Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία παρουσίασης από ένα πρότυπο στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία παρουσίασης από ένα πρότυπο στο PowerPoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση από ένα προσχεδιασμένο πρότυπο. Μα τα πρότυπα μπορείτε να δημιουργείτε παρουσιάσεις με καλοσχεδιασμένη διευθέτηση των στοιχείων καθώς και με χρώμα, γραμματοσειρές, εφέ, στυλ και διάταξη, έτσι ώστε να μπορείτε να εστιάζετε στο περιεχόμενο και όχι στη σχεδίαση. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε προσιτά πρότυπα για να γίνει η παρουσίασή σας εύχρηστη για ευρύτερο κοινό.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, μεταβείτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Το PowerPoint 2016 προσφέρει πληθώρα προτύπων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να κάντε αναζήτηση για πρότυπα ή να χρησιμοποιήσετε αυτά που είναι άμεσα διαθέσιμα στο μενού προτύπων.

 1. Ανοίξτε το PowerPoint 2016. Το PowerPoint ανοίγει σε μια προβολή που δείχνει τις πρόσφατες παρουσιάσεις, ένα πεδίο αναζήτησης, πρότυπα και θέματα.

  Σημείωση: Εάν τροποποιείτε μια παρουσίαση σε "Κανονική" προβολή και θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα από ένα πρότυπο, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Χ για να μεταβείτε στο μενού Δημιουργία.

 2. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα πρότυπο, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Δ. Πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης, για παράδειγμα, προσβάσιμο, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν δεν θέλετε να αναζητήσετε πρότυπα, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

 3. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στα διαθέσιμα πρότυπα και θέματα. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 4. Για να επιλέξετε ένα πρότυπο ή θέμα, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου με τις λεπτομέρειες.

 5. Για να κάνετε λήψη και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το επιλεγμένο πρότυπο, πατήστε ξανά το πλήκτρο Enter.

  Η παρουσίαση ανοίγει και η εστίαση είναι στην πρώτη διαφάνεια. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο κειμένου του τίτλου, πατήστε το πλήκτρο Tab.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση από ένα υπάρχον πρότυπο. Μα τα πρότυπα μπορείτε να δημιουργείτε παρουσιάσεις με καλοσχεδιασμένη διευθέτηση των στοιχείων καθώς και με χρώμα, γραμματοσειρές, εφέ, στυλ και διάταξη, έτσι ώστε να μπορείτε να εστιάζετε στο περιεχόμενο και όχι στη σχεδίαση. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε προσιτά πρότυπα για να γίνει η παρουσίασή σας εύχρηστη για ευρύτερο κοινό.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Δημιουργία νέας παρουσίασης από πρότυπο

Το PowerPoint 2016 προσφέρει πληθώρα προτύπων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να κάντε αναζήτηση για πρότυπα ή να χρησιμοποιήσετε αυτά που είναι άμεσα διαθέσιμα στο μενού προτύπων.

Αναζήτηση ενός προτύπου και δημιουργία νέας παρουσίασης

 1. Ανοίξτε το PowerPoint. Ανοίγει μια σελίδα που δείχνει τις πρόσφατες παρουσιάσεις, ένα πεδίο αναζήτησης, πρότυπα και θέματα.

  Σημείωση: Εάν τροποποιείτε μια παρουσίαση σε "Κανονική" προβολή και θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά από ένα πρότυπο, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+P. Θα ακούσετε τη φράση: "Δημιουργία από πρότυπο".

 2. Για να αναζητήσετε ένα πρότυπο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση σε όλα τα πρότυπα" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης, όπως, για παράδειγμα, προσβάσιμο. Η λίστα των διαθέσιμων προτύπων ενημερώνεται κατά την πληκτρολόγηση.

 3. Για να μεταβείτε στο πρώτο πρότυπο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε το όνομα του πρώτου προτύπου.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στα πρότυπα και θέματα. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 5. Για να επιλέξετε και να κάνετε λήψη ενός προτύπου, πατήστε το πλήκτρο Return.

  Η παρουσίαση ανοίγει και η εστίαση είναι στην πρώτη διαφάνεια.

