Βοήθειας με την επιλεγμένη εντολή, εμφανίζεται ένα γενικό θέμα Βοήθειας για το πρόγραμμα.)

F1

Κοινές εργασίες στο PowerPoint

Δημιουργία νέας παρουσίασης: Ctrl+N

Μετακίνηση μεταξύ τμημάτων παραθύρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση δεξιόστροφα μεταξύ τμημάτων παραθύρων στην Κανονική προβολή.

F6

Μετακίνηση αριστερόστροφα μεταξύ τμημάτων παραθύρων στην Κανονική προβολή.

SHIFT+F6

Εναλλαγή μεταξύ των καρτελών Διαφάνειες και Διάρθρωση στο παράθυρο "Διάρθρωση" και "Διαφάνειες" στην Κανονική προβολή.

CTRL+SHIFT+TAB

Εργασία σε διάρθρωση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβιβασμός μιας παραγράφου.

ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Υποβιβασμός μιας παραγράφου.

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εμφάνιση επιπέδου επικεφαλίδας 1.

ALT+SHIFT+1

Ανάπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα.

ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σύμπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα.

ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ

Εργασία με σχήματα, εικόνες, πλαίσια, αντικείμενα και WordArt

Εισαγωγή σχήματος

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα N, S και H για να επιλέξετε Σχήματα.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να μετακινηθείτε στις κατηγορίες των σχημάτων και να επιλέξετε το σχήμα που θέλετε.

 3. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+ENTER για να εισαγάγετε το σχήμα που επιλέξατε.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο N και τέλος πατήστε το πλήκτρο X.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+ENTER για την εισαγωγή του πλαισίου κειμένου.

Εισαγωγή αντικειμένου

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο N, έπειτα το πλήκτρο J για να επιλέξετε Αντικείμενο.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στα αντικείμενα.

 3. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+ENTER για εισαγωγή του αντικειμένου που θέλετε.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, τα πλήκτρα N και W για να επιλέξετε WordArt.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Επιλογή σχήματος

Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • Για να επιλέξετε ένα μεμονωμένο σχήμα, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα εμπρός (ή τα πλήκτρα SHIFT+TAB για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα πίσω) μεταξύ των αντικειμένων, έως ότου εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

 • Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία, χρησιμοποιήστε το παράθυρο επιλογής.

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων και αντικειμένων WordArt

 • Για να ομαδοποιήσετε σχήματα, εικόνες ή αντικείμενα WordArt, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+G.

 • Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση σε μια ομάδα, επιλέξτε την ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+SHIFT+G.

Εμφάνιση ή απόκρυψη πλέγματος ή οδηγών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος.

SHIFT+F9

Εμφάνιση ή απόκρυψη οδηγών.

ALT+F9

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

  Εάν επιλέξετε ένα σχήμα με κείμενο, τότε μαζί με τα χαρακτηριστικά του σχήματος θα αντιγράψετε και την εμφάνιση και το στυλ του κειμένου.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB ή τα πλήκτρα SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο στο οποίο θα αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+V.

Επιλογή κειμένου και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μέχρι το τέλος μιας λέξης.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μέχρι την αρχή μιας λέξης.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μίας γραμμής προς τα επάνω (με το δρομέα στην αρχή μιας γραμμής).

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μίας γραμμής προς τα κάτω (με το δρομέα στην αρχή μιας γραμμής).

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή άλλου αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με επιλεγμένο αντικείμενο).

ENTER

Επιλογή όλων των αντικειμένων.

CTRL+A (στην καρτέλα Διαφάνειες )

Επιλογή όλων των διαφανειών.

CTRL+A (στην προβολή "Ταξινόμηση διαφανειών")

Επιλογή όλου του κειμένου.

CTRL+A (στην καρτέλα Διάρθρωση )

Διαγραφή και αντιγραφή κειμένου και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

BACKSPACE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

CTRL+BACKSPACE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

DELETE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Σημείωση: Ο δρομέας πρέπει να είναι μεταξύ λέξεων, για να το κάνετε αυτό.

CTRL+DELETE

Αποκοπή του επιλεγμένου αντικειμένου ή κειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου ή κειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου ή κειμένου.

CTRL+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Άνοιγμα παραθύρου διαλόγου Ειδική επικόλληση.

CTRL+ALT+V

Μετακίνηση μέσα στο κείμενο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

HOME

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Μετακίνηση στο επόμενο σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου ή σώματος κειμένου. Εάν πρόκειται για το τελευταίο σύμβολο κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια, θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή νέας διαφάνειας με την ίδια διάταξη διαφάνειας όπως στην αρχική διαφάνεια.

CTRL+ENTER

Μετακίνηση για επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση.

SHIFT+F4

Μετακίνηση και εργασία σε πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί.

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή στηλοθέτη σε κελί.

