Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Excel με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για εύρεση και αντικατάσταση κειμένου και αριθμών. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων μπαλαντέρ, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση φύλλων, γραμμών, στηλών ή ολόκληρα βιβλία εργασίας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εύρεση κειμένου ή αριθμών

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο κειμένου Εύρεση του, στην καρτέλα Εύρεση.

 2. Στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο ή αριθμούς που θέλετε να βρείτε. Έχετε διάφορες επιλογές:

  • Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Χρησιμοποιήστε ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ, όπως έναν αστερίσκο (*) ή ένα αγγλικό ερωτηματικό (?), στα κριτήρια αναζήτησης:

   • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο για να βρείτε οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, s * d εντοπίζει τις λέξεις "Θλιμμένο" και "αποτελέσματα".

   • Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, s?t εντοπίζει τις λέξεις "σαν" και "ρύθμιση".

   Συμβουλή: Παρόλο που είναι χαρακτήρες μπαλαντέρ, εξακολουθείτε να μπορείτε να βρείτε αστερίσκους, αγγλικά ερωτηματικά και χαρακτήρες περισπωμένης (~) σε δεδομένα φύλλου εργασίας, τοποθετώντας πριν από αυτούς έναν χαρακτήρα περισπωμένης στο πλαίσιο Εύρεση του. Για παράδειγμα, για να βρείτε δεδομένα που περιέχουν ένα ερωτηματικό, πληκτρολογήστε ~? ως κριτήριο αναζήτησης.

 3. Για να ορίσετε περισσότερες επιλογές αναζήτησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + T. Έχετε διάφορες επιλογές:

  • Για να επιλέξετε πού θα γίνει αναζήτηση για κείμενο ή αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μέσα." Μπορείτε να ακούσετε την επιλογή αναζήτησης επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή ("Φύλλο" ή "Βιβλίο εργασίας"). Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να το επιλέξετε.

  • Για να επιλέξετε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από τις γραμμές ή στήλες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αναζήτηση". Μπορείτε να ακούσετε την επιλογή αναζήτησης επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή ("Ανά γραμμές" ή "Σε στήλες"). Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να το επιλέξετε.

  • Για να επιλέξετε εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μέσα σε τύπους κελιών, τιμές ή σχόλια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Διερεύνηση σε". Μπορείτε να ακούσετε την επιλογή αναζήτησης επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή ("Τύποι", "Τιμές" ή "Σχόλια"). Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να το επιλέξετε.

  • Για να αναζητήσετε δεδομένα διάκριση πεζών-κεφαλαίων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να συμπληρώσετε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Για να αναζητήσετε κελιά που περιέχουν μόνο τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση του, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ταίριασμα ολόκληρων των περιεχομένων κελιού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να συμπληρώσετε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κείμενο ή αριθμούς με συγκεκριμένη μορφοποίηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + M για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση μορφοποίησης. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και δεξιό πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στην κατάλληλη καρτέλα (αριθμός, Στοίχιση, τη γραμματοσειρά, περίγραμμα ή Γέμισμα ) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναζήτησή σας. Όταν έχετε ορίσει τη μορφοποίηση που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να βρείτε κελιά που ικανοποιούν μόνο μια συγκεκριμένη μορφή, μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε κείμενο ή αριθμό κριτήρια στο πλαίσιο Εύρεση του και να, στη συνέχεια, επιλέξτε το κελί που περιέχει τη συγκεκριμένη μορφοποίηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + M για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση μορφοποίησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλογή μορφής από το κελί" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στο φύλλο εργασίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κελί που διαθέτει τη μορφοποίηση που θέλετε να αναζητήσετε. Για να προσθέσετε τη μορφοποίηση από το επιλεγμένο κελί για να τα κριτήρια αναζήτησης στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εύρεση επόμενου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Excel βρίσκει την πρώτη εμφάνιση που ταιριάζει στην περιοχή αναζήτησης. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει το κείμενο στο κελί και τη θέση του.

  Σημείωση: Όταν ορίζετε μορφοποίηση ως μέρος του τα κριτήρια αναζήτησης, αποθηκεύεται στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση. Εάν επαναλάβετε την αναζήτηση στο φύλλο εργασίας για τα δεδομένα και δεν μπορείτε να βρείτε τους χαρακτήρες που γνωρίζετε ότι είναι εκεί, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε τα κριτήρια μορφοποίησης της προηγούμενης αναζήτησης. Το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Format", εάν δεν είναι διαθέσιμη στο κουμπί Μορφοποίηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + T και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μορφή". Για να καταργήσετε τα κριτήρια μορφοποίησης, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Απαλοιφή Εύρεση μορφής" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση και κλείστε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου ή αριθμών

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + H για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο κειμένου Εύρεση του, στην καρτέλα Αντικατάσταση.

