Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Για τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα αλλαγή του μεγέθους ή της μορφοποίησης του κειμένου ή μετατροπή του κειμένου και των εφαρμογών σε μεγαλύτερα (στα Windows) ή μορφοποίηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook για Mac.

Χρησιμοποιήστε το Outlook με το πληκτρολόγιό σας και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, να εφαρμόσετε διαφορετικές επιλογές μορφοποίησης και να χρησιμοποιήσετε επικεφαλίδες για βελτίωση της αναγνωσιμότητας του μηνύματός σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη ή επεξεργασία κειμένου

 1. Για να ξεκινήσετε τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα εισερχόμενά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+N. Θα ακούσετε τη φράση: "Χωρίς τίτλο, μήνυμα, <μορφή μηνύματος> παράθυρο, Προς, επεξεργασία".

  Σημείωση: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα για να μεταβείτε στο κύριο σώμα του μηνύματος. Όταν η εστίαση μετακινηθεί στο κύριο σώμα του μηνύματος, ο Αφηγητής εκφωνεί τη φράση: "<Τίτλος μηνύματος> μήνυμα, επεξεργασία". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "μήνυμα, επεξεργασία".

 3. Εάν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  Εάν υπάρχει κείμενο που θέλετε να τροποποιήσετε ή να συνεχίσετε να γράφετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στο μήνυμα κειμένου και πατήστε Shift+πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε κείμενο. Πληκτρολογήστε για να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο.

Αλλαγή της γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο. Για να επιλέξετε κείμενο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στο κείμενο του μηνύματος και τον συνδυασμό Shift+πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, F, F. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο "γραμματοσειρά". Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμματοσειρά". Στο JAWS, θα ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη γραμματοσειρά.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τις γραμματοσειρές καθώς μετακινείστε. Όταν βρεθείτε στη γραμματοσειρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η επιλεγμένη γραμματοσειρά εφαρμόζεται.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, η επιλεγμένη γραμματοσειρά εφαρμόζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Outlook. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα νέα μηνύματα που συντάσσετε καθώς και για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις μηνυμάτων ανεξάρτητα.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Γ για να ανοίξετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook στην καρτέλα Αρχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλογές του Outlook".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Α για να μεταβείτε στις επιλογές για την Αλληλογραφία. Θα ακούσετε τη φράση: "Αλληλογραφία".

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ για να μεταβείτε στο κουμπί Επιστολόχαρτα και γραμματοσειρές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα με επιλεγμένη την καρτέλα Προσωπικά επιστολόχαρτα και θα ακούσετε τη φράση: "Υπογραφές και επιστολόχαρτα".

 4. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ο.

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τις απαντήσεις και προωθήσεις, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α.

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τη σύνταξη και ανάγνωση μηνυμάτων απλού κειμένου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Μ.

 5. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά με την εστίαση στο πεδίο Γραμματοσειρά. Για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τις γραμματοσειρές καθώς μετακινείστε. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα.

 6. Για να αποδεχτείτε την αλλαγή και να εφαρμόσετε τη νέα γραμματοσειρά, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο κύριο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Πατήστε Alt+H, F, S. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο μεγέθους γραμματοσειράς. Θα ακούσετε "μέγεθος γραμματοσειράς" και την τρέχουσα επιλογή μεγέθους γραμματοσειράς.

 3. Πληκτρολογήστε το νέο μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το νέο μέγεθος εφαρμόζεται.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου μεγέθους γραμματοσειράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς, το επιλεγμένο μέγεθος εφαρμόζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Outlook. Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τα νέα μηνύματα που συντάσσετε καθώς και για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις μηνυμάτων ανεξάρτητα.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Γ για να ανοίξετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook στην καρτέλα Αρχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλογές του Outlook".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Α για να μεταβείτε στις επιλογές για την Αλληλογραφία. Θα ακούσετε τη φράση: "Αλληλογραφία".

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ για να μεταβείτε στο κουμπί Επιστολόχαρτα και γραμματοσειρές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα με επιλεγμένη την καρτέλα Προσωπικά επιστολόχαρτα και θα ακούσετε τη φράση: "Υπογραφές και επιστολόχαρτα".

 4. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ο.

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τις απαντήσεις και προωθήσεις, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α.

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τη σύνταξη και ανάγνωση μηνυμάτων απλού κειμένου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Μ.

 5. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά με την εστίαση στο πεδίο Γραμματοσειρά. Για να μετακινηθείτε στο πεδίο Μέγεθος, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ο. Θα ακούσετε τη φράση "Μέγεθος" και το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς. Για να το αλλάξετε, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως 16 και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα.

