Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρήση Excel με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε πίνακες. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Ταξινόμηση δεδομένων σάς βοηθά να οργανώσετε και να βρείτε τα δεδομένα που θέλετε να ορίσετε γρήγορα, για ταχύτερη ανάλυσης. Φιλτράρισμα δεδομένων σάς βοηθά να εστίαση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για ταξινόμηση και φιλτράρισμα

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει συντομεύσεις πληκτρολογίου για ταξινόμηση και φιλτράρισμα.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Απενεργοποίηση του αναπτυσσόμενου μενού "Αυτόματο Φίλτρο" σε μια επικεφαλίδα στήλης

Ctrl+Shift+L

Άνοιγμα του αναπτυσσόμενου μενού "Αυτόματο Φίλτρο" από μια επικεφαλίδα στήλης

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Ταξινόμηση από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή ή από το A προς το Ω

ALT + A, S + A ή Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, S

Ταξινόμηση από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή ή από το Ω προς το Α

ALT + A, S + D ή Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, O

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ταξινόμηση"

Alt+Ν, Ι+1 ή Alt+Κ, ΤΚ, Π

Επανάληψη της εφαρμογής μιας ταξινόμησης μετά την αλλαγή των δεδομένων

Ctrl+Alt+L (ή Alt+Ν, Ι+Ν)

Φιλτράρισμα κατά χρώμα

ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, να

Φιλτράρισμα κατά αριθμό ή κείμενο

ALT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, F

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

ALT + H, O, να

Χρήση της συνάρτησης TRIM

ALT + M, T και, στη συνέχεια, μετακίνηση για ΑΠΟΚΟΠΉ με το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω

Μάθετε σχετικά με την ταξινόμηση στο Excel

Μπορείτε να ταξινομήσετε δεδομένα με βάση κείμενο (από το Α προς το Ω ή από το Ω προς το Α), αριθμούς (από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο ή από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο) και ημερομηνίες και ώρες (από την παλαιότερη προς τη νεότερη ή από τη νεότερη προς την παλαιότερη) σε μία ή περισσότερες στήλες. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε με βάση μια προσαρμοσμένη λίστα (όπως Μεγάλο, Μεσαίο και Μικρό) ή με βάση τη μορφοποίηση, όπως το χρώμα κελιού, το χρώμα γραμματοσειράς ή το σύνολο εικονιδίων. Οι περισσότερες λειτουργίες ταξινόμησης γίνονται κατά στήλη, αλλά μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε κατά γραμμές.

Όταν ταξινομείτε έναν πίνακα, Excel αποθηκεύει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται με το βιβλίο εργασίας ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε εκ νέου το κάθε φορά που θα ανοίξετε το βιβλίο εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ταξινομήσεις ή για ταξινομήσεις που χρειάζεται πολύ χρόνο για να δημιουργήσετε. Ωστόσο, αυτή λειτουργεί μόνο για τα δεδομένα σε έναν πίνακα, αυτό δεν ισχύει για απλώς μια περιοχή κελιών. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε κριτήρια ταξινόμησης ώστε να μπορείτε να περιοδικά εκ νέου μια ταξινόμηση κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας, είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα.

Σημείωση: Όταν ταξινομείτε τα δεδομένα, δεν μπορείτε να επαναφέρετε στην αρχική σειρά. Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει το αρχείο μετά την ταξινόμηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναίρεση (Ctrl + Z) για να επιστρέψετε.

Ταξινόμηση κειμένου σε πίνακα ή περιοχή

Ταξινόμηση κειμένου σε πίνακα

 1. Μεταβείτε στη γραμμή κεφαλίδων του πίνακα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Όταν βρίσκεστε στη γραμμή κεφαλίδων, του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "Κεφαλίδα στοιχείο" μετά από τη θέση του κελιού.

 2. Πατήστε το πλήκτρο βέλος δεξιά ή αριστερά για να μετακινηθείτε στην κεφαλίδα της στήλης για τα δεδομένα που θέλετε να ταξινομήσετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να ανοίξετε το μενού φίλτρου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο μενού. Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Μενού, ταξινόμηση από το Α στο Ω, το στοιχείο μενού απενεργοποιημένο."

 4. Οι επιλογές που εμφανίζονται εξαρτώνται από το είδος των δεδομένων στη στήλη. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε αριθμητικά δεδομένα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Μπορείτε να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το A στο Ω, από το Ω προς το Α ή κατά χρώμα.

  Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μεταβείτε στις επιλογές και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε μια επιλογή. Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "Sorted," ακολουθούμενο από την επιλογή.

Ταξινόμηση κειμένου σε περιοχή

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια στήλη αλφαριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αλφαριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A. Καρτέλα " δεδομένα " ανοίγει και μπορείτε να ακούσετε: "κορδέλα επάνω, πλαίσιο ομάδας, καρτέλα" δεδομένα"." Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "καρτέλες της κορδέλας, επιλεγμένο, δεδομένα tab στοιχείου". Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ταξινομήσετε με αύξουσα αλφαριθμητική σειρά (ταξινόμηση από το Α προς το Ω), πατήστε το πλήκτρο S + A.

  • Για να ταξινομήσετε με φθίνουσα αλφαριθμητική σειρά (ταξινόμηση από το Ω προς το Α), πατήστε τα πλήκτρα Φ+Θ.

Ταξινόμηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια στήλη αλφαριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αλφαριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, S, U. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και του Αφηγητή ακούτε: "Ταξινόμηση, κουμπί" OK"." Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "παράθυρο διαλόγου" Ταξινόμηση ", κουμπί" OK"."

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + O για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ταξινόμησης. Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Επιλογές ταξινόμησης. Απενεργοποιημένο διάκριση πεζών-κεφαλαίων πλαίσιο ελέγχου,." Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "παράθυρο διαλόγου Επιλογές ταξινόμησης, διάκριση πεζών-κεφαλαίων το πλαίσιο ελέγχου, δεν γίνει μεταβίβαση ελέγχου".

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ταξινόμησης και του Αφηγητή ακούτε: "Ταξινόμηση, κουμπί" Επιλογές"." Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου ταξινόμηση."

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Ταξινόμηση κειμένου, όπως εξηγείται στο θέμα Ταξινόμηση κειμένου σε μια περιοχή.

Συμβουλή: Εάν η στήλη που μπορείτε να ταξινομήσετε περιέχει αριθμούς και κείμενο, ίσως χρειαστεί να τις μορφοποιήσετε ως κείμενο. Διαφορετικά, Excel ταξινομεί πρώτα των αριθμών ως αριθμών και, στη συνέχεια, ταξινομεί το κείμενο. Για να μορφοποιήσετε τα δεδομένα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα στη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, F, πατήστε το πλήκτρο N. το αριστερό πλήκτρο βέλους μέχρι να ακούτε "Επιλεγμένο, αριθμός στοιχείο της καρτέλας," αφού πιέσετε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε : "Κείμενο". Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μετακινηθείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Συμβουλές: 

 • Όταν εισαγάγετε ή αντιγράφετε δεδομένα από μια διαφορετική θέση, ενδέχεται να υπάρχουν κενά διαστήματα πριν από τα δεδομένα. Για παράδειγμα, το όνομα "Στέλλα Κωστίδου" μπορεί να έχει εισαχθεί ως "(κενό διάστημα) (κενό διάστημα) Στέλλα Κωστίδου".

