Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη μιας υπογραφής στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη μιας υπογραφής στο Outlook

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Για άτομα που δεν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και προσθήκη υπογραφής σε μηνύματα (στα Windows) ή Δημιουργία και εισαγωγή μια υπογραφή στο Outlook για Mac.

Χρησιμοποιήστε Outlook 2016 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε μια υπογραφή. Η υπογραφή εμφανίζεται αυτόματα στο κάτω μέρος νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεών σας και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα εμπρός.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέας υπογραφής

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε την ίδια υπογραφή για όλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική υπογραφή για κάθε τύπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μια επαγγελματική υπογραφή μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα, τη θέση στην εταιρεία καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, ενώ η υπογραφή για το σπίτι μπορεί να έχει μόνο ένα φιλικό όνομα και μια εικόνα.

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F, τ Ανοίγει το παράθυρο Επιλογές του Outlook και μπορείτε να ακούσετε "Επιλογές του Outlook".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αλληλογραφία".

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N, Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου υπογραφές και επιστολόχαρτα και μπορείτε να ακούσετε: "υπογραφές και επιστολόχαρτα παραθύρου διαλόγου. Σελίδα υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου". Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε: "υπογραφές και επιστολόχαρτα. Κουμπί "OK"."

 4. Για να δημιουργήσετε μια νέα υπογραφή, πατήστε το πλήκτρο Alt + N, Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Νέα υπογραφή και μπορείτε να ακούσετε: "νέο παράθυρο διαλόγου υπογραφής. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτή την υπογραφή." Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε "νέα υπογραφή. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτή την υπογραφή."

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτή την υπογραφή. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Συνιστάται να δίνετε στις υπογραφές ένα περιγραφικό όνομα, όπως "Επαγγελματικό κλείσιμο". Ένα καλό όνομα μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε την υπογραφή που θέλετε στο μέλλον.

 6. Η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα στο πλαίσιο Επιλογή υπογραφής προς επεξεργασία.

 7. Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook για πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θα χρησιμοποιείται αυτή η υπογραφή.

  • Για να αλλάξετε το πλαίσιο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Alt + A. Μπορείτε να ακούσετε "Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λογαριασμού άνω και κάτω τελεία σύνθετου πλαισίου" και το όνομα του την επιλεγμένη υπογραφή. Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε μόνο το όνομα της επιλεγμένης υπογραφής.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη λίστα μέχρι να ακούσετε την επιλογή του λογαριασμού σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Για να επιλέξετε την υπογραφή που θέλετε να προστίθεται αυτόματα σε όλα τα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + M για να μεταβείτε στην αναπτυσσόμενη λίστα Νέα μηνύματα. Μπορείτε να ακούσετε: "υπογραφές και ακίνητο παραθύρου διαλόγου. Για να αλλάξετε την επιλογή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους." Χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινήσετε την υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 9. Για να επιλέξετε την υπογραφή που θέλετε να προστίθενται αυτόματα (αυτόματη εισόδου) κατά την απάντηση ή προώθηση μηνυμάτων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F για να μεταβείτε στην αναπτυσσόμενη λίστα Απαντήσεις/προωθήσεις. Μπορείτε να ακούσετε: "υπογραφές και ακίνητο παραθύρου διαλόγου. Για να αλλάξετε την επιλογή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους." Του Αφηγητή, μπορείτε να ακούσετε μόνο την επιλεγμένη υπογραφή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε την υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 10. Για να ανοίξετε το πλαίσιο Επεξεργασία υπογραφής και να προσθέσετε το κείμενο της υπογραφής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Π και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Μη διαθέσιμη έξω από ένα ανοιχτό μήνυμα". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Επεξεργασία υπογραφής. Επεξεργασία κειμένου". Η εστίαση είναι στο πλαίσιο Υπογραφή.

 11. Πληκτρολογήστε το κείμενο της υπογραφής.

  Συμβουλή: Εκτός από κείμενο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εικόνα στο πλαίσιο υπογραφής, όπως ένα λογότυπο ή εικόνα της χειρόγραφης υπογραφής σας. Για να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab, μέχρι να ακούτε "εικόνες... κουμπί" (στον Αφηγητή ακούτε "Εικόνες στο κουμπί"), και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας όπου μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στην εικόνα που θέλετε. Κατά τη φωτογραφία που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 12. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter για να κλείσετε το πλαίσιο Υπογραφές.