 6. Για να αποδεχτείτε την αλλαγή και να εφαρμόσετε το νέο μέγεθος γραμματοσειράς, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς για τα στοιχεία στα εισερχόμενα

Η διάταξη των εισερχομένων σας ονομάζεται προβολή και μπορείτε να την προσαρμόσετε ή ακόμη και να δημιουργήσετε νέες προβολές, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Προβολή στο Outlook σας.

 1. Στο Outlook, μεταβείτε στα Εισερχόμενά σας και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + V, v. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σύνθετες ρυθμίσεις προβολής: συμπαγές . Θα ακούσετε τη φράση: "ρυθμίσεις προβολής για προχωρημένους".

  Συμβουλή: Για γρήγορη μετάβαση στα εισερχόμενά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+I.

 2. Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις γραμματοσειράς, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Άλλες ρυθμίσεις. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Άλλες ρυθμίσεις, γραμματοσειρά στήλης". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση "Άλλες ρυθμίσεις, παράθυρο διαλόγου".

 3. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τις επικεφαλίδες στηλών στα εισερχόμενά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Γ.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τους τίτλους των μηνυμάτων που εμφανίζονται στα εισερχόμενά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την προεπισκόπηση μηνύματος που εμφανίζεται στα εισερχόμενά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά με την εστίαση στο πεδίο Γραμματοσειρά και θα ακούσετε τη φράση: "Γραμματοσειρά". Για να μετακινηθείτε στο πεδίο Μέγεθος, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ο. Θα ακούσετε τη φράση "Μέγεθος" και το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς. Για να το αλλάξετε, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, όπως 16 και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Άλλες ρυθμίσεις.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "ΟΚ, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Άλλες ρυθμίσεις θα κλείσει.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προβολής για προχωρημένους: Συμπύκνωση διαλόγου και να εφαρμόσετε το νέο μέγεθος γραμματοσειράς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "ΟΚ, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Outlook.

Χρήση γραμματοσειρών θέματος

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κ, Τ, Φ. Ανοίγει η λίστα με τις γραμματοσειρές θέματος και ακούτε τη φράση: "Office". Στο JAWS θα ακούσετε τη φράση: "κουμπί του Office επιλεγμένο".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης τις εκφωνεί καθώς μετακινείστε.

 3. Όταν βρεθείτε στην επιλογή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής ή υπογράμμισης

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Ορίστε μια επιλογή μορφοποίησης:

  Για να κάνετε το εξής

  Πατήστε

  Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

  Ctrl+B

  Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

  Ctrl+I

  Εφαρμογή μορφοποίησης με υπογράμμιση.

  Ctrl+U

Προσθήκη επικεφαλίδων

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να μετατρέψετε σε επικεφαλίδα ή τοποθετήστε την εστίαση στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια επικεφαλίδα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + O, L. Ανοίγει η επιλογή στυλ και ακούτε τη φράση: "στυλ". Στο JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "πλαίσιο ομάδας στυλ".

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές στυλ. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης τις εκφωνεί καθώς μετακινείστε.

 4. Όταν βρεθείτε στο στυλ επικεφαλίδας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν υπάρχει επιλεγμένο ένα τμήμα κειμένου, το στυλ επικεφαλίδας εφαρμόζεται σε αυτό. Εάν θέλετε να εισαγάγετε μια νέα επικεφαλίδα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την επικεφαλίδα τώρα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε το Outlook για Mac με το πληκτρολόγιό σας και τη φωνητική αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς ή το μέγεθος εμφάνισης του κειμένου. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε άλλες επιλογές μορφοποίησης, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη ή επεξεργασία κειμένου

 1. Για να αρχίσετε να συντάσσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε Command+N στα εισερχόμενά σας. Ανοίγει ένα νέο παράθυρο μηνύματος με την εστίαση στο πεδίο Προς. Θα ακούσετε τη φράση: "για να επεξεργαστείτε κείμενο".

  Σημείωση: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook για Mac, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Συμβουλή: Για γρήγορη μετάβαση στα εισερχόμενά σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+1.

 2. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν είναι απαραίτητο, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab, για να μεταβείτε στο κύριο σώμα του μηνύματος. Όταν η εστίαση μετακινηθεί στο σώμα του μηνύματος, θα ακούσετε "επεξεργασία κειμένου", ακολουθούμενο από το τρέχον σημείο εισαγωγής κειμένου.

 3. Εάν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  Εάν υπάρχει κείμενο που θέλετε να τροποποιήσετε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στο κείμενο του μηνύματος. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το τμήμα κειμένου. Πληκτρολογήστε για να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο.

  Σημείωση: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + πλήκτρα βέλους.

Αλλαγή της γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο. Όταν η εστίαση μετακινηθεί στο σώμα του μηνύματος, θα ακούσετε "επεξεργασία κειμένου", ακολουθούμενο από το τρέχον σημείο εισαγωγής κειμένου.