 2. Στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο ή αριθμούς που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε με κάτι άλλο. Έχετε διάφορες επιλογές:

  • Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Χρησιμοποιήστε ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ, όπως έναν αστερίσκο (*) ή ένα αγγλικό ερωτηματικό (?), στα κριτήρια αναζήτησης:

   • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο για να βρείτε οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, s * d εντοπίζει τις λέξεις "Θλιμμένο" και "αποτελέσματα".

   • Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, s?t εντοπίζει τις λέξεις "σαν" και "ρύθμιση".

   Συμβουλή: Παρόλο που είναι χαρακτήρες μπαλαντέρ, εξακολουθείτε να μπορείτε να βρείτε αστερίσκους, αγγλικά ερωτηματικά και χαρακτήρες περισπωμένης (~) σε δεδομένα φύλλου εργασίας, τοποθετώντας πριν από αυτούς έναν χαρακτήρα περισπωμένης στο πλαίσιο Εύρεση του. Για παράδειγμα, για να βρείτε δεδομένα που περιέχουν ένα ερωτηματικό, πληκτρολογήστε ~? ως κριτήριο αναζήτησης.

 3. Για να ορίσετε περισσότερες επιλογές αναζήτησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + T. Έχετε διάφορες επιλογές:

  • Για να επιλέξετε πού θα γίνει αναζήτηση για κείμενο ή αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μέσα." Μπορείτε να ακούσετε την επιλογή αναζήτησης επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή ("Φύλλο" ή "Βιβλίο εργασίας"). Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να το επιλέξετε.

  • Για να επιλέξετε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από τις γραμμές ή στήλες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αναζήτηση". Μπορείτε να ακούσετε την επιλογή αναζήτησης επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή ("Ανά γραμμές" ή "Σε στήλες"). Χρησιμοποιήστε το επάνω και κάτω βέλος για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να το επιλέξετε.

  • Για να αναζητήσετε δεδομένα διάκριση πεζών-κεφαλαίων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να συμπληρώσετε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Για να αναζητήσετε κελιά που περιέχουν μόνο τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση του, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ταίριασμα ολόκληρων των περιεχομένων κελιού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να συμπληρώσετε το πλαίσιο ελέγχου.

 4. Για να καθορίσετε τι πρέπει να αντικαταστήσετε το κείμενο που βρέθηκε ή τους αριθμούς με, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αντικατάσταση με". Στο πλαίσιο κειμένου Αντικατάσταση με, πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης ή τους αριθμούς.

 5. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εύρεση επόμενου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Excel βρίσκει την πρώτη εμφάνιση του κειμένου ή του αριθμού που πληκτρολογήσατε. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντικαταστήσετε κάθε παρουσία ξεχωριστά, πατήστε Shift + Tab, μέχρι να ακούτε: "Αντικατάσταση". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να αντικαταστήσετε την εμφάνιση. Μετά την αντικατάσταση, η εστίαση μετακινείται στην επόμενη εμφάνιση.

  • Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις, πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση και κλείστε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε Excel για Mac με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για εύρεση και αντικατάσταση κειμένου και αριθμών. Χρησιμοποιήστε χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων μπαλαντέρ, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση φύλλων, γραμμών, στηλών ή ολόκληρα βιβλία εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Εύρεση κειμένου ή αριθμών

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το φύλλο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Command + F για να μεταβείτε στο πλαίσιο Αναζήτησης φύλλου. Μπορείτε να ακούσετε "Φύλλο αναζήτησης, κενό πεδίο κειμένου αναζήτησης."

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να βρείτε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ — αγγλικό ερωτηματικό (?), αστερίσκος (*), περισπωμένη (~) — στα κριτήρια αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό (?) για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα — για παράδειγμα, s?t εντοπίζει τις λέξεις "σαν" και "Ορισμός". Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο (*) για να βρείτε οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων — για παράδειγμα, s * d εντοπίζει τις λέξεις "Θλιμμένο" και "αποτελέσματα". Χρησιμοποιήστε το περισπωμένη (~) ακολουθούμενο από ?, *, ή ~ για να βρείτε ερωτηματικά, αστερίσκους ή άλλους χαρακτήρες περισπωμένη — για παράδειγμα, ΟΕ91 ~; εντοπίζει "fy91?".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Return. Excel για Mac βρίσκει και επισημαίνει το πρώτο κελί στην περιοχή επιλογή του οποίου τα περιεχόμενα συμφωνεί με το κείμενο.

