Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων στο Excel

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Excel με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε κείμενο και αριθμούς. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων μπαλαντέρ, για να αναζητήσετε φύλλα, γραμμές, στήλες ή ολόκληρα βιβλία εργασίας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εύρεση κειμένου ή αριθμών

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση . Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου στην καρτέλα Εύρεση .

 2. Στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς που θέλετε να εντοπίσετε. Έχετε πολλές επιλογές:

  • Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Χρησιμοποιήστε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ, όπως έναν αστερίσκο (*) ή ένα αγγλικό ερωτηματικό (?), στα κριτήρια αναζήτησης:

   • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο για να βρείτε οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, το s * d εντοπίζει τη φράση "λυπημένος" και "ξεκίνησε".

   • Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το s? t εντοπίζει τη φράση "SAT" και "Ορίστε".

   Συμβουλή: Παρόλο που είναι χαρακτήρες μπαλαντέρ, εξακολουθείτε να μπορείτε να βρείτε αστερίσκους, αγγλικά ερωτηματικά και χαρακτήρες περισπωμένης (~) σε δεδομένα φύλλου εργασίας, τοποθετώντας πριν από αυτούς έναν χαρακτήρα περισπωμένης στο πλαίσιο Εύρεση του. Για παράδειγμα, για να βρείτε δεδομένα που περιέχουν ένα ερωτηματικό, πληκτρολογήστε ~? ως κριτήριο αναζήτησης.

 3. Για να ορίσετε περισσότερες επιλογές αναζήτησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + τ. Έχετε πολλές επιλογές:

  • Για να επιλέξετε πού θέλετε να αναζητήσετε κείμενο ή αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "εντός". Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή αναζήτησης ("φύλλο" ή "βιβλίο εργασίας"). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

  • Για να επιλέξετε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση με βάση γραμμές ή στήλες, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση". Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή αναζήτησης ("κατά γραμμές" ή "κατά στήλες"). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

  • Για να επιλέξετε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση μέσα σε τύπους κελιών, τιμές ή σχόλια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διερεύνηση σε". Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή αναζήτησης ("τύποι", "τιμές" ή "σχόλια"). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

  • Για να αναζητήσετε δεδομένα με διάκριση πεζών-κεφαλαίων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να συμπληρώσετε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Για να αναζητήσετε κελιά που περιέχουν μόνο τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση του, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "ταίριασμα ολόκληρων των περιεχομένων του κελιού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να συμπληρώσετε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Εάν θέλετε να αναζητήσετε κείμενο ή αριθμούς που έχουν επίσης συγκεκριμένη μορφοποίηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + M για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση μορφοποίησης . Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στην κατάλληλη καρτέλα (αριθμός, Στοίχιση, γραμματοσειρά, περίγραμμαή Γέμισμα) και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε να συμπεριλάβετε στην αναζήτησή σας. Αφού ορίσετε τη μορφοποίηση που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να βρείτε κελιά που ικανοποιούν μόνο μια συγκεκριμένη μορφοποίηση, μπορείτε να διαγράψετε τυχόν κριτήρια κειμένου ή αριθμού στο πλαίσιο Εύρεση του και, στη συνέχεια, να επιλέξτε ένα κελί που περιέχει τη συγκεκριμένη μορφοποίηση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + M για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση μορφοποίησης , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλέξτε μορφή από το κελί" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Στο φύλλο εργασίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κελί που έχει τη μορφοποίηση που θέλετε να αναζητήσετε. Για να προσθέσετε τη μορφοποίηση του επιλεγμένου κελιού στα κριτήρια αναζήτησης στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εύρεση επόμενου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Excel εντοπίζει την πρώτη εμφάνιση που ταιριάζει στην περιοχή αναζήτησης. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει το κείμενο στο κελί και τη θέση του.

  Σημείωση: Όταν ορίζετε τη μορφοποίηση ως μέρος των κριτηρίων αναζήτησής σας, αποθηκεύεται στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση . Εάν κάνετε ξανά αναζήτηση στο φύλλο εργασίας για δεδομένα και δεν μπορείτε να βρείτε χαρακτήρες που γνωρίζετε ότι είναι εκεί, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε τα κριτήρια μορφοποίησης από την προηγούμενη αναζήτηση. Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μορφοποίηση", εάν το κουμπί " μορφοποίηση " δεν είναι διαθέσιμο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + T και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "Μορφοποίηση". Για να απαλείψετε τα κριτήρια μορφοποίησης, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απαλοιφή μορφής εύρεσης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Για να εντοπίσετε την επόμενη εμφάνιση, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου ή αριθμών

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + H για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση . Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου στην καρτέλα Αντικατάσταση .