CTRL+TAB

Έναρξη νέας παραγράφου.

ENTER

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα.

TAB στο τέλος της τελευταίας σειράς

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε TAB ή SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε SHIFT+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να επιλεγεί το Αντικείμενο φύλλου εργασίας, πατήστε το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε Επεξεργασία και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση: Το όνομα της εντολής στο μενού συντόμευσης εξαρτάται από τον τύπο του ενσωματωμένου ή συνδεδεμένου αντικειμένου. Για παράδειγμα, ένα ενσωματωμένο φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel διαθέτει την εντολή Αντικείμενο φύλλου εργασίας, ενώ ένα ενσωματωμένο σχέδιο του Microsoft Office Visio διαθέτει την εντολή Αντικείμενο Visio.

Μορφοποίηση και στοίχιση χαρακτήρων και παραγράφων

Αλλαγή γραμματοσειράς ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Σημείωση: Πρέπει πρώτα να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε, για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.

CTRL+SHIFT+F

Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+<

Εφαρμογή μορφοποιήσεων χαρακτήρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων.

CTRL+T

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων μεταξύ πρότασης, πεζών ή κεφαλαίων.

SHIFT+F3

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

CTRL+B

Εφαρμογή υπογράμμισης.

CTRL+U

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

CTRL+I

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη (αυτόματα διαστήματα).

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη (αυτόματα διαστήματα).

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Κατάργηση μη αυτόματης μορφοποίησης χαρακτήρων, όπως δείκτη ή εκθέτη.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Αντιγραφή μορφοποιήσεων κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή μορφοποιήσεων.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μορφοποιήσεων.

CTRL+SHIFT+V

Στοίχιση παραγράφων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο.

CTRL+E

Πλήρης στοίχιση παραγράφου.

CTRL+J

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά.

CTRL+L

Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά.

CTRL+R

Εκτέλεση παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου, ενώ εκτελείτε μια παρουσίαση σε προβολή παρουσίασης.

Συντομεύσεις προβολής παρουσίασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη μιας παρουσίασης από την αρχή.

F5

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N, ENTER, PAGE DOWN, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P, PAGE UP, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Μετάβαση στον αριθμό της διαφάνειας.

Αριθμός+ENTER

Εμφάνιση μαύρης οθόνης ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια μαύρη οθόνη.

B ή ΤΕΛΕΙΑ

Εμφάνιση λευκής οθόνης ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια λευκή οθόνη.

W ή ΚΟΜΜΑ

Διακοπή ή επανεκκίνηση μιας αυτόματης παρουσίαση.

S

Τερματισμός μιας παρουσίασης.

ESC ή ΕΝΩΤΙΚΟ

Διαγραφή σημειώσεων οθόνης.

E

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή.

H

Ορισμός νέων χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

T

Χρήση των αρχικών χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

O

Χρήση του κλικ του ποντικιού για να προχωρήσετε κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

M

Επανάληψη εγγραφής αφήγησης και χρονισμού διαφανειών

R

Επιστροφή στην πρώτη διαφάνεια.

Κρατήστε πατημένο το δεξί και το αριστερό κουμπί του ποντικιού για 2 δευτερόλεπτα

Εμφάνιση ή απόκρυψη του δείκτη βέλους

A ή =

Αλλαγή του δείκτη σε πένα.

CTRL+P

Αλλαγή του δείκτη σε βέλος.

CTRL+A

Αλλαγή του δείκτη σε γόμα

CTRL+E

Εμφάνιση ή απόκρυψη χειρόγραφης σήμανσης

CTRL+M

Άμεση απόκρυψη του δείκτη του ποντικιού και του κουμπιού περιήγησης.

CTRL+H

Απόκρυψη του δείκτη και του κουμπιού περιήγησης εντός 15 δευτερολέπτων.

CTRL+U

Προβολή του παραθύρου διαλόγου "Όλες οι διαφάνειες"

CTRL+S

Προβολή της γραμμής εργασιών υπολογιστή

CTRL+T

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης.

SHIFT+F10

Μετάβαση στην πρώτη ή στην επόμενη υπερ-σύνδεση σε μια διαφάνεια.

TAB

Μετάβαση στην τελευταία ή στην προηγούμενη υπερ-σύνδεση σε μια διαφάνεια.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της συμπεριφοράς "κλικ του ποντικιού" της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης.

ENTER με επιλεγμένη την υπερ-σύνδεση

Συντομεύσεις πολυμέσων κατά τη διάρκεια παρουσίασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διακοπή αναπαραγωγής πολυμέσων

ALT+Q

Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής και παύσης

ALT+P

Μετάβαση στον επόμενο σελιδοδείκτη

ALT+END

Μετάβαση στον προηγούμενο σελιδοδείκτη

ALT+HOME

Αύξηση της έντασης ήχου

ALT+Επάνω βέλος

Μείωση της έντασης ήχου

ALT+Κάτω βέλος

Αναζήτηση προς τα εμπρός

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Αναζήτηση προς τα πίσω

ALT+SHIFT+PAGE UP

Σίγαση του ήχου

ALT+U

Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο F1 κατά τη διάρκεια της παρουσίασης για να δείτε μια λίστα με στοιχεία ελέγχου.