Δημιουργία μιας νέας παρουσίασης με χρήση του μενού προτύπων

 1. Ανοίξτε το PowerPoint. Ανοίγει μια σελίδα που δείχνει τις πρόσφατες παρουσιάσεις, ένα πεδίο αναζήτησης, πρότυπα και θέματα.

  Σημείωση: Εάν τροποποιείτε μια παρουσίαση σε "Κανονική" προβολή και θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά από ένα πρότυπο, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+P. Θα ακούσετε τη φράση: "Δημιουργία από πρότυπο".

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στο μενού προτύπων και θεμάτων. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 3. Για να επιλέξετε και να κάνετε λήψη ενός προτύπου, πατήστε το πλήκτρο Return.

  Η παρουσίαση ανοίγει και η εστίαση είναι στην πρώτη διαφάνεια.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση από ένα προσχεδιασμένο πρότυπο. Με τα πρότυπα μπορείτε να δημιουργείτε παρουσιάσεις με καλοσχεδιασμένη διευθέτηση των στοιχείων καθώς και με χρώμα, γραμματοσειρές, εφέ, στυλ και διάταξη, έτσι ώστε να μπορείτε να εστιάζετε στο περιεχόμενο και όχι στη σχεδίαση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint 2016 για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 1. Ανοίξτε το PowerPoint 2016 για iOS. Θα ακούσετε τη φράση "Κενή παρουσίαση" εάν βρεθείτε στην προβολή Δημιουργία που παραθέτει διαθέσιμα πρότυπα και θέματα ή τη φράση "Πρόσφατα, επικεφαλίδα" εάν βρεθείτε στην προβολή Πρόσφατα που εμφανίζει τις πιο πρόσφατες παρουσιάσεις σας.

 2. Κάντε ένα από εξής:

  • Στην προβολή Δημιουργία, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Στην προβολή Πρόσφατα, σύρετε ένα δάκτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης, μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Δημιουργία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κενή παρουσίαση". Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

   Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε από την προβολή επεξεργασίας στην προβολή Πρόσφατα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλείσιμο αρχείου, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν ακούσετε μια φωνητική ειδοποίηση που σας ζητά να αποθηκεύσετε την εργασία σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση αποσιωπητικών, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης μιας παρουσίασης, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint.

  Η παρουσίαση ανοίγει και η εστίαση είναι στη νέα διαφάνεια.

 3. Για να επεξεργαστείτε τη νέα διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρώτο στοιχείο κράτησης θέσης στη διαφάνεια, για παράδειγμα, "Πλαίσιο κειμένου τίτλου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το επιλέξετε. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήστε το κείμενο.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα προσβάσιμο πρότυπο με το PowerPoint 2016 για iOS, θα πρέπει να αποθηκεύσετε μια κενή παρουσίαση, χρησιμοποιώντας ένα προσβάσιμο πρότυπο σε ένα αποθετήριο cloud όπως το OneDrive χρησιμοποιώντας την έκδοση για υπολογιστές του PowerPoint 2016. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε την αποθηκευμένη προσβάσιμη παρουσίαση στο PowerPoint 2016 για iOS για επεξεργασία.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση από ένα προσχεδιασμένο πρότυπο. Με τα πρότυπα μπορείτε να δημιουργείτε παρουσιάσεις με καλοσχεδιασμένη διευθέτηση των στοιχείων καθώς και με χρώμα, γραμματοσειρές, εφέ, στυλ και διάταξη, έτσι ώστε να μπορείτε να εστιάζετε στο περιεχόμενο και όχι στη σχεδίαση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

 1. Ανοίξτε το PowerPoint για Android.

  Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε από την προβολή "Μικρογραφία" στο μενού Αρχείο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Αρχείο', ανοιχτό".

  Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε από την προβολή Επεξεργασία στο μενού Αρχείο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μη επιλεγμένο, κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί Αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Αρχείο' "Άνοιγμα'".

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Δημιουργία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κενή παρουσίαση".

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή "Μικρογραφία" και η εστίαση είναι στη νέα διαφάνεια.

