Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εξερεύνηση της λίστας τοποθεσιών "Παρακολούθηση" και "Πρόσφατες" στο SharePoint Online

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εξερεύνηση της λίστας τοποθεσιών "Παρακολούθηση" και "Πρόσφατες" στο SharePoint Online

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να εξερευνήσετε τις τοποθεσίες που ακολουθείτε και τις τοποθεσίες που έχετε επισκεφθεί πρόσφατα. Οι τοποθεσίες παρατίθενται στο παράθυρο Περιήγηση, το οποίο σας βοηθάει να μεταβείτε σε αυτές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε μια Συχνή ή μια Προτεινόμενη τοποθεσία στη λίστα Παρακολούθησής σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Εξερεύνηση της λίστας παρακολούθησης τοποθεσιών

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον εταιρικό λογαριασμό σας του Office 365 και ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία τοποθεσίας, κουμπί "Πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία"" και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε το όνομα της πρώτης τοποθεσίας από τη λίστα Παρακολούθηση και "Σύνδεση" ή "Σύνδεση με επίσκεψη".

 3. Για να ακούσετε το όνομα κάθε τοποθεσίας και να προχωρήσετε στην επόμενη:

  • Στο JAWS, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους δύο φορές.

  • Στην εφαρμογή "Αφηγητής", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά.

  Για κάθε τοποθεσία, θα ακούγεται το όνομα της τοποθεσίας και η λέξη "Σύνδεση".

 4. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση τοποθεσίας για μια τοποθεσία:

  • Στο JAWS, όταν ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε "Παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της τοποθεσίας, Επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου".

  • Στην εφαρμογή "Αφηγητής", όταν ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε "Παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της τοποθεσίας, Πλαίσιο ελέγχου". Για να καταργήσετε την τοποθεσία από τη λίστα Παρακολούθηση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Σημειώσεις: Η λίστα μπορεί να μην εμφανίζει τα ονόματα όλων των τοποθεσιών που παρακολουθείτε. Για να ακούσετε ολόκληρη τη λίστα:

  1. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προβολή όλων των συνδέσεων, Προβολή όλων των τοποθεσιών παρακολούθησης" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "Σύνδεση, προβολή όλων".

  2. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο Παρακολούθηση, το οποίο εμφανίζει μια προβολή πλακιδίων με τις τοποθεσίες που παρακολουθείτε.

  3. Για να εισέλθετε στο πλέγμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Πίνακας παρακολούθησης, Στήλη ένα, Γραμμή ένα".

  4. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις τοποθεσίες:

   • Στο JAWS, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση για την τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους ξανά. Θα ακούσετε "Παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της τοποθεσίας, Επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Για να μετακινηθείτε στην επόμενη τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

   • Στην εφαρμογή "Αφηγητής", πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε τη φράση "Δεν υπάρχουν στοιχεία σε προβολή". Για να ακούσετε το όνομα μιας τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε "Παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της τοποθεσίας, Πλαίσιο ελέγχου". Για να μετακινηθείτε στην επόμενη τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

  5. Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του SharePoint, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτός πίνακα, x/SharePoint συνδέσεις με επίσκεψη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εξερεύνηση της λίστας πρόσφατων τοποθεσιών

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον εταιρικό λογαριασμό σας του Office 365 και ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία τοποθεσίας, Πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία" και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε το όνομα της πρώτης τοποθεσίας από τη λίστα Παρακολούθηση και "Σύνδεση" ή "Σύνδεση με επίσκεψη".

 3. Για να προχωρήσετε στη λίστα Πρόσφατες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της πρώτης πρόσφατης τοποθεσίας από τη λίστα. (Όταν μετακινείστε από τη λίστα Παρακολούθηση στη λίστα Πρόσφατες, το JAWS και ο Αφηγητής δεν εκφωνούν το όνομα της δεύτερης λίστας, Πρόσφατες. Προχωρούν απευθείας στα στοιχεία της λίστας Πρόσφατες.) Θα ακούσετε το όνομα της πρώτης εικόνας τοποθεσίας και τη λέξη "Σύνδεση".

