Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Outlook

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρήση Outlook με το πληκτρολόγιο και οθόνη πρόγραμμα ανάγνωσης για να δημιουργήσετε γρήγορα με κουκκίδες και αρίθμηση λιστών σε διάφορα στυλ.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε το μενού στυλ κουκκίδων, πατήστε Ζ, Ο.

  • Για να ανοίξετε το μενού στυλ αρίθμησης, πατήστε Ν.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να βρείτε το στυλ κουκκίδων ή αριθμών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, "Συμπαγής κύκλος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Δημιουργείται το πρώτο στοιχείο στη λίστα και η εστίαση μετακινείται σε αυτό.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του στοιχείου λίστας.

 4. Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Η εστίαση μετακινείται σε μια κενή γραμμή κάτω από τη λίστα. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Νέα γραμμή". Στο JAWS, θα ακούσετε απλώς "Enter".

Δημιουργία ένθετης λίστας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια λίστα, όπως ένθετη κουκκίδων σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση σε μια λίστα με αρίθμηση στυλ διάρθρωσης.

 1. Από μια υπάρχουσα λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο που θα προηγείται της ένθετης λίστας και πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας μετά από αυτό.

 2. Με το δρομέα στην αρχή της γραμμής για το νέο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το Outlook αυξάνει αυτόματα την εσοχή για αυτό το στοιχείο και το κάνει αυτόματα μέρος μια ένθετης λίστας.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του πρώτου στοιχείου ένθετης λίστας.

 4. Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο ένθετης λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης για το στοιχείο ένθετης λίστας βασίζεται στο στυλ του γονικού του στοιχείου. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα στυλ σε οποιοδήποτε διαθέσιμο στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης.

Αλλαγή των εσοχών μιας λίστας

 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αύξηση εσοχής ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο μακριά από το περιθώριο, πατήστε το πλήκτρο Alt + H, Α, να.

  • Μείωση εσοχής ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο κοντά στο περιθώριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, Α, O.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε το μενού στυλ κουκκίδων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, U.

  • Για να ανοίξετε το μενού στυλ αρίθμησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, N.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να βρείτε το στυλ κουκκίδων ή αριθμών που θέλετε να αλλάξετε, για παράδειγμα, "Κενός κύκλος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το στυλ όλων των στοιχείων λίστας πρώτου επιπέδου αλλάζει ώστε να ταιριάζει.

Σημείωση: Εάν η λίστα σας περιέχει ένθετες λίστες, τα στυλ τους δεν επηρεάζονται από αυτό. Πρέπει να τοποθετήσετε το δρομέα μέσα στην ένθετη λίστα για να αλλάξετε το στυλ της ξεχωριστά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε το Outlook 2016 για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να δημιουργήσετε γρήγορα λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση με διάφορα στυλ.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος στο Outlook, στην αρχή μιας νέας γραμμής, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ξεκινήστε μια λίστα με κουκκίδες, πληκτρολογήστε * (αστερίσκος) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Δημιουργείται αυτόματα ένα στοιχείο λίστας με κουκκίδες συμπαγούς κύκλου.

  • Για να ξεκινήσετε μια λίστα με αρίθμηση, πληκτρολογήστε 1. (τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από μια τελεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Δημιουργείται αυτόματα ένα στοιχείο λίστας με αρίθμηση.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του στοιχείου λίστας.

 3. Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και πληκτρολογήστε το κείμενό του.

 4. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Η εστίαση μετακινείται σε μια κενή γραμμή κάτω από τη λίστα. Θα ακούσετε τη φράση: "Νέα γραμμή".

Δημιουργία ένθετης λίστας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια λίστα, όπως ένθετη κουκκίδων σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση σε μια λίστα με αρίθμηση στυλ διάρθρωσης.

 1. Από μια υπάρχουσα λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο που θα προηγείται της ένθετης λίστας και πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας μετά από αυτό.

 2. Με το δρομέα στην αρχή της γραμμής για το νέο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το Outlook αυξάνει αυτόματα την εσοχή για αυτό το στοιχείο και το κάνει αυτόματα μέρος μια ένθετης λίστας.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του πρώτου στοιχείου ένθετης λίστας.

 4. Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο ένθετης λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και πληκτρολογήστε το κείμενό του.

Το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης για το στοιχείο ένθετης λίστας βασίζεται στο στυλ του γονικού του στοιχείου. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα στυλ σε οποιοδήποτε διαθέσιμο στυλ κουκκίδων ή αριθμών.

