Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε την παρουσίασή σας, προσθέτοντας εικόνες, πίνακες ή γραφικά στο παρουσιάσεων ελκυστικές. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Μπορείτε, επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο που προστέθηκε, για παράδειγμα, περικόψετε εικόνες, πίνακες, μετακίνηση και προσθήκη ή κατάργηση γραμμών και στηλών πίνακα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη εικόνων από τη συσκευή σας, το δίκτυο ή το internet

Όταν χρησιμοποιείτε εικόνες, εικόνες clip art ή άλλα αρχεία από το Internet, είναι σημαντικό να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα. Η δυνατότητα Φιλτράρισμα εικόνων κατά τύπο άδειας χρήσης μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσετε.

Προσθήκη εικόνας από συσκευή ή δίκτυο

 1. Μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου της διαφάνειας όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N, σ. Μπορείτε να ακούσετε: "παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας. Όνομα αρχείου."

  Συμβουλή: Το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας είναι μια ειδική περίπτωση του τυπικού παραθύρου της Εξερεύνησης αρχείων και ανοίγει στον φάκελο Εικόνες. Καλό είναι να γνωρίζετε τη θέση του αρχείου εικόνας, ώστε να μπορείτε να το βρείτε ευκολότερα.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου και τη διαδρομή στο πεδίο Όνομα αρχείου ή επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Η εικόνα εισάγεται και επιλέγεται.

  Σημείωση: Όταν είναι επιλεγμένη μια εικόνα, η σχετική καρτέλα Μορφοποίηση είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές αυτής της καρτέλας για να αλλάξετε την εικόνα ή για να προσθέσετε χρώματα, στυλ και πολλά άλλα. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Μορφοποίηση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ, Ρ. Θα ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Μορφοποίηση'". Για να περιηγηθείτε στις επιλογές της ενότητας Μορφοποίηση, πατήστε το πλήκτρο Tab.

Προσθήκη εικόνας από το Internet

 1. Στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου της διαφάνειας όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N, στη συνέχεια, F και 1. Μπορείτε να ακούσετε: "Εισαγωγή" εικόνα"".

 3. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση εικόνων Bing, με την εστίαση στο πεδίο αναζήτησης. Πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να περιηγηθείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο SR και το πλήκτρο βέλους δεξιά ή αριστερά.

 5. Για να επιλέξετε μια εικόνα, τοποθετήστε την εστίαση σε αυτό και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift + Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Checked."

  Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία εικόνες.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εισαγωγή'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εικόνα εισάγεται και επιλέγεται.

Περικοπή εικόνας

Ανασχεδιάστε τις εικόνες της παρουσίασής σας σε συγκεκριμένα σχήματα ή αναλογίες εικόνας.

Περικοπή σε συγκεκριμένο σχήμα

 1. Στην περιοχή διαφάνεια, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε. Για να επιλέξετε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Εικόνα". Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Εικόνα".

 2. Για να μεταβείτε στο μενού Περικοπή στο σχήμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, P, στη συνέχεια, V και S. Μπορείτε να ακούσετε: "Ορθογώνια".

 3. Για να περιηγηθείτε στις επιλογές σχήματος, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Οι περιγραφές σχήματος ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 4. Για να επιλέξετε ένα σχήμα περικοπής, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εικόνα περικόπτεται στο επιλεγμένο σχήμα.

Περικοπή σε μια αναλογία εικόνας

 1. Στην περιοχή διαφάνεια, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε.

 2. Για να ανοίξετε το μενού αναλογίες εικόνας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, P, στη συνέχεια, V και απαντήσεις. Μπορείτε να ακούσετε: "μία άνω και κάτω τελεία μία."

 3. Για να μεταβείτε στις επιλογές αναλογίες εικόνας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους. Οι αναλογίες της εικόνας ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

 4. Για να επιλέξετε μια αναλογία εικόνας, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εικόνα περικόπτεται στην επιλεγμένη αναλογία εικόνας.

Προσθήκη και μορφοποίηση πίνακα σε μια διαφάνεια

 1. Μεταβείτε στην περιοχή διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα.

 2. Για να μεταβείτε στο μενού " Πίνακας ", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + N, τ Μπορείτε να ακούσετε: "πίνακα 1 x 1".

 3. Για να εισαγάγετε έναν πίνακα στην παρουσίασή σας, πατήστε το πλήκτρο Ω.

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, με την εστίαση στο πεδίο Αριθμός στηλών. Ο προεπιλεγμένος αριθμός των στηλών είναι 5. Εάν θέλετε να διαγράψετε τον προεπιλεγμένο αριθμό, πατήστε το πλήκτρο Delete και πληκτρολογήστε ένα νέο αριθμό στηλών. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab. Η εστίαση μετακινείται στο πεδίο Αριθμός γραμμών. Ο προεπιλεγμένος αριθμός είναι 2. Για να αλλάξετε, πληκτρολογήστε τον αριθμό των γραμμών και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Ο πίνακας εισάγεται στην επιλεγμένη διαφάνεια, με το δρομέα στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία. Ο Αφηγητής το αναγνωρίζει ως "κελί στη γραμμή μηδέν, στήλη μηδέν".

 6. Για να προσθέσετε κείμενο στα κελιά του πίνακα, τοποθετήστε το δρομέα στο κελί και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Για να περιηγηθείτε στα κελιά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Ο Αφηγητής εκφωνεί τη θέση του κελιού καθώς μετακινείστε.

 7. Για να διακόψετε την επεξεργασία του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών και στηλών πίνακα

Προσθήκη γραμμής

 1. Στην περιοχή διαφάνεια, επιλέξτε τον πίνακα. Για να επιλέξετε έναν πίνακα, στην περιοχή της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ανακοινώνει τον Αφηγητή: "Πίνακας". Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε "Κράτησης θέσης αντικειμένου" και το κείμενο στα κελιά. Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το δρομέα στο κελί επάνω ή κάτω από το σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί η νέα γραμμή.

