Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία ερωτήματος σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Access με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Ένα ερώτημα διευκολύνει την προβολή, προσθήκη, διαγραφή ή αλλαγή δεδομένων σε βάση δεδομένων υπολογιστή της Access. Τα ερωτήματα είναι επίσης χρήσιμο όταν θέλετε να βρείτε συγκεκριμένων δεδομένων γρήγορα, Υπολογισμός ή σύνοψη δεδομένων ή αυτοματοποίηση εργασιών διαχείρισης δεδομένων, όπως αναθεώρηση των πιο πρόσφατων δεδομένων σε περιοδική βάση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το πληκτρολόγιο επανέρχεται από προεπιλογή στην τυπική διάταξη. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows ταυτόχρονα με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+ N. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επιλογή διάταξης πληκτρολογίου, Τυπική." Για να αλλάξετε τη διάταξη σε Παλαιού τύπου, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Παλαιού τύπου, Επιλέχτηκε". Οι νέες εντολές του Αφηγητή δεν θα είναι διαθέσιμες στη διάταξη πληκτρολογίου παλαιού τύπου, εάν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για εντολές παλαιού τύπου έρχονται σε διένεξη με εκείνες που χρησιμοποιούνται στις νέες δυνατότητες του Αφηγητή.

Σε αυτό το θέμα

Τύποι ερωτημάτων

Σε μια καλοσχεδιασμένη βάση δεδομένων, τα δεδομένα που θέλετε να παρουσιάσετε σε μια φόρμα ή έκθεση βρίσκονται συνήθως σε πολλούς πίνακες. Ένα ερώτημα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από διάφορους πίνακες και τις συνθέτει για να τις εμφανίσει σε μια φόρμα ή έκθεση. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ερωτημάτων, το ερώτημα επιλογής και το ερώτημα ενέργειας. Ο τύπος του ερωτήματος που δημιουργείτε εξαρτάται από την εργασία που θέλετε να εκτελέσετε.

Το ερώτημα επιλογής είναι ένα αίτημα για αποτελέσματα δεδομένων. Ένα ερώτημα επιλογής σάς βοηθά να λαμβάνετε μόνο τα δεδομένα που χρειάζεστε σε προβολή φύλλου δεδομένων. Δημιουργήστε ένα ερώτημα επιλογής για να κάνετε τα εξής:

 • Εξέταση δεδομένων μόνο από ορισμένα πεδία σε έναν πίνακα

 • Εξέταση δεδομένων από πολλούς σχετικούς πίνακες ταυτόχρονα

 • Εξέταση δεδομένων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια

 • Υπολογισμούς

 • Συνδυασμός δεδομένων από διαφορετικούς πίνακες

Για παράδειγμα, εάν ένας πίνακας Προϊόντα έχει πολλά πεδία (στήλες), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα επιλογής για να λάβετε μια τακτοποιημένη προβολή που εστιάζει μόνο στα πεδία (στήλες) που χρειάζεστε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κριτήρια για να φιλτράρετε τον αριθμό των γραμμών που επιστρέφονται, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να επιστρέφονται μόνο οι γραμμές που περιέχουν προϊόντα που στοιχίζουν περισσότερα από 10,00 €.

Το ερώτημα ενέργειας είναι ένα αίτημα για ενέργειες στα δεδομένα. Χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα ενέργειας για να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε δεδομένα από τη βάση δεδομένων. Κάθε εργασία, όπως η προσθήκη ή η διαγραφή δεδομένων, έχει ένα συγκεκριμένο τύπο ερωτήματος ενέργειας.

Δημιουργία ερωτήματος επιλογής

Για να εκτελέσετε ένα απλό ερώτημα, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ερωτήματος. Για να προσθέσετε κριτήρια στο ερώτημά σας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος.

Χρήση του "Οδηγού ερωτημάτων"

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + C, ερωτήσεις, από το Ω. Ανοίγει το παράθυρο Νέου ερωτήματος, με τον οδηγό απλού ερωτήματος που επιλέξατε.

  Συμβουλές: 

  • Εάν δεν έχετε ακόμη αποθηκεύσει τον πίνακα για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα, θα σας ζητηθεί να το κάνετε πριν να ανοίξει ο "Οδηγός ερωτημάτων".

  • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό ερωτημάτων" για να δημιουργήσετε άλλους τύπους ερωτημάτων: Ερώτημα διασταύρωσης, Ερώτημα εύρεσης διπλοτύπων (για να βρείτε τις εγγραφές με διπλότυπες τιμές πεδίων σε έναν πίνακα) και Ερώτημα εύρεσης αταίριαστων (για να βρείτε τις εγγραφές [γραμμές] σε έναν πίνακα που δεν διαθέτουν σχετιζόμενες εγγραφές σε άλλο πίνακα).

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο Οδηγός απλών ερωτημάτων με την εστίαση στο πλαίσιο λίστας Διαθέσιμα πεδία.

 3. Για να μετακινηθείτε στο σύνθετο πλαίσιο επεξεργασίας Πίνακες/Ερωτήματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

 4. Για να ανοίξετε μια αναπτυσσόμενη λίστα, πατήστε Alt + κάτω βέλος. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, για να επιλέξετε τον πίνακα που θέλετε να εκτελέσετε το ερώτημα σε, χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω βέλος.

 5. Για να μετακινήσετε στο πλαίσιο διαθέσιμα πεδία λίστας, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιλέξετε το πεδίο που θέλετε να εκτελέσετε το ερώτημα σε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω.

 6. Για να προσθέσετε το πεδίο στο ερώτημά σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Γ. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο λίστας Επιλεγμένα πεδία.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μεγαλύτερη από το κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν θέλετε να προσθέσετε όλα τα πεδία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε "κουμπί διπλό δεξιό βέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Για να προσθέσετε περισσότερους πίνακες στο ερώτημά σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ν. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο επεξεργασίας Πίνακες/Ερωτήματα. Επαναλάβετε τα βήματα 4-7, ανάλογα με τις ανάγκες.

 8. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή όλων των πινάκων και των πεδίων, για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε.

  Συμβουλή: Ανάλογα με τις πληροφορίες που εισαγάγατε, οι επόμενες σελίδες του οδηγού μπορεί να διαφέρουν. Για παράδειγμα, μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε μια λεπτομερή ή μια συνοπτική έκδοση του ερωτήματός σας. Κάντε την επιλογή σας και, για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε.

 9. Όταν μετακινηθείτε σε μια νέα σελίδα του οδηγού και ακούσετε τη φράση "Τι τίτλο θέλετε να δώσετε στο ερώτημα;", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο Επεξεργασία τίτλου. Πληκτρολογήστε ένα όνομα.

 10. Δείτε, τροποποιήστε και αποθηκεύστε το ερώτημά σας.

  • Για να αποθηκεύσετε το ερώτημα και το ανοίξετε για να προβάλετε τις πληροφορίες, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + O και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να κλείσετε το ερώτημα, πατήστε το πλήκτρο F6.

  • Για να αποθηκεύσετε το ερώτημα και να κλείσετε τον οδηγό χωρίς να προβάλετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F. Κατά το κλείσιμο του οδηγού, εμφανίζεται το ερώτημα σε μια νέα καρτέλα, με την εστίαση στο πρώτο κελί.

  • Για να τροποποιήσετε τη σχεδίαση του ερωτήματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + M και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης.

Χρήση του Εργαλείου σχεδίασης ερωτημάτων

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + C ερωτήσεις, D. Το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα ανοίγει με επιλεγμένη την καρτέλα πίνακες και μπορείτε να ακούσετε "Εμφάνιση πίνακα παράθυρο διαλόγου."

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, για να επιλέξετε έναν πίνακα και να την προσθέσετε στο ερώτημα, χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Alt + A Όταν ακούσετε το όνομα του πίνακα που θέλετε. Ο πίνακας έχει επικολληθεί στο χώρο εργασίας, στο πλέγμα σχεδίασης.

 3. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + C.

