Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία πινάκων σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Access με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε πίνακες σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή Access. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Επίσης θα μάθετε πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε, μετονομάστε και διαγράψτε τους πίνακες.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το πληκτρολόγιο επανέρχεται από προεπιλογή στην τυπική διάταξη. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows ταυτόχρονα με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+ N. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου, Τυπική." Για να αλλάξετε τη διάταξη σε Παλαιού τύπου, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Παλαιού τύπου, Επιλέχτηκε". Οι νέες εντολές του Αφηγητή δεν θα είναι διαθέσιμες στη διάταξη πληκτρολογίου παλαιού τύπου, εάν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για εντολές παλαιού τύπου έρχονται σε διένεξη με εκείνες που χρησιμοποιούνται στις νέες δυνατότητες του Αφηγητή.

Σε αυτό το θέμα

Πίνακες της Access

Οι πίνακες είναι απαραίτητα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων, επειδή περιέχουν όλες τις πληροφορίες ή τα δεδομένα. Για παράδειγμα, μια βάση δεδομένων για μια επιχείρηση μπορεί να έχει έναν πίνακα επαφών όπου αποθηκεύονται τα ονόματα των προμηθευτών, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι αριθμοί τηλεφώνου. Προτού δημιουργήσετε πίνακες, εξετάστε τις απαιτήσεις σας και προσδιορίστε όλους τους πίνακες που μπορεί να χρειαστείτε. Για βοήθεια σχετικά με τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων.

Σχεσιακή βάση δεδομένων, όπως Access, συνήθως έχει πολλά λογικά συνδεδεμένους πίνακες. Σε μια σωστά σχεδιασμένη βάση δεδομένων, κάθε πίνακας αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως υπαλλήλων ή προϊόντων. Ένας πίνακας έχει εγγραφές (γραμμές), πεδία (στήλες) και τιμές πεδίων (κελιά) για κάθε εγγραφή.

 • Μια εγγραφή (γραμμή) περιέχει συγκεκριμένα δεδομένα, όπως πληροφορίες σχετικά με έναν συγκεκριμένο υπάλληλο ή προϊόν.

 • Ένα πεδίο (στήλη) περιέχει δεδομένα σχετικά με μια πτυχή του θέματος του πίνακα, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την τιμή.

 • Μια τιμή πεδίου (κελί) για μια εγγραφή περιέχει διαφορετικούς τύπους δεδομένων, όπως κείμενο, αριθμούς, ημερομηνίες και υπερ-συνδέσεις.

Παρόλο που ο πίνακας κάθε αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, οι πίνακες σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, όπως Access, αποθήκευση δεδομένων σχετικά με σχετικά θέματα. Για παράδειγμα, μπορεί να περιέχει μια βάση δεδομένων:

 • Έναν πίνακα πελατών που αναγράφει τους πελάτες της εταιρείας σας και τις διευθύνσεις

 • Έναν πίνακα προϊόντων που αναγράφει τα προϊόντα που εμπορεύεστε, μαζί με τις τιμές και τις εικόνες για κάθε στοιχείο

 • Έναν πίνακα παραγγελιών που παρακολουθεί τις παραγγελίες των πελατών

Για να συνδέσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικούς πίνακες, μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις. Μια σχέση είναι μια λογική σύνδεση ανάμεσα σε δύο πίνακες που έχουν ένα κοινό πεδίο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ πινάκων σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή Access, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης.

Προσθήκη πίνακα

 1. Ανοίξτε μια νέα ή υπάρχουσα βάση δεδομένων.

  Συμβουλή: Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενδέχεται να μην ξεκινά ανάγνωσης, μέχρι να πίνακα είναι ανοιχτό. Εάν ανοίξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων με ανοιχτό πίνακες, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει τον πίνακα επάνω από το παράθυρο περιήγησης.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + C, T, N. Προστίθεται ένα νέο πίνακα, και μπορείτε να ακούσετε: "Πίνακας X". Την εστίαση στο πρώτο κελί στο δεύτερο πεδίο. (Το προεπιλεγμένο όνομα στο πρώτο πεδίο είναι Αναγνωριστικό.)

 3. Εισαγωγή δεδομένων σε πίνακα ή να επικολλήσετε δεδομένα στον πίνακα από μια άλλη προέλευση, όπως ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Όταν εισαγάγετε μια τιμή πεδίου στο νέο πεδίο και μετακίνηση στην επόμενη τιμή πεδίου, η Access ονομάζει αυτόματα το πεδίο FieldX.

 4. Για να μετονομάσετε μια κεφαλίδα πεδίου (στήλης) στον πίνακα:

  1. Για να επιλέξετε το πεδίο, τοποθετήστε την εστίαση στο πεδίο και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+πλήκτρο διαστήματος.

  2. Για να ανοίξετε ένα μενού συντόμευσης, πατήστε το πλήκτρο Shift + F10.

  3. Πατήστε το πλήκτρο N. Η εστίαση θα μετακινηθεί στην κεφαλίδα του πεδίου και θα ακούσετε τη φράση "Απομάκρυνση από τα μενού, φύλλο δεδομένων, γραμμή Χ", το όνομα του πεδίου και "Τύπος και κείμενο". Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για το πεδίο.

