Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση βιβλίου εργασίας του Excel

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Για τα άτομα που δεν χρησιμοποιούν κάποιο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση φύλλου ή βιβλίου εργασίας (στα Windows), Εκτύπωση φύλλου ή βιβλίου εργασίας (στο Mac OS) ή Εκτύπωση φύλλου εργασίας (στο Excel Online).

Χρησιμοποιήστε Excel με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εκτυπώσετε τα φύλλα εργασίας, τα βιβλία εργασίας και επιλεγμένα κελιά. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Συντομεύσεις πληκτρολογίου θα σας βοηθήσει να εκτυπώσετε γρήγορα αυτό που θέλετε, τον τρόπο που θέλετε.

Σημειώσεις: 

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

 1. Στο φύλλο εργασίας ή το βιβλίο εργασίας σας, επιλέξτε τι θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P (ή Ctrl+F2).

 2. Το Excel ανοίγει με την εστίαση στο κουμπί "Εκτύπωση" και θα ακούσετε τη φράση "Προβολή Backstage, πλαίσιο ομάδας 'Εκτύπωση', κουμπί 'Εκτύπωση'". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "Απενεργοποίηση, κουμπί 'Εκτύπωση'".

  • Για να εκτυπώσετε ένα αντίτυπο, πατήστε το πλήκτρο Enter (ή τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ε).

  • Για να εκτυπώσετε περισσότερα από ένα αντίγραφα, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ν. Θα ανοίξει το σύνθετο πλαίσιο Αντίτυπα και θα ακούσετε τη φράση "Αντίτυπα, πλαίσιο τιμών 'Επεξεργασία'". Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση "Αντίτυπα, Επεξεργασία 1".

   Για να επιλέξετε τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να επιλέξετε διαφορετικό εκτυπωτή, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ι για να ανοίξετε το σύνθετο πλαίσιο Εκτυπωτής. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε ή να προσθέσετε έναν νέο εκτυπωτή ή φαξ για την αποστολή της αναφοράς υπολογιστικού φύλλου. Το Excel τοποθετεί αυτόματα την εστίαση στο όνομα του προεπιλεγμένου εκτυπωτή στα Windows.

  • Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του σύνθετου πλαισίου με τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter ή πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου για την επιλογή ρύθμισης που θέλετε. Οι ρυθμίσεις εκτυπωτή και οι αντίστοιχες συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι οι εξής:

   Επιλογή ρυθμίσεων εκτυπωτή

   Συντόμευση

   Σύνθετο πλαίσιο Εκτύπωση τίνος: Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε μεταξύ της εκτύπωσης μόνο των ενεργών (επιλεγμένων) φύλλων εργασίας στο βιβλίο εργασίας (προεπιλογή), ολόκληρου του βιβλίου εργασίας, της τρέχουσας επιλογής κελιών στο τρέχον φύλλο εργασίας ή του τρέχοντος επιλεγμένου πίνακα στο τρέχον φύλλο εργασίας.

   ALT+Ε, A

   Πλαίσια τιμών Σελίδες:Χρησιμοποιήστε τα για να περιορίσετε την εκτύπωση μόνο στην περιοχή σελίδων που πληκτρολογείτε σε αυτά τα πλαίσια ή επιλέξτε χρησιμοποιώντας το κουμπί αυξομείωσης.

   Alt+Ε, Λ για την πρώτη σελίδα της περιοχής

   Alt+Ε, Ζ για την τελευταία σελίδα της περιοχής

   Σύνθετο πλαίσιο Εκτύπωση διπλής όψης: Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε εάν θέλετε να εκτυπώσετε στη μία όψη ή και στις δύο όψεις του χαρτιού.

   Alt+Ε, Δ

   Σύνθετο πλαίσιο Συρραφή: Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε αν θα γίνει συρραφή των αντιγράφων ή όχι.  

   Alt+Ε, Γ

   Σύνθετο πλαίσιο Προσανατολισμός: Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε τον προσανατολισμό της σελίδας, κατακόρυφο ή οριζόντιο.

   Alt+Ε, Ο

   Σύνθετο πλαίσιο Μέγεθος σελίδας: Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε την επιλογή για το μέγεθος χαρτιού.