 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ενδέχεται να μην γνωρίζετε σχετικά με την ύπαρξη κενών διαστημάτων, επειδή το JAWS δεν αναγνωρίζει τον κενό χώρο στα κελιά.

 • Για να σας βοηθήσει να τις βρείτε, Excel τοποθετεί τα κελιά που έχουν αρχικά κενά διαστήματα στο επάνω μέρος μια ταξινομημένη στήλη.

Ταξινόμηση αριθμών

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια στήλη αριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αριθμητικά δεδομένα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A. Ανοίγει η καρτέλα " δεδομένα " και του Αφηγητή ακούτε: "καρτέλες της κορδέλας, επιλεγμένο, δεδομένα tab στοιχείου". Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "κορδέλα επάνω, πλαίσιο ομάδας, καρτέλα" δεδομένα"." Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Α+Ξ.

  • Για να ταξινομήσετε από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Φ+Θ.

Ελέγξτε ότι οι αριθμοί είναι αποθηκευμένοι ως αριθμοί

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια στήλη αριθμητικών δεδομένων σε μια περιοχή κελιών ή σε μια στήλη πίνακα που περιέχει αριθμητικά δεδομένα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα στη στήλη.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, F + N. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών και του Αφηγητή ακούτε: "Μορφοποίηση κελιών". Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου μορφοποίηση κελιών."

 3. Για να μετακινηθείτε στην καρτέλα αριθμός, χρησιμοποιήστε το αριστερό πλήκτρο βέλους (ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Tab). Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "Αριθμός στοιχείο καρτέλα". Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Καρτέλα αριθμός".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Ανοίγει η λίστα κατηγορία, και μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη κατηγορία, όπως "Γενικά" ή "Ημερομηνία".

 5. Πατήστε το επάνω ή πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε: "Αριθμός".

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "Δεκαδικά ψηφία," ακολουθούμενο από τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτήν την τιμή, πληκτρολογήστε τον νέο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Για να καταργήσετε εντελώς δεκαδικά ψηφία, πληκτρολογήστε 0.

 7. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών και να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ταξινόμηση ημερομηνιών και ωρών

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια στήλη ημερομηνιών ή ωρών σε μια περιοχή κελιών ή σε μια στήλη πίνακα που περιέχει ημερομηνίες ή ώρες.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A. Ανοίγει η καρτέλα " δεδομένα " και του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "στην κορδέλα, καρτέλες, επιλεγμένο, καρτέλα" δεδομένα "." Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "κορδέλα επάνω, πλαίσιο ομάδας, καρτέλα" δεδομένα"." Στο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από την παλιότερη προς τη νεότερη τιμή, πατήστε τα πλήκτρα Α+Ξ.

  • Για να εφαρμόσετε ταξινόμηση από το νεότερο προς το παλιότερο, πατήστε το πλήκτρο S + D.

  • Για να επαναλάβετε την εφαρμογή μιας ταξινόμησης μετά την αλλαγή των δεδομένων, επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή ή στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl+Alt+L.

Ταξινόμηση κατά περισσότερες από μία στήλες

Ίσως να θέλετε να κάνετε ταξινόμηση σύμφωνα με περισσότερες από μία στήλες ή γραμμές όταν έχετε δεδομένα τα οποία θέλετε να ομαδοποιήσετε σύμφωνα με την ίδια τιμή μιας στήλης ή γραμμής και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε μια άλλη στήλη ή γραμμή μέσα σε αυτή την ομάδα ίσων τιμών.Για παράδειγμα, εάν έχετε τη στήλη "Τμήμα" και τη στήλη "Υπάλληλος", μπορείτε πρώτα να ταξινομήσετε κατά τμήμα (για να ομαδοποιήσετε όλους τους υπαλλήλους μαζί στο ίδιο τμήμα) και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε κατά όνομα (για να τοποθετήσετε τα ονόματα με αλφαβητική σειρά μέσα σε κάθε τμήμα).Μπορείτε να ταξινομήσετε έως και 64 στήλες.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, την περιοχή των κελιών που ταξινομείτε πρέπει να έχει επικεφαλίδες στήλης. Για να ταξινομήσετε κατά γραμμές, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες είναι επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, S, μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και, πατήστε την καρτέλα βασικές μέχρι να ακούτε: "Επιλεγεί, τα δεδομένα μου περιέχει κεφαλίδες του πλαισίου ελέγχου" ή "Μη επιλεγμένη, τα δεδομένα μου περιέχει κεφαλίδες του πλαισίου ελέγχου". Εάν θέλετε να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "OK, κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο Enter για να εφαρμοστεί η αλλαγή.

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε σε μια περιοχή κελιών με δύο ή περισσότερες στήλες δεδομένων ή σε έναν πίνακα με δύο ή περισσότερες στήλες.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A, S + S. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και του Αφηγητή ακούτε: "Ταξινόμηση, κουμπί" OK"." Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "παράθυρο διαλόγου" Ταξινόμηση ", κουμπί" OK"."

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να βρείτε το στήλης: Ταξινόμηση κατά σύνθετο πλαίσιο. Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "Ταξινόμηση κατά όνομα <column >, με δυνατότητα επεξεργασίας σύνθετου πλαισίου." Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω βέλη για να επιλέξετε πρώτα τη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να βρείτε το σύνθετο πλαίσιο Ταξινόμηση με βάση. Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "Ταξινόμηση σε τιμές κελιών, με δυνατότητα επεξεργασίας σύνθετου πλαισίου". Εάν δεν ακούτε "Τιμών κελιών", πατήστε το επάνω και προς τα κάτω τα πλήκτρα βέλους για να μέχρι να μπορείτε να κάνετε.

 5. Για να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε να ταξινομήσετε τις τιμές κελιών, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να βρείτε το σύνθετο πλαίσιο σειρά. Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "σειρά, επιλογή <Currently επιλεγμένο >, με δυνατότητα επεξεργασίας σύνθετου πλαισίου." Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω βέλη για να επιλέξετε Α έως το Ω, από το Ω προς το Α, από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή μεγαλύτερο προς το μικρότερο.

 6. Για να προσθέσετε άλλη μια στήλη για ταξινόμηση κατά, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί " Προσθήκη επιπέδου ", πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα τρία έως πέντε.

  Σημείωση: Το σύνθετο πλαίσιο Ταξινόμηση κατά ονομάζεται Έπειτα κατά για τις πρόσθετες στήλες.

 7. Για να εφαρμόσετε εκ νέου μια ταξινόμηση στήλης μετά την αλλαγή των δεδομένων, επιλέξτε ένα κελί στην περιοχή ή στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Alt + L.

  Σημείωση: Ctrl + Alt + L δεν εκ νέου μια ταξινόμηση γραμμής.

