Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε κείμενο και να εφαρμόσετε μορφοποίηση σε μια παρουσίαση. Η μορφοποίηση του κειμένου στην παρουσίασή σας PowerPoint διευκολύνει την ανάγνωσή του. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς να δημιουργείτε λίστες με κουκκίδες ή αριθμημένες λίστες για να δομείτε καλύτερα τις παρουσιάσεις σας ή να προσθέτετε υπερ-συνδέσεις σε άλλες πηγές πληροφοριών.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια

Μπορείτε να προσθέσετε περιεχόμενο σε μια διαφάνεια, ενώ βρίσκεστε στην Κανονική προβολή.

 1. Για να μεταβείτε στην κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + W και, στη συνέχεια, L. Μπορείτε να ακούσετε "παράθυρο διαφανειών", ακολουθούμενο από τον αριθμό της διαφάνειας. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Περιοχή διαφανειών".

 2. Για να επιλέξετε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να βρεθείτε στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών διαφανειών. Μπορείτε να ακούσετε τη φράση "μικρογραφίες", ακολουθούμενη από τον αριθμό της διαφάνειας.

 3. Για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες, πατήστε το επάνω ή κάτω βέλος, μέχρι να ακούσετε τον αριθμό και τον τίτλο της διαφάνειας. Εάν οι διαφάνειες βρίσκονται μέσα σε ενότητες, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις ενότητες και πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να αναπτύξετε την ενότητα.

 4. Για να μετακινήσετε την εστίαση σε μια περιοχή επεξεργασίας διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο F6. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "παράθυρο διαφανειών", ακολουθούμενο από τον αριθμό της διαφάνειας. Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Περιοχή διαφανειών".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε σε ένα πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου. Στον Αφηγητή, τα πλαίσια κράτησης θέσης ονομάζονται πλαίσια κειμένου, επομένως θα ακούσετε, για παράδειγμα: "Πλαίσιο κειμένου τίτλου". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Πλαίσιο κράτησης θέσης τίτλου".

 6. Για να αντικαταστήσετε το σύμβολο κράτησης θέσης με το κείμενό σας, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μεταβείτε στη λειτουργία επεξεργασίας και επιλέξτε όλο το κείμενο και, στη συνέχεια, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

 7. Για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής στο επόμενο πλαίσιο κράτησης θέσης τίτλου ή σώματος κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter.

  Σημείωση: Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο SR + πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους για να περιηγηθείτε στα σύμβολα κράτησης θέσης και να πατήσετε το πλήκτρο SR + ENTER για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής κειμένου στο άκρο του επιλεγμένου πλαισίου κειμένου.

  Σημείωση: Εάν δεν υπάρχουν άλλα πλαίσια κράτησης θέσης κειμένου, το πάτημα του συνδυασμού πλήκτρων Ctrl+Enter εισαγάγει μια νέα διαφάνεια με την ίδια διάταξη όπως στην αρχική διαφάνεια και τοποθετεί την εστίαση στο πρώτο πλαίσιο κράτησης θέσης της νέας διαφάνειας. Ωστόσο, εάν η αρχική διαφάνεια έχει τη διάταξη "Τίτλος διαφάνειας", η διαφάνεια που μόλις δημιουργήσατε θα έχει τη διάταξη "Τίτλος και περιεχόμενο".

  Σημείωση: Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε κείμενο που έχετε ήδη προσθέσει σε ένα πεδίο κειμένου, πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στο πεδίο κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F2 για να επιλέξετε όλο το κείμενο και να ξεκινήσετε την επεξεργασία. Για να διακόψετε την επεξεργασία και να μετακινήσετε την εστίαση ξανά στο πλαίσιο κράτησης θέσης, πατήστε πάλι το πλήκτρο F2.

  Σημείωση: Για να μάθετε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση χαρακτήρων χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας, όπως έντονη γραφή, υπογράμμιση, πλάγια γραφή, δείκτης ή εκθέτης, μεταβείτε στο άρθρο μορφοποίηση κειμένου σε Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint.

Προσθήκη κουκκίδων ή αριθμών σε κείμενο

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση, χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου. Μπορείτε να μετατρέψετε υπάρχουσες γραμμές κειμένου σε λίστα, να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων ή να δημιουργήσετε ένθετες λίστες.

Προσθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης σε κείμενο

 1. Σε ένα πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου, επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

  Συμβουλή: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να επιλέξετε κείμενο σε PowerPoint χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιό σας, μεταβείτε στην επιλογή και επεξεργασία κειμένου και αντικειμένων στη Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint.

 2. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε:

  • Για να προσθέσετε κουκκίδες, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + χ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB για να περιηγηθείτε στα στυλ κουκκίδων. Κατά την περιήγηση, ακούτε την περιγραφή στυλ κουκκίδων. Για να εισαγάγετε το στυλ, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να προσθέσετε αρίθμηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + χ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB για να περιηγηθείτε στα στυλ αρίθμησης. Κατά την περιήγηση, ακούτε την περιγραφή του στυλ αρίθμησης. Για να εισαγάγετε το στυλ, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Για να δημιουργήσετε πρόσθετα στοιχεία λίστας, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο τέλος του στοιχείου λίστας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο τέλος του τελευταίου στοιχείου της λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Backspace.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες κατά την πληκτρολόγηση

 1. Στην αρχή μιας νέας γραμμή, πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο TAB.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε. Ένα στοιχείο λίστας με γέμισμα στρογγυλών κουκκίδων δημιουργείται αυτόματα αφού πατήσετε το πλήκτρο ENTER.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Backspace.

Δημιουργία αριθμημένης λίστας κατά την πληκτρολόγηση

 1. Στην αρχή μιας νέας γραμμής, πληκτρολογήστε 1. (τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από τελεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο TAB.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε. Ένα στοιχείο λίστας με αρίθμηση δημιουργείται αυτόματα αφού πατήσετε το πλήκτρο ENTER.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να διακόψετε τη δημιουργία της λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Backspace.

Προσθήκη εσοχής σε στοιχεία λίστας

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία λίστας στα οποία θέλετε να προσθέσετε εσοχή.

 2. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε:

  • Για να αυξήσετε την εσοχή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κ και, στη συνέχεια, A και I.

  • Για να μειώσετε την εσοχή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + χ και, στη συνέχεια, A και O.

Προσθήκη υπερ-σύνδεσης

Μπορείτε να προσθέσετε υπερ-συνδέσεις που ανοίγουν μια ιστοσελίδα, ένα διαφορετικό τμήμα της παρουσίασης ή ένα άλλο αρχείο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια σύνδεση mailto που ανοίγει αυτόματα ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς μια συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνδεση προς μια ιστοσελίδα

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη σύνδεση στην παρουσίασή σας.

 2. Για να προσθέσετε μια σύνδεση σε μια ιστοσελίδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + K.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "διεύθυνση". Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας.

 4. Για να προσθέσετε κείμενο που εμφανίζεται ως κείμενο σύνδεσης αντί για τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κείμενο προς εμφάνιση". Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 5. Για να προσθέσετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σύνδεση με ένα υπάρχον αρχείο

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη σύνδεση στην παρουσίασή σας.

 2. Για να προσθέσετε μια σύνδεση προς ένα αρχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + K.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αναζήτηση για αρχείο, κουμπί". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να μεταβείτε στο αρχείο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε ένα όνομα φακέλου, για παράδειγμα, "Αυτός ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉς". Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στους φακέλους και το πλήκτρο δεξιού βέλους για να εμφανίσετε τους δευτερεύοντες φακέλους. Θα ακούτε τα ονόματα των φακέλων κατά την περιήγηση.

 5. Όταν βρίσκετε τον σωστό φάκελο, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε το όνομα ενός αρχείου στο φάκελο.

 6. Πατήστε το πλήκτρο TAB και το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στα αρχεία μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε.

 7. Για να προσθέσετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σύνδεση προς μια διαφάνεια στην παρουσίαση

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη σύνδεση.

 2. Για να προσθέσετε μια σύνδεση προς μια διαφάνεια στην παρουσίαση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + K.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο".

 4. Για να επιλέξετε μια διαφάνεια με την οποία θέλετε να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της διαφάνειας.

 5. Για να προσθέσετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σύνδεση προς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη σύνδεση στην παρουσίασή σας.

 2. Για να προσθέσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + K.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επεξεργασία κειμένου".

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Για να προσθέσετε κείμενο που εμφανίζεται στο κείμενο σύνδεσης αντί για τη διεύθυνση που πληκτρολογήσατε, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κείμενο προς εμφάνιση". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο.

 6. Για να προσθέσετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή χρώματος κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα συγκεκριμένων τμημάτων κειμένου στην παρουσίασή σας.

