Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μεταφορά δεδομένων από το Excel σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μεταφορά δεδομένων από το Excel σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Access με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εισαγάγετε ένα φύλλο εργασίας Excel για να το Access ή να το συνδέσετε από μια Access βάση δεδομένων υπολογιστή σε ένα φύλλο εργασίας του Excel. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προετοιμασία του φύλλου εργασίας του Excel για εισαγωγή ή σύνδεση

Πριν να φέρετε δεδομένα από ένα φύλλο εργασίας του Excel σε Access, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξετάσετε το φύλλο εργασίας και να αποφασίσετε πώς θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα από αυτόν.

Προετοιμασία της βάσης δεδομένων της Access προορισμού για εισαγωγή

Πριν από την εισαγωγή δεδομένων από ένα φύλλο εργασίας του Excel, αφιερώστε λίγο χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων προορισμού Access είναι έτοιμη για την εισαγωγή και αποφασίστε πώς θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί.

 • Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων προορισμού Access δεν είναι μόνο για ανάγνωση και ότι έχετε δικαιώματα για να κάνετε αλλαγές στη βάση δεδομένων.

 • Αποφασίστε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε έναν νέο ή υπάρχοντα πίνακα:

  • Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε έναν νέο πίνακα, το Access δημιουργεί έναν πίνακα και προσθέτει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε αυτόν τον πίνακα. Εάν υπάρχει ήδη ένας πίνακας με το καθορισμένο όνομα, το Access αντικαθιστά τα περιεχόμενα του πίνακα με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί.

  • Εάν επιλέξετε να προσθέσετε τα δεδομένα σε έναν υπάρχοντα πίνακα, οι γραμμές του φύλλου εργασίας Excel προσαρτώνται στον καθορισμένο πίνακα.

 • Εάν αποφασίσετε να προσαρτήσετε τα δεδομένα Excel σε έναν υπάρχοντα πίνακα Access, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις δομής και πεδίου στα δεδομένα προέλευσης στο Excel ταιριάζουν με αυτές στον πίνακα προορισμού στο Access. Για να ανοίξετε τον πίνακα Access στην Προβολή σχεδίασης για επιθεώρηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κ, δ, δ. Επιλέξτε τον πίνακα από τη λίστα ελέγχου στην ενότητα προετοιμασία της βάσης δεδομένων προορισμού, βήμα 2, στην επιλογή Εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel.

Εισαγωγή των δεδομένων

Κατά την εισαγωγή δεδομένων, το Access δημιουργεί ένα αντίγραφο των δεδομένων σε έναν νέο ή υπάρχοντα πίνακα χωρίς να αλλάξει το φύλλο εργασίας Excel προέλευσης.

Σημείωση: Ίσως χρειαστείτε έναν συνάδελφο για να σας βοηθήσει στο βήμα 9, για να επιλέξετε το πεδίο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 1. Κλείστε το βιβλίο εργασίας Excel προέλευσης, εάν είναι ανοιχτό.

 2. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων προορισμού Access όπου θα αποθηκευτούν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα, κενή βάση δεδομένων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + α, ν, λ.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-υπολογιστικό φύλλο του Excel , κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με την έκδοση Access που χρησιμοποιείτε:

  • Στην έκδοση συνδρομής Office 365 ή Access 2019, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + X, N, 1, c, και X.

  • Στο Access 2016 ήAccess 2013, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + X για να μεταβείτε στην καρτέλα εξωτερικά δεδομένα . Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στην ομάδα σύνδεση εισαγωγή & , πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Excel" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-υπολογιστικό φύλλο του Excel .

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-υπολογιστικό φύλλο του Excel , κάντε ένα από τα εξής για να καθορίσετε το αρχείο Excel που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να εισαγάγετε:

  • Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο κειμένου όνομα αρχείου , πατήστε το πλήκτρο F και, στη συνέχεια, επικολλήστε ή πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο Excel.

  • Για να αναζητήσετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο R. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου . Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και, όταν βρίσκεστε στο αρχείο, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε.

 5. Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε έναν νέο πίνακα, πατήστε το πλήκτρο I για να μετακινηθείτε και να επιλέξετε την Εισαγωγή των δεδομένων προέλευσης σε έναν νέο πίνακα στην τρέχουσα επιλογή βάσης δεδομένων . Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα για αυτόν τον πίνακα αργότερα.