  Συμβουλή: Τα χαρακτηριστικά ονόματα, όπως το όνομα προϊόντος ή τιμής, σας βοηθούν να γνωρίζετε τι περιέχει κάθε πεδίο χωρίς να δείτε τα περιεχόμενά της.

 5. Για να προσθέσετε ένα πεδίο (στήλη) στον πίνακα:

  1. Για να μετακινηθείτε στην πρώτη εγγραφή του πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Home.

  2. Για να μετακινηθείτε στην τελευταία εγγραφή του τελευταίου πεδίου στον πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+End.

  3. Για να μετακινηθείτε σε νέο πεδίο, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

  4. Για να μετακινηθείτε στην πρώτη εγγραφή του νέου πεδίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+επάνω βέλος.

  5. Εισαγάγετε τα δεδομένα σας. Όταν μετακινείστε σε ένα άλλο κελί, το νέο πεδίο προστίθεται με το προεπιλεγμένο όνομα Πεδίο Χ.

Αποθήκευση ενός πίνακα

Αφού δημιουργήσετε έναν πίνακα ή τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα πίνακα, θα πρέπει να τον αποθηκεύσετε.

 1. Για να αποθηκεύσετε έναν πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + S ή Alt + F.

  Κατά την πρώτη αποθήκευση ενός πίνακα, θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως και θα ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση ως, όνομα πίνακα άνω και κάτω τελεία, επεξεργασία, τύπος και κείμενο" και το όνομα του πίνακα.

  Σημειώσεις: 

  • Αν προσπαθήσετε να κλείσετε έναν πίνακα προτού τον αποθηκεύσετε, θα εμφανιστεί αυτόματα ένα παράθυρο διαλόγου και θα ακούσετε τη φράση "Θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη σχεδίαση για τον πίνακα Πίνακας Χ;" Η εστίαση είναι στο κουμπί Ναι. Για να αποθηκεύσετε τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Κατά την αποθήκευση αλλαγών σε έναν υπάρχοντα πίνακα, δίνεται στον πίνακα το όνομα που του δώσατε προηγουμένως. Για να μετονομάσετε τον πίνακα όταν τον αποθηκεύσετε, πατήστε το πλήκτρο F12. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως και μπορείτε να εισαγάγετε ένα νέο όνομα.

 2. Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακα. Κατά την αποθήκευση ενός πίνακα για πρώτη φορά, δώσετε ένα όνομα που περιγράφει τα δεδομένα που περιέχει. Για παράδειγμα, μπορείτε να ονομάσετε ένα πίνακα πελάτες, Απόθεμα τμήματα ή προϊόντα. Access σάς προσφέρει πολλές ευελιξία όταν θέλετε να ονομασία σας πίνακες σε εφαρμογές web, αλλά υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί:

  • Ένα όνομα πίνακα μπορεί να περιέχει έως 64 χαρακτήρες.

  • Αυτό μπορεί να περιλαμβάνουν οποιονδήποτε συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών, διαστημάτων και ειδικών χαρακτήρων, εκτός από τελεία (.), θαυμαστικό (!), αγκύλες ([]), αποτέλεσμα χώρο, αποτέλεσμα σύμβολο ίσον (=) ή τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες, όπως ένα χαρακτήρα επιστροφή.

  • Το όνομα δεν μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε από τους εξής χαρακτήρες: ' / \:; * ? "' < > | # < ΚΑΡΤΈΛΑ > {} % ~ &.

  Συμβουλή: Αποφασίστε σε μια συνθήκη ονοματοθεσίας για τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας, και χρησιμοποιήστε το με συνέπεια.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Μετονομασία πίνακα

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μετονομάσετε έναν πίνακα, όταν είναι ανοιχτό. Για να κλείσετε ένα ενεργό πίνακα, πατήστε το πλήκτρο F6 ή το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + W. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο περιήγησης.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, για να επιλέξετε τον πίνακα που θέλετε να μετονομάσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Πίνακες" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε αυτήν που θέλετε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Shift + F10.

 3. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο M και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Επεξεργασία μενού Leaving, πλαίσιο κειμένου μετονομασία,." Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "Μετονομασία κειμένου πλαίσιο, επεξεργασίας" ακολουθούμενο από το τρέχον όνομα.

 4. Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Διαγραφή πίνακα

 1. Στην προβολή φύλλου δεδομένων, κλείστε όλους τους πίνακες. Η εστίαση μεταφέρεται στο παράθυρο περιήγησης. Για να επιλέξετε τον πίνακα που θέλετε να διαγράψετε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Delete. Ανοίγει ένα παράθυρο που σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, και μπορείτε να ακούσετε "Θέλετε να διαγράψετε το X? πίνακα" του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "Microsoft Access παράθυρο διαλόγου, κουμπί Ναι." Η εστίαση είναι στο κουμπί Ναι.

 3. Για να διαγράψετε τον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σημείωση: Όταν βρίσκεστε σε προβολή σχεδίασης, για να μεταβείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων, πατήστε το πλήκτρο Alt, J + D, W και, στη συνέχεια, η. Για να μεταβείτε σε προβολή σχεδίασης, όταν βρίσκεστε σε προβολή φύλλου δεδομένων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, W και, στη συνέχεια, D.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ξεκινήστε την Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία ερωτήματος σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×