Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε Word με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το κείμενο σε ένα έγγραφο. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης και χρησιμοποιήστε επικεφαλίδες για να βελτιώσετε ροή του κειμένου σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε ένα έγγραφο του Word

 1. Για να ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο, στην προβολή Διάταξη εκτύπωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Ν.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στη λίστα των θέσεων αρχείων, όπως το OneDrive ή στον υπολογιστή σας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να ακούσετε τη θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το αρχείο που θέλετε. Εάν το έγγραφό σας είναι σε ένα φάκελο στην επιλεγμένη θέση, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ανοίξετε το φάκελο.

 4. Για να ανοίξετε το έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε το όνομα του εγγράφου. Η εστίαση βρίσκεται στην περιοχή επεξεργασίας στο σώμα του εγγράφου.

 5. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο και αρχίστε να πληκτρολογείτε.

 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + H. Μπορείτε να ακούσετε: "Εύρεση και αντικατάσταση". Η εστίαση είναι στο πεδίο Εύρεση του κειμένου.

 2. Πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αντικαταστήσετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "Αντικατάσταση με".

 4. Πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση με τον οποίο θα αντικαταστήσει το αρχικό.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να βρείτε και να αντικαταστήσετε λέξεις ή φράσεις ένα προς ένα, πατήστε Alt + F. Την πρώτη παρουσία είναι επιλεγμένο στο σώμα του εγγράφου. Για να την αντικαταστήσετε, πατήστε Alt + R. επανάληψη για όλες τις εμφανίσεις που θέλετε να αντικαταστήσετε. Εάν θέλετε να παραλείψετε αντικαθιστώντας μια παρουσία, απλώς πατήστε Alt + F για να μετακινηθείτε στο επόμενο αυτό.

  • Για να αντικαταστήσετε όλες που ταιριάζει λέξεις ή φράσεις στο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο Alt + A. Μπορείτε να ακούσετε μια ειδοποίηση που υποδεικνύει τον αριθμό των αντικατάστασης ελέγχου. Για να κλείσετε το παράθυρο "Ειδοποίηση", πατήστε το πλήκτρο Enter.

Επιλογή κειμένου

Μπορείτε γρήγορα να επιλέξετε όλο το κείμενο στο έγγραφό σας ή μόνο ένα συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου.

 • Για να επιλέξετε όλες τις συνδέσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

 • Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, μετακινήστε το κείμενο που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα μέχρι να επιλεγεί το κείμενο.

Χρήση επικεφαλίδων

Οι επικεφαλίδες είναι πολύ σημαντικές για την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα του εγγράφου. Για να εξασφαλίσετε ότι οι επικεφαλίδες λειτουργούν σωστά όσον αφορά την προσβασιμότητα, είναι απαραίτητο να τις δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων στο Word. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής των σωστών πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης και του Word.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να γίνει επικεφαλίδα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Επικεφαλίδα 1, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+1.

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Επικεφαλίδα 2, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+2.

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Επικεφαλίδα 3, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+3.

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Κανονικό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+N.

  Συμβουλή: Για να αναζητήσετε περισσότερα στυλ επικεφαλίδων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+H, L. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το στυλ που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής και υπογράμμισης

Χρήση μορφοποίησης χαρακτήρων να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα του εγγράφου σας.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, πατήστε Ctrl + B.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση πλάγιας γραφής, πατήστε Ctrl+I.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπογράμμισης, πατήστε Ctrl+U.

Αλλαγή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς

Για να κάνετε προσβάσιμο το έγγραφό σας για όλους τους χρήστες, αλλάξτε τη γραμματοσειρά με μία πιο ευανάγνωστη ή κάντε το κείμενο μεγαλύτερο ή μικρότερο.

Αλλαγή σε διαφορετική γραμματοσειρά

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Β, Γ. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμματοσειρά, <η τρέχουσα γραμματοσειρά>".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη γραμματοσειρά που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε απευθείας σε μια γραμματοσειρά που έχετε ήδη αποφασίσει να χρησιμοποιήσετε, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της γραμματοσειράς. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ti για να βρείτε τη γραμματοσειρά Times New Roman.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Επιλέξτε το κείμενο του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε το κείμενο μεγαλύτερο κατά 1 στιγμή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+[ (Αριστερή αγκύλη).

  • Για να κάνετε το κείμενο μικρότερο κατά 1 στιγμή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+] (Δεξιά αγκύλη).

  • Για να μεγαλώσετε το κείμενο σύμφωνα με τα προκαθορισμένα μεγέθη στο κουμπί Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+> (Σύμβολο "Μεγαλύτερο από").

  • Για να σμικρύνετε το κείμενο σταδιακά σύμφωνα με τις διαστάσεις του κουμπιού Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + < (μικρότερη από εισόδου).

  • Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο μέγεθος, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Μ, Γ. Θα ακούσετε το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς. Πληκτρολογήστε το μέγεθος σε στιγμές που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή πολλών ιδιοτήτων γραμματοσειράς ταυτόχρονα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις ιδιότητες γραμματοσειράς και να αλλάξετε πολλές ταυτόχρονα στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ, Α, Γ.

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να μεταβείτε και να αλλάξετε:

   • Γραμματοσειρά, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη γραμματοσειρά που θέλετε.

   • Στυλ γραμματοσειράς, πατήστε Alt+Σ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το στυλ γραμματοσειράς που θέλετε.