Συμβουλές για ζητήματα με την ταξινόμηση

Εάν λάβετε απροσδόκητα αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση των δεδομένων σας:

 • Ελέγξτε εάν οι τιμές που επιστρέφονται από έναν τύπο έχουν αλλάξει. Εάν τα δεδομένα που έχετε ταξινομήσει περιέχουν έναν ή περισσότερους τύπους, οι τιμές που επιστρέφονται από αυτούς τους τύπους ενδέχεται να αλλάξουν όταν επαναληφθεί ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να εφαρμόσετε ξανά την ταξινόμηση για να λάβετε ενημερωμένα αποτελέσματα.

 • Επανεμφανίστε τις γραμμές και τις στήλες πριν από την ταξινόμηση. Οι κρυφές στήλες δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση στηλών και οι κρυφές γραμμές δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση γραμμών. Πριν από την ταξινόμηση των δεδομένων, καλό θα είναι να επανεμφανίσετε τις κρυφές στήλες και γραμμές.

 • Ελέγξτε τις τοπικές ρυθμίσεις. Σειρές ταξινόμησης ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη τοπική ρύθμιση στις Τοπικές ρυθμίσεις ή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας στον πίνακα ελέγχου στον υπολογιστή σας.

 • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη γραμμή επικεφαλίδων. Συνήθως, είναι καλύτερα να υπάρχει μια επικεφαλίδα γραμμής όταν ταξινομείτε μια στήλη για να διευκολύνεται η κατανόηση της σημασίας των δεδομένων. Από προεπιλογή, η τιμή της επικεφαλίδας δεν περιλαμβάνεται στη λειτουργία ταξινόμησης. Περιστασιακά, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επικεφαλίδα, έτσι ώστε η τιμή της επικεφαλίδας να περιλαμβάνεται ή να μην περιλαμβάνεται στη λειτουργία ταξινόμησης.

 • Για να εξαιρέσετε την πρώτη γραμμή δεδομένων από την ταξινόμηση, επειδή πρόκειται για επικεφαλίδα στήλης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, S, U. Στο παράθυρο διαλόγου " Προσαρμοσμένη ταξινόμηση ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δεδομένα μου έχουν επικεφαλίδες.

 • Για να συμπεριλάβετε την πρώτη γραμμή δεδομένων στην ταξινόμηση, επειδή δεν πρόκειται για επικεφαλίδα στήλης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + H, S, U. Στο παράθυρο διαλόγου " Προσαρμοσμένη ταξινόμηση ", καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δεδομένα μου έχουν επικεφαλίδες.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν τοποθετείτε τα δεδομένα σας σε έναν πίνακα, Excel προσθέτει αυτόματα ένα αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο" για κάθε κεφαλίδα στήλης. Μπορείτε να ανοίξετε αυτό το μενού για να φιλτράρετε γρήγορα. Για να καταργήσετε το αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο" από μια επικεφαλίδα στήλης, επιλέξτε την κεφαλίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + L.

 1. Στην κεφαλίδα της στήλης που θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Ανοίγει το αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο" και του Αφηγητή ακούτε: "Μενού". Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Μενού περιβάλλοντος".

 2. Στο μενού "Αυτόματο Φίλτρο", εάν η στήλη έχει αριθμούς, χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να μετακινηθείτε Φίλτρα αριθμών και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν η στήλη έχει καταχωρήσεις κειμένου, μετακινηθείτε Φίλτρα κειμένου και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το υπομενού και μπορείτε να ακούσετε "Ισούται με".

 3. Για να μετακινήσετε την επιλογή φιλτραρίσματος που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο και του Αφηγητή ακούτε: "Προσαρμοσμένο αυτόματο φίλτρο." Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Διαλόγου προσαρμοσμένο Αυτόματο Φίλτρο".

 4. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις συνθήκες φιλτραρίσματος.

  Για παράδειγμα, για να εμφανίζονται οι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι από ένα ορισμένο ποσό, επιλέξτε είναι μεγαλύτερο ή ίσο του και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε στο επόμενο σύνθετο πλαίσιο.

  Για να φιλτράρετε με βάση δύο συνθήκες, εισαγάγετε συνθήκες φιλτραρίσματος και στις δύο σειρές σύνθετων πλαισίων επεξεργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Και ώστε και οι δύο συνθήκες να είναι αληθείς ή επιλέξτε Ή για να είναι αληθής οποιαδήποτε δύο από τις συνθήκες.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να βρείτε το κουμπί OK και, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε μια περιοχή

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να φιλτράρετε. Περιηγηθείτε στο κελί που θέλετε να είναι το επάνω αριστερό κελί της επιλογής, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και χρησιμοποιήστε τα δεξιά και προς τα κάτω πλήκτρα βέλους για να αναπτύξετε την επιλεγμένη περιοχή κελιών.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + λ Excel προσθέτει ένα αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο" στο πρώτο κελί της κάθε στήλης στην περιοχή.

 3. Επιλέξτε το κελί με το αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο". Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Ανοίγει το αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο" και του Αφηγητή ακούτε: "Μενού". Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Μενού περιβάλλοντος".

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Tab για να μετακινήσετε τις επιλογές φιλτραρίσματος που θέλετε. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο διαστήματος για να καταργήσετε ή να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου ένα φίλτρο τιμής.

 5. Αφού κάνετε τις επιλογές σας, πατήστε το πλήκτρο Enter για να εφαρμόσετε το φίλτρο.

Για να καταργήσετε το φίλτρο και να καταργήσετε το αναπτυσσόμενο μενού "Αυτόματο Φίλτρο", επιλέξτε οποιοδήποτε κελί της περιοχής και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + L.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη τίτλου σε έναν πίνακα στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων στηλών σε έναν πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε Excel για Mac με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το Voiceover, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων macOS, για το φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή ή πίνακα. Φιλτράρισμα δεδομένων σάς βοηθά να εστίαση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Όταν φιλτράρετε δεδομένα σε έναν πίνακα, τα στοιχεία ελέγχου φιλτραρίσματος προστίθενται αυτόματα στις κεφαλίδες του πίνακα.

 1. Μεταβείτε στο πρώτο κελί στην περιοχή δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Fn + F8 για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε την επιλογή σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για την περιοχή.

  Σημειώσεις: Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε συγκεκριμένα τμήματα του φύλλου εργασίας σας:

  • Πατήστε το πλήκτρο εντολή + A για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  • Πατήστε το πλήκτρο εντολή + A + * (αστερίσκος σύμβολο) για να επιλέξετε μόνο τα ορατά κελιά.

  • Πατήστε το πλήκτρο Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ολόκληρη στήλη.

  • Πατήστε το πλήκτρο Shift + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ολόκληρη γραμμή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Fn + F6 για να ξεκινήσει η περιήγηση ανάμεσα στις καρτέλες της κορδέλας.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους αριστερά και δεξιά για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις καρτέλες μέχρι να ακούτε "Κεντρική καρτέλα". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + κάτω πλήκτρο βέλους για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές κεντρική καρτέλα.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στις επιλογές μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση ως πίνακα" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 6. Μπορείτε να ακούσετε την περιοχή των κελιών που περιλαμβάνονται στον πίνακα που δημιουργείτε. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακούσετε: "ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες, απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε Excel για Mac για να προσθέσετε κεφαλίδες κράτησης θέσης επάνω από τα δεδομένα στον πίνακά σας. Μπορείτε να μετονομάσετε τις κεφαλίδες αργότερα.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε: "Εντάξει, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Return. Μπορείτε να ακούσετε: "Πίνακα που δημιουργήσατε."