   Alt+Ε, Λ

   Σύνθετο πλαίσιο Περιθώρια: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε προκαθορισμένα περιθώρια, ή πατήστε Ο για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια για να προσαρμόσετε τα περιθώρια.

   Alt+Ε, Π

   Σύνθετο πλαίσιο Προσαρμογή στο μέγεθος: χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε εάν θέλετε να εκτυπώσετε τη σελίδα σε πραγματικό μέγεθος ή να τη συμπτύξετε ώστε να χωράει σε μία σελίδα.

   ALT+Ε, Δ

 3. Όταν ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ε, ή πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter).

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε Excel για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων macOS, για να εκτυπώσετε τα φύλλα εργασίας, τα βιβλία εργασίας και επιλεγμένα κελιά. Συντομεύσεις πληκτρολογίου θα σας βοηθήσει να εκτυπώσετε ακριβώς αυτό που θέλετε, γρήγορα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

Από προεπιλογή, Excel για Mac έχει οριστεί για εκτύπωση όλων των ενεργών φύλλων εργασίας. Ωστόσο, είναι εύκολο να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για να εκτυπώσετε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας σας.

 1. Στο βιβλίο εργασίας του Excel, πατήστε Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 2. Για να ακούσετε μια λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών, πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτυπωτής, αναδυόμενο κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να ακούσετε το όνομα κάθε εκτυπωτή.

 4. Όταν ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να φτάσετε στο πλαίσιο Αντίγραφα. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.

 6. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, αναδυόμενο κουμπί." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί 'Εκτύπωση προεπιλογής'".

 8. Πατήστε Command+πλήκτρο διαστήματος για να αρχίσει η εκτύπωση.

Βελτιστοποιημένη εκτύπωση

Το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση δεν εμφανίζει αυτόματα όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για να δείτε τις κρυφές επιλογές εκτύπωσης, πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εμφάνιση λεπτομερειών'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να γίνουν διαθέσιμες περισσότερες επιλογές εκτύπωσης.

Εκτύπωση ενός φύλλου εργασίας

Για να εκτυπώσετε ένα φύλλο εργασίας του βιβλίου εργασίας σας, αντί να εκτυπώσετε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας:

 1. Στο φύλλο που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 2. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ενεργά φύλλα, αναδυόμενο κουμπί." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί 'Εκτύπωση προεπιλογής'".

 4. Πατήστε Command+πλήκτρο διαστήματος για να αρχίσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση δύο ή περισσότερων γειτονικών φύλλων εργασίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε πολλά φύλλα εργασίας του βιβλίου εργασίας χωρίς να εκτυπώσετε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Επιλέξτε την καρτέλα του πρώτου φύλλου εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους για να μεταβείτε στο τελευταίο φύλλο που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο Shift.

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 4. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Εκτύπωση'".

 5. Πατήστε Command+πλήκτρο διαστήματος για να αρχίσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση επιλεγμένων κελιών

Για να εκτυπώσετε μια επιλογή κελιών με επισήμανση:

 1. Στο φύλλο εργασίας σας, επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 3. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επιλογή, κουμπί επιλογής". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εκτύπωση'".

 5. Πατήστε Command+πλήκτρο διαστήματος για να αρχίσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση ενός πίνακα του Excel

Για να εκτυπώσετε έναν πίνακα του Excel χρησιμοποιώντας το VoiceOver:

 1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να μεταβείτε σε οποιοδήποτε κελί στον πίνακα.

 2. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 3. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Εκτύπωση'".

 4. Πατήστε Command+πλήκτρο διαστήματος για να αρχίσει η εκτύπωση.

Εκτύπωση συγκεκριμένων σελίδων ή μιας περιοχή σελίδων

Για να εκτυπώσετε μόνο συγκεκριμένες σελίδες ή μια περιοχή σελίδων:

 1. Πατήστε Command+P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 2. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περιοχή σελίδων, κουμπί επιλογής". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μία φορά:

 4. Εισαγάγετε τους αριθμούς σελίδων ή την περιοχή σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε, διαχωρισμένα με κόμματα.

