Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και χρήση ενός wiki στο Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και χρήση ενός wiki στο Microsoft teams

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Ομάδες της Microsoft με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε καρτέλες wiki για ένα κανάλι και να γράψετε περιεχόμενο για αυτά. Το έχουμε δοκιμάσει με το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Μια καρτέλα wiki είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας έξυπνων κειμένων που μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας. Μπορείτε να κάνετε πρόχειρη και επεξεργασία περιεχομένου όπως στο OneNote, αλλά μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια συνομιλία γύρω από ένα συγκεκριμένο τμήμα του περιεχομένου και να προσθέσετε ετικέτα στους συναδέλφους σας, όλα σε ένα σημείο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Ομάδες της Microsoft. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

 • Για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου μέσα από Ομάδες της Microsoft, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + E, πληκτρολογήστε το χαρακτήρα καθέτου ακολουθούμενο από τα πλήκτρατου Word και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέας καρτέλας wiki

Κάθε κανάλι συνοδεύεται από μια καρτέλα wiki , αλλά μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες καρτέλες wiki , ανάλογα με τις ανάγκες.

 1. Στο κανάλι στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την καρτέλα wiki , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη καρτέλας" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη καρτέλας . Η εστίαση είναι στο πεδίο " Αναζήτηση κειμένου".

 2. Στο πεδίο αναζήτησης , πληκτρολογήστε wiki και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "wiki". Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα καρτέλα wiki .

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με αυτήν την καρτέλα." Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Στο κανάλι στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την καρτέλα wiki , πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + b μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη καρτέλας" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη καρτέλας . Η εστίαση είναι στο πεδίο " Αναζήτηση κειμένου".

 2. Στο πεδίο αναζήτησης , πληκτρολογήστε wiki και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "wiki". Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα καρτέλα wiki .

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με αυτήν την καρτέλα." Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Με το NVDA, πατήστε το πλήκτρο SR + πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εγγραφή περιεχομένου για την καρτέλα wiki

Κάθε καρτέλα wiki μπορεί να περιέχει πολλά έγγραφα, που λέγονται σελίδες, και κάθε σελίδα αποτελείται από πολλές ενότητες. Οι ενότητες μπορεί να περιέχουν κείμενο, εικόνες και πίνακες.

 1. Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα σε μια καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "ανάπτυξη μενού wiki" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "νέα σελίδα" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στον τίτλο της σελίδας που μόλις δημιουργήσατε.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στον τίτλο της πρώτης ενότητας της σελίδας.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πρώτη ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στην περιοχή περιεχομένου της ενότητας.

 5. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας για την ενότητα.

 6. Για να κλείσετε την περιοχή περιεχομένου ενότητας, πατήστε το πλήκτρο ESC.

 7. Για να προσθέσετε μια νέα ενότητα επάνω ή κάτω από την ενότητα που προστέθηκε προηγουμένως, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας εδώ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα σε μια καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift + B μέχρι να ακούσετε τη φράση "ανάπτυξη μενού wiki" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Πατήστε το πλήκτρο B. Θα ακούσετε τη φράση: "νέα σελίδα". Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στον τίτλο της σελίδας που μόλις δημιουργήσατε.

 3. Με το NVDA, πατήστε το πλήκτρο SR + πλήκτρο διαστήματος. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στον τίτλο της πρώτης ενότητας της σελίδας.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πρώτη ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στην περιοχή περιεχομένου της ενότητας.

 5. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας για την ενότητα.

 6. Για να κλείσετε την περιοχή περιεχομένου ενότητας, πατήστε το πλήκτρο ESC.

 7. Για να προσθέσετε μια νέα ενότητα επάνω ή κάτω από την ενότητα που προστέθηκε προηγουμένως, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας εδώ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Μορφοποίηση κειμένου σε μια ενότητα wiki

Για να μορφοποιήσετε κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων της ενότητας. Για ορισμένες επιλογές μορφοποίησης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

 1. Για να επιλέξετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + F6. Θα ακούσετε τη φράση: "Έντονη γραφή".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλές: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου για να εφαρμόσετε γρήγορα τη βασική μορφοποίηση:

  • Στο κείμενο με έντονη γραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + B.