 3. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Διάταξη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ και, στη συνέχεια, Τ. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Διάταξη'".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή πάνω από το επιλεγμένο κελί, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εισαγωγή επάνω".

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από το επιλεγμένο κελί, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εισαγωγή κάτω'".

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Η γραμμή έχει εισαχθεί, με την εστίαση στο πρώτο από αριστερά κελί της νέας γραμμής.

Προσθήκη στήλης

 1. Στην περιοχή διαφάνεια, επιλέξτε τον πίνακα.

 2. Μετακινήστε το δρομέα σε ένα κελί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά του σημείου όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα στήλη.

 3. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Διάταξη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ και, στη συνέχεια, Τ. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Διάταξη'".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα αριστερά του επιλεγμένου κελιού, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εισαγωγή αριστερά'".

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα δεξιά του επιλεγμένου κελιού, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εισαγωγή δεξιά'".

  Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Η στήλη έχει εισαχθεί, με την εστίαση στο κελί επάνω από τη νέα στήλη.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης

 1. Σε έναν πίνακα, μετακινήστε το δρομέα σε ένα κελί της στήλης ή της γραμμής που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Για να μεταβείτε στο μενού " Διαγραφή ", πατήστε το πλήκτρο Alt + J, στη συνέχεια, L και D. Μπορείτε να ακούσετε: "Γραμμές και στήλες, διαγραφή στηλών."

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε μια στήλη, πατήστε το πλήκτρο γ.

  • Για να διαγράψετε μια γραμμή, πιέστε το πλήκτρο R.

 4. Η στήλη ή γραμμή διαγράφεται και η εστίαση μετακινείται σε ένα άλλο κελί του πίνακα.

Συμβουλή: Για να διαγράψετε γρήγορα ολόκληρο τον πίνακα, επιλέξτε τον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

Προσθήκη περιγράμματος σε πίνακα

 1. Επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα. Για να επιλέξετε έναν πίνακα, στην περιοχή της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ανακοινώνει τον Αφηγητή: "Πίνακας". Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε "Κράτησης θέσης αντικειμένου" και το κείμενο στα κελιά.

 2. Για να επιλέξετε ένα στυλ περιγράμματος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, στη συνέχεια, T και λ. Μπορείτε να ακούσετε "Χωρίς περίγραμμα" ή ένα στυλ περιγράμματος. Χρησιμοποιήστε το επάνω ή κάτω βέλος για να μεταβείτε στα στυλ. Τα στυλ είναι ανακοινώσει καθώς μετακινείτε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να επιλέξετε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε ένα περίγραμμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, στη συνέχεια, T και B. Μπορείτε να ακούσετε μια επιλογή περιγράμματος ή "Χωρίς περίγραμμα". Χρησιμοποιήστε το επάνω ή το κάτω βέλος για να μεταβείτε στις επιλογές. Οι επιλογές είναι ανακοινώσει καθώς μετακινείτε. Για να επιλέξετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Το περίγραμμα προστίθεται στον πίνακα και η εστίαση μετακινείται στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα.

Αλλαγή της εμφάνισης ενός πίνακα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές στην καρτέλα Σχεδίαση, για να αλλάξετε τον τρόπο που θα φαίνεται ο πίνακας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα Στυλ πίνακα ή να αλλάξετε το χρώμα φόντου.

Εφαρμόστε ένα στυλ πίνακα

 1. Επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα από τα διαθέσιμα στυλ μορφοποίησης. Για να επιλέξετε έναν πίνακα, στην περιοχή της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ανακοινώνει τον Αφηγητή: "Πίνακας". Στο JAWS ακούτε "Κράτησης θέσης αντικειμένου" και το κείμενο στα κελιά.

 2. Για να μεταβείτε στο μενού Στυλ πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, στη συνέχεια, T και απαντήσεις. Μπορείτε να ακούσετε το τρέχον στυλ πίνακα.

 3. Για να περιηγηθείτε στα στυλ πίνακα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Τα στυλ ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε οποιοδήποτε στυλ από τον πίνακα, στο μενού Στυλ πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Α.

 4. Το στυλ πίνακα αλλάζει και η εστίαση μετακινείται στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα.

Προσθήκη ή αλλαγή του φόντου

 1. Επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να αλλάξετε το χρώμα φόντου.

 2. Για να μεταβείτε στο μενού σκίαση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + J, στη συνέχεια, T και η. Μπορείτε να ακούσετε το τρέχον χρώμα φόντου.

 3. Για να αναζητήσετε τα χρώματα φόντου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Τα χρώματα ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Για να καταργήσετε το χρώμα φόντου, πατήστε το πλήκτρο Χ για να επιλέξετε Χωρίς γέμισμα.

 4. Το χρώμα φόντου του πίνακα αλλάζει και η εστίαση μετακινείται στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα.

Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους πίνακα

Μετακίνηση πίνακα

 1. Επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε να μετακινήσετε. Για να επιλέξετε έναν πίνακα, στην περιοχή της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ανακοινώνει τον Αφηγητή: "Πίνακας". Στο JAWS, μπορείτε να ακούσετε "Κράτησης θέσης αντικειμένου" και το κείμενο στα κελιά.

 2. Για να μετακινήσετε τον πίνακα μέσα στη διαφάνεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

 3. Για να διακόψετε τη μετακίνηση του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

Εισαγωγή συγκεκριμένου μεγέθους πίνακα

 1. Επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Διάταξη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ και, στη συνέχεια, Τ. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Διάταξη'".

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το ύψος του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο T, η. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ύψος σε ίντσες και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να αλλάξετε το πλάτος του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο T, Ολοκλ Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το πλάτος σε εκατοστά και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Το μέγεθος πίνακα αλλάζει και η εστίαση μετακινείται στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του πίνακα.