 2. Στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς που θέλετε να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε με κάτι άλλο. Έχετε πολλές επιλογές:

  • Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Χρησιμοποιήστε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ, όπως έναν αστερίσκο (*) ή ένα αγγλικό ερωτηματικό (?), στα κριτήρια αναζήτησης:

   • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο για να βρείτε οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, το s * d εντοπίζει τη φράση "λυπημένος" και "ξεκίνησε".

   • Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το s? t εντοπίζει τη φράση "SAT" και "Ορίστε".

   Συμβουλή: Παρόλο που είναι χαρακτήρες μπαλαντέρ, εξακολουθείτε να μπορείτε να βρείτε αστερίσκους, αγγλικά ερωτηματικά και χαρακτήρες περισπωμένης (~) σε δεδομένα φύλλου εργασίας, τοποθετώντας πριν από αυτούς έναν χαρακτήρα περισπωμένης στο πλαίσιο Εύρεση του. Για παράδειγμα, για να βρείτε δεδομένα που περιέχουν ένα ερωτηματικό, πληκτρολογήστε ~? ως κριτήριο αναζήτησης.

 3. Για να ορίσετε περισσότερες επιλογές αναζήτησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + τ. Έχετε πολλές επιλογές:

  • Για να επιλέξετε πού θέλετε να αναζητήσετε κείμενο ή αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "εντός". Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή αναζήτησης ("φύλλο" ή "βιβλίο εργασίας"). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

  • Για να επιλέξετε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση με βάση γραμμές ή στήλες, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση". Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή αναζήτησης ("κατά γραμμές" ή "κατά στήλες"). Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

  • Για να αναζητήσετε δεδομένα με διάκριση πεζών-κεφαλαίων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να συμπληρώσετε το πλαίσιο ελέγχου.

  • Για να αναζητήσετε κελιά που περιέχουν μόνο τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση του, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "ταίριασμα ολόκληρων των περιεχομένων κελιού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να συμπληρώσετε το πλαίσιο ελέγχου.

 4. Για να ορίσετε τι πρέπει να αντικαταστήσετε το κείμενο ή τους αριθμούς που βρέθηκαν μαζί, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "αντικατάσταση με". Στο πλαίσιο Αντικατάσταση με κείμενο, πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς αντικατάστασης.

 5. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εύρεση επόμενου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Excel εντοπίζει την πρώτη εμφάνιση του κειμένου ή του αριθμού που εισαγάγατε. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντικαταστήσετε κάθε εμφάνιση ξεχωριστά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "αντικατάσταση". Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να αντικαταστήσετε την εμφάνιση. Μετά την αντικατάσταση, η εστίαση μετακινείται στην επόμενη εμφάνιση.

  • Για να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "αντικατάσταση όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για Mac με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως η αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε κείμενο και αριθμούς. Χρησιμοποιήστε χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων μπαλαντέρ, για να κάνετε αναζήτηση σε φύλλα, γραμμές, στήλες ή ολόκληρα βιβλία εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, μεταβείτε στις συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Εύρεση κειμένου ή αριθμών

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το φύλλο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + F για να φτάσετε στο πλαίσιο Αναζήτηση φύλλου . Μπορείτε να ακούσετε "φύλλο αναζήτησης, κενό πεδίο αναζήτησης κειμένου".

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να εντοπίσετε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ — ερωτηματικό (?), αστερίσκο (*), περισπωμένη (~) — στα κριτήρια αναζήτησής σας. Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό (?) για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα — για παράδειγμα, το s? t εντοπίζει τη φράση "SAT" και "Ορίστε". Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο (*) για να βρείτε οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων — για παράδειγμα, το s * d εντοπίζει τη φράση "λυπημένος" και "ξεκίνησε". Χρησιμοποιήστε την περισπωμένη (~) ακολουθούμενη από?, * ή ~ για να βρείτε ερωτηματικά, αστερίσκους ή άλλους χαρακτήρες περισπωμένης — για παράδειγμα, όρισμα ΟΕ 91 ~? εντοπίζει τη φράση "όρισμα ΟΕ 91?".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Return. Excel για Mac εντοπίζει και επισημαίνει το πρώτο κελί της περιοχής επιλογής του οποίου τα περιεχόμενα συμφωνούν με το κείμενο.