   • Μέγεθος γραμματοσειράς, πατήστε Alt+Ο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε.

   • Χρώμα γραμματοσειράς, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Γ. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το χρώμα γραμματοσειράς που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Στυλ υπογράμμισης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Υ. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το στυλ υπογράμμισης που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Χρώμα υπογράμμισης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το χρώμα υπογράμμισης που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να μεταβείτε και να επιλέξετε:

   • Διακριτή διαγραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Δ.

   • Διπλή διακριτή διαγραφή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Π.

   • Εκθέτης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ.

   • Δείκτης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Η.

   • Μικρά κεφαλαία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Λ.

   • Όλα κεφαλαία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ε.

   • Κρυφό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ.

   • Ορισμός ως προεπιλογής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Εφέ κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+E και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Καρτέλα Για προχωρημένους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Γ.

   • Καρτέλα Γραμματοσειρά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Τ.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά χωρίς να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Χρήση γραμματοσειρών θέματος

Οι γραμματοσειρές θέματος αλλάζουν τις γραμματοσειρές σε ολόκληρο το έγγραφό σας, χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος γραμματοσειρών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται καλά μεταξύ τους. Η πρώτη γραμματοσειρά χρησιμοποιείται για τις επικεφαλίδες και η δεύτερη για το σώμα κειμένου.

Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε για την εφαρμογή των γραμματοσειρών θέματος στις επικεφαλίδες, πρέπει να εφαρμόσετε ένα στυλ επικεφαλίδας του Word στο κείμενο επικεφαλίδας. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση επικεφαλίδων.

 1. Στο έγγραφό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Μ, 1.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη γραμματοσειρά που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να ακούσετε μια περιγραφή για τις γραμματοσειρές που εφαρμόζονται από το θέμα, πατήστε τον Αφηγητή + 0. Στο JAWS, πατήστε το πλήκτρο Insert + F.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας εικόνας στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αρίθμηση στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων macOS, για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το κείμενο σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να αλλάξετε τις γραμματοσειρές, να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης και να χρησιμοποιήσετε τις επικεφαλίδες για να βελτιώσετε ροή του κειμένου σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Προτείνουμε να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε ένα έγγραφο του Word

 1. Για να ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού, Apple". Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αρχείο".

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο του διαστήματος για να ανοίξετε το μενού Αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+O για Άνοιγμα. Με αυτή την ενέργεια ανοίγει η λίστα με τις θέσεις αρχείων, για παράδειγμα, το OneDrive και ο υπολογιστής σας. Το μενού ξεκινά στη θέση όπου αποθηκεύσατε πιο πρόσφατα ένα αρχείο.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις θέσεις ή πατήστε το πλήκτρο Tab δύο φορές για να μεταβείτε στη λίστα αρχείων στην τρέχουσα θέση.

 4. Όταν μεταβαίνετε στη λίστα των αρχείων, το VoiceOver διαβάζει το όνομα του πρώτου αρχείου στη θέση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+κάτω βέλος για να περιηγηθείτε στη λίστα. Για να ανοίξετε το τρέχον επιλεγμένο αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Μόλις ανοίξει το αρχείο, το VoiceOver ανακοινώνει το όνομα του αρχείου. Η εστίαση είναι τώρα στην περιοχή κειμένου του εγγράφου.

 5. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε νέο κείμενο και, στη συνέχεια, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

 6. Όταν τελειώσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+S για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

 1. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+H. Θα ακούσετε τη φράση: "Αναζήτηση", "επιλεγμένο, σύνθετο πλαίσιο".

 2. Πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αντικαταστήσετε. Η λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης ενημερώνεται κατά την πληκτρολόγηση.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Σύνθετο πλαίσιο, αντικαταστήστε το με το," και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση με τον οποίο θα αντικαταστήσει το αρχικό.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντικαταστήσετε το αντίστοιχο λέξεις ή φράσεις ένα προς ένα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αντικαταστήστε το κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος επανειλημμένα μέχρι να έχετε προχωρήσει μέσω όλες τις παρουσίες που θέλετε να αντικαταστήσετε.

  • Αντικατάσταση όλων που ταιριάζουν με λέξεις ή φράσεις, πατήστε το πλήκτρο καρτέλα μέχρι να ακούτε "Αντικατάσταση όλων, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Μπορείτε να ακούσετε μια ειδοποίηση που υποδεικνύει τον αριθμό των αντικατάστασης ελέγχου που κάνατε. Για να κλείσετε το παράθυρο "Ειδοποίηση", πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

Χρήση επικεφαλίδων

Οι επικεφαλίδες είναι πολύ σημαντικές για την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα του εγγράφου. Για να εξασφαλίσετε ότι οι επικεφαλίδες λειτουργούν σωστά όσον αφορά την προσβασιμότητα, είναι απαραίτητο να τις δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων στο Word. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής των σωστών πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης και του Word.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε επικεφαλίδα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Επικεφαλίδα 1, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Option+1.

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Επικεφαλίδα 2, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Option+2.

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Επικεφαλίδα 3, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Option+3.

  • Για να εφαρμόσετε Κανονικό στυλ, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+N.

