Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Χρήση εργασιών έργου στο Business Contact Manager

Για να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε ένα επαγγελματικό έργο, μπορείτε να το χωρίσετε σε μια σειρά από εργασίες του Project που μπορείτε να οργανώσετε με τη σειρά που πρέπει να γίνουν και μπορείτε να τις εκχωρήσετε στα μέλη της ομάδας σας.

Για κάθε εργασία, εκχωρείτε μια ημερομηνία έναρξης και μια προθεσμία. Καθώς σημειώνετε πρόοδο σε μια εργασία, μπορείτε να ενημερώσετε το επίπεδο ολοκλήρωσης. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να προβάλετε το επαγγελματικό έργο ως γράφημα ράβδων που έχει οριστεί σε μια λωρίδα χρόνου. Αυτό σας παρέχει μια χρήσιμη εικόνα του σημείου όπου βρίσκεστε στη διαδικασία και του τρόπου με τον οποίο πρέπει να προχωρήσετε.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς να δημιουργείτε, να εκχωρείτε, να ενημερώνετε και να παρακολουθείτε τις εργασίες του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής εγγραφών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του Project, ανατρέξτε στο θέμα Διαγραφή εγγραφών του Business Contact Manager.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία και ανάθεση εργασίας έργου

Ενημέρωση μιας εργασίας έργου που έχει ανατεθεί σε εσάς

Παρακολούθηση εργασιών του έργου που είναι συνδεδεμένες με το επαγγελματικό σας έργο

Γράφημα εργασιών έργου σε μια λωρίδα χρόνου

Δημιουργία και ανάθεση εργασίας έργου

Όταν δημιουργείτε ένα επαγγελματικό έργο, όπως μια παρουσίαση πωλήσεων, μπορεί να περιλαμβάνει πολλές εργασίες του έργου. Για παράδειγμα:

 • Τακτοποίηση χώρου παρουσίασης

 • Παροχή αναψυκτικών με τροφοδοσία

 • Δημιουργία, παραγωγή και παράδοση υλικών πωλήσεων.

Μπορείτε να αναθέσετε αυτές τις εργασίες σε οποιονδήποτε έχει μοιραστεί το βάση δεδομένων του Business Contact Manager σας.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να συνδέσετε αρχεία ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εργασίες του Project, αλλά μπορείτε να επισυνάψετε στοιχεία, όπως αρχεία και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ενότητα "σχόλια" μιας εγγραφής εργασίας έργου.

Δημιουργία νέας εργασίας έργου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση έργου.

 2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Δημιουργία , κάντε κλικ στην επιλογή νέα εργασία έργου.

Ολοκλήρωση της φόρμας εργασίας έργου

Η φόρμα εργασίας έργου περιλαμβάνει Γενικές σελίδες και σελίδες λεπτομερειών . Η σελίδα "Γενικά" εμφανίζεται από προεπιλογή.

Η σελίδα "Γενικά"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την προβολή για να καταγράψετε πληροφορίες σχετικά με την εργασία του έργου σας, συμπεριλαμβανομένων των οποίων έχει ανατεθεί η εργασία του έργου, του συνδεδεμένου επαγγελματικού έργου και της ημερομηνίας παράδοσης, της κατάστασης.

Ενότητα "πληροφορίες εργασίας έργου"
 1. Στο πλαίσιο θέμα , πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εργασία έργου (απαιτείται).

 2. Εκχώρηση της εργασίας έργου σε ένα μέλος της ομάδας ή σε έναν υπάλληλο    Κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου στη λίστα ανάθεση σε .

  Σημείωση: Τα ονόματα στη λίστα ανάθεση σε είναι οι υπάλληλοι με τους οποίους έχετε μοιραστεί τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Για πληροφορίες σχετικά με την κοινή χρήση της βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση των δεδομένων του Business Contact Manager με άλλους χρήστες.

Ενότητα συνδεδεμένου έργου
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεση με για να επιλέξετε το επαγγελματικό έργο στο οποίο είναι συνδεδεμένο αυτή η εργασία έργου (απαιτείται).

  Σημείωση: Μια εργασία έργου μπορεί να συνδεθεί με ένα μόνο επαγγελματικό έργο. Εάν δημιουργήσατε αυτή την εργασία έργου από μια φόρμα επαγγελματικού έργου, αυτές οι πληροφορίες έχουν ήδη εισαχθεί.

Ενότητα "Ρυθμίσεις εργασιών έργου"
 1. Στα πλαίσια ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία παράδοσης , εισαγάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και παράδοσης για την εργασία.

  Οι πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης προστίθενται στο επάνω μέρος της εγγραφής, κάτω από την κορδέλα.

