Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία νέου έργου στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία νέου έργου στο Project

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Project με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε τις βασικές βασικές εργασίες. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα νέο έργο, να προσθέτετε εργασίες, να εκχωρείτε πόρους, να εκτυπώνετε το έργο σας και πολλά άλλα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Project και δημιουργία κενού έργου

Η έναρξη ενός νέου έργου στο Project είναι απλή.

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows. Θα ακούσετε τη φράση: "Cortana, πλαίσιο αναζήτησης".

 2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του Project, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Project, εφαρμογή υπολογιστή".

 3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε το Project. Ανοίγει εμφανίζοντας μια λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων έργων και προτύπων έργων. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κενό έργο".

 4. Για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Προσθήκη εργασιών και εκχώρηση πόρων

Ανοίγει το νέο έργο στην προβολή Γράφημα Gantt, η οποία είναι η απλούστερη προβολή για εργασία.

 1. Όταν ανοίγετε ένα κενό έργο, η εστίαση είναι στην επάνω αριστερή γωνία του γραφήματος. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Επικεφαλίδα στήλης, όνομα εργασίας, επιλεγμένο," και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα της πρώτης εργασίας σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "κεφαλίδα στήλης, ονόματα πόρων" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του πόρου που θέλετε να χειριστεί αυτή την εργασία.

  Συμβουλή: Το όνομα του πόρου είναι συνήθως το όνομα ενός ατόμου ή μιας ομάδας, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε θελήσετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ολοκληρώσετε την προσθήκη της εργασίας. Η εστίαση μετακινείται στην επόμενη γραμμή, στη στήλη Ονόματα πόρων.

 4. Για να προσθέσετε μια άλλη εργασία, πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "κεφαλίδα στήλης, όνομα εργασίας" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομά της.

 5. Για να προσθέσετε έναν πόρο σε αυτή την εργασία, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Κεφαλίδα στήλης, ονόματα πόρων, επιλεγμένο", πληκτρολογήστε το όνομα του πόρου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Εάν προσθέτετε έναν πόρο που έχετε ήδη χρησιμοποιήσει σε μια προηγούμενη γραμμή, πρέπει να πληκτρολογήσετε μόνο τα πρώτα γράμματα του ονόματός του για Project να το προτείνετε. Εάν πατήσετε το πλήκτρο Enter θα συμπληρωθεί αυτόματα το προτεινόμενο όνομα.

 6. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, μέχρι να προσθέσετε όλες τις εργασίες και να εκχωρήσετε πόρους σε κάθε μία από αυτές.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών στην προβολή "Οργάνωση ομάδας"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή Οργάνωση ομάδας για τον προγραμματισμό των εργασιών που έχετε καθορίσει.

Σημείωση: Το JAWS δεν ανακοινώνει σωστά τα ονόματα πόρων ή εργασιών στην προβολή Οργάνωση ομάδας, επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Αφηγητή για τον προγραμματισμό των εργασιών.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Οργάνωση ομάδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+H, G και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο P. Θα ακούσετε: "Οργάνωση ομάδας, προβολή".

 2. Για να ακούσετε το όνομα του πρώτου πόρου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των πόρων.

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον τρέχοντα επιλεγμένο πόρο. Θα ακούσετε το όνομα της εργασίας, ακολουθούμενο από τη φράση "Μη προγραμματισμένη εργασία". Εάν ο πόρος διαθέτει πολλές εργασίες που έχουν ανατεθεί σε αυτόν, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσά τους.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F2 για να ανοίξετε το παράθυρο Πληροφορίες εργασίας για την τρέχουσα επιλεγμένη εργασία.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Έναρξη, με δυνατότητα επεξεργασίας, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε Alt+κάτω βέλος για να ανοίξετε την επιλογή ημερομηνίας.

