Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και από κοινού σύνταξη παρουσιάσεων στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και από κοινού σύνταξη παρουσιάσεων στο PowerPoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε κοινή χρήση και να συνεργαστείτε με έναν φίλο ή συνάδελφο σε μια παρουσίαση online. Είναι δυνατή τόσο η κανονική σύνταξη από κοινού όσο και η σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο. Η δεύτερη επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε τις αλλαγές που κάνουν οι άλλοι χρήστες τη στιγμή που πραγματοποιούνται. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα των παρουσιάσεών σας και να τα θέσετε σε κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διαφορετικές μορφές, όπως PDF.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη μιας θέσης αποθήκευσης online

Το OneDrive είναι άμεσα διαθέσιμο, όταν ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε το PowerPoint 2016. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσετε μια τοποθεσία του SharePoint Online, για να μπορέσετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε αρχεία στο SharePoint Online.

 1. Στο PowerPoint 2016, πατήστε Alt + F για να ανοίξετε το μενού Αρχείο. Θα ακούσετε το όνομα του αρχείου και έπειτα "Παράθυρο του PowerPoint, επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Πληροφορίες'". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Προβολή Backstage, Αρχείο, καρτέλα 'Πληροφορίες'".

 2. Πατήστε το πλήκτρο A για να ανοίξετε το μενού Αποθήκευση ως. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Αποθήκευση ως'". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Αποθήκευση ως'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο A για να προσθέσετε μια θέση αποθήκευσης. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας 'Προσθήκη θέσης'". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση "Δυνατότητες αποθήκευσης, καρτέλα 'Προσθήκη θέσης'".

 4. Πατήστε Y2 για να προσθέσετε μια τοποθεσία του SharePoint Online.

 5. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην τοποθεσία του SharePoint Online και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Η τοποθεσία είναι πλέον διαθέσιμη στα παράθυρα διαλόγου Κοινή χρήση και Αποθήκευση ως στο PowerPoint 2016.

Αποστολή και κοινή χρήση μιας παρουσίασης με το OneDrive ή το SharePoint Online

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας Microsoft στο PowerPoint 2016 και αποστείλετε τις παρουσιάσεις σας στο OneDrive ή στο SharePoint Online, ώστε να μπορείτε να τις μοιραστείτε με άλλους χρήστες. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στο λογαριασμό Microsoft.

Με την αποστολή των παρουσιάσεών σας στο OneDrive ή στο SharePoint Online, μπορείτε να ορίσετε τα άτομα που μπορούν να επεξεργαστούν το αρχείο σας, να βεβαιωθείτε ότι όλοι βλέπουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές αμέσως και να έχετε πρόσβαση στις παρουσιάσεις σας από οποιαδήποτε από τις συσκευές σας. Μπορείτε εύκολα να στείλετε τόσο παλαιότερες όσο και νεότερες παρουσιάσεις στο OneDrive ή στο SharePoint Online.

Αποστολή μιας παρουσίασης στο OneDrive ή στο SharePoint

Αποστείλετε την παρουσίασή σας στο OneDrive ή το SharePoint Online για να τη θέσετε σε κοινή χρήση, χρησιμοποιώντας θέσεις online.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως για την αποστολή της παρουσίασής σας σε μια θέση online. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση του αρχείου παρουσίασης.

 1. Στο PowerPoint 2016, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+C, S για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση "Θέσεις αποστολής" και μετά την πρώτη θέση, για παράδειγμα, "OneDrive, Microsoft".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Ονομασία του εγγράφου σας, όνομα παρουσίασης".

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την παρουσίασή σας.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'OK'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Άτομα για κοινή χρήση, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας".

 5. Κάντε ένα από εξής:

  • Για να θέσετε σε κοινή χρήση την παρουσίαση αμέσως, συνεχίστε από το βήμα 2 στην ενότητα Θέση σε κοινή χρήση μιας παρουσίασης με το OneDrive ή το Sharepoint.

  • Εάν θέλετε να συνεχίσετε να εργάζεστε στην παρουσίασή σας και να τη θέσετε σε κοινή χρήση αργότερα, πατήστε το πλήκτρο Caps lock+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείσιμο '" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση κλείνει.

