Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο της ορθογραφίας και της γραμματικής στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο της ορθογραφίας και της γραμματικής στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Word ελέγχει αυτόματα για πιθανές ορθογραφικός έλεγχος και γραμματικά λάθη κατά την πληκτρολόγηση. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ακολουθήσετε τα σφάλματα και διορθώστε τα. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το πληκτρολόγιο επανέρχεται από προεπιλογή στην τυπική διάταξη. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows ταυτόχρονα με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+ N. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου, Τυπική." Για να αλλάξετε τη διάταξη σε Παλαιού τύπου, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Παλαιού τύπου, Επιλέχτηκε". Οι νέες εντολές του Αφηγητή δεν θα είναι διαθέσιμες στη διάταξη πληκτρολογίου παλαιού τύπου, εάν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για εντολές παλαιού τύπου έρχονται σε διένεξη με εκείνες που χρησιμοποιούνται στις νέες δυνατότητες του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας και της γραμματικής σε ένα έγγραφο

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F7. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια εντολή της κορδέλας: πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ για να ανοίξετε την καρτέλα Αναθεώρηση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο 6 για την εντολή Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική σε μία μόνο πρόταση ή παράγραφο του εγγράφου σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F7.

 2. Όταν ακούσετε "Παράθυρο γλωσσικού ελέγχου" και την πρώτη λανθασμένη λέξη μαζί με τις προτεινόμενες σωστές λέξεις, ή το πρώτο πιθανό γραμματικό σφάλμα και τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στις προτάσεις, τον ορισμό μιας λέξης ή την επεξήγηση γραμματικής. Η ακρόαση αυτών θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε πώς να ανταποκριθείτε στο πιθανό σφάλμα.

  • Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία προτεινόμενες ορθογραφίες, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ορθογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  • Εάν υπάρχει ένα ορθογραφικό λάθος, Word ενδέχεται να περιλαμβάνουν έναν ορισμό για το word. Για να ακούσετε τον ορισμό, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κείμενο σε ομιλία κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Εάν υπάρχει ένα γραμματικό σφάλμα, Word ενδέχεται να περιλαμβάνουν μια επεξήγηση του γραμματικό κανόνα. Εάν υπάρχει, θα ακούσετε "Λόγο αναπαρίσταται κειμένου" και, στη συνέχεια, η επεξήγηση. Για να κλείσετε το παράθυρο κείμενο αιτίας αναπαρίσταται και να επιστρέψετε στο παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος, πατήστε το πλήκτρο Esc.

  • Εάν υπάρχει ένα γραμματικό σφάλμα, ενδέχεται να προσφέρουν Word εναλλακτικές λέξεις ή φράσεις. Για να ακούσετε τους, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κείμενο σε ομιλία κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Για να απαντήσετε σε ένα λάθος Word προσδιορίζει, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την εντολή που θέλετε, για παράδειγμα, "Παράβλεψη", και πατήστε το πλήκτρο Enter ή τη συντόμευση πληκτρολογίου που μπορείτε να ακούσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο θέμα συντομεύσεις πληκτρολογίου για το παράθυρο εργαλείων γλωσσικού ελέγχου σε αυτό το θέμα.

 4. Αφού διορθώσετε, Παράβλεψη ή παράλειψη σφάλμα, Word πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο σφάλμα. Επαναλάβετε τη διαδικασία αναθεώρησης για κάθε σφάλμα.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η Word αναθεώρηση του εγγράφου, μπορείτε να ακούσετε "παράθυρο διαλόγου του Microsoft Word, κουμπί" OK"." Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Εάν το επιλεγμένο μόνο το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ναι κουμπί" στο παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το παράθυρο "Γλωσσικός έλεγχος"

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για το παράθυρο Γλωσσικός έλεγχος.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Παράβλεψη μία φορά αυτής της λέξης, αλλά να ελεγχθεί ξανά.

I

Παράβλεψη της λέξης που εντοπίστηκε σε όλο το έγγραφο.

G

Προσθήκη της λέξης που εντοπίστηκε στο λεξικό του προγράμματος.

A

Αναίρεση της αλλαγής. Επανάληψη της διαδικασίας για τις προηγούμενες διορθώσεις.

Ctrl+Z

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές για επιλογή του τρόπου με τον οποίο το πρόγραμμα διορθώνει ορθογραφικά και γραμματικά λάθη για όλα τα έγγραφα.