Αλλαγή μεγέθους στήλης ή γραμμής

 1. Επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος της στήλης ή της γραμμής. Για να διακόψετε την επεξεργασία του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το δρομέα στο κελί που περιέχει τη στήλη ή γραμμή της οποίας θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 3. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Διάταξη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ξ και, στη συνέχεια, Τ. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Διάταξη'".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το ύψος της γραμμής, πατήστε τα πλήκτρα ΑΨ. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ύψος σε ίντσες και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να αλλάξετε το πλάτος της γραμμής, πατήστε τα πλήκτρα ΛΛ. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το πλάτος σε ίντσες και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Αλλάζει το μέγεθος της στήλης ή της γραμμής και η εστίαση μετακινείται στο κελί που επιλέξατε προηγουμένως.

 Εισαγωγή σχήματος ή γραφικού SmartArt

 1. Μετακινηθείτε στην περιοχή περιεχομένου της διαφάνειας όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα γραφικό SmartArt.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου SmartArt, πατήστε το πλήκτρο Alt + N, M. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλογή γραφικού SmartArt..."

 3. Για να μεταβείτε στις κατηγορίες SmartArt, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους. Οι κατηγορίες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε. Όταν είστε στην κατηγορία που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 4. Για να αναζητήσετε SmartArt την επιλεγμένη κατηγορία, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Τα ονόματα περιγραφικό SmartArt είναι ανακοινώσει καθώς μετακινείτε.

 5. Για να επιλέξετε ένα SmartArt, πατήστε το πλήκτρο Enter. Δημιουργείται στο γραφικό SmartArt και εισαχθεί στην επιλεγμένη διαφάνεια, με την εστίαση στο πρώτο πλαίσιο κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας.

  Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές στις καρτέλες Μορφοποίηση και Σχεδίαση για να αλλάξετε την εμφάνιση του SmartArt. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Μορφοποίηση, πατήστε τα πλήκτρα Alt, Ξ και, στη συνέχεια, Υ. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Σχεδίαση, πατήστε τα πλήκτρα Alt, Ξ και, στη συνέχεια, Ω.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων macOS, για να κάνετε τις παρουσιάσεις σας ελκυστικές προσθέτοντας εικόνες, πίνακες ή γραφικά. Μπορείτε να επίσης επεξεργαστείτε το περιεχόμενο που προστέθηκε, για παράδειγμα, περικοπή εικόνων, πίνακες, μετακίνηση και προσθήκη και κατάργηση γραμμών και στηλών πίνακα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη online εικόνων ή εικόνων clip art από το Internet στην παρουσίασή σας

Αναζήτηση για και εισαγωγή εικόνων clip art ή εικόνων από άλλες πηγές στο Internet απευθείας από το PowerPoint δεν υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή στο macOS. Ωστόσο, μπορείτε να εξακολουθείτε να προσθέσετε εικόνες clip art και εικόνες στο Internet στην παρουσίασή σας PowerPoint αναζήτηση για τη φωτογραφία που θέλετε να online, αποθηκεύοντας ένα τοπικό αντίγραφο της και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το αντίγραφο που έχετε αποθηκεύσει στο PowerPoint.

Αποθήκευση μιας εικόνας από το web

Σημείωση: Μπορείτε να περιηγηθείτε ιστοσελίδων με χρήση μόνο τα πλήκτρα βέλους, εάν ενεργοποιήσετε Γρήγορης περιήγησης. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Γρήγορης περιήγησης, πατήστε τα πλήκτρα βέλους αριστερά και δεξιά την ίδια στιγμή. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την περιήγηση ιστοσελίδων με χρήση Γρήγορης περιήγησης, μεταβείτε στο VoiceOver για Mac: περιήγηση με χρήση γρήγορης περιήγησης. Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι έχετε QuickNav στον.

 1. Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web, μεταβείτε στη διεύθυνση www.bing.com. Η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο αναζήτησης του Bing.

 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για τον τύπο της εικόνας που αναζητάτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης ώστε να εμφανίζονται μόνο εικόνες, στα αποτελέσματα αναζήτησης του Bing μεταβείτε στην καρτέλα Εικόνες. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Σημείωση: Στο φίλτρο Άδεια χρήσης, μπορείτε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα αναζήτησης σε Όλα τα στοιχεία Creative Commons μόνο (μάθετε περισσότερα για τις άδειες χρήσης) ή μπορείτε να επιλέξετε να εμφανιστούν όλες οι εικόνες. Εάν επιλέξετε Όλα, τα αποτελέσματα αναζήτησης θα αναπτυχθούν για να εμφανίσουν όλες τις εικόνες από το Bing. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Για να κατανοήσετε καλύτερα τις επιλογές αδειών χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα εικόνων κατά τύπο άδειας χρήσης. Για να επιλέξετε μια επιλογή άδειας χρήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Αν θέλετε να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε εικόνες clip art (εικόνες που μοιάζουν με καρτούν), προσθέστε τις λέξεις "clip art" στο τέλος του όρου αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο φίλτρο Τύπος στα αποτελέσματα αναζήτησης εικόνων του Bing, να πατήσετε το πλήκτρο Enter για να το επιλέξετε και να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επιλογή Clipart. Για να επιλέξετε το φίλτρο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στα αποτελέσματα εικόνων. Θα ακούσετε τη φράση: "Σύνδεση, εικόνα, αποτέλεσμα εικόνας".

 6. Για να ανοίξετε την εικόνα πλήρους μεγέθους, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να κάνετε λήψη της εικόνας, πατήστε Option + Tab μέχρι να ακούσετε "Σύνδεση" και έπειτα το όνομα και την επέκταση του αρχείου. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Στη συνέχεια, πατήστε Command + S.

 8. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση. Ο δρομέας τοποθετείται στο πεδίο ονόματος αρχείου. Για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο αναδυόμενο κουμπί Πού και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε μια θέση. Για να αποθηκεύσετε, πατήστε Command + S.

Προσθήκη εικόνας στην παρουσίασή σας

 1. Στο PowerPoint, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας και έπειτα τη φράση "Τώρα είστε σε μια καρτέλα...μέσα σε μια ομάδα καρτελών". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Εικόνα'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Για να επιλέξετε μια αποθηκευμένη εικόνα για εισαγωγή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο μενού Εικόνα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το αναπτύξετε. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην επιλογή Εικόνα από αρχείο. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εικόνα από αρχείο. Για να μεταβείτε στη θέση όπου είναι αποθηκευμένη η εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας πλαϊνής γραμμής". Η εστίαση μετακινείται στη λίστα των αγαπημένων θέσεων, όπως Όλα τα αρχεία μου ή Έγγραφα. Το VoiceOver εκφωνεί τις θέσεις καθώς μετακινείστε.