 8. Για να εφαρμόσετε ένα φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο Fn + F6 μέχρι να ακούτε: "Φύλλο εργασίας".

 9. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στην κεφαλίδα των δεδομένων της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε.

 10. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε να ακούσετε: "Φίλτρο, αναδυόμενο μενού."

 11. Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω βέλος για να περιηγηθείτε σε τις επιλογές κύριο φίλτρου. Πιέστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε ένα φίλτρο και να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού για τη συγκεκριμένη επιλογή.

 12. Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω βέλος για να μεταβείτε στις επιλογές σας. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε μια επιλογή.

 13. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Πληκτρολογήστε τα κριτήρια φίλτρου στο πλαίσιο κειμένου ή επιλέξτε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου ή κουμπί επιλογής, πατώντας το πλήκτρο διαστήματος.

 14. Πατήστε το πλήκτρο Return. Θα πρέπει να ακούσετε: "Εφαρμοσμένο φίλτρο."

Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή

Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε δεδομένα σε μια περιοχή. Για καλύτερα αποτελέσματα, κάθε στήλη θα πρέπει να έχει κεφαλίδα.

 1. Μεταβείτε στο πρώτο κελί της περιοχής των δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε τα δεδομένα στο κελί που θέλετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Fn + F8 για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα να επεκτείνετε την επιλογή σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για την περιοχή.

  Σημειώσεις: Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να επιλέξετε συγκεκριμένα τμήματα του φύλλου εργασίας σας:

  • Πατήστε το πλήκτρο εντολή + A για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  • Πατήστε το πλήκτρο εντολή + A + * (αστερίσκος σύμβολο) για να επιλέξετε μόνο τα ορατά κελιά.

  • Πατήστε το πλήκτρο Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ολόκληρη στήλη.

  • Πατήστε το πλήκτρο Shift + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια ολόκληρη γραμμή.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Fn + F6 για να ανοίξετε τις καρτέλες της κορδέλας.

 4. Πατήστε το πλήκτρο βέλους αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε, "Tab δεδομένων". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + κάτω πλήκτρο βέλους για να ανοίξετε τις επιλογές της καρτέλας δεδομένα.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός στις επιλογές μέχρι να ακούτε: "Φίλτρο". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου φίλτρο.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε σε τις επιλογές φίλτρου. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε μια επιλογή και να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε σε τις διαθέσιμες επιλογές για το φίλτρο που επιλέξατε. Εισαγάγετε τα κριτήρια είναι απαραίτητο, ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τις επιλογές όπως απαιτείται.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Εντάξει, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Return. Θα πρέπει να ακούσετε: "Εφαρμοσμένο φίλτρο."

Επιλογές φιλτραρίσματος για περιοχές και πίνακες

Excel για Mac σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα γενικό φίλτρο επιλογή, η οποία, στη συνέχεια, σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το φίλτρο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Όταν επιλέγετε έναν τύπο κύριου φίλτρου, ακούτε τις επιλογές Προσαρμοσμένου φίλτρου που είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο φίλτρο. Θα ακούσετε περιοχές αριθμών και επιλογές για τα Φίλτρα αριθμών, επιλογές χρωμάτων για τα Φίλτρα χρωμάτων και επιλογές κειμένου για τα Φίλτρα κειμένου. (Οι επιλογές αριθμών, χρωμάτων ή κειμένου προέρχονται από τα δεδομένα που φιλτράρετε.)

Επιλογές φίλτρων κειμένου

 • Ισούται με / Δεν ισούται με: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει ή να αποκρύψει το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Αρχίζει με / τελειώνει με: φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσετε τα δεδομένα που αρχίζει με ή τελειώνει με το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Περιέχει / Δεν περιέχει: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

Επιλογές φίλτρων αριθμών

 • Ισούται με / Δεν ισούται με: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει ή να αποκρύψει τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Μεγαλύτερο Than/Less από: φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσετε όλους τους αριθμούς με τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από ο αριθμός που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Μεταξύ: Φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εντός μιας συγκεκριμένης αριθμητικής περιοχής που πληκτρολογείται στα δύο πλαίσια κειμένου που παρέχονται στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

  Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, εισαγάγετε τον αριθμό αρχή για την περιοχή σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθμό λήξης για την περιοχή.

 • Πρώτα 10: φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσετε τα 10 σημαντικότερα (μεγαλύτερο ή μικρότερο) αριθμητικές τιμές ή ποσοστά. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το φίλτρο πρώτων 10. Όταν ανοίγει το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να ακούσετε: "Εστίαση σε επεξεργασία 10". Αυτή η επιλογή φιλτράρει αυτόματα την υψηλότερη αριθμούς.

  Σημείωση: Εάν θέλετε να φιλτράρετε τη χαμηλότερη αριθμούς ή ποσοστά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "επάνω με δυνατότητα επεξεργασίας σύνθετου πλαισίου". Πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να ανοίξετε το αναδυόμενο μενού. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε: "Κάτω". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να φιλτράρετε ποσοστά αντί για αριθμητικές τιμές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Ποσοστό, το κουμπί επιλογής." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 • Μέσος όρος Above/Below: φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να εμφανίσετε αριθμητικές τιμές που είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από τον μέσο όρο όλων των αριθμών στη στήλη.

Επιλογές φίλτρων χρωμάτων

 • Φιλτράρισμα κατά χρώμα γραμματοσειράς: φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να συμπεριλάβετε τα κελιά που περιέχουν δεδομένα που εγγράφονται στα χρώματα συγκεκριμένη γραμματοσειρά που έχετε επιλέξει. Όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να ακούσετε την αριθμητική τιμή (τιμή RGB) της πρώτης χρώματος γραμματοσειράς εμφανίζεται στη στήλη. Χρησιμοποιήστε τα επάνω και προς τα κάτω βέλος για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των τα διαθέσιμα χρώματα, πατώντας το πλήκτρο Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε τα χρώματα που θέλετε.

 • Φίλτρο κατά χρώμα κελιού: φιλτράρει τα δεδομένα της στήλης για να συμπεριλάβετε τα κελιά που έχουν συμπληρωθεί με συγκεκριμένα χρώματα. Όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να ακούσετε την τιμή RGB από το πρώτο χρώμα κελιού που εμφανίζεται στη στήλη. Χρησιμοποιήστε τα επάνω και προς τα κάτω βέλος για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των τα διαθέσιμα χρώματα, πατώντας το πλήκτρο Control + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε χρώματα.

 • Αυτόματη: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα κελιά που περιέχουν δεδομένα που εγγράφονται στο Excel του προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς, μαύρο.