 5. Πατήστε Command+δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Εκτύπωση'".

 6. Πατήστε Command+πλήκτρο διαστήματος για να αρχίσει η εκτύπωση.

Ορισμός εκτύπωσης διπλής όψης

Από προεπιλογή, το Excel είναι ρυθμισμένο για εκτυπώσεις μονής όψης. Επιλέξτε εκτύπωση διπλής όψης για να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές της σελίδας.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε: "Εκτύπωση".

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Διάταξη". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διπλής όψης, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσαρμογή φύλλου στο πλάτος χαρτιού

Οι δυνατότητες προσαρμογής φύλλου σμικρύνουν ή μεγεθύνουν τα φύλλα εργασίας, ώστε να προσαρμόζονται στο ύψος και το πλάτος του χαρτιού.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση'". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Σελίδα'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Προσαρμογή σε, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Πλαίσιο 'Πλάτος σελίδας'". Εισαγάγετε τον αριθμό 1 για να υποδείξετε ότι θέλετε το υπολογιστικό φύλλο να έχει πλάτος μία σελίδα.

 5. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε: "Πλαίσιο 'Ύψος σελίδας'". Εισαγάγετε τον αριθμό 0 για να παραμείνει η τιμή μη καθορισμένη.

Προσαρμογή φύλλου στο μέγεθος

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Διαμόρφωση σελίδας''". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Σελίδα'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσαρμογή σε, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ακούσετε τις επιλογές ποσοστού.

 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για εναλλαγή των επιλογών ποσοστού για σμίκρυνση ή μεγέθυνση του υπολογιστικού φύλλου. Όταν ακούσετε την επιλογή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εκτύπωση χωρίς γραμμές πλέγματος ή επικεφαλίδες

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Διαμόρφωση σελίδας''". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Σελίδα'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτύπωση γραμμών πλέγματος, επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο Return για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου, εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε το φύλλο με γραμμές πλέγματος.

 4. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εκτύπωση επικεφαλίδων, επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε το πλήκτρο Return για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου, εάν δεν θέλετε να εκτυπώσετε το φύλλο με επικεφαλίδες.

Αλλαγή μεγέθους χαρτιού

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Διαμόρφωση σελίδας''". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Σελίδα'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: Κουμπί "Επιλογές". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μέγεθος σελίδας, αναδυόμενο πλαίσιο". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για εναλλαγή των μεγεθών χαρτιού. Όταν ακούσετε το μέγεθος που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ορισμός συρραφής

Για να εκτυπώσετε πολλά αντίγραφα του βιβλίου εργασίας σας, ορίστε τη δυνατότητα συρραφής, ώστε να εκτυπωθεί ένα πλήρες σύνολο πριν εκτυπωθεί το επόμενο σύνολο. (Αντί να εκτυπώσετε X αντίγραφα της σελίδας 1, στη συνέχεια X αντίγραφα της σελίδας 2 κ.λπ.)

Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Συρραφή, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Διαμόρφωση σελίδας'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "<Τρέχων προσανατολισμός>, προσανατολισμός". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Για εναλλαγή μεταξύ κατακόρυφου και οριζόντιου προσανατολισμού, πατήστε τα πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους. Όταν ακούσετε την επιλογή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή περιθωρίων σελίδας

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Διαμόρφωση σελίδας''". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους για να μετακινηθείτε στο παράθυρο διαλόγου στην επιλογή Περιθώρια > Προσαρμοσμένα περιθώρια.

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+πλήκτρο δεξιού βέλους για να περιηγηθείτε στις διαθέσιμες επιλογές:

  • Κουμπί επιλογής, Κανονικό

  • Κουμπί επιλογής, Πλατύ

  • Κουμπί επιλογής, Στενό

  • Προσαρμοσμένα περιθώρια

  Πατήστε το πλήκτρο Enter για να κάνετε την επιλογή σας.

 4. Εάν επιλέξατε Προσαρμοσμένα περιθώρια, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πλαίσιο 'Πλάτος'". Εισαγάγετε το πλάτος των περιθωρίων. Στη συνέχεια, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ύψος περιθωρίων". Εισαγάγετε το ύψος των περιθωρίων.