Κοινή χρήση μιας παρουσίασης με το OneDrive ή το SharePoint Online

Μετά την αποστολή της παρουσίασής σας στο OneDrive ή στο SharePoint Online, μπορείτε να στείλετε μια σύνδεση κοινής χρήσης στους συναδέλφους ή τους φίλους σας απευθείας από το PowerPoint 2016. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ελέγχετε ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση και να επεξεργάζεται το αρχείο σας και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε σχετικά με τα όρια μεγέθους ενός συνημμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στο PowerPoint 2016, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+C, S για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση: "Άτομα για κοινή χρήση, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας".

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα του ατόμου με το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού την παρουσίαση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τις άλλες επαφές με τις οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού την παρουσίαση.

 3. Για να προσθέσετε ένα προαιρετικό μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη μηνύματος, προαιρετικά, επεξεργασία". Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στους αποστολείς.

 4. Για να ορίσετε τους χρήστες για τους οποίους λειτουργεί η σύνδεση κοινής χρήσης, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλογή, για παράδειγμα, "Μόνο τα άτομα στον οργανισμό σας που διαθέτουν τη σύνδεση μπορούν να κάνουν προβολή και επεξεργασία". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης'". Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή ομάδας πρόσβασης που θέλετε.

 5. Από προεπιλογή, τα άτομα που κάνουν κοινή χρήση της παρουσίασης έχουν δυνατότητα επεξεργασίας. Εάν θέλετε να έχουν τη δυνατότητα μόνο να βλέπουν την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άλλες ρυθμίσεις, επιλεγμένο, Να επιτρέπεται η επεξεργασία, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας και να κλείσετε τη σελίδα Ρυθμίσεις σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εφαρμογή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποστολή σύνδεσης".

 7. Για να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασής σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Κοινή χρήση σύνδεσης προς την παρουσίασή σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση απευθείας από το PowerPoint στην παρουσίασή σας στο OneDrive ή το SharePoint Online και να τη στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άμεσου μηνύματος, αντί να στείλετε ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας.

 1. Στο PowerPoint 2016, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+C, S για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση: "Άτομα για κοινή χρήση, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αντιγραφή σύνδεσης, κουμπί" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα 'Η σύνδεση δημιουργήθηκε'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αντιγραφή'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter. Η σύνδεση έχει αντιγραφεί.

  Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε Caps Lock+ πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Επικολλήστε τη σύνδεση, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άμεσο μήνυμα.

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της παρουσίασης του PowerPoint

Με το PowerPoint 2016, μπορείτε εύκολα να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας για να το θέσετε σε κοινή χρήση με άλλους. Μπορείτε να στείλετε το αντίγραφο στην αρχική μορφή παρουσίασης ή ως PDF. Το PowerPoint 2016 μετατρέπει αυτόματα την παρουσίασή σας σε αρχείο PDF και επισυνάπτει το αρχείο σας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως αρχείο PDF, για οδηγίες, μεταβείτε στο θέμα Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου.

 1. Στο PowerPoint, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+C, S. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε όνομα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επισυνάψτε ένα αντίγραφο, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook ανοίγει με συνημμένο ένα αντίγραφο της παρουσίασης. Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το όνομα του παραλήπτη. Για να γράψετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μήνυμα" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 5. Για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ.

Συνεργασία σε μια κοινόχρηστη παρουσίαση

Η δυνατότητα σύνταξης από κοινού του PowerPoint επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να συνεργάζονται σε παρουσιάσεις. Η σύνταξη από κοινού ξεκινά αυτόματα όταν πολλοί χρήστες ανοίγουν την ίδια παρουσίαση που είναι αποθηκευμένη στο OneDrive ή στο SharePoint Online.

Οι άλλοι συντάκτες μπορούν να ακολουθήσουν τη σύνδεση που στείλατε και η παρουσίασή σας θα ανοίξει στην έκδοση του PowerPoint που διαθέτουν ή στο PowerPoint Online. Εάν χρησιμοποιούν και εκείνοι το PowerPoint Online ή το PowerPoint 2016 και έχουν συμφωνήσει να γίνεται αυτόματα κοινή χρήση των αλλαγών, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τη φράση "Υπάρχουν και άλλοι χρήστες που επεξεργάζονται αυτή τη διαφάνεια" εάν υπάρχουν άλλοι συντάκτες στη διαφάνεια όταν μεταβαίνετε σε αυτή.

