Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο του φωνητικού ταχυδρομείου σας στο Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο του φωνητικού ταχυδρομείου σας στο Microsoft teams

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Ομάδες της Microsoft με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε έλεγχο του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Το έχουμε δοκιμάσει με το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Ομάδες της Microsoft. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

Έλεγχος του φωνητικού σας ταχυδρομείου

 1. Στο Ομάδες της Microsoft, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + 5 για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προβολή κλήσεων . Θα ακούσετε τη φράση: "Επαφές".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "φωνητικό ταχυδρομείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στον πίνακα φωνητικού ταχυδρομείου.

 3. Ο πίνακας φωνητικό ταχυδρομείο παραθέτει τον καλεί, τη διάρκεια, την ημερομηνία και την ώρα κάθε μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου. Για να περιηγηθείτε στον πίνακα του φωνητικού ταχυδρομείου, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους.

 4. Για να αναπαραγάγετε ένα φωνητικό ταχυδρομείο:

  • Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο ENTER, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναπαραγωγή φωνητικού ταχυδρομείου" και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το πλήκτρο ENTER.

  • Με το NVDA, πατήστε το πλήκτρο ENTER, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες επιλογές", πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναπαραγωγή φωνητικού ταχυδρομείου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft teams

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams σε Mac με το πληκτρολόγιό σας και την αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS, για να επιλέξετε το φωνητικό ταχυδρομείο σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Έλεγχος του φωνητικού σας ταχυδρομείου

 1. Στο Ομάδες της Microsoft, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + 5 για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προβολή κλήσεων . Θα ακούσετε τη φράση: "Επαφές".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "φωνητικό ταχυδρομείο" ακολουθούμενο από τον αριθμό των νέων φωνητικών μηνυμάτων.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Return. Η εστίαση μετακινείται στον πίνακα φωνητικού ταχυδρομείου.

 4. Ο πίνακας φωνητικό ταχυδρομείο παραθέτει τον καλεί, τη διάρκεια, την ημερομηνία και την ώρα κάθε μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου. Για να περιηγηθείτε στον πίνακα του φωνητικού ταχυδρομείου, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους.

 5. Για να αναπαραγάγετε ένα φωνητικό ταχυδρομείο, πατήστε το πλήκτρο Return και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Αναπαραγωγή φωνητικού ταχυδρομείου" και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το πλήκτρο Return

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft teams

Χρησιμοποιήστε το Ομάδες της Microsoft στο πρόγραμμα περιήγησής σας με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να επιλέξετε το φωνητικό ταχυδρομείο σας. Το έχουμε δοκιμάσει με το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Ομάδες της Microsoft. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

Έλεγχος του φωνητικού σας ταχυδρομείου

 1. Στο Ομάδες της Microsoft, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + 5 για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προβολή κλήσεων . Θα ακούσετε τη φράση: "Επαφές".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "φωνητικό ταχυδρομείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στον πίνακα φωνητικού ταχυδρομείου.

 3. Ο πίνακας φωνητικό ταχυδρομείο παραθέτει τον καλεί, τη διάρκεια, την ημερομηνία και την ώρα κάθε μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου. Για να περιηγηθείτε στον πίνακα του φωνητικού ταχυδρομείου, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους.

 4. Για να αναπαραγάγετε ένα φωνητικό ταχυδρομείο, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Αναπαραγωγή φωνητικού ταχυδρομείου" και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το πλήκτρο ENTER

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft teams

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×