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε χρώμα.

 2. Για να αλλάξετε το χρώμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + χ και, στη συνέχεια, τα πλήκτρα F και C. Θα ακούσετε τη φράση: "χρώματα θέματος".

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το χρώμα και τη σκιά που θέλετε.

 4. Για να επιλέξετε το χρώμα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλάξτε χρώμα στις υπερ-συνδέσεις

Το χρώμα του κειμένου της υπερ-σύνδεσης μπορεί να αλλάξει σε ολόκληρη την παρουσίασή σας, εφαρμόζοντας αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών.

 1. Για να ανοίξετε το Υπόδειγμα διαφανειών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Φ.

 2. Για να αλλάξετε το συνδυασμό χρωμάτων του υποδείγματος διαφανειών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + μ και, στη συνέχεια, τ, γ και γ.

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "υπερ-σύνδεση". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το χρώμα και τη σκιά που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Al+Α.

 6. Για να κλείσετε την προβολή υποδείγματος διαφανειών και να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Κ.

Επισήμανση κειμένου

Μπορείτε να επισημάνετε σημαντικά τμήματα της παρουσίασής σας. Τα τμήματα με επισήμανση θα τραβήξουν την προσοχή του ακροατηρίου σας.

Επισήμανση κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού χρώμα επισήμανσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κ, τ και, στη συνέχεια, C.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στις επιλογές χρώματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε ένα χρώμα.

Επισήμανση κειμένου με τη χρήση εφέ κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού εφέ κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + J και, στη συνέχεια, D, T και X.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "λάμψη" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Για να επιλέξετε το χρώμα και την παραλλαγή επισήμανσης, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και σύνταξη από κοινού παρουσιάσεων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και τη φωνητική αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης macOS, για να προσθέσετε και να μορφοποιήσετε κείμενο στις διαφάνειές σας και να παρέχετε στο ακροατήριο μια καλά δομημένη και εύχρηστη παρουσίαση με σχετική σύνδεση με περισσότερες πληροφορίες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα και είσοδος στο PowerPoint

Εάν θέλετε να αποθηκεύετε τις παρουσιάσεις σας σε OneDrive αυτόματα, βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιείτε είσοδο στο λογαριασμό Microsoft κατά τη χρήση του PowerPoint. Όταν αποθηκεύετε τις παρουσιάσεις σας στο OneDrive, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές από οποιαδήποτε συσκευή με την οποία έχετε πραγματοποιήσει είσοδο.

 1. Στο Mac σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+A για να ανοίξετε την προβολή Εφαρμογές στο Finder.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στην ομάδα Εφαρμογές και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στις εφαρμογές.

 3. Όταν η αφήγηση αναγγέλλει "εφαρμογή Microsoft PowerPoint", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το PowerPoint.

 4. Για να πραγματοποιήσετε είσοδο, πατήστε το πλήκτρο Shift+Tab επανειλημμένα, για να μεταβείτε στο κουμπί μενού Είσοδος. Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Είσοδος. Η εστίαση βρίσκεται σε ένα πεδίο κειμένου. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου που έχει συσχετιστεί με το λογαριασμό σας (λογαριασμό Microsoft). Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 6. Η εστίαση είναι στο κουμπί Επόμενο. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Σύνδεση, Επόμενο". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Η εστίαση βρίσκεται σε ένα πεδίο κειμένου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας (λογαριασμό Microsoft) και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Η εστίαση είναι στο κουμπί Είσοδος. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κουμπί εισόδου." Για να πραγματοποιήσετε είσοδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Έχετε πραγματοποιήσει είσοδο και η εστίαση είναι στο κουμπί μενού Ρυθμίσεις λογαριασμού της κύριας προβολής του PowerPoint_generic. Για να μετακινηθείτε σε άλλα στοιχεία στην προβολή, πατήστε το πλήκτρο Tab.

Συμβουλή: PowerPoint σας κρατάει συνδεδεμένους, ώστε να μην χρειάζεται να εισέλθετε την επόμενη φορά, εκτός εάν επιλέξετε να αποσυνδεθείτε ξεχωριστά.

Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά PowerPoint, ανοίγει στην κανονική προβολή. Στην Κανονική προβολή, η οθόνη διαιρείται στο παράθυρο μικρογραφιών στα αριστερά, στην περιοχή επεξεργασίας διαφανειών στη μέση και στο παράθυρο "Σημειώσεις" που βρίσκεται κάτω από την περιοχή επεξεργασίας.