Περιήγηση σε παρουσιάσεις Web

Τα ακόλουθα πλήκτρα προορίζονται για την προβολή μιας παρουσίασης Web στον Microsoft Internet Explorer 4.0 ή νεότερη έκδοση.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση προς τα εμπρός μεταξύ των υπερ-συνδέσεων σε μια παρουσίαση Web, τη γραμμή "Διεύθυνση" και τη γραμμή "Συνδέσεις".

TAB

Μετακίνηση προς τα πίσω μεταξύ των υπερ-συνδέσεων σε μια παρουσίαση Web, τη γραμμή "Διεύθυνση" και τη γραμμή "Συνδέσεις".

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της συμπεριφοράς "κλικ του ποντικιού" της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης.

ENTER

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χρήση της δυνατότητας του παραθύρου επιλογής

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου στο παράθυρο "Επιλογή".

Για να εμφανίσετε το παράθυρο "Επιλογή", πατήστε το πλήκτρο Alt, στη συνέχεια H, στη συνέχεια S, έπειτα L και κατόπιν P.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης στα παράθυρα.

F6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από ένα στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή SHIFT+ENTER

Μετακίνηση ενός επιλεγμένου στοιχείου προς τα εμπρός.

CTRL+SHIFT+F

Μετακίνηση ενός επιλεγμένου στοιχείου προς τα πίσω.

CTRL+SHIFT+B

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

CTRL+SHIFT+S

Μετονομασία ενός εστιασμένου στοιχείου.

F2

Εναλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου μέσα στο παράθυρο επιλογής μεταξύ της προβολής δέντρου και των κουμπιών Εμφάνιση όλων και Απόκρυψη όλων.

TAB ή SHIFT+TAB

Σύμπτυξη όλων των ομάδων.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συντόμευση, η εστίαση πρέπει να είναι στην προβολή δέντρου του παραθύρου "Επιλογή".

ALT+SHIFT+1

Ανάπτυξη όλων των ομάδων.

ALT+SHIFT+9

Για να αντιστοιχίσετε προσαρμοσμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου σε στοιχεία μενού, σε καταγεγραμμένες μακροεντολές και σε κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) στο Office PowerPoint 2007, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο άλλου κατασκευαστή, όπως το Shortcut Manager for PowerPoint, το οποίο είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε την εντολή Εμφάνιση όλων, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

Γρήγορες συνδέσεις

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Βασικά στοιχεία του Office

Περιήγηση στην Κορδέλα

Κοινές εργασίες στο PowerPoint

Ηλεκτρονική βοήθεια

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση του παραθύρου Βοήθειας

Το παράθυρο βοήθειας παρέχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Office. Το παράθυρο βοήθειας εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο βοήθειας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου βοήθειας.

F1

Κλείσιμο του παραθύρου βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του PowerPoint.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο βοήθειας.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο βοήθειας.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο.

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του PowerPoint του παραθύρου της Βοήθειας, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου αντίστοιχα.

TAB, SHIFT+TAB

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια του PowerPoint του παραθύρου της Βοήθειας, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου αντίστοιχα.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κρυφού κειμένου ή της επόμενης υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, το επιλεγμένο κρυφό κείμενο ή την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση.

ENTER

Μετακίνηση στο προηγούμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Πίσω).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Μετακίνηση στο επόμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μικρά βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος Βοήθειας.

PAGE UP, PAGE DOWN

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ μέσα στο παράθυρο Βοήθειας).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

Σημείωση: Εάν ο δρομέας δεν βρίσκεται στο τρέχον θέμα Βοήθειας, πατήστε το πλήκτρο F6 και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

F6 (έως ότου η εστίαση μεταφερθεί στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση), TAB, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση. Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

F6

Εναλλαγή των περιοχών του παραθύρου "Βοήθεια", όπως, για παράδειγμα, της γραμμής εργαλείων, του πλαισίου Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση και της λίστας Αναζήτηση.

F6

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου αντίστοιχα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου αντίστοιχα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Βασικά στοιχεία του Office

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

ALT+TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

ALT+SHIFT+TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

CTRL+W ή CTRL+F4

Επαναφορά του μεγέθους του ενεργού παραθύρου μετά τη μεγιστοποίησή του.