Για να κάνετε σύνταξη από κοινού μιας παρουσίασης, πρέπει να έχετε μια ενεργή συνδρομή στο Office 365 και να έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να κάνετε κοινή χρήση από κοινού και να συνεργαστείτε με έναν φίλο ή συνεργάτη σε μια online παρουσίαση. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα των παρουσιάσεών σας και να τα μοιραστείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διαφορετικές μορφές, όπως PDF.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση και κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας Microsoft στο PowerPoint και αποθηκεύστε τις παρουσιάσεις σας στο OneDrive, ώστε να μπορείτε να τις μοιραστείτε με άλλους χρήστες. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στον λογαριασμό Microsoft.

Με την αποθήκευση των παρουσιάσεών σας στο OneDrive, μπορείτε να ορίσετε τα άτομα που επεξεργάζονται το αρχείο σας, να βεβαιωθείτε ότι όλοι βλέπουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές αμέσως και να έχετε πρόσβαση στις παρουσιάσεις σας από οποιαδήποτε από τις συσκευές σας. Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε παλαιότερες και νεότερες παρουσιάσεις στο OneDrive.

Μετά την αποθήκευση μιας παρουσίασης στο OneDrive, είστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες.

Αποθήκευση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Στο PowerPoint, για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως με την εστίαση στο πεδίο δοκιμής "Όνομα αρχείου". Θα ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση ως".

 2. Προαιρετικά, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου.

 3. Για να επιλέξετε μια θέση του OneDrive, πατήστε το πλήκτρο Tab. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα με τις πιθανές θέσεις αποθήκευσης. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+επάνω, κάτω, δεξιό ή αριστερό βέλος για να περιηγηθείτε στις θέσεις και τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Εάν θέλετε να κάνετε αποθήκευση σε ένα φάκελο του OneDrive, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αυτή τη στιγμή είστε σε έναν φάκελο".

 5. Για να επιλέξετε έναν φάκελο στο OneDrive, πατήστε το Control+Option+επάνω ή κάτω βέλος. Τα ονόματα φακέλων ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 6. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην επιλογή Νέος φάκελος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Νέος φάκελος. Πληκτρολογήστε το όνομα φακέλου και πατήστε το πλήκτρο Return.

 7. Για να αποθηκεύσετε, πατήστε το πλήκτρο Return. Η παρουσίαση αποθηκεύεται στο OneDrive, με την επέκταση αρχείου .pptx.

Κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Στο PowerPoint, για να θέσετε σε κοινή χρήση μια παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα στην κορδέλα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Άτομα για κοινή χρήση, σύνθετο πλαίσιο".

 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Return. Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε ένα όνομα. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τις άλλες επαφές με τις οποίες θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση το αρχείο.

 4. Για να προσθέσετε ένα προαιρετικό μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη μηνύματος, προαιρετικά". Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στους αποστολείς.

 5. Για να ελέγξετε ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στο αρχείο σας και, εάν μπορεί να το επεξεργαστεί, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλογή, όπως "Μόνο τα άτομα που καθορίζετε θα έχουν δικαίωμα επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή ομάδας πρόσβασης που θέλετε.

 6. Από προεπιλογή, τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να επεξεργαστούν την παρουσίασή σας. Εάν θέλετε να έχουν μόνο τη δυνατότητα προβολής της παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Δυνατότητα επεξεργασίας, επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου" και στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να απενεργοποιήσετε την επιλογή επεξεργασίας. Θα ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο, δυνατότητα επεξεργασίας, πλαίσιο ελέγχου".

 7. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας και να κλείσετε τη σελίδα Ρυθμίσεις σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Εφαρμογή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return. Θα ακούσετε τη φράση: "Άτομα για κοινή χρήση, σύνθετο πλαίσιο".

 8. Για να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασής σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return.

 9. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποστολή'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της παρουσίασής σας

Με το PowerPoint 2016 για Mac, μπορείτε εύκολα να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας για να το θέσετε σε κοινή χρήση με άλλους. Μπορείτε να στείλετε το αντίγραφο στην αρχική μορφή παρουσίασης ή ως PDF. Το PowerPoint 2016 μετατρέπει αυτόματα την παρουσίασή σας σε αρχείο PDF και επισυνάπτει το αρχείο σας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας ως αρχείο PDF, για οδηγίες, μεταβείτε στο θέμα Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου.