 1. Στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφιών. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Παράθυρο μικρογραφιών, λίστα, 1 επιλεγμένο στοιχείο".

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στο τμήμα παραθύρου.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες.

 4. Όταν είστε στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Αυτή τη στιγμή είστε σε μια περιοχή κειμένου, μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου". Εάν η διαφάνεια έχει ένα πλαίσιο κειμένου τίτλου, είστε μέσα σε αυτό.

 5. Για να προσθέσετε κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Εάν η περιοχή κειμένου περιέχει κείμενο κράτησης θέσης, ίσως χρειαστεί να το καταργήσετε πρώτα. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 6. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο κειμένου στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 7. Για να προσθέσετε κείμενο, αρχίστε να πληκτρολογείτε. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Προσθήκη κουκκίδων ή αριθμών σε κείμενο

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Μπορείτε να μετατρέψετε υπάρχοντα τμήματα κειμένου σε λίστα ή να δημιουργήσετε λίστες κατά την πληκτρολόγηση.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε ως λίστα.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Μορφοποίηση". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους τρεις φορές. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κουκκίδες και αρίθμηση, αποσιωπητικά". Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Κουκκίδες και αρίθμηση, με επιλεγμένη την καρτέλα Κουκκίδες. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Αρίθμηση, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την ανοίξετε.

 5. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab. Το VoiceOver εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε.

 6. Όταν είστε σε μια επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "OK, προεπιλεγμένο, κουμπί".

 7. Για να εισαγάγετε τις κουκκίδες ή την αρίθμηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το επιλεγμένο κείμενο μετατρέπεται σε λίστα και η εστίαση παραμένει στη λίστα.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες κατά την πληκτρολόγηση

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του στοιχείου λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

  PowerPoint ξεκινά αυτόματα μια λίστα με κουκκίδες.

Δημιουργία αριθμημένης λίστας κατά την πληκτρολόγηση

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα.

 2. Πληκτρολογήστε 1. (ο αριθμός ένα και μια τελεία) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. PowerPoint ξεκινά αυτόματα μια ταξινομημένη λίστα.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του στοιχείου λίστας. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο λίστας.

Προσθήκη υπερ-σύνδεσης

Μπορείτε να προσθέσετε υπερ-συνδέσεις που ανοίγουν μια ιστοσελίδα, ένα διαφορετικό τμήμα της παρουσίασης ή ένα άλλο αρχείο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια σύνδεση mailto που χρησιμοποιεί το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Mac για να δημιουργήσει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την καθορισμένη διεύθυνση να συμπληρώνεται αυτόματα.

Σύνδεση προς μια ιστοσελίδα

 1. Στο PowerPoint, επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την υπερ-σύνδεση και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + K.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης με την εστίαση στο πεδίο διεύθυνσης. Εάν το VoiceOver δεν εκφωνήσει τη φράση "Σύνδεση σε υπάρχον αρχείο ή ιστοσελίδα", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί την καρτέλα Ιστοσελίδα ή αρχείο. Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "OK, προεπιλεγμένο, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης. Η εστίαση είναι στο συνδεδεμένο κείμενο στη διαφάνεια.

Σύνδεση προς ένα αρχείο

 1. Στο PowerPoint, επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη σύνδεση και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + K.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης με την εστίαση στο πεδίο διεύθυνσης. Εάν το VoiceOver δεν εκφωνήσει τη φράση "Σύνδεση σε υπάρχον αρχείο ή ιστοσελίδα", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί την καρτέλα Ιστοσελίδα ή αρχείο. Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Επιλογή και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου για σύνδεση με. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε στις ενότητες του παραθύρου διαλόγου. Για να εισέλθετε σε μια ενότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος.

 5. Όταν είστε στο αρχείο που θέλετε να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "OK, προεπιλογή, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης. Η εστίαση είναι στο συνδεδεμένο κείμενο στη διαφάνεια.

Σύνδεση με άλλη διαφάνεια στην παρουσίαση

 1. Στο PowerPoint, επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη σύνδεση και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + K.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης με την εστίαση στο πεδίο διεύθυνσης. Εάν το VoiceOver δεν εκφωνήσει τη φράση "Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί την καρτέλα Αυτό το έγγραφο. Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στον πίνακα με τις διαφάνειες. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+επάνω ή κάτω βέλος για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες. Το VoiceOver ανακοινώνει τις διαφάνειες καθώς μετακινείστε.