Το VoiceOver ανακοινώνει το μέγεθος και το χρώμα του επιλεγμένου στυλ γραμματοσειράς όταν επιλέξετε κείμενο και πατήσετε Command+Option+T.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής και υπογράμμισης

Η χρήση της μορφοποίησης χαρακτήρων μπορεί να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα του εγγράφου σας.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, πατήστε Command+B. Θα ακούσετε τη φράση: "Έντονη γραφή".

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση πλάγιας γραφής, πατήστε Control+I. Θα ακούσετε τη φράση: "Πλάγια γραφή".

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπογράμμισης, πατήστε Control+U. Θα ακούσετε τη φράση: "Υπογράμμιση".

Αλλαγή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς

Για να κάνετε προσβάσιμο το έγγραφό σας για όλους τους χρήστες, αλλάξτε τη γραμματοσειρά με μία πιο ευανάγνωστη ή κάντε το κείμενο μεγαλύτερο ή μικρότερο.

Αλλαγή σε διαφορετική γραμματοσειρά

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κεντρική, επιλέχθηκε, καρτέλα".

 3. Για να ανοίξετε το σύνθετο πλαίσιο Γραμματοσειρά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας γραμματοσειράς, ακολουθούμενο από τη φράση "Γραμματοσειρά, άνω και κάτω τελεία, σύνθετο πλαίσιο". Για να ανοίξετε τη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των γραμματοσειρών. Για να εφαρμόσετε την τρέχουσα επιλεγμένη γραμματοσειρά, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε απευθείας σε μια γραμματοσειρά που έχετε ήδη αποφασίσει να χρησιμοποιήσετε, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της γραμματοσειράς. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ti για να βρείτε τη γραμματοσειρά Times.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Επιλέξτε το κείμενο του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κεντρική, επιλέχθηκε, καρτέλα".

 3. Για να ανοίξετε το σύνθετο πλαίσιο Γραμματοσειρά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το μέγεθος σε στιγμές της τρέχουσας γραμματοσειράς, ακολουθούμενο από τη φράση "Μέγεθος γραμματοσειράς, άνω και κάτω τελεία, σύνθετο πλαίσιο". Για να ανοίξετε τη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων μεγεθών. Για να εφαρμόσετε το τρέχον επιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Χρήση γραμματοσειρών θέματος

Οι γραμματοσειρές θέματος αλλάζουν τις γραμματοσειρές σε ολόκληρο το έγγραφό σας, χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος γραμματοσειρών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται καλά μεταξύ τους. Η πρώτη γραμματοσειρά χρησιμοποιείται για τις επικεφαλίδες και η δεύτερη για το σώμα κειμένου.

Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε για την εφαρμογή των γραμματοσειρών θέματος στις επικεφαλίδες, πρέπει να εφαρμόσετε ένα στυλ επικεφαλίδας του Word στο κείμενο επικεφαλίδας. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση επικεφαλίδων.

 1. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κεντρική, επιλέχθηκε, καρτέλα".

 2. Για να ανοίξετε το σύνθετο πλαίσιο Γραμματοσειρά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας γραμματοσειράς, ακολουθούμενο από τη φράση "Γραμματοσειρά, άνω και κάτω τελεία, σύνθετο πλαίσιο". Για να ανοίξετε τη λίστα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο T. Θα ακούσετε: "Γραμματοσειρές θέματος".

 4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στη λίστα των γραμματοσειρών θέματος. Για να εφαρμόσετε την τρέχουσα επιλεγμένη γραμματοσειρά θέματος, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας εικόνας στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε το Word για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να προσθέτετε ή να αλλάζετε κείμενο σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να αλλάξετε τις γραμματοσειρές, να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης και να χρησιμοποιήσετε επικεφαλίδες για να βελτιώσετε τη ροή του κειμένου σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου στο Word για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Συνιστάται να διαβάζετε και να επεξεργάζεστε έγγραφα στην Προβολή διάταξης εκτύπωσης. Το VoiceOver ενδέχεται να μην λειτουργεί αξιόπιστα σε άλλες λειτουργίες προβολής.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε ένα έγγραφο του Word

 1. Για να ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο, στην προβολή Διάταξη εκτύπωσης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε, "Αποθήκευση και Κλείσιμο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Άνοιγμα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Άνοιγμα'" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Θέσεις.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να βρείτε τη θέση όπου θέλετε να ανοίξετε το έγγραφο, όπως το τηλέφωνό σας ή ένα φάκελο στο OneDrive. Το VoiceOver εκφωνεί τις θέσεις καθώς μετακινείστε. Για να ανοίξετε μια θέση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να φτάσετε σε μια θέση και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές για να την ανοίξετε.

 4. Όταν βρεθείτε στη θέση που θέλετε, για να ανοίξετε ένα έγγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το VoiceOver εκφωνεί τα έγγραφα καθώς μετακινείστε. Ανοίγει το έγγραφο.

 5. Για να προσθέσετε κείμενο στο έγγραφο, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Περιεχόμενο σελίδας 1". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το πληκτρολόγιο οθόνης.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, για να κλείσετε το πληκτρολόγιο, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Απόκρυψη πληκτρολογίου" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Αναζήτηση σε κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Επεξεργάζεται την αναζήτηση, το πεδίο κειμένου,." Η οθόνη πληκτρολογίου εμφανίζεται στο κάτω μισό της οθόνης.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να γράψετε τη λέξη ή φράση που θέλετε να βρείτε και να αντικαταστήσετε. Το voiceOver ανακοινώνει τον αριθμό των συμφωνίες.