  • Εάν θέλετε να προσαρτήσετε τα δεδομένα σε έναν υπάρχοντα πίνακα, πατήστε το πλήκτρο A για να μετακινηθείτε και επιλέξτε την επιλογή Προσάρτηση αντιγράφου των εγγραφών στην επιλογή Πίνακας . Για να επιλέξετε τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα πίνακες. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να αναπτύξετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον πίνακα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να τον επιλέξετε. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, εάν η βάση δεδομένων δεν έχει πίνακες.

 6. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ξεκινά ο Οδηγός εισαγωγής υπολογιστικού φύλλου .

  Συμβουλή: Εάν το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης δεν διαβάσει αυτόματα τα παράθυρα του οδηγού, πατήστε το πλήκτρο SR + W.

 7. Εάν το βιβλίο εργασίας Excel προέλευσης έχει μόνο ένα φύλλο εργασίας και όχι περιοχές, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Εάν το βιβλίο εργασίας περιέχει περισσότερα από ένα φύλλα εργασίας ή καθορισμένες περιοχές, κάντε ένα από τα εξής για να επιλέξετε το φύλλο εργασίας ή την περιοχή για εισαγωγή:

  • Για να επιλέξετε ένα φύλλο εργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + α, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το φύλλο εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε.

  • Για να επιλέξετε μια καθορισμένη περιοχή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ρ, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την περιοχή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

  Ανοίγει το επόμενο παράθυρο του οδηγού.

 8. Εάν η πρώτη γραμμή του φύλλου εργασίας ή της περιοχής προέλευσης περιέχει τα ονόματα πεδίων, πατήστε το πλήκτρο I για να μετακινηθείτε και επιλέξτε την επιλογή η πρώτη γραμμή περιέχει επικεφαλίδες στηλών . Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στο επόμενο παράθυρο του οδηγού.

  Εάν προσαρτάτε δεδομένα σε έναν υπάρχοντα πίνακα, μπορείτε να προχωρήσετε στο βήμα 11.

 9. Στο παράθυρο του νέου οδηγού, μπορείτε να καθορίσετε πληροφορίες σχετικά με κάθε πεδίο που εισάγετε, εάν είναι απαραίτητο. Το πρώτο πεδίο του φύλλου εργασίας ή της περιοχής είναι επιλεγμένο. Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το όνομα του τρέχοντος πεδίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + M και πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

  • Για να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων του πεδίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + τ. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα τύπος δεδομένων . Για να αναπτύξετε τη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά.

  • Για να αλλάξετε εάν το πεδίο έχει ευρετήριο ή όχι, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + I. Ακούτε την τρέχουσα τιμή. Για να αναπτύξετε τη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά.

  • Εάν δεν θέλετε να εισαγάγετε το τρέχον πεδίο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + S για να μετακινηθείτε και να επιλέξετε την επιλογή χωρίς εισαγωγή πεδίου .

  Για να επιλέξετε ένα άλλο πεδίο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε "παράθυρο" και ζητήστε από έναν συνάδελφό σας να σας βοηθήσει να επιλέξετε το πεδίο που θέλετε. Τροποποιήστε τα πεδία όπως περιγράφεται παραπάνω. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινηθείτε στο επόμενο παράθυρο του οδηγού.

 10. Προσθήκη πρωτεύοντος κλειδιού για τον νέο πίνακα. Το πρωτεύον κλειδί προσδιορίζει τις εγγραφές στον πίνακά σας, ώστε να μπορείτε να ανακτήσετε δεδομένα πιο γρήγορα. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιτρέψετε Access προσθέσετε το πρωτεύον κλειδί, πατήστε το πλήκτρο α.

  • Για να επιλέξετε το δικό σας πρωτεύον κλειδί, πατήστε το πλήκτρο C. Για να ορίσετε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα κλειδιών. Για να αναπτύξετε τη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το πλήκτρο που θέλετε.

  • Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα πρωτεύοντα πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο O.