 5. Για να στοιχίσετε το υπολογιστικό φύλλο στο κέντρο της σελίδας, μεταβείτε στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια. Στη συνέχεια, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Στοίχιση στο κέντρο της σελίδας οριζόντια, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 6. Πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Στοίχιση στο κέντρο της σελίδας κατακόρυφα, μη επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Εκτύπωση σε PDF

Η δυνατότητα "Εκτύπωση σε PDF" δεν εκτυπώνει πραγματικά το φύλλο εργασίας, αλλά το μετατρέπει σε ένα αρχείο PDF, το οποίο στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε, να στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να εκτυπώσετε.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, πατήστε Command+πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "PDF, αναδυόμενο πλαίσιο". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών:

  • Αποθήκευση ως PDF

  • Αποθήκευση ως PostScript

  • Προσθήκη PDF στο iBooks

  • Αποστολή PDF

  • Αποθήκευση ως Adobe PDF

  • Αποθήκευση αρχείου PDF στον φάκελο "Παραλήπτης Web"

  • Αποστολή PDF σε μηνύματα

  • Αποθήκευση αρχείου PDF στο Evernote

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να κάνετε την επιλογή σας.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ταξινόμηση ή το φιλτράρισμα πίνακα στο Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel από iPhone ή iPod Touch σε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα AirPrint.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο Excel για iOS, μεταβείτε στον Οδηγό αφής για το Excel για iPhone ή στον Οδηγό αφής για το Excel για iPad.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS και ο εκτυπωτής με δυνατότητα AirPrint συνδέονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα τα Siri και VoiceOver.

 3. Στο Excel για iOS, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση φακέλου του αρχείου Excel που θέλετε να εκτυπώσετε. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε τον φάκελο.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου Excel που θέλετε να εκτυπώσετε. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εισαγάγετε το αρχείο.

 5. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το επάνω αριστερό άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Αρχείο". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το μενού Αρχείο.

 6. Στο μενού Αρχείο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εκτύπωση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού εκτύπωσης.

 7. Για να εκτυπώσετε το βιβλίο εργασίας αντί του ενεργού φύλλου εργασίας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εκτύπωση όλου του βιβλίου εργασίας". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "AirPrint". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το Airprint.

 9. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: “Επόμενο”. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να συνεχίσετε στην οθόνη επιλογής εκτυπωτή.

 10. Κάντε μια κίνηση σάρωσης μέχρι να ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το VoiceOver διαβάζει το όνομα του επιλεγμένου εκτυπωτή.

 11. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εκτύπωση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Το μενού Επιλογές διάταξης σάς επιτρέπει να ορίσετε τις επιλογές εκτύπωσης, όπως το μέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισμό.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εκτύπωσης ποικίλλουν ανάλογα με τις δυνατότητες του εκτυπωτή σας και την έκδοση της συσκευής iOS.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS και ο εκτυπωτής με δυνατότητα AirPrint συνδέονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα τα Siri και VoiceOver.

 3. Στο Excel για iOS, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση φακέλου του αρχείου Excel που θέλετε να εκτυπώσετε. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε τον φάκελο.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου Excel που θέλετε να εκτυπώσετε. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εισαγάγετε το αρχείο.

 5. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από το επάνω αριστερό άκρο της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Αρχείο". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το μενού Αρχείο.

 6. Στο μενού Αρχείο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εκτύπωση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε τις Επιλογές διάταξης.

Προσανατολισμός εκτύπωσης

 1. Στις Επιλογές διάταξης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Προσανατολισμός" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Οριζόντιος" ή "Κατακόρυφος". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ενεργοποιήσετε την επιλογή που θέλετε.

Μέγεθος χαρτιού

 1. Στις Επιλογές διάταξης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Μέγεθος χαρτιού" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού είναι Επιστολή.

Κλίμακα

 1. Στις Επιλογές διάταξης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κλίμακα" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να επιλέξετε το μέγεθος που θέλετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Χωρίς κλίμακα.

