Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας εικόνας στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας εικόνας στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιο και το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να εισαγάγετε μια εικόνα ή φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο για να κάνετε την εικόνα πιο προσβάσιμη.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή εικόνας από τον υπολογιστή σας

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα.

 2. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, Θ.

 3. Μεταβείτε στη θέση της εικόνας στον υπολογιστή σας, επιλέξτε την εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η αρχική εικόνα ενσωματώνεται στο έγγραφό σας.

  Σημαντικό: Για να διαβάζεται σωστά από ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, η εικόνα πρέπει να είναι σε ευθυγράμμιση με το κείμενο.

 4. Από προεπιλογή, το Word 2016 εισάγει τις εικόνες σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Ωστόσο, άλλες εκδόσεις όπως η έκδοση για κινητές συσκευές ή το Word 2016 για Mac δεν το κάνουν.

  Για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι σε ευθυγράμμιση με το κείμενο του εγγράφου, επιλέξτε την εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΞΡ για να ανοίξετε την κορδέλα Μορφοποίηση εικόνας.

 5. Πατήστε τα πλήκτρα ΠΟ και μετά το πλήκτρο ENTER. Η επιλογή αυτή ανοίγει το κουμπί Θέση και, στη συνέχεια, επιλέγει το στοιχείο Σε ευθυγράμμιση με το κείμενο.

  Συμβουλές: 

  • Εάν η εικόνα σας έχει μεγάλο μέγεθος αρχείου και καθιστά πολύ μεγάλο το έγγραφό σας, μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του εγγράφου σας δημιουργώντας μια σύνδεση με την εικόνα αντί για την ενσωμάτωσή της.

  • Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, μεταβείτε με tab στο κουμπί Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση με το αρχείο.

Εισαγωγή εικόνας από το Internet

Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα από μια τοποθεσία στο web.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνων και να αναζητήσετε εικόνες στο Internet, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ζ, ΙΙ για να ανοίξετε το πλαίσιο αναζήτησης εικόνων Bing.

 3. Στο πλαίσιο αναζήτησης στο Bing που είναι ήδη επιλεγμένο, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που περιγράφει την εικόνα που αναζητάτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+δεξιό βέλος ή Alt+αριστερό βέλος για να μετακινηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης. (Στον Αφηγητή, απλώς πατήστε τα πλήκτρα βέλους.) Ο Word 2016 περιγράφει κάθε εικόνα καθώς επιλέγεται.

 5. Για να εισαγάγετε μια επιλεγμένη εικόνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Enter. (Στον Αφηγητή, απλώς πατήστε το πλήκτρο Enter.) Το Word 2016 θα κάνει λήψη και εισαγωγή της εικόνας στο έγγραφό σας.

  Συμβουλή: Για περισσότερες προελεύσεις online εικόνων, από το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνων, πραγματοποιήστε είσοδο για να περιηγηθείτε στους προσωπικούς λογαριασμούς σας όπως το OneDrive, το Facebook ή το Flickr.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνα

Αφού εισαγάγετε την εικόνα στο έγγραφό σας, μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο για να κάνετε το έγγραφο όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση στα Εργαλεία εικόνας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+ΞΡ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να φτάσετε στο κουμπί Μορφοποίηση αντικειμένου. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το παράθυρο Μορφοποίηση εικόνας. Θα ακούσετε "Σκιά", που είναι η πρώτη επιλογή. Ο Αφηγητής δεν εκφωνεί το όνομα του παραθύρου.

  Σημείωση: Εάν δεν ακούσετε τη λέξη "Σκιά", η περιήγηση με το πληκτρολόγιο μπορεί να έχετε τοποθετήσει την εστίαση σε διαφορετική περιοχή. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε "Σκιά".

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση εικόνας (αφού ακούσετε τη λέξη "Σκιά"), πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab για να μεταβείτε στο μενού επιλογών εργαλείων. Θα ακούσετε να εκφωνείται το όνομα μίας από αυτές τις επιλογές:

  • Εφέ

  • Διάταξη και ιδιότητες

  • Εικόνα

  • Γέμισμα και γραμμή

 4. Για να μεταβείτε στο κουμπί Διάταξη και ιδιότητες, πατήστε το δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε το όνομα του κουμπιού. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο Πλαίσιο κειμένου, στην πρώτη επιλογή του μενού.

 5. Για να μεταβείτε στην επιλογή Εναλλακτικό κείμενο , πατήστε ξανά το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε στο πλαίσιο Τίτλος.

 6. Πληκτρολογήστε τον τίτλο του εναλλακτικού κειμένου για την εικόνα. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να περιγράφει την ενέργεια ή το σκοπό της εικόνας, όχι την εμφάνισή της.

 7. Πατήστε ξανά το πλήκτρο κάτω βέλους για να μεταβείτε στο πλαίσιο Περιγραφή και πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

 8. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του τίτλου και της περιγραφής, πατήστε το πλήκτρο ESC για να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word 2016

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 για Mac με το πληκτρολόγιο και το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να εισαγάγετε μια εικόνα ή φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο για να κάνετε την εικόνα πιο προσβάσιμη.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή εικόνας από τον υπολογιστή σας

 1. Στο Word 2016 για Mac, τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε την εικόνα.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε: "Εισαγωγή". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "Εικόνες, υπομενού". Για να αναπτύξετε το υπομενού Εικόνες, πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εικόνα από αρχείο". Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εικόνα από αρχείο. Για να μεταβείτε στη θέση όπου είναι αποθηκευμένη η εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας πλαϊνής γραμμής".