  • Για να πλάγια γραφή κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + I.

  • Για να υπογραμμίσετε κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + U.

  • Για να προσθέσετε μια σύνδεση προς το κείμενό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε σύνδεση και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + K. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σύνδεσης και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο διεύθυνση. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το όνομα ενός υπάρχοντος αρχείου ή διεύθυνσης Web και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σύνδεση με μια ενότητα

Μπορείτε εύκολα να κατευθύνετε τους συμπαίκτες σας σε μια ενότητα σε μια καρτέλα wiki , αντιγράφοντας μια απευθείας σύνδεση και να την μοιραστείτε μαζί τους.

 1. Μεταβείτε στην ενότητα στην καρτέλα wiki με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο της ενότητας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Θα ακούσετε τη φράση: "λήψη σύνδεσης". Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αντιγράψετε τη σύνδεση ενότητας. Θα ακούσετε τη φράση: "Αντιγραφή στο Πρόχειρο".

 5. Επικολλήστε τη σύνδεση ενότητας σε ένα κανάλι συνομιλίας ή ομάδας.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Μεταβείτε στην ενότητα στην καρτέλα wiki με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο της ενότητας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Θα ακούσετε τη φράση: "λήψη σύνδεσης". Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αντιγράψετε τη σύνδεση ενότητας. Θα ακούσετε τη φράση: "Αντιγραφή στο Πρόχειρο".

 5. Επικολλήστε τη σύνδεση ενότητας σε ένα κανάλι συνομιλίας ή ομάδας.

Συνομιλία από μια καρτέλα wiki

 1. Μεταβείτε στην ενότητα στην καρτέλα wiki για την οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση.

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο της ενότητας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση συνομιλίας ενότητας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο συνομιλίας και η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος.

 4. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το στείλετε. Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο και να προσθέσετε συνημμένα, όπως σε ένα πλαίσιο σύνταξης κανονικού μηνύματος. Για οδηγίες, μεταβείτε στο άρθρο χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Μεταβείτε στην ενότητα στην καρτέλα wiki για την οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση.

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο της ενότητας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση συνομιλίας ενότητας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο συνομιλίας και η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος.

 4. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το στείλετε. Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο και να προσθέσετε συνημμένα, όπως σε ένα πλαίσιο σύνταξης κανονικού μηνύματος. Για οδηγίες, μεταβείτε στο άρθρο χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams.

Συμβουλή: Εκτός από τη συνομιλία, μπορείτε επίσης να @mention τους συμπαίκτες σας σε μια ενότητα wiki και θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση στην τροφοδοσία δραστηριότητάς τους. Η επιλογή της ειδοποίησης θα τις μεταφέρει απευθείας στην ενότητα που χρειάζεται την προσοχή τους.

Εργασία με το προσωπικό σας wiki

Εκτός από τις καρτέλες wiki για κάθε ομάδα, το Ομάδες της Microsoft περιέχει επίσης μια προσωπική καρτέλα wiki όπου μπορείτε εύκολα να προσθέσετε σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο. Σε αντίθεση με τις καρτέλες wiki ομάδας, στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση από όλα τα μέλη της ομάδας, η προσωπική σας καρτέλα wiki είναι διαθέσιμη μόνο σε εσάς.

Πρόσβαση στην προσωπική σας καρτέλα wiki

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εφαρμογών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες εφαρμογές" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "εγκατεστημένες εφαρμογές, wiki" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε την καρτέλα προσωπικά στοιχεία.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης. Στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα.

 1. Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο R μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εφαρμογών". Με το NVDA, πατήστε το πλήκτρο D μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εφαρμογών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες εφαρμογές" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "εγκατεστημένες εφαρμογές, wiki" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε την καρτέλα προσωπικά στοιχεία.

Προσθήκη σημείωσης στην προσωπική σας καρτέλα wiki

 1. Για να μεταβείτε στο πεδίο αναζήτησης , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + E.