ALT+Α, Γ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο τμήμα παραθύρου Γλωσσικός έλεγχος

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που είχατε προηγουμένως επιλέξει να παραβλέψετε

 1. Στο έγγραφο Word που θέλετε να ελέγξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F για να ανοίξετε το μενού αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο T για Επιλογές του Word. Word τοποθετεί την εστίαση στη λίστα κατηγορίες του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος, στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές του Word" πατήστε Γ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γλωσσικός έλεγχος με την εστίαση στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Microsoft Word, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Φ. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε Ναι. Εάν δεν θέλετε να ελέγξετε ξανά το έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να μεταβείτε στο κουμπί Όχι και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που σχετίζονται με τον γραμματικό και ορθογραφικό έλεγχο

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια σύνοψη των συντομεύσεων πληκτρολογίου η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγξετε Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος στα έγγραφά σας Word.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word.

ALT+Α, Γ

Άνοιγμα της καρτέλας Γλωσσικός έλεγχος στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word.

Γ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση στην καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος.

Alt+Α

Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εξαιρέσεις Αυτόματης Διόρθωσης στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση.

Alt+Σ

Επανέλεγχος της ορθογραφίας και της γραμματικής στην καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος.

Alt+Ε

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση στην καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος.

Alt+Ρ

Μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος στην καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος.

Alt+Κ, Alt+Κ

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο στην καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος.

Alt+Ψ

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη γραμματικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο στην καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος.

Alt+Ε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο και, στη συνέχεια, να ελέγξετε το έγγραφό σας μετά την ολοκλήρωσή του. Ο ταυτόχρονος έλεγχος ορθογραφίας και γραμματικής στο έγγραφό σας είναι χρήσιμος όταν θέλετε να ελέγξετε γρήγορα το κείμενό σας.

 1. Σε ένα έγγραφο ανοιχτό Word, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F, τ Word τοποθετεί την εστίαση στη λίστα κατηγορίες του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Word.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος, πατήστε Γ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γλωσσικός έλεγχος με την εστίαση στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης.

 3. Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Φ.

 4. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση γραμματικών σφαλμάτων κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε. Για να καταργήσετε ή να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word και να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο που θέλετε Word την Αυτόματη Διόρθωση κατά την πληκτρολόγηση. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word, στην καρτέλα Γλωσσικός έλεγχος, πατήστε το πλήκτρο Alt + A. Στο παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών, όπως αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση, κατά τη διόρθωση τυχαίας caps και τη διόρθωση προσφοράς σημάδια.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για παρακολούθηση και αναθεώρηση αλλαγών σε ένα έγγραφο στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Word για Mac ελέγχει αυτόματα για πιθανές ορθογραφικός έλεγχος και γραμματικά λάθη κατά την πληκτρολόγηση, και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να ακολουθήσετε τα σφάλματα και να διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας και της γραμματικής σε ένα έγγραφο

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+L.

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική σε μία μόνο πρόταση ή παράγραφο του εγγράφου σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+L. Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, με τα πλήκτρα βέλους, μετακινήστε τον δρομέα.

 2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος. Θα ακούσετε τη φράση: "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος" και τη γλώσσα ελέγχου. Η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λανθασμένη λέξη ή το γραμματικό λάθος. Το παράθυρο διαλόγου εμφανίζει επίσης την προτεινόμενη ορθογραφία ή τις προτεινόμενες γραμματικές αναθεωρήσεις. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προτάσεις, πίνακας". Η ακρόαση αυτών θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε πώς να ανταποκριθείτε στο πιθανό σφάλμα.

 3. Για να απαντήσετε σε ένα θέμα που εντοπίζει το Word, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την εντολή που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος:

  • Για να παραλείψετε το επιλεγμένο κείμενο και να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο, επιλέξτε Παράβλεψη.

  • Για να παραλείψετε όλες τις εμφανίσεις του επιλεγμένου κειμένου και να μετακινηθείτε στο επόμενο στοιχείο, επιλέξτε Παράβλεψη όλων.

  • Για να προσθέσετε την τρέχουσα επιλεγμένη λέξη στο λεξικό, ώστε το Word να μην την εντοπίζει ως λάθος στο μέλλον, επιλέξτε Προσθήκη Αυτό λειτουργεί μόνο για λέξεις που περιέχουν ορθογραφικά λάθη. Δεν μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένη γραμματική στο λεξικό.

  • Για να παραλείψετε μια εμφάνιση γραμματικού λάθους και να μετακινηθείτε στο επόμενο, επιλέξτε Επόμενης πρόταση.

  • Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές, επιλέξτε μία από τις προτάσεις ορθογραφίας στον πίνακα Προτάσεις του Word. Για να περιηγηθείτε στις προτάσεις ορθογραφίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Το VoiceOver εκφωνεί τις προτάσεις καθώς μετακινείστε. Όταν βρίσκεστε στην πρόταση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αλλαγή" ή "Αλλαγή όλων" (για να εφαρμόσετε την αλλαγή σε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου) και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Μετά τη διόρθωση ή την παράβλεψη ενός σφάλματος, το Word μεταβαίνει στο επόμενο σφάλμα. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία αναθεώρησης για κάθε σφάλμα.

 5. Όταν ο ορθογραφικός έλεγχος ολοκληρωθεί, θα ακούσετε τη φράση: "Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος ολοκληρώθηκε". Σε περίπτωση που έχει ελεγχθεί μόνο το επιλεγμένο κείμενο, θα ακούσετε τη φράση: "Το Word ολοκλήρωσε τον έλεγχο της επιλεγμένης περιοχής".

 6. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Σημείωση: Όταν το VoiceOver διαβάζει το κείμενο, αν το Word εντοπίσει ένα πιθανό ορθογραφικό λάθος, θα ακούσετε επίσης την εκφώνηση "λανθασμένη λέξη" πριν από τη λέξη.

Επανέλεγχος των λέξεων και της γραμματικής που είχατε προηγουμένως επιλέξει να παραβλέψετε

Μπορείτε να εκκαθαρίσετε ή να επαναφέρετε τη λίστα των λέξεων και της γραμματικής που παραβλέψατε, ώστε το Word να εκτελέσει έλεγχο για ορθογραφικά και γραμματικά λάθη που είχατε ορίσει προηγουμένως να παραβλέπονται.

Σημείωση: Όταν επαναφέρετε τη λίστα των λέξεων και της γραμματικής που παραβλέπονται, η λίστα εκκαθαρίζεται μόνο για το έγγραφο που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη στιγμή. Τα ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη που ορίσατε να παραβλέπει το Word σε άλλα έγγραφα δεν θα επηρεαστούν.

 1. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, στο έγγραφο του Word που θέλετε να ελέγξετε ξανά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Εργαλεία" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, υπομενού." Για να αναπτύξετε το υπομενού Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επαναφορά λέξεων που έχουν παραβλεφθεί και γραμματικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Ανοίγει ένα παράθυρο ειδοποίησης. Για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ναι, προεπιλεγμένο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 5. Για να ελέγξετε ξανά την ορθογραφία και τη γραμματική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Command+L.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που σχετίζονται με τον γραμματικό και ορθογραφικό έλεγχο

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια σύνοψη των συντομεύσεων πληκτρολογίου που μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγξετε τη γραμματική και την ορθογραφία σε έγγραφα του Word.

Σημείωση: Word για Mac χρησιμοποιεί τα πλήκτρα λειτουργιών για τις κοινές εντολές. Από προεπιλογή, για να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο λειτουργίας σε μια εντολή VoiceOver, πρέπει να επίσης πατάτε το πλήκτρο Fn. Για να μάθετε περισσότερα για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα λειτουργιών στο Word για Mac, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεις πλήκτρων λειτουργιών στις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανοίξτε τις Προτιμήσεις του Word.

Command+κόμμα (,)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

Option+Command+L

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού λάθους.

Fn+Option+F7

Αναζήτηση μιας επιλεγμένης λέξης στο παράθυρο εργασιών Θησαυρός.

Fn+Shift+F7

Αναζήτηση επιλεγμένου κειμένου στο Internet.

Command+Shift+L

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ορθογραφίας και γραμματικής στα έγγραφα του Word και αργότερα να τον ενεργοποιήσετε ξανά.

 1. Για να ανοίξετε τις Προτιμήσεις, πατήστε το πλήκτρο Command+κόμμα (,). Θα ακούσετε τη φράση: "Προτιμήσεις του Word".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

 3. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πλαίσιο ελέγχου". Θα ακούσετε εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι "επιλεγμένο" ή "μη επιλεγμένο". Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο γραμματικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πλαίσιο ελέγχου". Θα ακούσετε εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι "επιλεγμένο" ή "μη επιλεγμένο". Για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για παρακολούθηση και αναθεώρηση αλλαγών σε ένα έγγραφο στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Το Word για iOS ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο Word για iOS, μεταβείτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας σε ένα έγγραφο

Ελέγξτε το έγγραφό σας για ορθογραφικά λάθη και, στη συνέχεια, αποφασίστε εάν συμφωνείτε με τον ορθογραφικό έλεγχο.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περιεχόμενο σελίδας ένα, <περιεχόμενο σελίδας>, πεδίο κειμένου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα ένα, πεδίο κειμένου, γίνεται επεξεργασία".

 3. Γυρίστε τον ρότορα στις "Λέξεις".