 13. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εστίαση επιστρέφει την εστίαση στο σημείο όπου ξεκινήσατε.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για μορφοποίηση υπογραφών

Εδώ θα βρείτε ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε μια υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή μορφοποίησης με έντονη γραφή

Ctrl+B

Εφαρμογή μορφοποίησης με υπογράμμιση

Ctrl+U

Κατάργηση μορφοποίησης κειμένου

Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Αλλαγή γραμματοσειράς

Alt+T

Στοίχιση αριστερά

Ctrl+L

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

Ctrl+C

Στοίχιση δεξιά

Ctrl+R

Εισαγωγή της υπογραφής σας

 1. Κατά τη σύνταξη του μηνύματος στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ για να μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, ΦΥ για να ανοίξετε την επιλογή Υπογραφή.

 2. Εάν υπάρχει μόνο μία υπογραφή και θέλετε να την προσθέσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν έχετε περισσότερες υπογραφές, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε μεταξύ των υπογραφών. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε. Όταν βρεθείτε σε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η υπογραφή προστίθεται στο μήνυμά σας και η εστίαση επιστρέφει στο μήνυμα.

Ορισμός προεπιλεγμένης υπογραφής

 1. Στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Γ. Θα ανοίξει το παράθυρο Επιλογές του Outlook.

 2. Εάν χρειαστεί, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Αλληλογραφία". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Γ. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τη φράση: "Υπογραφές, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα.

 3. Εάν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ για να μεταβείτε στη λίστα Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα και πατήστε το πλήκτρο Enter όταν φτάσετε στο λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε υπογραφές.

 4. Για να προσθέσετε μια προεπιλεγμένη υπογραφή στα νέα μηνύματα που συνθέτετε με αυτόν το λογαριασμό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ για να μεταβείτε στη λίστα Νέα μηνύματα. Θα ακούσετε την τρέχουσα επιλογή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 5. Για να προστίθεται μια προεπιλεγμένη υπογραφή στα μηνύματα που απαντάτε ή προωθείτε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Σ για να μετακινηθείτε στη λίστα Απαντήσεις/προωθήσεις. Θα ακούσετε την τρέχουσα επιλογή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

 6. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Κουμπί ΟΚ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και επιστολόχαρτα θα κλείσει και θα επιστρέψετε στο παράθυρο Επιλογές του Outlook. Για να κλείσετε το παράθυρο και να επιστρέψετε στα εισερχόμενά σας, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Κατάργηση προεπιλεγμένης υπογραφής

 1. Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook για πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο παράθυρο διαλόγου " υπογραφές και επιστολόχαρτα ", επιλέξτε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει την υπογραφή που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Για να μεταβείτε στο πλαίσιο Επιλογή υπογραφής προς επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift + Tab, μέχρι να ακούτε "Επιλογή υπογραφής προς επεξεργασία," ακολουθούμενο από το όνομα της υπογραφής επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

 3. Για να επιλέξετε μια υπογραφή, χρησιμοποιήστε τα επάνω ή κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε την υπογραφή που θέλετε.

 4. Για να διαγράψετε μια υπογραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + D. Ανοίγει ένα παράθυρο ειδοποίησης και μπορείτε να ακούσετε: "κουμπί" Ναι "." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Στο Outlook 2016 για Mac, μπορείτε να προσθέσετε μια υπογραφή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Μπορείτε να ορίσετε η υπογραφή να εμφανίζεται αυτόματα στο κάτω μέρος των νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προωθείτε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέας υπογραφής

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε την ίδια υπογραφή για όλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική υπογραφή για κάθε τύπο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μια επαγγελματική υπογραφή μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα, τη θέση στην εταιρεία καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, ενώ η υπογραφή για το σπίτι μπορεί να έχει μόνο ένα φιλικό όνομα και μια εικόνα.

 1. Στο Outlook, για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M.

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε: "Outlook". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Προτιμήσεις, αποσιωπητικά". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Outlook. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε: "Υπογραφές, κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε: "Προσθήκη υπογραφής, κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο υπογραφής και μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο της υπογραφής.