 4. Η εστίαση είναι στο πλέγμα σχεδίασης, στο πλαίσιο επεξεργασία γραμμή πεδίο. Μπορείτε να ακούσετε: "Access, γραμμή 1, στήλη 1." Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Σχεδίαση," Αυτόματη αρίθμηση ", τον τύπο και κειμένου." Για να προσθέσετε ένα πεδίο στο πλέγμα σχεδίασης, πατήστε Alt + κάτω βέλος. Ανοίγει μια αναπτυσσόμενη λίστα των διαθέσιμων πεδίων.

 5. Για να μετακινήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα με το JAWS, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + επάνω βέλος. Του Αφηγητή, η εστίαση μετακινείται αυτόματα στην αναπτυσσόμενη λίστα.

 6. Για να επιλέξετε ένα πεδίο από την αναπτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter Όταν ακούσετε το όνομα του πεδίου που θέλετε. Το πεδίο που επιλέξατε εμφανίζεται στη στήλη. Η εστίαση μετακινείται αυτόματα στην επόμενη στήλη.

 7. Για να προσθέσετε ένα άλλο πεδίο στο ερώτημα, επαναλάβετε τα βήματα 4-6.

 8. Για να προσθέσετε ένα κριτήριο σε ένα πεδίο:

  1. Στη στήλη του πεδίου που θέλετε να προσθέσετε ένα κριτήριο σε, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούτε: "Γραμμή 11, στήλη 1". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Κριτήρια".

  2. Εισαγάγετε ένα κριτήριο. Για παράδειγμα, για ένα πεδίο τιμών σε έναν πίνακα προϊόντων, εισαγάγετε > = 10 (μεγαλύτερο από σύμβολο, σύμβολο ισότητας και τον αριθμό 10) για να εμφανίσετε μια λίστα προϊόντων με τιμή μεγαλύτερη ή ίση με 10,00.

 9. Για να δείτε τα αποτελέσματα του ερωτήματος, πατήστε το πλήκτρο Alt, J, ερωτήσεις, ζ.

 10. Για να αποθηκεύσετε το ερώτημα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + S. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το ερώτημά σας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος για ταυτόχρονη εξέταση δεδομένων από πολλούς σχετικούς πίνακες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια βάση δεδομένων με έναν πίνακα "Πελάτες" και έναν πίνακα "Παραγγελίες" και κάθε πίνακας έχει ένα πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη", το οποίο αποτελεί τη βάση μιας σχέσης ένα-προς-πολλά μεταξύ των δύο πινάκων, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που επιστρέφει τις παραγγελίες για τους πελάτες σε μια συγκεκριμένη πόλη. Για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που εξετάζει ταυτόχρονα δεδομένα από πολλούς πίνακες, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία που παρατίθεται εδώ, ωστόσο, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 8 για να προσθέσετε επιπλέον πίνακες, πεδία και κριτήρια στο ερώτημα.

Δημιουργία ερωτήματος παραμέτρων

Εάν εκτελείτε συχνά παραλλαγές ενός συγκεκριμένου ερωτήματος, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα παραμέτρων. Όταν εκτελείτε ένα ερώτημα παραμέτρων, το ερώτημα σάς ζητά τιμές πεδίων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τις τιμές που παρέχετε για να δημιουργήσει κριτήρια για το ερώτημά σας.

 1. Στο παράθυρο Περιήγηση, επιλέξτε το ερώτημα στο οποίο θέλετε να βασίσετε το ερώτημα παραμέτρων.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος και μπορείτε να ακούσετε "Άνοιγμα, O."

 3. Πατήστε το πλήκτρο Χ. Το ερώτημα θα ανοίξει σε προβολή Σχεδίαση, με την εστίαση στην πρώτη γραμμή του πρώτου πεδίου στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος.

 4. Για να μετακινήσετε το πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε το όνομα του πεδίου που θέλετε.

 5. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή κριτήρια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούτε: "Γραμμή 11, στήλη 1". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Κριτήρια".

 6. Στο κελί, διαγράψτε τις υπάρχουσες πληροφορίες και εισαγάγετε μια συμβολοσειρά παραμέτρου. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα παραμέτρων για ένα ερώτημα για να βρείτε τους πελάτες στη Νέα Υόρκη, διαγράψτε "Νέα Υόρκη" και πληκτρολογήστε για ποια Πόλη;. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τελεία (.) ή ένα θαυμαστικό (!) ως κείμενο σε ένα μήνυμα παραμέτρου.