 2. Πληκτρολογήστε /wiki και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να προσθέσετε τη σημείωση στην καρτέλα προσωπικά σας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και την παρακολούθηση ενός καναλιού στο Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft teams

Χρησιμοποιήστε το Ομάδες της Microsoft με το πληκτρολόγιό σας και τη φωνητική αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να δημιουργήσετε μια νέα καρτέλα wiki για ένα κανάλι ομάδας ή να προσθέσετε σημειώσεις στην προσωπική σας καρτέλα wiki.

Μια καρτέλα wiki είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας έξυπνων κειμένων που μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας. Μπορείτε να κάνετε πρόχειρη και επεξεργασία περιεχομένου όπως στο OneNote, αλλά μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια συνομιλία γύρω από ένα συγκεκριμένο τμήμα του περιεχομένου και να προσθέσετε ετικέτα στους συναδέλφους σας, όλα σε ένα σημείο. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις καρτέλες wiki ομάδας από όλα τα μέλη της ομάδας. Η προσωπική σας καρτέλα wiki είναι διαθέσιμη μόνο σε εσάς.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέας καρτέλας wiki

Κάθε κανάλι έρχεται με μια καρτέλα wiki που έχει εισαχθεί για εσάς, αλλά μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες καρτέλες wiki, όπως απαιτείται.

 1. Στο κανάλι στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια καρτέλα wiki, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη καρτέλας" και πατήστε το πλήκτρο Return. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη καρτέλας .

 2. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο " Αναζήτηση κειμένου" στο παράθυρο διαλόγου "Προσθήκη καρτέλας ". Πληκτρολογήστε wiki και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα καρτέλα wiki.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με αυτήν την καρτέλα." Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. Εάν δεν θέλετε να γίνεται αυτόματη δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με τη δραστηριότητα wiki, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return. Δημιουργείται μια νέα καρτέλα. Η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου " όνομα σελίδας " της νέας καρτέλας.

Εγγραφή περιεχομένου για την καρτέλα wiki

Κάθε καρτέλα wiki μπορεί να περιέχει πολλά έγγραφα, που λέγονται σελίδες, και κάθε σελίδα αποτελείται από πολλές ενότητες. Οι ενότητες μπορεί να περιέχουν κείμενο, εικόνες και πίνακες.

 1. Σε μια καρτέλα wiki, για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να φτάσετε στο κουμπί νέα σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο τίτλου της σελίδας που μόλις δημιουργήσατε.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα σελίδα και πατήστε το πλήκτρο Return. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο τίτλου της πρώτης ενότητας της σελίδας.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πρώτη ενότητα και πατήστε το πλήκτρο Return. Η εστίαση μετακινείται στην περιοχή περιεχομένου της ενότητας.

 4. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας για την ενότητα. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε το κείμενο:

  • Στο κείμενο με έντονη γραφή, επιλέξτε το τμήμα κειμένου και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + B.

  • Για να πλάγια γραφή κείμενο, επιλέξτε το τμήμα κειμένου και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + I.

  • Για να υπογραμμίσετε κείμενο, επιλέξτε το τμήμα κειμένου και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + U.

  • Για να προσθέσετε μια σύνδεση προς το κείμενό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε σύνδεση και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + K. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή σύνδεσης και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο διεύθυνση . Πληκτρολογήστε το όνομα ενός υπάρχοντος αρχείου ή διεύθυνσης Web και πατήστε το πλήκτρο Return.

 5. Για να προσθέσετε μια νέα ενότητα επάνω ή κάτω από την ενότητα που προστέθηκε προηγουμένως, πατήστε το πλήκτρο ESC και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Προσθήκη νέας ενότητας εδώ και πατήστε το πλήκτρο Return για να επιλέξετε.

Σύνδεση με μια ενότητα

Αντιγράψτε μια απευθείας σύνδεση προς μια ενότητα σε μια καρτέλα wiki και μοιραστείτε την με τους συμπαίκτες σας.

 1. Σε μια καρτέλα wiki, μεταβείτε στην ενότητα με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο της ενότητας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "περισσότερες επιλογές" και πατήστε το πλήκτρο Return. Θα ακούσετε τη φράση: "λήψη σύνδεσης".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Return. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή σύνδεσης .