 1. Στο PowerPoint, για να θέσετε σε κοινή χρήση μια παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα στην κορδέλα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Άτομα για κοινή χρήση, σύνθετο πλαίσιο".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επισυνάψτε ένα αντίγραφο, κουμπί σε σύμπτυξη, αναδυόμενο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να επιλέξετε εάν θέλετε να στείλετε το αρχείο σε μορφή παρουσίασης ή ως PDF. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Η εφαρμογή Αλληλογραφία ανοίγει μαζί με την παρουσίαση που επισυνάπτεται σε μορφή .pptx ή PDF. Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς.

 6. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων στα οποία θέλετε να στείλετε το αντίγραφο της παρουσίασης.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στήλη 'Θέμα'" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 8. Για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Κοινή χρήση σύνδεσης προς την παρουσίασή σας

Αντί να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας, μπορείτε να στείλετε μια σύνδεση κοινής χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι άλλοι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές στην παρουσίαση, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε σχετικά με τα όρια μεγέθους ενός συνημμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στο PowerPoint, για να θέσετε σε κοινή χρήση μια παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα στην κορδέλα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Άτομα για κοινή χρήση, σύνθετο πλαίσιο".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αντιγραφή σύνδεσης'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η σύνδεση έχει αντιγραφεί.

 4. Επικολλήστε τη σύνδεση, για παράδειγμα, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άμεσο μήνυμα.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για iOS με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να κάνετε κοινή χρήση και να συνεργαστείτε με έναν φίλο ή συνάδελφο σε μια παρουσίαση online. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα PDF των παρουσιάσεών σας και να τα θέσετε σε κοινή χρήση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint 2016 για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση και κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας Microsoft στο PowerPoint και αποθηκεύστε τις παρουσιάσεις σας στο OneDrive, ώστε να μπορείτε να τις μοιραστείτε με άλλους χρήστες. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στον λογαριασμό Microsoft.

Με την αποθήκευση των παρουσιάσεών σας στο OneDrive, μπορείτε να ορίσετε τα άτομα που επεξεργάζονται το αρχείο σας, να βεβαιωθείτε ότι όλοι βλέπουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές αμέσως και να έχετε πρόσβαση στις παρουσιάσεις σας από οποιαδήποτε από τις συσκευές σας. Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε παλαιότερες και νεότερες παρουσιάσεις στο OneDrive.

Μετά την αποθήκευση μιας παρουσίασης στο OneDrive, είστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες.

Αποθήκευση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Στο PowerPoint 2016 για iOS, για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση και κλείσιμο, κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση, αποσιωπητικά, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου.

 4. Για να επιλέξετε μια θέση αποθήκευσης, συνεχίστε την κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά πάνω από τις "Θέσεις" μέχρι να ακούσετε το όνομα του λογαριασμού σας OneDrive, για παράδειγμα, "OneDrive – Για προσωπική χρήση," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα φάκελο του OneDrive, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το ακούσετε το όνομα του φακέλου που αναζητάτε, ακολουθούμενο από τη φράση "Κουμπί, φάκελος, διαθέσιμες ενέργειες" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να αποθηκεύσετε, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Η παρουσίαση αποθηκεύεται στο OneDrive, με την επέκταση αρχείου .pptx.

Κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive

 1. Αφού αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο OneDrive, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα. Θα ακούσετε το όνομα της παρουσίασης.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κοινή χρήση, επικεφαλίδα".

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Πρόσκληση ατόμων'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Πρόσκληση ατόμων.

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πεδίο κειμένου 'Πληκτρολογήστε ονόματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε. Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε ένα όνομα.

  Σημείωση: Ενδέχεται να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν το PowerPoint μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση στις Επαφές σας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Δεν επιτρέπεται'" ή "Κουμπί ΟΚ" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εναλλαγής 'Δυνατότητα επεξεργασίας, ενεργοποιημένο'". Από προεπιλογή, τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να επεξεργαστούν την παρουσίασή σας. Εάν θέλετε να έχουν μόνο τη δυνατότητα προβολής της παρουσίασης, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να απενεργοποιήσετε την επιλογή επεξεργασίας. Θα ακούσετε τη φράση: "Ανενεργό".