 4. Κάντε σάρωση προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί μια λανθασμένη λέξη. Η εστίαση είναι στη λέξη.

 5. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλογή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη με ένα δάχτυλο. Η ανορθόγραφη λέξη είναι τώρα επιλεγμένη.

 7. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη με δύο δάχτυλα. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Στοιχείο μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εμφανίζεται η λίστα με προτάσεις διόρθωσης.

 9. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την πρόταση που θέλετε να αποδεχτείτε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ορθογραφικού ελέγχου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο όταν εργάζεστε στο έγγραφό σας. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον αυτόματο έλεγχο και να ελέγξετε την ορθογραφία σε ολόκληρο το έγγραφο.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα και η εστίαση είναι στο όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, <όνομα της τρέχουσας καρτέλας>".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "καρτέλα 'Αναθεώρηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ορθογραφικός έλεγχος, ενεργοποιημένος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος είναι τώρα απενεργοποιημένος.

 6. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον αυτόματο έλεγχο, μεταβείτε στο κουμπί Εργαλεία γλωσσικού ελέγχου όπως περιγράφεται παραπάνω, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ορθογραφικός έλεγχος, απενεργοποιημένος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Το Word για Android ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας σε ένα έγγραφο

Ελέγξτε το έγγραφό σας για ορθογραφικά λάθη και, στη συνέχεια, αποφασίστε εάν συμφωνείτε με τον ορθογραφικό έλεγχο.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, διακόπτης επέκτασης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα και η εστίαση είναι στο όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, <όνομα της τρέχουσας καρτέλας>".

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "καρτέλα 'Αναθεώρηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Ορθογραφικός έλεγχος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο ορθογραφικός έλεγχος είναι τώρα ενεργοποιημένος. Το TalkBack εκφωνεί το πρώτο ορθογραφικό λάθος που εντοπίζει, για παράδειγμα: "<Λάθος λέξη>, επιλεγμένο".

 6. Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες προτάσεις διόρθωσης για τη λανθασμένη λέξη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τις προτάσεις. Για να επιλέξετε μία, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να αγνοήσετε τις προτάσεις για αυτό το λάθος και να μεταβείτε στο επόμενο ορθογραφικό λάθος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Επόμενο λάθος'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Για να αγνοήσετε όλες τις προτάσεις και να τερματίσετε τον ορθογραφικό έλεγχο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Παράβλεψη όλων'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ο ορθογραφικός έλεγχος ολοκληρώθηκε. Είστε έτοιμοι.".

Απόκρυψη και εμφάνιση σημαδιών γλωσσικού ελέγχου

Μπορείτε να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, έτσι ώστε το TalkBack να μην εκφωνεί τα ορθογραφικά λάθη καθώς εργάζεστε στο έγγραφό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να εμφανίσετε τα σημάδια και να ελέγξετε την ορθογραφία με το TalkBack.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, διακόπτης επέκτασης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού καρτελών και η εστίαση είναι στο όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, <όνομα της τρέχουσας καρτέλας>".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "καρτέλα 'Αναθεώρηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μενού γλωσσικού ελέγχου και γλώσσας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου για ένα συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου, επιλέξτε πρώτα το κείμενο σε ένα έγγραφο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού Γλωσσικός έλεγχος και γλώσσα όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο μενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου στο επιλεγμένο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να εμφανίσετε ξανά τα σημάδια, μεταβείτε στο μενού Γλωσσικός έλεγχος και γλώσσα όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο μενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Το Word Mobile ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά καθώς πληκτρολογείτε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δείτε τα λάθη και να τα διορθώσετε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας σε ένα έγγραφο

Ελέγξτε το έγγραφό σας για ορθογραφικά λάθη και, στη συνέχεια, αποφασίστε εάν συμφωνείτε με τον ορθογραφικό έλεγχο.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα και η εστίαση είναι στο όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού, <όνομα της τρέχουσας καρτέλας>, επιλεγμένο".

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αναθεώρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ορθογραφικός έλεγχος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο ορθογραφικός έλεγχος είναι τώρα ενεργοποιημένος. Ο Αφηγητής εκφωνεί το πρώτο ορθογραφικό λάθος που εντοπίζει και η λέξη επιλέγεται στο έγγραφο.