CTRL+F5

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος (με δεξιόστροφη φορά). Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

Σημείωση: Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανιστεί το παράθυρο εργασιών που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ALT για να τοποθετήσετε την εστίαση στην Κορδέλα, που περιλαμβάνεται στο Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+TAB για να μεταβείτε στο παράθυρο εργασιών. Η Κορδέλα περιλαμβάνεται στο νέο Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Αντικαθιστά τα πολλά μενού και γραμμές εργαλείων με ένα μέρος όπου μπορείτε να βρίσκετε εύκολα όλες τις εντολές που χρειάζεστε.

F6

Μετακίνηση σε ένα τμήμα παραθύρου από άλλο τμήμα μέσα στο παράθυρο προγράμματος (με αριστερόστροφη φορά).

SHIFT+F6

Όταν είναι περισσότερα από ένα παράθυρα ανοιχτά, μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

CTRL+F6

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

CTRL+SHIFT+F6

Όταν ένα παράθυρο εγγράφου δεν είναι μεγιστοποιημένο, εκτελέστε την εντολή Μετακίνηση (στο μενού Έλεγχος για το παράθυρο). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο και, όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

CTRL+F7

Όταν ένα παράθυρο εγγράφου δεν είναι μεγιστοποιημένο, εκτελέστε την εντολή Μέγεθος (στο μενού Έλεγχος για το παράθυρο). Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παράθυρου και, όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

CTRL+F8

Ελαχιστοποίηση ενός παράθυρου σε εικονίδιο (λειτουργεί με ορισμένα μόνο προγράμματα του Microsoft Office).

CTRL+F9

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου.

CTRL+F10

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

PRINT SCREEN

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

ALT+PRINT SCREEN

Αλλαγή γραμματοσειράς ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αλλαγή της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+F

Αλλαγή του μεγέθους της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+P

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+<

Μετακίνηση στο κείμενο ή σε κελιά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

HOME

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Στο Microsoft Office PowerPoint, μετακίνηση στο στοιχείο κράτησης θέσης του επόμενου τίτλου ή κυρίως κειμένου. Εάν πρόκειται για το τελευταίο στοιχείο κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια, θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή νέας διαφάνειας με την ίδια διάταξη διαφάνειας όπως στην αρχική διαφάνεια.

CTRL+ENTER

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση.

SHIFT+F4

Εύρεση και αντικατάσταση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Εύρεση.

CTRL+F

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αντικατάσταση.

CTRL+H

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση.

SHIFT+F4

Μετακίνηση και εργασία σε πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί.

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή στηλοθέτη σε κελί.

CTRL+TAB

Έναρξη νέας παραγράφου.

ENTER

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα.

TAB στο τέλος της τελευταίας σειράς

Πρόσβαση και χρήση των παραθύρων εργασιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος. (Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.)

F6

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης επιλογής αντίστοιχα σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν το παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

TAB, SHIFT+TAB

Εμφάνιση του πλήρους συνόλου εντολών στο μενού του παραθύρου εργασιών.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού και μετακίνηση μεταξύ συγκεκριμένων επιλογών σε μια ομάδα επιλογών σε ένα παράθυρο διαλόγου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή πραγματοποίηση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Άνοιγμα ενός μενού συντομεύσεων, άνοιγμα ενός αναπτυσσόμενου μενού για το επιλεγμένο στοιχείο συλλογής.

SHIFT+F10

Επιλογή της πρώτης ή της τελευταίας εντολής, αντίστοιχα, σε ένα μενού ή υπομενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

HOME, END

Κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω αντίστοιχα, σε μια επιλεγμένη λίστα συλλογής.

PAGE UP, PAGE DOWN

Μετακίνηση στην αρχή ή το τέλος, αντίστοιχα, σε μια επιλεγμένη λίστα συλλογής.

HOME, END

Κλείσιμο ενός παραθύρου εργασιών.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, C

Άνοιγμα του Πρόχειρου.

ALT+H, F, O

Κλείσιμο ενός παραθύρου εργασιών

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού του παραθύρου εργασιών.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μετακίνηση ενός παραθύρου εργασιών

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού του παραθύρου εργασιών.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Μετακίνηση και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Εάν η εργασία είναι αγκυρωμένη στο παράθυρο PowerPoint, πατήστε το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 4.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο εργασιών στο σημείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. 

Για να αποσυνδέσετε εκ νέου ένα αιωρούμενο παράθυρο εργασιών, χρησιμοποιήστε το δεξιό ή το αριστερό βέλος για να μετακινήσετε το αιωρούμενο τμήμα παραθύρου στη δεξιά ή την αριστερή άκρη του παραθύρου τουPowerPoint μέχρι να αποπλεύσει. 

Αλλαγή μεγέθους παραθύρου εργασιών

(Ορισμένα τμήματα παραθύρου εργασιών — όπως η μορφοποίηση φόντου — μπορούν να έχουν αλλαγή μεγέθους, ενώ άλλα — όπως οι ιδέες σχεδίασης — δεν μπορούν να είναι.)  