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Συμπερίληψη μηνύματος (προαιρετικά)". Εάν θέλετε να το κάνετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη και πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στον παραλήπτη.

 8. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Ο παραλήπτης λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις πληροφορίες για την κοινόχρηστη παρουσίαση. Εσείς επιστρέφετε στο μενού "Κοινή χρήση".

Κοινή χρήση της παρουσίασής σας με άλλα άτομα

Με το PowerPoint 2016 για iOS, μπορείτε εύκολα να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας.

 1. Μόλις αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο PowerPoint, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα. Θα ακούσετε το όνομα της παρουσίασης.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κοινή χρήση, επικεφαλίδα".

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποστολή αντιγράφου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποστολή αντιγράφου.

  Συμβουλή: Από προεπιλογή, το αντίγραφο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αρχική μορφή PowerPoint. Εάν, αντί για αυτό, θέλετε ένα PDF, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μορφή, παρουσίαση PowerPoint, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "PDF" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποστολή με άλλη εφαρμογή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Αλληλογραφία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Πρέπει να έχετε ρυθμίσει έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αλληλογραφία πριν από την αποστολή μιας παρουσίασης από το PowerPoint.

 6. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πεδίο κειμένου 'Προς'", πατήστε δύο φορές την οθόνη και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Το όνομα του συνημμένου αρχείου χρησιμοποιείται αυτόματα ως θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Ενδέχεται να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά εάν το PowerPoint μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση στις Επαφές σας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Δεν επιτρέπεται'" ή "Κουμπί ΟΚ" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Ο παραλήπτης λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο PDF. Εσείς επιστρέφετε στο μενού "Αποστολή αντιγράφου".

Αποθήκευση παρουσιάσεων του PowerPoint ως PDF

Μερικές φορές θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης με άτομα που δεν διαθέτουν το PowerPoint και την ίδια στιγμή, θέλετε να διατηρήσετε το περιεχόμενο και τη μορφοποίηση ανέπαφα. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PowerPoint για να αποθηκεύσετε τις παρουσιάσεις σας σε μορφή PDF, απευθείας στο OneDrive.

 1. Μόλις αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο PowerPoint, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα. Θα ακούσετε το όνομα της παρουσίασης.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Αρχείο, επικεφαλίδα".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εξαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "PDF" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου.

 6. Για να επιλέξετε μια θέση του OneDrive, συνεχίστε την κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του λογαριασμού σας OneDrive, για παράδειγμα, "OneDrive – Για προσωπική χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει την παρουσίαση στο OneDrive, το PowerPoint τη θυμάται και σας μεταφέρει απευθείας στη λίστα φακέλων του OneDrive.

 7. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε ένα φάκελο του OneDrive, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι το ακούσετε το όνομα του φακέλου που αναζητάτε, ακολουθούμενο από τη φράση "Κουμπί, φάκελος, διαθέσιμες ενέργειες" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Για να αποθηκεύσετε το αντίγραφο PDF, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εξαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να κάνετε κοινή χρήση και να συνεργαστείτε με έναν φίλο ή συνάδελφο σε μια παρουσίαση online. Όταν κάνετε κοινή χρήση αρχείων από το OneDrive, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα να δουν ή να επεξεργαστούν την παρουσίαση ή να στείλουν το αρχείο ως συνημμένο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απευθείας από την παρουσίασή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση παρουσίασης στο OneDrive

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας Microsoft στο PowerPoint και αποθηκεύστε τις παρουσιάσεις σας στο OneDrive, ώστε να μπορείτε να τις μοιραστείτε με άλλους χρήστες. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης εισόδου, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα του PowerPoint και πραγματοποίηση εισόδου. Με την αποθήκευση των παρουσιάσεών σας στο OneDrive, μπορείτε να ορίσετε τα άτομα που επεξεργάζονται το αρχείο σας, να βεβαιωθείτε ότι όλοι βλέπουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές άμεσα και να έχετε πρόσβαση στις παρουσιάσεις σας από οποιαδήποτε από τις συσκευές σας. Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε παλαιότερες και νεότερες παρουσιάσεις στο OneDrive.

Μετά την αποθήκευση μιας παρουσίασης στο OneDrive, είστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες.

 1. Στην προβολή "Επεξεργασία", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, διακόπτης 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στην προβολή "Μικρογραφία".

