Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την από κοινού σύνταξη εγγράφων στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την από κοινού σύνταξη εγγράφων στο Word 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να συνεργαστείτε σε ένα έγγραφο στο Web. Είναι δυνατή τόσο η κανονική σύνταξη από κοινού όσο και η σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο. Η δεύτερη επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε τις αλλαγές που κάνουν οι άλλοι χρήστες τη στιγμή που πραγματοποιούνται.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Αυτό το θέμα θεωρεί ότι έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας Microsoft και συνεπώς ότι το OneDrive είναι διαθέσιμο.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση ενός εγγράφου online

Πριν μπορέσετε να συντάξετε από κοινού με έναν άλλον χρήστη ένα έγγραφο στο Word 2016, πρέπει να το αποθηκεύσετε στο OneDrive ή στο SharePoint Online.

Αποθήκευση ενός εγγράφου στο OneDrive

 1. Όταν δημιουργήσετε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε στο Word 2016, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Alt+F", για να ανοίξετε το μενού Αρχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Πληροφορίες'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή Backstage, Αρχείο, καρτέλα 'Πληροφορίες'."

 2. Πατήστε το πλήκτρο "H", για να ανοίξετε το μενού Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Κοινή χρήση'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Κοινή χρήση'."

 3. Πατήστε το πλήκτρο "C", για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο cloud. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Αποθήκευση ως'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Αποθήκευση ως'."

 4. Πατήστε το πλήκτρο "C", για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο OneDrive. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, OneDrive – στοιχείο 'καρτέλα Προσωπικό'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "OneDrive - καρτέλα 'Προσωπικό'." Το όνομα του λογαριασμού σας στο OneDrive ενδέχεται να διαφέρει.

  • Εάν δεν έχετε ακόμη αποθηκεύσει το έγγραφό σας τοπικά ή θέλετε να αλλάξετε το όνομα αρχείου του, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου" ή το τρέχον όνομα αρχείου. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποθήκευση'". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο OneDrive.

  • Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσετε το έγγραφό σας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα αρχείου στο OneDrive, απλώς πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος, για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο OneDrive.

Αποθήκευση εγγράφου στο SharePoint

 1. Όταν δημιουργήσετε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε στο Word 2016, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Alt+F", για να ανοίξετε το μενού Αρχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Πληροφορίες'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή Backstage, Αρχείο, καρτέλα 'Πληροφορίες'."

 2. Πατήστε το πλήκτρο "H", για να ανοίξετε το μενού Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Κοινή χρήση'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Κοινή χρήση'."

 3. Πατήστε το πλήκτρο "C", για να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο cloud. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Αποθήκευση ως'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Αποθήκευση ως'."

 4. Πατήστε το πλήκτρο "S", για να αποθηκεύσετε το έγγραφο σε μια τοποθεσία στο SharePoint. Θα ακούσετε τη φράση: "Τοποθεσίες" και έπειτα το όνομα της τοποθεσίας.

 5. Πατήστε το πλήκτρο "Tab" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Enter", για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το τρέχον όνομα αρχείου ή μερικές λέξεις από την αρχή του κειμένου, εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμα το αρχείο.

  • Εάν δεν έχετε ακόμη αποθηκεύσει το έγγραφό σας τοπικά ή θέλετε να αλλάξετε το όνομα αρχείου του, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Όλες οι θέσεις, διαιρούμενο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε: η διεύθυνση της τοποθεσίας σας στο SharePoint. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, μέχρι να ακούσετε: το όνομα της βιβλιοθήκης ή του χώρου εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter, για να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

  • Εάν έχετε ήδη αποθηκεύσει το έγγραφό σας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα αρχείου στο SharePoint, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Όλες οι θέσεις, διαιρούμενο κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε: τη διεύθυνση της τοποθεσίας σας στο SharePoint. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους, μέχρι να ακούσετε: το όνομα της βιβλιοθήκης ή του χώρου εργασίας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter, για να αποθηκεύσετε το έγγραφο.

