Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εξερεύνηση της λίστας τοποθεσιών "Παρακολούθηση" και "Πρόσφατες" στο SharePoint Online

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εξερεύνηση της λίστας τοποθεσιών "Παρακολούθηση" και "Πρόσφατες" στο SharePoint Online

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρήση SharePoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για την Εξερεύνηση των τοποθεσιών που ακολουθείτε και των τοποθεσιών που έχετε επισκεφθεί πρόσφατα. Οι τοποθεσίες παρατίθενται στο παράθυρο περιήγησης, το οποίο σας βοηθάει να αποκτήσω πρόσβαση σε αυτά. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε μια τοποθεσία Frequent ή προτεινόμενες την παρακάτω λίστα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Η παρακάτω λίστα Εξερεύνηση

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον εταιρικό λογαριασμό σας του Microsoft 365 και ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint.

 2. Για να μετακινήσετε την παρακάτω λίστα τοποθεσιών:

  • Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Δημιουργία κουμπί Δημοσίευση συζητήσεων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της πρώτης παρακάτω τοποθεσίας και "Σύνδεση" ή "Επίσκεψη σύνδεσης".

  • Με Αφηγητής, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "οι τοποθεσίες που ακολουθείτε είναι κάτω από".

 3. Για να ακούσετε το όνομα κάθε τοποθεσίας και μετακίνηση στο επόμενο αυτό, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας.

 4. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση τοποθεσίας για μια τοποθεσία:

  • Με το JAWS, όταν μπορείτε να ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Μπορείτε να ακούσετε "Παρακολούθηση τοποθεσία," ακολουθούμενο από το όνομα της τοποθεσίας.

  • Με Αφηγητής, όταν ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος. Μπορείτε να ακούσετε "Έχει γίνει ανάληψη ελέγχου παρακολούθηση τοποθεσία," ακολουθούμενο από το όνομα της τοποθεσίας. Για να καταργήσετε την τοποθεσία από την παρακάτω λίστα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Σημειώσεις: Η λίστα μπορεί να μην εμφανίζει τα ονόματα όλων των τοποθεσιών που παρακολουθείτε. Για να ακούσετε ολόκληρη τη λίστα:

  1. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Δείτε όλες τις συνδέσεις, όλες οι επόμενες τοποθεσίες, ανατρέξτε στο θέμα" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Με τον Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα όλα."

  2. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παρακάτω παράθυρο, που εμφανίζει μια προβολή παράθεσης των τοποθεσιών που ακολουθείτε.

  3. Για να εισαγάγετε το πλέγμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "μετά από"πίνακα.

  4. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις τοποθεσίες:

   • Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας. Για να μετακινήσετε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση τοποθεσιών για την τοποθεσία, πατήστε ξανά το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Μπορείτε να ακούσετε "Παρακολούθηση τοποθεσία," ακολουθούμενο από το όνομα της τοποθεσίας. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω.

   • Με Αφηγητής, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος. Μπορείτε να ακούσετε: "Δεν υπάρχει στοιχείο στην προβολή" Για να ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Μπορείτε να ακούσετε "έχει γίνει ανάληψη ελέγχου παρακολούθηση τοποθεσία," ακολουθούμενο από το όνομα της τοποθεσίας. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος.

  5. Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα σας SharePoint, πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε "από πίνακα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εξερευνήστε τη λίστα πρόσφατα

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον εταιρικό λογαριασμό σας του Microsoft 365 και ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint.

 2. Για να μετακινήσετε την παρακάτω λίστα τοποθεσιών:

  • Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Δημιουργία κουμπί Δημοσίευση συζητήσεων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της πρώτης πρόσφατα τοποθεσίας και "Σύνδεση" ή "Επίσκεψη σύνδεσης". Όταν μετακινείτε από την παρακάτω λίστα στη λίστα πρόσφατα, JAWS δεν μπορεί να διαβάσει το όνομα της λίστας πρόσφατα, αλλά συνεχίζει απευθείας με τα στοιχεία.

  • Με Αφηγητής, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "οι τοποθεσίες που επισκεφθήκατε πρόσφατα είναι κάτω από".