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + C για να αντιγράψετε τη σύνδεση προς την ενότητα. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης με τους συμπαίκτες σας σε ένα κανάλι συνομιλίας ή ομάδας.

Συνομιλία από μια καρτέλα wiki

Γράφετε μια ενότητα wiki και θέλετε να λάβετε τη γνώμη των συμπαικτών σας σχετικά με αυτό; Ξεκινήστε μια συνομιλία απευθείας από την ίδια την ενότητα και αποκτήστε άμεσα σχόλια σχετικά με το περιεχόμενό σας.

 1. Σε μια καρτέλα wiki, μεταβείτε στην ενότητα για την οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Return για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο της ενότητας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση συνομιλίας ενότητας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος στη συνομιλία.

 4. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο Return για να το στείλετε. Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο και να προσθέσετε συνημμένα, όπως σε ένα πλαίσιο σύνταξης κανονικού μηνύματος. Για οδηγίες, μεταβείτε στο άρθρο χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams.

Συμβουλή: Εκτός από τη συνομιλία, μπορείτε επίσης να @mention τους συμπαίκτες σας σε μια ενότητα wiki και θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση στην τροφοδοσία δραστηριότητάς τους. Η επιλογή της ειδοποίησης θα τις μεταφέρει απευθείας στην ενότητα που χρειάζεται την προσοχή τους.

Εργασία με το προσωπικό σας wiki

Εκτός από τις καρτέλες wiki για κάθε ομάδα, το Ομάδες της Microsoft περιέχει επίσης μια προσωπική καρτέλα wiki όπου μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο με τον ίδιο τρόπο όπως στην καρτέλα "wiki ομάδας". Η προσωπική σας καρτέλα wiki είναι διαθέσιμη μόνο σε εσάς.

Πρόσβαση στην προσωπική σας καρτέλα wiki

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "γραμμή εργαλείων ομάδων" ή τον αριθμό των ομάδων σας, ακολουθούμενο από "κουμπί εναλλαγής".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες εφαρμογές" και πατήστε το πλήκτρο Return.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "εγκατεστημένες εφαρμογές, wiki" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Return για να ανοίξετε την καρτέλα προσωπικά στοιχεία.

Προσθήκη σημείωσης στην προσωπική σας καρτέλα wiki

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή πεδίου αναζήτησης για να προσθέσετε γρήγορα μια σημείωση στην προσωπική σας καρτέλα wiki.

 1. Για να μεταβείτε στο πεδίο αναζήτησης , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + E.

 2. Πληκτρολογήστε /wiki και πατήστε το πλήκτρο Return.

 3. Πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο Return και η σημείωση προστίθεται στην προσωπική σας καρτέλα wiki.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και την παρακολούθηση ενός καναλιού στο Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft teams

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams στο web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να δημιουργήσετε καρτέλες wiki για ένα κανάλι και να γράψετε περιεχόμενο για αυτά. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Μια καρτέλα wiki είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας έξυπνων κειμένων που μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνείτε με τους συναδέλφους σας. Μπορείτε να κάνετε πρόχειρη και επεξεργασία περιεχομένου όπως στο OneNote, αλλά μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια συνομιλία γύρω από ένα συγκεκριμένο τμήμα του περιεχομένου και να προσθέσετε ετικέτα στους συναδέλφους σας, όλα σε ένα σημείο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Στις πρόσφατες εκδόσεις του JAWS δεν είναι πλέον προεπιλεγμένη η λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή για το Ομάδες της Microsoft. Για οδηγίες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εικονικού δρομέα υπολογιστή, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση εικονικού δρομέα JAWS.

 • Για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στη λίστα συντομεύσεων πληκτρολογίου μέσα από Ομάδες της Microsoft, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + E, πληκτρολογήστε το χαρακτήρα καθέτου ακολουθούμενο από τα πλήκτρατου Word και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία νέας καρτέλας wiki

Κάθε κανάλι συνοδεύεται από μια καρτέλα wiki , αλλά μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες καρτέλες wiki , ανάλογα με τις ανάγκες.