 4. Όταν είστε στη διαφάνεια με την οποία θέλετε να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "OK, προεπιλεγμένο, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της σύνδεσης. Η εστίαση είναι στο συνδεδεμένο κείμενο στη διαφάνεια.

Σύνδεση προς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο PowerPoint, επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη σύνδεση και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + K.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης με την εστίαση στο πεδίο διεύθυνσης. Εάν το VoiceOver δεν εκφωνήσει τη φράση "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί την καρτέλα Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση. Εάν θέλετε να ορίσετε ένα θέμα για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο πεδίο Θέμα και πληκτρολογήστε το θέμα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "OK, προεπιλεγμένο, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της σύνδεσης. Η εστίαση είναι στο συνδεδεμένο κείμενο στη διαφάνεια.

Αλλαγή του χρώματος των υπερ-συνδέσεων

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα όλων των υπερ-συνδέσεων σε ολόκληρη την παρουσίασή σας με την εφαρμογή αλλαγών στο Υπόδειγμα διαφανειών.

 1. Για να ανοίξετε το Υπόδειγμα διαφανειών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+1.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Υπόδειγμα διαφανειών επιλεγμένο, καρτέλα". Πατήστε το βέλος προς τα κάτω για να μεταβείτε στην κορδέλα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Περιοχή κύλισης".

 3. Για να ξεκινήσετε την περιήγηση τα στοιχεία της κορδέλας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Χρώματα, κουμπί μενού". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Προσαρμογή χρωμάτων". Για να επιλέξετε αυτή τη δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία χρωμάτων θέματος. Το VoiceOver ξεκινά την ανάγνωση των στοιχείων.

  Στο παράθυρο διαλόγου, τα χρώματα παρατίθενται στην αριστερή πλευρά ενώ τα στοιχεία που χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο χρώμα εμφανίζονται δίπλα τους στα δεξιά.

 7. Για είσοδο στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το VoiceOver εκφωνεί το χρώμα. Για να ακούσετε για ποιο λόγο χρησιμοποιείται αυτό το χρώμα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Για να περιηγηθείτε στη λίστα, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 8. Περιηγηθείτε μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Υπερ-σύνδεση". Πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους μία φορά για να επιστρέψετε στο χρώμα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "<το χρώμα>, τροχός χρωμάτων. "Αυτή τη στιγμή είστε σε έναν τροχό χρωμάτων".

 9. Για να ανοίξετε τον επιλογές χρωμάτων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Από προεπιλογή, η επιλογή αυτή ανοίγει σε ένα τροχό χρωμάτων. Για να μεταβείτε στην παλέτα χρωμάτων, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Παλέτες χρωμάτων, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 10. Για να περιηγηθείτε στα χρώματα, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να φτάσετε στο τρέχον επιλεγμένο χρώμα. Το VoiceOver εκφωνεί, για παράδειγμα: "Μπλε, επιλεγμένο". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι το VoiceOver να ανακοινώσει το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Το χρώμα έχει επιλεγεί τώρα και μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Esc για να κλείσετε την επιλογή χρώματος.

 11. Μεταφέρεστε ξανά πίσω, στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία χρωμάτων θέματος. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Αποθήκευση, προεπιλογή, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 12. Για έξοδο από το Υπόδειγμα διαφανειών, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κλείσιμο υποδείγματος, κουμπί". Για να επιλέξετε το κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Πατήθηκε Κλείσιμο υποδείγματος, κουμπί".

Η προβολή υποδείγματος διαφανειών κλείνει, το χρώμα της υπερ-σύνδεσης αλλάζει και επιστρέφετε στην Κανονική προβολή.

Επισήμανση κειμένου με τη χρήση εφέ κειμένου

Μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή στα σημαντικά σημεία της παρουσίασής σας, επισημαίνοντας το κείμενο σε PowerPoint χρησιμοποιώντας εφέ κειμένου, όπως σκιά, αντανάκλαση ή λάμψη.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επισημάνετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+1 για να ανοίξετε το παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος.

 3. Πατήστε το Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Επιλογές σχήματος". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στις Επιλογές κειμένου και έπειτα πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε μία φορά το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε μία φορά το πλήκτρο δεξιού βέλους. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Εφέ κειμένου, καρτέλα". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Περιοχή κύλισης". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλους για να εισέλθετε στο τμήμα παραθύρου.