Προσθήκη μιας θέσης αποθήκευσης online

Το OneDrive είναι άμεσα διαθέσιμο, όταν ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε το Word 2016. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσετε μια τοποθεσία του SharePoint, για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε εκεί.

 1. Στο Word 2016, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Alt+F", για να ανοίξετε το μενού Αρχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Πληροφορίες'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή Backstage, Αρχείο, καρτέλα 'Πληροφορίες'."

 2. Για να ανοίξετε το μενού Αποθήκευση ως, πατήστε το πλήκτρο "A". Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Αποθήκευση ως'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Αποθήκευση ως'."

 3. Πατήστε το πλήκτρο "A", για να προσθέσετε μια θέση αποθήκευσης. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Προσθήκη θέσης'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Προσθήκη θέσης'."

 4. Πατήστε "1", για να προσθέσετε μια τοποθεσία του SharePoint.

 5. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε με την τοποθεσία του SharePoint και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Enter".

 6. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Η τοποθεσία είναι πλέον διαθέσιμη στο παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση ως" στο Word_2016.

Κοινή χρήση ενός εγγράφου με άλλους χρήστες

Αφού αποθηκεύσετε ένα έγγραφο online, μπορείτε να το θέσετε σε κοινή χρήση με τα άτομα με τα οποία θέλετε να συνεργαστείτε.

 1. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Alt+F", για να ανοίξετε το μενού Αρχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Πληροφορίες'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή Backstage, Αρχείο, καρτέλα 'Πληροφορίες'."

 2. Πατήστε το πλήκτρο "H", για να ανοίξετε το μενού Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Κοινή χρήση'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Κοινή χρήση'."

 3. Πατήστε το πλήκτρο "A", για να κάνετε κοινή χρήση του αποθηκευμένου εγγράφου με άλλους χρήστες. Θα ακούσετε το όνομα του εγγράφου και, στη συνέχεια, τη φράση "Εισαγάγετε ονόματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" ή απλώς τη φράση "Τέλος γραμμής". Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Τμήμα παραθύρου 'Κοινή χρήση', εισαγάγετε ονόματα για διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου." Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να συνεργαστείτε. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα από ένα άτομα, διαχωρίστε τις διευθύνσεις με κόμμα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εκχώρηση δικαιωμάτων για αυτό το έγγραφο." Εάν ακολουθήσει η φράση "Με δυνατότητα επεξεργασίας", τα δικαιώματα είναι κατάλληλα για σύνταξη από κοινού. Εάν όχι, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους, για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Με δυνατότητα επεξεργασίας" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Εάν θέλετε να γράψετε ένα σύντομο μήνυμα για τους άλλους συντάκτες, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση "Συμπερίληψη μηνύματος (προαιρετικό)" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter, για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινής χρήσης στους συνεργάτες σας.

Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης

Μπορείτε να επιλέξετε, εάν θέλετε να κοινοποιείτε πάντα τις αλλαγές που κάνετε στους υπόλοιπους συντάκτες ή να ερωτάστε κάθε φορά που ανοίγετε ένα έγγραφο στο οποίο κάποιος άλλος χρήστης κοινοποιεί τις αλλαγές που έχει κάνει.

 1. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Alt+F", για να ανοίξετε το μενού Αρχείο. Θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο, στοιχείο 'καρτέλα Πληροφορίες'." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή Backstage, Αρχείο, καρτέλα 'Πληροφορίες'."

 2. Πατήστε το πλήκτρο T, για να ανοίξετε το μενού Επιλογές. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Επιλογές του Word', Γενικά, 1 από 10." Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Επιλογές του Word". Στο πρόγραμμα JAWS, η εστίαση ενδέχεται να μην είναι στην καρτέλα Γενικά. Για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στη σωστή καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους, για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Γενικές."