 5. Για να εντοπίσετε την επόμενη εμφάνιση του στοιχείου που αναζητάτε, πατήστε το πλήκτρο Return ξανά.

Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Πρόσθετες επιλογές αναζήτησης:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναζήτηση σε ένα φύλλο ή σε ολόκληρο βιβλίο εργασίας

Στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση φύλλου , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού Αναζήτηση. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση σε φύλλο" ή "Αναζήτηση σε βιβλίο εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση ανά γραμμές ή ανά στήλες

Στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση φύλλου , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού Αναζήτηση . Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σύνθετη αναζήτηση, έλλειψη" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο Εύρεση .

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση" και πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "κατά γραμμές" ή "από στήλες". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την κατάλληλη επιλογή. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εύρεση επόμενου, προεπιλογή, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση μόνο για συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών

Στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση φύλλου , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού Αναζήτηση . Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σύνθετη αναζήτηση, έλλειψη" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο Εύρεση .

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "Διερεύνηση σε" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + κάτω βέλος. Θα ακούσετε τη φράση: "τιμές, Διερεύνηση σε, αναδυόμενο κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να εντοπίσετε την επιλογή που θέλετε, τύπους, τιμές ή σχόλια. Όταν ακούσετε την επιλογή που θέλετε, για να την επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εύρεση επόμενου, προεπιλογή, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση για περιεχόμενο με διάκριση πεζών-κεφαλαίων

Στο παράθυρο Εύρεση , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο αριστερού βέλους ή Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων, μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εύρεση επόμενου, προεπιλογή, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση μόνο για ακριβείς αντιστοιχίες

Στο παράθυρο Εύρεση , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο αριστερού βέλους ή Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Εύρεση ολόκληρων κελιών μόνο, μη ελεγμένο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εύρεση επόμενου, προεπιλογή, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αντικατάσταση κειμένου ή αριθμών

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το φύλλο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command + F για να φτάσετε στο πλαίσιο Αναζήτηση φύλλου . Μπορείτε να ακούσετε "φύλλο αναζήτησης, κενό πεδίο αναζήτησης κειμένου".

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να εντοπίσετε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ — ερωτηματικό (?), αστερίσκο (*), περισπωμένη (~) — στα κριτήρια αναζήτησής σας. Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό (?) για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα — για παράδειγμα, το s? t εντοπίζει τη φράση "SAT" και "Ορίστε". Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο (*) για να βρείτε οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων — για παράδειγμα, το s * d εντοπίζει τη φράση "λυπημένος" και "ξεκίνησε". Χρησιμοποιήστε την περισπωμένη (~) ακολουθούμενη από?, * ή ~ για να βρείτε ερωτηματικά, αστερίσκους ή άλλους χαρακτήρες περισπωμένης — για παράδειγμα, όρισμα ΟΕ 91 ~? εντοπίζει τη φράση "όρισμα ΟΕ 91?".

 4. Για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "αντικατάσταση..." και, στη συνέχεια, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο Αντικατάσταση .

 6. Για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο Αντικατάσταση με κείμενο , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "αντικατάσταση με, επεξεργασία κειμένου".

 7. Για να μην κάνετε καμία αντικατάσταση των χαρακτήρων στο πλαίσιο Εύρεση του, αφήστε κενό το πλαίσιο Αντικατάσταση με. Διαφορετικά, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται αντ ' αυτού.

 8. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στα κουμπιά και να επιλέξετε αυτό που θέλετε πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος:

  • Αντικατάσταση Για να αντικαταστήσετε μόνο την επόμενη παρουσία που εντοπίστηκε.

  • Αντικατάσταση όλων Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του κειμένου που αναζητήσατε.

  • ΚοντάΓια να ακυρώσετε τη λειτουργία εύρεση και αντικατάσταση.

  • Εύρεση επόμενου Για να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε την επόμενη παρουσία και να διατηρήσετε ανοιχτό το παράθυρο Αντικατάσταση .

   Συμβουλή: Μπορείτε να ακυρώσετε μια αναζήτηση σε εξέλιξη πατώντας το πλήκτρο ESC.