 • Χωρίς γέμισμα: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε κελιών χωρίς ένα χρώμα φόντου προσαρμοσμένο — αυτόν τον τρόπο εμφανίζονται τα κελιά που διαθέτει το προεπιλεγμένο λευκό φόντο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε Excel με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, να ταξινομήσετε δεδομένα σε μια περιοχή ή πίνακα. Ταξινόμηση δεδομένων σάς βοηθά να οργανώσετε και να βρείτε τα δεδομένα που θέλετε.

Σημειώσεις: 

Ταξινόμηση δεδομένων στο Excel

 1. Στο φύλλο εργασίας που περιέχει έναν πίνακα ή μια περιοχή δεδομένων, τοποθετήστε την εστίαση σε ένα σημείο στη στήλη του πίνακα ή στήλης του φύλλου που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να ταξινομήσετε κατά.

 2. Πατήστε κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης με τέσσερα δάχτυλα για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή τίτλου του βιβλίου εργασίας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση κορδέλας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας, για παράδειγμα, "Κεντρική καρτέλα, tab."

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού καρτέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούτε "Δεδομένων, καρτέλα," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να ταξινομήσετε τα δεδομένα με αλφαβητική ή αριθμητική σειρά, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Αύξουσα ταξινόμηση, κουμπί" ή "Φθίνουσα ταξινόμηση, το κουμπί," ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Έχει ταξινομηθεί τον πίνακα ή περιοχή δεδομένων. Εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο κείμενο ή ένα συνδυασμό κειμένου και αριθμών, με αλφαβητική σειρά ταξινόμησης των δεδομένων σας. Εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο αριθμούς, τα δεδομένα σας έχει ταξινομηθεί κατά τιμή. Δεδομένα ταξινομεί από το μικρότερο στο μεγαλύτερο Εάν επιλέξετε Αύξουσα ταξινόμηση και από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, εάν επιλέξετε Φθίνουσα ταξινόμηση.

 5. Για να κλείσετε την κορδέλα και επιστροφής της εστίασης στο φύλλο εργασίας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "απόκρυψη κορδέλας, κουμπί," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για iPad

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για iPhone

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε πίνακες. Με την ταξινόμηση μπορείτε να οργανώνετε και να αναλύετε δεδομένα. Το φιλτράρισμα δεδομένων είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν τα φύλλα εργασίας περιέχουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Ταξινόμηση δεδομένων στο Excel

Στα φύλλα εργασίας του Excel μπορείτε να ταξινομείτε δεδομένα κειμένου και αριθμητικά δεδομένα ώστε να τα τακτοποιείτε σε συγκεκριμένη σειρά, π.χ. να ταξινομείτε το κείμενο με αλφαβητική σειρά ή με αντίστροφη αλφαβητική σειρά, τους αριθμούς από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο ή από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο, τις ημερομηνίες και τις ώρες από τις παλαιότερες στις πιο πρόσφατες ή αντίστροφα.

Σημείωση: Όταν ταξινομείτε τα δεδομένα, δεν μπορείτε να επαναφέρετε στην αρχική σειρά.

 1. Πατήστε σε κάποιο σημείο στο φύλλο του Excel. Το TalkBack εκφωνεί το επιλεγμένο κελί.

 2. Κάντε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

 3. Για να κάνετε εξερεύνηση με την αφή, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 4. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 5. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 6. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  • Επιλέξτε Αύξουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το Α έως το Ω ή από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από παλαιότερη σε νεότερη έκδοση. Ανακοινώνει talkBack: "Αύξουσα ταξινόμηση, δεν είναι επιλεγμένο το διακόπτη."

  • Επιλέξτε Φθίνουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το Ω προς το Α ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από αργότερα σε παλαιότερη έκδοση. Ανακοινώνει talkback: "Φθίνουσα ταξινόμηση, δεν είναι επιλεγμένο το διακόπτη."

  Όταν βρείτε την επιλογή που θέλετε, σηκώστε το δάκτυλό σας, και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές. Τα στοιχεία ταξινομούνται αντίστοιχα.

 8. Για να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "Περισσότερες επιλογές αλλαγής Checked." Τώρα είναι επιλεγμένο το κουμπί Περισσότερες επιλογές, πατήστε δύο φορές για να την ενεργοποιήσετε.

Ταξινόμηση περιοχής κελιών

Εάν υπάρχουν κενά κελιά στο βιβλίο εργασίας σας, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε μια περιοχή και στη συνέχεια να την ταξινομήσετε.

 1. Στο βιβλίο εργασίας, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 2. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα".

 3. Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 4. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 5. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "Επιλογή περιοχής", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή κελιού ή περιοχής και η εστίαση είναι στο πεδίο εύρος. Πληκτρολογήστε την περιοχή που θέλετε να επιλέξετε, όπως "A1:C15". Σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη μέχρι να ακούτε TalkBack ανακοινώνουμε "Κουμπί OK". Σηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές. Τώρα είναι επιλεγμένη η περιοχή.

 7. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε το κουμπί.

 8. Εξερευνήστε τη λίστα στο κάτω μέρος της οθόνης σύροντας ένα δάχτυλο στα στοιχεία. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 9. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  • Επιλέξτε Αύξουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το Α έως το Ω ή από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο, ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από παλαιότερη σε νεότερη έκδοση. Ανακοινώνει talkBack: "Αύξουσα ταξινόμηση, δεν είναι επιλεγμένο το διακόπτη."

  • Επιλέξτε Φθίνουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε αλφαριθμητικά δεδομένα από το Ω προς το Α ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ή για να ταξινομήσετε ημερομηνίες και ώρες από αργότερα σε παλαιότερη έκδοση. Ανακοινώνει talkback: "Φθίνουσα ταξινόμηση, δεν είναι επιλεγμένο το διακόπτη."

  Όταν βρείτε την επιλογή που θέλετε, σηκώστε το δάκτυλό σας, και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές. Τα στοιχεία ταξινομούνται αντίστοιχα.

Μορφοποίηση δεδομένων

Μερικές φορές ίσως χρειαστεί να μορφοποιήσετε εκ νέου τα δεδομένα για να λάβετε σωστά αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση.

 1. Μεταβείτε στο κελί ή τη στήλη που θέλετε να μορφοποιήσετε. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.

 2. Για να κάνετε εξερεύνηση με την αφή, σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 3. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Ανακοινώνει talkBack: "Μενού καρτέλας, για οικιακή χρήση επιλεγμένο." Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε σάρωση προς τα επάνω, με δύο δάχτυλα για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα.

 4. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 5. Όταν το TalkBack εκφωνήσει: "Μενού Μορφή αριθμών", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

  Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις ακόλουθες μορφές: Γενική, Αριθμός, Νομισματική μονάδα, Λογιστική, Ημερομηνία, Ώρα, Ποσοστό, Κλάσμα, Επιστημονική, Κείμενο και Ειδική. Όταν βρείτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές για να την εφαρμόσετε.

Συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων ταξινόμησης

Εάν λάβετε απροσδόκητα αποτελέσματα κατά την ταξινόμηση των δεδομένων σας, κάντε ένα από τα εξής:

 • Εάν τα δεδομένα που έχετε ταξινομήσει περιέχουν έναν ή περισσότερους μαθηματικούς τύπους, οι τιμές που επιστρέφονται από αυτούς τους μαθηματικούς τύπους ενδέχεται να αλλάξουν όταν επαναληφθεί ο υπολογισμός του φύλλου εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να κάνετε πάλι ταξινόμηση για να δείτε ενημερωμένα αποτελέσματα.