 1. Στο κανάλι στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την καρτέλα wiki , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη καρτέλας" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη καρτέλας . Η εστίαση είναι στο πεδίο " Αναζήτηση κειμένου".

 2. Στο πεδίο αναζήτησης , πληκτρολογήστε wiki και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "wiki". Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα καρτέλα wiki .

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με αυτήν την καρτέλα." Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

 1. Στο κανάλι στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την καρτέλα wiki , πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + b μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη καρτέλας" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη καρτέλας . Η εστίαση είναι στο πεδίο " Αναζήτηση κειμένου".

 2. Στο πεδίο αναζήτησης , πληκτρολογήστε wiki και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "wiki". Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα καρτέλα wiki .

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "δημοσίευση στο κανάλι σχετικά με αυτήν την καρτέλα." Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Με τον αφηγητή και το NVDA, πατήστε το πλήκτρο SR + πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εγγραφή περιεχομένου για την καρτέλα wiki

Κάθε καρτέλα wiki μπορεί να περιέχει πολλά έγγραφα, που λέγονται σελίδες, και κάθε σελίδα αποτελείται από πολλές ενότητες. Οι ενότητες μπορεί να περιέχουν κείμενο, εικόνες και πίνακες.

 1. Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα σε μια καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "ανάπτυξη μενού wiki" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "νέα σελίδα" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στον τίτλο της σελίδας που μόλις δημιουργήσατε.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στον τίτλο της πρώτης ενότητας της σελίδας.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πρώτη ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στην περιοχή περιεχομένου της ενότητας.

 5. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας για την ενότητα.

 6. Για να κλείσετε την περιοχή περιεχομένου ενότητας, πατήστε το πλήκτρο ESC.

 7. Για να προσθέσετε μια νέα ενότητα επάνω ή κάτω από την ενότητα που προστέθηκε προηγουμένως, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας εδώ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

 1. Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα σε μια καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο B ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift + B μέχρι να ακούσετε τη φράση "ανάπτυξη μενού wiki" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 2. Πατήστε το πλήκτρο B. Θα ακούσετε τη φράση: "νέα σελίδα". Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στον τίτλο της σελίδας που μόλις δημιουργήσατε.

 3. Με τον αφηγητή και το NVDA, πατήστε το πλήκτρο SR + πλήκτρο διαστήματος. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στον τίτλο της πρώτης ενότητας της σελίδας.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πρώτη ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η εστίαση μετακινείται στην περιοχή περιεχομένου της ενότητας.

 5. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας για την ενότητα.

 6. Για να κλείσετε την περιοχή περιεχομένου ενότητας, πατήστε το πλήκτρο ESC.

 7. Για να προσθέσετε μια νέα ενότητα επάνω ή κάτω από την ενότητα που προστέθηκε προηγουμένως, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας εδώ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Μορφοποίηση κειμένου σε μια ενότητα wiki

Για να μορφοποιήσετε κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές μορφοποίησης στη γραμμή εργαλείων της ενότητας. Για ορισμένες επιλογές μορφοποίησης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

 1. Για να επιλέξετε το τμήμα του κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + F6. Θα ακούσετε τη φράση: "Έντονη γραφή".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση.

  Συμβουλές: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου για να εφαρμόσετε γρήγορα τη βασική μορφοποίηση:

  • Στο κείμενο με έντονη γραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + B.

  • Για να πλάγια γραφή κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + I.

  • Για να υπογραμμίσετε κείμενο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + U.

  • Για να προσθέσετε μια σύνδεση προς το κείμενό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε σύνδεση και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + K. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σύνδεσης και η εστίαση μετακινείται στο πεδίο διεύθυνση. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το όνομα ενός υπάρχοντος αρχείου ή διεύθυνσης Web και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σύνδεση με μια ενότητα

Μπορείτε εύκολα να κατευθύνετε τους συμπαίκτες σας σε μια ενότητα σε μια καρτέλα wiki , αντιγράφοντας μια απευθείας σύνδεση και να την μοιραστείτε μαζί τους.