 6. Μεταβείτε στις επιλογές του μενού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 7. Όταν είστε σε μια επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Το εφέ κειμένου εφαρμόζεται στο τμήμα του κειμένου που έχετε επιλέξει.

 8. Για να κλείσετε το παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος και να επιστρέψετε στην παρουσίασή σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+επάνω βέλος μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κλείσιμο Μορφοποίηση σχήματος, κουμπί." Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή ήχου ή βίντεο στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με τη φωνητική αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να προσθέσετε και να μορφοποιήσετε κείμενο στις διαφάνειές σας και να παρέχετε στο ακροατήριο μια καλά δομημένη και εύχρηστη παρουσίαση με σχετική σύνδεση με περισσότερες πληροφορίες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint, μεταβείτε στον Οδηγό αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά PowerPoint, η οθόνη διαιρείται μεταξύ του παραθύρου μικρογραφιών στα αριστερά (εάν κρατάτε το τηλέφωνό σας σε οριζόντιο προσανατολισμό) ή στο κάτω μέρος (εάν κρατάτε το τηλέφωνό σας σε κατακόρυφο προσανατολισμό), της περιοχής επεξεργασίας διαφανειών στη μέση και του πεδίου σημειώσεων κάτω κάτω από την περιοχή επεξεργασίας.

 1. Στην παρουσίασή σας, επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε κείμενο. Για να επιλέξετε μια διαφάνεια, σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαφάνεια <αριθμός διαφάνειας> από < συνολικός αριθμός διαφανειών>" και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε να επιλέξετε. Οι διαφάνειες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο".

 2. Όταν είστε στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε κείμενο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τον τύπο πλαισίου κειμένου και τη φράση "Πλαίσιο κειμένου, πεδίο κειμένου". Εάν το πλαίσιο κειμένου περιέχει ήδη κείμενο, το VoiceOver διαβάζει επίσης το κείμενο για εσάς. Για να επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να προσθέσετε κείμενο, πατήστε δύο φορές την οθόνη ξανά. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Q". Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόκρυψη πληκτρολογίου". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να μεταβείτε στο επόμενο πλαίσιο κειμένου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το πλαίσιο κειμένου.

Προσθήκη κουκκίδων ή αριθμών σε κείμενο

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Μεταβείτε στη διαφάνεια όπου θέλετε να ξεκινά η λίστα.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση κορδέλας". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να μεταβείτε στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας της κορδέλας και τη λέξη "Καρτέλα". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να μεταβείτε στην Κεντρική καρτέλα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κεντρική καρτέλα". Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Κουκκίδες". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Κουκκίδες.

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα με αρίθμηση, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αρίθμηση, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Αρίθμηση.

 5. Για να αναζητήσετε τις επιλογές στο μενού Κουκκίδες και Αρίθμηση, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Το VoiceOver εκφωνεί τις επιλογές καθώς μετακινείστε. Όταν φτάσετε σε μια επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Γίνεται εισαγωγή των κουκκίδων ή των αριθμών.

 6. Για να κλείσετε την κορδέλα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόκρυψη κορδέλας, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Η κορδέλα κλείνει και η εστίαση μετακινείται στη λίστα. Η οθόνη πληκτρολογίου θα γίνει διαθέσιμη και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείμενο.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες κατά την πληκτρολόγηση

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα.

 2. Μεταβείτε στο * (αστερίσκος) στο πληκτρολόγιο οθόνης. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να το επιλέξετε. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο πλήκτρο διαστήματος και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Μόλις τελειώσετε, μεταβείτε στο πλήκτρο return και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το επιλέξετε.

  PowerPoint ξεκινά αυτόματα μια λίστα με κουκκίδες.

Δημιουργία αριθμημένης λίστας κατά την πληκτρολόγηση

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα.

 2. Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης, πληκτρολογήστε 1. (ο αριθμός ένα και μια τελεία). Στη συνέχεια, μεταβείτε στο πλήκτρο διαστήματος και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Πληκτρολογήστε το στοιχείο λίστας, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Μόλις τελειώσετε, μεταβείτε στο πλήκτρο return και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το επιλέξετε.

  PowerPoint ξεκινά αυτόματα μια αριθμημένη λίστα.