  Η συμβολοσειρά για ποια Πόλη; είναι το μήνυμα παραμέτρου. Τις αγκύλες υποδεικνύει ότι θέλετε το ερώτημα για να ζητήσετε από εισόδου και το κείμενο (σε αυτήν την περίπτωση, για ποια Πόλη;) είναι την ερώτηση που εμφανίζει το μήνυμα παραμέτρου.

 7. Για να εκτελέσετε το ερώτημα, πατήστε το πλήκτρο Alt, J, ερωτήσεις, ζ. Ανοίγει το παράθυρο τιμή παραμέτρου Enter, με την εστίαση στο πεδίο επεξεργασίας. Καταχωρήστε μια τιμή, για παράδειγμα, "Νέα Υόρκη."

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Σε αυτό το παράδειγμα, παραγγελίες από πελάτες στη Νέα Υόρκη εμφανίζονται.

Καθορισμός τύπων δεδομένων παραμέτρων

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τον τύπο των δεδομένων που θα πρέπει να αποδέχεται μια παράμετρος. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο δεδομένων για οποιαδήποτε παράμετρο, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ορίζετε τον τύπο δεδομένων για αριθμητικά δεδομένα, δεδομένα νομισματικής μονάδας ή δεδομένα ημερομηνίας/ώρας. Όταν καθορίζετε τον τύπο δεδομένων που θα πρέπει να αποδέχεται μια παράμετρος, οι χρήστες βλέπουν ένα πιο συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος εάν εισαγάγουν εσφαλμένο τύπο δεδομένων, όπως κείμενο, ενώ αναμένεται νομισματική μονάδα.

Σημείωση: Εάν μια παράμετρος έχει οριστεί ώστε να αποδέχεται δεδομένα κειμένου, οποιαδήποτε εισαγωγή ερμηνεύεται ως κείμενο και δεν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

 1. Ανοίξτε το ερώτημα παραμέτρων. Για να μεταβείτε σε προβολή σχεδίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, Θ, D. Ανοίγει το πλέγμα σχεδίασης.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Alt, J, ερωτήσεις, S, σ. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Παράμετροι ερωτήματος, με την εστίαση στη στήλη παραμέτρου.

 3. Πληκτρολογήστε το μήνυμα για κάθε παράμετρο για την οποία θέλετε να καθορίσετε τον τύπο δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι κάθε παράμετρο συμφωνεί με το μήνυμα που χρησιμοποιείτε στη γραμμή κριτήρια του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος. Για παράδειγμα, αν έχετε εισαγάγει για ποια Πόλη;, θα πρέπει να εισαγάγετε συγκεκριμένο προτρεπτικό μήνυμα στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι ερωτήματος.

 4. Για να μετακινηθείτε στη στήλη Τύπος δεδομένων, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 5. Για να ανοίξετε μια αναπτυσσόμενη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Alt + κάτω βέλος.

 6. Για να επιλέξετε τον τύπο δεδομένων για μια παράμετρο, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε αυτό που θέλετε.

 7. Για να αποθηκεύσετε και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση παραμέτρων, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση παραμέτρων ώστε να ζητείται εισαγωγή δεδομένων κατά την εκτέλεση ερωτήματος.

Δημιουργία ερωτήματος διασταύρωσης

Όταν θέλετε να αναδιατάξετε συνοπτικά δεδομένα για να είναι ευκολότερη η ανάγνωση και η κατανόησή τους, χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα διασταύρωσης. Ένα ερώτημα διασταύρωσης υπολογίζει αυτόματα το άθροισμα, το μέσο όρο ή κάποιο άλλο συγκεντρωτικό αποτέλεσμα και, στη συνέχεια, ομαδοποιεί τα αποτελέσματα κατά δύο σύνολα τιμών — το ένα κατακόρυφα στο πλάι του φύλλου δεδομένων και το άλλο οριζόντια στο επάνω μέρος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό ερωτημάτων" για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα ερώτημα διασταύρωσης.

