Χρήση εξωτερικών λιστών σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι περισσότερες λίστες SharePoint είναι "εσωτερικές" στην τοποθεσία του SharePoint. Οι χρήστες δημιουργούν και αποθηκεύουν στοιχεία απευθείας στη λίστα της τοποθεσίας. Ορισμένες λίστες SharePoint είναι "εξωτερικές". Αυτές οι λίστες, οι οποίες ανακτούν δεδομένα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες των υπηρεσιών συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) του SharePoint και του Office 2010, εξαγάγουν δεδομένα κατευθείαν από εξωτερικά συστήματα, όπως τα επιχειρησιακά συστήματα ή οι υπηρεσίες Web 2.0.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και συγχρονισμό των εξωτερικών λιστών σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint, όπως ακριβώς θα κάνατε για άλλους τύπους λιστών SharePoint. Στο τμήμα παραθύρου του χώρου εργασίας του SharePoint, οι λίστες αυτές ταξινομούνται κάτω από την επικεφαλίδα "Εξωτερικές λίστες" όταν το περιεχόμενο ταξινομείται κατά "Τύπο".

Το παρόν άρθρο βοήθειας περιγράφει τις διαφορές της συμπεριφοράς και των δυνατοτήτων των εξωτερικών λιστών σε σχέση με άλλους τύπους λιστών του SharePoint σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint.

Απαιτήσεις συστήματος

Λήψη εξωτερικών λιστών

Συγχρονισμός εξωτερικών λιστών

Αναζήτηση περιεχομένου σε εξωτερικές λίστες ενός χώρου εργασίας του SharePoint

Ταξινόμηση, ομαδοποίηση ή φιλτράρισμα στοιχείων σε εξωτερικές λίστες

Ανανέωση του τοπικού cache

Επίλυση διενέξεων και σφαλμάτων σε εξωτερικές λίστες

Απαιτήσεις συστήματος

Σημειώστε τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • Οι εξωτερικές λίστες πρέπει να φιλοξενούνται σε διακομιστή SharePoint με Άδεια Χρήσης Enterprise Client Access License.

  • Το σύστημά σας πρέπει να διαθέτει το πρόγραμμα Microsoft .Net Framework 3.5 ή ανώτερη έκδοση.

  • Η εγκατάσταση του Microsoft Office 2010 που χρησιμοποιείτε πρέπει να έχει ενεργοποιημένη την επιλογή "Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων". Αυτή η επιλογή, η οποία εμφανίζεται στην ενότητα "Κοινόχρηστα στοιχεία του Office", είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν απενεργοποιήσετε με δική σας πρωτοβουλία αυτήν την επιλογή στη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορείτε να ενημερώνετε την εγκατάστασή σας, χρησιμοποιώντας την επιλογή "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" από τον "Πίνακα ελέγχου" των Windows. Εάν δεν είστε βέβαιοι αν μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.

Αρχή της σελίδας

Λήψη εξωτερικών λιστών

Κατά τη λήψη μιας εξωτερικής λίστας σε ένα χώρο εργασίας του SharePoint, θα εμφανιστεί ένα πρόσθετο παράθυρο διαλόγου εγκατάστασης, το οποίο απαιτείται για την εγκατάσταση της λίστας. Αυτές οι προτροπές θα εμφανιστούν επίσης όταν επιλέξετε την εντολή “Εργαλείο συγχρονισμού” κατά τη χρήση της εξωτερικής λίστας στο χώρο εργασίας του SharePoint.

Εάν επιλέξετε τη δυνατότητα Ρύθμιση παραμέτρων του παραθύρου διαλόγου Συγχρονισμός με τον υπολογιστή προκειμένου να εξετάσετε τις διαθέσιμες λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων, οι εξωτερικές λίστες θα εμφανιστούν στο παράθυρο διαλόγου "Ρύθμιση παραμέτρων" με τις ακόλουθες διαφορές:

  • Τα πεδία Στοιχείο και Τελευταία τροποποίηση θα είναι κενά. Το SharePoint Workspace δεν είναι σε θέση να δώσει καταμέτρηση των στοιχείων ή ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης για μια εξωτερική λίστα, επειδή αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στο SharePoint.