 6. Πατήστε το πλήκτρο T για να ορίσετε τη σημερινή ημερομηνία ως ημερομηνία έναρξης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να βρείτε τη σωστή ημερομηνία. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Ο Αφηγητής εκφωνεί την επιλεγμένη ημερομηνία.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Λήξη, με δυνατότητα επεξεργασίας, επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος για να ανοίξετε την επιλογή ημερομηνίας.

 8. Πατήστε το πλήκτρο T για να ορίσετε τη σημερινή ημερομηνία ως ημερομηνία λήξης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να βρείτε τη σωστή ημερομηνία. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Ο Αφηγητής εκφωνεί την επιλεγμένη ημερομηνία.

 9. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία της εργασίας. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει το όνομα του πόρου, το όνομα της εργασίας και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης που μόλις επιλέξατε.

  Συμβουλή: Εάν κατά λάθος έχετε προγραμματίσει εργασίες που επικαλύπτονται, θα ακούσετε τη φράση "Υπερ-ανάθεση". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F2 ξανά και επαναπρογραμματίστε την εργασία.

 10. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για όλες τις μη προγραμματισμένες εργασίες.

Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στην προβολή Γράφημα Gantt, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+H, G και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο G.

Αποθήκευση ενός έργου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το έργο σας στον υπολογιστή σας ή σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου.

Σημείωση: Το JAWS δεν ανακοινώνει τις θέσεις αποθήκευσης σωστά, επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Αφηγητή για να αποθηκεύσετε το έργο σας για πρώτη φορά.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F, A.

 2. Κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με το σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το έργο:

  • Πατήστε το πλήκτρο N για να συγχρονίσετε το έργο με το SharePoint.

  • Πατήστε το πλήκτρο κ για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο OneDrive.

  • Πατήστε το πλήκτρο S για να αποθηκεύσετε το έργο στην τοποθεσία OneDrive ή SharePoint.

  • Πατήστε το πλήκτρο C για να αποθηκεύσετε το έργο στον υπολογιστή σας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη θέση αποθήκευσης, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα κάτω και επάνω βέλους για να επιλέξετε σε ποιο ακριβώς σημείο στην επιλεγμένη θέση είναι αποθηκευμένο το έργο – για παράδειγμα, ποιον φάκελο στον υπολογιστή σας θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Όταν βρείτε τη σωστή επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Συμβουλή: Αφού αποθηκεύσετε το έργο σας μία φορά, μπορείτε να αποθηκεύσετε γρήγορα τυχόν αλλαγές σε αυτό, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S.

Εκτύπωση έργου

Ίσως χρειαστεί να εκτυπώσετε το γράφημα του έργου σας για να το δείξετε σε κάποιον.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F, P, I. Θα ακούσετε τη φράση: "Ποιος εκτυπωτής".

 2. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων εκτυπωτών. Όταν βρείτε τη σωστή επιλογή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε τον εκτυπωτή.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + P, P για να εκτυπώσετε το έργο σας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξέταση ή επεξεργασία ενός υπάρχοντος έργου στο Project

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Χρησιμοποιήστε το Project για το web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο, να προσθέσετε εργασίες και να εκχωρήσετε πόρους. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Project για το web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή το Project για το web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαφορετικές από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις όπως F1 (Help) και Ctrl + O (Open) ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web – όχι Project για το web.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα έργου και δημιουργία έργου

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web, μεταβείτε στο portal.office.com ή στο login.microsoftonline.com και πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας στο Microsoft 365.

 2. Για να ανοίξετε το Project για το web, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "σύνδεση έργου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. τοProject ανοίγει σε Αρχική σελίδα του Project.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα έργο, στο Αρχική σελίδα του Project, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "πατήστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε ένα έργο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει η προβολή πλέγματος του νέου έργου.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "έργο χωρίς τίτλο" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το παράθυρο λεπτομερειών έργου ανοίγει με την εστίαση στο πεδίο όνομα έργου. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο έργο.

 5. Για να εισαγάγετε μια ημερομηνία έναρξης για το έργο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έναρξη", ακολουθούμενη από την τρέχουσα ημερομηνία και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε την επιλογή ημερομηνίας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να εντοπίσετε την ημερομηνία έναρξης και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιβεβαιώσετε.