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Όταν εργάζομαι μαζί με άλλα άτομα, θέλω να μοιράζομαι αυτόματα τις αλλαγές μου" και έπειτα θα ακούσετε την τρέχουσα ρύθμιση. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους, για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Πάντα" ή "Να ερωτώμαι", ανάλογα με την επιλογή σας και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Για να κλείσετε το μενού Επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'ΟΚ" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει κάθε έγγραφο που μοιράζεστε, όχι μόνο το έγγραφο που χρησιμοποιείτε τη δεδομένη στιγμή,

Συμβουλή: Εάν επιλέξετε την επιλογή Ποτέ, δεν θα βλέπετε τις αλλαγές κανενός χρήστη και εκείνοι δεν θα βλέπουν τις δικές σας.

Συνεργασία σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο

Το Word 2016 σας παρέχει δύο τρόπους σύνταξης από κοινού: την κανονική και τη σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο. Και με τους δύο τρόπους, πολλοί χρήστες μπορούν να συνεργαστούν και να δουλέψουν από κοινού σε έγγραφα. Ωστόσο, υπάρχει μια βασική διαφορά:

 • Στην κανονική σύνταξη από κοινού, μπορείτε να εργάζεστε μαζί με άλλους χρήστες ταυτόχρονα σε ένα έγγραφο, χωρίς να αποκλείει ο ένας τον άλλον. Οι παράγραφοι στις οποίες δουλεύει κάποιος άλλος χρήστης κλειδώνονται. Κατά την αποθήκευση, μπορείτε να δείτε τις αλλαγές που έχουν κάνει οι άλλοι χρήστες από την τελευταία φορά που έχετε κάνει αποθήκευση.

 • Στη σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο, δύο ή περισσότεροι χρήστες μπορούν να πληκτρολογούν ταυτόχρονα και αυτόματα να βλέπουν τις αλλαγές όλων των χρηστών τη στιγμή που συμβαίνουν. Εάν κάνετε σύνταξη από κοινού με έναν χρήστη που χρησιμοποιεί μια έκδοση που υποστηρίζει μόνο την κανονική σύνταξη από κοινού, θα βλέπετε ότι επεξεργάζεται το έγγραφο, ωστόσο θα βλέπετε τις αλλαγές που κάνει μόνο όταν το αποθηκεύσει.

Όταν χρησιμοποιείτε το Word 2016, για να εργαστείτε σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τον τρόπο που εργάζεστε. Οι συντάκτες σας μπορούν απλώς να ακολουθήσουν τη σύνδεση που στείλατε και το έγγραφό σας θα ανοίξει στην έκδοση του Word ή του Word Online που διαθέτουν. Εάν χρησιμοποιούν επίσης το Word Online ή το Word 2016 και έχουν συμφωνήσει να κοινοποιούν αυτόματα τις αλλαγές τους, ό,τι γράφουν θα εμφανίζεται τη στιγμή που συμβαίνει και εσείς θα μπορείτε με το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σας να διαβάσετε το τροποποιημένο κείμενο, χωρίς να περιμένετε να αποθηκεύσουν το έγγραφο οι άλλοι χρήστες.

Ανακοινώσεις προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, κατά τη συνεργασία σε έγγραφο στο Word 2016, ακούτε ανακοινώσεις όταν συμβαίνουν συγκεκριμένα γεγονότα:

 • Όταν ακούτε τη φράση "Μη συγχρονισμένη αλλαγή", αυτό σημαίνει ότι ένας συντάκτης επεξεργάζεται μια παράγραφο (χρησιμοποιώντας την κανονική σύνταξη από κοινού), αλλά δεν έχει ακόμα αποθηκεύσει τις αλλαγές. Η περιοχή εκείνη είναι κλειδωμένη για τον συντάκτη από κοινού.