 1. Αν χρειάζεται, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το μενού του παραθύρου εργασιών.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Μέγεθος και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου εργασιών και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα όταν το παράθυρο εργασιών είναι αγκυρωμένο στο παράθυρο του PowerPoint:

  Για να κάνετε το εξής

  Πατήστε

  Διεύρυνση του παραθύρου εργασιών

  Αριστερό βέλος

  Περιορισμός του παραθύρου εργασιών

  Δεξιό βέλος

  Χρήση αυτών των πλήκτρων όταν το παράθυρο εργασιών είναι ένα κινούμενο παράθυρο:

  Για να κάνετε το εξής

  Πατήστε

  Διεύρυνση του παραθύρου εργασιών

  Δεξιό βέλος

  Περιορισμός του παραθύρου εργασιών

  Αριστερό βέλος

  Επιμήκυνση του παραθύρου εργασιών

  Κάτω βέλος

  Συντόμευση του παραθύρου εργασιών

  Επάνω βέλος

Προσπέλαση και χρήση έξυπνων ετικετών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του μενού ή του μηνύματος για μια έξυπνη ετικέτα. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία έξυπνες ετικέτες, μεταβαίνει στην επόμενη έξυπνη ετικέτα και εμφανίζει το μενού ή το μήνυμά της.

ALT+SHIFT+F10

Επιλογή του επόμενου στοιχείου σε ένα μενού έξυπνης ετικέτας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου σε ένα μενού έξυπνης ετικέτας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο σε ένα μενού έξυπνης ετικέτας.

ENTER

Κλείσιμο του μενού ή του μηνύματος της έξυπνης ετικέτας.

ESC

Συμβουλές

 • Μπορείτε να ζητήσετε να ειδοποιήστε με έναν ήχο κάθε φορά που εμφανίζεται μια έξυπνη ετικέτα. Για να μπορείτε να ακούτε ηχητικά σήματα ειδοποίησης, πρέπει να διαθέτετε κάρτα ήχου. Πρέπει επίσης να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόσθετο "Ήχοι του Microsoft Office".

 • Εάν έχετε πρόσβαση στο World Wide Web, μπορείτε να κάνετε λήψη του πρόσθετου "Ήχοι του Microsoft Office" από την τοποθεσία Web του Microsoft Office Online. Αφού εγκαταστήσετε τα αρχεία ήχου, κάντε τα εξής στη Microsoft Office Access 2007, το Microsoft Office Excel 2007, το Microsoft Office PowerPoint 2007 ή το Microsoft Office Word 2007:

  1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F για το κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, πατήστε το γράμμα I για επιλογές προγράμματος.

  2. Πατήστε το πλήκτρο A για να μετακινηθείτε στην επιλογή Για προχωρημένους ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να τη βρείτε.

  3. Στο θέμα Γενικά στην κατηγορία Για προχωρημένους, πατήστε ALT+F για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Συνοδεία ήχων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Σημείωση: Με την επιλογή ή την κατάργηση της επιλογής από αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η ρύθμιση θα ισχύει για όλα τα προγράμματα του Office που υποστηρίζουν ήχο.

Αλλαγή μεγέθους ενός παραθύρου εργασιών

 1. Στο παράθυρο εργασιών, πατήστε CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ για να εμφανιστεί το μενού με τις πρόσθετες εντολές.

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ για να επιλέξετε την εντολή Μέγεθος και μετά πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου εργασιών. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο CTRL+ τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος κατά ένα pixel κάθε φορά.

Σημείωση: Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή μεγέθους, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

CTRL+SHIFT+TAB

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα της λίστας, εάν είναι κλειστή και μετακίνηση σε μια επιλογή της λίστας.

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση μιας εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

ESC

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαισίου ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενεργοποίηση μιας επιλογής. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου.

ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου.

ENTER

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα κενό πεδίο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς έναν φάκελο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, αντίστοιχα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή τμήματος καταχώρησης από το δρομέα μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή τμήματος καταχώρησης από το δρομέα μέχρι το τέλος της καταχώρησης.

SHIFT+END

Χρήση των παραθύρων διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο. Εικόνα κουμπιού

ALT+1

Κουμπί " επάνω ένα επίπεδο Εικόνα κουμπιού ": Ανοίξτε το φάκελο προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο επάνω από τον ανοιχτό φάκελο.

ALT+2

Κουμπί " διαγραφή Εικόνα κουμπιού ": Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

ALT+3 ή DELETE

Κουμπί " Δημιουργία νέου φακέλου Εικόνα κουμπιού ": δημιουργία νέου φακέλου.

ALT+4

Προβολές Εικόνα κουμπιού κουμπί: εναλλαγή μεταξύ των προβολών του διαθέσιμου φακέλου.