 4. Για να ξεκινήσετε να επεξεργάζεστε τη νέα διαφάνεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, διαφάνεια ένα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η διαφάνεια ανοίγει στην προβολή "Επεξεργασία".

Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα προσβάσιμο πρότυπο με το PowerPoint για Android, θα πρέπει να αποθηκεύσετε μια κενή παρουσίαση, χρησιμοποιώντας ένα προσβάσιμο πρότυπο σε ένα αποθετήριο cloud όπως το OneDrive χρησιμοποιώντας την έκδοση για υπολογιστές του PowerPoint 2016. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε την αποθηκευμένη προσβάσιμη παρουσίαση στο PowerPoint για Android για επεξεργασία.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση από ένα προσχεδιασμένο πρότυπο. Με τα πρότυπα μπορείτε να δημιουργείτε παρουσιάσεις με καλοσχεδιασμένη διευθέτηση των στοιχείων καθώς και με χρώμα, γραμματοσειρές, εφέ, στυλ και διάταξη, έτσι ώστε να μπορείτε να εστιάζετε στο περιεχόμενο και όχι στη σχεδίαση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint Mobile, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint Mobile για Windows 10.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 1. Ανοίξτε το PowerPoint Mobile. Μεταβείτε στην προβολή Πρόσφατα που εμφανίζει τις πιο πρόσφατες παρουσιάσεις.

  Σημείωση: Για να μετακινηθείτε από την προβολή "Μικρογραφία" στο μενού Αρχείο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα 'Backstage'".

  Σημείωση: Για να μετακινηθείτε από την προβολή επεξεργασίας στο μενού Αρχείο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εντολές γρήγορης πρόσβασης, απενεργοποιημένο, κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα 'Backstage'".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Δημιουργία'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Δημιουργία, Κενή παρουσίαση".

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το πρότυπο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή "Μικρογραφία" και η εστίαση είναι στη νέα διαφάνεια.

 4. Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία της νέας διαφάνειας, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Πλήκτρο μενού περιβάλλοντος". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Επεξεργασία'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η διαφάνεια ανοίγει στην προβολή "Επεξεργασία".

Συμβουλή: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα προσβάσιμο πρότυπο με το PowerPoint Mobile, θα πρέπει να αποθηκεύσετε μια κενή παρουσίαση, χρησιμοποιώντας ένα προσβάσιμο πρότυπο σε ένα αποθετήριο cloud όπως το OneDrive χρησιμοποιώντας την έκδοση για υπολογιστές του PowerPoint 2016. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε την αποθηκευμένη προσβάσιμη παρουσίαση στο PowerPoint Mobile για επεξεργασία.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δημιουργήσετε μια παρουσίαση από ένα προσχεδιασμένο πρότυπο. Μα τα πρότυπα μπορείτε να δημιουργείτε παρουσιάσεις με καλοσχεδιασμένη διευθέτηση των στοιχείων καθώς και με χρώμα, γραμματοσειρές, εφέ, στυλ και διάταξη, έτσι ώστε να μπορείτε να εστιάζετε στο περιεχόμενο και όχι στη σχεδίαση.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint Online.

 1. Ανοίξτε το PowerPoint 2016. Ανοίγει μια σελίδα που δείχνει τις πρόσφατες παρουσιάσεις, πρότυπα και θέματα. Η εστίαση είναι σε ένα νέο, κενό πρότυπο παρουσίασης.

  Συμβουλή: Εάν επεξεργάζεστε ήδη μια παρουσίαση σε κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+λογότυπο των Windows κλειδιού+Α, Χ για να ανοίξετε το μενού Δημιουργία.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στα πρότυπα και τα θέματα. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 3. Για να επιλέξετε και να ανοίξετε ένα πρότυπο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η παρουσίαση ανοίγει στην "Κανονική" προβολή.

 4. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο κειμένου του τίτλου, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Πίνακας διαφανειών" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab και να ακούσετε τη φράση "Κέντρο κράτησης θέσης τίτλου". Για να επεξεργαστείτε το πλαίσιο κράτησης θέσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προβολή της παρουσίασής σας με το PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×