 5. Όταν βρεθείτε στη σωστή θέση, πατήστε το πλήκτρο Tab. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μεταβείτε στον υποφάκελο ή στο αρχείο που θέλετε. Για είσοδο σε έναν υποφάκελο, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους.

 6. Όταν επιλεγεί το σωστό αρχείο, για να εισαγάγετε την εικόνα, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί Εισαγωγή του παραθύρου διαλόγου. Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η εικόνα εισάγεται στη διαφάνεια. Θα ακούσετε τη φράση: "Τώρα είστε σε μια περιοχή διάταξης".

Περικοπή εικόνας

Ανασχεδιάστε τις εικόνες της παρουσίασής σας σε συγκεκριμένα σχήματα ή αναλογίες εικόνας.

Περικοπή σε συγκεκριμένο σχήμα

 1. Στην παρουσίασή σας, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε. Για να επιλέξετε μια εικόνα, στην περιοχή διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Εικόνα, στοιχείο διάταξης".

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, πατήστε το πλήκτρο F6 επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας και έπειτα τη φράση "Τώρα είστε σε μια καρτέλα...μέσα σε μια ομάδα καρτελών". Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Μορφοποίηση εικόνας'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Για να μεταβείτε στο μενού Περικοπή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περικοπή, κουμπί μενού". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control + Option + Shift + M.

 4. Για να περικόψετε την εικόνα σε ένα συγκεκριμένο σχήμα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο υπομενού Περικοπή στο σχήμα. Για να αναπτύξετε το υπομενού, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να επιλέξετε ένα σχήμα περικοπής, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιηγηθείτε στις επιλογές σχήματος. Το VoiceOver εκφωνεί την περιγραφή κάθε σχήματος καθώς μετακινείστε. Μπορείτε να επιλέξετε από 8 ομάδες σχημάτων: Ορθογώνια, Βασικά σχήματα, Βέλη τύπου μπλοκ, Σχήματα εξίσωσης, Διάγραμμα ροής, Αστέρια και λάβαρα, Επεξηγήσεις και Κουμπιά ενεργειών.

 6. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η εικόνα περικόπτεται στο επιλεγμένο σχήμα.

Περικοπή σε μια αναλογία εικόνας

 1. Στην παρουσίασή σας, επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να περικόψετε. Για να επιλέξετε μια εικόνα, στην περιοχή διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Εικόνα, στοιχείο διάταξης".

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Μορφοποίηση εικόνας, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε ένα όνομα καρτέλας και έπειτα τη φράση "Τώρα είστε σε μια καρτέλα...μέσα σε μια ομάδα καρτελών." Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Μορφοποίηση εικόνας'". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 3. Για να μεταβείτε στο μενού Περικοπή, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Περικοπή, κουμπί μενού". Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε Control + Option + Shift + M.

 4. Για να περικόψετε την εικόνα σε μια αναλογία εικόνας, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο υπομενού Αναλογίες εικόνας. Για να αναπτύξετε το υπομενού, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να επιλέξετε μια αναλογία εικόνας για περικοπή, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μία φορά και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις επιλογές αναλογίας εικόνας. Το VoiceOver εκφωνεί τις αναλογίες εικόνας καθώς μετακινείστε. Μπορείτε να επιλέξετε από 3 ομάδες αναλογιών: Ορθογώνιο, Κατακόρυφος προσανατολισμός και Οριζόντιος προσανατολισμός.

 6. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η εικόνα περικόπτεται στην επιλεγμένη αναλογία εικόνας.

Προσθήκη και μορφοποίηση πίνακα σε μια διαφάνεια

Προσθήκη πίνακα

 1. Στην παρουσίασή σας PowerPoint, μεταβείτε στην περιοχή διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control + Option + M.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη λέξη: "Εισαγωγή". Για να επιλέξετε και να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση "Πίνακας, αποσιωπητικά" και πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, με την εστίαση στο πεδίο Αριθμός στηλών. Ο προεπιλεγμένος αριθμός των στηλών είναι 3. Για να τον αλλάξετε, πληκτρολογήστε ένα νέο αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο Tab δύο φορές για να μετακινηθείτε στο πεδίο Αριθμός γραμμών. Ο προεπιλεγμένος αριθμός των γραμμών είναι 3. Για να τον αλλάξετε, πληκτρολογήστε έναν άλλο αριθμό. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισαγάγετε τον πίνακα μέσα στη διαφάνεια.

 6. Γίνεται εισαγωγή του πίνακα και ο δρομέας τοποθετείται στο επάνω αριστερό κελί. Για να περιηγηθείτε στα κελιά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Το VoiceOver διαβάζει τα περιεχόμενα του κελιού και τη θέση σας, καθώς μετακινείστε. Για να προσθέσετε κείμενο, τοποθετήστε το δρομέα σε ένα κελί και αρχίστε να πληκτρολογείτε.

 7. Για να διακόψετε την επεξεργασία του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Προσθήκη γραμμής ή στήλης

 1. Στην παρουσίασή σας PowerPoint, μεταβείτε στο παράθυρο μικρογραφιών και επιλέξτε τη διαφάνεια που περιέχει τον πίνακα.

 2. Στο παράθυρο μικρογραφιών, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα για να μετακινήσετε την εστίαση στον πίνακα της διαφάνειας. Όταν το VoiceOver εκφωνήσει «Πίνακας», ο πίνακας έχει επιλεγεί.

 3. Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του πίνακα, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+κάτω βέλος.

 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το δρομέα στο κελί επάνω ή κάτω από το σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί η νέα γραμμή ή, σε ένα κελί στα αριστερά ή δεξιά της στήλης που θέλετε να εισαχθεί.

