Χρήση εργαλείων αναφοράς

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Η Εργαλειοθήκη περιέχει τα Εργαλεία αναφοράς, το Λεύκωμα και την Αναφορά συμβατότητας, στο Word, το Excel και το PowerPoint. Κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές του Office για Mac διαθέτει επίσης επιπλέον ειδικά εργαλεία στην Εργαλειοθήκη. Για παράδειγμα, η εργαλειοθήκη του Word περιέχει στυλ και η Εργαλειοθήκη του Excel περιέχει το Εργαλείο δόμησης τύπων. Τα Εργαλεία αναφοράς παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες θησαυρού, λεξικών και μετάφρασης.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς, το Office πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο Internet. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς θα σας ζητηθεί το εξής: Κάντε κλικ εδώ για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα online Εργαλεία αναφοράς.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αναζήτηση συνωνύμου στο θησαυρό

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

Αναζήτηση ορισμού στο λεξικό

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

Εύρεση λέξης σε άλλη γλώσσα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

 3. Ανοίξτε τον πίνακα Δίγλωσσο λεξικό.

 4. Στο αναδυόμενο μενού Από, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία είναι αυτή τη στιγμή η λέξη.

 5. Στο αναδυόμενο μενού Προς, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφραστεί η λέξη.

Μετάφραση κειμένου από άλλη γλώσσα

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε.

 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 3. Ανοίξτε τον πίνακα Μετάφραση.

 4. Στο αναδυόμενο μενού Από, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία είναι αυτή τη στιγμή το κείμενο.

 5. Στο αναδυόμενο μενού Προς, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφραστεί το κείμενο.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να μεταφράσετε ολόκληρο το έγγραφο, στο πλαίσιο κάτω από το αναδυόμενο μενού Προς, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση αυτού του εγγράφου. Το κείμενο αποστέλλεται στην υπηρεσία Microsoft Translator μέσω του Internet.

Αναζήτηση μιας λέξης στο Internet

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

 3. Ανοίξτε τον πίνακα Αναζήτηση στο Web.

Απόκρυψη του λεξικού ή άλλου εργαλείου αναφοράς

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης  Κουμπί "Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης" .

 3. Στο αναδυόμενο μενού Παλέτα, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 4. Στην περιοχή Εμφάνιση πινάκων, καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για τα εργαλεία αναφοράς που θέλετε να αποκρύψετε.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να αποκρύψετε το θησαυρό.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης

 • Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης  Κουμπί "Εργαλειοθήκη" .

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμφάνισης για την Εργαλειοθήκη

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης  Κουμπί "Εργαλειοθήκη" .

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης  Κουμπί "Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης" .

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

Δείτε επίσης

Προσαρμογή της Κορδέλας και των γραμμών εργαλείων

Έλεγχος ενός εγγράφου για συμβατότητα

PowerPoint

Η Εργαλειοθήκη περιέχει τα Εργαλεία αναφοράς, το Λεύκωμα και την Αναφορά συμβατότητας, στο Word, το Excel και το PowerPoint. Κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές του Office για Mac διαθέτει επίσης επιπλέον ειδικά εργαλεία στην Εργαλειοθήκη. Για παράδειγμα, η εργαλειοθήκη του Word περιέχει στυλ και η Εργαλειοθήκη του Excel περιέχει το Εργαλείο δόμησης τύπων. Τα Εργαλεία αναφοράς παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες θησαυρού, λεξικών και μετάφρασης.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς, το Office πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο Internet. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς θα σας ζητηθεί το εξής: Κάντε κλικ εδώ για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα online Εργαλεία αναφοράς.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αναζήτηση συνωνύμου στο θησαυρό

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

Αναζήτηση ορισμού στο λεξικό

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

Εύρεση λέξης σε άλλη γλώσσα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

 3. Ανοίξτε τον πίνακα Δίγλωσσο λεξικό.

 4. Στο αναδυόμενο μενού Από, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία είναι αυτή τη στιγμή η λέξη.

 5. Στο αναδυόμενο μενού Προς, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφραστεί η λέξη.

Μετάφραση κειμένου από άλλη γλώσσα

 1. Στο έγγραφό σας, αντιγράψτε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε.

 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 3. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, επικολλήστε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε.

 4. Ανοίξτε τον πίνακα Μετάφραση.