Προσθήκη εργασιών και εκχώρηση πόρων

Ένα από τα πρώτα βήματα για τη διαχείριση ενός έργου είναι να προσθέσετε τις εργασίες που θα ολοκληρώσουν το έργο σας. Η λίστα των εργασιών σας μπορεί να είναι τόσο απλή όσο μια λίστα ελέγχου των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν ή μπορεί να είναι κάπως πιο μπλεγμένη, με ημερομηνίες έναρξης και λήξης, σχέσεις με άλλες εργασίες και άλλες σχετικές πληροφορίες εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προβολή και την επεξεργασία λεπτομερειών εργασιών στο Project.

 1. Ανοίξτε το έργο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια εργασία και να εκχωρήσετε πόρους.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας εργασίας, όνομα" και πληκτρολογήστε ένα όνομα για την εργασία σας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "ανάθεση σε", πληκτρολογήστε το όνομα του χρήστη στον οποίο θέλετε να αναθέσετε την εργασία, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα των χρηστών που ταιριάζουν και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εκχωρήσετε το χρήστη στο έργο σας. Επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να εκχωρηθούν όλοι οι χρήστες που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ESC για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "διάρκεια" και εισαγάγετε τη διάρκεια για την εργασία, όπως 90 λεπτά ή 2 εβδομάδες.

  Σημείωση: Οι διάρκειες των εργασιών μπορούν να καταχωρηθούν σε λεπτά, ώρες, ημέρες, εβδομάδες ή μήνες ή σε συντετμημένες φόρμες, όπως 2D ή 4H. Εάν δεν συμπεριλάβετε μια μονάδα χρόνου με τη διάρκεια, η προεπιλογή είναι "ημέρες".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προβολή και την επεξεργασία λεπτομερειών εργασιών στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία ομάδας στο Project

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Χρησιμοποιήστε το Project Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο, να προσθέσετε εργασίες, να εκχωρήσετε πόρους, να εκτυπώσετε το έργο σας και πολλά άλλα. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Project Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Project Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Project Online.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του Project Online και δημιουργία έργου

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web, μεταβείτε στο portal.office.com ή στο login.microsoftonline.com και πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας στο Microsoft 365.

  Σημείωση: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Project Online, ανατρέξτε στο θέμα Είσοδος στο Project Online.

 2. Για να ανοίξετε την εφαρμογή Project Online, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "σύνδεση έργου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. τοProject ανοίγει στην Αρχική σελίδα.

 3. Για να δημιουργήσετε ένα έργο, στην Αρχική σελίδα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "πίνακας, δημιουργία ή εισαγωγή έργων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει η σελίδα Δημιουργία νέου έργου και ακούτε τη φράση: "εταιρικό έργο, για το πότε θέλετε περισσότερο έλεγχο του έργου".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε ένα εταιρικό έργο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "επόμενο, σύνδεση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών του SharePoint, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "λίστα εργασιών του SharePoint, για το πότε θέλετε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν και να επεξεργάζονται εργασίες" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "επόμενο, σύνδεση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με κάθε έργο, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία έργου στο Project Web App.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα του έργου ή άλλες λεπτομέρειες (εάν απαιτείται). Για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων, πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει την περιγραφή του πεδίου καθώς μετακινείστε.

 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "Τέλος, σύνδεση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Άνοιγμα υπάρχοντος έργου

Ανοίξτε οποιοδήποτε από τα υπάρχοντα έργα σας από το Κέντρο έργων για να το επεξεργαστείτε και, για παράδειγμα, να προσθέσετε νέες εργασίες.

 1. Στην Αρχική σελίδα του Project Online, για να ανοίξετε το Κέντρο έργων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "σύνδεση έργων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Στο Κέντρο έργων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το έργο που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε. Ο αφηγητής ανακοινώνει το όνομα του έργου, ακολουθούμενο από το "άνοιγμα στο μενού".