 5. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν έχετε φτάσει στην καρτέλα Διάταξη, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Διάταξη, καρτέλα, 10 από 10". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή πάνω από το επιλεγμένο κελί, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εισαγωγή επάνω'".

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από το επιλεγμένο κελί, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εισαγωγή κάτω'".

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα αριστερά του επιλεγμένου κελιού, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εισαγωγή αριστερά'".

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα δεξιά του επιλεγμένου κελιού, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εισαγωγή δεξιά'".

  Για να επιλέξετε μια δυνατότητα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Εισάγεται η γραμμή ή η στήλη.

Διαγραφή γραμμής ή στήλης

 1. Σε έναν πίνακα, μεταφέρετε την εστίαση σε ένα κελί της στήλης ή της γραμμής που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν έχετε φτάσει στην καρτέλα Διάταξη, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Διάταξη, καρτέλα, 10 από 10". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Διαγραφή, κουμπί μενού" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε και να ανοίξετε το μενού.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε μια στήλη, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να διαγράψετε μια γραμμή, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους δύο φορές. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Διαγραφή γραμμών." Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να διαγράψετε.

  Η στήλη ή η γραμμή διαγράφεται.

Προσθήκη περιγράμματος σε πίνακα

 1. Στην παρουσίασή σας PowerPoint, επιλέξτε τον πίνακα για να προσθέσετε το περίγραμμα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν φτάσατε στην καρτέλα Σχεδίαση πίνακα, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού πλήκτρο βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Σχεδίαση πίνακα, καρτέλα, 9 από 10". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη φράση: "Περιγράμματα, κουμπί μενού". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M.

 4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών. Οι επιλογές ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε. Για να επιλέξετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  Το περίγραμμα προστίθεται στον πίνακα. Η εστίαση παραμένει στο κουμπί μενού.

Μετακίνηση πίνακα

 1. Στην παρουσίασή σας PowerPoint, επιλέξτε τον πίνακα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Για να μετακινήσετε τον πίνακα μέσα στη διαφάνεια:

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+πλήκτρο δεξιού βέλους για να μετακινήσετε τον πίνακα προς τα αριστερά.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+πλήκτρο αριστερού βέλους για να μετακινήσετε τον πίνακα προς τα δεξιά.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+πλήκτρο επάνω βέλους για να μετακινήσετε τον πίνακα προς τα επάνω.

  • Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινήσετε τον πίνακα προς τα κάτω.

 3. Για να διακόψετε τη μετακίνηση του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

 1. Στην παρουσίασή σας, επιλέξτε τον πίνακα του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να φτάσετε σε μια καρτέλα. Εάν δεν έχετε φτάσει στην καρτέλα Διάταξη, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να φτάσετε σε αυτήν. Το VoiceOver εκφωνεί τη φράση: "Διάταξη, καρτέλα, 10 από 10". Για να επιλέξετε την καρτέλα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε το ύψος του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε: "Ύψος, <τρέχον ύψος>, ρυθμιστικό." Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το ύψος σε ίντσες και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να αλλάξετε το πλάτος του πίνακα, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε: "Πλάτος, <τρέχον πλάτος>, ρυθμιστικό." Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το πλάτος σε ίντσες και πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το μέγεθος του πίνακα αλλάζει. Η εστίαση παραμένει στο κουμπί μενού.

Εισαγωγή σχήματος ή γραφικού SmartArt

 1. Στην παρουσίασή σας PowerPoint, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα γραφικό SmartArt.

 2. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control + Option + M.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους επανειλημμένα μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει τη λέξη: "Εισαγωγή". Για να επιλέξετε και να ανοίξετε το μενού, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι το VoiceOver να εκφωνήσει "SmartArt, υπομενού" και πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 5. Για να μεταβείτε στις κατηγορίες SmartArt, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους. Οι κατηγορίες ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε. Όταν είστε στην κατηγορία που θέλετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Το γραφικό SmartArt δημιουργείται και εισάγεται στην επιλεγμένη διαφάνεια. Η εστίαση είναι στο πρώτο πλαίσιο κειμένου με δυνατότητα επεξεργασίας. Για να προσθέσετε κείμενο, αρχίστε να πληκτρολογείτε. Για να μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο κειμένου, πατήστε το πλήκτρο Esc και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Tab.

 7. Για να διακόψετε την επεξεργασία του γραφικού SmartArt, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή ήχου ή βίντεο στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να κάνετε τις παρουσιάσεις σας ελκυστικές προσθέτοντας εικόνες και πίνακες. Μπορείτε να επίσης να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα προστέθηκε, για παράδειγμα, προσθέσετε πλαίσια στις εικόνες σας, και προσθήκη ή κατάργηση γραμμών και στηλών πίνακα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για δυνατότητες αφής στο PowerPoint, μεταβείτε στην Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη εικόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας ή να κάνετε λήψη μιας εικόνας από το web.

Προσθήκη εικόνας από τη συσκευή σας

Εάν έχετε αποθηκεύσει εικόνες στη συσκευή σας, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στην παρουσίασή σας, ή μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για εικόνες στο Internet και να τις αποθηκεύσετε στη συσκευή σας.

 1. Εάν θέλετε να βρείτε μια εικόνα στο Internet, χρησιμοποιήστε το Safari ή ένα άλλο πρόγραμμα περιήγησης web για να αναζητήσετε τον τύπο εικόνας που θέλετε και να την αποθηκεύσετε στη συσκευή σας. Από προεπιλογή, οι εικόνες αποθηκεύονται στις Φωτογραφίες.

  Σημείωση: Τα ακριβή βήματα διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης και το μηχανισμό αναζήτησης που χρησιμοποιείτε.

 2. Στο PowerPoint, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κεντρική, καρτέλα".

 4. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγωγή εικόνων, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει η εφαρμογή Φωτογραφίες.

  Σημείωση: Μπορεί να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που αναφέρει: "Το PowerPoint θα ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στις φωτογραφίες σας". Εάν ακούσετε αυτήν τη φράση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Άλμπουμ κάμερας" ακολουθούμενη από τον αριθμό των φωτογραφιών στο φάκελο. Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να βρείτε τη σωστή εικόνα. Το VoiceOver διαβάζει τον προσανατολισμό και την ημερομηνία της κάθε εικόνας.