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση ως, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποθήκευση ως, μενού 'Αρχείο' κλειστό, Πληκτρολογήστε όνομα αρχείου <τρέχον όνομα αρχείου>".

 4. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα αρχείου, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να διαγράψετε πρώτα το παλιό ή το προεπιλεγμένο όνομα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα αρχείου. Όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα αριστερά για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 5. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να περιηγηθείτε στις επιλογές θέσης αποθήκευσης που θέλετε, μέχρι να βρείτε τον λογαριασμό σας στο OneDrive και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα επάνω. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας. Μετά την αποθήκευση, το μενού Αρχείο κλείνει και η εστίαση επιστρέφει στην παρουσίαση.

Συμβουλή: Αφού αποθηκεύσετε την παρουσίαση στο OneDrive, όλες οι αλλαγές θα αποθηκεύονται εκεί όταν επιλέγετε Αποθήκευση, εκτός και εάν αποθηκεύσετε την παρουσίαση σε μια νέα θέση.

Κοινή χρήση παρουσίασης μέσω OneDrive

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης ενώ εργάζεστε σε αυτή. Ο συνεργάτης σας λαμβάνει τη σύνδεση κοινής χρήσης σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να ανοίξετε την παρουσίαση στο PowerPoint.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση στο PowerPoint για Android.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, Κοινή χρήση, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πρόσκληση ατόμων σε αυτό το αρχείο, πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασης.

 5. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 6. Για να προσθέσετε ένα μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Συμπερίληψη μηνύματος (προαιρετικό)," πλαίσιο επεξεργασίας", πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το μήνυμά σας.

 7. Για να εκχωρήσετε δικαιώματα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ενεργοποιημένο, δυνατότητα επεξεργασίας, πλαίσιο ελέγχου". Από προεπιλογή, οι συνεργάτες σας μπορούν να επεξεργαστούν την παρουσίαση που θέτετε σε κοινή χρήση. Εάν θέλετε να έχουν τη δυνατότητα μόνο προβολής της παρουσίασης, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Κοινή χρήση ενός αντιγράφου της παρουσίασής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε επίσης να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας ή να τη στείλετε ως PDF.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση στο PowerPoint για Android.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, Κοινή χρήση, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Πλήρες έγγραφο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Παρουσίαση΄" ή "Κουμπί "PDF'", ανάλογα με τη μορφή του αρχείου που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε τη μορφή.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να βρείτε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την κοινή χρήση, για παράδειγμα, "Outlook" ή "Gmail" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασης.

 7. Κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αποστολή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες για να στείλετε ένα αντίγραφο σε PDF στη δική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να αποθηκεύσετε το αρχείο PDF στο Google Drive.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε κοινή χρήση και να συνεργαστείτε με έναν φίλο ή συνάδελφο σε μια παρουσίαση online. Αποθηκεύστε το αρχείο σας στο OneDrive ή το SharePoint και προσκαλέστε άτομα για προβολή ή επεξεργασία της παρουσίασής σας που έχετε θέσει σε κοινή χρήση. Εάν θέλετε να στείλετε την παρουσίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να το κάνετε αυτό απευθείας από το PowerPoint Mobile.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint Mobile, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint Mobile για Windows 10.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση μιας παρουσίασης στο OneDrive ή στο SharePoint

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας Microsoft στο PowerPoint και αποθηκεύστε τις παρουσιάσεις σας στο OneDrive ή το SharePoint Online, ώστε να μπορείτε να τις μοιραστείτε με άλλους χρήστες. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης εισόδου, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα του PowerPoint και πραγματοποίηση εισόδου. Με την αποθήκευση των παρουσιάσεών σας σε μια θέση στο internet, μπορείτε να ορίσετε τα άτομα που επεξεργάζονται το αρχείο σας, να βεβαιωθείτε ότι όλοι βλέπουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές αμέσως και να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρουσιάσεις σας από οποιαδήποτε από τις συσκευές σας. Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε παλαιότερες και νεότερες παρουσιάσεις στο OneDrive ή το SharePoint Online.

