Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων και υποσέλιδων στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων και υποσέλιδων στο Word 2016

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Word με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο που περιέχει τις τυπικές πληροφορίες σε όλες τις σελίδες του εγγράφου σας, όπως αριθμούς σελίδων, τίτλο του εγγράφου, το όνομα της εταιρείας, συντάκτης και ημερομηνία. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Μπορείτε να προσθέσετε όποιο κείμενο θέλετε σε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο, όπως αριθμούς σελίδων ή ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εικόνα, όπως ένα λογότυπο εταιρείας.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια επικεφαλίδα στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N, η. Μπορείτε να ακούσετε "Ενσωματωμένα," ακολουθούμενο από τον αριθμό των τύπων διαθέσιμη κεφαλίδας και "Κενή κεφαλίδα".

  • Για να δημιουργήσετε ένα υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N, O. Μπορείτε να ακούσετε "Ενσωματωμένα," ακολουθούμενο από τον αριθμό των τύπων διαθέσιμη υποσέλιδου και "Κενή υποσέλιδου".

  Αλλάζει την εστίαση στο μενού, το οποίο παραθέτει διατάξεις κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab ή το κάτω πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα των διατάξεων. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε αυτήν που θέλετε.

  Η διάταξη που επιλέξατε ανοίγει στο χώρο κεφαλίδας και υποσέλιδου στο έγγραφό σας. Η εστίαση μετακινείται στο πρώτο κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας στη διάταξη που επιλέξατε. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το σώμα του εγγράφου σας ξανά μέχρι να κλείσετε την κορδέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος για να μετακινήσετε την εστίαση στην περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου. Θα ακούσετε το κείμενο κράτησης θέσης ακρόαση, όπως "Τίτλος εγγράφου" ή "Πληκτρολογήστε εδώ".

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 5. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου, εάν υπάρχει, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 6. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, H, C.

Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε μια κεφαλίδα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Κ, 1.

  • Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε ένα υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Π, 1.

  Η εστίαση μετακινείται στην κεφαλίδα ή υποσέλιδο και ανοίγει την κορδέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 2. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

 3. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, H, C.

Προσθήκη αριθμών σελίδας σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

 1. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό σελίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N, N, U. Ανοίγει το μενού " Αριθμός σελίδας ".

 2. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα θέσεων πιθανών σελίδας (επάνω μέρος της σελίδας), το κάτω μέρος της σελίδας, και ούτω καθεξής για τον αριθμό της σελίδας. Πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε τη θέση που θέλετε.

  Κάθε στοιχείο θέση σελίδας ανοίγει μια επιπλέον μενού που παρέχει επιλογές σε αυτήν τη θέση. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να περιηγηθείτε σε αυτές τις επιλογές και επιλέξτε αυτήν που θέλετε.

 3. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, H, C.

Προσθήκη ημερομηνίας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο

 1. Για να εισαγάγετε μια ημερομηνία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N, D. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου ημερομηνία και ώρα.

 2. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα των μορφών διαθέσιμη ημερομηνίας και ώρας για την κεφαλίδα ή υποσέλιδο. Όταν βρείτε τη μορφή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να επιλέξετε και να μετακινήσετε σε άλλες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου.

 3. Στο μενού γλώσσα, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να δείτε τις εγκατεστημένες γλώσσες, εάν είναι απαραίτητο. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να επιλέξετε μια γλώσσα και μετακίνηση στην επόμενη επιλογή.

 4. Μπορείτε να ακούσετε: "μη επιλεγμένη, γίνεται αυτόματη ενημέρωση." Εάν θέλετε την ημερομηνία και ώρα για να ενημερωθούν αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "Ορισμός ως προεπιλογής". Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ημερομηνία και η ρύθμιση ώρας ως προεπιλεγμένο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ναι" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, H, C.

Πρόσβαση σε τα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου

Από τα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου που μπορεί να, για παράδειγμα, προσθέστε μια εικόνα κεφαλίδας ή υποσέλιδου ή ρυθμίστε τη θέση κεφαλίδας ή υποσέλιδου στο έγγραφο.

 1. Για να ανοίξετε την κορδέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N, H, ε.

 2. Για να μετακινηθείτε στην κορδέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, η.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στις τις εντολές Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

 4. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για έξοδο από την κορδέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, H, C.