 8. Για να εισαγάγετε την εικόνα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στην παρουσίασή σας με την εικόνα που επιλέξατε.

Προσθήκη εικόνας από φωτογραφική μηχανή

 1. Στο PowerPoint, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κεντρική, καρτέλα".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Εισαγωγή εικόνας από φωτογραφική μηχανή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει η Κάμερα.

  Σημείωση: Μπορεί να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που αναφέρει: "Το PowerPoint θα ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση στην κάμερα". Εάν ακούσετε αυτήν τη φράση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "OK, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Λήψη φωτογραφίας'". Τοποθετήστε την κάμερα προς τη σωστή κατεύθυνση και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Χρήση φωτογραφίας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να εισαγάγετε τη φωτογραφία. Η εστίαση επιστρέφει στην παρουσίασή σας με την εικόνα που επιλέξατε.

Αλλαγή στυλ εικόνας

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα στυλ πλαισίου ή περιγράμματος στις εικόνες σας.

 1. Στο PowerPoint, μεταβείτε στην εικόνα του οποίου το στυλ που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Στυλ εικόνας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να φτάσετε στις επιλογές στυλ, όπως, "Απλό πλαίσιο, κουμπί". Συνεχίστε την κίνηση σάρωσης μέχρι να βρείτε το στυλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το εφαρμόσετε στην εικόνα.

 4. Για να κλείσετε το μενού, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κλείσιμο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη και μορφοποίηση πινάκων

Μπορείτε να προσθέσετε πίνακες στην παρουσίασή σας, για να εμφανίζετε πληροφορίες με συμπαγή και οργανωμένο τρόπο.

 1. Στο PowerPoint, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε έναν πίνακα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κεντρική, καρτέλα".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δημιουργείται ένας προεπιλεγμένος πίνακας με 3 γραμμές και 3 στήλες.

Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών και στηλών

 1. Στο PowerPoint, μεταβείτε στη διαφάνεια όπου βρίσκεται ο πίνακας.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε τον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά για να περιηγηθείτε στα κελιά, ξεκινώντας από το τελευταίο κελί δεξιά στην τελευταία γραμμή. Συνεχίστε τη σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να εντοπίσετε τη σωστή γραμμή ή στήλη.

 4. Για να προσθέσετε μια γραμμή, πατήστε το κάτω μέρος της οθόνης με 4 δάχτυλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή επάνω, κουμπί" ή "Εισαγωγή κάτω, κουμπί", ανάλογα με την πλευρά της επιλεγμένης γραμμής στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη νέα γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να προσθέσετε μια στήλη, πατήστε το κάτω μέρος της οθόνης με 4 δάχτυλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή αριστερά, κουμπί" ή "Εισαγωγή δεξιά, κουμπί", ανάλογα με την πλευρά της επιλεγμένης στήλης στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη νέα στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

Μετά την προσθήκη κειμένου και τις στήλες στον πίνακά σας, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του αυτόματα ώστε να χωρούν καλύτερα οι τρέχουσες στήλες.

 1. Στο PowerPoint, μεταβείτε στη διαφάνεια όπου βρίσκεται ο πίνακας.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε τον πίνακα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Πατήστε το κάτω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Πίνακας, καρτέλα".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αυτόματη προσαρμογή, κουμπί'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εισαγωγή σχήματος

PowerPoint προσφέρει μια βιβλιοθήκη έτοιμων σχημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις παρουσιάσεις σας. Περιλαμβάνουν γραμμές, βασικά γεωμετρικά σχήματα, βέλη και αστέρια.

 1. Στο PowerPoint, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα σχήμα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εμφάνιση κορδέλας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Κεντρική καρτέλα".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί ΄Σχήματα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού Σχήματα.

  Τα σχήματα είναι οργανωμένα στις ακόλουθες ομάδες:

  • Σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

  • Γραμμές

  • Ορθογώνια

  • Βασικά σχήματα

  • Βέλη τύπου μπλοκ

  • Σχήματα εξίσωσης

  • Σχήματα διαγράμματος ροής

  • Αστέρια και λάβαρα

  • Επεξηγήσεις

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το σχήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, "Ορθογώνιο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το εισαγάγετε. Η εστίαση επιστρέφει στην παρουσίασή σας με το σχήμα που επιλέξατε.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προβολή της παρουσίασής σας με το PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να κάνετε τις παρουσιάσεις σας ελκυστικές προσθέτοντας εικόνες, σχήματα και πίνακες. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα που προστίθενται, όπως για παράδειγμα να προσθέσετε πλαίσια στις εικόνες σας και να προσθέσετε ή να καταργήσετε γραμμές και στήλες πίνακα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη εικόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας ή να κάνετε λήψη μιας εικόνας από το web.

Προσθήκη εικόνας από τη συσκευή σας

Εάν έχετε αποθηκεύσει εικόνες στη συσκευή σας, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στην παρουσίασή σας. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε εικόνες online και να τις αποθηκεύσετε στη συσκευή σας. Από προεπιλογή, οι εικόνες από το web αποθηκεύονται στο φάκελο Στοιχεία λήψης.

Όταν χρησιμοποιείτε εικόνες, εικόνες clip art ή άλλα αρχεία από το Internet, είναι σημαντικό να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα. Η δυνατότητα Φιλτράρισμα εικόνων κατά τύπο άδειας χρήσης στο Bing μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσετε.

 1. Στη διαφάνεια, στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Φωτογραφίες, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις εικόνες στην τρέχουσα επιλεγμένη θέση αποθήκευσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την εικόνα που θέλετε. Το TalkBack εκφωνεί το όνομα και την ημερομηνία κάθε εικόνας.