 3. Μετά την επιλογή του έργου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6. Θα ακούσετε τη φράση: "καρτέλα" Αναζήτηση ".

 4. Για να ανοίξετε το έργο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άνοιγμα, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "στο πρόγραμμα περιήγησης για επεξεργασία, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Ανοίγει η σελίδα του Project.

Προσθήκη εργασιών και εκχώρηση πόρων

Ένα από τα πρώτα βήματα για τη διαχείριση ενός έργου είναι να προσθέσετε τις εργασίες που θα ολοκληρώσουν το έργο σας. Η λίστα των εργασιών σας μπορεί να είναι τόσο απλή όσο μια λίστα ελέγχου των πραγμάτων που πρέπει να γίνουν ή μπορεί να είναι κάπως πιο μπλεγμένη, με ημερομηνίες έναρξης και λήξης, σχέσεις με άλλες εργασίες και άλλες σχετικές πληροφορίες εργασίας.

Δημιουργία νέας εργασίας σε ένα έργο λίστας εργασιών του SharePoint

Προσθέστε μια απλή λίστα ελέγχου των εργασιών σε ένα έργο της λίστας εργασιών του SharePoint.

 1. Ανοίξτε το έργο για επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες στο θέμα Άνοιγμα υπάρχοντος έργου. Η Αρχική σελίδα του Project ανοίγει και θα ακούσετε τη φράση: "Αρχική σελίδα", ακολουθούμενη από το όνομα του έργου.

 2. Στην Αρχική σελίδα του Project, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη εργασίας, σύνδεση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο " όνομα εργασίας " και ακούτε: "απαιτούμενο πεδίο" όνομα εργασίας ". Πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας που θέλετε.

 4. Για να προσθέσετε μια ημερομηνία έναρξης, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "ημερομηνία έναρξης, επεξεργασία" και πληκτρολογήστε την ημερομηνία.

 5. Για να προσθέσετε μια προθεσμία, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "προθεσμία, επεξεργασία" και πληκτρολογήστε την ημερομηνία.

 6. Για να αναθέσετε την εργασία σε έναν πόρο, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "ανάθεση σε, επεξεργασία" και πληκτρολογήστε το όνομα του πόρου που θα λειτουργεί στην εργασία.

  Αυτή η λίστα με τους προτεινόμενους πόρους εμφανίζεται ενώ πληκτρολογείτε. Για να επιλέξετε μια πρόταση από τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την πρόταση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Συμβουλή: Το όνομα του πόρου είναι συνήθως το όνομα ενός ατόμου ή μιας ομάδας, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε θελήσετε.

 7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εργασία προστίθεται στη λίστα εργασιών σας και η εστίαση μετακινείται στην Αρχική σελίδα του Project.

Δημιουργία νέας εργασίας σε εταιρικό έργο

Εάν έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα στο Project Online, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μια νέα εργασία σε ένα εταιρικό έργο.

 1. Ανοίξτε το εταιρικό έργο για επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες στο θέμα Άνοιγμα υπάρχοντος έργου. Η σελίδα " Προγραμματισμός έργου" ανοίγει την καταχώρηση όλων των τρεχουσών εργασιών σας και θα ακούσετε τη φράση: "Λεπτομέρειες έργου, σελίδα, χρονοδιάγραμμα".

 2. Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία, εισαγάγετε τις πληροφορίες εργασίας στην κενή γραμμή στο κάτω μέρος της λίστας εργασιών.

 3. Για να προσθέσετε ένα όνομα εργασίας σε μια κενή γραμμή, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλεγμένο, επεξεργάσιμο, κεφαλίδα στήλης, όνομα εργασίας", πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα της εργασίας.

 4. Για να καθορίσετε τη διάρκεια της εργασίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλεγμένο, επεξεργάσιμο, κεφαλίδα στήλης, διάρκεια", πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διάρκεια.