 2. Κάντε κλικ σε μια περιγραφή της κατάστασης της εργασίας έργου στο πλαίσιο κατάσταση .

 3. Στο πλαίσιο % ολοκλήρωσης , εισαγάγετε έναν αριθμό μεταξύ 0 και 100.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου απαιτείται προσοχή εάν αυτή η εργασία έργου απαιτεί προσοχή από το άτομο στο οποίο έχει ανατεθεί.

Η εργασία προστίθεται στη λίστα εργασιών του ατόμου στη γραμμή εκκρεμών εργασιών του Outlook.

 1. Στο πλαίσιο προτεραιότητα , επιλέξτε ένα επίπεδο προτεραιότητας, χαμηλό, κανονικό ή υψηλό, για την εργασία του έργου.

Για να προσαρμόσετε τη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή επεξεργασία αυτής της λίστας

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπενθύμιση για να ορίσετε μια υπενθύμιση για τον κάτοχο αυτής της εργασίας έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος και επιλέξτε μια ημερομηνία και ώρα.

Ενότητα "Σχόλια"
 1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε σχόλια ή επισυνάψτε αρχεία ή άλλα στοιχεία του Outlook, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο πεδίο σχόλια .

  Σημείωση: Τα συνημμένα αρχεία και τα στοιχεία του Outlook παρατίθενται στο πεδίο "σχόλια". Τα στοιχεία δεν παρατίθενται στη σελίδα "Ιστορικό" του συνδεδεμένου επαγγελματικού έργου.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη χρονικής σήμανσης για να προσθέσετε την ημερομηνία και την ώρα στα σχόλιά σας.

 3. Εάν έχετε ολοκληρώσει την εισαγωγή πληροφοριών σχετικά με την εργασία του έργου, κάντε κλικ στην επιλογή αποθήκευση & κλείσιμο. Διαφορετικά, συνεχίστε στην επόμενη ενότητα αυτού του άρθρου.

Σελίδα "Λεπτομέρειες"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σελίδα για να καταγράψετε την ημερομηνία ολοκλήρωσης, τις ώρες εργασίας που ολοκληρώθηκαν και οποιαδήποτε απόσταση σε μίλια που μπορούν να επιστραφούν ή που πρέπει να παρακολουθούνται.

 1. Για να εμφανίσετε τη σελίδα "Λεπτομέρειες", στην κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση , κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες.

 2. Εισαγάγετε την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εργασίας έργου στο πλαίσιο ημερομηνία ολοκλήρωσης .

 3. Εισαγάγετε τον αριθμό των ωρών του συνολικού όγκου εργασίας που υπολογίζεται για αυτήν την εργασία στο πλαίσιο συνολική εργασία .

 4. Εισαγάγετε τον αριθμό των ωρών πραγματικής εργασίας στο πλαίσιο " πραγματική εργασία ".

 5. Στο πλαίσιο χιλιόμετρα , εισαγάγετε την τιμολόγηση χρέωσης για αυτήν την εργασία έργου.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & κλείσιμο.

Συμβουλή: Αφού αποθηκεύσετε την εργασία έργου, οι λεπτομέρειες αυτής της εργασίας εμφανίζονται στην ενότητα πληροφορίες εργασιών έργου του συνδεδεμένου επαγγελματικού έργου.

Αρχή της σελίδας

Ανάθεση εργασίας έργου

Σημείωση: Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια εργασία έργου σε ένα άλλο άτομο, εάν η βάση δεδομένων του Business Contact Manager είναι κοινόχρηστη με άλλους χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο στη βάση δεδομένων σας, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση των δεδομένων του Business Contact Manager με άλλους χρήστες.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση έργου.

 2. Στο παράθυρο λίστας, κάντε κλικ στην καρτέλα εργασίες έργου και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην εργασία έργου για να την ανοίξετε.

 3. Στην εγγραφή εργασίας του Project, στη λίστα ανάθεση σε , κάντε κλικ σε ένα όνομα.

  Σημείωση: Θα δείτε τα ονόματα στη λίστα ανάθεση σε μόνο εάν έχετε κάνει κοινή χρήση της βάσης δεδομένων σας με άλλους χρήστες.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Ενημέρωση μιας εργασίας έργου που έχει ανατεθεί σε εσάς

Για να διατηρήσετε την πρόοδο του επαγγελματικού έργου ενημερωμένο, οι εργασίες του Project πρέπει να ενημερωθούν, καθώς εσείς και οι συνάδελφοί σας εκτελείτε την εργασία σε αυτές τις εργασίες. Όταν σας έχει ανατεθεί μια εργασία έργου, μπορείτε να τη δείτε στη γραμμή εκκρεμών εργασιών του Outlook.