 • Οι κρυφές στήλες δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση στηλών και οι κρυφές γραμμές δεν μετακινούνται κατά την ταξινόμηση γραμμών. Πριν από την ταξινόμηση των δεδομένων, καλό θα είναι να επανεμφανίσετε τις κρυφές στήλες και γραμμές. Για να τις επανεμφανίσετε, κάντε τα εξής στο βιβλίο εργασίας του Excel:

  1. Μεταβείτε σε μια γραμμή ή στήλη δίπλα σε μια κρυφή στήλη ή γραμμή. Ανακοινώνει talkBack: "Adjacent κρυφά κελιά".

  2. Σύρετε το δάχτυλό σας για να μετακινηθείτε προς τα επάνω στην κεφαλίδα της στήλης (ή, αντίστοιχα, αριστερά προς τον αριθμό γραμμής) και ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Πατήστε δύο φορές για να επιλέξετε ολόκληρη τη στήλη ή γραμμή.

  3. Πατήστε δύο φορές ξανά για να ανοίξετε το μενού.

  4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Επανεμφάνιση". Πατήστε δύο φορές για να επανεμφανίσετε τις κρυφές γραμμές ή στήλες. Το TalkBack εκφωνεί την τρέχουσα θέση σας στο βιβλίο εργασίας και η στήλη ή γραμμή επανεμφανίζεται.

 • Ελέγξτε τις τοπικές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης διαφέρουν ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

Με την εισαγωγή δεδομένων σε έναν πίνακα στο Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα για να βρείτε γρήγορα τις τιμές που πληρούν τα κριτήριά σας.

 1. Στο Excel, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να φτάσετε στον πίνακα. Το TalkBack εκφωνεί το επιλεγμένο κελί.

 2. Κάντε κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε στην κεφαλίδα του πίνακα του οποίου τα περιεχόμενα θέλετε να φιλτράρετε. Μπορείτε επίσης να σύρετε το δάκτυλό σας γύρω από την οθόνη για να βρείτε την κεφαλίδα.

 3. Σύρετε αργά ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω τμήμα της οθόνης μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει: "Κουμπί Περισσότερες επιλογές". Τώρα η εστίαση βρίσκεται στο κουμπί, οπότε μπορείτε να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας.

 4. Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί. Το TalkBack εκφωνεί: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα". Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κίνηση σάρωσης προς τα επάνω με δύο δάχτυλα επανειλημμένα, μέχρι να φτάσετε στο τέλος της λίστας. Το TalkBack παίζει ήχους σε κάθε σας κίνηση σάρωσης και παύει να παίζει ήχους μόλις φτάσετε στο τέλος της λίστας.

 5. Εξερευνήστε τη λίστα σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία της λίστας καθώς σύρετε το δάχτυλό σας.

 6. Όταν το TalkBack εκφωνήσει "μενού Ταξινόμηση και φιλτράρισμα", ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 7. Εξερευνήστε τη λίστα, σύροντας ένα δάχτυλο στο κάτω μέρος της οθόνης. Talkback ανακοινώνει τα στοιχεία της λίστας, καθώς σύρετε το δάκτυλό σας. Όταν φθάσετε Εμφάνιση κουμπιών φίλτρων, σηκώστε το δάκτυλό σας, και πατήστε δύο φορές.

 8. Για να επιστρέψετε στο φύλλο εργασίας, σύρετε το δάχτυλό σας στο επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί την κεφαλίδα του πίνακα.

 9. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μία για να φτάσετε στο κουμπί φίλτρο. TalkBack ανακοινώνει τη θέση, όπως: "Στήλη μηδέν, γραμμή μηδέν κεφαλίδα, δεν υπάρχει φίλτρο". Κάντε σάρωση προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο. Ανακοινώνει talkBack: "Εφαρμοσμένο φίλτρο." Σηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές.

 10. Ανοίγει το μενού " Ταξινόμηση και φιλτράρισμα ". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι TalkBack ανακοινώνει "Κουμπί φίλτρου στοιχείων" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση είναι στο πεδίο αναζήτησης. Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης και να ανοίξετε το πληκτρολόγιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

 11. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του πληκτρολογίου οθόνης για να πληκτρολογήσετε τα κριτήρια με βάση τα οποία θέλετε να φιλτράρετε.

 12. Όταν τελειώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας στο επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε το TalkBack να εκφωνεί τα σωστά κριτήρια. Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιλέξετε.

 13. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι το TalkBack να εκφωνήσει το κουμπί Τέλος (στην επάνω δεξιά γωνία). Ανασηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 14. Το μενού Φιλτράρισμα στοιχείων κλείνει, οπότε επιστρέφετε στον πίνακα στον οποίο έχουν πλέον εφαρμοστεί τα επιλεγμένα κριτήρια φίλτρου.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση εξωτερικού πληκτρολογίου με το Excel για Android

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρήση Excel για Windows Phone 10 με ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να τοποθετήσετε και φιλτράρισμα δεδομένων σε μια περιοχή ή πίνακα. Φιλτράρισμα δεδομένων σάς βοηθά να εστίαση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε περιοχή

 1. Επιλέξτε την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + L για να τοποθετήσετε ένα βέλος αναπτυσσόμενο μενού φιλτράρισμα και ταξινόμηση στην πρώτη γραμμή κάθε στήλης που επιλέξατε. Όταν εμφανιστεί το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού, μπορείτε να ακούσετε τον αριθμό γράμμα και γραμμή στήλης το ενεργό κελί και "Δεν υπάρχει φίλτρο."

 3. Η διαδικασία φιλτραρίσματος των δεδομένων σας ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση κεφαλίδων του εγγράφου:

  • Εάν το κείμενο κεφαλίδας περιέχει κάθε στήλη που επιλέξατε, συνεχίστε με το πρώτο βήμα στην ενότητα Φιλτράρισμα δεδομένων σε έναν πίνακα παρακάτω για να φιλτράρετε τα δεδομένα σας.

  • Εάν οι στήλες που επιλέξατε δεν περιέχουν κείμενο κεφαλίδας, πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας το μενού Φιλτράρισμα και ταξινόμηση για να φιλτράρετε τα δεδομένα σε κάθε στήλη.

  Σημείωση: Εάν τα δεδομένα που επιλέγετε δεν περιέχουν κεφαλίδες και δεν τοποθετήσετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα, το πρώτο κελί κάθε επιλεγμένης στήλης θεωρείται κεφαλίδα και το φίλτρο δεν περιλαμβάνει τα δεδομένα αυτών των κελιών.

Τοποθέτηση δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + L για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα. Μπορείτε να ακούσετε "Δημιουργία πίνακα" και την περιοχή των κελιών που έχετε επιλέξει. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή των επιλεγμένων κελιών είναι σωστές.

