Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό Και γραμματικό έλεγχο στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό Και γραμματικό έλεγχο στο Outlook

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Το Outlook ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά και γραμματικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας και της γραμματικής σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F7. Για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή της κορδέλας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+V, S. Ανοίγει το παράθυρο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

  Ο ορθογραφικός έλεγχος μετακινείται στην πρώτη λανθασμένη λέξη και τις προτεινόμενες ορθογραφίες ή στο πρώτο πιθανό γραμματικό λάθος και τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις. Εάν υπάρχει ένα γραμματικό λάθος, θα ακούσετε το λόγο για τον γιατί η ενότητα έχει επισημανθεί ως λανθασμένη, για παράδειγμα, "Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε συνοπτική γλώσσα" ή "Καταργήστε το επιπλέον διάστημα μεταξύ των λέξεων".

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική σε μία μόνο πρόταση ή παράγραφο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F7.

 2. Για να μετακινηθείτε στο πρώτο στοιχείο στη λίστα Προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 3. Για να ακούσετε τις προτάσεις, στη λίστα Προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ορθογραφία ή την εναλλακτική φράση που θέλετε.

 4. Για να απαντήσετε σε ένα λάθος που εντοπίστηκε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε, για παράδειγμα, "Αλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Για πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το παράθυρο "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος".

 5. Μετά τη διόρθωση ή την παράβλεψη ενός σφάλματος, η εστίαση μετακινείται στο επόμενο λάθος. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε λάθος.

 6. Όταν το Outlook ολοκληρώσει την αναθεώρηση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου Microsoft Outlook, κουμπί OK". Για να επιστρέψετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Εάν ελέγξατε μόνο ένα επιλεγμένο τμήμα του κειμένου και θέλετε να επιστρέψετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δεν υπάρχει κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να ελέγξετε το υπόλοιπο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Ναι'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο παράθυρο "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος"

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για το παράθυρο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Παράβλεψη μία φορά αυτής της λέξης, αλλά να ελεγχθεί ξανά.

Alt+Ψ

Παράβλεψη της λέξης που εντοπίστηκε σε όλο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Alt+Η

Προσθήκη της λέξης που εντοπίστηκε στο λεξικό του προγράμματος.

Alt+Θ

Αλλαγή της λέξης που εντοπίστηκε με την προτεινόμενη λέξη στο παράθυρο Προτάσεις.

Alt+Λ

Αλλαγή όλων των εντοπισμένων εμφανίσεων μιας λέξης με τις προτεινόμενες.

Alt+Ε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές για επιλογή του τρόπου με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικά και γραμματικά λάθη για όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Alt+Υ

Ενεργοποίηση Αυτόματης Διόρθωσης.

Alt+Γ

Επιλογή ή κατάργηση επιλογής του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος.

Alt+K

Επανέλεγχος της ορθογραφίας και της γραμματικής σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να κάνετε επανέλεγχο των λέξεων και της γραμματικής που είχατε επιλέξει προηγουμένως να παραβλέψετε, πρέπει να επαναφέρετε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να ελέγξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Γ. Η εστίαση μετακινείται στην καρτέλα Αλληλογραφία στο παράθυρο Επιλογές του Outlook.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ορθογραφικού ελέγχου και αυτόματης διόρθωσης" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο επιλογών επεξεργασίας, Γλωσσικός έλεγχος".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επανέλεγχος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου και η εστίαση είναι στο κουμπί Ναι. Για να επαναφέρετε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, πατήστε Enter.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί OK"και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο Επιλογές του Outlook.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί OK"και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 7. Για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική ξανά, ακολουθήστε τις οδηγίες στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τις ρυθμίσεις ορθογραφικού ελέγχου και αυτόματης διόρθωσης

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στον παρακάτω πίνακα για να αποκτήσετε πρόσβαση και να αλλάξετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις για τον γραμματικό και ορθογραφικό έλεγχο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άνοιγμα της καρτέλας Αλληλογραφία στο παράθυρο Επιλογές του Outlook.

Alt+Α, Γ και μετά το πλήκτρο Tab

Στην καρτέλα Αλληλογραφία, μετακίνηση στο κουμπί Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

Alt+.