 6. Για να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες προτάσεις διόρθωσης για τη λανθασμένη λέξη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τις προτάσεις. Για να επιλέξετε μία, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να αγνοήσετε τις προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Παράβλεψη όλων', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Απόκρυψη και εμφάνιση σημαδιών γλωσσικού ελέγχου

Μπορείτε να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, έτσι ώστε ο Αφηγητής να μην εκφωνεί τα ορθογραφικά λάθη καθώς εργάζεστε στο έγγραφό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να εμφανίσετε τα σημάδια και να ελέγξετε την ορθογραφία με τον Αφηγητή.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η κορδέλα και η εστίαση είναι στο όνομα της τρέχουσας καρτέλας.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού, <όνομα της τρέχουσας καρτέλας>, επιλεγμένο".

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αναθεώρηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί γλωσσικού ελέγχου και γλώσσας, σε σύμπτυξη'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου για ένα συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου, επιλέξτε πρώτα το κείμενο στο έγγραφο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού Γλωσσικός έλεγχος και γλώσσα όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο μενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου στο επιλεγμένο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να εμφανίσετε ξανά τα σημάδια, μεταβείτε στο μενού Γλωσσικός έλεγχος και γλώσσα όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο μενού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, Απόκρυψη όλων των σημαδιών γλωσσικού ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για ελέγξετε την ορθογραφία σε ένα έγγραφο του Word Online. Το Word Online ελέγχει αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε. Τα ορθογραφικά λάθη επισημαίνονται με μια κόκκινη κυματιστή γραμμή

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το πληκτρολόγιο επανέρχεται από προεπιλογή στην τυπική διάταξη. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows ταυτόχρονα με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+ N. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου, Τυπική." Για να αλλάξετε τη διάταξη σε Παλαιού τύπου, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Παλαιού τύπου, Επιλέχτηκε". Οι νέες εντολές του Αφηγητή δεν θα είναι διαθέσιμες στη διάταξη πληκτρολογίου παλαιού τύπου, εάν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για εντολές παλαιού τύπου έρχονται σε διένεξη με εκείνες που χρησιμοποιούνται στις νέες δυνατότητες του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Έλεγχος της ορθογραφίας σε ένα έγγραφο

 1. Στο έγγραφο που θέλετε να ελέγξετε για ορθογραφικά λάθη, μεταβείτε στην εντολή Ορθογραφικός έλεγχος στην κορδέλα, πατήστε Alt+πλήκτρο λογότυπου Windows και, στη συνέχεια, Ψ και 6. Θα ακούσετε τη φράση: "Στοιχείο μενού 'Ορθογραφικός έλεγχος'".

 2. Για να ελέγξετε την ορθογραφία, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στην πρώτη λανθασμένη λέξη στο έγγραφο και ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος. Εάν υπάρχει μια προτεινόμενη ορθογραφία, θα ακούσετε την πρόταση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία προτεινόμενες ορθογραφίες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την ορθογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να αλλάξετε τη λέξη, όταν βρίσκεστε στην πρόταση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Εάν θέλετε να αγνοήσετε το ορθογραφικό λάθος που εντοπίστηκε από το Word, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Παράβλεψη όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Μετά τη διόρθωση ή την παράβλεψη ενός σφάλματος, για να μεταβείτε στο επόμενο σφάλμα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Επαναλάβετε τη διαδικασία αναθεώρησης για κάθε λάθος.

 5. Όταν έχουν εξεταστεί όλα τα λάθη, θα ακούσετε "Εστίαση παραθύρου διαλόγου στο κουμπί OK". Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Σημείωση: Το Word Online δεν πραγματοποιεί γραμματικό έλεγχος, αλλά εάν έχετε την εφαρμογή υπολογιστή, μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα το έγγραφο εκεί και να ελέγξετε τη γραμματική. Στο Word Online, για να ανοίξετε το έγγραφο στην εφαρμογή υπολογιστή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+λογότυπο των Windows και, στη συνέχεια, O. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της γραμματικής στην εφαρμογή υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για να ελέγξετε την ορθογραφία σε ένα έγγραφο του Word.

Απόκρυψη και εμφάνιση σημαδιών γλωσσικού ελέγχου

Μπορείτε να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, έτσι ώστε ο Αφηγητής να μην εκφωνεί τα ορθογραφικά λάθη καθώς εργάζεστε στο έγγραφό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, μπορείτε να εμφανίσετε τα σημάδια και να ελέγξετε την ορθογραφία με τον Αφηγητή.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στη λέξη που έχει σημάδια γλωσσικού ελέγχου.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε Shift+F10. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Στοιχείο μενού 'Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου'". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Γλώσσα.

 3. Για να αποκρύψετε τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, Χωρίς ορθογραφικό έλεγχο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο".

 4. Για να εμφανίσετε ξανά τα σημάδια γλωσσικού ελέγχου, στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, Χωρίς ορθογραφικό έλεγχο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Μη επιλεγμένο".

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να μετακινήσετε την εστίαση στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×