  Για να μετακινήσετε το τελευταίο παράθυρο του οδηγού, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 11. Ανοίγει το παράθυρο τελικός οδηγός. Η εστίαση βρίσκεται στο πλαίσιο Εισαγωγή στο πίνακα και ακούτε το τρέχον όνομα του πίνακα προορισμού. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του πίνακα, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να οριστικοποιήσετε την εισαγωγή.

  Σημείωση: Εάν ακούσετε μια ειδοποίηση ότι ο πίνακας υπάρχει ήδη και θέλετε να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα πίνακα με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί, πατήστε το πλήκτρο Y. Εάν θέλετε να μετονομάσετε τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο ν. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ι για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο Εισαγωγή στο πίνακα , πληκτρολογήστε ένα άλλο όνομα πίνακα και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 12. Εάν η εισαγωγή ήταν πλήρως ή μερικώς επιτυχής, το Access εμφανίζει την κατάσταση εισαγωγής. τοAccess σας ζητά επίσης να αποθηκεύσετε τα βήματα εισαγωγής για να τα επαναλάβετε γρήγορα χωρίς τον "Οδηγό εισαγωγής". Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + V. Για να ονομάσετε τα βήματα εισαγωγής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + α και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λειτουργία εισαγωγής. Για να αποθηκεύσετε τα βήματα εισαγωγής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + S.

  Εάν η εισαγωγή αποτύχει, θα ακούσετε τη φράση "Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εισαγωγή του αρχείου", ακολουθούμενο από το όνομα του αρχείου. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κλείσετε το μήνυμα ειδοποίησης.

Δημιουργία σύνδεσης με δεδομένα στο Excel

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου για να δημιουργήσετε μια σύνδεση από μια βάση δεδομένων Access σε δεδομένα Excel, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία υποβολής ερωτημάτων και αναφοράς στο Access χωρίς να χρειάζεται να διατηρήσετε ένα αντίγραφο των Excel δεδομένων στη βάση δεδομένων σας.

Όταν συνδέεστε σε ένα φύλλο εργασίας του Excel ή σε μια καθορισμένη περιοχή, το Access δημιουργεί έναν νέο πίνακα που συνδέεται με τα κελιά προέλευσης. Τυχόν αλλαγές που κάνετε στα κελιά προέλευσης στο Excel εμφανίζονται στον συνδεδεμένο πίνακα στο Access. Ωστόσο, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα του αντίστοιχου πίνακα στο Access. Εάν θέλετε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε δεδομένα, πρέπει να κάνετε τις αλλαγές στο αρχείο προέλευσης Excel.

Μια βάση δεδομένων μπορεί να περιέχει πολλούς συνδεδεμένους πίνακες.

Εκκίνηση του Οδηγού σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου

Στο Access, υπάρχουν δύο τρόποι για να επιλέξετε το Excel βιβλίο εργασίας στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε και να ξεκινήσετε τον "Οδηγό σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου". Μπορείτε είτε να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας του Excel σε Access είτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-υπολογιστικό φύλλο του Excel .

Άνοιγμα του βιβλίου εργασίας του Excel στην Access

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων Access στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F, O για να μεταβείτε στο μενού Άνοιγμα .

 3. Για να αναζητήσετε το βιβλίο εργασίας, πατήστε το πλήκτρο O. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα των Windows.

 4. Για να αλλάξετε τον τύπο αρχείου, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "αρχεία τύπου, Microsoft Access" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + πλήκτρο κάτω βέλους. Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε "όλα τα αρχεία" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Μεταβείτε στο βιβλίο εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε και να ξεκινήσετε τον Οδηγό σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου.

Χρήση του παραθύρου διαλόγου "Λήψη εξωτερικών δεδομένων-υπολογιστικό φύλλο του Excel"

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων Access στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

  Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε με μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + α, ν, λ για να δημιουργήσετε μια νέα, κενή βάση δεδομένων.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-υπολογιστικό φύλλο του Excel , κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με την έκδοση Access που χρησιμοποιείτε:

  • Στην έκδοση συνδρομής Office 365 ή Access 2019, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + X, N, 1, c, και X.