Επιλογή του κουμπιού Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση και άνοιγμα της καρτέλας Γλωσσικός έλεγχος στο παράθυρο Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

Πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Tab

Στην καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος:

Μετακίνηση σε και επιλογή ή κατάργηση της επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση

Alt+Φ

Μετακίνηση σε και επιλογή ή κατάργηση της επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση γραμματικών λαθών κατά την πληκτρολόγηση

ALT+Ε δύο φορές και, στη συνέχεια, πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση σε και επιλογή ή κατάργηση της επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος

ALT+Χ δύο φορές και, στη συνέχεια, πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση στο κουμπί Επανάληψη ελέγχου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Alt+Ε

Μετακίνηση στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και άνοιγμα του παραθύρου Αυτόματη Διόρθωση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Alt+Θ

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο και, στη συνέχεια, να ελέγξετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ολοκλήρωσή του. Ο ταυτόχρονος έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι χρήσιμος όταν θέλετε να ελέγξετε γρήγορα το κείμενό σας.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Γ. Η εστίαση μετακινείται στην καρτέλα Αλληλογραφία στο παράθυρο Επιλογές του Outlook.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο επιλογών επεξεργασίας, Γλωσσικός έλεγχος".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Φ για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση και να επιλέξετε ή να καταργήσετε αυτή την επιλογή.

 4. Πατήστε δύο φορές το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε. Θα ακούσετε τη φράση: "Επισήμανση γραμματικών λαθών κατά την πληκτρολόγηση, πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ή να καταργήσετε αυτή την επιλογή.

 5. Πατήστε ALT+Χ δύο φορές. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος, πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ή να καταργήσετε αυτή την επιλογή.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί OK"και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο Επιλογές του Outlook.

 7. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί OK"και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Το Outlook για Mac ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά και γραμματικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας και της γραμματικής σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Option+Command+L.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος. Θα ακούσετε τη φράση: "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος," τη γλώσσα ελέγχου και τη φράση με τη λανθασμένη λέξη ή το γραμματικό λάθος. Η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λανθασμένη λέξη ή το γραμματικό λάθος.

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική σε μία μόνο πρόταση ή παράγραφο, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+L.

 2. Για να μετακινηθείτε και να ακούσετε την πρώτη πρόταση διόρθωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προτάσεις, στήλη, πίνακας, <τρέχουσα γραμμή στον πίνακα και αριθμός προτάσεων>".

 3. Εάν υπάρχουν πολλές προτάσεις, στον πίνακα Προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ορθογραφία ή την εναλλακτική φράση που θέλετε.

 4. Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές, όταν βρίσκεστε στην πρόταση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αλλαγή" ή "Αλλαγή όλων" (για να εφαρμόσετε την αλλαγή σε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου) και, στη συνέχεια, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Για να επιλέξετε μια άλλη απάντηση σε ένα λάθος που εντοπίστηκε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε, για παράδειγμα, "Παράβλεψη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 5. Μετά τη διόρθωση ή την παράβλεψη ενός σφάλματος, η εστίαση μετακινείται στο επόμενο λάθος. Επαναλάβετε τη διαδικασία αναθεώρησης για κάθε λάθος.

 6. Όταν ο ορθογραφικός έλεγχος ολοκληρωθεί, θα ακούσετε τη φράση: "Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος ολοκληρώθηκε". Σε περίπτωση που έχει ελεγχθεί μόνο το επιλεγμένο κείμενο, θα ακούσετε τη φράση: "Το Word ολοκλήρωσε τον έλεγχο της επιλεγμένης περιοχής".

 7. Για να επιστρέψετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Σημείωση: Όταν το VoiceOver διαβάζει το κείμενο, αν το Outlook εντοπίσει ένα πιθανό ορθογραφικό λάθος, θα ακούσετε επίσης την εκφώνηση "λανθασμένη λέξη" πριν από τη λέξη.

Επανέλεγχος της ορθογραφίας και της γραμματικής σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να κάνετε επανέλεγχο των λέξεων και της γραμματικής που είχατε επιλέξει προηγουμένως να παραβλέψετε, πρέπει να επαναφέρετε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο.

Σημείωση: Όταν επαναφέρετε τη λίστα των λέξεων και της γραμματικής που παραβλέπονται, η λίστα εκκαθαρίζεται μόνο για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη στιγμή. Τα ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη που ορίσατε να παραβλέπει το Outlook σε άλλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα επηρεαστούν.

 1. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να ελέγξετε ξανά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επεξεργασία" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, υπομενού." Για να αναπτύξετε το υπομενού Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 3. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επαναφορά λέξεων που έχουν παραβλεφθεί και γραμματικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Ανοίγει ένα παράθυρο ειδοποίησης. Για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ναι, προεπιλεγμένο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 5. Για να ελέγξετε ξανά την ορθογραφία και τη γραμματική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+L.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που σχετίζονται με τον γραμματικό και ορθογραφικό έλεγχο

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια σύνοψη των συντομεύσεων πληκτρολογίου που μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγξετε τη γραμματική και την ορθογραφία σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου OutlookΠροτιμήσεις.

