Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε OneNote με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να οργανώσετε τις πληροφορίες σημειωματαρίων που περιέχουν σελίδες, ενότητες και ομάδες ενοτήτων. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε σελίδες, ενότητες και σημειωματάρια επιπλέον όταν που χρειάζεστε, και ακόμα και μετονομασία, μετακίνηση ή διαγραφή τους.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του OneNote

Για να ανοίξετε το OneNote, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows+Shift+N.

Δημιουργία σημειωματαρίου

 1. Στο OneNote, για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματάριου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+G.

 2. Πατήστε Shift+Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Προσθήκη σημειωματαρίου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Μεταφέρεστε σε ένα νέο παράθυρο όπου η καρτέλα Δημιουργία του μενού Αρχείο είναι ήδη επιλεγμένη. Ο Αφηγητής εκφωνεί "Στοιχείο καρτέλας Δημιουργία". Σε αυτή την καρτέλα, μπορείτε να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης και το όνομα του σημειωματαρίου.

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιό βέλος μία φορά για να μετακινηθείτε στην ενότητα Επιλογή θέσης στην καρτέλα Δημιουργία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα επάνω και κάτω βέλος για να μετακινηθείτε μεταξύ των θέσεων. Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνουμε τις θέσεις κατά τη μετακίνηση. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

 4. Αφού επιλέξετε μια θέση, η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Όνομα του σημειωματαρίου. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το Σημειωματάριο και πατήστε το πλήκτρο Enter. Δημιουργηθεί το Σημειωματάριο και ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο Τίτλος σελίδας 1 νέα ενότητα στο Σημειωματάριο.

  Σημείωση: Εάν αποθηκεύσετε στο OneDrive ή σε άλλη online θέση, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο, εάν δεν έχετε εισέλθει ήδη.

Δημιουργία ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα, πατήστε Ctrl + T.

 2. Η ενότητα δημιουργείται, ο δρομέας τοποθετείται στην καρτέλα της ενότητας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της ενότητας.

 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ενότητα δημιουργείται και ο δρομέας μετακινείται στο πεδίο του τίτλου σελίδας.

Δημιουργία ομάδας ενοτήτων

Οι ομάδες ενοτήτων μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρείτε τις σχετικές ενότητες μαζί.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Ctrl + Shift + G για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων.

 2. Πατήστε Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε τον Αφηγητή ανακοινώνουμε "Νέα ομάδα ενοτήτων στοιχείο μενού". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Νέα ομάδα ενοτήτων". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "νέα σελίδα που δημιουργήθηκε, παραθύρου του OneNote, επεξεργασία, Δημιουργία ομάδας ενοτήτων."

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ενοτήτων και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η ομάδα ενοτήτων δημιουργείται και μπορείτε τώρα να προσθέσετε ενότητες στην ομάδα.

Δημιουργία σελίδας

 1. Σε μια ενότητα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη σελίδα, πατήστε Ctrl + N.

 2. Μια νέα σελίδα δημιουργείται, ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο του τίτλου σελίδας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τίτλο.

Μετονομασία ενός σημειωματαρίου

 1. Στο OneNote, για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματάριου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+G.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο σημειωματάριο που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Πατήστε Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Ο Αφηγητής εκφωνεί "Μενού".

 4. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε: "Ιδιότητες στοιχείο μενού". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Ιδιότητες". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

 5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σημειωματαρίου και η εστίαση είναι στο πεδίο Εμφανιζόμενο όνομα. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το σημειωματάριο μετονομάζεται.

Μετονομασία ενότητας ή ομάδας ενοτήτων

 1. Στο OneNote, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+G για να μεταβείτε στην περιήγηση ενοτήτων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα ή την ομάδα ενοτήτων που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Μετονομασία στοιχείο μενού". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Μετονομασία".

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ο Αφηγητής ανακοινώνει "Επεξεργασία" και το όνομα της ενότητας. Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε το όνομα της ενότητας.

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ενότητα μετονομάζεται.

Μετονομασία σελίδας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Ctrl + Alt + G για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Μετονομασία στοιχείο μενού". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Μετονομασία".

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Τίτλος, σελίδας επεξεργασίας." Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Σελίδα τίτλου".

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η σελίδα μετονομάζεται.

Μετακίνηση ή αντιγραφή ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Ctrl + Shift + G για να μεταβείτε στην περιήγηση ενοτήτων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα ονόματα των ενοτήτων καθώς μετακινείστε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Μετονομασία στοιχείο μενού". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Μετονομασία".

 4. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε ανακοινώνει ο Αφηγητής: "Μετακίνηση ή Αντιγραφή στοιχείου μενού". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Μετακίνηση ή αντιγραφή." Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση ή αντιγραφή ενότητας.

 5. Η εστίαση είναι στο πεδίο αναζήτησης, όπου μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε το όνομα του σημειωματαρίου, της ενότητας ή της ομάδας ενοτήτων όπου θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε την ενότητα. Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρατίθενται πιο κάτω καθώς πληκτρολογείτε. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα ονόματα καθώς μετακινείστε.

 6. Όταν βρείτε το σωστό προορισμού, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου. Είναι το πρώτο κουμπί Μετακίνηση. Εάν θέλετε να αντιγράψετε την ενότητα αντί για αυτό, πατήστε το πλήκτρο Tab ξανά για να μεταβείτε στο κουμπί Αντιγραφή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Στην ενότητα έχει μετακινηθεί ή αντιγραφεί.

Μετακίνηση ή αντιγραφή σελίδας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Ctrl + Alt + G για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα ονόματα των σελίδων καθώς μετακινείστε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε μια σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε Ctrl + Alt + M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση ή αντιγραφή σελίδων.

 4. Η εστίαση είναι στο πεδίο αναζήτησης, όπου μπορείτε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε το όνομα του σημειωματαρίου, της ενότητας ή της ομάδας ενοτήτων όπου θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τη σελίδα. Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρατίθενται πιο κάτω καθώς πληκτρολογείτε. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα ονόματα καθώς μετακινείστε.

 5. Όταν βρείτε το σωστό προορισμού, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου. Είναι το πρώτο κουμπί Μετακίνηση. Εάν θέλετε να αντιγράψετε τη σελίδα αντί για αυτό, πατήστε το πλήκτρο Tab ξανά για να μεταβείτε στο κουμπί Αντιγραφή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Στη σελίδα έχει μετακινηθεί ή αντιγραφεί.

