Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις στο έγγραφό σας. Το Word παρέχει πολλές διαφορετικές επιλογές για τη σύνδεση: μπορείτε να κάνετε σύνδεση με ένα αρχείο, ιστοσελίδα ή κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε από μία θέση σε μία άλλη στο τρέχον έγγραφο.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία αυτόματης υπερ-σύνδεσης

Το Word μπορεί να μετατρέψει αυτόματα μια διεύθυνση web σε υπερ-σύνδεση. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web (URL) όπως www.contoso.com ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως someone@example.com και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Enter. Το Word μετατρέπει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση.

Εάν θέλετε να την καταργήσετε, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση υπερ-σύνδεσης.

Σύνδεση σε αρχείο, ιστοσελίδα ή κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις προς ένα αρχείο, ιστοσελίδα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνδεση προς ένα αρχείο

 1. Πληκτρολογήστε το κείμενο σύνδεσης που θέλετε να εμφανίζεται στο έγγραφο.

  Συμβουλή: Το κείμενο της σύνδεσης πρέπει να είναι χαρακτηριστικό και να παρέχει στον αναγνώστη σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον προορισμό της σύνδεσης. Για παράδειγμα, εάν δημιουργείται σύνδεση προς ένα αρχείο, χρησιμοποιήστε τον τίτλο του εγγράφου ως κείμενο της σύνδεσης. Μην χρησιμοποιήσετε το όνομα του αρχείου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+X για να μεταβείτε στην επιλογή Αρχείο ή υπάρχουσα ιστοσελίδα.

 3. Κάντε ένα από τα εξής

  • Για να αναζητήσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επιλογή Τρέχων φάκελος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε ένα αρχείο.

  • Για να αναζητήσετε ένα αρχείο στο web, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ο για να ανοίξετε τις Σελίδες στις οποίες έχει γίνει περιήγηση και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε μια τοποθεσία web που έχετε ήδη επισκεφθεί.

  • Για να αναζητήσετε ένα αρχείο που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α για να ανοίξετε τα Πρόσφατα αρχεία και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε ένα αρχείο.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε ένα αρχείο και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τη διεύθυνση του αρχείου στο πλαίσιο Διεύθυνση.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε το.

  Το Word θα εισαγάγει την υπερ-σύνδεση στο έγγραφό σας.

Σύνδεση προς μια ιστοσελίδα

 • Για να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, ΠΠ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Η εστίαση μεταφέρεται στο πλαίσιο Διεύθυνση.

 • Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web της τοποθεσίας προορισμού και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε για να εισαγάγετε το κείμενο σύνδεσης που θα εμφανίζεται στο έγγραφό σας.

 • Εισαγάγετε τον τίτλο της σελίδας web ή μια περιγραφική φράση στο πλαίσιο Να εμφανίζεται το κείμενο.

  Συμβουλή: Το κείμενο σύνδεσης θα πρέπει να περιγράφει τον προορισμό της σύνδεσης. Για παράδειγμα, ο τίτλος μιας ιστοσελίδας προορισμού αποτελεί μια καλή επιλογή κειμένου για τη σύνδεση. Όταν οι χρήστες συνδέονται σε αυτή τη σελίδα, τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης διαβάζουν πρώτα τον τίτλο της σελίδας. Αυτό επιβεβαιώνει τον προορισμό και κάνει τη σύνδεση μια πιο προσβάσιμο εμπειρία.

 • Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και επιλέξτε το.

  Το Word θα εισαγάγει τη σύνδεση στο έγγραφο.

Σύνδεση προς ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ορισμένες φορές θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα στους χρήστες να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ διαβάζουν το έγγραφό σας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε οι χρήστες να επικοινωνήσουν με το γραφείο σας για περισσότερες πληροφορίες ή μπορεί να θέλετε να συλλέξετε σχόλια για μια νέα ιδέα που προτείνατε. Το Word σάς επιτρέπει να προσθέσετε μια σύνδεση προς ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όποιο σημείο θέλετε στο έγγραφό σας.

 • Για να προσθέσετε μια σύνδεση στο έγγραφο που ανοίγει ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Η για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εστίαση μετατοπίζεται στο πλαίσιο Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είστε έτοιμοι για επεξεργασία.

 • Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο πλαίσιο Θέμα.

 • Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο Θέμα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 • Πατήστε ξανά το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και επιλέξτε το. Η ενέργεια αυτή τοποθετεί μια σύνδεση στο έγγραφό σας, όπως η εξής: mailto: someone@contoso.com.

 • Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε τη σύνδεση στο έγγραφο για να ανοίξετε το μήνυμα. Η εστίαση μετακινείται στο σώμα του νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είστε έτοιμοι να εισαγάγετε το μήνυμά σας.