 • Όταν ακούτε τη φράση "Επεξεργασία κλειδωμένης αλλαγής", αυτό σημαίνει ότι ένας άλλος συντάκτης έχει κλειδώσει εκείνη την περιοχή, συνήθως μια παράγραφο και δεν μπορείτε να την επεξεργαστείτε.

 • Όταν ακούτε τη φράση "Εξωτερική αλλαγή", αυτό σημαίνει ότι ένας συντάκτης έχει μόλις αποθηκεύσει το έγγραφο και ο συντάκτης από κοινού έχει προσθέσει νέο περιεχόμενο σε αυτό. Στην κανονική σύνταξη από κοινού, η περιοχή αυτή επισημαίνεται με πράσινο χρώμα για τον χρήστη που προβάλει το έγγραφο.

 • Όταν ακούτε τη φράση "Αλλαγή σε διένεξη", αυτό σημαίνει ότι ένας συντάκτης έχει συντάξει μια παράγραφο η οποία έρχεται σε διένεξη με μια αλλαγή που έχει πραγματοποιήσει ένας συντάκτης από κοινού. Η περιοχή αυτή επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα για τον χρήστη που προβάλει το έγγραφο.

 • Όταν ακούτε τη φράση "Συντάκτης", αυτό σημαίνει ότι ένας συντάκτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη παράγραφο (κατά τη σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο). Αυτή η ανακοίνωση βοηθά τον συντάκτη από κοινού να αποφύγει τη δημιουργία διένεξης κάνοντας επεξεργασία της ίδιας περιοχής.

Συμβουλή: Όταν ξεκινάτε να εργάζεστε σε ένα έγγραφο με κάποιον άλλον, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που σας ρωτά τι είδους εμπειρία σύνταξης από κοινού επιθυμείτε. Πατήστε το πλήκτρο "F6", για να μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη, ανάγνωση και διαγραφή σχολίων στο Word

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Χρησιμοποιήστε το Word για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να συνεργαστείτε online σε ένα έγγραφο.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση ενός εγγράφου online

Πριν μπορέσετε να συντάξετε από κοινού με έναν άλλον χρήστη ένα έγγραφο στο Word για Mac, πρέπει να το αποθηκεύσετε στο OneDrive ή το SharePoint Online.

Αποθήκευση ενός εγγράφου στο OneDrive

 1. Όταν δημιουργήσετε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε στο Word για Mac, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+S. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισέλθει στο OneDrive.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Τοποθεσίες στο Internet'".

 3. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το όνομα του εγγράφου.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Θέσεις, πίνακας, <όνομα της πρώτης θέσης αποθήκευσης στο internet>, επιλεγμένο."

 5. Πατήστε το πλήκτρο Control+Option+κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "OneDrive, <όνομα του λογαριασμού Onedrive>" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση προεπιλεγμένου'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο επεξεργασίας του εγγράφου.

Αποθήκευση εγγράφου στο SharePoint

 1. Όταν δημιουργήσετε το έγγραφο που θέλετε να μοιραστείτε στο Word για Mac, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+S. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισέλθει στο SharePoint.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του εγγράφου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Τοποθεσίες στο Internet'".

 3. Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε το όνομα του εγγράφου.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Θέσεις, πίνακας, <όνομα της πρώτης θέσης αποθήκευσης στο internet>, επιλεγμένο."

 5. Πατήστε το πλήκτρο Control+Option+κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε "SharePoint Online, <όνομα του λογαριασμού SharePoint>" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποθήκευση προεπιλεγμένου'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο επεξεργασίας του εγγράφου.

Προσθήκη μιας θέσης αποθήκευσης online

Το OneDrive είναι άμεσα διαθέσιμο, όταν ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε το Word για Mac. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσετε μια τοποθεσία του SharePoint, για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε εκεί.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+Shift+S. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Τοποθεσίες στο internet'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί 'Προσθήκη θέσης'." Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί SharePoint" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τη διεύθυνση URL του φακέλου σας του SharePoint και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: Κουμπί "Επόμενο'."