Περιοχή εκτύπωσης

 1. Στην περιοχή Επιλογές διάταξης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση ενεργού φύλλου'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εκτύπωση ολόκληρου του βιβλίου εργασίας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επιλογή εκτύπωσης" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Σημείωση: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Εκτύπωση ενεργού φύλλου.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel για Android με το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android, για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο Excel για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το Excel για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android και ο εκτυπωτής συνδέονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο.

 2. Σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel για Android, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Άνοιγμα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το μενού Θέσεις.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου Excel που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε τη θέση. Στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου Excel που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το αρχείο.

 4. Σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε: "Αρχείο". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το μενού Αρχείο.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη λέξη "'Εκτύπωση'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές εκτύπωσης.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τι θέλετε να εκτυπώσετε" και, στη συνέχεια, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά άλλη μία φορά. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναπτυσσόμενη λίστα ενεργού φύλλου". Πατήστε δύο φορές την οθόνη και κάντε σάρωση προς τα δεξιά, για να επιλέξετε τις δυνατότητες Ενεργό φύλλο, Ολόκληρο βιβλίο εργασίας ή Επιλογή. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εκτυπώσετε το έγγραφο.

  Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" ακόμη μία φορά στην εφαρμογή σύνδεσης εκτυπωτή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εκτύπωσης.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Σημείωση: Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις εκτύπωσης ποικίλλουν ανάλογα με τις δυνατότητες του εκτυπωτή σας και την έκδοση της συσκευής Android.

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας του Excel για Android, σύρετε το δάχτυλό σας γύρω από την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε: "Αρχείο". Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ανοίξετε το μενού Αρχείο.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη λέξη "'Εκτύπωση'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές εκτύπωσης.

 3. Για να επιλέξετε την επιλογή κλιμάκωσης που θέλετε, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλίμακα” και, στη συνέχεια, κάντε ξανά μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναπτυσσόμενη λίστα 'Χωρίς κλίμακα'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αλλάξετε την κλίμακα. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε επιλογή κλίμακας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 4. Για να επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μέγεθος χαρτιού” και, στη συνέχεια, κάντε ξανά μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναπτυσσόμενη λίστα 'Letter'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 5. Για να επιλέξετε τον προσανατολισμό σελίδας που θέλετε, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσανατολισμός” και, στη συνέχεια, κάντε ξανά μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναπτυσσόμενη λίστα "Κατακόρυφος'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αλλάξετε τον προσανατολισμό. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη ρύθμιση προσανατολισμού που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εκτυπώσετε το έγγραφο.

  Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εκτύπωση'" ακόμη μία φορά στην εφαρμογή σύνδεσης εκτυπωτή για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εκτύπωσης.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε το Excel με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows ή το JAWS, για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

 1. Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P. Το πλαίσιο Εκτύπωση ανοίγει με την εστίαση στο κουμπί Εκτύπωση και θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή Backstage, πλαίσιο ομάδας 'Εκτύπωση', κουμπί 'Εκτύπωση'". Με τον Αφηγητή, θα ακούσετε μόνο τη φράση: "Κουμπί 'Εκτύπωση'".

 2. Για να καθορίσετε τον αριθμό των αντιγράφων που θα εκτυπωθούν, πατήστε Alt+Ε, N. Θα ακούσετε: "Αντίγραφα, άνω και κάτω τελεία, επεξεργασία πλαισίου τιμών". (Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Αντίγραφα, επεξεργασία 1".) Στο πλαίσιο τιμών Αντίγραφα, πληκτρολογήστε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πάνω βέλους για να αλλάξετε τον αριθμό των αντιγράφων. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

 3. Για να επιλέξετε έναν εκτυπωτή, πατήστε Alt+Ε, Ι. Θα ακούσετε το όνομα του επιλεγμένου εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα των εκτυπωτών. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε "Επιλέξτε όνομα εκτυπωτή", τον αριθμό του επιλεγμένου εκτυπωτή και τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων εκτυπωτών.