Πώς;

 1. Στο Outlook, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή .

 2. Στην ομάδα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή γραμμήεκκρεμών εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

 3. Εάν δεν εμφανίζεται η γραμμή εκκρεμών εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή κανονική.

 4. Εάν η λίστα εργασιών δεν περιλαμβάνεται στη γραμμή εκκρεμών εργασιών, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή λίστα εργασιών.

Ενημέρωση εργασίας έργου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση έργου.

 2. Στο παράθυρο λίστας, στην καρτέλα εργασίες έργου , κάντε διπλό κλικ στην εργασία έργου για να την ανοίξετε.

 3. Στην ενότητα Ρυθμίσεις εργασιών έργου , ενημερώστε την τρέχουσα κατάσταση, το ποσοστό ολοκλήρωσης και εάν η εργασία χρειάζεται προσοχή από τον κάτοχο του επιχειρηματικού έργου.

 4. Στην ενότητα σχόλια , μπορείτε να επικολλήσετε σχόλια από άλλα αρχεία ή να πληκτρολογήσετε σχόλια απευθείας σε αυτό το πεδίο. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη χρονικής σήμανσης για να προσθέσετε μια ημερομηνία και ώρα στα σχόλιά σας.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & κλείσιμο.

Σημείωση: Αφού αποθηκεύσετε την εγγραφή εργασίας του έργου, οι πιο πρόσφατες πληροφορίες από αυτήν την εργασία εμφανίζονται στην ενότητα πληροφορίες εργασιών έργου της συνδεδεμένης εγγραφής επαγγελματικού έργου.

Αρχή της σελίδας

Παρακολούθηση εργασιών του έργου που είναι συνδεδεμένες με το επαγγελματικό σας έργο

Εάν είστε ο κάτοχος του επιχειρηματικού έργου, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο των εργασιών του έργου, προβάλλοντας τις μικροεφαρμογές εργασιών του Project, όπως εργασίες του Project, μετά την επόμενη ή προβάλλοντας τις εργασίες του έργου στην ενότητα πληροφορίες εργασιών έργου μιας εγγραφής επαγγελματικού έργου.

Οι μικροεφαρμογές εργασίες του Project εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με όλες τις εργασίες έργων για όλα τα επαγγελματικά σας έργα.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης μικροεφαρμογών στο χώρο εργασίας διαχείρισης έργου, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση μικροεφαρμογών στο Business Contact Manager.

Προβολή των εργασιών έργου σε ένα μεμονωμένο επαγγελματικό έργο

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση έργου.

 2. Στο παράθυρο λίστας, στην καρτέλα επαγγελματικά έργα , κάντε διπλό κλικ στο επαγγελματικό έργο που θέλετε να εξετάσετε.

  Στην ενότητα πληροφορίες εργασιών έργου , εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με κάθε εργασία έργου. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε εργασία έργου για να την ανοίξετε και να δείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Γράφημα εργασιών έργου σε μια λωρίδα χρόνου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση έργου.

 2. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναφορές.

 3. Στην ομάδα Διαχείριση έργου , κάντε κλικ στην επιλογή εργασίες έργουκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε εργασίες έργου-όλες.

 4. Στο παράθυρο αναφορά, στην κορδέλα, στην ομάδα Ταξινόμηση και φιλτράρισμα , κάντε κλικ στην επιλογή φίλτρο.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Φιλτράρισμα εργασιών έργου , κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνθετο φίλτρο .

 6. Από τη λίστα όνομα πεδίου , κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με. Από τη λίστα σύγκριση , κάντε κλικ στην επιλογή ίσονκαι, στη συνέχεια, στο πλαίσιο σύγκριση με , πληκτρολογήστε το όνομα του επαγγελματικού έργου που παρακολουθείτε.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 8. Στην κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση , κάντε κλικ στην επιλογή γράφημα.

  Οι εργασίες του έργου του επιχειρηματικού έργου εμφανίζονται ως πράσινες γραμμές εργασιών σε μια λωρίδα χρόνου. Μια μαύρη γραμμή μέσα σε μια γραμμή εργασιών υποδηλώνει το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Συμβουλή: Μπορείτε να εμφανίσετε πρόσθετα στοιχεία γραφήματος. Στην κορδέλα, στην ομάδα γράφημα , κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτεςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε τις ετικέτες που θέλετε να εμφανίζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αναφορές και τα φίλτρα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση αναφορών και γραφημάτων στο Business Contact Manager και Φιλτράρισμα εγγραφών στο Business Contact Manager.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×