Σύνδεση σε άλλη θέση στο τρέχον έγγραφο

Για να δημιουργείτε σύνδεση με μια άλλη θέση στο τρέχον έγγραφο, πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα έναν σελιδοδείκτη που λειτουργεί ως ο προορισμός της σύνδεσης. Στη συνέχεια, θα εισαγάγετε μια σύνδεση για το σελιδοδείκτη.

Δημιουργία σελιδοδείκτη

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε έναν σελιδοδείκτη στο έγγραφό σας:

 1. Για να προσθέσετε σελιδοδείκτη στη θέση προορισμού, επιλέξτε αυτή τη θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επικεφαλίδα, να επιλέξετε κείμενο ή να επιλέξετε μια εικόνα ως προορισμό.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Σελιδοδείκτης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, ΣΤ. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο Όνομα σελιδοδείκτη.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη.

  Σημαντικό: Τα ονόματα σελιδοδεικτών πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα. Μπορούν να περιέχουν μόνο γράμματα, αριθμούς και το σύμβολο υπογράμμισης όπως, για παράδειγμα, Αναφορά_ανάπτυξης_2.

 4. Για να προσθέσετε το όνομα του σελιδοδείκτη για χρήση από το Word, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Π.

  Αυτή η ενέργεια κλείνει το παράθυρο διαλόγου Σελιδοδείκτης.

Εισαγωγή σύνδεσης στον σελιδοδείκτη.

 1. Στο έγγραφο, μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται η σύνδεση.

 2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, ΠΠ.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ για να επιλέξετε Θέση μέσα στο έγγραφο.

 4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα των σελιδοδεικτών για αυτό το έγγραφο και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε έναν σελιδοδείκτη.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε το.

  Το Word θα εισαγάγει μια υπερ-σύνδεση προς τον προορισμό του σελιδοδείκτη.

Κατάργηση υπερ-σύνδεσης

Μερικές φορές μπορεί να αλλάξετε γνώμη. Δείτε εδώ πώς να καταργήσετε μια υπερ-σύνδεση από ένα έγγραφο:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο ή την εικόνα της υπερ-σύνδεσης.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, ΠΠ.

 3. Για να καταργήσετε την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση, πατήστε Alt+Γ. Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης θα κλείσει και η υπερ-σύνδεση θα καταργηθεί από το επιλεγμένο κείμενο ή την εικόνα. Το ίδιο το κείμενο ή η εικόνα θα παραμείνουν ανέπαφα.

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε η διεύθυνση web ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πληκτρολογήσατε να είναι υπερ-σύνδεση, αμέσως αφού πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter, αναιρέστε την τελευταία ενέργεια πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z για δεύτερη φορά, το Word θα διαγράψει πλήρως το κείμενο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων και υποσέλιδων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Word 2016 για Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS, για να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις στο έγγραφό σας. Μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση με ένα αρχείο, ιστοσελίδα ή κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε από μία θέση σε μία άλλη στο τρέχον έγγραφο.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία αυτόματης υπερ-σύνδεσης

Το Word μπορεί να μετατρέψει αυτόματα μια διεύθυνση web σε υπερ-σύνδεση. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web (URL) όπως www.contoso.com ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως someone@example.com και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το πλήκτρο Enter. Το Word μετατρέπει το κείμενο σε υπερ-σύνδεση.

Σύνδεση σε αρχείο, ιστοσελίδα ή κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις προς ένα αρχείο, ιστοσελίδα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνδεση προς ένα αρχείο

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 2. Για να εισαγάγετε μια σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Για να συνδεθείτε σε ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αυτή τη στιγμή είστε σε μια καρτέλα, ... από 3". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή Ιστοσελίδα ή αρχείο. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Για να επιλέξετε το αρχείο για σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο πεδίο Επιλογή... και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου για σύνδεση με. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να περιηγηθείτε στις ενότητες του παραθύρου διαλόγου. Για να περιηγηθείτε στα στοιχεία, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να περιηγηθείτε μεταξύ των φακέλων και των υποφακέλων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους. Όταν είστε στο αρχείο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να ανακοινώσει: "Άνοιγμα, κουμπί". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Το αρχείο επιλέγεται και το παράθυρο διαλόγου κλείνει.

 5. Για να προσθέσετε κείμενο που εμφανίζεται αντί για τη διεύθυνση, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε: "Κείμενο προς εμφάνιση, Επεξεργασία κειμένου." Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 6. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης.

Σύνδεση προς μια ιστοσελίδα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 2. Για να εισαγάγετε μια σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Για να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αυτή τη στιγμή είστε σε μια καρτέλα, ... από 3". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή Ιστοσελίδα ή αρχείο. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Για να μεταβείτε στο πεδίο κειμένου Διεύθυνση, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Διεύθυνση, επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση web της τοποθεσίας προορισμού.