  • Για να μεταβείτε σε μια άλλη θέση αποθήκευσης, για παράδειγμα, στο φάκελο Στοιχεία λήψης ή Πρόσφατα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί εμφάνισης διαδρομών" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την εικόνα που θέλετε:

 3. Για να εισαγάγετε την επιλεγμένη εικόνα, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "PowerPoint, εικόνα υποβλήθηκε σε επεξεργασία".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση εικόνας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η εστίαση επιστρέφει στην παρουσίασή σας με επιλεγμένη την εικόνα.

Προσθήκη εικόνας από την Κάμερα

 1. Στη διαφάνεια, στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κάμερα, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η Κάμερα.

  Εάν ακούσετε τη φράση "Να επιτρέπεται στο PowerPoint η λήψη φωτογραφιών και η εγγραφή βίντεο", κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επιτρέπεται'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείστρο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Η εστίαση μετακινείται στο κουμπί Τέλος. Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία στην παρουσίασή σας, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "PowerPoint, εικόνα υποβλήθηκε σε επεξεργασία".

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση εικόνας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η εστίαση επιστρέφει στην παρουσίασή σας με επιλεγμένη την εικόνα.

Αλλαγή στυλ εικόνας

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα στυλ πλαισίου ή περιγράμματος στις εικόνες σας.

 1. Σε μια διαφάνεια, μεταβείτε στην εικόνα της οποίας θέλετε να αλλάξετε το στυλ και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε την εικόνα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Στυλ'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές στυλ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στυλ που θέλετε, όπως, για παράδειγμα, "Απλό πλαίσιο, μαύρο, στοιχείο λίστας".

 4. Για να εφαρμόσετε το στυλ στην εικόνα, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να κλείσετε το μενού Στυλ, κάντε σάρωση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά.

Προσθήκη πίνακα

Μπορείτε να προσθέσετε πίνακες για να εμφανίζετε πληροφορίες με συμπαγή και οργανωμένο τρόπο.

 1. Στη διαφάνεια, στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε έναν πίνακα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Δημιουργείται ένας προεπιλεγμένος πίνακας με 3 γραμμές και 3 στήλες.

Διαγραφή πίνακα

 1. Σε μια διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή πίνακα", ακολουθούμενη από τα στοιχεία του πίνακα και του κελιού και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μενού 'Διαγραφή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή πίνακα, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη γραμμών ή στηλών

 1. Σε μια διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή πίνακα", ακολουθούμενη από τα στοιχεία του πίνακα και του κελιού και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε όπως, για παράδειγμα, "Εισαγωγή δεξιά, κουμπί" ή "Εισαγωγή κάτω, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Διαγραφή γραμμών ή στηλών

 1. Σε μια διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή πίνακα", ακολουθούμενη από τα στοιχεία του πίνακα και του κελιού και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μενού 'Διαγραφή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε μια γραμμή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή γραμμών, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να διαγράψετε μια στήλη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή στηλών, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

Μετά την προσθήκη κειμένου και τις στήλες στον πίνακά σας, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του αυτόματα ώστε να χωρούν καλύτερα οι τρέχουσες στήλες.

 1. Σε μια διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εισαγωγή πίνακα", ακολουθούμενη από τα στοιχεία του πίνακα και του κελιού και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, Περισσότερες επιλογές, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού καρτελών, επιλεγμένο στοιχείο 'Πίνακας'".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αυτόματη προσαρμογή, κουμπί'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εισαγωγή σχήματος

Το PowerPoint για Android παρέχει μια βιβλιοθήκη με έτοιμα σχήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την παρουσίαση των δεδομένων σας, για παράδειγμα, σε ένα διάγραμμα ροής.

 1. Στη διαφάνεια, στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε ένα σχήμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, Περισσότερες επιλογές, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Μενού καρτελών" ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Καρτέλα 'Εισαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μενού ΄Σχήματα'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Σχήματα.

  Τα σχήματα είναι οργανωμένα στις ακόλουθες ομάδες:

  • Πρόσφατα σχήματα

  • Γραμμές

  • Ορθογώνια

  • Βασικά σχήματα

  • Βέλη τύπου μπλοκ

  • Σχήματα εξίσωσης

  • Διάγραμμα ροής

  • Αστέρια και λάβαρα

  • Επεξηγήσεις

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το σχήμα που θέλετε όπως, για παράδειγμα, "Ορθογώνιο, στοιχείο λίστας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το εισαγάγετε. Η εστίαση επιστρέφει στην καρτέλα Σχήμα σας με επιλεγμένο το σχήμα στη διαφάνεια.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να κάνετε τις παρουσιάσεις σας ελκυστικές προσθέτοντας εικόνες, σχήματα και πίνακες. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα που προστίθενται, όπως για παράδειγμα να προσθέσετε πλαίσια στις εικόνες σας και να προσθέσετε ή να καταργήσετε γραμμές και στήλες πίνακα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη εικόνων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας ή να κάνετε λήψη μιας εικόνας από το web.

Προσθήκη εικόνας από τη συσκευή σας

Εάν έχετε αποθηκεύσει εικόνες στη συσκευή σας, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στην παρουσίασή σας. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε εικόνες online και να τις αποθηκεύσετε στη συσκευή σας. Από προεπιλογή, οι εικόνες από το web αποθηκεύονται στο φάκελο Φωτογραφίες.

Όταν χρησιμοποιείτε εικόνες, εικόνες clip art ή άλλα αρχεία από το Internet, είναι σημαντικό να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα. Η δυνατότητα Φιλτράρισμα εικόνων κατά τύπο άδειας χρήσης στο Bing μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσετε.

 1. Στη διαφάνεια, στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Φωτογραφίες, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την εικόνα που θέλετε. Ο Αφηγητής εκφωνεί το όνομα και την ημερομηνία κάθε εικόνας.

 3. Για να επιλέξετε την εικόνα, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Για να εισαγάγετε την επιλεγμένη εικόνα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εισαγωγή, κουμπί γραμμής εφαρμογής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η εστίαση επιστρέφει στην παρουσίασή σας με επιλεγμένη την εικόνα.

Προσθήκη εικόνας από την Κάμερα

 1. Στη διαφάνεια, στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κάμερα, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η Κάμερα.

 2. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Λήψη φωτογραφίας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποδοχή'. Έγινε καταγραφή εικόνας".