 3. Σύρετε ένα δάχτυλο στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης μέχρι να ακούτε "Επιλογές αναζήτησης, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού επιλογών.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε είτε "Εύρεση και αντικατάσταση" ή "Εύρεση και αντικατάσταση όλων," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε την επιλογή.

 5. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Την εργασία σας, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο Αναζήτηση.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση, το πεδίο κειμένου," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη λέξη ή φράση με τον οποίο θα αντικαταστήσει το αρχικό.

 8. Ένα δάχτυλο διαφάνεια στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούτε ", κουμπί αντικατάστασης" ή "Αντικατάσταση όλων, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 9. Για να κλείσετε το πεδίο κειμένου αναζήτησης και μετακίνηση της εστίασης για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα που βρέθηκαν, χρησιμοποιήστε μια χειρονομία σάρωσης Z με δύο δάχτυλα.

Επιλογή κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε κείμενο στο έγγραφό σας για επεξεργασία ή μορφοποίηση.

 1. Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, με την εστίαση στην περιοχή επεξεργασίας εγγράφου, μεταβείτε στο κείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

 2. Πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της οθόνης. Θα ακούσετε το επιλεγμένο στοιχείο.

 3. Για να επεκτείνετε την επιλογή σας, απομακρύνετε δύο δάχτυλα επάνω στην οθόνη. Το VoiceOver ανακοινώνει την επιλογή καθώς κινείτε τα δάχτυλά σας.

Χρήση επικεφαλίδων

Οι επικεφαλίδες είναι πολύ σημαντικές για την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα του εγγράφου. Για να εξασφαλίσετε ότι οι επικεφαλίδες λειτουργούν σωστά όσον αφορά την προσβασιμότητα, είναι απαραίτητο να τις δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων στο Word. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής των σωστών πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης και του Word.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να γίνει επικεφαλίδα.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα της κορδέλας.

 3. Για να επιλέξετε την Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Στυλ'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Στυλ.

 5. Στο μενού Στυλ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επικεφαλίδα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στην καρτέλα Κεντρική.

 6. Για να κλείσετε την κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόκρυψη κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής και υπογράμμισης

Η χρήση της μορφοποίησης χαρακτήρων μπορεί να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα του εγγράφου σας.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Έντονη γραφή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση πλάγιας γραφής, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Πλάγια γραφή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπογράμμισης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Υπογράμμιση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς

Για να κάνετε προσβάσιμο το έγγραφό σας για όλους τους χρήστες, αλλάξτε τη γραμματοσειρά με μία πιο ευανάγνωστη ή κάντε το κείμενο μεγαλύτερο ή μικρότερο.

Αλλαγή σε διαφορετική γραμματοσειρά

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα της κορδέλας.

 3. Για να επιλέξετε την Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμματοσειρές, <τρέχουσα γραμματοσειρά>, <μέγεθος τρέχουσας γραμματοσειράς>" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Γραμματοσειρές.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη γραμματοσειρά που θέλετε: Το VoiceOver εκφωνεί τις γραμματοσειρές καθώς μετακινείστε. Για να επιλέξετε μια γραμματοσειρά, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Αφού επιλέξετε μια νέα γραμματοσειρά, το μενού Γραμματοσειρές κλείνει και η εστίαση μετακινείται στην Κεντρική καρτέλα.

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς

Με τα παρακάτω βήματα, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου που πληκτρολογείτε σε ένα έγγραφο.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα της κορδέλας.

 3. Για να επιλέξετε την Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμματοσειρές, <τρέχουσα γραμματοσειρά>, <μέγεθος τρέχουσας γραμματοσειράς>" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Γραμματοσειρές.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Μέγεθος <Μέγεθος τρέχουσας γραμματοσειράς>".

 6. Για να αλλάξετε το μέγεθος γραμματοσειράς, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αυξήσετε το μέγεθος γραμματοσειράς, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Συν'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να αυξήσετε το μέγεθος κατά 1 στιγμή.

  • Για να μειώσετε το μέγεθος γραμματοσειράς, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Μείον'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μειώσετε το μέγεθος κατά 1 στιγμή.

 7. Για να κλείσετε την κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόκρυψη κορδέλας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση γραμματοσειρών θέματος

Οι γραμματοσειρές θέματος αλλάζουν τις γραμματοσειρές σε ολόκληρο το έγγραφό σας, χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος γραμματοσειρών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται καλά μεταξύ τους. Η πρώτη γραμματοσειρά χρησιμοποιείται για τις επικεφαλίδες και η δεύτερη για το σώμα κειμένου.

Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε για την εφαρμογή των γραμματοσειρών θέματος στις επικεφαλίδες, πρέπει να εφαρμόσετε ένα στυλ επικεφαλίδας του Word στο κείμενο επικεφαλίδας. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση επικεφαλίδων.

 1. Για να μεταβείτε στην κορδέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εμφάνιση κορδέλας" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα της κορδέλας.