 4. Εάν δεν ακούσετε το όνομα του εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές εκτυπωτή της λίστας. Μετά τη λίστα των επιλογών εκτυπωτή, θα βρείτε τη σύνδεση Προσθήκη εκτυπωτή και, στη συνέχεια, την επιλογή Εκτύπωση σε αρχείο.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter όταν ακούσετε "Προσθήκη εκτυπωτή" για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση εκτυπωτών και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος όταν ακούσετε "Εκτύπωση σε αρχείο" για να ορίσετε αυτή την επιλογή. Όταν επιλέγετε το κουμπί Εκτύπωση, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου της Εξερεύνησης αρχείων το οποίο σάς ζητά να καθορίσετε ένα όνομα αρχείου.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην ομάδα Ρυθμίσεις. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές, ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

 7. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ε για να μεταβείτε στο κουμπί Εκτύπωση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εκτυπώσετε το βιβλίο εργασίας σας.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Στην ομάδα Ρυθμίσεις, μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις για διάφορες επιλογές κατά την εκτύπωση.

Τι θα εκτυπωθεί

Για να επιλέξετε εκτύπωση μόνο των ενεργών φύλλων στο βιβλίο εργασίας, ολόκληρου του βιβλίου εργασίας ή της τρέχουσας επιλογής, πατήστε Alt+Ε, Α. Θα ακούσετε "Αντικείμενο εκτύπωσης, (η ενεργοποιημένη επιλογή), επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο". Πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε τι θέλετε να εκτυπώσετε.

Για να αγνοήσετε μια προκαθορισμένη περιοχή εκτύπωσης στο βιβλίο εργασίας σας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στις επιλογές της ρύθμισης Αντικείμενο εκτύπωσης μέχρι να ακούσετε: "Παράβλεψη περιοχής εκτύπωσης, μη επιλεγμένο στοιχείο μενού". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε το στοιχείο Παράβλεψη περιοχής εκτύπωσης.

Περιοχή σελίδων

Για να ορίσετε μια περιοχή σελίδων για εκτύπωση, πατήστε Alt+Ε, Λ για το πλαίσιο τιμών πρώτης σελίδας ή πατήστε Alt+Ε, Ζ για το πλαίσιο τιμών τελευταίας σελίδας. Θα ακούσετε "Σελίδες, επεξεργασία".

 • Στο πλαίσιο πρώτης σελίδας, πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας της πρώτης σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους για να επιλέξετε τον αριθμό σελίδας.

 • Στο πλαίσιο τελευταίας σελίδας, πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας της τελευταίας σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους για να επιλέξετε τον αριθμό σελίδας.

Εκτύπωση μονής όψης ή διπλής όψης

Για να ορίσετε εκτύπωση μονής όψης ή διπλής όψης, πατήστε Alt+Ε, Κ. Θα ακούσετε "Εκτύπωση μονής όψης, 1 από 3". Στη λίστα Εκτύπωση μονής όψης, ορίστε την επιλογή που θέλετε. Εάν επιλέξετε εκτύπωση διπλής όψης, θα ακούσετε "Εκτύπωση και στις δύο πλευρές".

Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης.

Συρραφή και συνδετήρες

Για να ορίσετε συρραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε, Ι. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε Με συρραφή (θα ακούσετε "Με συρραφή, 1 από 2") ή Χωρίς συρραφή (θα ακούσετε "Χωρίς συρραφή") και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σημείωση: Η επιλογή συρραφής είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο εκτυπωτής σας την υποστηρίζει.

Για να ορίσετε συρραφή με συνδετήρες, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο σύνθετο πλαίσιο Συνδετήρες και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία Χωρίς συνδετήρεςΈνας συνδετήρας ή Δύο συνδετήρες.

Σημείωση: Η επιλογή συρραφής με συνδετήρες είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο εκτυπωτής σας την υποστηρίζει.

Προσανατολισμός σελίδας

Για να ορίσετε τον προσανατολισμό σελίδας, πατήστε Alt+Ε, Ρ. Θα ακούσετε: "Προσανατολισμός". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε Κατακόρυφος προσανατολισμός (θα ακούσετε "Κατακόρυφος προσανατολισμός") ή Οριζόντιος προσανατολισμός (θα ακούσετε "Οριζόντιος προσανατολισμός").