Κατάργηση σημειωματαρίου

 1. Στα Windows, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows και πληκτρολογήστε "Εξερεύνηση αρχείων". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Ανοίγει το παράθυρο Εξερεύνηση αρχείων. Η εστίαση είναι στο φάκελο Επιφάνεια εργασίας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στους φακέλους και τα στοιχεία στο παράθυρο. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα στοιχεία καθώς μετακινείστε. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε ένα φάκελο.

  Συμβουλή: Στον υπολογιστή σας, η προεπιλεγμένη θέση για την αποθήκευση των σημειωματαρίων είναι Έγγραφα > Σημειωματάρια του OneNote.

 3. Όταν βρεθείτε στο σωστό σημειωματάριο, πατήστε Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Ο Αφηγητής εκφωνεί "Μενού περιβάλλοντος".

 4. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε: "Διαγραφή στοιχείου μενού". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Διαγραφή". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Καταργείται το Σημειωματάριο.

Κατάργηση ενότητας ή ομάδας ενοτήτων

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Ctrl + Shift + G για να μεταβείτε στην περιήγηση ενοτήτων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα ή την ομάδα ενοτήτων που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Μετονομασία στοιχείο μενού". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Μετονομασία".

 4. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε: "Διαγραφή στοιχείου μενού". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Διαγραφή". Πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Ο Αφηγητής εκφωνεί: "Παράθυρο διαλόγου 'Microsoft OneNote', κουμπί 'Όχι'". Πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους μία φορά για να μετακινηθείτε στο κουμπί "Ναι" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ενότητα ή η ομάδα ενοτήτων καταργείται.

Κατάργηση σελίδας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Ctrl + Alt + G για να μεταβείτε στην περιήγηση σελίδων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Μετονομασία στοιχείο μενού". Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Μετονομασία".

 4. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Διαγραφή στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στη σελίδα καταργείται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε OneNote για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων macOS, για να οργανώσετε τις πληροφορίες σημειωματαρίων που περιέχουν σελίδες, ενότητες και ομάδες ενοτήτων. Μπορείτε να προσθέσετε σελίδες, ενότητες και σημειωματάρια επιπλέον όταν τις χρειάζεστε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του OneNote και είσοδος

 1. Για να μεταβείτε στη λίστα Εφαρμογές, στην Εύρεση, πατήστε Shift+Command+A.

 2. Πληκτρολογήστε M για να μεταβείτε κατευθείαν στις εφαρμογές που αρχίζουν από "Μ".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Της εφαρμογής Microsoft OneNote."

 4. Για να ανοίξετε την εφαρμογή OneNote για Mac, πατήστε Command+κάτω βέλος.

 5. Το OneNote για Mac ανοίγει και μπορείτε να εισέλθετε στο λογαριασμό Microsoft που έχετε.

 6. Για να πραγματοποιήσετε είσοδο, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+O. Θα ακούσετε τη φράση: "Είσοδος. Ρυθμίσεις λογαριασμού". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Είσοδος. Θα ακούσετε τη φράση: "Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας".

 7. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Κωδικός πρόσβασης, ασφαλής επεξεργασία κειμένου".

 8. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν ακούσετε τη φράση "Κουμπί Έναρξη χρήσης του PowerPoint", πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να μεταβείτε στην εφαρμογή.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν εταιρικό λογαριασμό, τα βήματα για την είσοδο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα PIN ή μια έξυπνη κάρτα.

  Συμβουλή: Εάν δεν πραγματοποιήσατε έξοδο από το PowerPoint την τελευταία φορά που το χρησιμοποιήσατε, η εφαρμογή θα ανοίξει χωρίς να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε είσοδο.

Δημιουργία σημειωματαρίου

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημειωματάριο, πρέπει να εισέλθετε στο OneNote με το λογαριασμό Microsoft που έχετε, έτσι ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στο OneDrive.

 1. Στο OneNote, πατήστε Control+Command+N.

 2. Μεταφέρεστε στο παράθυρο Άνοιγμα νέων και πρόσφατων σημειωματάριων, όπου μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του σημειωματαρίου, το Όνομα και τη Θέση για να αποθηκεύσετε το νέο σας σημειωματάριο.

 3. Για να επιλέξετε ένα χρώμα για το σημειωματάριό σας, πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε "Χρώμα σημειωματαρίου" ακολουθούμενο από το τρέχον επιλεγμένο χρώμα. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στο χρώμα που θέλετε. Το voiceOver ανακοινώνει τα χρώματα, καθώς μετακινείτε. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 4. Για να πληκτρολογήσετε έναν τίτλο σημειωματαρίου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Τίτλος σημειωματαρίου, επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε τον τίτλο και πατήστε το πλήκτρο Tab για να αφήσετε το πεδίο.

 5. Για να επιλέξετε μια θέση που σχετίζεται με το λογαριασμό σας, όπως OneDrive ή SharePoint, αποθήκευση στο cloud, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε μια θέση και "Επιλέξτε μια θέση όπου θα δημιουργηθεί το Σημειωματάριο".

 6. Για να αλλάξετε τη θέση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να μεταβείτε στη θέση. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 7. Για να δημιουργήσετε το Σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Κουμπί Δημιουργία". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 8. Το νέο σημειωματάριο ανοίγει και ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο τίτλου της σελίδας Νέα ενότητα 1.

Δημιουργία ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα, πατήστε Command+T.

 2. Η ενότητα δημιουργείται και ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο τίτλου της ενότητας όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της ενότητας.

 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δημιουργία ομάδας ενοτήτων

Οι ομάδες ενοτήτων μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρείτε τις σχετικές ενότητες μαζί.

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Control+Shift+G για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να μεταβείτε στο μενού Αρχείο και έπειτα χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή Δημιουργία ομάδας ενοτήτων. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Δημιουργείται η ομάδα ενοτήτων και η εστίαση είναι στο πεδίο ονόματος της ομάδας ενοτήτων.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ενοτήτων και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ομάδα ενοτήτων δημιουργείται και μπορείτε τώρα να προσθέσετε ενότητες στην ομάδα.

Δημιουργία σελίδας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Control+Shift+G για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα επάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε την ενότητα όπου θέλετε να προσθέσετε τη σελίδα.

  Σημείωση: Εάν η σελίδα είναι μέσα σε μια ομάδα ενοτήτων, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να αναπτύξετε την ομάδα ενοτήτων.

 2. Σε μια ενότητα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη σελίδα, πατήστε Command+N.

 3. Μια νέα σελίδα δημιουργείται, ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο του τίτλου σελίδας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τίτλο.