Κατάργηση κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε μια κεφαλίδα, πιέστε το πλήκτρο Alt + N, H, R.

  • Για να καταργήσετε ένα υποσέλιδο, πιέστε το πλήκτρο Alt + N, O, R.

  Κατάργηση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. Η εστίαση επιστρέφει στο σώμα του εγγράφου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη, ανάγνωση και διαγραφή σχολίων στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε το Word για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο που περιέχει τυπικές πληροφορίες σε όλες τις σελίδες του εγγράφου σας, όπως αριθμούς σελίδων, τίτλο εγγράφου, επωνυμία εταιρείας, συντάκτη και ημερομηνία.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία κεφαλίδων ή υποσέλιδων

 1. Σε ένα έγγραφο Word, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι να θα μεταβαίνετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν έχετε γη στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο βέλους αριστερά ή δεξιά μέχρι το VoiceOver ανακοινώνει: "Εισαγωγή, tab, 2 από 8". Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε την καρτέλα.

 2. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "Κεφαλίδα, το κουμπί μενού" ή "Υποσέλιδο, το κουμπί μενού." Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+πλήκτρο κάτω βέλος για να εισέλθετε στη λίστα διατάξεων κεφαλίδων η υποσέλιδων.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Η διάταξη που επιλέξατε ανοίγει στο χώρο κεφαλίδας και υποσέλιδου στο έγγραφό σας. Η εστίαση παραμένει στην κορδέλα.

 5. Για να μεταβείτε στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος και η εστίαση μετακινείται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο που εισαγάγατε.

 6. Πληκτρολογήστε το κείμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

 7. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου, εάν υπάρχει, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

Επεξεργασία κεφαλίδων ή υποσέλιδων

 1. Σε ένα έγγραφο Word, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + αριστερό ή δεξιό βέλος πλήκτρο επανειλημμένα για να μεταβείτε σε κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+πλήκτρα βέλους και πληκτρολογήστε τη νέα κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

 3. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη κεφαλίδα ή υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+δεξιό βέλος μέχρι να φτάσετε στο επόμενο. Το VoiceOver ανακοινώνει τη θέση σας.

Προσθήκη ημερομηνίας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο

 1. Σε ένα έγγραφο Word, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος πλήκτρο TAB για να μεταβείτε σε κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+ Option+I για να ανοίξετε το στοιχείο Επιλογή στοιχείου. Πληκτρολογήστε Ημερομηνία και ώρα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Ένα στοιχείο, κουμπί Ημερομηνία και Ώρα". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στο κουμπί και κατόπιν πάλι το συνδυασμό Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ημερομηνία και ώρα με διαθέσιμες επιλογές μορφοποίησης. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος για να εισέλθετε στη λίστα.

 4. Πατήστε το κάτω ή το επάνω πλήκτρο βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές στη λίστα. Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab μέχρι να το VoiceOver ανακοινώνει: "OK, προεπιλογή, το κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

  Η ημερομηνία προστίθεται στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Η εστίαση παραμένει στην κορδέλα κεφαλίδας και υποσέλιδου. Για να διακόψετε την αλληλεπίδραση με την κορδέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+επάνω βέλος.

Προσαρμογή κεφαλίδων και υποσέλιδων

Η καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο περιέχει πολλές επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M για να μεταβείτε στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο V για να μεταβείτε στο μενού Προβολή.

 2. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο για επεξεργασία.

 4. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο, επιλεγμένη καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Tab, επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στην κορδέλα.

  Το πρώτο στοιχείο στην κορδέλα είναι η Κεφαλίδα. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των άλλων στοιχείων στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 5. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να κλείσετε την καρτέλα και την κεφαλίδα και το υποσέλιδο όταν τελειώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+I για να ανοίξετε την Επιλογή στοιχείων. Πληκτρολογήστε κλείσιμο κεφαλίδας. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Ένα στοιχείο, κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στο κουμπί και κατόπιν πάλι το συνδυασμό Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

  Η κεφαλίδα, το υποσέλιδο και η καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο κλείνουν και η εστίαση μετακινείται στο σώμα κειμένου του εγγράφου.

Κατάργηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων

 1. Σε ένα έγγραφο Word, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + M για να μεταβείτε στη γραμμή μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο V για να μεταβείτε στο μενού " Προβολή ".