Μέγεθος σελίδας

Για να ορίσετε το μέγεθος σελίδας, πατήστε Alt+Ε, Μ. Θα ακούσετε "Μέγεθος σελίδας". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε το σωστό μέγεθος σελίδας. Θα ακούσετε τις διαστάσεις σελίδας ή το μέγεθος χαρτιού για κάθε μέγεθος που είναι διαθέσιμο στη λίστα.

Περιθώρια σελίδας

Για να ορίσετε περιθώρια σελίδας, πατήστε Alt+Ε. Για να ορίσετε ένα προσαρμοσμένο μέγεθος περιθωρίων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλος για να περάσετε όλες τις επιλογές περιθωρίων. Μετά τη λίστα των περιθωρίων, θα φτάσετε στη σύνδεση Προσαρμοσμένα περιθώρια. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε τη σύνδεση. Θα ακούσετε τη φράση: "Περιθώρια". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε Κανονικά περιθώρια (θα ακούσετε "Κανονικά περιθώρια"), Στενά περιθώρια (θα ακούσετε "Στενά περιθώρια") ή Ευρεία περιθώρια (θα ακούσετε "Ευρεία περιθώρια").

Κλίμακα σελίδας

Για να ορίσετε την κλίμακα σελίδας, πατήστε Alt+Ε, Π. Θα ακούσετε "Προσαρμογή στο μέγεθος". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε την κλίμακα σελίδας που θέλετε.

Δείτε επίσης

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου με εξωτερικό πληκτρολόγιο στο Excel Mobile για Windows 10

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Χρησιμοποιήστε Excel Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εκτυπώσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, JAWS και NVDA, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel Online.

Σε αυτό το θέμα

Εκτύπωση βιβλίου εργασίας

 1. Σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel Online, πατήστε Alt+πλήκτρο λογότυπου των Windows για να εμφανίσετε την κορδέλα. Θα ακούσετε "Επιλέχθηκε, στοιχείο 'Κεντρική καρτέλα'". Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα F, P και P για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Excel OnlineΡυθμίσεις εκτύπωσης. Θα ακούσετε: "Παράθυρο διαλόγου 'Ρυθμίσεις εκτύπωσης', εστίαση στο επιλεγμένο στοιχείο, ενεργό φύλλο, κουμπί επιλογής".

 2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του Excel Online που θέλετε όπως περιγράφονται στις ηΡυθμίσεις εκτύπωσης του Excel Online μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εκτύπωση'". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Εκτύπωση', εκτυπωτής" και, στη συνέχεια, τον εκτυπωτή που είναι επιλεγμένος τη συγκεκριμένη στιγμή.

 3. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης του Microsoft Edge που θέλετε όπως περιγράφονται στις Ρυθμίσεις εκτύπωσης του Microsoft Edge και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εκτύπωση'". Πατήστε το πλήκτρο Enter για να εκτυπώσετε το βιβλίο εργασίας σας.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης του Excel Online

Τι θα εκτυπωθεί

Όταν ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εκτύπωσης του Excel Online, θα ακούσετε τη φράση "Παράθυρο διαλόγου 'Ρυθμίσεις εκτύπωσης', εστίαση στο επιλεγμένο στοιχείο, ενεργό φύλλο, κουμπί επιλογής". Για να εκτυπώσετε το ενεργό φύλλο, αφήστε ενεργοποιημένη την επιλογή Ενεργό φύλλο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε τη ρύθμιση σε Όλο το βιβλίο εργασίας ή Τρέχουσα επιλογή. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε σε άλλες ρυθμίσεις ή στο κουμπί Εκτύπωση.

Προσανατολισμός σελίδας

Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εκτύπωσης του Excel Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλέχθηκε, κατακόρυφος, κουμπί επιλογής". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για εναλλαγή της ρύθμισης Προσανατολισμός σελίδας μεταξύ των επιλογών Κατακόρυφος και Οριζόντιος.

Μέγεθος χαρτιού

Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εκτύπωσης του Excel Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλέχθηκε" και, στη συνέχεια, το όνομα και την περιγραφή του προεπιλεγμένου μεγέθους χαρτιού ή του μεγέθους χαρτιού που επιλέξατε προηγουμένως. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσετε "Επιλέχθηκε, Letter, 8,5 x 11, επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού μέχρι να ακούσετε το μέγεθος που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε σε άλλες ρυθμίσεις ή στο κουμπί Εκτύπωση.