Πρόσθετες επιλογές αντικατάστασης:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναζήτηση και αντικατάσταση φύλλου ή ολόκληρου βιβλίου εργασίας

Στο παράθυρο Αντικατάσταση , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο αριστερού βέλους ή Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "μέσα στο αναδυόμενο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Θα ανοίξει ένα μενού. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "φύλλο" ή "βιβλίο εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση και αντικατάσταση κατά γραμμές ή στήλες

Στο παράθυρο Αντικατάσταση , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο αριστερού βέλους ή Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί αναδυόμενης αναζήτησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Θα ανοίξει ένα μενού. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "κατά γραμμές" ή "κατά στήλες" και, στη συνέχεια, για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση και αντικατάσταση περιεχομένου με διάκριση πεζών-κεφαλαίων

Στο παράθυρο Αντικατάσταση , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο αριστερού βέλους ή Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων, μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Αναζήτηση μόνο για ακριβείς αντιστοιχίες

Στο παράθυρο Αντικατάσταση , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο αριστερού βέλους ή Control + Option + πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Εύρεση ολόκληρων κελιών μόνο, μη ελεγμένο, πλαίσιο ελέγχου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για iOS με την αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε κείμενο ή αριθμούς σε ένα φύλλο εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο Excel για iOS, μεταβείτε στον οδηγό αφής για το Excel για iPhone ή στον Οδηγό αφής για το Excel για iPad.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Εύρεση κειμένου ή αριθμών

Εάν το φύλλο εργασίας σας έχει περισσότερες από λίγες γραμμές και στήλες, χρησιμοποιήστε το κουμπί Αναζήτηση για να μετακινήσετε γρήγορα την εστίαση στο δεξιό κελί.

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, σύρετε ένα δάχτυλο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν είχατε προηγουμένως αναζητήσει κάτι, η αφήγηση διαβάζει τον όρο αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον όρο αναζήτησης. Μπορεί να είναι κείμενο ή αριθμοί. Όταν σταματήσετε να πληκτρολογείτε, θα ακούσετε τον αριθμό των αντιστοιχίσεων.

 3. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση μετακινείται στο πρώτο κελί που ταιριάζει με τον όρο αναζήτησης και η αφήγηση διαβάζει τα περιεχόμενα του κελιού.

 4. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη αντιστοιχία, σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε "επόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης" ή "προηγούμενο αποτέλεσμα αναζήτησης, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αντικατάσταση κειμένου ή αριθμών

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, σύρετε ένα δάχτυλο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αναζήτηση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά κατά μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "επιλογές αναζήτησης, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού επιλογών .

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εύρεση και αντικατάσταση" ή "Εύρεση και αντικατάσταση όλων", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η τρέχουσα ενεργή επιλογή προηγείται από "επιλεγμένο".

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τέλος, κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές .

 5. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση, πεδίο κειμένου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον όρο αναζήτησης. Μπορεί να είναι κείμενο ή αριθμοί. Όταν σταματήσετε να πληκτρολογείτε, θα ακούσετε τον αριθμό των αντιστοιχίσεων.

 7. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από το επάνω μέρος της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "αντικατάσταση, πεδίο κειμένου" ή "αντικατάσταση όλων, πεδίο κειμένου", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Αυτό το πεδίο είναι ακριβώς κάτω από το πεδίο αναζήτησης.

 8. Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς με τους οποίους θέλετε να αντικαταστήσετε τον όρο αναζήτησης.

 9. Σύρετε ένα δάχτυλο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "αντικατάσταση, κουμπί" ή "αντικατάσταση όλων, κουμπί", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αντικαταστήσετε την τρέχουσα επιλεγμένη αντιστοίχιση ή όλες τις αντιστοιχίσεις με το νέο κείμενο ή αριθμούς.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε κείμενο ή αριθμούς σε ένα φύλλο εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Excel για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Excel για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Εύρεση κειμένου ή αριθμών

Εάν το φύλλο εργασίας σας έχει περισσότερες από λίγες γραμμές και στήλες, χρησιμοποιήστε το κουμπί Εύρεση για να μετακινήσετε γρήγορα την εστίαση στο δεξιό κελί.

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, σύρετε ένα δάχτυλο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί εύρεσης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Εάν είχατε προηγουμένως αναζητήσει κάτι, το TalkBack διαβάζει τον όρο αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον όρο αναζήτησης. Μπορεί να είναι κείμενο ή αριθμοί.