Αλλαγή των εσοχών μιας λίστας

 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε "Μήνυμα, επιλεγμένο, καρτέλα" και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αυξήσετε την εσοχή ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο μακριά από το περιθώριο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αύξηση εσοχής'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να μειώσετε την εσοχή ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο κοντά στο περιθώριο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Μείωση εσοχής'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Η εστίαση παραμένει στη γραμμή εργαλείων.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε "Μήνυμα, επιλεγμένο, καρτέλα" και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε ένα νέο στυλ κουκκίδας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουκκίδες, κουμπί μενού". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control+Option+Shift+M. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στα στυλ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εφαρμόσετε το στυλ που έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη στιγμή.

  • Για να επιλέξετε ένα νέο στυλ αρίθμησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αρίθμηση, κουμπί μενού". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control+Option+Shift+M. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στα στυλ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εφαρμόσετε το στυλ που έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το μενού κλείνει και η εστίαση παραμένει στη γραμμή εργαλείων.

Σημείωση: Εάν η λίστα σας περιέχει ένθετες λίστες, τα στυλ τους δεν επηρεάζονται από αυτό. Πρέπει να τοποθετήσετε το δρομέα μέσα στην ένθετη λίστα για να αλλάξετε το στυλ της ξεχωριστά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρήση Outlook 2016 με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, παραθέτει τα ενσωματωμένα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε γρήγορα με κουκκίδες και αρίθμηση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος Outlook, κατά την έναρξη της μια νέα γραμμή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "κουμπί" περισσότερες επιλογές ", κουμπί συμπτυγμένες, πατήστε δύο φορές για να το αναπτύξετε." Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανάπτυξη του μενού Περισσότερες επιλογές. Μπορείτε να ακούσετε: "Απόρριψη, κουμπί."

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ξεκινήσετε μια λίστα με κουκκίδες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Απενεργοποίηση, κουκκίδες, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Δημιουργείται ένα στοιχείο λίστας κουκκίδων γέμισμα κύκλο.

  • Για να ξεκινήσετε μια λίστα με αρίθμηση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Απενεργοποίηση αρίθμησης, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Δημιουργείται ένα στοιχείο λίστας με αρίθμηση.

  Η εστίαση μετακινείται στο κυρίως σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Πληκτρολογήστε τη λίστα στοιχείου κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα στοιχείο πληκτρολόγιο.

  Σημείωση: Εάν το στην οθόνη πληκτρολογίου δεν είναι διαθέσιμη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Περισσότερες επιλογές, αναπτυγμένη, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να συμπτύξετε το μενού Περισσότερες επιλογές.

 4. Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο της λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter στο το πληκτρολόγιο οθόνης.

 5. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές στη το πληκτρολόγιο οθόνης. Η εστίαση μετακινείται σε μια κενή γραμμή κάτω από τη λίστα.

Δημιουργία ένθετης λίστας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια λίστα, όπως ένθετη κουκκίδων σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση σε μια λίστα με αρίθμηση στυλ διάρθρωσης.

 1. Σε μια υπάρχουσα λίστα, πληκτρολογήστε το στοιχείο που θα πρέπει να προηγούνται από αυτήν τη λίστα ένθετη και πατήστε το πλήκτρο Enter στο το πληκτρολόγιο οθόνης για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας μετά από αυτό. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε ένα στοιχείο πληκτρολόγιο.

 2. Με το δρομέα στην αρχή της γραμμής για το νέο στοιχείο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "κουμπί" περισσότερες επιλογές ", κουμπί συμπτυγμένες, πατήστε δύο φορές για να το αναπτύξετε." Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανάπτυξη του μενού Περισσότερες επιλογές. Μπορείτε να ακούσετε: "Απόρριψη, κουμπί."

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " μορφή ".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Αύξηση εσοχής" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Outlook αυξάνει την εσοχή για αυτό το στοιχείο αυτόματα και σας επιτρέπει να αποτελεί τμήμα μια ένθετη λίστα.

 5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του πρώτου στοιχείου ένθετης λίστας.

 6. Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο ένθετη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Enter στο το πληκτρολόγιο οθόνης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο.

Σημείωση: Το στυλ κουκκίδων ή αρίθμησης για το στοιχείο λίστας ένθετη είναι με βάση το στυλ από το γονικό στοιχείο. Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα στυλ σε οποιαδήποτε διαθέσιμη στυλ κουκκίδων ή αριθμών. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων ή αριθμών.

Αλλαγή των εσοχών μιας λίστας

 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα. Για να επιλέξετε κείμενο, μεταβείτε στο κείμενο που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε τρεις φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Εάν, για παράδειγμα, που θέλετε να επιλέξετε μια παράγραφο, στο σώμα του μηνύματος, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε "Παραγράφων", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή δεξιά για να αναζητήσετε της παραγράφου που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε τρεις φορές την οθόνη. Αφού επιλέξετε την παράγραφο, κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "Τα στοιχεία".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "κουμπί" περισσότερες επιλογές ", κουμπί συμπτυγμένες, πατήστε δύο φορές για να το αναπτύξετε." Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανάπτυξη του μενού Περισσότερες επιλογές. Μπορείτε να ακούσετε: "Απόρριψη, κουμπί."