Μετά την αποθήκευση μιας παρουσίασης στο OneDrive ή το SharePoint Online, είστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εντολές γρήγορης πρόσβασης, Απενεργοποιημένο, κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στην προβολή "Μικρογραφία".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εντολές γρήγορης πρόσβασης, κουμπί"Αρχείο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Ανοίγει ένα τμήμα παραθύρου και ακούτε τη φράση: "Τμήμα παραθύρου σελίδας Backstage, κουμπί 'Επιστροφή'". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση και να ακούτε το τρέχον όνομα αρχείου.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση αντιγράφου σε αυτό το αρχείο" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε, όπως "OneDrive", και πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε.

  Εάν δεν έχετε εισέλθει ήδη, το OneDrive ή το SharePoint Online θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε είσοδο.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το φάκελο ή τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να τον ανοίξετε.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί γραμμής εφαρμογής 'Επόμενο'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 9. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ.

  Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το τρέχον όνομα της παρουσίασης και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ξεκινήσετε την επεξεργασία. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα επάνω μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γνωστά σημεία και κοντέινερ" και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμμή εφαρμογής". Κάντε σάρωση προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία" και κάντε σάρωση επανειλημμένα προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί γραμμής εφαρμογής 'Αποθήκευση αντιγράφου'.

 10. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αποθηκεύσετε την παρουσίαση.

Κοινή χρήση μιας παρουσίασης μέσω OneDrive ή SharePoint

Μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε την παρουσίασή σας στο OneDrive ή το SharePoint Online.

 1. Στην παρουσίασή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι ο Αφηγητής να εκφωνήσει τη φράση: "Απενεργοποίηση, κουμπί 'Κοινή χρήση'" Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προσκαλέσετε κάποιον". Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε δύο φορές την οθόνη και αρχίστε να πληκτρολογείτε.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασης.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να κάνετε σάρωση προς τα δεξιά για να επιλέξετε το άτομο απευθείας από τις Επαφές σας. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: Κουμπί "Αναζήτηση στις Επαφές" Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να μεταβείτε στις Επαφές σας. Κάντε σάρωση επανειλημμένα προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επαφών σας ή χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση στο επάνω μέρος. Όταν βρεθείτε στην επαφή που θέλετε να προσθέσετε ως παραλήπτη, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κάρτα επαφής. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μια προσωπική σημείωση στην πρόσκλησή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε, "Συμπερίληψη μηνύματος, προαιρετικό, επεξεργάσιμο κείμενο" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενο της σημείωσης.

 5. Εάν θέλετε ο παραλήπτης να μπορεί να δει την παρουσίασή σας αλλά όχι να την επεξεργαστεί, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκχώρηση δικαιωμάτων σε αυτή την παρουσίαση, δυνατότητα επεξεργασίας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η λίστα επιλογών και ο Αφηγητής εκφωνεί τη φράση: "Μενού". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δυνατότητα προβολής" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 6. Για να στείλετε την πρόσκληση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κοινή χρήση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η πρόσκληση στέλνεται και επιστρέφετε στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση.

Κοινή χρήση ενός αντιγράφου της παρουσίασής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε επίσης να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας απευθείας από το PowerPoint.

 1. Στην παρουσίασή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απενεργοποίηση, κουμπί 'Κοινή χρήση'" Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να προσκαλέσετε κάποιον". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περισσότερες επιλογές, σύνδεση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 3. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Σύνδεση 'Αποστολή ως συνημμένου' ή 'Λήψη σύνδεσης κοινής χρήσης'. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποστολή ως συνημμένου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε.

 5. Ανοίγει το παράθυρο Κοινή χρήση. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, όπως "Αλληλογραφία του Outlook" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Ανοίγει ένα παράθυρο αλληλογραφίας. Η εστίαση είναι στο πεδίο Προς. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του παραλήπτη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ήδη αποθηκευμένα τα στοιχεία επικοινωνίας του συγκεκριμένου ατόμου, μπορείτε απλώς να κάνετε σάρωση προς τα δεξιά για να επιλέξετε το άτομο απευθείας από τις Επαφές σας. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Κουμπί 'Επιλογή επαφών' Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να μεταβείτε στις Επαφές σας. Κάντε σάρωση επανειλημμένα προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα επαφών σας ή χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση στο επάνω μέρος. Όταν βρεθείτε στην επαφή που θέλετε να προσθέσετε ως παραλήπτη, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κάρτα επαφής. Ο Αφηγητής θα εκφωνήσει τη φράση: "Παράθυρο 'Άτομα'". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να επεξεργαστείτε το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το θέμα. Μόλις τελειώσετε, μεταβείτε στο πλήκτρο Enter και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Για να προσθέσετε ένα μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μήνυμα, επεξεργάσιμο κείμενο" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 9. Μόλις τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα επάνω μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία" και κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Αποστολή'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε το κουμπί και να στείλετε την παρουσίαση.