 2. Για να επιλέξετε την Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, πατήστε δύο φορές την οθόνη, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμματοσειρές, <τρέχουσα γραμματοσειρά>, <μέγεθος τρέχουσας γραμματοσειράς>" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Γραμματοσειρές.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επικεφαλίδα γραμματοσειρών θέματος". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να ακούσετε τις διαθέσιμες γραμματοσειρές θέματος. Το VoiceOver εκφωνεί το θέμα καθώς μετακινείστε. Για να επιλέξετε μια γραμματοσειρά θέματος, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η λίστα με τις γραμματοσειρές θέματος τελειώνει όταν ακούσετε: "Επικεφαλίδα γραμματοσειρών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα". Εάν δεν έχετε επιλέξει ακόμη μια γραμματοσειρά, οι γραμματοσειρές θέματος τελειώνουν όταν ακούσετε: "Συμβατές γραμματοσειρές του Office".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε το Word για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να προσθέτετε ή να αλλάζετε κείμενο σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να αλλάξετε τις γραμματοσειρές, να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης και να χρησιμοποιήσετε επικεφαλίδες για να βελτιώσετε τη ροή του κειμένου σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Για τις δυνατότητες αφής στο Word για Android, μεταβείτε στην ενότητα Χρήση κινήσεων του TalkBack.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε ένα έγγραφο του Word

 1. Για να ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο, στην προβολή Διάταξη εκτύπωσης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε, "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού 'Αρχείο' "Άνοιγμα'".

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη λίστα θέσεων αρχείων, όπως το OneDrive ή η συσκευή σας.

 3. Για να επιλέξετε τη θέση, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μεταβείτε στο έγγραφο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το έγγραφο και η εστίαση βρίσκεται στο σώμα του εγγράφου.

 4. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε δύο φορές στην οθόνη και, στη συνέχεια, αρχίστε να πληκτρολογείτε.

 5. Όταν τελειώσετε, κλείστε το πληκτρολόγιο και εάν είναι απαραίτητο, να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Δημιουργία νέου εγγράφου.

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Επεξεργασία, εύρεση, τρεις περιόδου, το πλαίσιο επεξεργασίας," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Εύρεση, τρεις περιόδου, επεξεργασία του πλαισίου". Η οθόνη πληκτρολογίου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αντικαταστήσετε.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Υποβολή, κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. TalkBack ανακοινώνει τον αριθμό των παρουσιών που ταιριάζουν και ποια μία από αυτές είναι επιλεγμένο στο σώμα του κειμένου.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μενού Εύρεση των ρυθμίσεων ανοίγει στο κάτω μέρος της οθόνης.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Δεν έχει επιλεχθεί, αντικατάσταση, επιλογή του πλαισίου ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Επεξεργασία, αντικατάσταση, τρεις περιόδου, επεξεργασία του πλαισίου". Η οθόνη πληκτρολογίου εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αντικαταστήσετε το αρχικό.

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντικαταστήσετε τις αντίστοιχες παρουσίες ένα προς ένα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Αντικαταστήστε το κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη επανειλημμένα μέχρι να έχετε προχωρήσει όλα που ταιριάζουν με την αναζήτηση αποτελεσμάτων.

  • Για να αντικαταστήσετε όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης που ταιριάζει ταυτόχρονα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση κουμπί όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Για να κλείσετε τη γραμμή Εύρεση, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Εύρεση Κλείσιμο γραμμής, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Επιλογή κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου ή όλο το κείμενο στο έγγραφό σας.

Επιλογή ενός τμήματος κειμένου

 1. Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, με την εστίαση στην περιοχή επεξεργασίας εγγράφου, μεταβείτε στο κείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

 2. Πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της οθόνης. Θα ακούσετε το επιλεγμένο στοιχείο.

 3. Για να επεκτείνετε την επιλογή σας, απομακρύνετε δύο δάχτυλα επάνω στην οθόνη. Το TalkBack ανακοινώνει την επιλογή καθώς κινείτε τα δάχτυλά σας.

Επιλογή όλου του κειμένου

 1. Για να επιλέξετε όλο το κείμενο στο έγγραφό σας, κάντε σάρωση προς τα επάνω και, στη συνέχεια, προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού τοπικού περιβάλλοντος, TalkBack, εμφάνιση στοιχείων ένα έως τρία από τρία".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Στοιχείο ελέγχου δρομέα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλογή όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση επικεφαλίδων

Οι επικεφαλίδες είναι πολύ σημαντικές για την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα του εγγράφου. Για να εξασφαλίσετε ότι οι επικεφαλίδες λειτουργούν σωστά όσον αφορά την προσβασιμότητα, είναι απαραίτητο να τις δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων στο Word. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής των σωστών πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης και του Word.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να γίνει επικεφαλίδα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, επέκταση, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Μενού 'Στυλ'". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού Στυλ.

 5. Στο μενού Στυλ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επικεφαλίδα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στην καρτέλα Κεντρική και ακούτε τη φράση: "Μενού καρτελών, είναι επιλεγμένη η Κεντρική καρτέλα".

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής και υπογράμμισης

Η χρήση της μορφοποίησης χαρακτήρων μπορεί να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα του εγγράφου σας.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, 'Έντονη γραφή', διακόπτης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση πλάγιας γραφής, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, 'Πλάγια γραφή', διακόπτης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπογράμμισης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, 'Υπογράμμιση', διακόπτης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς

Για να κάνετε προσβάσιμο το έγγραφό σας για όλους τους χρήστες, αλλάξτε τη γραμματοσειρά με μία πιο ευανάγνωστη ή κάντε το κείμενο μεγαλύτερο ή μικρότερο.