 5. Για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση του στοιχείου που αναζητάτε, πατήστε το πλήκτρο Return ξανά.

Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναζήτηση σε ένα φύλλο ή σε ολόκληρο βιβλίο εργασίας

Στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτησης φύλλο, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού αναζήτησης. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση στο φύλλο" ή "Αναζήτηση στο βιβλίο εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση ανά γραμμές ή ανά στήλες

Στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτησης φύλλο, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού αναζήτησης. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Σύνθετης αναζήτησης, αποσιωπητικά," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο " Εύρεση ".

Πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση" και πατήστε το πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος. Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε "Ανά γραμμές" ή "με"στήλες. Πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε την κατάλληλη επιλογή. Πατήστε Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούτε "Εύρεση επόμενου, προεπιλογή, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση μόνο για συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών

Στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτησης φύλλο, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού αναζήτησης. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Σύνθετης αναζήτησης, αποσιωπητικά," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο " Εύρεση ".

Πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε "Διερεύνηση σε" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ. Μπορείτε να ακούσετε: "Τιμές, Διερεύνηση σε, κουμπί" αναδυόμενο "." Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να βρείτε την επιλογή που θέλετε, οι τύποι, τιμές ή σχόλια. Όταν ακούσετε την επιλογή που θέλετε, για να το επιλέξετε πιέστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούτε "Εύρεση επόμενου, προεπιλογή, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση για περιεχόμενο με διάκριση πεζών-κεφαλαίων

Στο παράθυρο " Εύρεση ", πατήστε το πλήκτρο Control + Option + αριστερό βέλος ή πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούτε "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων, απενεργοποιημένο, το πλαίσιο ελέγχου," και, στη συνέχεια, επιλέξτε το, πατώντας Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούτε "Εύρεση επόμενου, προεπιλογή, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση μόνο για ακριβείς αντιστοιχίες

Στο παράθυρο " Εύρεση ", πατήστε το πλήκτρο Control + Option + αριστερό βέλος ή πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούτε "Εύρεση ολόκληρο κελιά μόνο, απενεργοποιημένο, το πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το, πατώντας το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούτε "Εύρεση επόμενου, προεπιλογή, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αντικατάσταση κειμένου ή αριθμών

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το φύλλο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Command + F για να μεταβείτε στο πλαίσιο Αναζήτησης φύλλου. Μπορείτε να ακούσετε "Φύλλο αναζήτησης, κενό πεδίο κειμένου αναζήτησης."

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να βρείτε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ — αγγλικό ερωτηματικό (?), αστερίσκος (*), περισπωμένη (~) — στα κριτήρια αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό (?) για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα — για παράδειγμα, s?t εντοπίζει τις λέξεις "σαν" και "Ορισμός". Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο (*) για να βρείτε οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων — για παράδειγμα, s * d εντοπίζει τις λέξεις "Θλιμμένο" και "αποτελέσματα". Χρησιμοποιήστε το περισπωμένη (~) ακολουθούμενο από ?, *, ή ~ για να βρείτε ερωτηματικά, αστερίσκους ή άλλους χαρακτήρες περισπωμένη — για παράδειγμα, ΟΕ91 ~; εντοπίζει "fy91?".

 4. Για να ανοίξετε το μενού " Αναζήτηση ", πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση..." και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο Αντικατάσταση.

 6. Για να μετακινήσετε το πλαίσιο Αντικατάσταση με κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε "Αντικατάσταση με επεξεργασία κειμένου".

 7. Για να αντικαταστήσετε τους χαρακτήρες στο πλαίσιο Εύρεση του χωρίς τίποτε, αφήστε κενό το πλαίσιο Αντικατάσταση με. Διαφορετικά, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται αντί για αυτό.

 8. Πιέστε το πλήκτρο Control + επιλογή + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ για να μετακινήσετε τα κουμπιά και επιλέξτε αυτήν που θέλετε, πατώντας Control + Option + πλήκτρο διαστήματος:

  • Αντικατάσταση Για να αντικαταστήσετε μόνο την επόμενη εμφάνιση βρέθηκε.