 1. Μεταβείτε στην ενότητα στην καρτέλα wiki με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο της ενότητας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Θα ακούσετε τη φράση: "λήψη σύνδεσης". Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αντιγράψετε τη σύνδεση ενότητας. Θα ακούσετε τη φράση: "Αντιγραφή στο Πρόχειρο".

 5. Επικολλήστε τη σύνδεση ενότητας σε ένα κανάλι συνομιλίας ή ομάδας.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

 1. Μεταβείτε στην ενότητα στην καρτέλα wiki με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο της ενότητας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Θα ακούσετε τη φράση: "λήψη σύνδεσης". Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αντιγράψετε τη σύνδεση ενότητας. Θα ακούσετε τη φράση: "Αντιγραφή στο Πρόχειρο".

 5. Επικολλήστε τη σύνδεση ενότητας σε ένα κανάλι συνομιλίας ή ομάδας.

Συνομιλία από μια καρτέλα wiki

 1. Μεταβείτε στην ενότητα στην καρτέλα wiki για την οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση.

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο της ενότητας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση συνομιλίας ενότητας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο συνομιλίας και η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος.

 4. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το στείλετε. Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο και να προσθέσετε συνημμένα, όπως σε ένα πλαίσιο σύνταξης κανονικού μηνύματος. Για οδηγίες, μεταβείτε στο άρθρο χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

 1. Μεταβείτε στην ενότητα στην καρτέλα wiki για την οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση.

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να μετακινήσετε την εστίαση στον τίτλο της ενότητας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο B μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση συνομιλίας ενότητας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Ανοίγει το παράθυρο συνομιλίας και η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος.

 4. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πλαίσιο σύνταξης μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το στείλετε. Μπορείτε να μορφοποιήσετε κείμενο και να προσθέσετε συνημμένα, όπως σε ένα πλαίσιο σύνταξης κανονικού μηνύματος. Για οδηγίες, μεταβείτε στο άρθρο χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams.

Συμβουλή: Εκτός από τη συνομιλία, μπορείτε επίσης να @mention τους συμπαίκτες σας σε μια ενότητα wiki και θα λαμβάνουν μια ειδοποίηση στην τροφοδοσία δραστηριότητάς τους. Η επιλογή της ειδοποίησης θα τις μεταφέρει απευθείας στην ενότητα που χρειάζεται την προσοχή τους.

Εργασία με το προσωπικό σας wiki

Εκτός από τις καρτέλες wiki για κάθε ομάδα, το Ομάδες της Microsoft περιέχει επίσης μια προσωπική καρτέλα wiki όπου μπορείτε εύκολα να προσθέσετε σημειώσεις και άλλο περιεχόμενο. Σε αντίθεση με τις καρτέλες wiki ομάδας, στις οποίες είναι δυνατή η πρόσβαση από όλα τα μέλη της ομάδας, η προσωπική σας καρτέλα wiki είναι διαθέσιμη μόνο σε εσάς.

Πρόσβαση στην προσωπική σας καρτέλα wiki

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εφαρμογών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες εφαρμογές" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "εγκατεστημένες εφαρμογές, wiki" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε την καρτέλα προσωπικά στοιχεία.

Σημείωση: Στο NVDA ονομάζεται λειτουργία περιήγησης, στο JAWS ονομάζεται λειτουργία εικονικού δρομέα και στον Αφηγητή ονομάζεται λειτουργία σάρωσης.

 1. Με το JAWS, πατήστε το πλήκτρο R μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εφαρμογών". Με το NVDA, πατήστε το πλήκτρο D μέχρι να ακούσετε τη φράση: "γραμμή εφαρμογών".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "περισσότερες εφαρμογές" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "εγκατεστημένες εφαρμογές, wiki" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε την καρτέλα προσωπικά στοιχεία.

Προσθήκη σημείωσης στην προσωπική σας καρτέλα wiki

 1. Για να μεταβείτε στο πεδίο αναζήτησης , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + E.

 2. Πληκτρολογήστε /wiki και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να προσθέσετε τη σημείωση στην καρτέλα προσωπικά σας.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία και την παρακολούθηση ενός καναλιού στο Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για συνομιλία στο Microsoft teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Microsoft teams

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×