  • Το αναπτυσσόμενο μενού Λήψη έχει οριστεί να εμφανίζεται στην προεπιλεγμένη προβολή. Εάν η επιλεγμένη εξωτερική λίστα περιέχει πολλές προβολές, μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική προβολή, επιλέγοντας το στοιχείο Επιλεγμένες προβολές από το αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία.

    Ίσως θελήσετε να επιλέξετε μια διαφορετική προβολή στην περίπτωση που η λίστα περιέχει μεγάλο αριθμό στοιχείων και θέλετε να περιορίσετε την εμβέλεια της λήψης.

Αρχή της σελίδας

Συγχρονισμός εξωτερικών λιστών

Οι ενημερώσεις που αποθηκεύετε σε μια εξωτερική λίστα ενός χώρου εργασίας του SharePoint συγχρονίζονται αμέσως στο εξωτερικό σύστημα, εφόσον είστε συνδεδεμένοι.

Ωστόσο, ο αυτόματος συγχρονισμός μεταξύ της τοποθεσίας του SharePoint και μιας εξωτερικής λίστας ενός χώρου εργασίας του SharePoint πραγματοποιείται πολύ σπανιότερα από ό, τι με άλλες λίστες SharePoint, συνήθως κάθε 180 λεπτά περίπου. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιθανών διαρθρωτικών αλλαγών στη λίστα, μπορείτε να ξεκινήσετε την εκτέλεση μη αυτόματων συγχρονισμών, όπως απαιτείται.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση περιεχομένου σε εξωτερικές λίστες ενός χώρου εργασίας του SharePoint

Η δυνατότητα αναζήτησης του SharePoint Workspace (υποστηρίζεται από το Windows Search 4.0) δεν επιστρέφει αποτελέσματα για το περιεχόμενο σε εξωτερικές λίστες. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αναζήτησης σε αυτήν τη λίστα διαθέσιμες σε κάθε μεμονωμένα εξωτερική λίστα.

Αρχή της σελίδας

Ταξινόμηση, ομαδοποίηση ή φιλτράρισμα στοιχείων σε εξωτερικές λίστες

Μπορείτε να κάνετε κλικ στα αναπτυσσόμενα βέλη που βρίσκονται δίπλα στις κεφαλίδες στηλών μιας εξωτερικής λίστας για να δείτε τις ίδιες επιλογές ταξινόμησης, ομαδοποίησης και φιλτραρίσματος που είναι διαθέσιμες για τις εξωτερικές λίστες στην τοποθεσία του SharePoint.

Επιλογές ταξινόμησης, ομαδοποίησης και φιλτραρίσματος σε εξωτερικές λίστες

Αρχή της σελίδας

Ανανέωση της τοπικής προσωρινής μνήμης

Αν και συμβαίνει σπάνια, είναι πιθανό οι άλλες εφαρμογές του Microsoft Office να αλληλεπιδράσουν με τα ίδια δεδομένα που χρησιμοποιείτε σε μια εξωτερική λίστα ενός χώρου εργασίας του SharePoint. Επειδή το SharePoint Workspace δεν συγχρονίζεται με τις άλλες εφαρμογές του Microsoft Office, υπάρχει πιθανότητα τα δεδομένα της εξωτερικής λίστας να έχουν ενημερωθεί σε μια άλλη εφαρμογή και να μην είναι ενημερωμένα στο SharePoint Workspace.

Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο, σε σύγκριση με άλλες εφαρμογές του Office, μπορείτε να ανανεώσετε την τοπική προσωρινή μνήμη: Κάντε κλικ στην επιλογή Συγχρονισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση από τοπικό cache.

Σημείωση: Το περιεχόμενο της λίστας ενημερώνεται επίσης κάθε φορά που επιλέγετε τη λίστα στο χώρο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Επίλυση διενέξεων και σφαλμάτων σε εξωτερικές λίστες

Για πληροφορίες σχετικά με την επίλυση διενέξεων και σφαλμάτων σε μια εξωτερική λίστα, ανατρέξτε στο θέμα επίλυση διενέξεων και σφαλμάτων σε ένα εξωτερικό εργαλείο λιστών.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×