Προσθήκη ή επεξεργασία υπερ-σύνδεσης

Μπορείτε να προσθέσετε υπερ-συνδέσεις που ανοίγουν μια ιστοσελίδα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια σύνδεση mailto που χρησιμοποιεί το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο iPhone για να δημιουργήσει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την καθορισμένη διεύθυνση να συμπληρώνεται αυτόματα.

Σύνδεση προς μια ιστοσελίδα

 1. Μεταβείτε στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε τη σύνδεση.

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο πλήκτρο διαστήματος ή return. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να πατήσετε το πλήκτρο. PowerPoint δημιουργεί αυτόματα την υπερ-σύνδεση.

Σύνδεση προς ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Μεταβείτε στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε τη σύνδεση.

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο πλήκτρο διαστήματος ή return. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να πατήσετε το πλήκτρο. PowerPoint δημιουργεί αυτόματα τη σύνδεση.

Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης

 1. Για να επεξεργαστείτε μια υπερ-σύνδεση, τοποθετήστε το δρομέα σε αυτήν και πατήστε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα. Ακούτε τη διεύθυνση υπερ-σύνδεσης.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "επεξεργασία, κουμπί". Ανοίγει το μενού Επεξεργασία σύνδεσης.

 3. Για να αλλάξετε το εμφανιζόμενο κείμενο υπερ-σύνδεσης, μεταβείτε στο πεδίο κειμένου Εμφάνιση. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα διεύθυνση και τη λέξη "Εμφάνιση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να επεξεργαστείτε το κείμενο που εμφανίζεται.

  Συμβουλή: Μπορείτε γρήγορα να καταργήσετε το τρέχον εμφανιζόμενο κείμενο χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο. Για να διαγράψετε το τρέχον εμφανιζόμενο κείμενο, στο πεδίο κειμένου Εμφάνιση, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Απαλοιφή κειμένου'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 4. Αφού πληκτρολογήσετε το εμφανιζόμενο κείμενο που θέλετε, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Τέλος'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Το εμφανιζόμενο κείμενο αλλάζει και η εστίαση μετακινείται στην παρουσίασή σας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για Android με το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για Android, για να προσθέσετε κείμενο και υπερ-συνδέσεις σε μια παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση για να δομήσετε καλύτερα τις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια

 1. Ενώ έχετε μια παρουσίαση ανοιχτή σε PowerPoint και η εστίαση βρίσκεται σε μια διαφάνεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε το πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το πλαίσιο κειμένου για επεξεργασία.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Επεξεργασία κειμένου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενό σας.

 5. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

  Ο δρομέας παραμένει στο πλαίσιο κειμένου. Κάντε ξανά σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα αριστερά για να επιστρέψετε στην προβολή επιλογής διαφάνειας.

Προσθήκη κουκκίδων ή αριθμών σε κείμενο

Μπορείτε να προσθέσετε μια λίστα με κουκκίδες ή μια αριθμημένη λίστα σε οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου στην παρουσίασή σας.

 1. Ενώ έχετε μια παρουσίαση ανοιχτή σε PowerPoint και η εστίαση βρίσκεται σε μια διαφάνεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε το πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αριθμούς. Για να επεξεργαστείτε το πλαίσιο κειμένου, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση:

  • Για να προσθέσετε ένα στοιχείο λίστας με κουκκίδες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο, κουκκίδες, εναλλαγή, πατήστε δύο φορές για εναλλαγή," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε ένα στοιχείο αριθμημένης λίστας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο, αρίθμηση, εναλλαγή, πατήστε δύο φορές για εναλλαγή," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Το πλαίσιο κειμένου μπορεί να έχει ήδη οριστεί ώστε να περιέχει μια λίστα στο PowerPoint πρότυπο που χρησιμοποιείτε. Σε αυτή την περίπτωση, θα ακούσετε "Επιλεγμένο" αντί για "Μη επιλεγμένο".

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το στοιχείο λίστας.

 5. Για να προσθέσετε άλλο ένα στοιχείο λίστας, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Εισαγωγή". Σηκώστε το δάχτυλό σας για να εισαγάγετε ένα νέο στοιχείο λίστας και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να το πληκτρολογήσετε.

 6. Όταν η λίστα σας είναι έτοιμη, κάντε σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα αριστερά για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

  Ο δρομέας παραμένει στο πλαίσιο κειμένου. Κάντε ξανά σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα αριστερά για να επιστρέψετε στην προβολή επιλογής διαφάνειας.