Αλλαγή σε διαφορετική γραμματοσειρά

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, επέκταση, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σύνθετο πλαίσιο 'Γραμματοσειρά', <τρέχουσα γραμματοσειρά>, επιλεγμένο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη γραμματοσειρά που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, επέκταση, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα.

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σύνθετο πλαίσιο 'Μέγεθος γραμματοσειράς', <μέγεθος τρέχουσας γραμματοσειράς>, επιλεγμένο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση γραμματοσειρών θέματος

Οι γραμματοσειρές θέματος αλλάζουν τις γραμματοσειρές σε ολόκληρο το έγγραφό σας, χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος γραμματοσειρών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται καλά μεταξύ τους. Η πρώτη γραμματοσειρά χρησιμοποιείται για τις επικεφαλίδες και η δεύτερη για το σώμα κειμένου.

Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε για την εφαρμογή των γραμματοσειρών θέματος στις επικεφαλίδες, πρέπει να εφαρμόσετε ένα στυλ επικεφαλίδας του Word στο κείμενο επικεφαλίδας. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση επικεφαλίδων.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, επέκταση, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα.

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "καρτέλα 'Κεντρική'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σύνθετο πλαίσιο 'Γραμματοσειρά', <τρέχουσα γραμματοσειρά>, επιλεγμένο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Γραμματοσειρές θέματος". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να ακούσετε τις διαθέσιμες γραμματοσειρές θέματος. Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η λίστα με τις γραμματοσειρές θέματος τελειώνει όταν ακούσετε: "Όλες οι γραμματοσειρές".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον ορθογραφικό έλεγχο και τη γραμματική στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την κοινή χρήση ενός εγγράφου στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε το Word Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέτετε ή να αλλάζετε κείμενο σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να αλλάξετε τις γραμματοσειρές, να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης και να χρησιμοποιήσετε επικεφαλίδες για να βελτιώσετε τη ροή του κειμένου σας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε ένα έγγραφο του Word

 1. Για να ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο, στην προβολή Διάταξης εκτύπωσης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "εντολές γρήγορης πρόσβασης, αρχείο," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Σελίδα Backstage".

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλέξτε μια εφαρμογή". Ανοίγει μια λίστα με αποθήκευση θέσεις, η εστίαση είναι στο πρώτο στοιχείο στη λίστα.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Μεταβείτε στο έγγραφο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα εγγράφου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το έγγραφο ανοίγει σε προβολή Διάταξης εκτύπωσης.

 7. Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε δύο φορές στην οθόνη και αρχίστε να πληκτρολογείτε.

 8. Όταν τελειώσετε, κλείστε το πληκτρολόγιο και εάν είναι απαραίτητο, να αποθηκεύσετε το έγγραφό σας σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας Δημιουργία νέου εγγράφου.

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

 1. Στην προβολή Διάταξης εκτύπωσης, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "εντολές γρήγορης πρόσβασης, εύρεση," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Αναδυόμενο".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Μπορείτε να ακούσετε: "Αντικατάσταση, επιλογή του πλαισίου ελέγχου."

 4. Για να ενεργοποιήσετε το κείμενο που βρέθηκε αντικατάστασης, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η εστίαση επιστρέφει στο πλαίσιο αναζήτησης Εύρεση. Το οθόνης εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.

 5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αντικαταστήσετε.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Πλαίσιο κειμένου αντικατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τη λέξη ή φράση με τον οποίο θα αντικαταστήσει το αρχικό.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντικαταστήσετε το αντίστοιχο λέξεις ή φράσεις ένα προς ένα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Μπορείτε να ακούσετε: "Αντικατάσταση". Πατήστε δύο φορές την οθόνη επανειλημμένα μέχρι να έχετε αντικατασταθεί όλες τις παρουσίες που θέλετε.

  • Για να αντικαταστήσετε όλες λέξεις ή φράσεις ταυτόχρονα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 9. Για να κλείσετε τη γραμμή εύρεσης, κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Κλείσιμο γραμμής Εύρεση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Επιλογή κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου ή όλο το κείμενο στο έγγραφό σας.

Επιλογή ενός τμήματος κειμένου

 1. Κάντε σάρωση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε τη ρύθμιση περιήγησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επιλογή. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε "παραγράφων", μπορείτε να μεταβείτε και να επιλέξετε μεγαλύτερο περιοχές του κειμένου.

 2. Στο έγγραφό σας, μεταβείτε στο τμήμα κειμένου που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε τρεις φορές την οθόνη.

Επιλογή όλου του κειμένου

 1. Στο έγγραφό σας, πατήστε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα. Θα ανοίξει το μενού περιβάλλοντος.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Επιλογή όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση επικεφαλίδων

Οι επικεφαλίδες είναι πολύ σημαντικές για την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα του εγγράφου. Για να εξασφαλίσετε ότι οι επικεφαλίδες λειτουργούν σωστά όσον αφορά την προσβασιμότητα, είναι απαραίτητο να τις δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων στο Word. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής των σωστών πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης και του Word.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να γίνει επικεφαλίδα.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κεντρική" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε: "Στυλ". Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού στυλ.