Μετονομασία ενός σημειωματαρίου

Εάν έχετε θέσει σε κοινή χρήση το σημειωματάριο με άλλα άτομα, μετονομάστε το αρχείο σημειωματαρίου στην προέλευσή του.

 1. Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web, μεταβείτε στη διεύθυνση www.onedrive.com.

 2. Για να συνδεθείτε λογαριασμό Microsoft ή έναν εταιρικό λογαριασμό στον οποίο είναι αποθηκευμένο το Σημειωματάριο που θέλετε να μετονομάσετε, πατήστε την επιλογή + Tab, μέχρι να ακούτε: "Σύνδεση εισόδου." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εισόδου.

 3. Όταν εισέλθετε με επιτυχία στο OneDrive, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο φάκελο Έγγραφα του λογαριασμού σας. Για να ανοίξετε τον φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο αρχείο σημειωματάριου που θέλετε να μετονομάσετε. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Shift+Option+κάτω βέλος για να αλληλεπιδράσετε με τη λίστα αρχείων. Τα ονόματα ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 5. Όταν είστε στο σωστό αρχείο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε: "Άνοιγμα" Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή Μετονομασία. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Θα ακούσετε τη φράση: "Πληκτρολογήστε το νέο σας όνομα".

 6. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το σημειωματάριο μετονομάζεται. Θα ακούσετε τη φράση: "Γίνεται αποθήκευση".

Μετονομασία ενότητας ή ομάδας ενοτήτων

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Control+Shift+G για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα ή την ομάδα ενοτήτων που θέλετε να μετονομάσετε. Τα ονόματα των ενοτήτων ή οι ομάδες ενοτήτων ανακοινώνονται καθώς μετακινήστε.

 3. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μετονομασία". Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο ονόματος της ενότητας ή της ομάδας ενοτήτων. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ενότητα μετονομάζεται.

Μετονομασία σελίδας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Control+Shift+G για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που περιέχει τη σελίδα που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Στην ενότητα που περιέχει τη σελίδα που θέλετε να μετονομάσετε, πατήστε Control+Command+G για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδας. Θα ακούσετε τη φράση: "Λίστα σελίδων, πίνακας".

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε να μετονομάσετε. Τα ονόματα των σελίδων ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 5. Για να μετονομάσετε τη σελίδα, πατήστε Shift+Command+T. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο τίτλου σελίδας. Θα ακούσετε τη φράση: "Μετονομασία σελίδας".

 6. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η σελίδα μετονομάζεται.

Μετακίνηση ή αντιγραφή ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Control+Shift+G για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

 3. Για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντιγράψετε την ενότητα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή Αντιγραφή ενότητας σε... και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή αυτής της ενότητας σε νέο σημειωματάριο....

  • Για να αντιγράψετε την ενότητα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή Αντιγραφή ενότητας σε... και, για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση αυτής της ενότητας σε νέο σημειωματάριο....

 5. Το ανοιχτό παράθυρο διαλόγου παραθέτει τα ανοιχτά σημειωματάρια και τις ομάδες ενοτήτων τους, όπου μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε την ενότητα.

 6. Χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να επιλέξετε το σημειωματάριο. Εάν θέλετε να μετακινηθείτε ειδικά σε μια ομάδα ενοτήτων, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να αναπτύξετε το σημειωματάριο. Τα ονόματα των ενοτήτων ή των ομάδων ενοτήτων ανακοινώνονται καθώς μετακινήστε.

  Σημείωση: Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε μια ενότητα σε μια ομάδα ενοτήτων μέσα στο ίδιο σημειωματάριο.

 7. Όταν στη σωστή προορισμό της, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου. Το πρώτο κουμπί είναι Ακύρωση. Για να αντιγράψετε την ενότητα, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί Αντιγραφή. Για να μετακινήσετε την ενότητα, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί Μετακίνηση. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Στην ενότητα αντιγραφεί ή μετακινηθεί.

Μετακίνηση ή αντιγραφή σελίδας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Control+Shift+G για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που περιέχει τη σελίδα που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Control+Command+G για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδας. Θα ακούσετε τη φράση: "Λίστα σελίδων".

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε. Το VoiceOver εκφωνεί τα ονόματα των σελίδων καθώς μετακινείστε.

 5. Όταν είστε σε μια σελίδα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντιγράψετε μια σελίδα, πατήστε το πλήκτρο Shift+Command+C. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή αυτής της σελίδας σε νέα ενότητα....

  • Για να αντιγράψετε μια σελίδα, πατήστε Shift+Command+M. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση αυτής της σελίδας σε νέα ενότητα....

 6. Το ανοιχτό παράθυρο διαλόγου παραθέτει τα ανοιχτά σημειωματάρια, τις ενότητες και τις ομάδες ενοτήτων τους, όπου μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε την σελίδα.

 7. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να επιλέξετε την ενότητα. Εάν θέλετε να μετακινηθείτε σε μια ενότητα που βρίσκεται μέσα σε μια ομάδα ενοτήτων, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να αναπτύξετε την ομάδα ενοτήτων. Τα σημειωματάρια, οι ομάδες ενοτήτων και οι ενότητες ανακοινώνονται καθώς μετακινήστε.

  Σημείωση: Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε μια σελίδα σε μια ενότητα μέσα στο ίδιο σημειωματάριο.

 8. Όταν στη σωστή προορισμό της, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου. Το πρώτο κουμπί είναι Ακύρωση. Για να αντιγράψετε τη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί Αντιγραφή. Για να μετακινήσετε τη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο κουμπί Μετακίνηση. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε. Στη σελίδα αντιγράφεται ή μετακινηθεί.

Κατάργηση σημειωματαρίου

Εάν είστε βέβαιοι ότι δεν χρειάζεστε πλέον ένα συγκεκριμένο σημειωματάριο, μπορείτε να το διαγράψετε από το λογαριασμό σας του OneDrive. Εάν κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου, βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε τους συναδέλφους σας ότι θέλετε να διαγράψετε το σημειωματάριο.

 1. Στο OneNote, για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματάριου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+G. Θα ακούσετε τη φράση: "Λίστα σημειωματάριων, πίνακας".

 2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να επιλέξετε το σημειωματάριο που θέλετε να καταργήσετε. Τα ονόματα των σημειωματάριων ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 3. Για να κλείσετε το σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+W.

 4. Μόλις κλείσει το σημειωματάριο στο OneNote, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, μεταβείτε στη διεύθυνση www.onedrive.com και πραγματοποιήστε είσοδο.