   Συμβουλή: Εάν η σύνδεση δείτε όλα είναι διαθέσιμη στην παρακάτω λίστα, στο τέλος της λίστα που ακολουθεί, θα ακούσετε: "Δείτε όλες σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα όλες τις ακόλουθες τοποθεσίες." Όταν ακούσετε αυτό, για να μετακινηθείτε στη λίστα πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά.

 3. Για να ακούσετε το όνομα κάθε τοποθεσίας και μετακίνηση στο επόμενο αυτό, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας.

 4. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση τοποθεσίας για μια τοποθεσία:

  • Με το JAWS, όταν μπορείτε να ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας και του "Σύνδεση", πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Μπορείτε να ακούσετε "Παρακολούθηση τοποθεσία," ακολουθούμενο από το όνομα της τοποθεσίας, και "επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" ή "πλαίσιο ελέγχου απενεργοποιημένο.

  • Με Αφηγητής, όταν ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας και του "Σύνδεση", πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος. Μπορείτε να ακούσετε "Επιλεγμένη, παρακολούθηση τοποθεσιών," ακολουθούμενο από το όνομα της τοποθεσίας, ή "Απενεργοποιημένο, παρακολούθηση τοποθεσία" ακολουθούμενο από το όνομα της τοποθεσίας.

  Για να προσθέσετε την τοποθεσία ώστε να ή καταργήστε την από την παρακάτω λίστα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να μεταβείτε σε μια τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μια τοποθεσία για να προσθέσετε ή να καταργήσετε μια τοποθεσία από την παρακάτω λίστα

Μπορείτε γρήγορα να προσθέσετε ή να καταργήσετε τοποθεσίες από την παρακάτω λίστα τοποθεσιών χρησιμοποιώντας τα πλέγματα Frequent και προτεινόμενες στην αρχική σελίδα σας.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον εταιρικό λογαριασμό σας του Microsoft 365 και ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint.

 2. Για να μετακινήσετε το πλέγμα Frequent ή προτεινόμενες των πλακιδίων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Συχνές πίνακα," ή "Προτεινόμενες." Με τον Αφηγητή, τόσο για το πλέγμα Frequent και πλέγμα προτεινόμενες, μπορείτε να ακούσετε: "Δεν υπάρχει στοιχείο στην προβολή" Η εστίαση είναι στο πλακίδιο της πρώτης τοποθεσίας.

 3. Για να μεταβείτε στην τοποθεσία που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε, πατήστε το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε είτε "επιλεγμένη, παρακολούθηση τοποθεσιών," ή "Μη επιλεγμένη, παρακολούθηση τοποθεσιών," ακολουθούμενο από το όνομα της τοποθεσίας. Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε ένα "Ελέγχου επιλεγμένο πλαίσιο, παρακολούθηση," ή "Έλεγχος μη επιλεγμένο πλαίσιο, Διακοπή παρακολούθησης."

 4. Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η τοποθεσία προστίθεται ή καταργείται από τη λίστα Παρακολούθηση στο παράθυρο Περιήγηση.

  Συμβουλή: Με το JAWS, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο δεξιό βέλος για να μετακινηθείτε από την πρώτη τοποθεσία με τους υπόλοιπους, εκτός εάν πρώτα καταργήστε ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση τοποθεσίας, πατώντας το πλήκτρο διαστήματος. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη τοποθεσία χωρίς να αλλάξετε την τιμή του Παρακολούθηση τοποθεσίας πλαισίου ελέγχου (παρακάτω ή Διακοπή παρακολούθησης ) για την πρώτη τοποθεσία, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο διαστήματος. Αφού έχετε μετακινήσει πέρα από την πρώτη τοποθεσία, για να μετακινηθείτε σε άλλες τοποθεσίες χωρίς να αλλάξετε την τιμή από μια τοποθεσία Παρακολούθηση τοποθεσίας του πλαισίου ελέγχου, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος.

 5. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο της λίστας, πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος.

 6. Για κάθε τοποθεσία που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση τοποθεσιών online στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε του SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×