 4. Για να προσθέσετε κείμενο που θα εμφανίζεται αντί για τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε: "Κείμενο προς εμφάνιση, επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 5. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης.

Σύνδεση προς ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στο Word, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συνδέσεις προς διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση για να ανοίξετε γρήγορα την εφαρμογή Αλληλογραφία και στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση στο έγγραφό σας.

 2. Για να εισαγάγετε μια σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Για να συνδεθείτε σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αυτή τη στιγμή είστε σε μια καρτέλα, ... από 3". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο κειμένου Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 4. Για να προσθέσετε ένα θέμα για το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο πεδίο κειμένου Θέμα. Πληκτρολογήστε το θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 5. Για να προσθέσετε κείμενο που θα εμφανίζεται αντί για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailto:someone@contoso.com), πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο προς εμφάνιση, επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 6. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης.

Σύνδεση σε άλλη θέση στο τρέχον έγγραφο

Για να δημιουργείτε σύνδεση με μια άλλη θέση στο τρέχον έγγραφο, πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα έναν σελιδοδείκτη που λειτουργεί ως ο προορισμός της σύνδεσης και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε μια σύνδεση για το σελιδοδείκτη.

Δημιουργία σελιδοδείκτη

 1. Για να προσθέσετε σελιδοδείκτη στη θέση προορισμού, επιλέξτε αυτόν τον προορισμό. Μπορείτε να επιλέξετε κείμενο, μια εικόνα ή έναν πίνακα ως προορισμό.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας και έπειτα τη φράση "Τώρα είστε σε μια καρτέλα...μέσα σε μια ομάδα καρτελών". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "καρτέλα 'Εισαγωγή'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Για να μεταβείτε στο μενού Συνδέσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Συνδέσεις, κουμπί μενού". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Σελιδοδείκτης, κουμπί". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σελιδοδείκτης με την εστίαση στο πεδίο κειμένου Όνομα σελιδοδείκτη. Πληκτρολογήστε ένα όνομα σελιδοδείκτη.

  Σημαντικό: Τα ονόματα σελιδοδεικτών πρέπει να ξεκινούν με ένα γράμμα. Μπορούν να περιέχουν μόνο γράμματα, αριθμούς και το σύμβολο υπογράμμισης όπως, για παράδειγμα, Αναφορά_ανάπτυξης_2.

 5. Για να δημιουργήσετε τον σελιδοδείκτη, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και δημιουργείται ο σελιδοδείκτης.

Εισαγωγή σύνδεσης στον σελιδοδείκτη.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε τη σύνδεση για το σελιδοδείκτη.

 2. Για να εισαγάγετε μια σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Για να συνδεθείτε σε μια θέση στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αυτή τη στιγμή είστε σε μια καρτέλα, ... από 3". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους για να μεταβείτε στην επιλογή Αυτό το έγγραφο. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο πλέγμα Επιλογή μιας θέσης σε αυτό το έγγραφο:. Για να αναζητήσετε τα σημεία, όπως, Επικεφαλίδες και Σελιδοδείκτες, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους. Για να αναπτύξετε ένα στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Τα ονόματα ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε επικεφαλίδες, εφαρμόστε ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδας στο κείμενο που βρίσκεται στη θέση που θέλετε να μεταβείτε. Για να εφαρμόσετε ένα στυλ, στην Κεντρική καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε ένα όνομα στυλ. Για να περιηγηθείτε στα στυλ, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους. Για να επιλέξετε ένα στυλ, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να προσθέσετε κείμενο που θα εμφανίζεται αντί για το όνομα σελιδοδείκτη, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κείμενο προς εμφάνιση, επεξεργασία κειμένου". Πληκτρολογήστε το κείμενο.

 5. Για να εισαγάγετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και γίνεται εισαγωγή της υπερ-σύνδεσης.

Κατάργηση υπερ-σύνδεσης

Εάν δεν θέλετε η διεύθυνση web ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πληκτρολογήσατε να είναι υπερ-σύνδεση, αμέσως αφού πατήσετε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter, αναιρέστε την τελευταία ενέργεια πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Command+Z. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια υπερ-σύνδεση από οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να διαγράψετε το κείμενο.

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε την υπερ-σύνδεση που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Για να καταργήσετε τη σύνδεση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+K. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην περιοχή Κατάργηση σύνδεσης. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 3. Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης θα κλείσει και η υπερ-σύνδεση θα καταργηθεί από το επιλεγμένο κείμενο. Το ίδιο το κείμενο θα παραμείνει ανέπαφο και το στυλ θα αλλάξει σε Κανονικό.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×