 5. Στο OneDrive, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να εντοπίσετε το φάκελο Έγγραφα . Για να ανοίξετε τον φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο αρχείο σημειωματάριου που θέλετε να καταργήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Shift+Option+κάτω βέλος για να αλληλεπιδράσετε με τη λίστα αρχείων. Τα ονόματα ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 7. Όταν βρίσκεστε στο σωστό αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Delete ή τα πλήκτρα Command+Delete. Το σημειωματάριο καταργείται.

Κατάργηση ενότητας ή ομάδας ενοτήτων

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Control+Shift+G για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα ή την ομάδα ενοτήτων που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Όταν βρίσκεστε στη σωστή ενότητα ή ομάδα ενοτήτων, πατήστε το πλήκτρο Delete. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου.

 4. Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου κουμπί Ναι. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Η ενότητα ή η ομάδα ενοτήτων (και οι αντίστοιχος ενότητες) μετακινούνται στις Διαγραμμένες σημειώσεις.

  Σημείωση: Μπορείτε να προβάλετε ή να διαγράψετε οριστικά τις σημειώσεις σας στις Διαγραμμένες σημειώσεις. Στη γραμμή μενού, στο μενού Σημειωματάρια, επιλέξτε το υπομενού Διαγραμμένες σημειώσεις. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε Προβολή διαγραμμένων σημειώσεων ή Άδειασμα διαγραμμένων σημειώσεων.

Κατάργηση σελίδας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε Control+Shift+G για να ανοίξετε την περιήγηση ενοτήτων.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που περιέχει τη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Control+Command+G για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδας. Θα ακούσετε τη φράση: "Λίστα σελίδων, πίνακας".

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε. Το VoiceOver εκφωνεί τα ονόματα των σελίδων καθώς μετακινείστε.

 5. Όταν βρείτε τη σωστή σελίδα, πατήστε το πλήκτρο Delete ή το συνδυασμό πλήκτρων Command+Delete. Η σελίδα διαγράφεται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να οργανώσετε τις πληροφορίες σε σημειωματάρια που περιέχουν σελίδες και ενότητες. Μπορείτε να προσθέτετε, να μετονομάζετε, να μετακινείτε, να καταργείτε και να αναδιατάσσετε σελίδες και ενότητες, καθώς και να προσθέτετε και να αναδιατάσσετε σημειωματάρια.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία σημειωματαρίου

 1. Στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Νέο σημειωματάριο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου σημειωματάριου και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Τέλος" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμβουλή: Για να μεταβείτε στη λίστα Σημειωματάρια από τη λίστα Ενότητες ή Σελίδες ή από έναν καμβά σελίδας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιστροφή στην <προβολή προηγούμενης λίστας>, κουμπί Πίσω" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ακούσετε "Σημειωματάριο, κουμπί ρυθμίσεων". Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Ρυθμίσεις της προβολής λίστας Σημειωματάρια.

Δημιουργία ενότητας

Για να οργανώσετε το περιεχόμενό σας ή να δημιουργήσετε ένα νέο μπλοκ σημειώσεων στο σημειωματάριό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα.

 1. Στη λίστα Ενότητες του σημειωματαρίου σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Νέα ενότητα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα της νέας ενότητας, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Σημείωση: Για να μεταβείτε στη λίστα Ενότητες από τη λίστα Σελίδες ή έναν καμβά σελίδας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιστροφή στην <προβολή προηγούμενης λίστας>, κουμπί Πίσω" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ακούσετε τη φράση "<Όνομα σημειωματαρίου>, πίσω στη λίστα σημειωματάριων, κουμπί Πίσω". Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Πίσω της προβολής λίστας Ενότητες.

Δημιουργία σελίδας

Προσθέστε μια νέα σελίδα για τις νέες ιδέες σας και ξεκινήστε τη δημιουργία περιεχομένου στα σημειωματάριά σας.

Δημιουργία μη μορφοποιημένης σελίδας

 1. Στη λίστα Σελίδες μιας ενότητας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέα σελίδα'".

 2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Νέα σελίδα, τίτλος σελίδας, διάρθρωση".

 3. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη και πληκτρολογήστε το όνομα της σελίδας. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιστροφή" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στον καμβά σελίδας.

Δημιουργία σελίδας με λίστα

 1. Στη λίστα Σελίδες μιας ενότητας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Δημιουργία σελίδας με λίστα'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Πεδίο κειμένου". Η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου του πρώτου στοιχείου της λίστας στη σελίδα.

 2. Για να ονομάσετε τη σελίδα, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επικεφαλίδα λίστας χωρίς τίτλο, πεδίο κειμένου" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα της σελίδας και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Τέλος". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δημιουργία σελίδας με φωτογραφία

 1. Στη λίστα Σελίδες μιας ενότητας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Δημιουργία σελίδας με φωτογραφία'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Ειδοποίηση, εισαγωγή εικόνας". Ανοίγει το παράθυρο Εισαγωγή εικόνας.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Προσθήκη φωτογραφίας από την εφαρμογή "Φωτογραφίες"

  1. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Από τη βιβλιοθήκη'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  2. Στις Φωτογραφίες, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επιλογή άλμπουμ που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  3. Στη λίστα φωτογραφιών, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φωτογραφία που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  4. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Τέλος'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  5. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Χρήση'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στη νέα σελίδα.

  6. Για να ονομάσετε τη νέα σελίδα, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τίτλος σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  7. Πληκτρολογήστε το όνομα, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιστροφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Λήψη και προσθήκη φωτογραφίας

  1. Για να προσθέσετε μια νέα φωτογραφία απευθείας από την κάμερα του τηλεφώνου σας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Λήψη φωτογραφίας'".

  2. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει η εφαρμογή κάμερας.

  3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί Λήψη εικόνας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στη νέα σελίδα.

  5. Για να ονομάσετε τη νέα σελίδα, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τίτλος σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Πληκτρολογήστε το όνομα. Στη συνέχεια, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Επιστροφή" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Σημείωση: Για να μεταβείτε στη λίστα Σελίδες από τον καμβά σελίδας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιστροφή στη λίστα σελίδων για <όνομα ενότητας>, κουμπί Πίσω" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Πίσω της προβολής λίστας Σελίδες.

Μετονομασία μιας ενότητας

 1. Στη λίστα Ενότητες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας που θέλετε να μετονομάσετε.