ALT+5

Κουμπί Εργαλεία: Εμφάνιση του μενού Εργαλεία.

ALT+L

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο, όπως έναν φάκελο ή ένα αρχείο.

SHIFT+F10

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών ή περιοχών στο παράθυρο διαλόγου.

TAB

Άνοιγμα της λίστας Διερεύνηση σε.

F4 ή ALT+I

Ανανέωση της λίστας αρχείων.

F5

Περιήγηση στην Κορδέλα

Πρόσβαση σε οποιαδήποτε εντολή με μερικά πατήματα πλήκτρων

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT.

  Οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης εμφανίζονται επάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή. Το παρακάτω παράδειγμα είναι από το Microsoft Office Word.

  Η κορδέλα με προβολή συμβουλών πλήκτρων

 2. Πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στη συμβουλή πλήκτρου επάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης. Για παράδειγμα, εάν είναι ενεργή η καρτέλα Κεντρική και πατήσετε το Ζ, τότε εμφανίζεται η καρτέλα Εισαγωγή, μαζί με τις συμβουλές πλήκτρων για τις ομάδες σε αυτή την καρτέλα.

 4. Συνεχίστε να πατάτε γράμματα έως ότου πατήσετε το γράμμα της εντολής ή του στοιχείου ελέγχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να πατήσετε το γράμμα της ομάδας που περιέχει την εντολή. Για παράδειγμα, πατώντας ALT+H, F, S θα μεταβείτε στο πλαίσιο λίστας Μέγεθος στην ομάδα Γραμματοσειρά.

  Σημείωση: Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να αποκρύψετε τις συμβουλές πλήκτρου συντόμευσης, πατήστε το ALT.

Αλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση του ποντικιού

Ένας άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο και να εργαστείτε με την Κορδέλα είναι να μετακινήσετε την εστίαση ανάμεσα στις καρτέλες και τις εντολές, έως ότου βρείτε τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένοι τρόποι για να μετακινήσετε την εστίαση του πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση του ποντικιού.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της Κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης.

ALT ή F10. Πατήστε ξανά οποιοδήποτε από αυτά τα δύο πλήκτρα, για να μετακινηθείτε πίσω στο έγγραφο και να ακυρώσετε τα πλήκτρα πρόσβασης.

Μετακίνηση αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, σε μια άλλη καρτέλα της Κορδέλας.

F10 για επιλογή της ενεργής καρτέλας και έπειτα ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Απόκρυψη ή εμφάνιση της Κορδέλας.

CTRL+F1

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για την επιλεγμένη εντολή.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης για να επιλέξετε καθεμία από τις παρακάτω περιοχές του παραθύρου:

 • Ενεργή καρτέλα της κορδέλας

 • Τυχόν ανοικτά παράθυρα εργασιών

 • Το έγγραφό σας

F6

Μετακίνηση της εστίασης σε κάθε εντολή στην Κορδέλα, προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, αντίστοιχα.

TAB, SHIFT+TAB

Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, ανάμεσα στα στοιχεία της Κορδέλας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ενεργοποίηση της επιλεγμένης εντολής ή του στοιχείου ελέγχου στην Κορδέλα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή της συλλογής στην Κορδέλα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Ενεργοποίηση εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην Κορδέλα, ώστε να μπορείτε να τροποποιήσετε την τιμή.

ENTER

Τέλος τροποποίησης μιας τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου της Κορδέλας και μετακίνηση της εστίασης ξανά στο έγγραφο.

ENTER

Λήψη Βοήθειας για μια συγκεκριμένη εντολή ή στοιχείο ελέγχου στην Κορδέλα. (Εάν δεν υπάρχει σχετικό θέμα Βοήθειας με την επιλεγμένη εντολή, εμφανίζεται ένα γενικό θέμα Βοήθειας για το πρόγραμμα.)

F1

Κοινές εργασίες στο PowerPoint

Δημιουργία νέας παρουσίασης: Ctrl+N

Μετακίνηση μεταξύ τμημάτων παραθύρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση δεξιόστροφα μεταξύ τμημάτων παραθύρων στην Κανονική προβολή.

F6

Μετακίνηση αριστερόστροφα μεταξύ τμημάτων παραθύρων στην Κανονική προβολή.

SHIFT+F6

Εναλλαγή μεταξύ των καρτελών Διαφάνειες και Διάρθρωση στο παράθυρο "Διάρθρωση" και "Διαφάνειες" στην Κανονική προβολή.

CTRL+SHIFT+TAB

Εργασία σε διάρθρωση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβιβασμός μιας παραγράφου.

ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Υποβιβασμός μιας παραγράφου.

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εμφάνιση επιπέδου επικεφαλίδας 1.

ALT+SHIFT+1

Ανάπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα.

ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σύμπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα.

ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ

Εργασία με σχήματα, εικόνες, πλαίσια, αντικείμενα και WordArt

Εισαγωγή σχήματος

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα N, S και H για να επιλέξετε Σχήματα.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να μετακινηθείτε στις κατηγορίες των σχημάτων και να επιλέξετε το σχήμα που θέλετε.

 3. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+ENTER για να εισαγάγετε το σχήμα που επιλέξατε.

Εισαγωγή πλαισίου

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο N.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στο Πλαίσιο κειμένου, που βρίσκεται στην καρτέλα Εισαγωγή στην ομάδα Κείμενο.

 3. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+ENTER για την εισαγωγή του πλαισίου κειμένου.

Εισαγωγή αντικειμένου

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο N, έπειτα το πλήκτρο J για να επιλέξετε Αντικείμενο.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στα αντικείμενα.

 3. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+ENTER για εισαγωγή του αντικειμένου που θέλετε.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, τα πλήκτρα N και W για να επιλέξετε WordArt.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • Για να επιλέξετε ένα μεμονωμένο σχήμα, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα εμπρός (ή τα πλήκτρα SHIFT+TAB για να μετακινηθείτε κυκλικά προς τα πίσω) μεταξύ των αντικειμένων, έως ότου εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

 • Για να επιλέξετε πολλά στοιχεία, χρησιμοποιήστε το παράθυρο επιλογής.

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων και αντικειμένων WordArt

 • Για να ομαδοποιήσετε σχήματα, εικόνες ή αντικείμενα WordArt, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να ομαδοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+G.

 • Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση σε μια ομάδα, επιλέξτε την ομάδα και, στη συνέχεια, πατήστε CTRL+SHIFT+G.

Εμφάνιση ή απόκρυψη πλέγματος ή οδηγών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση ή απόκρυψη του πλέγματος.

SHIFT+F9

Εμφάνιση ή απόκρυψη οδηγών.

ALT+F9

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

  Εάν επιλέξετε ένα σχήμα με συνημμένο κείμενο, τότε μαζί με τα χαρακτηριστικά του σχήματος θα αντιγράψετε και την εμφάνιση και το στυλ του κειμένου.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB ή τα πλήκτρα SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο στο οποίο θα αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+V.

Επιλογή κειμένου και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μέχρι το τέλος μιας λέξης.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μέχρι την αρχή μιας λέξης.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μίας γραμμής προς τα επάνω.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μίας γραμμής προς τα κάτω.

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή κειμένου μέσα σε ένα αντικείμενο (με επιλεγμένο αντικείμενο).

ENTER

Επιλογή όλων των αντικειμένων.

CTRL+A (στην καρτέλα Διαφάνειες )

Επιλογή όλων των διαφανειών.

CTRL+A (στην προβολή "Ταξινόμηση διαφανειών")

Επιλογή όλου του κειμένου.

CTRL+A (στην καρτέλα Διάρθρωση )

Διαγραφή και αντιγραφή κειμένου και αντικειμένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

BACKSPACE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

CTRL+BACKSPACE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

DELETE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

CTRL+DELETE

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

CTRL+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Ειδική επικόλληση.

CTRL+ALT+V

Μετακίνηση μέσα στο κείμενο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

HOME

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Μετακίνηση στο επόμενο σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου ή σώματος κειμένου. Εάν πρόκειται για το τελευταίο σύμβολο κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια, θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή νέας διαφάνειας με την ίδια διάταξη διαφάνειας όπως στην αρχική διαφάνεια.

CTRL+ENTER

Μετακίνηση για επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση.

SHIFT+F4

Μετακίνηση και εργασία σε πίνακες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί.

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή στηλοθέτη σε κελί.

CTRL+TAB

Έναρξη νέας παραγράφου.

ENTER

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα.

TAB στο τέλος της τελευταίας σειράς

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε SHIFT+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε το Αντικείμενο φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε Επεξεργασία.

Μορφοποίηση και στοίχιση χαρακτήρων και παραγράφων

Αλλαγή γραμματοσειράς ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.

CTRL+SHIFT+F

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+P

Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+<

Εφαρμογή μορφοποιήσεων χαρακτήρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων.

CTRL+T

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων μεταξύ πρότασης, πεζών ή κεφαλαίων.

SHIFT+F3

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

CTRL+B

Εφαρμογή υπογράμμισης.

CTRL+U

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

CTRL+I

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη (αυτόματα διαστήματα).

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη (αυτόματα διαστήματα).

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Κατάργηση μη αυτόματης μορφοποίησης χαρακτήρων, όπως δείκτη ή εκθέτη.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Αντιγραφή μορφοποιήσεων κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή μορφοποιήσεων.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μορφοποιήσεων.

CTRL+SHIFT+V

Στοίχιση παραγράφων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο.

CTRL+E

Πλήρης στοίχιση παραγράφου.

CTRL+J

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά.

