Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Excel με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση δεδομένων σε έναν πίνακα για ταχύτερη ανάλυσης. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και προσθήκη γραμμών και στηλών για να διαγράψετε γραμμές και στήλες από έναν πίνακα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το πληκτρολόγιο επανέρχεται από προεπιλογή στην τυπική διάταξη. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows ταυτόχρονα με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+ N. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου, Τυπική." Για να αλλάξετε τη διάταξη σε Παλαιού τύπου, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Παλαιού τύπου, Επιλέχτηκε". Οι νέες εντολές του Αφηγητή δεν θα είναι διαθέσιμες στη διάταξη πληκτρολογίου παλαιού τύπου, εάν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για εντολές παλαιού τύπου έρχονται σε διένεξη με εκείνες που χρησιμοποιούνται στις νέες δυνατότητες του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία πινάκων σε μια βάση δεδομένων

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα. Τα κελιά μπορεί να είναι κενά ή να περιέχουν δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + T (ή το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + L). Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα και μπορείτε να ακούσετε: "Δημιουργία πίνακα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες."

  Σημείωση: Οι κεφαλίδες πινάκων είναι πολύ σημαντικές για την προσβασιμότητα. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν τις πληροφορίες στις κεφαλίδες για την περιήγηση και οι χαρακτηριστικές επικεφαλίδες στηλών μπορούν να βοηθήσουν τους αναγνώστες στην κατανόηση των δεδομένων.

  • Εάν η επιλεγμένη περιοχή κελιών περιέχει δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται ως κεφαλίδες πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα προεπιλεγμένα ονόματα που παρέχονται από το Excel (για παράδειγμα, Στήλη 1, Στήλη 2 και ούτω καθεξής), μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Για να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα ονόματα, επιλέξτε το κείμενο σε μια κεφαλίδα στήλης και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα και να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για πίνακες

Ακολουθεί μια εύχρηστο αναφορά για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που ισχύουν για πίνακες στο Excel.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία πίνακα στο προεπιλεγμένο στυλ

Ctrl+T (ή Ctrl+L)

Μορφοποίηση δεδομένων ως πίνακα Εισαγωγή γραμμής επάνω

Alt+Κ, ΕΕ, Ω

Εισαγωγή γραμμής επάνω

ALT + H, I, R

Εισαγωγή στήλης στα αριστερά

ALT + H, I, C

Διαγραφή γραμμής ή γραμμών

ALT + H, D, R

Διαγραφή στήλης ή στηλών

ALT + H, D, C

Άνοιγμα της καρτέλας "Σχεδίαση"

ALT + J + T

Δημιουργία ή κατάργηση κεφαλίδων του πίνακα

ALT + J + T, O

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος

Shift+F10 ή πλήκτρο περιβάλλοντος των Windows

Προσθήκη γραμμής ή στήλης σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τη γραμμή κάτω από την οποία θέλετε να εισαγάγετε μία ή περισσότερες κενές γραμμές ή επιλέξτε τη στήλη στα δεξιά της οποίας θέλετε να εισαγάγετε μία ή περισσότερες κενές στήλες.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H + I. Ανοίγει το μενού Εισαγωγή και μπορείτε να ακούσετε "Εισαγωγή κελιών".

  • Για να εισαγάγετε μια γραμμή επάνω από την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Λ.

  • Για να εισαγάγετε μια στήλη στην αριστερή πλευρά της επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Υ.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης από πίνακα

 1. Επιλέξτε μία ή περισσότερες γραμμές ή στήλες που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H + D. Το μενού " Διαγραφή " ανοίγει και μπορείτε να ακούσετε "Διαγραφή κελιών."

  • Για τη διαγραφή των επιλεγμένων γραμμών, πατήστε το πλήκτρο λ.