 2. Ορίστε τον ρότορα του VoiceOver σε Ενέργειες.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Μετονομασία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για την ενότητα. Μόλις τελειώσετε, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιστροφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Μετονομασία σελίδας

 1. Στη λίστα Σελίδες, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της σελίδας που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Στη σελίδα, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "<Όνομα τρέχουσας σελίδας>, επικεφαλίδα, πεδίο κειμένου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Τροποποιήστε το όνομα της σελίδας. Μόλις τελειώσετε, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αναδιάταξη νέων σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των σημειωματάριων, των ενοτήτων και των σελίδων, για παράδειγμα, εάν θέλετε να τοποθετήσετε τα πιο σημαντικά που υπάρχουν στο επάνω μέρος της λίστας στοιχείων.

 1. Στη λίστα Σημειωματάρια, Ενότητα ή Σελίδες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί Επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Τέλος".

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Αναδιάταξη <όνομα του σημειωματαρίου, της ενότητας ή της σελίδας που θέλετε να αναδιατάξετε>".

 3. Πατήστε δύο φορές παρατεταμένα την οθόνη μέχρι να ακούσετε έναν ήχο. Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη μέχρι να ακούσετε τη θέση όπου θέλετε να μετακινήσετε το στοιχείο και, στη συνέχεια, ανασηκώσετε το δάχτυλό σας από την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Μετακίνηση ενότητας

 1. Στη λίστα Ενότητες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Ορίστε τον ρότορα του VoiceOver σε Ενέργειες.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Μετακίνηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Σημειωματάρια, μετακίνηση αυτής της ενότητας σε άλλο σημειωματάριο".

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το σημειωματάριο στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε την ενότητα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα Ενότητες από την οποία μετακινήθηκε την ενότητα.

Μετακίνηση ή αντιγραφή σελίδας

 1. Στη λίστα Σελίδες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της σελίδας που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

 2. Ορίστε τον ρότορα του VoiceOver σε Ενέργειες.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Μετακίνηση" ή "Αντιγραφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε την ενότητα στην οποία θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τη σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στη λίστα Σελίδες από την οποία μετακινήθηκε ή αντιγράφτηκε η σελίδα.

Κλείσιμο ενός σημειωματαρίου

Μπορείτε να κλείσετε ένα σημειωματάριο, ώστε να μην εμφανίζεται πλέον στη λίστα Σημειωματάρια.

 1. Στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του σημειωματάριου που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Ορίστε τον ρότορα του VoiceOver σε Ενέργειες.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Κλείσιμο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να ανοίξετε πάλι ένα σημειωματάριο, στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί αποσιωπητικών 'Περισσότερα σημειωματάρια'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Άνοιγμα περισσότερων σημειωματαρίων".

  Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το σημειωματάριο το οποίο θέλετε να ανοίξετε εκ νέου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το Σημειωματάριο ανοίγει και εμφανίζεται ξανά στη λίστα Σημειωματάρια.

Κατάργηση ενότητας

 1. Στη λίστα Ενότητες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Ορίστε τον ρότορα του VoiceOver σε Ενέργειες.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσοχή, είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτή την ενότητα;" Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Κατάργηση σελίδας

 1. Στη λίστα Σελίδες, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της σελίδας που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Ορίστε τον ρότορα του VoiceOver σε Ενέργειες.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να οργανώσετε πληροφορίες σε σημειωματάρια που περιέχουν σελίδες και ενότητες. Μπορείτε να προσθέτετε, να μετονομάζετε, να μετακινείτε και να καταργείτε σελίδες και ενότητες, καθώς και να προσθέτετε σημειωματάρια.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το TalkBack πριν από την εκκίνηση του OneNote για Android.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία σημειωματαρίου

 1. Στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Νέο σημειωματάριο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε στη λίστα Σημειωματάρια από τη λίστα Ενότητες ή Σελίδες ή από έναν καμβά σελίδας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περιήγηση προς τα επάνω" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ακούσετε "Είσοδος ως <όνομα χρήστη>". Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Λογαριασμός της προβολής λίστας Σημειωματάρια.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα για το νέο σημειωματάριο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

  Συμβουλή: Μπορείτε να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όταν βρίσκεστε σε αυτό, ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, ίσως χρειαστεί να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη για την εισαγωγή του χαρακτήρα.

 3. Για να επιλέξετε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σημειωματάριο, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναπτυσσόμενη λίστα," ακολουθούμενο από την τρέχουσα επιλεγμένη θέση αποθήκευσης. Πατήστε δύο φορές στην οθόνη και κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την τοποθεσία όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το σημειωματάριο. Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να δημιουργήσετε το σημειωματάριο, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Δημιουργία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Δημιουργείται το νέο σημειωματάριο, που περιέχει μια ενότητα Νέα ενότητα 1.

Δημιουργία ενότητας

Για να οργανώσετε το περιεχόμενό σας ή να δημιουργήσετε ένα νέο μπλοκ σημειώσεων στο σημειωματάριό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα.

 1. Στη λίστα Ενότητες του σημειωματαρίου σας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Νέα ενότητα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Για να μεταβείτε στη λίστα Ενότητες από τη λίστα Σελίδες, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περιήγηση προς τα επάνω'", και στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Πίσω της προβολής λίστας Ενότητες.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα για τη νέα ενότητα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Δημιουργία'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η νέα ενότητα δημιουργείται και περιέχει μια σελίδα Χωρίς τίτλο.

Δημιουργία σελίδας

Προσθέστε μια νέα σελίδα για τις νέες ιδέες σας και ξεκινήστε τη δημιουργία περιεχομένου στα σημειωματάριά σας.

 1. Στη λίστα Σελίδες μιας ενότητας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Σελίδα νέου κειμένου'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Για να μεταβείτε στη λίστα Σελίδες από έναν καμβά σελίδας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περιήγηση προς τα επάνω'", και στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση είναι τώρα στο κουμπί Πίσω της προβολής λίστας Σελίδες.

 2. Δημιουργείται μια νέα σελίδα χωρίς τίτλο, η εστίαση μετακινείται στον καμβά σελίδας, και μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις σημειώσεις σας.

 3. Για να δώσετε στη σελίδα έναν τίτλο, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τίτλος σελίδας, πλαίσιο επεξεργασίας", πατήστε δύο φορές στην οθόνη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον τίτλο, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

Μετονομασία μιας ενότητας

 1. Στη λίστα Ενότητες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας που θέλετε να μετονομάσετε. Το TalkBack ανακοινώνει τις ενότητες ως εξής: "Ενότητα <όνομα ενότητας>". Πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένη την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού περιβάλλοντος.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετονομασία ενότητας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Μετονομασία και ακούτε: "Μετονομασία ενότητας".