  • Στο Access 2016 ή Access 2013, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + X για να μεταβείτε στην καρτέλα εξωτερικά δεδομένα . Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στην ομάδα σύνδεση εισαγωγή & , πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Excel" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-υπολογιστικό φύλλο του Excel .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-υπολογιστικό φύλλο του Excel , κάντε ένα από τα εξής για να καθορίσετε το Excel αρχείο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση:

  • Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο κειμένου όνομα αρχείου , πατήστε το πλήκτρο F και, στη συνέχεια, επικολλήστε ή πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο Excel.

  • Για να αναζητήσετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο R. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου . Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και, όταν βρίσκεστε στο αρχείο, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + L για να μετακινηθείτε και να επιλέξετε τη σύνδεση προς την προέλευση δεδομένων, δημιουργώντας μια επιλογή συνδεδεμένου πίνακακαι πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ξεκινά ο "Οδηγός σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου ".

Χρήση του Οδηγού σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου για τη δημιουργία σύνδεσης με δεδομένα του Excel

Τα Windows Οδηγός σύνδεσης υπολογιστικού φύλλου σας καθοδηγούν στη διαδικασία σύνδεσης. Απλώς Ορίστε τις επιλογές που χρειάζεστε και έχετε τα Excel δεδομένα συνδεδεμένα με τη βάση δεδομένων σας σε χρόνο μηδέν.

Συμβουλή: Εάν το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης δεν διαβάσει αυτόματα τα παράθυρα του οδηγού, πατήστε το πλήκτρο SR + W.

 1. Εάν το βιβλίο εργασίας Excel προέλευσης έχει μόνο ένα φύλλο εργασίας και όχι περιοχές, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα. Εάν το βιβλίο εργασίας περιέχει περισσότερα από ένα φύλλα εργασίας ή καθορισμένες περιοχές, κάντε ένα από τα εξής για να επιλέξετε το φύλλο εργασίας ή την περιοχή:

  • Για να επιλέξετε ένα φύλλο εργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + α, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το φύλλο εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε.

  • Για να επιλέξετε μια περιοχή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ρ, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την περιοχή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

  Ανοίγει το επόμενο παράθυρο του οδηγού.

 2. Εάν η πρώτη γραμμή του φύλλου εργασίας ή της περιοχής προέλευσης περιέχει τα ονόματα πεδίων, πατήστε το πλήκτρο I για να μετακινηθείτε και επιλέξτε την επιλογή η πρώτη γραμμή περιέχει επικεφαλίδες στηλών . Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στο επόμενο παράθυρο του οδηγού.

 3. Ανοίγει το παράθυρο τελικός οδηγός. Η εστίαση είναι στο πλαίσιο όνομα συνδεδεμένου πίνακα και ακούτε το τρέχον όνομα του συνδεδεμένου πίνακα. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του πίνακα, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα πίνακα και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να οριστικοποιήσετε την εισαγωγή.

  Σημείωση: Εάν ακούσετε μια ειδοποίηση ότι ο πίνακας υπάρχει ήδη και θέλετε να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα πίνακα με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί, πατήστε το πλήκτρο Y. Εάν θέλετε να μετονομάσετε τον πίνακα προορισμού, πατήστε το πλήκτρο ν. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ι για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο Εισαγωγή στο πίνακα , πληκτρολογήστε ένα άλλο όνομα πίνακα και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Εάν η σύνδεση ήταν επιτυχής, θα ακούσετε τη φράση "ολοκληρώθηκε η σύνδεση πίνακα με το αρχείο" και, στη συνέχεια, το όνομα του Excel αρχείου. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κλείσετε την ειδοποίηση. Μεταβείτε στον συνδεδεμένο πίνακα και εξετάστε το περιεχόμενό του. Για πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων, μεταβείτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων #Num! και άλλες εσφαλμένες τιμές σε έναν συνδεδεμένο πίνακα στην Εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel.

  Εάν η σύνδεση απέτυχε, επιλέξτε το αρχείο προέλευσης Excel ξανά στη λίστα ελέγχου στην ενότητα προετοιμασία της βάσης δεδομένων προορισμού, βήμα 2, στην επιλογή Εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία πινάκων σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία ερωτήματος σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία φόρμας σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εξαγωγή ενός πίνακα της Access σε ένα αρχείο κειμένου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην Access

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×