  • Για να διαγράψετε τις επιλεγμένες στήλες, πατήστε το πλήκτρο M.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε Excel για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για την οργάνωση δεδομένων σε έναν πίνακα για ταχύτερη ανάλυσης.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία πινάκων σε μια βάση δεδομένων

Όταν έχετε ένα φύλλο εργασίας με ορισμένα δεδομένα, είναι εύκολο να μετατρέψετε τα κελιά σε έναν πίνακα.

 1. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα. Για να επιλέξετε κελιά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στο κελί που θέλετε να είναι η επάνω αριστερή γωνία του πίνακα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κάτω και δεξιά πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε περισσότερες γραμμές και στήλες. Το voiceOver ανακοινώνει την περιοχή των επιλεγμένων κελιών μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου, για παράδειγμα, "A1 στο κελί C2, επιλεγμένο."

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να επιλέξετε γρήγορα όλα τα κελιά που περιέχουν δεδομένα, πατήστε το πλήκτρο εντολή + A.

 2. Πατήστε το πλήκτρο εντολή + T. Μπορείτε να ακούσετε: "Δημιουργία πίνακα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες" και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν η επιλεγμένη περιοχή κελιών περιέχει δεδομένα που θέλετε να εμφανίζονται ως κεφαλίδες του πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την επιλογή, εάν είναι απενεργοποιημένο.

  • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα προεπιλεγμένα ονόματα Excel παρέχει (για παράδειγμα, στήλη 1, στήλη 2 και ούτω καθεξής), μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να καταργήσετε την επιλογή, εάν είναι επιλεγμένο.

  Σημείωση: Οι κεφαλίδες πινάκων είναι πολύ σημαντικές για την προσβασιμότητα. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης χρησιμοποιούν τις πληροφορίες στις κεφαλίδες για την περιήγηση και οι χαρακτηριστικές επικεφαλίδες στηλών μπορούν να βοηθήσουν τους αναγνώστες στην κατανόηση των δεδομένων.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα και επιστρέφει την εστίαση στο φύλλο εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "OK" και πατήστε το πλήκτρο Return.

Προσθήκη γραμμής ή στήλης σε πίνακα

 1. Στον πίνακά σας, μεταβείτε στη γραμμή κάτω από την οποία θέλετε να εισαγάγετε μία ή περισσότερες κενές γραμμές ή μεταβείτε στη στήλη στα δεξιά της οποίας θέλετε να εισαγάγετε μία ή περισσότερες κενές στήλες.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Fn + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της καρτέλας επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, για παράδειγμα, "Κεντρική καρτέλα, επιλεγμένο." Εάν δεν είστε στην καρτέλα κεντρική, πατήστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε την "Κεντρική" και πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε την καρτέλα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή" και πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + M για να ανοίξετε το μενού. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε μια γραμμή επάνω από την τρέχουσα γραμμή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή γραμμές πίνακα επάνω από" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να εισαγάγετε μια στήλη στα αριστερά της τρέχουσας στήλης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή πίνακα στήλες για να το αριστερά" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης από πίνακα

 1. Στον πίνακά σας, μεταβείτε σε οποιοδήποτε κελί στη γραμμή ή τη στήλη που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Shift + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ολόκληρη τη γραμμή ή Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ολόκληρη τη στήλη. Το voiceOver ανακοινώνει στα επιλεγμένα κελιά, για παράδειγμα, "Α4 C4, επιλεγμένο."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Fn + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της καρτέλας επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, για παράδειγμα, "Κεντρική καρτέλα, επιλεγμένο." Εάν δεν είστε στην καρτέλα κεντρική, πατήστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε την "Κεντρική" και πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε την καρτέλα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Διαγραφή" και πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + M. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε την επιλεγμένη γραμμή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Διαγραφή γραμμών πίνακα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να διαγράψετε την επιλεγμένη στήλη, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Διαγραφή στηλών πίνακα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για Android με το TalkBack, το ενσωματωμένο στο Android πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να εισαγάγετε και να τροποποιήσετε έναν πίνακα στο βιβλίο εργασίας σας. Κάντε τους πίνακές σας πιο προσβάσιμους, προσθέτοντας τίτλους ή επισημαίνοντας τμήματα των πινάκων με διαφορετικά χρώματα. Μπορείτε να επεκτείνετε τους πίνακες με νέες γραμμές και στήλες ή μπορείτε να εμφανίσετε τα δεδομένα σας με τη μορφή γραφήματος.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Excel για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Excel για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Μετάβαση στο μενού καρτελών

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές για την επεξεργασία του φύλλου εργασίας, θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού καρτελών.