 3. Η διαδικασία τοποθέτησης των δεδομένων στον πίνακα ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση κεφαλίδων του εγγράφου:

  • Εάν τα δεδομένα σας δεν έχουν κεφαλίδες, απλώς πατήστε το πλήκτρο Enter μετά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα για να τοποθετήσετε τα δεδομένα σας.

  • Εάν τα δεδομένα σας έχει κεφαλίδες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μη επιλεγμένη ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες το πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να τοποθετήσετε τα δεδομένα σας.

  Σημείωση: Εάν ένας πίνακας δεν έχει κεφαλίδες, Excel για Windows Phone 10 τους δημιουργεί εισάγοντας το κείμενο κράτησης θέσης στην πρώτη γραμμή. Προεπιλεγμένο πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου είναι στήλη 1, στήλη 2, στήλη 3, κ.λπ. Αλλάξτε το όνομα του κειμένου κεφαλίδας, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κατάλληλο κελί και πληκτρολογώντας το νέο όνομα της κεφαλίδας.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε το κελί κεφαλίδας της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε. Θα ακούσετε το γράμμα στήλης, τον αριθμό γραμμής, "επιλέχθηκε, επεξεργάσιμο", το περιεχόμενο του κελιού, "δεν έχει εφαρμοστεί φίλτρο, στοιχείο μενού".

 2. Πιέστε το πλήκτρο Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να αποκαλύψετε το αναπτυσσόμενο μενού φίλτρα και ταξινόμηση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το βέλος στη δεξιά γωνία του κελιού κεφαλίδας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού. Μπορείτε να ακούσετε "Προσαρμοσμένη ελέγξετε" όταν ανοίξει το μενού.

 3. P υνση το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω στο υπομενού μέχρι να ακούσετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο με επιλογές φίλτρου. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 4. Για να φιλτράρετε τα δεδομένα σας, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω στο μενού φιλτραρίσματος και ταξινόμησης, μέχρι να ακούτε "Φίλτρα κειμένου" ή "Φίλτρα αριθμών". Εάν τα δεδομένα στη στήλη ενεργό περιέχει μόνο κείμενο ή ένα συνδυασμό κειμένου και αριθμών, μια επιλογή Φίλτρα κειμένου είναι διαθέσιμη στο μενού. Εάν τα δεδομένα στη στήλη περιέχουν μόνο αριθμούς, αντί για αυτό υπάρχει μια επιλογή Φίλτρα αριθμών από το μενού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε φίλτρο κατά χρώμα ή Ταξινόμηση κατά χρώμα, εάν τα δεδομένα που θέλετε να ταξινόμηση ή φιλτράρισμα περιέχει μια έγχρωμη γραμματοσειρά ή εάν τα κελιά σας δυνατότητα διαφορετικά χρώματα. Αφού κάνετε την επιλογή σας, ανοίγει ένα υπομενού.

  Σημείωση: Για να ταξινομήσετε δεδομένα σε μια στήλη με αλφαβητική σειρά κατά αύξουσα σειρά, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Ταξινόμηση A στο Ω", στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ταξινόμηση των δεδομένων με αλφαβητική σειρά κατά φθίνουσα σειρά, πατώντας το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Ταξινόμηση από το Ω στο Α", στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Έχετε την επιλογή για να ταξινομήσετε αλφαβητικά, εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο κείμενο ή ένα συνδυασμό κειμένου και αριθμών. Για να ταξινομήσετε δεδομένα αριθμητική στήλη με αύξουσα σειρά, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Από τον μικρότερο σε μεγαλύτερο", στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ταξινόμηση αριθμητικών δεδομένων σε φθίνουσα σειρά, πατώντας το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Μεγαλύτερο σε μικρότερο", στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Έχετε την επιλογή για να ταξινομήσετε αριθμητικά εάν η ενεργή στήλη περιέχει μόνο αριθμούς.

Επιλογές φιλτραρίσματος για πίνακες

Επιλογές φίλτρων κειμένου

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται- στήλη φίλτρα για να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία εκτός από το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Αρχίζει με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που αρχίζουν με το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε κατάληξη.

 • Τελειώνει σε - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που τελειώνουν στο ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε αρχή.

 • Περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που δεν περιλαμβάνουν το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Προσαρμοσμένο φίλτρο- σας επιτρέπει να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας από το αναπτυσσόμενο μενού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να πρώτα να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "με δυνατότητα επεξεργασίας σύνθετου πλαισίου". Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να προβάλετε το αναπτυσσόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το φίλτρου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε "Φίλτρο" μόλις ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Επιλογές φίλτρων αριθμών

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εκτός από τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μεγαλύτερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μεγαλύτερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μικρότερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μικρότερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μεταξύ - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εντός μιας συγκεκριμένης αριθμητικής περιοχής. Εισαγάγετε την περιοχή στα δύο παράθυρα διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο που παρέχονται. 

 • Πρώτα 10- φίλτρα στήλης για να εμφανίσετε αριθμούς με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές αριθμητική ή ποσοστά. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του ενεργού κελιού και "Εστίαση σε επεξεργασία 10" όταν ανοίγει το παράθυρο διαλόγου. Παράθυρο διαλόγου προεπιλογών στους αριθμούς πρώτων 10 (ονομάζεται στοιχείων), αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον αριθμό σε οποιαδήποτε τιμή. Για να φιλτράρετε ποσοστά αντί για αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Στοιχεία", στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Όταν ακούσετε "Ποσοστό", πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να φιλτράρετε κάτω αριθμούς ή ποσοστά, Tab, μέχρι να ακούτε "επάνω με δυνατότητα επεξεργασίας σύνθετου πλαισίου". Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να επιλέξετε "Κάτω" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Επάνω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι επάνω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Κάτω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι κάτω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Φιλτράρισμα κατά χρώμα γραμματοσειράς- ενεργή στήλη φίλτρα για να εμφανίσετε το χρώμα γραμματοσειράς που επιλέγετε από το δευτερεύον μενού. Όταν ανοίξει το μενού, ακούτε αμέσως την τιμή RGB του πρώτου χρώματος γραμματοσειράς στη στήλη. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε αυτό το χρώμα ή πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε την τιμή RGB στο χρώμα που θέλετε.

 • Φίλτρο κατά χρώμα κελιού- ενεργή στήλη φίλτρα για να εμφανίσετε το χρώμα του κελιού που επιλέγετε από το δευτερεύον μενού. Όταν ανοίξει το μενού, ακούτε αμέσως την τιμή RGB από την πρώτη χρώμα κελιού στη στήλη. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε αυτό το χρώμα ή πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε την τιμή RGB στο χρώμα που θέλετε.

 • Αυτόματο - Φιλτράρει την ενεργή στήλη για να εμφανίσει τα κελιά που περιέχουν το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς του Excel, το μαύρο.

 • Χωρίς γέμισμα - Φιλτράρει την ενεργή στήλη για να εμφανίσει τα κελιά χωρίς χρώμα. Αυτά τα κελιά έχουν το προεπιλεγμένο λευκό φόντο και μαύρη γραμματοσειρά του Excel.