  Η παρουσίαση στέλνεται και επιστρέφετε στο παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Online με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης των Windows, για να χρησιμοποιήσετε από κοινού και να επεξεργαστείτε μια παρουσίαση online με έναν φίλο ή συνεργάτη. Όταν κάνετε κοινή χρήση των αρχείων σας με το OneDrive, μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα να δουν ή να επεξεργαστούν την παρουσίαση, ώστε να εργάζεστε μαζί ταυτόχρονα.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση παρουσίασης στο OneDrive

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας Microsoft στο PowerPoint και αποθηκεύστε τις παρουσιάσεις σας στο OneDrive, ώστε να μπορείτε να τις μοιραστείτε με άλλους χρήστες. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης εισόδου, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα του PowerPoint. Με την αποθήκευση των παρουσιάσεών σας στο OneDrive, μπορείτε να ορίσετε τα άτομα που επεξεργάζονται το αρχείο σας, να βεβαιωθείτε ότι όλοι βλέπουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές άμεσα και να έχετε πρόσβαση στις παρουσιάσεις σας από οποιαδήποτε από τις συσκευές σας. Μπορείτε εύκολα να αποθηκεύσετε παλαιότερες και νεότερες παρουσιάσεις στο OneDrive.

Μετά την αποθήκευση μιας παρουσίασης στο OneDrive, είστε έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσετε από κοινού με άλλους χρήστες.

Για να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης μέσω του OneDrive, πρέπει να το αποθηκεύσετε online. Αφού αποθηκεύσετε μια παρουσίαση online, το PowerPoint Online αποθηκεύει αυτόματα τις αλλαγές σε αυτό.

 1. Στην προβολή "Επεξεργασία", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο λογότυπου των Windows+F. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Κλείσιμο', στοιχείο μενού".

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση αντιγράφου, πατήστε Α, Α. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου, Αποθήκευση αντιγράφου, Εστίαση σε όνομα".

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Κοινή χρήση παρουσίασης μέσω OneDrive

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας παρουσίασης ενώ εργάζεστε σε αυτήν. Ο συνεργάτης σας λαμβάνει τη σύνδεση κοινής χρήσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Λίστα υπηρεσιών της Microsoft".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε Caps Lock+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου 'Κοινή χρήση'".

 4. Για να εκχωρήσετε δικαιώματα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή δικαιωμάτων, για παράδειγμα, "Μόνο τα άτομα που έχουν ήδη πρόσβαση μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη σύνδεση". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης'". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε την επιλογή που θέλετε.

  Για να ελέγξετε τα δικαιώματα επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Άλλες ρυθμίσεις, επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου 'Να επιτρέπεται η επεξεργασία'". Εάν δεν θέλετε κάποιος άλλος να επεξεργάζεται την παρουσίαση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'ΟΚ'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Άτομα για κοινή χρήση, σύνθετο πλαίσιο με δυνατότητα επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου με το οποίο θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση την παρουσίαση. Για να κάνετε κοινή χρήση με περισσότερα από ένα άτομα, χρησιμοποιήστε ελληνικά ερωτηματικά για να διαχωρίσετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Για να προσθέσετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη μηνύματος, προαιρετικό" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποθήκευση παρουσίασης ως PDF

Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας ως PDF, ώστε να μπορείτε να τη θέσετε σε κοινή χρήση με ασφάλεια με πολλούς τρόπους.

 1. Στην προβολή "Επεξεργασία", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο λογότυπου των Windows+F. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Κλείσιμο', στοιχείο μενού".

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Λήψη PDF", πατήστε τα πλήκτρα W, P. Θα ακούσετε: "Πίνακας διαφανειών". Η εστίαση είναι στο κουμπί Λήψη. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να κάνετε λήψη.

 3. Πατήστε Caps Lock+πλήκτρο δεξιού βέλος μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας, στο φάκελο Λήψεις.

 4. Μόλις ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Ματαίωση'", πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×