 1. Για να απομακρυνθείτε από μια επιλογή σε ένα φύλλο εργασίας και να μετακινηθείτε στο πρώτο στοιχείο στην οθόνη, σαρώστε πρώτα προς τα επάνω και, στη συνέχεια, προς τα κάτω. Θα ακούσετε τον τίτλο του βιβλίου εργασίας.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ανοιχτό το μενού συντομεύσεων στο επάνω μέρος του φύλλου εργασίας σας, για να απομακρυνθείτε από το μενού, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης με δύο δάχτυλα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Περισσότερες επιλογές". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη με ένα δάχτυλο. Μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Αρχική επιλεγμένη καρτέλα."

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την καρτέλα που θέλετε να επιλέξετε, για παράδειγμα: "Καρτέλα Εισαγωγή". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα Εισαγωγή.

  Σημείωση: Οι καρτέλες Πίνακας, Εικόνα, Σχήμα και Γράφημα είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι επιλεγμένο το αντικείμενο στο φύλλο εργασίας.

 4. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας

 1. Με το ένα δάχτυλο, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή πίνακα <λεπτομέρειες πίνακα και θέση εστίασης>."

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο, έως ότου ακούσετε τη θέση στον πίνακα που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα "Πίνακας".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην καρτέλα "Πίνακας" ακολουθώντας τις οδηγίες στην Περιήγηση στο μενού καρτελών.

Εισαγωγή πίνακα

Προσθέστε έναν πίνακα για να παρουσιάσετε τα δεδομένα σας με αποτελεσματικό και συστηματικό τρόπο. Μπορείτε να εισαγάγετε έναν πίνακα σε ένα κενό φύλλο εργασίας και να συμπληρώσετε τα δεδομένα σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα έναν πίνακα χρησιμοποιώντας δεδομένα στο υπάρχον σύμπλεγμα κελιών.

 1. Στο φύλλο εργασίας σας Excel για Android σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Φύλλο <όνομα φύλλου>". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα εστίαση στο φύλλο εργασίας, που περιγράφεται σε στήλες και γραμμές.

 2. Για να μετακινηθείτε στο κελί όπου θέλετε να εισαγάγετε έναν πίνακα, σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος της οθόνης. Θα ακούσετε την τρέχουσα θέση. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Για να επεκτείνετε την επιλογή σας από ένα μόνο κελί σε πολλά κελιά και να εισαγάγετε έναν μεγαλύτερο πίνακα, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και σύρετε απομακρύνοντάς τα προς την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να επεκτείνετε την επιλογή σας. Θα ακούσετε την επιλεγμένη περιοχή από το πρώτο κελί επάνω αριστερά έως το τελευταίο κελί κάτω δεξιά.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα "Εισαγωγή" ακολουθώντας τις οδηγίες στην Περιήγηση στο μενού καρτελών.

 4. Στην καρτέλα εισαγωγή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "Πίνακας". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "δεν έχει επιλεχθεί, πίνακας έχει κεφαλίδες, το πλαίσιο ελέγχου." Εάν ο πίνακας έχει κεφαλίδες, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε: "δεν έχει επιλεχθεί, πίνακας έχει κεφαλίδες, το πλαίσιο ελέγχου." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Checked."

 5. Για να απομακρυνθείτε από το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης με δύο δάχτυλα.