 2. Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο για επεξεργασία.

 4. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Κεφαλίδα και υποσέλιδο, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κεφαλίδα και υποσέλιδο, επιλεγμένη καρτέλα". Πατήστε το πλήκτρο Tab, επανειλημμένα για να μετακινηθείτε στην κορδέλα.

  Το πρώτο στοιχείο στην κορδέλα είναι η Κεφαλίδα. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κεφαλίδα, κουμπί μενού". Για να μεταβείτε στο Υποσέλιδο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιλέξετε ένα κουμπί, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Κατάργηση κεφαλίδας" ή "Κατάργηση υποσέλιδου".

 6. Για να καταργήσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο καταργούνται από το έγγραφό σας.

  Για να κλείσετε την καρτέλα και την κεφαλίδα και το υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+I για να ανοίξετε την Επιλογή στοιχείων. Πληκτρολογήστε κλείσιμο κεφαλίδας. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Ένα στοιχείο, κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να μετακινηθείτε στο κουμπί και κατόπιν πάλι το συνδυασμό Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το κουμπί.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρήση Word για Android με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο που περιέχει τις τυπικές πληροφορίες όπως αριθμούς σελίδας σε όλες τις σελίδες στο έγγραφό σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Word για Android

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Στο έγγραφό σας, στην προβολή επεξεργασίας, μετακίνηση στην ενότητα του εγγράφου όπου θέλετε να προσθέσετε κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα για οικιακή χρήση και μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο."

 3. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "" Εισαγωγή "." Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στην καρτέλα " Εισαγωγή ", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κεφαλίδα και υποσέλιδο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " κεφαλίδα και υποσέλιδο " και η εστίαση μετακινείται σε κεφαλίδα ενότητας.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια επικεφαλίδα, πληκτρολογήστε την επικεφαλίδα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

   Σημείωση: Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένη, περισσότερες επιλογές, αλλαγή," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να δημιουργήσετε ένα υποσέλιδο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "Υποσέλιδο, την ενότητα < αριθμός ενότητας >," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο υποσέλιδο της ενότητας και, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το υποσέλιδο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

 6. Όταν τελειώσετε, για να κλείσετε το μενού κεφαλίδας & υποσέλιδου, και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, σύρετε το δάκτυλό σας στην περιοχή συγγραφής μέχρι να ακούσετε το κείμενο του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη αριθμών σελίδων σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

 1. Στο έγγραφό σας, στην προβολή επεξεργασίας, μετακίνηση στην ενότητα του εγγράφου όπου θέλετε να προσθέσετε τον αριθμό σελίδας στην κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα για οικιακή χρήση και μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο."

 3. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "" Εισαγωγή "." Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στην καρτέλα " Εισαγωγή ", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "αριθμοί σελίδων κουμπιού, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " Αριθμός σελίδας ".

 5. Για να προσαρμόσετε τους αριθμούς σελίδας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "αριθμός μορφή, σύνθετο πλαίσιο, επιλογή <current > επιλεγμένο," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " μορφή αριθμών ". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στις επιλογές. Καθώς μετακινείτε, TalkBack ανακοινώνει τις επιλογές σας. Κατά την επιλογή που θέλετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Για να επιστρέψετε στο μενού " Αριθμός σελίδας ", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Κουμπί πίσω" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Στο μενού " Αριθμός σελίδας ", για να προσθέσετε τον αριθμό σελίδας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση αριθμού σελίδας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το επιλέξετε. Τον αριθμό σελίδας προστίθεται ενότητας κεφαλίδας ή του υποσέλιδου και ανοίγει το μενού " κεφαλίδα και υποσέλιδο ".

 7. Για να κλείσετε το μενού κεφαλίδας & υποσέλιδου, και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, σύρετε το δάκτυλό σας στην περιοχή συγγραφής μέχρι να ακούσετε το κείμενο του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Σημείωση: Για να διαγράψετε τη σελίδα αριθμούς, στο μενού " Αριθμός σελίδας ", κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κατάργηση αριθμών σελίδας, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Κατάργηση κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Στο έγγραφό σας, στην προβολή επεξεργασίας, μετακίνηση στην ενότητα του εγγράφου όπου θέλετε να καταργήσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο και μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα για οικιακή χρήση και μπορείτε να ακούσετε: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο."