  Συμβουλή: Εκτός από κείμενο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εικόνα στο πεδίο υπογραφής, όπως ένα λογότυπο ή εικόνα της χειρόγραφης υπογραφής σας. Για να προσθέσετε μια εικόνα, αντιγράψτε την από το φάκελο ή επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε την στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται στο πεδίο υπογραφής.

 7. Για να δώσετε ένα περιγραφικό όνομα στην υπογραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε: "Χωρίς τίτλο, περιεχόμενα επιλεγμένα, επεξεργασία κειμένου". Βρίσκεστε στο Όνομα υπογραφής, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα.

 8. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook για πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θα χρησιμοποιείται αυτή η υπογραφή από προεπιλογή. Για να ανοίξετε τη λίστα λογαριασμών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα μέχρι να ακούσετε το λογαριασμό που θέλετε και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να τον επιλέξετε.

 9. Για να συμπεριλαμβάνεται αυτόματα αυτή η υπογραφή σε όλα τα νέα μηνύματα που συνθέτετε και στέλνετε από αυτόν το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Η εστίαση είναι τώρα στη λίστα Νέα μηνύματα. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Καμία. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Καμία, αναδυόμενο κουμπί".

 10. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή. Όταν ακούσετε την υπογραφή που θέλετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 11. Εάν θέλετε να συμπεριλαμβάνεται αυτόματα η υπογραφή σε όλα τα μηνύματα που απάντηση και προώθηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Η εστίαση βρίσκεται στη λίστα Απαντήσεις/προωθήσεις. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο στην επιλογή κανένα. Το voiceOver ανακοινώνει: "Κανένα", "αναδυόμενο κουμπιού."

 12. Για να ανοίξετε τη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή. Όταν ακούσετε την υπογραφή που θέλετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 13. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+W για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές και να επιστρέψετε στο σημείο από όπου ξεκινήσατε.

Εισαγωγή της υπογραφής σας

 1. Όταν συνθέτετε ένα μήνυμα στο Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Υπογραφή, κουμπί μενού". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 2. Θα ανοίξει το υπομενού "Υπογραφές". Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία της λίστας. Όταν ακούσετε την υπογραφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Η υπογραφή προστίθεται στο μήνυμα. Η εστίαση παραμένει στο κουμπί Υπογραφή στην κορδέλα. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο σώμα του μηνύματος, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab.

Ορισμός προεπιλεγμένης υπογραφής

 1. Στο Outlook, για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M.

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Θα ακούσετε: "Outlook". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Προτιμήσεις, αποσιωπητικά". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις του Outlook. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε: "Υπογραφές, κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 6. Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θα χρησιμοποιείται αυτή η υπογραφή. Για να ανοίξετε τη λίστα λογαριασμών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στη λίστα μέχρι να ακούσετε το λογαριασμό που θέλετε και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να τον επιλέξετε.

 7. Για να προσθέσετε μια προεπιλεγμένη υπογραφή στα νέα μηνύματα που συνθέτετε με αυτόν το λογαριασμό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στη λίστα Νέα μηνύματα. Θα ακούσετε την τρέχουσα επιλογή. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 8. Για να προστίθεται μια προεπιλεγμένη υπογραφή στα μηνύματα που απαντάτε ή προωθείτε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα Απαντήσεις/προωθήσεις. Θα ακούσετε την τρέχουσα επιλογή. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην υπογραφή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 9. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές, πατήστε Command+W.

Κατάργηση προεπιλεγμένης υπογραφής

 1. Για να μεταβείτε στη λίστα όνομα της υπογραφής, πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift + Tab, μέχρι να ακούτε "Επιλογή υπογραφής όνομα πίνακα," ακολουθούμενο από το όνομα της υπογραφής επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

 2. Για να επιλέξετε μια υπογραφή, χρησιμοποιήστε τα επάνω ή κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε την υπογραφή που θέλετε.

 3. Για να διαγράψετε μια υπογραφή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Διαγραφή κουμπί επιλεγμένο υπογραφές" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει ένα παράθυρο ειδοποίησης.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε: "Προεπιλεγμένο κουμπί Διαγραφή." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Outlook χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×