 6. Πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε με την τοποθεσία του SharePoint και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Η τοποθεσία είναι πλέον διαθέσιμη στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως στο WordforMac.

Κοινή χρήση ενός εγγράφου με άλλους χρήστες

Αφού αποθηκεύσετε ένα έγγραφο online, μπορείτε να το θέσετε σε κοινή χρήση με τα άτομα με τα οποία θέλετε να συνεργαστείτε.

Πρόσκληση άλλων για συνεργασία

Μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους για να συνεργαστούν μαζί σας σε ένα έγγραφο. Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκλησης για συνεργασία απευθείας από το Word για Mac με μια σύνδεση στο έγγραφό σας.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+ κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κοινή χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Θα ακούσετε τη φράση "Πρόσκληση ατόμων, αποσιωπητικά" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων με τα οποία θέλετε συνεργασία. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα από ένα άτομα, διαχωρίστε τις διευθύνσεις με κόμμα.

 6. Εάν θέλετε να γράψετε ένα μήνυμα στον παραλήπτη, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση, "Προσθήκη μηνύματος" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Δυνατότητα επεξεργασίας, επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου." Εάν δεν θέλετε ο συνεργάτης σας να επεξεργαστεί το έγγραφο, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος, για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοινής χρήσης στους συνεργάτες σας.

Κοινή χρήση σύνδεσης στο έγγραφό σας

Μπορείτε να αντιγράψετε τη σύνδεση προς το έγγραφό σας και να την επικολλήσετε σε ένα άλλο κοινόχρηστο αρχείο, για παράδειγμα, μια παρουσίαση του PowerPoint.

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κοινή χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+ κάτω βέλος μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αντιγραφή σύνδεσης" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Επικολλήστε τη σύνδεση, για παράδειγμα, σε ένα άλλο κοινόχρηστο αρχείο.

Συνεργασία σε ένα κοινόχρηστο έγγραφο

Όταν χρησιμοποιείτε το Word για Mac για να εργαστείτε με ένα κοινόχρηστο έγγραφο, δεν χρειάζεται να αλλάξετε κάτι σχετικά με τον τρόπο που εργάζεστε. Οι από κοινού συντάκτες σας μπορούν απλά να ακολουθήσουν τη σύνδεση που στείλατε και το έγγραφο θα ανοίξει στην έκδοση του Word ή στο Word Online.

Για να ανανεώσετε το έγγραφο με τις ενημερώσεις που έγιναν από άλλους συντάκτες, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+S.

Ανάληψη ελέγχου ενός εγγράφου

Εάν θέλετε να κλειδώσετε ένα έγγραφο μόνο για τις ενημερώσεις σας, μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο του αρχείου. Όταν αναλαμβάνετε τον έλεγχο ενός αρχείου, οι άλλοι χρήστες το ενημερώνουν ή να βλέπουν τις αλλαγές που κάνατε μέχρι να αποθηκεύσετε και να μεταβιβάσετε τον έλεγχο του εγγράφου.

 1. Με ανοιχτό το έγγραφο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Ανάληψη ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Επεξεργαστείτε το έγγραφο και, όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αρχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 6. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Μεταβίβαση ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Θα ακούσετε τη φράση: "Σχόλια έκδοσης." Πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή των ενημερώσεών σας. Μόλις τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μεταβίβαση ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Αποκλεισμός άλλων συντακτών

Μπορείτε να εμποδίσετε άλλους συντάκτες να αλλάξουν συγκεκριμένες ενότητες του εγγράφου.

 1. Στο έγγραφο, επιλέξτε την ενότητα που δεν θέλετε να επεξεργαστούν άλλοι.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εργαλεία" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Αποκλεισμός συντακτών" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να καταργήσετε τον αποκλεισμό των συντακτών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+M.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εργαλεία" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 7. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Κατάργηση αποκλεισμού συντακτών" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη στοίχιση κειμένου και παραγράφων στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×