 6. Στο μενού Στυλ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε την επικεφαλίδα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το στυλ επικεφαλίδας εφαρμόζεται στο έγγραφο και η εστίαση επιστρέφει στο μενού εγγράφου.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής και υπογράμμισης

Χρήση μορφοποίησης χαρακτήρων να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα του εγγράφου σας.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε έντονη μορφοποίηση, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "Έντονη γραφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για την εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "Πλάγια γραφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εφαρμόσετε υπογραμμισμένο μορφοποίηση, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Υπογράμμιση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς

Για να κάνετε προσβάσιμο το έγγραφό σας για όλους τους χρήστες, αλλάξτε τη γραμματοσειρά με μία πιο ευανάγνωστη ή κάντε το κείμενο μεγαλύτερο ή μικρότερο.

Αλλαγή σε διαφορετική γραμματοσειρά

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κεντρική" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Γραμματοσειρά" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη γραμματοσειρά που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κεντρική" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούτε "Μέγεθος γραμματοσειράς" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Χρήση γραμματοσειρών θέματος

Οι γραμματοσειρές θέματος αλλάζουν τις γραμματοσειρές σε ολόκληρο το έγγραφό σας, χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος γραμματοσειρών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται καλά μεταξύ τους. Η πρώτη γραμματοσειρά χρησιμοποιείται για τις επικεφαλίδες και η δεύτερη για το σώμα κειμένου.

Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε για την εφαρμογή των γραμματοσειρών θέματος στις επικεφαλίδες, πρέπει να εφαρμόσετε ένα στυλ επικεφαλίδας του Word στο κείμενο επικεφαλίδας. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση επικεφαλίδων.

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Περισσότερες επιλογές" και, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κεντρική" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Γραμματοσειρά" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε: "Γραμματοσειρές θέματος". Κάντε σάρωση προς τα δεξιά για να ακούσετε τις διαθέσιμες γραμματοσειρές θέματος. Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η λίστα με τις γραμματοσειρές θέματος τελειώνει όταν ακούσετε: "Όλες οι γραμματοσειρές".

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αρίθμηση στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη, την ανάγνωση και τη διαγραφή σχολίων στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Χρησιμοποιήστε Word Online με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και το πληκτρολόγιό σας για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το κείμενο σε ένα έγγραφο. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Θα μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης και χρησιμοποιήστε επικεφαλίδες για να βελτιώσετε ροή του κειμένου σας.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Επειδή το Word Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, επομένως οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε Ctrl+F6 αντί για F6 για τη μετάβαση προς και από τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+Ο (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Word Online.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη κειμένου σε ένα έγγραφο του Word

 1. Για να ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο, στην προβολή Διάταξη εκτύπωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο λογότυπου των Windows, και, στη συνέχεια, τα πλήκτρα Α και Ν. Ανοίγει το μενού Άνοιγμα, παραθέτοντας τα πιο πρόσφατα έγγραφα.

 2. Για να αναζητήσετε τα πιο πρόσφατα έγγραφα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Καθώς μετακινείστε, ο Αφηγητής ανακοινώνει τα έγγραφα ως "<όνομα αρχείου>, <θέση>". Για να ανοίξετε ένα έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Εάν θέλετε να ανοίξετε ένα έγγραφο που δεν βρίσκεται μεταξύ ανάμεσα στα πιο πρόσφατα έγγραφα, στο μενού Άνοιγμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περισσότερα στο OneDrive" και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το OneDrive ανοίγει σε ένα νέο παράθυρο και μπορείτε να αναζητήσετε έγγραφα. Για να κάνετε αναζήτηση εγγράφων και φακέλων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Όταν ανοίγει το έγγραφο, η εστίαση βρίσκεται στην περιοχή επεξεργασίας στο σώμα του εγγράφου.

 5. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους μέχρι να ακούσετε το σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε κείμενο και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Οι αλλαγές σας αποθηκεύονται αυτόματα.

Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου

 1. Στο ανάγνωσης ή στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F. Μπορείτε να ακούσετε: "Αναζήτηση στο έγγραφο για". Η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου "Αναζήτηση".

  Σε παλαιότερες εκδόσεις JAWS, για εύρεση και αντικατάσταση κειμένου σε προβολή επεξεργασίας στο JAWS, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + H.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab, μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση επιστρέφει στο πεδίο κειμένου "Αναζήτηση".

 3. Πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση που θέλετε να αντικαταστήσετε. Λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης ενημερώνεται κατά την πληκτρολόγηση.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση με" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη λέξη ή φράση με τον οποίο θέλετε να αντικαταστήσετε το αρχικό κείμενο.

 5. Για να περιηγηθείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Προηγούμενο αποτέλεσμα" ή "Επόμενο αποτέλεσμα" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει τις παρουσίες κατά τη μετακίνηση στη λίστα.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντικαταστήσετε αποτελέσματα αναζήτησης μία κάθε φορά, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μεταβείτε στο επόμενο εμφανιζόμενο και επαναλάβετε αυτό το βήμα, εάν είναι απαραίτητο.

  • Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αντικατάσταση όλων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Επιλογή κειμένου

Μπορείτε γρήγορα να επιλέξετε όλο το κείμενο στο έγγραφό σας ή μόνο ένα συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου.

 • Για να επιλέξετε όλες τις συνδέσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

 • Για να επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου, μετακινήστε το κείμενο που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα μέχρι να επιλεγεί το κείμενο.

Χρήση επικεφαλίδων

Οι επικεφαλίδες είναι πολύ σημαντικές για την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα του εγγράφου. Για να εξασφαλίσετε ότι οι επικεφαλίδες λειτουργούν σωστά όσον αφορά την προσβασιμότητα, είναι απαραίτητο να τις δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων στο Word. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής των σωστών πληροφοριών μεταξύ του προγράμματος ανάγνωσης οθόνης και του Word.