 2. Πατήστε Command+D. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμματοσειρά".

 3. Για να μεταβείτε στη λίστα των επιλογών γραμματοσειράς, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα γραμματοσειρά και τη φράση "σύνθετο πλαίσιο γραμματοσειράς". Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών. Όταν ακούσετε τη γραμματοσειρά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η νέα γραμματοσειρά εφαρμόζεται.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, η επιλεγμένη γραμματοσειρά εφαρμόζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Outlook για Mac. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα νέα μηνύματα που συντάσσετε καθώς και για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις μηνυμάτων ανεξάρτητα.

 1. Στο Outlook για Mac, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + κόμμα (,). Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Outlook.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμματοσειρές, κουμπί". Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά.

 3. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "νέα αλληλογραφία", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για απαντήσεις και προωθήσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "απάντηση ή προώθηση", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά για τη σύνταξη και την ανάγνωση μηνυμάτων απλού κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "απλό κείμενο", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 4. Το παράθυρο διαλόγου " γραμματοσειρά " ανοίγει με την εστίαση στην καρτέλα " γραμματοσειρά ". Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα γραμματοσειρά και το "σύνθετο πλαίσιο γραμματοσειράς".

 5. Για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο διαλόγου γραμματοσειρές . Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + W.

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου ή του μεγέθους γραμματοσειράς

Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο ή το προσωρινό μέγεθος γραμματοσειράς ή το μέγεθος του κειμένου στο παράθυρο φακέλων, τη λίστα μηνυμάτων και το παράθυρο ανάγνωσης.

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς προσωρινά

Οι αλλαγές στο προσωρινό μέγεθος γραμματοσειράς θα εφαρμοστούν σε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον επιλεγμένο φάκελο ή υποφάκελο. Ωστόσο, εάν μεταβείτε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν άλλο φάκελο ή υποφάκελο, θα χάσετε τις αλλαγές σας.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ορίζετε και να χρησιμοποιείτε ένα νέο μέγεθος γραμματοσειράς κάθε φορά που ανοίγετε το Outlook για Mac, μεταβείτε στο θέμα αλλαγή του προεπιλεγμένου μεγέθους γραμματοσειράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αύξηση του μεγέθους εμφάνισης του κειμένου.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς κατά δύο σημεία:

  • Πατήστε Command+σύμβολο συν (+) για να αυξήσετε το μέγεθος. Θα ακούσετε τη φράση: "Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς."

  • Πατήστε Command+σύμβολο μείον (-) για να μειώσετε το μέγεθος. Θα ακούσετε τη φράση: "Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς."

Αλλαγή του προεπιλεγμένου μεγέθους γραμματοσειράς για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς, το επιλεγμένο μέγεθος εφαρμόζεται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Outlook για Mac. Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τα νέα μηνύματα που συντάσσετε καθώς και για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις μηνυμάτων ανεξάρτητα.

 1. Στο Outlook για Mac, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + κόμμα (,). Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Outlook.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμματοσειρές, κουμπί". Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου γραμματοσειρές .

 3. Για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συντάσσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "νέα αλληλογραφία", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τις απαντήσεις και τις προωθήσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "απάντηση ή προώθηση", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς για τη σύνταξη και την ανάγνωση μηνυμάτων απλού κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "απλό κείμενο", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά. Για να μετακινηθείτε στο πεδίο μέγεθος , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς και το "μέγεθος, σύνθετο πλαίσιο". Πληκτρολογήστε το νέο μέγεθος γραμματοσειράς και πατήστε το πλήκτρο Return. Το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρές.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου γραμματοσειρές και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή του Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + W.

Αύξηση του μεγέθους εμφάνισης του κειμένου

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου που χρησιμοποιείται στο παράθυρο φακέλων, τη λίστα μηνυμάτων και το παράθυρο ανάγνωσης ταυτόχρονα.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα απαιτεί macOS 10,11 και νεότερες εκδόσεις.

 1. Στο Outlook για Mac, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + κόμμα (,). Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Outlook.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμματοσειρές, κουμπί". Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου γραμματοσειρές .

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το τρέχον μέγεθος εμφάνισης κειμένου, για παράδειγμα, "προεπιλογή", ακολουθούμενο από "ρυθμιστικό".

 4. Για να μετακινήσετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά και να αυξήσετε το μέγεθος του κειμένου, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή που θέλετε. Η αλλαγή εφαρμόζεται αμέσως.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + W. Η εστίαση επιστρέφει στα Εισερχόμενά σας.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής ή υπογράμμισης

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το τμήμα κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο κύριο σώμα του μηνύματος.