 3. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για την ενότητα. Μόλις τελειώσετε, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Μετονομασία'".και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Η ενότητα μετονομάστηκε και η εστίαση μετακινείται στη λίστα Ενότητες.

Μετονομασία σελίδας

 1. Στη λίστα Σελίδες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα της σελίδας που θα θέλατε να μετονομάσετε. Το TalkBack ανακοινώνει τις σελίδες ως εξής: "Σελίδα <τίτλος σελίδας>". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε τη σελίδα.

 2. Στη σελίδα, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τίτλος σελίδας, <τίτλος>, πλαίσιο επεξεργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για τη σελίδα. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε Enter στο πληκτρολόγιο οθόνης. Για να επιλέξετε Enter, σύρετε το δάχτυλό σας στο πληκτρολόγιό σας, μέχρι να ακούσετε "Enter" και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το (και πατήστε δύο φορές, εάν είναι απαραίτητο).

Μετακίνηση ή αντιγραφή σελίδας

 1. Στη λίστα Σελίδες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε το όνομα της σελίδας που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε. Το TalkBack ανακοινώνει τις σελίδες ως εξής: "Σελίδα <τίτλος σελίδας>". Πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένη την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού περιβάλλοντος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετακινήσετε μια σελίδα, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετακίνηση σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού Μετακίνηση σελίδας στην ενότητα, και ακούτε τη φράση: "Μετακίνηση σελίδας στην ενότητα".

  • Για να αντιγράψετε μια σελίδα, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αντιγραφή σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού Αντιγραφή σελίδας στην ενότητα, και ακούτε τη φράση: "Αντιγραφή σελίδας στην ενότητα".

  Ανοίγει η λίστα ενοτήτων για το τρέχον επιλεγμένο σημειωματάριο.

 3. Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τη σελίδα σε μια άλλη ενότητα του σημειωματάριου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του σημειωματάριου που είναι ανοιχτό εκείνη τη στιγμή και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα σημειωματάριων. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα του σημειωματάριου προορισμού και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα ενοτήτων.

 4. Στη λίστα ενοτήτων, σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε την ενότητα στην οποία θα θέλατε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τη σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για επιλογή. Το TalkBack ανακοινώνει τις ενότητες ως εξής: "Ενότητα <όνομα ενότητας>".

 5. Αφού επιλέξετε την ενότητα, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Μετακίνηση'" ή "κουμπί 'Αντιγραφή'"και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Η σελίδα μετακινείται ή αντιγράφεται και η εστίαση μετακινείται στη λίστα Ενότητες της ενότητας όπου έχει μετακινηθεί η σελίδα.

Κλείσιμο ενός σημειωματαρίου

Μπορείτε να κλείσετε ένα σημειωματάριο, ώστε να μην εμφανίζεται πλέον στη λίστα Σημειωματάρια.

 1. Στη λίστα Σημειωματάρια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του σημειωματάριου που θέλετε να κλείσετε. Το TalkBack ανακοινώνει τα σημειωματάρια ως εξής: "Σημειωματάριο <όνομα σημειωματαρίου>". Πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένη την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού περιβάλλοντος.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλείσιμο σημειωματάριου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το σημειωματάριο καταργείται από τη λίστα Σημειωματάρια.

 3. Για να ανοίξετε πάλι ένα σημειωματάριο, στη λίστα Σημειωματάρια, σαρώστε προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερα σημειωματάρια" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Περισσότερα σημειωματάρια".

  Σαρώστε προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το σημειωματάριο το οποίο θέλετε να ανοίξετε εκ νέου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το Σημειωματάριο ανοίγει και εμφανίζεται ξανά στη λίστα Σημειωματάρια.

Κατάργηση ενότητας

 1. Στη λίστα Ενότητες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας που θέλετε να διαγράψετε. Το TalkBack ανακοινώνει τις ενότητες ως εξής: "Ενότητα <όνομα ενότητας>". Πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένη την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού περιβάλλοντος.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή ενότητας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει ένα παράθυρο ειδοποίησης Διαγραφή ενότητας; και ακούτε τη φράση: "Διαγραφή ενότητας".

 3. Για επιβεβαίωση, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Διαγραφή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Κατάργηση σελίδας

 1. Στη λίστα Σελίδες, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα της σελίδας που θα θέλατε να διαγράψετε. Το TalkBack ανακοινώνει τις σελίδες ως εξής: "Σελίδα <τίτλος σελίδας>". Πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένη την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού περιβάλλοντος.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει ένα παράθυρο ειδοποίησης Διαγραφή σελίδας; και ακούτε τη φράση: "Διαγραφή σελίδας".

 3. Για επιβεβαίωση, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Διαγραφή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η σελίδα διαγράφεται και ακούτε τη φράση: "Η σελίδα <τίτλος σελίδας> διαγράφηκε".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση σελίδων στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε OneNote για Windows 10 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να οργανώσετε τις πληροφορίες σημειωματαρίων που περιέχουν σελίδες, ενότητες και ομάδες ενοτήτων. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε σελίδες, ενότητες και σημειωματάρια επιπλέον όταν που χρειάζεστε, και ακόμα και μετονομασία, μετακίνηση ή διαγραφή τους.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του OneNote

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στον λογαριασμό Microsoft που έχετε από τη συσκευή σας.

 2. Για να ανοίξετε το OneNote, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows και πληκτρολογήστε το onenote. Πατήστε το επάνω ή πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε "OneNote. Εφαρμογή αξιόπιστων Microsoft Store." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δημιουργία σημειωματαρίου

 1. Στο OneNote, για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματάριου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+G.

 2. Πατήστε Shift + Tab επανειλημμένα, μέχρι να ακούτε "Κουμπί Δημιουργία σημειωματαρίου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "νέο παράθυρο του σημειωματαρίου. Νέο όνομα του σημειωματαρίου, επεξεργασίας. " Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "αναδυόμενο. Νέο σημειωματάριο."

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημειωματαρίου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "κουμπί" Δημιουργία σημειωματαρίου "." Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να δημιουργήσετε το Σημειωματάριο.

 4. Το σημειωματάριο δημιουργείται και ανοίγει. Το σημειωματάριο που μόλις δημιουργήσατε αποτελείται από μία ενότητα σημειωματαρίου, με το όνομα Νέα ενότητα 1, που περιέχει μια κενή σελίδα χωρίς τίτλο.