CTRL+L

Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά.

CTRL+R

Εκτέλεση παρουσίασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου κατά την εκτέλεση της παρουσίασής σας σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη της παρουσίασης από την αρχή.

F5

Εκτέλεση της επόμενης κινούμενης εικόνας ή μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

N, ENTER, PAGE DOWN, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εκτέλεση της προηγούμενης κινούμενης εικόνας ή επιστροφή στην προηγούμενη διαφάνεια.

P, PAGE UP, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Μετάβαση στον αριθμό της διαφάνειας.

Αριθμός+ENTER

Εμφάνιση μιας κενής, μαύρης διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή μαύρη διαφάνεια.

B ή ΤΕΛΕΙΑ

Εμφάνιση μιας κενής, λευκής διαφάνειας ή επιστροφή στην παρουσίαση από μια κενή λευκή διαφάνεια.

W ή ΚΟΜΜΑ

Διακοπή ή επανεκκίνηση μιας αυτόματης παρουσίαση.

S

Τερματισμός μιας παρουσίασης.

ESC ή ΕΝΩΤΙΚΟ

Διαγραφή σημειώσεων οθόνης.

E

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια, εάν είναι κρυφή.

H

Ορισμός νέων χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

T

Χρήση των αρχικών χρονομετρήσεων κατά τη δοκιμή.

O

Χρήση ενός κλικ του ποντικιού για να προχωρήσετε κατά τη δοκιμή.

M

Επιστροφή στην πρώτη διαφάνεια.

1+ENTER

Επανεμφάνιση του κρυφού δείκτη ή αλλαγή του δείκτη σε πένα.

CTRL+P

Επανεμφάνιση του κρυφού δείκτη ή αλλαγή του δείκτη σε βέλος.

CTRL+A

Άμεση απόκρυψη του δείκτη του ποντικιού και του κουμπιού περιήγησης.

CTRL+H

Απόκρυψη του δείκτη και του κουμπιού περιήγησης εντός 15 δευτερολέπτων.

CTRL+U

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης.

SHIFT+F10

Μετάβαση στην πρώτη ή στην επόμενη υπερ-σύνδεση σε μια διαφάνεια.

TAB

Μετάβαση στην τελευταία ή στην προηγούμενη υπερ-σύνδεση σε μια διαφάνεια.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της συμπεριφοράς "κλικ του ποντικιού" της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης.

ENTER με επιλεγμένη την υπερ-σύνδεση

Συμβουλή: Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο F1 κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης για να δείτε μια λίστα με στοιχεία ελέγχου.

Περιήγηση σε παρουσιάσεις Web

Τα ακόλουθα πλήκτρα προορίζονται για την προβολή μιας παρουσίασης Web στον Microsoft Internet Explorer 4.0 ή νεότερη έκδοση.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση προς τα εμπρός μεταξύ των υπερ-συνδέσεων σε μια παρουσίαση Web, τη γραμμή "Διεύθυνση" και τη γραμμή "Συνδέσεις".

TAB

Μετακίνηση προς τα πίσω μεταξύ των υπερ-συνδέσεων σε μια παρουσίαση Web, τη γραμμή "Διεύθυνση" και τη γραμμή "Συνδέσεις".

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της συμπεριφοράς "κλικ του ποντικιού" της επιλεγμένης υπερ-σύνδεσης.

ENTER

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια.

BACKSPACE

Χρήση της δυνατότητας του παραθύρου επιλογής

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου στο παράθυρο επιλογής.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου επιλογής.

ALT, J, D, A και έπειτα P

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης στα παράθυρα.

F6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από ένα στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή SHIFT+ENTER

Μετακίνηση ενός επιλεγμένου στοιχείου προς τα εμπρός.

CTRL+SHIFT+F

Μετακίνηση ενός επιλεγμένου στοιχείου προς τα πίσω.

CTRL+SHIFT+B

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

CTRL+SHIFT+S

Μετονομασία ενός εστιασμένου στοιχείου.

F2

Εναλλαγή της εστίασης πληκτρολογίου μέσα στο παράθυρο επιλογής μεταξύ της προβολής δέντρου και των κουμπιών Εμφάνιση όλων και Απόκρυψη όλων.

TAB ή SHIFT+TAB

Σύμπτυξη όλων των ομάδων.

ALT+SHIFT+1

Ανάπτυξη όλων των ομάδων.

ALT+SHIFT+9

Για να αντιστοιχίσετε προσαρμοσμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου σε στοιχεία μενού, σε καταγεγραμμένες μακροεντολές και σε κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA) στο Office PowerPoint 2007, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο άλλου κατασκευαστή, όπως το Shortcut Manager for PowerPoint, το οποίο είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία OfficeOne Add-Ins for PowerPoint.

Δείτε επίσης

Προσβασιμότητα παρουσιάσεων του PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×