 5. Για να καθορίσετε την ημερομηνία έναρξης της εργασίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλεγμένο, επεξεργάσιμο, κεφαλίδα στήλης, Έναρξη", πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημέρα έναρξης.

 6. Για να καθορίσετε την ημερομηνία λήξης της εργασίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλεγμένο, επεξεργάσιμο, κεφαλίδα στήλης, τέλος", πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης.

 7. Για να αντιστοιχίσετε πόρους στην εργασία, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλεγμένο, επεξεργάσιμο, κεφαλίδα στήλης, ονόματα πόρων" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος για να περιηγηθείτε στη λίστα πόρων. Για να επιλέξετε έναν πόρο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Αφού επιλέξετε τους πόρους που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση: Πριν από την ανάθεση πόρων, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια ομάδα. Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα στο Project Online, ανατρέξτε στο θέμα χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία μιας ομάδας στο Project.

 8. Για να επιλέξετε μεταξύ του αυτόματου ή μη αυτόματου προγραμματισμού μιας εργασίας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προγραμματίσετε με μη αυτόματο τρόπο την εργασία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + M.

  • Για να προγραμματίσετε αυτόματα την εργασία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + A.

  Σημείωση: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον αυτόματο ή μη αυτόματο προγραμματισμό μιας εργασίας σε Project Online, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή μεταξύ αυτόματου ή μη αυτόματου προγραμματισμού μιας εργασίας.

 9. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη της εργασίας, για να κλείσετε και να επιλέξετε ξανά το έργο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6. Θα ακούσετε τη φράση: "καρτέλα" Αναζήτηση ". Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' κλείσιμο '" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου και ακούτε τη φράση "Κλείσιμο παραθύρου διαλόγου". Πατήστε ξανά το πλήκτρο ENTER.

  Η εστίαση μετακινείται στο Κέντρο έργων.

Αποθήκευση και δημοσίευση έργου

Αφού δημιουργήσετε ένα εταιρικό έργο στο Project Online ή αφού έχετε κάνει αλλαγές σε αυτό, πρέπει να δημοσιεύσετε το έργο. Δημοσιεύοντας το έργο παρέχετε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σε άλλους χρήστες, όπως στα μέλη της ομάδας στα οποία έχουν ανατεθεί εργασίες του έργου. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας χωρίς να τις δημοσιεύσετε για προβολή από άλλους.

 1. Ανοίξτε το εταιρικό έργο για επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες στο θέμα Άνοιγμα υπάρχοντος έργου. Ανοίγει η σελίδα " χρονοδιάγραμμα έργου".

 2. Αφού κάνετε αλλαγές στο έργο σας, για να το αποθηκεύσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + S. Το έργο αποθηκεύεται και ακούτε τη φράση: "η αποθήκευση ολοκληρώθηκε με επιτυχία".

 3. Εάν είστε έτοιμοι να δημοσιεύσετε τις αλλαγές, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "καρτέλα Αναζήτηση". Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "δημοσίευση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το έργο δημοσιεύεται.

Εκτύπωση έργου

Ίσως χρειαστεί να εκτυπώσετε το χρονοδιάγραμμα του έργου σας από ένα εταιρικό έργο για να το εμφανίσετε σε κάποιον.

 1. Ανοίξτε το εταιρικό έργο σύμφωνα με τις οδηγίες στο θέμα Άνοιγμα υπάρχοντος έργου. Ανοίγει η σελίδα " χρονοδιάγραμμα έργου".

 2. Για να εκτυπώσετε το χρονοδιάγραμμα του έργου σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + O. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του έργου, ακολουθούμενο από το "παράθυρο διαλόγου" Εκτύπωση ".

 3. Για να επιλέξετε μια επιλογή εκτύπωσης, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές του παραθύρου διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο TAB. Για να αναπτύξετε τα μενού επιλογών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κάτω βέλος. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Για να εκτυπώσετε, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Εκτύπωση '" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξέταση ή επεξεργασία ενός υπάρχοντος έργου στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία ομάδας στο Project

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×