Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιο και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε έναν πίνακα στο έγγραφό σας, είτε καθορίζοντας τις διαστάσεις του είτε επιλέγοντας ανάμεσα σε διάφορες μορφές προσχεδιασμένου πίνακα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή πίνακα με καθορισμό των διαστάσεων

Μπορείτε να καθορίσετε τις διαστάσεις του πίνακα, όπως τον αριθμό των στηλών και των γραμμών, καθώς και του ύψους και του πλάτους τους. Το Word θα εισαγάγει έναν βασικό πίνακα τύπου πλέγματος για να τον χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Για να κάνετε τον πίνακα όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο, είναι σημαντικό να προσθέσετε στον πίνακα μια γραμμή κεφαλίδων.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να εισαγάγετε το νέο πίνακα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, ΝΝ και μετά Ε.

 3. Για να καθορίσετε τον αριθμό των στηλών στον πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των στηλών.

 4. Για να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Γ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό των γραμμών που θέλετε.

 5. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις διαστάσεις ξανά στο μέλλον, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ω για να επιλέξετε Απομνημόνευση των διαστάσεων για νέους πίνακες.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab πολλές φορές για να μεταβείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το Word προσθέτει τον πίνακα στο έγγραφό σας.

  Σημείωση: Για να κάνετε τον πίνακα πιο προσβάσιμο και να δώσετε τη δυνατότητα στα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να προσδιορίσουν τις στήλες του πίνακα σωστά, πρέπει να ορίσετε μια γραμμή κεφαλίδων.

 7. Για να ορίσετε μια γραμμή κεφαλίδων, μεταβείτε στον πίνακα στο έγγραφό σας και μετακινηθείτε σε οποιοδήποτε κελί. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΞΕ για να ανοίξετε την καρτέλα Σχεδίαση στα Εργαλεία πίνακα. Θα ακούσετε το όνομα της καρτέλας.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο πλαίσιο ελέγχου "Γραμμή κεφαλίδας" και επιλέξτε το.

 9. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο σώμα του πίνακα.

 10. Μεταβείτε στον πίνακα και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες στα κελιά. Θα ακούσετε ποια στήλη και γραμμή είναι επιλεγμένες τη συγκεκριμένη στιγμή και ποια κελιά είναι κελιά κεφαλίδων.

Εισαγωγή πίνακα με επιλογή από τις ενσωματωμένες μορφές

Εάν θέλετε το Word να κάνει τη μορφοποίηση για εσάς, επιλέξτε μία από τις εννέα ενσωματωμένες μορφές για πίνακες.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να εισαγάγετε το νέο πίνακα.

 2. Για να επιλέξετε από τις ενσωματωμένες μορφές πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, ΝΝ και, στη συνέχεια, Κ για να ανοίξετε το μενού Γρήγοροι πίνακες. Μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα με εννέα ενσωματωμένες μορφές πίνακα.

 3. Για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα με τις μορφές πινάκων, πατήστε τα πλήκτρα κάτω ή επάνω βέλους.

 4. Για να επιλέξετε τη μορφή πίνακα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το Word θα εισαγάγει τον επιλεγμένο πίνακα στο έγγραφό σας και θα τοποθετήσει την εστίαση στο επάνω μέρος του πίνακα που έχει εισαχθεί.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μέσα στα κελιά και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες σας.

Διαγραφή πίνακα

Εάν ένας πίνακας δεν είναι πλέον απαραίτητος, μπορείτε να τον διαγράψετε από το έγγραφό σας.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στον πίνακα που θέλετε να διαγράψετε. Όταν η εστίαση βρίσκεται στον πίνακα, θα ακούσετε μια επιβεβαίωση, όπως "Στον πίνακα 1". Όταν η εστίαση μετακινηθεί εκτός του πίνακα, θα ακούσετε ότι έχετε αποχωρήσει από τον πίνακα.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Διάταξη, πατήστε το πλήκτρο Alt και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Ξ, Τ.