 3. Για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία στην παρουσίασή σας, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η εστίαση επιστρέφει στην παρουσίασή σας με επιλεγμένη την εικόνα.

Αλλαγή στυλ εικόνας

Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα στυλ πλαισίου ή περιγράμματος στις εικόνες σας.

 1. Σε μια διαφάνεια, μεταβείτε στην εικόνα της οποίας θέλετε να αλλάξετε το στυλ και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε την εικόνα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Στυλ', σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις επιλογές στυλ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το στυλ που θέλετε, όπως, για παράδειγμα, "Απλό πλαίσιο, μαύρο".

 4. Για να εφαρμόσετε το στυλ στην εικόνα, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να κλείσετε το μενού Στυλ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναδυόμενο μενού, Κλείσιμο μενού, κουμπί". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη πίνακα

Μπορείτε να προσθέσετε πίνακες για να εμφανίζετε πληροφορίες με συμπαγή και οργανωμένο τρόπο.

 1. Στη διαφάνεια, στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε έναν πίνακα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πίνακας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Δημιουργείται ένας προεπιλεγμένος πίνακας με 3 γραμμές και 3 στήλες.

Διαγραφή πίνακα

 1. Σε μια διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τον πίνακα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα. Θα ανοίξει το μενού περιβάλλοντος.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών και στηλών

Μπορείτε να προσθέσετε γραμμές και στήλες χρησιμοποιώντας ένα μόνο κελί ή ολόκληρο τον πίνακα ως σημείο εκκίνησης για τις νέες γραμμές ή στήλες.

Προσθήκη γραμμών και στηλών γύρω από ολόκληρο τον πίνακα

 1. Σε μια διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τον πίνακα που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Σύρετε με ένα δάχτυλο στην κάτω πλευρά της οθόνης, μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε όπως, για παράδειγμα, "Εισαγωγή επάνω, κουμπί" ή "Εισαγωγή δεξιά, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη γραμμών και στηλών γύρω από ένα κελί

 1. Σε μια διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τον πίνακα που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το σωστό κελί και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Σύρετε με ένα δάχτυλο στην κάτω πλευρά της οθόνης, μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε όπως, για παράδειγμα, "Εισαγωγή δεξιά, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Διαγραφή γραμμών και στηλών

 1. Σε μια διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τον πίνακα που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το σωστό κελί και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Σύρετε με ένα δάχτυλο στην κάτω πλευρά της οθόνης, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή, κουμπί, σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Διαγραφή'".

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε μια γραμμή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή γραμμών, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να διαγράψετε μια στήλη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διαγραφή στηλών, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

Μετά την προσθήκη κειμένου και τις στήλες στον πίνακά σας, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του αυτόματα ώστε να χωρούν καλύτερα οι τρέχουσες στήλες.

 1. Σε μια διαφάνεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τον πίνακα του οποίου το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερες επιλογές, κουμπί σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η καρτέλα Πίνακας.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αυτόματη προσαρμογή, κουμπί'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εισαγωγή σχήματος

Το PowerPoint Mobile παρέχει μια βιβλιοθήκη με έτοιμα σχήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την παρουσίαση των δεδομένων σας, για παράδειγμα, σε ένα διάγραμμα ροής.

 1. Στη διαφάνεια, στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα σχήμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σχήματα, κουμπί, σε σύμπτυξη" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Σχήματα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε το σχήμα που θέλετε, για παράδειγμα, "Ορθογώνιο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το εισαγάγετε. Η εστίαση επιστρέφει στην παρουσίασή σας με το σχήμα που επιλέξατε.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εισαγάγετε εικόνες και πίνακες στην παρουσίασή σας. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη εικόνας από τη συσκευή σας

 1. Μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου διαφάνεια όπου θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, Ν, σ. Μπορείτε να ακούσετε: "Ανοιχτή, όνομα αρχείου". Η εστίαση είναι στο πεδίο όνομα αρχείου κειμένου στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 3. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να την επιλέξετε.

 4. Για να εισαγάγετε την επιλεγμένη εικόνα στην παρουσίασή σας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+O.

Προσθήκη εικόνων από το Internet

 1. Σε μια διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + λογότυπο των Windows πλήκτρα N, στη συνέχεια, F, F. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση εικόνων Bing, με την εστίαση στο πεδίο αναζήτησης.

 2. Πληκτρολογήστε τις λέξεις αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το SR πλήκτρα αριστερά ή δεξιά βέλος μέχρι να ακούσετε την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε την εικόνα. Μπορείτε να ακούσετε: "Checked."

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Εισαγωγή κουμπιού" και, στη συνέχεια, πατήστε το SR κλειδιού + Enter.

Προσθήκη πίνακα σε διαφάνεια

 1. Στην παρουσίασή σας, μεταβείτε στην περιοχή περιεχομένου της διαφάνειας όπου θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, N, τ Μπορείτε να ακούσετε: "πίνακα 1 x 1,."

 3. Για να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών και στηλών στον πίνακα, πιέστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το συνδυασμό που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ο πίνακας εισάγεται στη διαφάνεια.

Εισαγωγή γραμμών ή στηλών σε πίνακα

 1. Μεταβείτε στο παραπάνω κελί πίνακα, κάτω ή δίπλα στο σημείο όπου θέλετε η νέα γραμμή ή στήλη για να εμφανίζονται.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα/Διάταξη, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+λογότυπο των Windows, J, L. Θα ακούσετε τη φράση: "Εργαλεία πίνακα, επιλεγμένο στοιχείο καρτέλας διάταξης".

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή επάνω από το κελί, πατήστε το πλήκτρο V.

  • Για να προσθέσετε μια γραμμή κάτω από το κελί, πατήστε το πλήκτρο Ε.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα αριστερά ενός κελιού, πατήστε το πλήκτρο L.

  • Για να προσθέσετε μια στήλη στα δεξιά ενός κελιού, πατήστε το πλήκτρο Ι.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προβολή της παρουσίασής σας με το PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×