  Σημείωση: Για να ανοίξετε την Πλαϊνή γραμμή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Εμφάνιση πλαϊνής γραμμής'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Η εστίαση μετακινείται στη λίστα των αγαπημένων θέσεων, όπως Όλα τα αρχεία μου ή Έγγραφα. Το VoiceOver ανακοινώνει τις θέσεις καθώς μετακινήστε.

 6. Όταν βρεθείτε στη σωστή θέση, πατήστε το πλήκτρο Tab. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μεταβείτε στον υποφάκελο ή στο αρχείο που θέλετε. Για είσοδο σε έναν υποφάκελο, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 7. Όταν είναι επιλεγμένο το σωστό αρχείο, για να εισαγάγετε την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Enter ή το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Η εικόνα εισάγεται στο έγγραφο.

Εισαγωγή εικόνας από το Internet

Η αναζήτηση και η εισαγωγή εικόνων clip art ή εικόνων από άλλες online προελεύσεις απευθείας από το Word 2016 για Mac δεν υποστηρίζονται προς το παρόν στο Word 2016 για Mac. Ωστόσο, μπορείτε ακόμα να προσθέσετε online εικόνες στο έγγραφό σας, αναζητώντας στο Internet την εικόνα, αποθηκεύοντας ένα τοπικό αντίγραφό της και, στη συνέχεια, εισάγοντας το αντίγραφο που αποθηκεύσατε στο έγγραφο.

 1. Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web, μεταβείτε στη διεύθυνση www.bing.com. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο αναζήτησης του Bing.

 2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για τον τύπο της εικόνας που αναζητάτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης ώστε να εμφανίζονται μόνο εικόνες, στα αποτελέσματα αναζήτησης του Bing, μεταβείτε στην καρτέλα Εικόνες. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση: Στο φίλτρο Άδεια χρήσης, μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης σε Όλα τα στοιχεία Creative Commons μόνο (μάθετε περισσότερα εδώ) ή μπορείτε να επιλέξετε να εμφανιστούν όλες οι εικόνες. Εάν επιλέξετε Όλα, τα αποτελέσματα αναζήτησης θα αναπτυχθούν για να εμφανίσουν όλες τις εικόνες από το Bing. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Για να κατανοήσετε καλύτερα τις επιλογές αδειών χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα εικόνων κατά τύπο άδειας χρήσης. Για να επιλέξετε μια επιλογή άδειας χρήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Tab για να μετακινηθείτε στα αποτελέσματα εικόνων. Θα ακούσετε τη φράση: "Σύνδεση, αναζήτηση".

 5. Για να ανοίξετε την εικόνα πλήρους μεγέθους, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να κάνετε λήψη της εικόνας, πατήστε Option+Tab μέχρι να ακούσετε "Σύνδεση" και έπειτα το όνομα και την επέκταση του αρχείου. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, πατήστε Command+S.

 7. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή ως. Ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο ονόματος αρχείου. Για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο αναδυόμενο κουμπί Πού και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε μια θέση. Για να αποθηκεύσετε, πατήστε Command + S.

  Συμβουλή: Αποθηκεύστε τις εικόνες στα Έγγραφα για να διευκολύνετε την εισαγωγή τους σε ένα έγγραφο του Word.

 8. Στο Word 2016 για Mac, τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε την εικόνα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το μενού Εισαγωγή στη γραμμή μενού, εισαγάγετε την εικόνα που μόλις αποθηκεύσατε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής μιας εικόνας που αποθηκεύσατε τοπικά, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή μιας εικόνας από τον υπολογιστή σας.

Προσθήκη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνα

Αφού εισαγάγετε την εικόνα στο έγγραφό σας, μπορείτε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο για να κάνετε το έγγραφο όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε την εικόνα στην οποία θέλετε να προσθέσετε εναλλακτικό κείμενο. Για να επιλέξετε μια εικόνα στο Word, τοποθετήστε το δρομέα πριν από την εικόνα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Εικόνα, στοιχείο διάταξης".

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+1 για να ανοίξετε το παράθυρο Μορφοποίηση εικόνας. Θα ακούσετε τη φράση: "Μορφοποίηση εικόνας, παράθυρο εργασιών".

 3. Για να ανοίξετε την καρτέλα Διάταξη και ιδιότητες, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας και τη φράση "Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε σε μια καρτέλα, μέσα σε μια περιοχή κύλισης". Στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Διάταξη και ιδιότητες, επιλεγμένη καρτέλα". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να μεταβείτε στην επιλογή Εναλλακτικό κείμενο , πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εναλλακτικό κείμενο, συμπτυγμένο". Για να αναπτύξετε την επιλογή Εναλλακτικό κείμενο , πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να μεταβείτε στο πεδίο Τίτλος, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Τίτλος". Πληκτρολογήστε τον τίτλο του εναλλακτικού κειμένου για την εικόνα. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να περιγράφει την ενέργεια ή το σκοπό της εικόνας, όχι την εμφάνισή της.

 6. Για να μεταβείτε στο πεδίο Περιγραφή, πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία κειμένου". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

 7. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση του τίτλου και της περιγραφής, για να επαναφέρετε την εστίαση στην εικόνα στο έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε στον τίτλο της εικόνας και τη φράση "στοιχείο διάταξης".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×