  • Αντικατάσταση όλων Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου που αναζητείται.

  • Κλείσιμο Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Εύρεση και αντικατάσταση.

  • Εύρεση επόμενου Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε την επόμενη εμφάνιση και αφήστε ανοιχτό το παράθυρο Αντικατάσταση.

   Συμβουλή: Μπορείτε να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατώντας το πλήκτρο Esc.

Αντικατάσταση πρόσθετες επιλογές:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναζήτηση και αντικατάσταση ενός φύλλου ή ένα ολόκληρο βιβλίο εργασίας

Στο παράθυρο " Αντικατάσταση ", πατήστε το πλήκτρο Control + Option + αριστερό βέλος ή πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούσετε "μέσα αναδυόμενο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει ένα μενού. Πατήστε το επάνω ή πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε "Φύλλο" ή "Βιβλίο εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση και αντικατάσταση από τις γραμμές ή στήλες

Στο παράθυρο " Αντικατάσταση ", πατήστε το πλήκτρο Control + Option + αριστερό βέλος ή πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούσετε "Αναδυόμενο κουμπί αναζήτησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει ένα μενού. Πατήστε το επάνω ή πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούσετε "Με γραμμές" ή "Με στήλες" και, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση και αντικατάσταση περιεχομένου διάκριση πεζών-κεφαλαίων

Στο παράθυρο " Αντικατάσταση ", πατήστε το πλήκτρο Control + Option + αριστερό βέλος ή πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούτε "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων, απενεργοποιημένο, το πλαίσιο ελέγχου," και, στη συνέχεια, επιλέξτε το, πατώντας Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση μόνο για ακριβείς αντιστοιχίες

Στο παράθυρο " Αντικατάσταση ", πατήστε το πλήκτρο Control + Option + αριστερό βέλος ή πλήκτρο Control + Option + δεξί βέλος μέχρι να ακούτε "Εύρεση ολόκληρο κελιά μόνο, απενεργοποιημένο, το πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το, πατώντας το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε Excel για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε κείμενο ή αριθμούς σε ένα φύλλο εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο Excel για iOS, μεταβείτε στο Excel για iPhone Οδηγός αφής ή Οδηγός αφής για το Excel για iPad.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Εύρεση κειμένου ή αριθμών

Εάν το φύλλο εργασίας έχει περισσότερες από μία γραμμές και στήλες, χρησιμοποιήστε το κουμπί αναζήτησης για να μετακινήσετε την εστίαση στο δεξιό κελί γρήγορα.

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε "Αναζήτησης, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν είχατε μετά την αναζήτηση για κάτι, VoiceOver διαβάζει τον όρο αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον όρο αναζήτησης. Μπορεί να είναι κείμενο ή αριθμούς. Μπορείτε να ακούσετε τον αριθμό των συμφωνίες όταν διακόπτετε την πληκτρολόγηση.

 3. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση", στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο πρώτο κελί που ταιριάζουν με τον όρο αναζήτησης και VoiceOver διαβάζει τα περιεχόμενα του κελιού.

 4. Για να μετακινήσετε το επόμενο ή προηγούμενο ταίριασμα, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε "Επόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης" ή "Προηγούμενο αποτέλεσμα αναζήτησης, το κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αντικατάσταση κειμένου ή αριθμών

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε "Αναζήτησης, το κουμπί,", στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλογές αναζήτησης, το κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού Επιλογές.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Εύρεση και αντικατάσταση" ή "Εύρεση και αντικατάσταση όλων," ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η τρέχουσα ενεργή επιλογή προηγείται "Επιλεγμένο".

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Την εργασία σας, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές.

 5. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης, μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση, το πεδίο κειμένου,", στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον όρο αναζήτησης. Μπορεί να είναι κείμενο ή αριθμούς. Μπορείτε να ακούσετε τον αριθμό των συμφωνίες όταν διακόπτετε την πληκτρολόγηση.

 7. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης, μέχρι να ακούτε "Αντικατάσταση, το πεδίο κειμένου" ή "Αντικατάσταση όλων, το πεδίο κειμένου," ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Αυτό το πεδίο είναι ακριβώς κάτω από το πεδίο αναζήτησης.

 8. Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς που θέλετε να αντικαταστήσετε τον όρο αναζήτησης με.

