Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη λήψη και τη χρήση ενός προτύπου σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη λήψη και τη χρήση ενός προτύπου σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Access με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε λήψη και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πρότυπα σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή Access. Το έχουμε εξετάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε λήψη προτύπων και πώς μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα πρότυπα παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων και φοιτητών.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, εμφανίστε αυτό το θέμα της βοήθειας στο Microsoft Edge πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, ανοίξτε το πρότυπο που θέλετε.

Σε αυτό το θέμα

Λήψη προτύπου

Εάν δεν θέλετε να αφιερώσετε χρόνο για να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων από την αρχή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο βάσης δεδομένων Access επιφάνειας εργασίας. Τα πρότυπα παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων και φοιτητών χρησιμοποιούνται σε αυτό το θέμα ως παραδείγματα.

 1. Στην οθόνη Έναρξη Access, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + S για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο αναζήτησης.

 2. Πληκτρολογήστε Παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων ή σπουδαστές, ανάλογα με το πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Όταν το Access ολοκληρώσει την αναζήτηση, θα ακούσετε τον όρο αναζήτησης που πληκτρολογήσατε ξανά.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το όνομα του προτύπου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, τον αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης, για παράδειγμα "1 από 1". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε το πρότυπο. Ο Αφηγητής διαβάζει τα περιεχόμενα του παραθύρου προεπισκόπησης προτύπου. Εάν δεν θέλετε να ακούσετε την πλήρη περιγραφή, πατήστε το πλήκτρο CTRL για να διακόψετε την αφήγηση.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB δύο φορές για να μετακινήσετε την εστίαση στο πεδίο όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βάση δεδομένων σας.

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημιουργία, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο πρότυπο.

Ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιείτε, συνεχίστε με τη χρήση του προτύπου παρακολούθησης στοιχείων ενεργητικού ή Χρησιμοποιήστε το πρότυπο σπουδαστών.

Έναρξη χρήσης του προτύπου παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων για να παρακολουθείτε τους υπολογιστές, τον εξοπλισμό του Office ή οτιδήποτε άλλο ανήκει ή διατηρείται από άτομα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα μετά την πρώτη λήψη ενός προτύπου για να μάθετε πώς μπορείτε να συμπληρώσετε τη βάση δεδομένων σας με στοιχεία του ενεργητικού.

 1. Αφού Access έχει προετοιμάσει τη βάση δεδομένων παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων, ανάλογα με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ενδέχεται να ακούσετε τη φράση: "προειδοποίηση ασφαλείας". Για να ενεργοποιήσετε όλο το περιεχόμενο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε ξανά την προειδοποίηση ασφαλείας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ενεργοποίηση περιεχομένου, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το πρότυπο πριν, μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο καλωσορίσματος . Για να το κλείσετε, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "γρήγορα αποτελέσματα, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει το όνομα και τη θέση του αρχείου της βάσης δεδομένων, ανοίγει η φόρμα λίστας περιουσιακών στοιχείων και η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο αναζήτησης.

  Συμβουλή: Για να διακόψετε την εμφάνιση του παραθύρου " Καλώς ορίσατε " κάθε φορά που ανοίγετε τη βάση δεδομένων, όταν φτάνετε στο κουμπί " γρήγορα αποτελέσματα ", πατήστε το πλήκτρο TAB για μία ακόμη φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση υποδοχής κατά το άνοιγμα αυτής της βάσης δεδομένων". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να καταργήσετε την επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB για να επιστρέψετε στο κουμπί γρήγορα αποτελέσματα .

 3. Για να ξεκινήσετε την προσθήκη περιουσιακών στοιχείων στη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ν για να ανοίξετε το παράθυρο Λεπτομέρειες παγίου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το περιουσιακό στοιχείο. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείτε μια λίστα με υπολογιστές και κάθε μία από αυτές έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό τεσσάρων αριθμών, θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε την επιφάνεια εργασίας 1234.

 4. Για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός και προς τα πίσω στο παράθυρο Λεπτομέρειες παγίου , πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB. Υπάρχουν 2 είδη πεδίων:

  • Στα περισσότερα πεδία, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λεπτομέρειες του ενεργητικού, για παράδειγμα τον κατασκευαστή ή την τιμή αγοράς. Στα πεδία ημερομηνία κτήσης και ημερομηνία αποσύνταξης , όταν πληκτρολογείτε την ημερομηνία και πατάτε το πλήκτρο ENTER, για παράδειγμα 1 Σεπτεμβρίου 2015, η Access τη μετατρέπει αυτόματα στη σωστή μορφή ημερομηνίας.

  • Εάν ακούσετε τη φράση "σύνθετο πλαίσιο" ή "σύνθετο, επεξεργασία" μετά το όνομα του πεδίου, για παράδειγμα κατηγορία ή Συνθήκη, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις πληροφορίες ή να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να ανοίξετε το μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες τιμές και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε.