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " μορφή ".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε εσοχή προς τα δεξιά, ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο μακριά από το περιθώριο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "" Αύξηση εσοχής"" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να προσθέσετε εσοχή προς τα αριστερά ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο κοντά στο περιθώριο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μείωση εσοχής κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Η εσοχή έχει προστεθεί στη λίστα και μετακινεί την εστίαση στο κυρίως σώμα του μηνύματος.

Αλλαγή του στυλ των κουκκίδων ή της αρίθμησης

Εάν θέλετε να αλλάξετε το στυλ των υπαρχουσών κουκκίδων ή αρίθμησης, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε στυλ από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων ή αρίθμησης.

 1. Επιλέξτε μια λίστα ή μια ένθετη λίστα όπου θέλετε να αλλάξετε το στυλ. Για να επιλέξετε κείμενο, μεταβείτε στο κείμενο που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε τρεις φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με ένα δάχτυλο μέχρι να ακούτε: "κουμπί" περισσότερες επιλογές ", κουμπί συμπτυγμένες, πατήστε δύο φορές για να το αναπτύξετε." Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανάπτυξη του μενού Περισσότερες επιλογές. Μπορείτε να ακούσετε: "Απόρριψη, κουμπί."

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μορφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " μορφή ".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουκκίδες, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το υπομενού " κουκκίδες ".

  • Για να αλλάξετε το στυλ αρίθμησης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Αρίθμηση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το υπομενού " αρίθμηση ".

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά για να αναζητήσετε τα στυλ. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα στυλ καθώς μετακινείτε. Το επιλεγμένο στυλ δηλώνεται ως "επιλεγμένο". Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αφού επιλέξετε ένα νέο στυλ κλείνει το υπομενού και μετακινεί την εστίαση στο κυρίως σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Εάν η λίστα σας περιέχει ένθετες λίστες, τα στυλ τους δεν επηρεάζονται από αυτό. Πρέπει να τοποθετήσετε το δρομέα μέσα στην ένθετη λίστα για να αλλάξετε το στυλ της ξεχωριστά.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρήση Outlook Web App με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε γρήγορα με κουκκίδες και αρίθμηση λίστες κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος με την αλληλογραφία.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Αυτό το θέμα, προϋποθέτει ότι το Παράθυρο ανάγνωσης είναι απενεργοποιημένο.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook Web App εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Outlook Web App.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος Outlook, κατά την έναρξη της μια νέα γραμμή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Μορφή, <selected option>, το κουμπί".

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ξεκινήσετε μια λίστα με κουκκίδες, πατήστε το πλήκτρο βέλος δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουκκίδες" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Δημιουργείται ένα στοιχείο λίστας κουκκίδων γέμισμα κύκλο και μετακινεί την εστίαση στο κυρίως σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  • Για να ξεκινήσετε μια λίστα με αρίθμηση, πληκτρολογήστε 1. (τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από μια τελεία) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Δημιουργείται αυτόματα ένα στοιχείο λίστας με αρίθμηση.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του στοιχείου λίστας.

 4. Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και πληκτρολογήστε το κείμενό του.

 5. Για να ολοκληρώσετε τη λίστα, πιέστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Η εστίαση μετακινείται σε μια κενή γραμμή κάτω από τη λίστα.

Δημιουργία ένθετης λίστας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα μέσα σε μια λίστα, όπως ένθετη κουκκίδων σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση σε μια λίστα με αρίθμηση στυλ διάρθρωσης.

 1. Από μια υπάρχουσα λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο που θα προηγείται της ένθετης λίστας και πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο λίστας μετά από αυτό.

 2. Με το δρομέα στην αρχή της γραμμής για το νέο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το Outlook αυξάνει αυτόματα την εσοχή για αυτό το στοιχείο και το κάνει αυτόματα μέρος μια ένθετης λίστας.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του πρώτου στοιχείου ένθετης λίστας.

 4. Για να προσθέσετε ένα άλλο στοιχείο ένθετης λίστας, πατήστε το πλήκτρο Enter και πληκτρολογήστε το κείμενό του.

Αλλαγή των εσοχών μιας λίστας

 1. Επιλέξτε ολόκληρη τη λίστα.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να Αύξηση εσοχής ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο μακριά από το περιθώριο, πατήστε το πλήκτρο Tab.

  • Μείωση εσοχής ή να μετακινήσετε τη λίστα πιο κοντά στο περιθώριο, πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×