Ο "Οδηγός ερωτημάτων διασταύρωσης" σάς υποχρεώνει να επιλέξετε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα ως προέλευση εγγραφών για το ερώτημα διασταύρωσης. Εάν δεν υπάρχει ένας μόνο πίνακας που να διαθέτει όλα τα δεδομένα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο ερώτημα διασταύρωσης, ξεκινήστε με τη δημιουργία ενός ερωτήματος επιλογής που επιστρέφει τα δεδομένα που θέλετε.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + C, ερωτήσεις, από το Ω. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Νέο ερώτημα, με τον οδηγό απλού ερωτήματος που επιλέξατε.

  Συμβουλή: Εάν δεν έχετε ακόμη αποθηκεύσει τον πίνακα για τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα, θα σας ζητηθεί να το κάνετε πριν να ανοίξει ο "Οδηγός ερωτημάτων".

 2. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Μπορείτε να ακούσετε "Οδηγός ερωτημάτων διασταύρωσης".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter ή το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N. Ανοίγει το παράθυρο του Οδηγού ερωτημάτων διασταύρωσης, με επιλεγμένο το κουμπί επιλογής πίνακες και την εστίαση στο πλαίσιο λίστας πινάκων.

 4. Επιλέξτε τα αντικείμενα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα διασταύρωσης:

  • Για να επιλέξετε έναν πίνακα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω.

  • Για να επιλέξετε ένα ερώτημα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Q. Όταν ακούσετε "επιλεγμένο κουμπί επιλογής ερωτήματα", για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο λίστας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + Tab και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε ένα ερώτημα, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το όνομα του ερωτήματος που θέλετε.

  • Για να επιλέξετε πίνακες και ερωτήματα, πατήστε το πλήκτρο Alt + O. Όταν ακούσετε "checked τόσο το κουμπί επιλογής", για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο λίστας, πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab. Για να επιλέξετε τους πίνακες και τα ερωτήματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε αυτά που θέλετε.

 5. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε.

 6. Ανοίγει η επόμενη σελίδα με την εστίαση στο πλαίσιο λίστας διαθέσιμα πεδία. Για να επιλέξετε το πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως επικεφαλίδες γραμμών, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω.

 7. Για να προσθέσετε το επιλεγμένο πεδίο, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε πεδίο που θέλετε να προσθέσετε.

  Συμβουλές: 

  • Μπορείτε να επιλέξετε έως 3 πεδία για να χρησιμοποιήσετε ως προελεύσεις επικεφαλίδες γραμμών, αλλά τα λιγότερα επικεφαλίδες γραμμών που χρησιμοποιείτε, τόσο πιο εύκολη διασταύρωσης φύλλου δεδομένων θα είναι για να διαβάσετε.

  • Αν επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία για να παρέχετε επικεφαλίδες γραμμών, η σειρά με την οποία επιλέγετε τα πεδία καθορίζει την προεπιλεγμένη σειρά με την οποία ταξινομούνται τα αποτελέσματά σας.

 8. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε.

 9. Στην επόμενη σελίδα, για να επιλέξετε το πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως επικεφαλίδες στήλης, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το πεδίο που θέλετε.

  Συμβουλή: Γενικά, θα πρέπει να επιλέξετε ένα πεδίο που περιέχει λίγες τιμές, για να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ευανάγνωστα. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο που έχει μόνο λίγες πιθανές τιμές (για παράδειγμα, φύλο) παρά να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο που μπορεί να περιέχει πολλές διαφορετικές τιμές (για παράδειγμα, ηλικία).

 10. Εάν το πεδίο που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε για τις επικεφαλίδες στηλών περιέχει δεδομένα τύπου ημερομηνίας/ώρας, ο οδηγός προσθέτει ένα βήμα που σας επιτρέπει να ομαδοποιήσετε τις ημερομηνίες σε χρονικά διαστήματα. Μπορείτε να καθορίσετε Έτος, Τρίμηνο, Μήνας, Ημερομηνία ή Ημερομηνία/Ώρα. Εάν δεν επιλέξετε ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας για τις επικεφαλίδες στηλών, ο οδηγός παραλείπει αυτή τη σελίδα.

 11. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε. Όταν ανοίξει η σελίδα, είναι επιλεγμένο το πρώτο πεδίο στο πλαίσιο λίστας Πεδία και η εστίαση είναι στο πλαίσιο λίστας Συναρτήσεις.