 3. Για να διαγράψετε ολόκληρο τον πίνακα, πατήστε τα πλήκτρα Δ1, Π. Ο πίνακας θα διαγραφεί και η εστίαση θα επιστρέψει στο έγγραφο.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το Word για Mac με το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS, για να προσθέσετε έναν πίνακα στο έγγραφό σας, είτε καθορίζοντας τις διαστάσεις του είτε επιλέγοντας ανάμεσα σε διάφορες μορφές προσχεδιασμένου πίνακα. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε ένα υπάρχον κείμενο σε πίνακα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή πίνακα

Μπορείτε να καθορίσετε τις διαστάσεις του πίνακα σύμφωνα με τον αριθμό των στηλών και των γραμμών. Το Word 2016 για Mac εισαγάγει, στη συνέχεια, έναν βασικό πίνακα τύπου πλέγματος για να τον χρησιμοποιήσετε. Εάν θέλετε το Word 2016 για Mac να κάνει τη μορφοποίηση για εσάς, επιλέξτε μία από τις ενσωματωμένες μορφές για πίνακες.

Σημείωση: Για να κάνετε τον πίνακα πιο προσβάσιμο και να δώσετε τη δυνατότητα στα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης να προσδιορίσουν τις στήλες του πίνακα σωστά, πρέπει να ορίσετε μια γραμμή κεφαλίδων.

Καθορισμός διαστάσεων πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δρομέα μέσα στο έγγραφο, στη θέση όπου θέλετε να εισαγάγετε τον νέο πίνακα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κεντρική, επιλέχθηκε, καρτέλα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά, για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Εισαγωγή και έπειτα πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Πίνακας, κουμπί μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να καθορίσετε τον αριθμό των στηλών στον πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τον αριθμό που θέλετε.

 6. Για να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, μέχρι να ακούσετε τον αριθμό που θέλετε.

 7. Για να εισαγάγετε τον πίνακα με το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Το Word 2016 για Mac προσθέτει τον πίνακα στο έγγραφό σας και μετακινεί την εστίαση στο επάνω αριστερό κελί. Το Word επιλέγει επίσης αυτόματα την καρτέλα Σχεδίαση πίνακα από τη γραμμή εργαλείων.

 8. Για να ελέγξετε αν έχει ρυθμιστεί η γραμμή κεφαλίδας, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σχεδίαση πίνακα, επιλεγμένο, καρτέλα." Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γραμμή κεφαλίδων, επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου." Εάν η Γραμμή κεφαλίδων δεν είναι επιλεγμένη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 9. Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο F6.

 10. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες στα κελιά. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο επόμενο κελί ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο κελί. Εάν πατήσετε το πλήκτρο Tab στο τελευταίο κελί, δημιουργείται μια νέα γραμμή πίνακα.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στα κελιά του πίνακα, πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο βέλους προς την κατεύθυνση που θέλετε να μετακινήσετε.

Μορφοποίηση πίνακα με χρήση ενσωματωμένης μορφής

 1. Δημιουργήστε έναν πίνακα, όπως περιγράφεται στην ενότητα Καθορισμός διαστάσεων πίνακα και βεβαιωθείτε ότι η εστίαση βρίσκεται κάπου μέσα στον πίνακα.

 2. Όταν έχετε εισαγάγει τον πίνακα, πιέστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε, "Σχεδίαση πίνακα, επιλεγμένο, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πλέγμα πίνακα, επιλεγμένο, κουμπί".

 3. Για να επιλέξετε μέσα από τις ενσωματωμένες μορφές πίνακα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη μορφοποίηση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να την εφαρμόσετε.

 4. Για να επιστρέψετε στον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο F6.

Προσθήκη στηλών ή γραμμών πίνακα

Μπορείτε να επεκτείνετε γρήγορα τον πίνακά σας, προσθέτοντας περισσότερες γραμμές ή στήλες.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εστίαση είναι οπουδήποτε μέσα στον πίνακα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε μέσα στον πίνακα και να βρείτε τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε μια νέα γραμμή ή στήλη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε, "Σχεδίαση πίνακα, επιλεγμένο, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διάταξη, καρτέλα".

 3. Για να ανοίξετε τη λίστα Διάταξη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε μία από τις παρακάτω φράσεις:

  • "Εισαγωγή επάνω, κουμπί". Προσθέτει μία γραμμή επάνω από την τρέχουσα γραμμή.

  • "Εισαγωγή κάτω, κουμπί". Προσθέτει μία γραμμή κάτω από την τρέχουσα γραμμή.

  • "Εισαγωγή αριστερά, κουμπί". Προσθέτει μια στήλη στα αριστερά της τρέχουσας στήλης.

  • "Εισαγωγή δεξιά, κουμπί". Προσθέτει μια στήλη στα δεξιά της τρέχουσας στήλης.

