Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο της δραστηριότητας ενός αρχείου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο της δραστηριότητας ενός αρχείου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να ελέγξετε τη δραστηριότητα ενός αρχείου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Ελέγχοντας το ιστορικό εκδόσεων ενός αρχείου ή φακέλου, μπορείτε να βρείτε γρήγορα πότε άλλαξε ένα στοιχείο, ποιος το άλλαξε, καθώς και τυχόν σχόλια σχετικά με τις αλλαγές.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint Online.

Έλεγχος δραστηριότητας αρχείου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Office 365 του οργανισμού σας, ξεκινήστε την εφαρμογή SharePoint και στη συνέχεια ανοίξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων σας.

  Συμβουλή: Οι βιβλιοθήκες εγγράφων του SharePoint Online διαθέτουν δύο διαφορετικές προβολές: κλασική εμπειρία και εμπειρία SharePoint Online. Στους περισσότερους χρήστες είναι προεπιλεγμένη η εμπειρία SharePoint Online. Ωστόσο, εάν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου" καθώς περιηγείστε στη βιβλιοθήκη εγγράφων, αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία. Για να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία SharePoint Online για τις βιβλιοθήκες εγγράφων, πατήστε το πλήκτρο Enter, όταν ακούσετε τη φράση "Κουμπί ανάληψης ελέγχου". Όταν η προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων σας αλλάξει σε εμπειρία SharePoint Online και η εστίαση μεταβεί από το κουμπί Ανάληψη ελέγχου στη σύνδεση Δημιουργία, ακούτε το όνομα της βιβλιοθήκης εγγράφων σας και, στη συνέχεια, "Δημιουργία".

 2. Στην προβολή Λίστα ή Πλακίδια, επιλέξτε το αρχείο του οποίου θέλετε να ελέγξετε το ιστορικό.

  Συμβουλές: 

  • Για να επιλέξετε ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επικεφαλίδες στηλών πλέγματος, Χρησιμοποιήστε τα μενού για ταξινόμηση, φιλτράρισμα ή ομαδοποίηση κατά στήλη" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. (Στο Αφηγητής, ακούτε τη φράση "Όνομα πίνακα" και το όνομα της επόμενης στήλης.)

  • Το Ιστορικό εκδόσεων δεν είναι διαθέσιμο για τα σημειωματάρια του OneNote.

  • Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής Λίστα και Πλακίδια:

   • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν επιλεγεί αρχεία ή φάκελοι. Το κουμπί Δημιουργία και το μενού Προβολή είναι διαθέσιμα στο μενού μόνο όταν δεν έχουν επιλεγεί αρχεία ή φάκελοι στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

   • Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία, Δημιουργία νέου φακέλου ή εγγράφου του Office σε αυτή τη θέση".

   • Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Προβολή μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Λίστα" ή "Πλακίδια" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μενού, Άνοιγμα". (Στο Αφηγητής, μπορεί να ακούσετε τη φράση "Άνοιγμα, Στοιχείο μενού".)

 4. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες εντολές, άλλες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας με τα επιλεγμένα στοιχεία" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ιστορικό εκδόσεων" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο Ιστορικό εκδόσεων και ακούτε τη φράση "Ιστορικό εκδόσεων, Καταβάλλουμε προσπάθειες να καταστεί διαθέσιμο".

 6. Για να μετακινηθείτε στη λίστα εκδόσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την ημερομηνία της πρώτης έκδοσης που αναφέρεται. Οι εκδόσεις παρατίθενται σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με την πιο πρόσφατη έκδοση στο επάνω μέρος της λίστας.

  Συμβουλές: Στο Αφηγητής, όταν ακούτε την ημερομηνία της έκδοσης, μπορείτε να ανοίξετε ένα μενού περιβάλλοντος για την έκδοση.

  1. Πατήστε τα πλήκτρα Alt+κάτω βέλος. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος.

  2. Για να επιλέξετε Προβολή, Επαναφορά ή Διαγραφή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο, όπου μπορείτε να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση, να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να αντικαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση με την επιλεγμένη έκδοση ή να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε την έκδοση. Για να κλείσετε το παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να ακούσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση, για παράδειγμα, την ημερομηνία τροποποίησης και το όνομα του ατόμου που την τροποποίησε, πατήστε το πλήκτρο Tab. Η εστίαση μετακινείται στην επόμενη στήλη.

 8. Για να μετακινηθείτε στη λίστα εκδόσεων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab.

 9. Για έξοδο από το παράθυρο Ιστορικό εκδόσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κλείσιμο κουμπιού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη λήψη ειδοποίησης όταν τροποποιείται ένα αρχείο ή φάκελος στο SharePoint Online

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάληψη ή τη μεταβίβαση του ελέγχου εγγράφων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Έναρξη χρήσης ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με μια σύγχρονη βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint Online

Δυνατότητες προσβασιμότητας στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×