 3. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "" Εισαγωγή "." Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στην καρτέλα " Εισαγωγή ", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κεφαλίδα και υποσέλιδο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " κεφαλίδα και υποσέλιδο " και η εστίαση μετακινείται σε κεφαλίδα ενότητας.

 5. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο μενού κεφαλίδας & υποσέλιδου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εναλλαγή περισσότερες επιλογές," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Στο μενού κεφαλίδας & υποσέλιδου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε την κεφαλίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μενού" κεφαλίδα"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " κεφαλίδα ". Στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κατάργηση κεφαλίδων, το κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να καταργήσετε το υποσέλιδο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Μενού" Υποσέλιδο"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού " υποσέλιδο ". Στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κατάργηση υποσέλιδου, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Καταργείται της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου και η εστίαση μετακινείται στο μενού " κεφαλίδα και υποσέλιδο ".

 7. Για να κλείσετε το μενού " κεφαλίδα και υποσέλιδο " και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, σύρετε το δάκτυλό σας στην περιοχή συγγραφής μέχρι να ακούσετε το κείμενο του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο που περιέχει τις τυπικές πληροφορίες όπως αριθμούς σελίδας σε όλες τις σελίδες στο έγγραφό σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Μπορείτε να προσθέσετε το κείμενο που θέλετε σε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο.

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "Επιλογέας λίστα καρτελών," ακολουθούμενο από το όνομα της επιλεγμένης καρτέλας.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή", και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "κουμπί κεφαλίδας και υποσέλιδου", και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια επικεφαλίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουμπί κεφαλίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να δημιουργήσετε ένα υποσέλιδο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουμπί υποσέλιδο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το κείμενο κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 7. Για να κλείσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης.

Προσθήκη αριθμών σελίδων σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς σελίδας σε διάφορες μορφές.

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Στηλοθέτη, κουμπί αρχικής σελίδας, συμπτυγμένες," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Τώρα έχει αναπτυχθεί το κύριο μενού.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Κουμπί αριθμού σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη θέση αριθμού σελίδας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το επιλέξετε.

 6. Για να προσαρμόσετε τους αριθμούς σελίδας, για παράδειγμα, επιλέγοντας τη μορφή αριθμού, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "Λίστα ομάδα υποσέλιδου".

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε στη λίστα των εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε την εντολή που θέλετε.

 8. Για να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης.

Κατάργηση κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Μπορείτε να καταργήσετε το κείμενο της κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 1. Στο έγγραφό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Στηλοθέτη, κουμπί αρχικής σελίδας, συμπτυγμένες," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Αρχική". Τώρα έχει αναπτυχθεί το κύριο μενού.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "κουμπί κεφαλίδας και υποσέλιδου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε μια κεφαλίδα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουμπί κεφαλίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "Κατάργηση κουμπί κεφαλίδας".

  • Για να καταργήσετε ένα υποσέλιδο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουμπί υποσέλιδο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "κουμπί" Κατάργηση υποσέλιδου "."

 5. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Καταργείται το περιεχόμενο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου και η εστίαση μετακινείται στην κεφαλίδα.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο που περιέχει τις τυπικές πληροφορίες σε όλες τις σελίδες στο έγγραφό σας, όπως αριθμούς σελίδων, τίτλο του εγγράφου, το όνομα της εταιρείας, συντάκτης και ημερομηνία. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Word Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Προσθήκη κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + λογότυπο των Windows πλήκτρα N, η. Κεφαλίδα και το υποσέλιδο επεξεργασίας περιοχή ανοίγει.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια επικεφαλίδα αριστερή στοίχιση, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

  • Για να δημιουργήσετε μια επικεφαλίδα στο κέντρο, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Για να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα με στοίχιση δεξιά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Στήλη 3 από 3" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  • Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιλογές κεφαλίδων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε: "Επιλογές". Για να αναζητήσετε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να εφαρμόσετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να προσθέσετε ένα υποσέλιδο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία προεπιλεγμένης υποσέλιδο" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο του υποσέλιδου.

 3. Για έξοδο από την περιοχή κεφαλίδας και υποσέλιδου και να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε "κουμπί" Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου "" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×