 3. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πληκτρολόγιο οθόνης κλείνει και η εστίαση μετακινείται στο πρώτο κελί που ταιριάζει με τον όρο αναζήτησης, εάν υπάρχουν.

  • Για να μάθετε πόσες αντιστοιχίες υπάρχουν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί" υποβολή "και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να ακούσετε τον αριθμό των αντιστοιχίσεων. Εάν δεν υπάρχουν αντιστοιχίες, θα ακούσετε τη φράση: "μηδέν".

  • Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη αντιστοιχία, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Εύρεση επόμενου '" ή "κουμπί ' Εύρεση προηγούμενου '" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να κλείσετε τη γραμμή αναζήτησης, όταν το πληκτρολόγιο οθόνης είναι κλειστό, σύρετε το δάχτυλό σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί εύρεσης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμβουλές: Το TalkBack δεν διαβάζει τα περιεχόμενα του κελιού κατά τη χρήση του κουμπιού "Εύρεση" στο Excel για Android, επομένως, εάν υπάρχουν αρκετές αντιστοιχίσεις, κάντε ένα από τα εξής:

 • Δοκιμάστε έναν άλλο όρο αναζήτησης. Για παράδειγμα, εάν κάνετε αναζήτηση για μήλα και το φύλλο εργασίας σας περιλαμβάνει τόσο τα "κόκκινα μήλα" όσο και τα "πράσινα μήλα", γράψτε το πλήρες κείμενο του κελιού που θέλετε να βρείτε.

 • Μετά το κλείσιμο του πληκτρολογίου οθόνης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, αριστερά για να ακούσετε το TalkBack να διαβάσει τα περιεχόμενα του κελιού και να ανακοινώσει τη θέση του στο φύλλο εργασίας.

Αντικατάσταση κειμένου ή αριθμών

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, σύρετε ένα δάχτυλο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί εύρεσης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά κατά μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "κουμπί" περισσότερες επιλογές ". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση ρυθμίσεων .

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "δεν έχει ελεγχθεί, εύρεση και αντικατάσταση όλων των κουμπιών επιλογής" ή "χωρίς έλεγχο, εύρεση και αντικατάσταση του κουμπιού επιλογής", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' κλείσιμο '" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου " Εύρεση ρυθμίσεων ".

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τον όρο αναζήτησης. Μπορεί να είναι κείμενο ή αριθμοί.

 6. Για να μάθετε πόσες αντιστοιχίες υπάρχουν, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί" υποβολή "και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να ακούσετε τον αριθμό των αντιστοιχίσεων. Εάν δεν υπάρχουν αντιστοιχίες, θα ακούσετε τη φράση: "μηδέν".

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "αντικατάσταση... πλαίσιο επεξεργασίας "και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς με τους οποίους θέλετε να αντικαταστήσετε τον όρο αναζήτησης.

 9. Σύρετε ένα δάχτυλο γύρω από την κάτω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πληκτρολόγιο οθόνης κλείνει.

 10. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Εύρεση επόμενου '" ή "κουμπί ' Εύρεση προηγούμενου '" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 11. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί" αντικατάσταση "ή" κουμπί "όλα", ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αντικαταστήσετε την τρέχουσα επιλεγμένη αντιστοίχιση ή όλες τις αντιστοιχίσεις με το νέο κείμενο ή αριθμούς.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να αναζητήσετε και να αντικαταστήσετε κείμενο και αριθμούς. Το δοκιμάσαμε με τον αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων μπαλαντέρ, για να αναζητήσετε φύλλα, γραμμές, στήλες ή ολόκληρα βιβλία εργασίας.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel Online.

Σε αυτό το θέμα

Εύρεση κειμένου ή αριθμών

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το φύλλο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Ctrl+F". Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου και θα ακούσετε: "Εύρεση παραθύρου διαλόγου, εστιασμένη στην επιλογή Εύρεση του".

 3. Στο πλαίσιο κειμένου Εύρεση του, πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να εντοπίσετε. Έχετε πολλές επιλογές:

  • Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τον αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ, όπως ο αστερίσκος (*) ή το αγγλικό ερωτηματικό (?), στα κριτήρια αναζήτησης:

   • Χρησιμοποιήστε τον αστερίσκο για να βρείτε οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων. Για παράδειγμα, το s * d εντοπίζει τη φράση "λυπημένος" και "ξεκίνησε".