Κλίμακα σελίδας

Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εκτύπωσης του Excel Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Χωρίς κλίμακα, χωρίς κλίμακα, επεξεργάσιμο σύνθετο πλαίσιο". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε Χωρίς κλίμακα, Προσαρμογή φύλλου σε μία σελίδα, Προσαρμογή όλων των στηλών σε μία σελίδα ή Προσαρμογή όλων των γραμμών σε μία σελίδα. Αφού επιλέξετε την κλίμακα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε σε άλλα πεδία στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εκτύπωσης.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης του Microsoft Edge

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση του Microsoft Edge, επιλέξτε το κουμπί Εκτύπωση στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εκτύπωσης του Excel Online ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P στο βιβλίο εργασίας του Excel Online.

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση του Microsoft Edge, βασίζονται στον εκτυπωτή που είναι επιλεγμένος τη συγκεκριμένη στιγμή. Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή σας, ορισμένες από τις παρακάτω ρυθμίσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Επιλογή εκτυπωτή

Όταν φτάσετε στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση του Microsoft Edge, θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου 'Εκτύπωση', εκτυπωτής" και, στη συνέχεια, τον εκτυπωτή που είναι επιλεγμένος τη συγκεκριμένη στιγμή. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να αλλάξετε τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Ακούτε το όνομα κάθε εκτυπωτή καθώς μετακινείστε μέσα στη λίστα, ενώ οι άλλες ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση του Microsoft Edge αλλάζουν με κάθε εκτυπωτή που επιλέγεται.

Προσανατολισμός σελίδας

Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στην αναπτυσσόμενη λίστα Προσανατολισμός. Θα ακούσετε: "Προσανατολισμός, κατακόρυφος, σύνθετο πλαίσιο". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να αλλάξετε την επιλογή σε Οριζόντιος. Θα ακούσετε: "Οριζόντιος". Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε σε άλλες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου.

Σημείωση: Η ρύθμιση Προσανατολισμός μπορεί να οριστεί στο παράθυρο διαλόγου Excel OnlineΡυθμίσεις εκτύπωσης, όπως περιγράφεται στις Ρυθμίσεις εκτύπωσης του Excel Online.

Αριθμός αντιγράφων για εκτύπωση

Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο πεδίο Αντίγραφα. Θα ακούσετε τη φράση: "Αντίγραφα, επεξεργασία, 1". Πληκτρολογήστε τον αριθμό των αντιγράφων που θέλετε να εκτυπώσετε.

Σελίδες για εκτύπωση

Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο σύνθετο πλαίσιο Σελίδες. Θα ακούσετε "Σελίδες" ακολουθούμενο από την τρέχουσα επιλογή και τη φράση "σύνθετο πλαίσιο". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε Όλες, Τρέχουσα σελίδα και Περιοχή σελίδων. Εάν επιλέξετε Περιοχή σελίδων, εμφανίζεται το πεδίο Περιοχή. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε "Περιοχή σελίδων, επεξεργασία". Πληκτρολογήστε την περιοχή σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε.

Κλίμακα σελίδας

Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο σύνθετο πλαίσιο Κλίμακα. Θα ακούσετε "Κλίμακα", την τρέχουσα επιλογή και τη φράση "σύνθετο πλαίσιο". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε είτε Αυτόματη προσαρμογή είτε ένα ποσοστό κλίμακας.

Περιθώρια σελίδας

Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Περιθώρια", την τρέχουσα επιλογή και τη φράση "σύνθετο πλαίσιο". Μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών Κανονικά, Στενά, Μεσαία και Ευρεία με τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να ορίσετε τα περιθώρια. Ακούτε το όνομα κάθε ρύθμισης καθώς επιλέγεται.

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κεφαλίδες και υποσέλιδα" μαζί με την τρέχουσα επιλογή και τη φράση "σύνθετο πλαίσιο". Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε Απενεργοποίηση για να μην εκτυπωθούν οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα ή Ενεργοποίηση για να εκτυπωθούν οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη σχολίων σε ένα φύλλο εργασίας του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και περιήγηση σε Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×