 12. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο λίστας πεδίων, επιλέξτε ένα διαφορετικό πεδίο, πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλεγμένα πεδία,." Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Πεδία, άνω και κάτω τελεία, πλαίσιο λίστας," και το όνομα του πρώτου πεδίου.

 13. Για να επιλέξετε ένα πεδίο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω.

 14. Για να μετακινήσετε το πλαίσιο λίστας συναρτήσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλεγμένο συναρτήσεις,." Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Συναρτήσεις, άνω και κάτω τελεία, πλαίσιο λίστας," και το όνομα της συνάρτησης πρώτη.

 15. Για να επιλέξετε μια συνάρτηση για να υπολογίσετε συνοπτικών τιμών, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Ο τύπος δεδομένων του πεδίου που επιλέχθηκε καθορίζει ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες.

 16. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή σας, μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο πλαίσιο ελέγχου Ναι, να περιληφθούν τα αθροίσματα γραμμών και επιλέξτε το ή καταργήστε την επιλογή του.

  Εάν συμπεριλάβετε αθροίσματα γραμμών, το ερώτημα διασταύρωσης έχει μια πρόσθετη επικεφαλίδα γραμμής που χρησιμοποιεί το ίδιο πεδίο και την ίδια συνάρτηση με την τιμή του πεδίου. Η συμπερίληψη ενός αθροίσματος γραμμής εισάγει μια πρόσθετη στήλη που συνοψίζει τις στήλες που απομένουν. Για παράδειγμα, εάν το ερώτημα διασταύρωσης υπολογίζει μια μέση ηλικία κατά τοποθεσία και φύλο (με επικεφαλίδες στηλών φύλου), η πρόσθετη στήλη υπολογίζει τη μέση ηλικία κατά τοποθεσία σε όλα τα φύλα.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αθροισμάτων γραμμών κάνοντας επεξεργασία του ερωτήματος διασταύρωσης στην προβολή σχεδίασης.

 17. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε.

 18. Στην επόμενη σελίδα, για να ονομάσετε το ερώτημά σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + Tab και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα. Το προεπιλεγμένο όνομα περιέχει ένα χαρακτήρα υπογράμμισης ακολουθούμενο από το επίθημα "διασταύρωσης".

 19. Δείτε, τροποποιήστε και αποθηκεύστε το ερώτημα.

  • Για να δείτε το ερώτημα διασταύρωσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να τροποποιήσετε τη σχεδίαση του ερωτήματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ, Enter.

  • Για να αποθηκεύσετε το ερώτημα και να κλείσετε τον οδηγό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ.

Δημιουργία ερωτήματος διαγραφής

Όταν θέλετε να καταργήσετε ταυτόχρονα ολόκληρες εγγραφές (γραμμές) από έναν πίνακα ή από δύο σχετιζόμενους πίνακες, χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα διαγραφής. Τα ερωτήματα διαγραφής είναι χρήσιμα, επειδή σας επιτρέπουν να καθορίσετε κριτήρια για τη γρήγορη εύρεση και διαγραφή δεδομένων. Μπορούν επίσης να σας εξοικονομήσουν χρόνο, καθώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά ένα αποθηκευμένο ερώτημα.

Σημειώσεις: 

 • Πριν να διαγράψετε δεδομένα ή να εκτελέσετε ένα ερώτημα διαγραφής, βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων υπολογιστή της Access. Τα ερωτήματα διαγραφής σάς δίνουν την ευκαιρία να εξετάσετε τις γραμμές που θα διαγραφούν πριν να εκτελέσετε τη διαγραφή.

 • Εάν θέλετε να διαγράψετε μόνο μερικές εγγραφές, δεν χρειάζεστε ένα ερώτημα. Απλώς ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων, επιλέξτε τα πεδία (στήλες) ή τις εγγραφές (γραμμές) που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete. Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την οριστική διαγραφή.

Δημιουργία ερωτήματος διαγραφής

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + C ερωτήσεις, D. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 2. Για να επιλέξετε έναν πίνακα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A Όταν ακούσετε το όνομα του πίνακα που θέλετε. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για κάθε πίνακα που θέλετε να διαγράψετε εγγραφές από.