 2. Ορίστε μια επιλογή μορφοποίησης:

  Για να κάνετε το εξής

  Πατήστε

  Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

  Command+B

  Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

  Command+I

  Εφαρμογή μορφοποίησης με υπογράμμιση.

  Command+U

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε το Outlook για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Όταν αρχίσετε τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εστίαση τοποθετείται στο πεδίο Προς. Θα ακούσετε τη φράση: "Προς, πεδίο κειμένου". Για να μετακινηθείτε στο κύριο σώμα κειμένου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Πεδίο κειμένου πολλών γραμμών".

  Σημείωση: Για να μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε τη σύνταξη ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και αρχίστε να πληκτρολογείτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε κάποιο στοιχείο του πληκτρολογίου.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Επεξεργασία κειμένου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε στο σώμα του μηνύματος, εάν χρειάζεται. Η εστίαση μετακινείται στο σώμα του μηνύματος και θα ακούσετε: "Πεδίο κειμένου πολλών γραμμών".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω επανειλημμένα για να μετακινηθείτε μέσα στο κείμενο γράμμα προς γράμμα, μέχρι να φτάσετε στο σημείο που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να προσθέσετε κείμενο.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στο πληκτρολόγιο οθόνης και επεξεργαστείτε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε το Outlook για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Σώμα μηνύματος".

  Σημείωση: Για να μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε τη σύνταξη ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook για Android, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να τοποθετήσετε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος.

 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

  Συμβουλή: Μπορείτε να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όταν βρίσκεστε σε αυτό, ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, ίσως χρειαστεί να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη για την εισαγωγή του χαρακτήρα.

Επεξεργασία κειμένου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρώτα επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε, για παράδειγμα,να κάνετε σάρωση μέχρι να ακούσετε τη λειτουργία περιήγησης που είναι πιο κατάλληλη για το σκοπό σας, όπως "Λέξεις" ή "Γραμμές".

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη. Η εστίαση είναι ακριβώς πριν από τη λέξη ή τη γραμμή κειμένου που εκφωνήθηκε.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να επεξεργαστείτε το κείμενο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε το Outlook Web App με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Το έχουμε εξετάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος γραμματοσειράς και να εφαρμόσετε διαφορετικές επιλογές μορφοποίησης, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Αυτήν τη στιγμή ενημερώνουμε το Outlook.office.com (Outlook στο Web). Κάποιοι χρησιμοποιούν ήδη το νέο Outlook, ενώ για άλλους η κλασική έκδοση θα είναι η προεπιλεγμένη εμπειρία μέχρι να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Λήψη βοήθειας για το νέο Outlook στο web. Καθώς οι οδηγίες σε αυτό το θέμα αφορούν τη νέα εμπειρία, συνιστούμε να μεταβείτε από την κλασική εμπειρία στο νέο Outlook. Για να μεταβείτε στο νέο Outlook, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Εντολή, Δοκιμάστε το νέο Outlook" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν ακούσετε τη φράση "Γραμμή εργαλείων εντολών" αντί για "Εντολή, Δοκιμάστε το νέο Outlook", χρησιμοποιείτε ήδη το νέο Outlook.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook Web App εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Outlook Web App.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Όταν αρχίσετε τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εστίαση τοποθετείται στο πεδίο Προς. Για να μεταβείτε στο κυρίως σώμα του μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σώμα κειμένου, επεξεργασία".

  Σημείωση: Για να μάθετε πώς μπορείτε να ξεκινήσετε τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook Web App, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Επεξεργασία υπάρχοντος κειμένου σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη σε ένα υπάρχον μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταβείτε στο κύριο σώμα του μηνύματος, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

 2. Μεταβείτε στο μήνυμα κειμένου χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε.

 3. Για να επιλέξετε το τμήμα του κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+πλήκτρα βέλους.

 4. Για να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε κείμενο, πληκτρολογήστε.

Αλλαγή της γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο κύριο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε τη φράση "επιλογές μορφοποίησης", ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμματοσειρά, κουμπί συμπτυγμένη".

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το μενού γραμματοσειράς.

 5. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές γραμματοσειρών. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο κύριο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε τη φράση "επιλογές μορφοποίησης", ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "μέγεθος γραμματοσειράς, κουμπί συμπτυγμένο".

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το μενού μεγέθους γραμματοσειράς.

 5. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές μεγέθους γραμματοσειράς. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής ή υπογράμμισης

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε ή τοποθετήστε την εστίαση στο κύριο σώμα του μηνύματος εάν δεν υπάρχει ακόμη κείμενο.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, πατήστε Ctrl + B.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση πλάγιας γραφής, πατήστε Ctrl+I.

  • Για να υπογραμμίσετε το κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + U.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web και το Outlook.com

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην αλληλογραφία του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×