Command+κόμμα (,)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

Option+Command+L

Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση επιλεγμένου κειμένου στο Internet

Command+Shift+L

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ορθογραφίας και γραμματικής στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αργότερα να τον ενεργοποιήσετε ξανά.

 1. Για να ανοίξετε τις Προτιμήσεις, πατήστε το πλήκτρο Command+κόμμα (,). Θα ακούσετε τη φράση: "Προτιμήσεις του Outlook".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

 3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πλαίσιο ελέγχου". Θα ακούσετε εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο ή μη επιλεγμένο. Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο γραμματικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πλαίσιο ελέγχου". Θα ακούσετε εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο ή μη επιλεγμένο. Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να επιστρέψετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Command+W.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Το Outlook για iOS ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Ορθογραφικός έλεγχος

Ελέγξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για ορθογραφικά λάθη και, στη συνέχεια, αποφασίστε εάν συμφωνείτε με τον ορθογραφικό έλεγχο.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη, κάντε σάρωση προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε: "<λανθασμένη λέξη>, ορθογραφικό λάθος".

  Συμβουλή: Το VoiceOver εκφωνεί επίσης τα ορθογραφικά λάθη κατά την πληκτρολόγηση. Θα ακούσετε: "<Η εσφαλμένη λέξη>, ορθογραφικό λάθος".

 2. Για να διορθώσετε τη λανθασμένη λέξη, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να διαγράψετε τη λανθασμένη λέξη και να πληκτρολογήσετε τη διόρθωση.

  Για να παραβλέψετε την εκφώνηση του VoiceOver σχετικά με το ορθογραφικό λάθος, συνεχίστε την πληκτρολόγηση χωρίς διορθωτικές ενέργειες.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Η Αλληλογραφία του Outlook ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ελέγξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για ορθογραφικά λάθη και, στη συνέχεια, αποφασίστε εάν συμφωνείτε με τον ορθογραφικό έλεγχο.

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η κορδέλα επεξεργασίας θα επεκταθεί.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Επιλογές.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Ορθογραφικός έλεγχος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναδυόμενο παράθυρο, Λίστα γλωσσικού ελέγχου, <πρώτη προτεινόμενη διόρθωση>". Ο ορθογραφικός έλεγχος είναι τώρα ενεργοποιημένος. Η εστίαση είναι στην προτεινόμενη διόρθωση στο μενού περιβάλλοντος.

 4. Για να περιηγηθείτε στη λίστα με τις προτάσεις διόρθωσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Για να επιλέξετε μια πρόταση, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να αγνοήσετε τις προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Παράβλεψη όλων'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Απόκρυψη και εμφάνιση σημαδιών γλωσσικού ελέγχου

Μπορείτε να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, έτσι ώστε ο Αφηγητής να μην εκφωνεί τα ορθογραφικά λάθη καθώς εργάζεστε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να εμφανίσετε τα σημάδια και να ελέγξετε την ορθογραφία με τον Αφηγητή.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η κορδέλα επεξεργασίας επεκτείνεται.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Επιλογές.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί γλωσσικού ελέγχου και γλώσσας, σε σύμπτυξη'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου για ένα συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου, επιλέξτε πρώτα το κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού Γλωσσικός έλεγχος και γλώσσα όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο μενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου στο επιλεγμένο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να εμφανίσετε ξανά τα σημάδια, μεταβείτε στο μενού Γλωσσικός έλεγχος και γλώσσα όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο μενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Outlook Web App ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook Web App εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Outlook Web App.

Ορθογραφικός έλεγχος

 1. Στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους για να διαβάσετε το κείμενο.

 2. Όταν ο Αφηγητής εκφωνήσει μια λανθασμένη λέξη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος με μια προτεινόμενη ορθογραφία. Η εστίαση είναι στην πρόταση και θα ακούσετε την πρόταση.

 3. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία προτεινόμενες ορθογραφίες, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ορθογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Για να αλλάξετε τη λέξη, όταν βρίσκεστε στην πρόταση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Για να παραβλέψετε το ορθογραφικό λάθος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Παράβλεψη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Αφού διορθώσετε ή παραβλέψετε ένα λάθος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την επόμενη λανθασμένη λέξη.

 6. Επαναλάβετε τη διαδικασία αναθεώρηση για κάθε λάθος, μέχρι να έχετε εξετάσει όλο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×