 9. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούτε "Αντικατάσταση, κουμπί" ή "Αντικατάσταση όλων, κουμπί" ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αντικαταστήσετε την τρέχουσα επιλεγμένη match ή όλα τα αποτελέσματα με το νέο κείμενο ή αριθμούς.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρήση Excel για Android με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε κείμενο ή αριθμούς σε ένα φύλλο εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Excel για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Excel για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Εύρεση κειμένου ή αριθμών

Εάν το φύλλο εργασίας έχει περισσότερες από μία γραμμές και στήλες, χρησιμοποιήστε το κουμπί Εύρεση για να μετακινήσετε την εστίαση στο δεξιό κελί γρήγορα.

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούτε "Εύρεση του κουμπιού" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν είχατε μετά την αναζήτηση για κάτι, TalkBack διαβάζει τον όρο αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον όρο αναζήτησης. Μπορεί να είναι κείμενο ή αριθμούς.

 3. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση", στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η οθόνη πληκτρολογίου κλείνει και μετακινεί την εστίαση στο πρώτο κελί που ταιριάζουν με τον όρο αναζήτησης, αν υπάρχουν.

  • Για να βρείτε πόσες συμφωνίες είναι, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουμπί υποβολής", στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ακόμη μία φορά για να ακούσετε τον αριθμό των συμφωνίες. Εάν υπάρχουν συμφωνίες, θα ακούσετε: "Μηδέν".

  • Για να μετακινήσετε το επόμενο ή προηγούμενο ταίριασμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί" Επόμενο "Εύρεση" ή "Κουμπί" Εύρεση"Προηγούμενο" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να κλείσετε τη γραμμή αναζήτησης, όταν η οθόνη πληκτρολογίου είναι κλειστό, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούτε "Εύρεση του κουμπιού", στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμβουλές: TalkBack δεν διαβάζει τα περιεχόμενα του κελιού, όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί "Εύρεση" σε Excel για Android, επομένως, εάν υπάρχουν περισσότερες από μία συμφωνίες, κάντε ένα από τα εξής:

 • Δοκιμάστε μια άλλη όρο αναζήτησης. Για παράδειγμα, εάν αναζητάτε μήλα και το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει "Κόκκινο μήλα" και "Πράσινα μήλα", γράψτε το πλήρες κείμενο του κελιού που θέλετε να βρείτε.

 • Αφού κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά για να ακούσετε TalkBack διαβάζει τα περιεχόμενα του κελιού και να ανακοινώσετε το στη θέση του στο φύλλο εργασίας.

Αντικατάσταση κειμένου ή αριθμών

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούτε "Εύρεση του κουμπιού", στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε: "Κουμπί περισσότερες επιλογές". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση ρυθμίσεων.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "δεν έχει επιλεχθεί, εύρεση και αντικατάσταση όλων κουμπί επιλογής" ή "δεν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου, εύρεση και αντικατάσταση κουμπί επιλογής," ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί ' Κλείσιμο '" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση ρυθμίσεων.

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον όρο αναζήτησης. Μπορεί να είναι κείμενο ή αριθμούς.

 6. Για να βρείτε πόσες συμφωνίες είναι, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Κουμπί υποβολής", στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ακόμη μία φορά για να ακούσετε τον αριθμό των συμφωνίες. Εάν υπάρχουν συμφωνίες, θα ακούσετε: "Μηδέν".

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Αντικατάσταση... επεξεργασία του πλαισίου," και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς που θέλετε να αντικαταστήσετε τον όρο αναζήτησης με.

 9. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε "Ολοκληρώθηκε", στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πληκτρολόγιο οθόνης κλείνει.

 10. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί" Επόμενο "Εύρεση" ή "Εύρεση προηγούμενου κουμπιού" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 11. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Αντικατάσταση κουμπί" ή "όλα," ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αντικαταστήσετε την τρέχουσα επιλεγμένη αντιστοιχούν ή όλα τα αποτελέσματα με το νέο κείμενο ή αριθμούς.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε Excel Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση και αντικατάσταση κειμένου και αριθμών. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων μπαλαντέρ, για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση φύλλων, γραμμών, στηλών ή ολόκληρα βιβλία εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel Online.

Σε αυτό το θέμα

Εύρεση κειμένου ή αριθμών

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το φύλλο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση. Μετακινεί την εστίαση στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου και μπορείτε να ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου Εύρεση, εστιασμένη σε Εύρεση τι."