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να γίνει επικεφαλίδα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Επικεφαλίδα 1, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+1.

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Επικεφαλίδα 2, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+2.

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Επικεφαλίδα 3, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+3.

  • Για να εφαρμόσετε το στυλ Κανονικό, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+N.

  Συμβουλή: Για να αναζητήσετε περισσότερα στυλ επικεφαλίδων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο λογότυπου των Windows και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Κ, Η, Τ. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το στυλ που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε.

Εφαρμογή έντονης γραφής, πλάγιας γραφής και υπογράμμισης

Η χρήση της μορφοποίησης χαρακτήρων μπορεί να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα του εγγράφου σας.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, πατήστε Ctrl + B.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση πλάγιας γραφής, πατήστε Ctrl+I.

  • Για να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπογράμμισης, πατήστε Ctrl+U.

Αλλαγή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς

Για να κάνετε προσβάσιμο το έγγραφό σας για όλους τους χρήστες, αλλάξτε τη γραμματοσειρά με μία πιο ευανάγνωστη ή κάντε το κείμενο μεγαλύτερο ή μικρότερο.

Αλλαγή σε διαφορετική γραμματοσειρά

 1. Στο έγγραφό σας, επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows, και στη συνέχεια H, F και F. Μπορείτε να ακούσετε: "Όνομα γραμματοσειράς".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη γραμματοσειρά που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε απευθείας σε μια γραμματοσειρά που έχετε ήδη αποφασίσει να χρησιμοποιήσετε, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της γραμματοσειράς. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ti για να βρείτε τη γραμματοσειρά Times New Roman.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

 1. Επιλέξτε το κείμενο του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε το κείμενο μεγαλύτερο κατά 1 στιγμή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+] (Δεξιά αγκύλη).

  • Για να κάνετε το κείμενο μικρότερο κατά 1 στιγμή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+[ (Αριστερή αγκύλη).

  • Για να μεγαλώσετε το κείμενο σύμφωνα με τα προκαθορισμένα μεγέθη στο κουμπί Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+> (Σύμβολο "Μεγαλύτερο από").

  • Για να σμικρύνετε το κείμενο σταδιακά σύμφωνα με τις διαστάσεις του κουμπιού Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Shift + < (μικρότερη από εισόδου).

  • Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο μέγεθος, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows, και στη συνέχεια H, F και S. Μπορείτε να ακούσετε: "Μέγεθος γραμματοσειράς". Πληκτρολογήστε το μέγεθος στιγμών που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αλλαγή πολλών ιδιοτήτων γραμματοσειράς

Μπορείτε να αναζητήσετε ιδιότητες γραμματοσειράς και να τις αλλάξετε, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην ομάδα Γραμματοσειρά της καρτέλας Κεντρική.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα Κεντρική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο λογότυπου Windows και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Κ.

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να μεταβείτε και να αλλάξετε:

   • Γραμματοσειρά, πατήστε τα πλήκτρα Β και Γ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την γραμματοσειρά που θέλετε και, τέλος, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Στυλ γραμματοσειράς, πατήστε τα πλήκτρα Η και έπειτα Τ. Πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το στυλ γραμματοσειράς που θέλετε και, τέλος, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Μέγεθος γραμματοσειράς, πατήστε τα πλήκτρα Μ και έπειτα Γ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το μέγεθος γραμματοσειράς που θέλετε και, τέλος, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Χρώμα γραμματοσειράς, πατήστε τα πλήκτρα Ε και έπειτα Ρ. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το χρώμα γραμματοσειράς που θέλετε και, τέλος, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   • Χρώμα επισήμανσης γραμματοσειράς, πατήστε το πλήκτρο Ι. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το χρώμα επισήμανσης που θέλετε και, τέλος, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να μεταβείτε και να επιλέξετε:

   • Διακριτή διαγραφή, πατήστε το πλήκτρο 4.

   • Εκθέτης, πατήστε το πλήκτρο 6.

   • Δείκτης, πατήστε το πλήκτρο 5.

Χρήση γραμματοσειρών θέματος

Οι γραμματοσειρές θέματος αλλάζουν τις γραμματοσειρές σε ολόκληρο το έγγραφό σας, χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος γραμματοσειρών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνεργάζονται καλά μεταξύ τους. Η πρώτη γραμματοσειρά χρησιμοποιείται για τις επικεφαλίδες και η δεύτερη για το σώμα κειμένου.

Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε για την εφαρμογή των γραμματοσειρών θέματος στις επικεφαλίδες, πρέπει να εφαρμόσετε ένα στυλ επικεφαλίδας του Word στο κείμενο επικεφαλίδας. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση επικεφαλίδων.

 1. Στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Alt + Windows, και στη συνέχεια H, F και F. Μπορείτε να ακούσετε: "Όνομα γραμματοσειράς".

 2. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε τη γραμματοσειρά που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει "< όνομα γραμματοσειράς >, επικεφαλίδες" για τις επικεφαλίδες, και "< όνομα γραμματοσειράς >, σώμα" για το σώμα κειμένου.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή μιας εικόνας στο Word

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τον έλεγχο της ορθογραφίας και της γραμματικής στο Word

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word Online

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×