   • Χρησιμοποιήστε το αγγλικό ερωτηματικό για να βρείτε οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το s? t εντοπίζει τη φράση "SAT" και "Ορίστε".

   Συμβουλή: Παρόλο που είναι χαρακτήρες μπαλαντέρ, εξακολουθείτε να μπορείτε να βρείτε αστερίσκους, αγγλικά ερωτηματικά και χαρακτήρες περισπωμένης (~) σε δεδομένα φύλλου εργασίας, τοποθετώντας πριν από αυτούς έναν χαρακτήρα περισπωμένης στο πλαίσιο Εύρεση του. Για παράδειγμα, για να βρείτε δεδομένα που περιέχουν ένα ερωτηματικό, πληκτρολογήστε ~? ως κριτήριο αναζήτησης.

   Σημείωση: Η αναζήτηση για διπλά διαστήματα δεν είναι δυνατή σε Excel Online.

 4. Για να αναζητήσετε κείμενο ή αριθμούς σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά για να μεταβείτε στο πλαίσιο σύνθετο πλαίσιο. Μπορείτε να ακούσετε την τρέχουσα επιλεγμένη επιλογή αναζήτησης ("επιλογή", "φύλλο" ή "βιβλίο εργασίας"). Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να αναζητήσετε δεδομένα με διάκριση πεζών-κεφαλαίων, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "μη επιλεγμένο, ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 6. Για να αναζητήσετε κελιά που περιέχουν μόνο τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε στο πλαίσιο Εύρεση του, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "μη επιλεγμένο, ταίριασμα ολόκληρων των περιεχομένων του κελιού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

  Συμβουλές: 

  • Εάν θέλετε να αναζητήσετε κείμενο ή αριθμούς που έχουν επίσης συγκεκριμένη μορφοποίηση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Excel υπολογιστή. Για να ανοίξετε την εφαρμογή από τη λειτουργία προβολής , μετακινήστε την εστίαση από το φύλλο εργασίας πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα του λογαριασμού σας. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επεξεργασία βιβλίου εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "επεξεργασία στο Excel" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να μάθετε πώς μπορείτε να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη μορφή στην εφαρμογή Excel_generic υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εύρεση και την αντικατάσταση δεδομένων στο Excel.

 7. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση αναζήτησης προς τα επάνω, πατήστε το πλήκτρο TAB, μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλεγμένο κουμπί επιλογής προς τα κάτω" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "μη επιλεγμένο κουμπί επιλογής προς τα επάνω". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 8. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εύρεση επόμενου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Excel εντοπίζει την πρώτη εμφάνιση που ταιριάζει στην περιοχή αναζήτησης. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης διαβάζει το κείμενο στο κελί και τη θέση του.

 9. Για να εντοπίσετε την επόμενη εμφάνιση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση ή να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου ή αριθμών

Για να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε κείμενο ή αριθμούς στο Excel Online, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας . Μπορείτε να καταλάβετε εάν βρίσκεστε σε λειτουργία επεξεργασίας με βάση τις επιλογές στο μενού αρχείο .

Σημείωση: Για να μεταβείτε σε λειτουργία επεξεργασίας , μετακινήστε την εστίαση από το φύλλο εργασίας πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα του λογαριασμού σας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επεξεργασία βιβλίου εργασίας" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 1. Επιλέξτε την περιοχή κελιών στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το φύλλο, επιλέξτε οποιοδήποτε κελί.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + H για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση . Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου.

 3. Στο πλαίσιο Εύρεση του κειμένου, πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς που θέλετε να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε.

 4. Για να μεταβείτε στο πλαίσιο κειμένου Αντικατάσταση με , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "αντικατάσταση με". Πληκτρολογήστε το κείμενο ή τους αριθμούς αντικατάστασης.

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εύρεση επόμενου". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εντοπίσετε την πρώτη εμφάνιση του κειμένου ή του αριθμού που εισαγάγατε. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντικαταστήσετε κάθε εμφάνιση ξεχωριστά, πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "αντικατάσταση". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να αντικαταστήσετε την πρώτη εμφάνιση και να εντοπίσετε την επόμενη. Μετά την αντικατάσταση, η εστίαση μετακινείται στην επόμενη εμφάνιση.

  • Για να εντοπίσετε και να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "αντικατάσταση όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Για να ακυρώσετε την αναζήτηση ή να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε φύλλο εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×