  Σημείωση: Οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα στο OneDrive.

Δημιουργία ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα, πατήστε Ctrl+G και έπειτα πατήστε Ctrl+T.

 2. Η ενότητα δημιουργείται. Ο δρομέας τοποθετείται στην καρτέλα της ενότητας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της ενότητας.

 3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ενότητα διαθέτει πλέον όνομα.

 4. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία επεξεργασίας σελίδας, πατήστε το πλήκτρο Enter δύο φορές. Ο δρομέας βρίσκεται επάνω στο πεδίο τίτλου σελίδας της κενής σελίδας χωρίς τίτλο, στην ενότητα που μόλις δημιουργήσατε.

Δημιουργία σελίδας

 1. Σε μια ενότητα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη σελίδα, πατήστε Ctrl + N.

 2. Δημιουργείται μια νέα σελίδα χωρίς τίτλο.

 3. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία επεξεργασίας σελίδας, πατήστε το πλήκτρο Esc. Ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο τίτλου σελίδας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν τίτλο.

Μετονομασία μιας ενότητας

 1. Στο OneNote, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + G για να μεταβείτε στην ενότητα περιήγηση. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Μετονομασία κουμπιού ενότητας".

 4. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ο Αφηγητής ανακοινώνει "Πλαίσιο κειμένου όνομα ενότητας" και το όνομα της ενότητας. Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε το όνομα της ενότητας και "Ενότητα κειμένου όνομα, επεξεργαστείτε."

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η ενότητα μετονομάζεται.

Μετονομασία σελίδας

 1. Στο OneNote, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + G για να μεταβείτε στην ενότητα περιήγηση. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που περιέχει τη σελίδα που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Πατήστε Ctrl+Alt+G για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδων. Θα ακούσετε το όνομα μιας σελίδας.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε να μετονομάσετε.

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Μετονομασία κουμπί σελίδας".

 6. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Τίτλος, σελίδας επεξεργασίας." Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε τον τίτλο σελίδας και "Τίτλο σελίδας".

 7. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Η σελίδα μετονομάζεται.

Μετακίνηση ή αντιγραφή ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + G για να μεταβείτε στην ενότητα περιήγηση. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα ονόματα των ενοτήτων καθώς μετακινείστε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Μετακίνηση κάθετο ' Αντιγραφή '" Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση/Αντιγραφή ενότητας.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του ένα σημειωματάριο ανοιχτό.

 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο σημειωματάριο στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε την ενότητα. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα ονόματα των σημειωματάριων καθώς μετακινείστε.

 6. Όταν βρείτε το σωστό προορισμού, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου. Είναι το πρώτο κουμπί Μετακίνηση. Εάν θέλετε να αντιγράψετε την ενότητα αντί για αυτό, πατήστε το πλήκτρο Tab ξανά για να μεταβείτε στο κουμπί Αντιγραφή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Στην ενότητα έχει μετακινηθεί ή αντιγραφεί.

Μετακίνηση ή αντιγραφή σελίδας

 1. Στο OneNote, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + G για να μεταβείτε στην ενότητα περιήγηση. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που περιέχει τη σελίδα που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Πατήστε Ctrl+Alt+G για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδων. Θα ακούσετε το όνομα μιας σελίδας.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα ονόματα των σελίδων καθώς μετακινείστε.

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Μετακίνηση κάθετο ' Αντιγραφή '" Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση/Αντιγραφή σελίδας.

 6. Για να επιλέξετε το Σημειωματάριο, όπου θέλετε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Πίσω κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα επάνω και προς τα κάτω πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στο Σημειωματάριο που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το σημειωματάριο όπου θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τη σελίδα είναι ανοιχτό στο OneNote.

 7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε. Ο Αφηγητής εκφωνεί τα ονόματα των ενοτήτων καθώς μετακινείστε.

 8. Όταν βρείτε το σωστό προορισμού, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την ενότητα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου. Είναι το πρώτο κουμπί Μετακίνηση. Εάν θέλετε να αντιγράψετε τη σελίδα αντί για αυτό, πατήστε το πλήκτρο Tab ξανά για να μεταβείτε στο κουμπί Αντιγραφή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Στη σελίδα έχει μετακινηθεί ή αντιγραφεί.

Κλείσιμο ενός σημειωματαρίου

 1. Στο OneNote, για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματάριου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+G.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του σημειωματαρίου.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο σημειωματάριο που θέλετε να κλείσετε.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Κλείστε αυτό το κουμπί σημειωματαρίου".

 5. Για να κλείσετε το σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Κατάργηση ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + G για να μεταβείτε στην ενότητα περιήγηση. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Πατήστε Shift+F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Διαγραφή ενότητας". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Διαγραφή ενότητας". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Η ενότητα καταργείται.

Κατάργηση σελίδας

 1. Στο OneNote, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + G για να μεταβείτε στην ενότητα περιήγηση. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που περιέχει τη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Για να μεταβείτε στην περιήγηση σελίδων, πατήστε Ctrl+Alt+G. Θα ακούσετε το όνομα μιας σελίδας.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε.

 5. Πατήστε Shift+F10 για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Διαγραφή σελίδας".

 6. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Διαγραφή σελίδας". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Η σελίδα καταργείται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows 10

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε OneNote Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να οργανώσετε τις πληροφορίες σημειωματαρίων που περιέχουν σελίδες, ενότητες και ομάδες ενοτήτων. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε σελίδες, ενότητες και σημειωματάρια επιπλέον όταν τις χρειάζεστε.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το OneNote Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το OneNote Online.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του OneNote Online

 1. Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web, μεταβείτε στη διεύθυνση www.onenote.com.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε σε Sign In. Μπορείτε να ακούσετε: "Είσοδος, σύνδεση." Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Εάν συνδέεστε με το λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να κάνετε αναζήτηση για να συνδεθείτε με ένα λογαριασμό Microsoft. Εάν συνδέεστε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό οργανισμού, αναζητήστε Είσοδος με εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Ανοίγει η σελίδα Είσοδος. Θα ακούσετε τη φράση: "Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο ή όνομα Skype, επεξεργασία".

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Κωδικός πρόσβασης, επεξεργασία κειμένου".

 6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν εταιρικό λογαριασμό, τα βήματα για την είσοδο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα PIN ή μια έξυπνη κάρτα.

 7. Το OneNote Online θα ανοίξει στην περιήγηση σημειωματάριου, παραθέτοντας όλα τα σημειωματάρια που σχετίζονται με το λογαριασμό σας.