Προσθήκη υπερ-σύνδεσης

 1. Ενώ έχετε μια παρουσίαση ανοιχτή σε PowerPoint και η εστίαση βρίσκεται σε μια διαφάνεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε το πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση. Για να επεξεργαστείτε το πλαίσιο κειμένου, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, επέκταση, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Καρτέλα', ενεργοποιημένο".

 4. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Εισαγωγή', κάντε διπλό κλικ για ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Σύνδεση', πατήστε δύο φορές για ενεργοποίηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Σύνδεση', διεύθυνση, επεξεργασία".

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή σύνδεσης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "Πλαίσιο επεξεργασίας για διεύθυνση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση υπερ-σύνδεσης.

 9. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Τέλος". Ανασηκώστε το δάχτυλό σας για να εισαγάγετε τη σύνδεση.

  Το μενού Περισσότερες επιλογές κλείνει. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να επιστρέψετε στην προβολή επιλογής διαφάνειας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για Windows, για να προσθέσετε κείμενο και υπερ-συνδέσεις σε μια παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση για να δομήσετε καλύτερα τις παρουσιάσεις σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια

 1. Κατά την επεξεργασία μιας διαφάνειας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να εντοπίσετε το πλαίσιο κειμένου στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το πλαίσιο κειμένου για επεξεργασία.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενό σας.

 3. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

  Η εστίαση μετακινείται στο κουμπί "πίσω".

Προσθήκη κουκκίδων ή αριθμών σε κείμενο

Μπορείτε να προσθέσετε μια λίστα με κουκκίδες ή μια αριθμημένη λίστα σε οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου στην παρουσίασή σας.

 1. Κατά την επεξεργασία μιας διαφάνειας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να εντοπίσετε το πλαίσιο κειμένου στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αριθμούς. Για να επεξεργαστείτε το πλαίσιο κειμένου, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ένα στοιχείο λίστας με κουκκίδες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απενεργοποιημένο, κουκκίδες, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε ένα στοιχείο λίστας με αρίθμηση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απενεργοποιημένο, αρίθμηση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το στοιχείο λίστας.

 4. Για να προσθέσετε άλλο ένα στοιχείο λίστας, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Εισαγωγή". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να εισαγάγετε ένα νέο στοιχείο λίστας και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε.

 5. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα σας, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το κάτω άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίσω, κουμπί σε σύμπτυξη". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

  Η εστίαση μετακινείται στο κουμπί " πίσω ".

Προσθήκη υπερ-σύνδεσης

 1. Κατά την επεξεργασία μιας διαφάνειας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να εντοπίσετε το πλαίσιο κειμένου στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση. Για να επεξεργαστείτε το πλαίσιο κειμένου, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "λίστα επιλογέα καρτελών" ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Σύνδεση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Σύνδεση', διεύθυνση, επεξεργασία".

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση υπερ-σύνδεσης.

 7. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εισαγάγετε τη σύνδεση.

  Η εστίαση επιστρέφει στη διαφάνεια.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για το Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε κείμενο και υπερ-συνδέσεις στην παρουσίασή σας. Το έχουμε εξετάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office για το Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint για το Web.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε διαφάνεια

 1. Στην προβολή επεξεργασίας στο PowerPoint για το Web, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της τρέχουσας διαφάνειας. Η εστίαση βρίσκεται στο παράθυρο μικρογραφιών.

 2. Για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες, πατήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας διαφανειών".

 4. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πρώτο σύμβολο κράτησης θέσης, πατήστε το πλήκτρο TAB. Ο Αφηγητής εκφωνεί το πλαίσιο κράτησης θέσης.

 5. Για να αντικαταστήσετε το κείμενο κράτησης θέσης με το κείμενό σας, πατήστε το πλήκτρο Enter και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο F2. Θα ακούσετε τη φράση: "Πίνακας διαφανειών".

 6. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο κράτησης θέσης, πατήστε το πλήκτρο TAB. Ο Αφηγητής εκφωνεί το πλαίσιο κράτησης θέσης. Για να ξεκινήσετε την προσθήκη κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Enter και πληκτρολογήστε. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο F2.

Προσθήκη υπερ-σύνδεσης

 1. Σε μια διαφάνεια, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια σύνδεση και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + K. Θα ακούσετε τη φράση: "σύνδεση, διεύθυνση, επεξεργασία".

 2. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση σύνδεσης και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της σύνδεσης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο PowerPoint

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×