 3. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + C. Ο πίνακας εμφανίζεται ως μια παράθυρο στο επάνω αριστερό τμήμα του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος, με όλα τα πεδία που παρατίθενται.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Alt, J + Q, X. Ανοίγει το παράθυρο του πλέγματος σχεδίασης, με την εστίαση στο πρώτο πεδίο. Στο πλέγμα σχεδίασης, οι γραμμές Ταξινόμηση και Εμφάνιση δεν είναι πλέον διαθέσιμα, αλλά η γραμμή Διαγραφή είναι πλέον διαθέσιμη.

 5. Όταν ακούσετε "Αυτόματη αρίθμηση, γραμμή 1, τον τύπο και κειμένου", για να ανοίξετε την αναπτυσσόμενη λίστα, πατήστε το πλήκτρο Alt + κάτω βέλος.

 6. Για να διαγράψετε όλες τις κενές γραμμές στον πίνακα ή το πεδίο:

  1. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε ένα πεδίο στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter Όταν ακούσετε το πεδίο που θέλετε. Η εστίαση μετακινείται στην επόμενη στήλη.

  2. Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη στήλη, πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους.

  3. Για να μετακινήσετε τη γραμμή Διαγραφή, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούτε "Διαγραφή άνω και κάτω τελεία" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να ανοίξετε μια αναπτυσσόμενη λίστα.

  4. Για να επιλέξετε "Θέση", πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στην επόμενη στήλη.

  5. Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη στήλη, πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους.

  6. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή κριτήρια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω.

  7. Όταν ακούτε "Κριτήρια" ή "Γραμμή 11, 1, η στήλη" πληκτρολογήστε IsNull(true).

 7. Για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα κριτήρια σε ένα ερώτημα διαγραφής:

  1. Για να επιλέξετε το πεδίο με τα κριτήρια που θέλετε να για διαγραφή, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε το πεδίο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  2. Για να μετακινήσετε τη γραμμή Διαγραφή, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Πατήστε Alt + κάτω βέλος και, στη συνέχεια, για να επιλέξετε "Θέση", πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στην επόμενη στήλη.

  3. Για να μετακινηθείτε στην προηγούμενη στήλη, πατήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους.

  4. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή κριτήρια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω.

  5. Εισαγάγετε τα κριτήριά σας. Για μια λίστα δείγμα κριτηρίων σε ερωτήματα, ανατρέξτε στην Δημιουργία και εκτέλεση ενός ερωτήματος διαγραφής.

  6. Για να μετακινήσετε τη γραμμή Εμφάνιση, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλος.

  7. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση για κάθε κριτηρίου.

 8. Για να επαληθεύσετε ότι το ερώτημα επιστρέφει τις εγγραφές που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, Θ, η.

 9. Για να εκτελέσετε το ερώτημα:

  1. Για να μεταβείτε στην προβολή σχεδίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + H, Θ, D.

  2. Στην προβολή σχεδίασης, πατήστε το πλήκτρο Alt, J, ερωτήσεις, ζ. Ανοίγει ένα παράθυρο επιβεβαίωσης, που σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του X γραμμές.

  3. Για να διαγράψετε τις γραμμές, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 10. Για να αποθηκεύσετε το ερώτημα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + S. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F, α. Ανοίγει το παράθυρο Αποθήκευση ως, με Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως επιλεγμένο.

 2. Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων, πατήστε B, Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, με επιλεγμένο το πλαίσιο επεξεργασίας όνομα αρχείου. Εάν θέλετε, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για τη βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο μόνο για ανάγνωση ή μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση του Access, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα ότι δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

Για να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, κλείστε και μετονομάστε το αρχικό αρχείο, έτσι ώστε το αντίγραφο ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όνομα της αρχικής έκδοσης. Εκχωρήστε το όνομα της αρχικής έκδοσης για το αντίγραφο ασφαλείας, και ανοίξτε το αντίγραφο ασφαλείας που έχουν μετονομαστεί σε Access.

Δείτε επίσης

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ξεκινήστε την Access

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία ερωτήματος σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×