 5. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα συνημμένο στο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη ή κατάργηση συνημμένων, κουμπί", πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + A. Πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB για να μετακινηθείτε μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του παραθύρου διαλόγου " Επιλογή αρχείου ", χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε ένα φάκελο ή να επιλέξετε ένα αρχείο. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να προσθέσετε το συνημμένο.

 6. Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες του περιουσιακού στοιχείου και να αρχίσετε να προσθέτετε το επόμενο πάγιο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F6, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση και δημιουργία, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 7. Για να διακόψετε την προσθήκη στοιχείων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F6, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κλείσιμο, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση επιστρέφει στη φόρμα λίστας παγίων .

 8. Για να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε ALT + F, S.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, μεταβείτε στο θέμα χρήση του προτύπου παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων της Access. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία του ενεργητικού, να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στήλες, να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αντιστοιχίσετε διευθύνσεις κατόχων περιουσιακών στοιχείων.

Έναρξη χρήσης του προτύπου σπουδαστών

Χρησιμοποιήστε το πρότυπο σπουδαστές για να παρακολουθείτε πληροφορίες σχετικά με τους σπουδαστές σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των πληροφοριών σχετικά με τους κηδεμόνες τους. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα μετά την πρώτη λήψη ενός προτύπου για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε τους μαθητές σας στη βάση δεδομένων.

 1. Αφού Access έχει προετοιμάσει τη βάση δεδομένων παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να ακούσετε τη φράση: "προειδοποίηση ασφαλείας". Για να ενεργοποιήσετε όλο το περιεχόμενο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε ξανά την προειδοποίηση ασφαλείας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ενεργοποίηση περιεχομένου, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο καλωσορίσματος . Για να το κλείσετε, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "γρήγορα αποτελέσματα, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει το όνομα και τη θέση του αρχείου της βάσης δεδομένων, ανοίγει η φόρμα λίστας φοιτητών και η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο αναζήτησης.

  Συμβουλή: Για να διακόψετε την εμφάνιση του παραθύρου " Καλώς ορίσατε " κάθε φορά που ανοίγετε τη βάση δεδομένων, όταν φτάνετε στο κουμπί " γρήγορα αποτελέσματα ", πατήστε το πλήκτρο TAB για μία ακόμη φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση υποδοχής κατά το άνοιγμα αυτής της βάσης δεδομένων". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να καταργήσετε την επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB για να επιστρέψετε στο κουμπί γρήγορα αποτελέσματα .

 3. Για να ξεκινήσετε να προσθέτετε μαθητές στη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + N για να ανοίξετε το παράθυρο Λεπτομέρειες φοιτητή , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "όνομα" και πληκτρολογήστε το όνομα του φοιτητή.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Επώνυμο". Πληκτρολογήστε το επώνυμο του φοιτητή.

 5. Για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός και προς τα πίσω στο παράθυρο Λεπτομέρειες σπουδαστών , πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB. Υπάρχουν 2 είδη πεδίων:

  • Στα περισσότερα πεδία, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε τις πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, για παράδειγμα το φοιτητικό αναγνωριστικό ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πεδίο ημερομηνία γέννησης , όταν πληκτρολογείτε την ημερομηνία και πατάτε το πλήκτρο ENTER, για παράδειγμα 2 Φεβρουαρίου 2006, η Access τη μετατρέπει αυτόματα στη σωστή μορφή ημερομηνίας.

  • Εάν ακούσετε τη φράση "σύνθετο πλαίσιο" ή "σύνθετο, επεξεργασία" μετά το όνομα του πεδίου, για παράδειγμα επίπεδο ή ειδικές περιστάσεις, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις πληροφορίες ή να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να ανοίξετε το μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες τιμές, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή μιας επιλογής στο μενού ειδικές περιστάσεις και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε.

  Σημείωση: Το κουμπί " κάντε κλικ στο χάρτη " λειτουργεί μόνο αφού έχετε εισαγάγει τις πληροφορίες διεύθυνσης του φοιτητή. Ανοίγει τη θέση στο Bing χάρτες στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

 6. Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες του φοιτητή και να αρχίσετε να προσθέτετε τον επόμενο μαθητή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F6, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση και δημιουργία, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 7. Για να διακόψετε την προσθήκη φοιτητών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F6, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κλείσιμο, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση επιστρέφει στη φόρμα λίστας φοιτητών .

 8. Για να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε ALT + F, S.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, μεταβείτε στο θέμα χρήση του προτύπου βάσης δεδομένων της Access για σπουδαστές. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε και να φιλτράρετε σπουδαστές, να παρακολουθείτε τη συμμετοχή των μαθητών, να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε στήλες και να αντιστοιχίσετε διευθύνσεις σπουδαστών.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για έναρξη της Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία μιας φόρμας σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία μιας αναφοράς σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία ερωτήματος σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Access

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×