Επιλογές ταξινόμησης κατά χρώμα

 • Ταξινόμηση κατά χρώμα κελιού - Ταξινομεί την ενεργή στήλη κατά χρώμα κελιού. Αυτή η επιλογή τοποθετεί τα κελιά που έχουν το χρώμα που επιλέγετε από το υπομενού πρώτα στη στήλη.

 • Ταξινόμηση κατά χρώμα γραμματοσειράς - Ταξινομεί τα κελιά της ενεργής στήλης κατά χρώμα γραμματοσειράς. Αυτή η επιλογή τοποθετεί τα κελιά που έχουν το χρώμα γραμματοσειράς που επιλέγετε πρώτα στη στήλη.

 • Αυτόματη - Τοποθετεί τα κελιά με το προεπιλεγμένο χρώμα γραμματοσειράς του Excel, το μαύρο, πρώτα στη στήλη.

 • Προσαρμοσμένη ταξινόμηση - Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να ταξινομήσετε τα δεδομένα με όποιον τρόπο θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε αλφαβητικά πρώτα, στη συνέχεια σύμφωνα με την αριθμητική τιμή, στη συνέχεια σύμφωνα με το χρώμα γραμματοσειράς και, στη συνέχεια, σύμφωνα με το χρώμα κελιού.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου με εξωτερικό πληκτρολόγιο στο Excel Mobile για Windows 10

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε Excel Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να τοποθετήσετε και να φιλτράρετε τα δεδομένα σε έναν πίνακα. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Φιλτράρισμα δεδομένων σάς βοηθά να εστίαση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μεγάλα φύλλα εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel Online.

Σε αυτό το θέμα

Τοποθέτηση δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε Ctrl+L για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα. Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Δημιουργία πίνακα', εστίαση στο κουμπί 'OK'".

 3. Εάν ο πίνακας δεν έχει κεφαλίδες, απλώς πατήστε το πλήκτρο Enter μετά το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

 4. Εάν ο πίνακας έχει κεφαλίδες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μη επιλεγμένη ο πίνακάς μου περιέχει κεφαλίδες το πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Εάν ο πίνακας περιέχει χωρίς κεφαλίδες, Excel Online τους δημιουργεί εισάγοντας το κείμενο κράτησης θέσης στην πρώτη γραμμή. Προεπιλεγμένο πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου είναι στήλη 1, στήλη 2, στήλη 3, κ.λπ. Αλλάξτε το όνομα του κειμένου της κεφαλίδας, κάνοντας κλικ σε αυτό και πληκτρολογώντας το όνομα που θέλετε.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

 1. Επιλέξτε το κελί κεφαλίδας της στήλης που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού φίλτρα και ταξινόμηση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το βέλος στα δεξιά του κελιού κεφαλίδας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Φίλτρα κειμένου" ή "Φίλτρα αριθμών" και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δευτερεύον μενού. Μπορείτε να ακούσετε "Φίλτρα κειμένου" Εάν η στήλη περιέχει μόνο κείμενο ή ένα συνδυασμό κειμένου και αριθμών. Μπορείτε να ακούσετε "Φίλτρα αριθμών" Εάν η στήλη περιέχει μόνο αριθμούς.

 4. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω στο υπομενού μέχρι να ακούσετε το όνομα του φίλτρου που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο για κάθε επιλογή φίλτρο. Μπορείτε να ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένο φίλτρο εστίαση σε επεξεργασίας" όταν ανοίγει το παράθυρο διαλόγου, και μπορείτε να ακούσετε "Με φίλτρο" μόλις ολοκληρωθεί η ενέργεια.

  Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μεταξύ των πεδίων στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο, συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών επιλογής Ή/και.

 5. Καταργήστε ένα εφαρμοσμένο φίλτρο επιλέγοντας το κελί κεφαλίδας της στήλης που θέλετε να επαναφέρετε. Εάν επιλέξετε το κελί A1, για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Απαλοιφή φίλτρου από τη στήλη 1." Πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε "δεν υπάρχει φίλτρο" όταν ολοκληρωθεί η ενέργεια. Αν μετονομάσατε το κείμενο κεφαλίδας για το κελί A1, μπορείτε να ακούσετε το όνομα της κεφαλίδας αντί για "Στήλη 1".

Επιλογές φιλτραρίσματος για πίνακες

Επιλογές φίλτρων αριθμών

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εκτός από τον ακριβή αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μεγαλύτερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μεγαλύτερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μικρότερο από - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς με μικρότερη τιμή από τον αριθμό που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο

 • Μεταξύ - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει όλους τους αριθμούς εντός μιας συγκεκριμένης αριθμητικής περιοχής. Εισαγάγετε την περιοχή στα δύο παράθυρα διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο που παρέχονται. 

 • Πρώτα 10- φίλτρα στήλης για να εμφανίσετε αριθμούς με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές αριθμητική ή ποσοστά. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του ενεργού κελιού και "Εστίαση σε επεξεργασία 10" όταν ανοίγει το παράθυρο διαλόγου. Παράθυρο διαλόγου προεπιλογών στους αριθμούς πρώτων 10 (ονομάζεται στοιχείων), αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον αριθμό σε οποιαδήποτε τιμή. Για να φιλτράρετε ποσοστά αντί για αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "στοιχεία ", στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "ποσοστό ", στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να φιλτράρετε κάτω αριθμούς ή ποσοστά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "επάνω με δυνατότητα επεξεργασίας σύνθετου πλαισίου". Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω για να επιλέξετε "Κάτω" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Επάνω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι επάνω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Κάτω από το μέσο όρο - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τους αριθμούς που είναι κάτω από τη μέση τιμή όλων των αριθμών στη στήλη.

 • Προσαρμοσμένο φίλτρο- Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα αριθμητικά δεδομένα σας από το αναπτυσσόμενο μενού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να πρώτα να πληκτρολογήσετε τον αριθμό που θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο στο παράθυρο διαλόγου. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "με δυνατότητα επεξεργασίας σύνθετου πλαισίου". Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να προβάλετε το αναπτυσσόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το φίλτρου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε "Φίλτρο" μόλις ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Επιλογές φίλτρων κειμένου

 • Ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν ισούται με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα πάντα εκτός από το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Αρχίζει με - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που αρχίζουν με το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε κατάληξη.

 • Τελειώνει σε - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που τελειώνουν στο ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο. Το κείμενο μπορεί να έχει οποιαδήποτε αρχή.

 • Περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που περιλαμβάνουν το ακριβές κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Δεν περιέχει - Φιλτράρει τη στήλη για να εμφανίσει τα δεδομένα που δεν περιλαμβάνουν το κείμενο που πληκτρολογείτε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο.

 • Προσαρμοσμένο φίλτρο- σας επιτρέπει να επιλέξετε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε στα δεδομένα σας από το αναπτυσσόμενο μενού. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να πρώτα να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να εφαρμόσετε το φίλτρο. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "με δυνατότητα επεξεργασίας σύνθετου πλαισίου". Πατήστε Alt + κάτω βέλος για να προβάλετε το αναπτυσσόμενο μενού. Χρησιμοποιήστε το κάτω βέλος για να επιλέξετε το φίλτρου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε "Φίλτρο" μόλις ολοκληρωθεί η ενέργεια.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×