 5. Στο αναδυόμενο μενού Από, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία είναι αυτή τη στιγμή το κείμενο.

 6. Στο αναδυόμενο μενού Προς, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφραστεί το κείμενο.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να μεταφράσετε ολόκληρο το έγγραφο, στο πλαίσιο κάτω από το αναδυόμενο μενού Προς, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση αυτού του εγγράφου. Το κείμενο αποστέλλεται στην υπηρεσία Microsoft Translator μέσω του Internet.

Αναζήτηση μιας λέξης στο Internet

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

 3. Ανοίξτε τον πίνακα Αναζήτηση στο Web.

Απόκρυψη του λεξικού ή άλλου εργαλείου αναφοράς

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης  Κουμπί "Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης" .

 3. Στο αναδυόμενο μενού Παλέτα, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 4. Στην περιοχή Εμφάνιση πινάκων, καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για τα εργαλεία αναφοράς που θέλετε να αποκρύψετε.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να αποκρύψετε το θησαυρό.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης

 • Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης  Κουμπί "Εργαλειοθήκη" .

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμφάνισης για την Εργαλειοθήκη

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης  Κουμπί "Εργαλειοθήκη" .

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης  Κουμπί "Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης" .

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

Δείτε επίσης

Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και μενού

Έλεγχος ενός εγγράφου για συμβατότητα

Excel

Η Εργαλειοθήκη περιέχει τα Εργαλεία αναφοράς, το Λεύκωμα και την Αναφορά συμβατότητας, στο Word, το Excel και το PowerPoint. Κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές του Office για Mac διαθέτει επίσης επιπλέον ειδικά εργαλεία στην Εργαλειοθήκη. Για παράδειγμα, η εργαλειοθήκη του Word περιέχει στυλ και η Εργαλειοθήκη του Excel περιέχει το Εργαλείο δόμησης τύπων. Τα Εργαλεία αναφοράς παρέχουν πρόσβαση σε πληροφορίες θησαυρού, λεξικών και μετάφρασης.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς, το Office πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο Internet. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς θα σας ζητηθεί το εξής: Κάντε κλικ εδώ για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα online Εργαλεία αναφοράς.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αναζήτηση συνωνύμου στο θησαυρό

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

Αναζήτηση ορισμού στο λεξικό

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

Εύρεση λέξης σε άλλη γλώσσα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

 3. Ανοίξτε τον πίνακα Δίγλωσσο λεξικό.

 4. Στο αναδυόμενο μενού Από, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία είναι αυτή τη στιγμή η λέξη.

 5. Στο αναδυόμενο μενού Προς, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφραστεί η λέξη.

Μετάφραση κειμένου από άλλη γλώσσα

 1. Στο έγγραφό σας, αντιγράψτε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε.

 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 3. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, επικολλήστε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε.

 4. Ανοίξτε τον πίνακα Μετάφραση.

 5. Στο αναδυόμενο μενού Από, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία είναι αυτή τη στιγμή το κείμενο.

 6. Στο αναδυόμενο μενού Προς, επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφραστεί το κείμενο.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να μεταφράσετε ολόκληρο το έγγραφο, στο πλαίσιο κάτω από το αναδυόμενο μενού Προς, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση αυτού του εγγράφου. Το κείμενο αποστέλλεται στην υπηρεσία Microsoft Translator μέσω του Internet.

Αναζήτηση μιας λέξης στο Internet

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στο πλαίσιο Λέξη ή φράση, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

 3. Ανοίξτε τον πίνακα Αναζήτηση στο Web.

Απόκρυψη του λεξικού ή άλλου εργαλείου αναφοράς

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης  Κουμπί "Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης" .

 3. Στο αναδυόμενο μενού Παλέτα, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 4. Στην περιοχή Εμφάνιση πινάκων, καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για τα εργαλεία αναφοράς που θέλετε να αποκρύψετε.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να αποκρύψετε το θησαυρό.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης

 • Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης  Κουμπί "Εργαλειοθήκη" .

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμφάνισης για την Εργαλειοθήκη

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης  Κουμπί "Εργαλειοθήκη" .

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης  Κουμπί "Ρυθμίσεις εργαλειοθήκης" .

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

Δείτε επίσης

Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και μενού

Έλεγχος ενός εγγράφου για συμβατότητα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×