 3. Στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο ή αριθμό που θέλετε να βρείτε. Έχετε διάφορες επιλογές:

  • Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ, όπως ο αστερίσκος (*) ή το αγγλικό ερωτηματικό (?), στα κριτήρια αναζήτησης:

   • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο για να βρείτε οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, s * d εντοπίζει τις λέξεις "Θλιμμένο" και "αποτελέσματα".

   • Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, s?t εντοπίζει τις λέξεις "σαν" και "ρύθμιση".

   Συμβουλή: Παρόλο που είναι χαρακτήρες μπαλαντέρ, εξακολουθείτε να μπορείτε να βρείτε αστερίσκους, αγγλικά ερωτηματικά και χαρακτήρες περισπωμένης (~) σε δεδομένα φύλλου εργασίας, τοποθετώντας πριν από αυτούς έναν χαρακτήρα περισπωμένης στο πλαίσιο Εύρεση του. Για παράδειγμα, για να βρείτε δεδομένα που περιέχουν ένα ερωτηματικό, πληκτρολογήστε ~? ως κριτήριο αναζήτησης.

   Σημείωση: Αναζήτηση για δύο διαστήματα δεν είναι δυνατή στο Excel Online.

 4. Για να αναζητήσετε κείμενο ή αριθμούς σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά για να μεταβείτε σε σύνθετο πλαίσιο. Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή Αναζήτηση ("Επιλογή", "Φύλλο" ή "Βιβλίο εργασίας"). Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα επάνω ή κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να αναζητήσετε δεδομένα διάκριση πεζών-κεφαλαίων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μη επιλεγμένη, Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

 6. Για να αναζητήσετε κελιά που περιέχουν μόνο τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση του, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μη επιλεγμένη, Ταίριασμα ολόκληρων των περιεχομένων κελιού," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε.

  Συμβουλές: 

  • Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κείμενο ή αριθμούς με συγκεκριμένη μορφοποίηση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Excel. Για να ανοίξετε την εφαρμογή από την κατάσταση προβολής, μετακίνηση της εστίασης από το φύλλο εργασίας, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα του λογαριασμού. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Επεξεργασία βιβλίου εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία στο Excel" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να μάθετε πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια συγκεκριμένη μορφή στην εφαρμογή υπολογιστή Excel_generic , ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να βρείτε και να αντικαταστήσετε τα δεδομένα στο Excel.

 7. Για να αλλάξετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης κατεύθυνση προς τα επάνω, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούτε "Επιλεγμένο κουμπί επιλογής προς τα κάτω" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο βέλους επάνω. Μπορείτε να ακούσετε: "επιλογής μη επιλεγμένο κουμπί προς τα επάνω." Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 8. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εύρεση επόμενου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Excel βρίσκει την πρώτη εμφάνιση που ταιριάζει στην περιοχή αναζήτησης. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει το κείμενο στο κελί και τη θέση του.

 9. Για να βρείτε την επόμενη εμφάνιση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση ή να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου ή αριθμών

Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε κείμενο ή αριθμούς σε Excel Online, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε λειτουργία επεξεργασίας. Μπορείτε να καταλάβετε εάν βρίσκεστε σε λειτουργία επεξεργασίας με βάση τις επιλογές στο μενού αρχείο.

Σημείωση: Για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας, μετακίνηση της εστίασης από το φύλλο εργασίας, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα του λογαριασμού, πατήστε την καρτέλα μέχρι να ακούτε "Επεξεργασία βιβλίου εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το φύλλο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + H για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου.

 3. Στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο ή αριθμούς που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε.

 4. Για να μεταβείτε στο πλαίσιο κειμένου Αντικατάσταση με, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Αντικατάσταση με". Πληκτρολογήστε το κείμενο αντικατάστασης ή τους αριθμούς.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Εύρεση επόμενου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να βρείτε την πρώτη εμφάνιση του κειμένου ή του αριθμού που πληκτρολογήσατε. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντικαταστήσετε κάθε παρουσία ξεχωριστά, πατήστε το πλήκτρο Tab μία φορά. Μπορείτε να ακούσετε: "Αντικατάσταση". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να αντικαταστήσετε την πρώτη εμφάνιση και βρείτε την επόμενη. Μετά την αντικατάσταση, η εστίαση μετακινείται στην επόμενη εμφάνιση.

  • Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση ή να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×