Δημιουργία σημειωματαρίου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης του σημειωματαρίου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου σημειωματάριου, με την εστίαση στο πεδίο Όνομα σημειωματάριου.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του σημειωματάριου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να δημιουργήσετε το σημειωματάριο.

 4. Ανοίγει το νέο σημειωματάριο σε OneNote Online και ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο Τίτλος σελίδα της ενότητας Γρήγορες σημειώσεις. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του νέου σημειωματαρίου και "Microsoft OneNote Online".

  Το νέο σημειωματάριο που μόλις δημιουργήσατε αποθηκεύεται στο φάκελο Έγγραφα του OneDrive.

Δημιουργία ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο ανοιχτό, για να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της ενότητας.

  Σημείωση: Εάν πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 δεν αναζήτηση τις εντολές OneNote Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε μια εντολή. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 για να αναζητήσετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κλειδιού + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ SR μέχρι να ακούσετε "Κουμπιού νέας ενότητας" και, στη συνέχεια, πατήστε το SR κλειδιού + Enter.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα ενότητας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Η ενότητα δημιουργείται και ο δρομέας βρίσκεται επάνω στο πεδίο τίτλου σελίδας στην ενότητα που μόλις δημιουργήσατε.

Δημιουργία σελίδας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα ενότητας.

 2. Για να περιηγηθείτε στις ενότητες, πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift + Tab. Τα ονόματα ενότητας είναι ανακοινώσει καθώς μετακινείτε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε την ενότητα όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη νέα σελίδα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κλειδιού + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ SR μέχρι να ακούσετε "Κουμπί νέας σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε το SR κλειδιού + Enter.

 4. Μια νέα σελίδα δημιουργείται. Ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο του τίτλου σελίδας και μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τίτλο.

Μετονομασία ενός σημειωματαρίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OneNote Online για να μεταβείτε απευθείας στο OneDrive, όπου μπορείτε να μετονομάσετε το σημειωματάριο.

 1. Σε ένα σημειωματάριο ανοικτό στο OneNote Online, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε: "Λίστα Microsoft υπηρεσιών κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "OneDrive" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Το OneDrive (onedrive.live.com) ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο αρχείο σημειωματάριου που θέλετε να μετονομάσετε. Τα ονόματα αρχείου ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 4. Όταν βρεθείτε στο σωστό αρχείο, πατήστε το πλήκτρο F2. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μετονομασία. Θα ακούσετε τη φράση: "Πληκτρολογήστε το νέο σας όνομα".

 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το σημειωματάριο μετονομάζεται.

 6. Για να επιστρέψετε στο σημειωματάριο στο OneNote Online, με το σημειωματάριο που μόλις μετονομάσατε επιλεγμένο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μετονομασία μιας ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 για να μεταβείτε στην ενότητα περιήγηση. Μπορείτε να ακούσετε ένα όνομα ενότητας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε την ενότητα που θέλετε να μετονομάσετε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Θα ακούσετε τη φράση: "στοιχείο μενού Μετονομασία". Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος. Η εστίαση είναι στην επιλογή Μετονομασία.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Πληκτρολογήστε το όνομα της νέας ενότητας.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Επιστρέφει την εστίαση στη λίστα της ενότητας, στην ενότητα που μόλις έχει μετονομαστεί.

Μετονομασία σελίδας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 για να μεταβείτε στην ενότητα περιήγηση. Μπορείτε να ακούσετε ένα όνομα ενότητας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε την ενότητα που περιέχει τη σελίδα που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα σελίδας. Πατήστε το πλήκτρο κλειδιού + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ SR μέχρι να ακούσετε τη σελίδα που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο τίτλου σελίδας. Για να διαγράψετε τον προηγούμενο τίτλο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+A και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Backspace.

 5. Πληκτρολογήστε τον νέο τίτλο σελίδας και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ο δρομέας θα μετακινείται στη σελίδα και μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επεξεργαστείτε τις σημειώσεις σας.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε γρήγορα από την περιοχή της σελίδας στην περιοχή τίτλου σελίδας, πατήστε το πλήκτρο Page Up.

Κατάργηση σημειωματαρίου

Εάν είστε βέβαιοι ότι δεν χρειάζεστε πλέον ένα συγκεκριμένο σημειωματάριο, μπορείτε να το διαγράψετε από το λογαριασμό σας του OneDrive. Εάν κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου, βεβαιωθείτε ότι ενημερώνετε τους συναδέλφους σας ότι θέλετε να διαγράψετε το σημειωματάριο.

 1. Σε ένα σημειωματάριο ανοικτό στο OneNote Online, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να έτος: "Λίστα Microsoft υπηρεσιών κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "OneDrive" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Το OneDrive (onedrive.live.com) ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης.

 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο σημειωματάριο που θέλετε να καταργήσετε. Τα ονόματα αρχείου ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 4. Σε το σωστό αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Delete. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Διαγραφή κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το Σημειωματάριο διαγράφεται και η εστίαση μετακινείται σε γειτονικά αρχείου.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να ανακτήσετε ένα διαγραμμένο σημειωματάριο, μπορείτε να το κάνετε στον Κάδο Ανακύκλωσης του OneDrive. Για να μεταβείτε στον Κάδο Ανακύκλωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ομαδοποίηση". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στον Κάδο ανακύκλωσης.

Κατάργηση ενότητας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 για να μεταβείτε στην ενότητα περιήγηση. Μπορείτε να ακούσετε ένα όνομα ενότητας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε την ενότητα που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Θα ακούσετε τη φράση: "στοιχείο μενού Μετονομασία". Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Ναι κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Κατάργηση σελίδας

 1. Σε ένα σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 για να μεταβείτε στην ενότητα περιήγηση. Μπορείτε να ακούσετε ένα όνομα ενότητας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε την ενότητα που περιέχει τη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα σελίδας. Πατήστε το πλήκτρο κλειδιού + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ SR μέχρι να ακούσετε τη σελίδα που θέλετε να καταργήσετε.

 4. Για να καταργήσετε οριστικά μια σελίδα, πατήστε το πλήκτρο Delete. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Ναι κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Εάν θέλετε να μετακινήσετε τη σελίδα στις Διαγραμμένες σημειώσεις από όπου μπορείτε αργότερα να την ανακτήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Θα ακούσετε τη φράση: "στοιχείο μενού Μετονομασία". Ανοίγει ένα μενού περιβάλλοντος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή, στοιχείο μενού" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote Online

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×