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να εισαγάγετε το επιλεγμένο στοιχείο στον πίνακα.

Διαγραφή πίνακα

Εάν ένας πίνακας δεν είναι πλέον απαραίτητος, μπορείτε να τον διαγράψετε από το έγγραφό σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εστίαση είναι σε κάποιο σημείο μέσα στον πίνακα που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σχεδίαση πίνακα, επιλεγμένο, καρτέλα" ή "Διάταξη, επιλεγμένο, καρτέλα".

  Το Word θυμάται ποια καρτέλα χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά κατά την εργασία με πίνακες. Εάν μεταβείτε στην καρτέλα Σχεδίαση πίνακα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την καρτέλα Διάταξη.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διαγραφή, κουμπί μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή πίνακα" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Επεξεργασία ιδιοτήτων πίνακα

Εκτός από τη χρήση των ενσωματωμένων μορφών, μπορείτε να αλλάξετε μεμονωμένα τις ιδιότητες ενός πίνακα. Για παράδειγμα, μπορεί να ορίσετε τη στοίχιση κειμένου, το ύψος γραμμής, το πλάτος στήλης ή μπορείτε να γράψετε εναλλακτικό κείμενο (alt text) για να κάνετε τον πίνακα πιο προσβάσιμο για τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η εστίαση είναι σε κάποιο σημείο μέσα στον πίνακα που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σχεδίαση πίνακα, επιλεγμένο, καρτέλα" ή "Διάταξη, επιλεγμένο, καρτέλα".

  Το Word θυμάται ποια καρτέλα χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά κατά την εργασία με πίνακες. Εάν μεταβείτε στην καρτέλα Σχεδίαση πίνακα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε την καρτέλα Διάταξη.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Ιδιότητες, κουμπί μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Το μενού Ιδιότητες πίνακα έχει πέντε καρτέλες:

  • Πίνακας

  • Γραμμή

  • Στήλη

  • Κελί

  • Εναλλακτικό κείμενο

  Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να βρείτε την καρτέλα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε αυτή την καρτέλα.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να αναζητήσετε τις επιλογές στην επιλεγμένη καρτέλα. Το VoiceOver σάς ενημερώνει για τον τρόπο πρόσβασης σε κάθε επιλογή. Για παράδειγμα, στην καρτέλα Πίνακας, μπορείτε να ορίσετε τη στοίχιση κειμένου σε ολόκληρο τον πίνακα.

 6. Για να μεταβείτε σε μια άλλη καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας ξανά και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους για να βρείτε την καρτέλα που θέλετε και, τέλος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Για να κλείσετε το μενού Ιδιότητες πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, προεπιλεγμένο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Εάν δεν αλλάξατε καμία ρύθμιση ή, εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από το μενού.

  Η εστίαση επιστρέφει στο κουμπί Ιδιότητες.

 8. Για να επιστρέψετε στον πίνακα, πατήστε το πλήκτρο F6.

Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα με τη μετατροπή κανονικού κειμένου σε πίνακα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε κάποιο κείμενο που ήταν πίνακας σε κάποιο άλλο πρόγραμμα, αλλά έχασε τη μορφοποίησή του κατά την αντιγραφή του κειμένου στο Word 2016 για Mac.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε.

  Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, το κείμενο πρέπει να έχει στήλες διαχωρισμένες με στηλοθέτες και γραμμές διαχωρισμένες με Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κεντρική, επιλέχθηκε, καρτέλα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μία φορά, για να μετακινηθείτε στην καρτέλα Εισαγωγή και έπειτα πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Πίνακας, κουμπί μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μετατροπή κείμενου σε πίνακα" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Ανοίγει το μενού Μετατροπή κειμένου σε πίνακα.

 6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να μεταβείτε στις επιλογές του μενού. Το Word σάς προσφέρει τον αριθμό των στηλών και γραμμών που ταιριάζουν καλύτερα με το επιλεγμένο κείμενο, αλλά, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές μεμονωμένα. Το VoiceOver σάς ενημερώνει για τον τρόπο πρόσβασης σε κάθε επιλογή.

 7. Για να κλείσετε το μενού Μετατροπή κειμένου σε πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, προεπιλεγμένο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Εάν δεν αλλάξατε καμία ρύθμιση ή, εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Esc για έξοδο από το μενού.

  Η εστίαση επιστρέφει στη γραμμή εργαλείων.

 8. Για να επιστρέψετε στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο F6.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×