Προσθήκη τίτλου εναλλακτικού κειμένου σε έναν πίνακα

Για να κάνετε τους πίνακές σας στο Excel για Android προσβάσιμους για όλους τους αναγνώστες, μπορείτε να προσθέσετε ένα σύντομο και περιγραφικό τίτλο στον πίνακα και επίσης να προσθέσετε ένα πιο ολοκληρωμένο κείμενο για να περιγράψετε λεπτομερώς τον πίνακα.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας. Η εστίαση μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μενού εναλλακτικού κειμένου". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εναλλακτικό κείμενο".

 3. Στο μενού Εναλλακτικό κείμενο, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πλαίσιο επεξεργασίας για τον τίτλο". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση πληκτρολογίου <γλώσσα πληκτρολογίου>." Πληκτρολογήστε έναν σύντομο τίτλο για τον πίνακά σας.

 4. Για να συντάξετε μια περιγραφή για τον πίνακά σας, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πλαίσιο επεξεργασίας για την περιγραφή". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση πληκτρολογίου <γλώσσα πληκτρολογίου>."

 5. Για να επιστρέψετε στο ενεργό φύλλο, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά έως ότου ακούσετε τη φράση: "Φύλλο <αριθμός φύλλου, λεπτομέρειες φύλλου>, έχει επιλεγεί". Για να ενεργοποιήσετε το φύλλο, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη γραμμής ή στήλης σε πίνακα

Μπορείτε εύκολα να επεκτείνετε τον πίνακα, προσθέτοντας γραμμές, επάνω ή κάτω, ή στήλες, αριστερά ή δεξιά από την τρέχουσα επιλογή σε έναν πίνακα.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, προσθέστε γραμμές ή στήλες:

  • Για να εισαγάγετε μια γραμμή επάνω από την τρέχουσα επιλογή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε: "Εισαγωγή επάνω." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εισαγάγετε μια γραμμή κάτω από την τρέχουσα επιλογή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε: "Εισαγωγή παρακάτω." Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εισαγάγετε μια στήλη στα αριστερά της τρέχουσας επιλογής, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε: "Εισαγωγή αριστερά". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εισαγάγετε μια στήλη στα δεξιά της τρέχουσας επιλογής, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε: "Εισαγωγή δεξιά". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης από πίνακα

Μπορείτε γρήγορα να διαγράψετε από τον πίνακα ολόκληρες τις γραμμές ή τις στήλες που δεν χρειάζεστε.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψτε γραμμές, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διαγραφή γραμμών". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να διαγράψτε στήλες, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διαγραφή στηλών". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Επισήμανση των δεδομένων στον πίνακά σας

Για να επισημάνετε τα δεδομένα στον πίνακά σας, μπορείτε να προσθέσετε χρώμα σε εναλλασσόμενες γραμμές ή στήλες ή να επισημάνετε μόνο την πρώτη ή την τελευταία στήλη. Μπορείτε επίσης να εμπλουτίσετε γρήγορα τους πίνακές σας, προσθέτοντας προκαθορισμένα στυλ.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Στην καρτέλα Πίνακας, κάντε ένα από τα εξής σε εναλλασσόμενες γραμμές ή στήλες:

  • Για να προσθέσετε χρώμα σε εναλλασσόμενες γραμμές, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διακόπτης γραμμών σε ζώνες, μη επιλεγμένο". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε χρώμα σε εναλλασσόμενες στήλες, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διακόπτης στηλών σε ζώνες, μη επιλεγμένο". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να εφαρμόσετε ένα προκαθορισμένο στυλ με ζώνες γραμμή ή στήλη, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε: "Μενού στυλ πίνακα", στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Στυλ πίνακα." Στη λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Μπορείτε να ακούσετε μια περιγραφή για το στυλ. Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Στην καρτέλα Πίνακας, κάντε ένα από τα εξής για την πρώτη ή την τελευταία γραμμή:

  • Για να προσθέσετε χρώμα στην πρώτη στήλη, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πρώτη στήλη, μη επιλεγμένη". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να προσθέσετε χρώμα στην τελευταία στήλη, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Τελευταία στήλη, μη επιλεγμένη". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να εφαρμόσετε ένα προκαθορισμένο στυλ στην πρώτη ή την τελευταία στήλη του πίνακα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε: "Μενού στυλ πίνακα". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Στυλ πίνακα." Στη λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μεσαίο" ή "Σκούρο". Στη λίστα Μεσαίο στυλ, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε: "Ανοιχτό γκρι, στυλ πίνακα Μεσαίο." Με αυτόν τον και τα ακόλουθα στυλ μπορούν να εφαρμοστούν στην πρώτη γραμμή ή τελευταία στήλη. Στη λίστα Σκούρο στυλ, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Σκούρο γκρι, πίνακα στυλ σκούρο." Με αυτόν τον και τα ακόλουθα στυλ μπορούν να εφαρμοστούν σε στήλες ή του επωνύμου. Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Παρουσίαση των δεδομένων σας σε γράφημα

Μπορείτε να εμφανίσετε τα δεδομένα στον πίνακά σας σε μορφή γραφήματος.

 1. Μεταβείτε στον πίνακα στο φύλλο εργασίας σας ακολουθώντας τις οδηγίες στο θέμα Περιήγηση σε έναν πίνακα στο φύλλο εργασίας σας.

 2. Για να επιλέξετε τα κελιά του πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το γράφημα, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μέχρι να ακούσετε την επιλογή που επιθυμείτε.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή ακολουθώντας τις οδηγίες στην Περιήγηση στο μενού καρτελών.

 4. Στην κορδέλα Εισαγωγή, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μενού γραφήματος". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Γράφημα".

 5. Στο μενού Γράφημα σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον τύπο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, για παράδειγμα: "Μενού πίτας". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε το όνομα του επιλεγμένου τύπου γραφήματος, για παράδειγμα: "Πίτα". Ανοίγει η λίστα τύπων γραφήματος.

 6. Στη λίστα τύπων γραφήματος, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στη λίστα. Θα ακούσετε τα ονόματα των στοιχείων της λίστας, για παράδειγμα: "Πίτα 3Δ, στοιχείο λίστας". Για να επιλέξετε έναν τύπο γραφήματος, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το γράφημα δημιουργείται στο φύλλο εργασίας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε Excel Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση δεδομένων σε έναν πίνακα για ταχύτερη ανάλυσης. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Πίνακες σάς επιτρέπουν να φιλτράρετε τα δεδομένα και να υπολογίσει σύνολα εύκολα.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το πληκτρολόγιο επανέρχεται από προεπιλογή στην τυπική διάταξη. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows ταυτόχρονα με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+ N. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου, Τυπική." Για να αλλάξετε τη διάταξη σε Παλαιού τύπου, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Παλαιού τύπου, Επιλέχτηκε". Οι νέες εντολές του Αφηγητή δεν θα είναι διαθέσιμες στη διάταξη πληκτρολογίου παλαιού τύπου, εάν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για εντολές παλαιού τύπου έρχονται σε διένεξη με εκείνες που χρησιμοποιούνται στις νέες δυνατότητες του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel Online.

 1. Στο Excel Online, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + L για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab, μέχρι να ακούτε: "Μη επιλεγμένη, ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες." Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες, ανάλογα με το εάν θέλετε την επάνω γραμμή θα χρησιμοποιηθεί ως κεφαλίδα του πίνακα.

  Σημείωση: Οι κεφαλίδες πίνακα είναι απαραίτητες προκειμένου ο πίνακας να είναι προσβάσιμος για τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες κεφαλίδων για να μπορούν να εντοπίζουν τα κελιά του πίνακα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Τώρα, μπορείτε να εισαγάγετε τα δεδομένα σας. Για να εισαγάγετε ή να αντικαταστήσετε δεδομένα σε ένα κελί, μετακινηθείτε στο κελί που θέλετε και πληκτρολογήστε το κείμενο, αριθμό ή τύπο.

  Συμβουλή: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσθήκη ή την επεξεργασία των δεδομένων σας, ανατρέξτε στις βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Excel.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εύρεση και την αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×