  Συμβουλή: Εάν η σύνδεση Προβολή όλων είναι διαθέσιμη στη λίστα Παρακολούθηση, στο τέλος της λίστας Παρακολούθηση, θα ακούσετε τη φράση "Σύνδεση "Προβολή όλων", Προβολή όλων των τοποθεσιών παρακολούθησης". Όταν το ακούσετε αυτό, για να μετακινηθείτε στη λίστα Πρόσφατες, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά.

 4. Για να ακούσετε το όνομα κάθε τοποθεσίας και να προχωρήσετε στην επόμενη:

  • Στο JAWS, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους δύο φορές.

  • Στην εφαρμογή "Αφηγητής", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά.

 5. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση τοποθεσίας για μια τοποθεσία:

  • Στο JAWS, όταν ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας και τη λέξη "Σύνδεση", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε "Παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της τοποθεσίας, Επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" ή "Παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της τοποθεσίας, Μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου".

  • Στην εφαρμογή "Αφηγητής", όταν ακούσετε το όνομα της τοποθεσίας και τη λέξη "Σύνδεση", πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε "Επιλεγμένη παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της τοποθεσίας, Επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου" ή "Μη επιλεγμένη παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της τοποθεσίας, Πλαίσιο ελέγχου." Για να προσθέσετε την τοποθεσία ή να την καταργήσετε από τη λίστα Παρακολούθηση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να μεταβείτε σε μια τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη ή κατάργηση τοποθεσίας από τη λίστα παρακολούθησης τοποθεσιών

Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε τοποθεσίες γρήγορα από τις τοποθεσίες της λίστας "Παρακολούθηση", χρησιμοποιώντας τα πλέγματα Συχνές και Προτεινόμενες στην αρχική σελίδα σας.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στον εταιρικό λογαριασμό σας του Office 365 και ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint.

 2. Για να μετακινηθείτε στο πλέγμα πλακιδίων Συχνές ή Προτεινόμενες, πατήστε το πλήκτρο tab μέχρι να ακούσετε "Πίνακας "Συχνές", Στήλη ένα, Γραμμή ένα" ή "Προτεινόμενες". (Στον Αφηγητή, τόσο για το πλέγμα Συχνές όσο και για το πλέγμα Προτεινόμενες, θα ακούσετε "Δεν υπάρχουν στοιχεία σε προβολή".) Η εστίαση είναι στο πλακίδιο της πρώτης τοποθεσίας.

 3. Για να μετακινηθείτε στην τοποθεσία που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε:

  Στο JAWS

  1. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της πρώτης τοποθεσίας, Επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου, Παρακολούθηση" ή "Παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της πρώτης τοποθεσίας, Μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου, Διακοπή παρακολούθησης".

  2. Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η τοποθεσία προστίθεται ή καταργείται από τη λίστα Παρακολούθηση στο παράθυρο Περιήγηση.

   Συμβουλή: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε από την πρώτη τοποθεσία στις άλλες παρά μόνο εάν πρώτα καταργήσετε ή επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση τοποθεσίας, πατώντας το πλήκτρο διαστήματος. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη τοποθεσία χωρίς να αλλάξετε την τιμή του πλαισίου ελέγχου Παρακολούθηση τοποθεσίας (Παρακολούθηση ή Διακοπή παρακολούθησης) για την πρώτη τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος δύο φορές. Αφού μετακινηθείτε μετά την πρώτη τοποθεσία, για να μετακινηθείτε σε άλλες τοποθεσίες, χωρίς να αλλάξετε την τιμή του πλαισίου ελέγχου Παρακολούθηση τοποθεσίας μιας τοποθεσίας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

  3. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο της λίστας, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

  4. Για κάθε τοποθεσία που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε, επαναλάβετε τα βήματα α και β.

  Στο Αφηγητής:

  1. Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένη παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της πρώτης τοποθεσίας, Πλαίσιο ελέγχου" ή "Μη επιλεγμένη παρακολούθηση τοποθεσίας, το όνομα της πρώτης τοποθεσίας, Πλαίσιο ελέγχου".

  2. Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η τοποθεσία προστίθεται ή καταργείται από τη λίστα Παρακολούθηση στο παράθυρο Περιήγηση.

  3. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη τοποθεσία, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

  4. Για κάθε τοποθεσία που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε, επαναλάβετε τα βήματα α και β.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση τοποθεσιών online στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με μια σύγχρονη βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Δυνατότητες προσβασιμότητας στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×