Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας υπολογιστή σε μια τοπική μονάδα δίσκου (όπως ο φορητός υπολογιστής), μια θέση δικτύου, σε CD, σε DVD ή μονάδα flash. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Μπορείτε, επίσης, να την αποθηκεύσετε σε διαφορετική μορφή αρχείου ή παλαιότερη έκδοση του PowerPoint.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης

Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου

Αποθήκευση παρουσίασης σε προηγούμενη έκδοση του PowerPoint

Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δώσετε ένα όνομα και να αποθηκεύσετε το αρχείο της παρουσίασης χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο τύπο αρχείου, ο οποίος είναι Παρουσίαση του PowerPoint (*.pptx).

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως και να περιηγηθείτε στις μονάδες δίσκου και τους φακέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α, Υ και 2. Θα ακούσετε τη φράση "Παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως".

  Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε μια θέση στο web, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση και κοινή χρήση παρουσίασης στο OneDrive.

 2. Για να μεταβείτε στη λίστα των μονάδων δίσκου και τους φακέλους, πιέστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο παράθυρο μέχρι να ακούσετε το όνομα του φακέλου. Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "Προβολή δέντρου."

 3. Για να βρείτε τη μονάδα δίσκου ή το φάκελο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας, μετακινηθείτε στη λίστα, πατώντας το προς τα κάτω ή προς τα επάνω πλήκτρα βέλους.

 4. Για να επιλέξετε τη μονάδα δίσκου ή τον φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να μετακινήσετε την εστίαση στους φακέλους και τα αρχεία που βρίσκονται μέσα στην επιλεγμένη μονάδα δίσκου ή τον φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 6. Για να περιηγηθείτε σε τα περιεχόμενα του στην επιλεγμένη θέση, πιέστε το κάτω βέλος ή πλήκτρο βέλους προς τα επάνω. Για να ανοίξετε ένα φάκελο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Αφού επιλέξετε τη θέση που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου.

 8. Για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

Για να αποθηκεύσετε νέες αλλαγές σε ένα αρχείο που έχει ήδη αποθηκευτεί στη σωστή θέση με το όνομα που θέλετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S.

Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου

Μπορείτε να επιλέξετε πολλές επιλογές μορφών αρχείου για την αποθήκευση μιας παρουσίασης. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως , πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F, A και, στη συνέχεια, O.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, μεταβείτε στη θέση και δώστε ένα όνομα στο αρχείο. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης.

 3. Μεταβείτε με το πλήκτρο tab στο σύνθετο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου.

 4. Για να μετακινηθείτε στη λίστα μορφές αρχείων, πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους. Για να επιλέξετε μια μορφή αρχείου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Συμβουλή: Για γρήγορη μετάβαση σε ένα συγκεκριμένο όνομα μορφής αρχείου, πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα αυτού του ονόματος. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήστε επανειλημμένα το γράμμα Π θα μετακινηθείτε μέσα στη λίστα όλων των επιλογών μορφής που ξεκινούν με το γράμμα Π, όπως "Παρουσίαση του PowerPoint", "Πρόσθετο του PowerPoint" και "Παρουσίαση του OpenDocument".

 5. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην επιλεγμένη μορφή αρχείου, πατήστε το πλήκτρο Enter. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση ενός αρχείου σε μορφή αρχείου PDF (.pdf) ή XPS (.xps), ανατρέξτε στα θέματα Αποθήκευση ως PDF ή Αποθήκευση ως XPS.

Αποθήκευση παρουσίασης σε προηγούμενη έκδοση του PowerPoint

PowerPoint χρησιμοποιεί μια μορφή αρχείου .pptx που βασίζονται σε XML που έχει εισαχθεί με την έκδοση Office 2007. Με αυτήν τη μορφή, μπορεί να ανοίξει αρχεία σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, συμπεριλαμβανομένων των PowerPoint 2010 και PowerPoint 2007, χωρίς πρόσθετα ειδική ή απώλεια λειτουργικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε μορφές ανοιχτής XML και επεκτάσεις ονόματος αρχείου και Έλεγχος της δυνατότητας ανοίγματος παρουσίασης του PowerPoint με το PowerPoint 2003 ή προηγούμενες εκδόσεις.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε μορφή συμβατή με μια παλαιότερη έκδοση του PowerPoint:

 1. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F, A και, στη συνέχεια, O.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, μεταβείτε στη θέση και δώστε ένα όνομα στο αρχείο.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο σύνθετο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου. Ο προεπιλεγμένος τύπος αρχείου είναι Παρουσίαση του PowerPoint (*.pptx).

  Συμβουλή: Όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, η εστίαση είναι στο πλαίσιο όνομα αρχείου. Εάν το αρχείο είναι ήδη στη θέση που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο σύνθετο πλαίσιο Αποθήκευση ως τύπου .

 4. Για να μετακινηθείτε γρήγορα σε διάφορες μορφές αρχείων PowerPoint, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο P.

 5. Όταν ακούσετε "Παρουσίαση του PowerPoint 97-2003 (.ppt)", έχει επιλεγεί αυτή η μορφή αρχείου.

 6. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο σας σε προηγούμενη έκδοση του PowerPoint, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία παρουσίασης από ένα πρότυπο στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για την προβολή παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων macOS, για να αποθηκεύσετε παρουσιάσεις στο Mac σας ή μια θέση δικτύου. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε διαφορετική μορφή αρχείου ή ακόμα μια παλαιότερη έκδοση του PowerPoint.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης στην προεπιλεγμένη μορφή

Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας στην προεπιλεγμένη μορφή αρχείου, PowerPoint Presentation (*.pptx).

 1. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως".

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου της παρουσίασης. Εάν επιλέξετε να μην δώσετε ένα όνομα στο αρχείο σε αυτό το σημείο, θα χρησιμοποιηθεί το προεπιλεγμένο όνομα.

 3. Για να επιλέξετε τη θέση που θα αποθηκεύσετε το αρχείο σας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε μια θέση στο Mac σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "<Τρέχουσα θέση αποθήκευσης>, Πού, αναδυόμενο κουμπί". Για να αναπτύξετε τη λίστα θέσεων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

   Για να μετακινηθείτε στη λίστα, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους. Θα ακούσετε τις επιλογές στη λίστα. Για να επιλέξετε τη μονάδα δίσκου ή το φάκελο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

   Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να αποθηκεύσετε σε μια θέση στο Internet, όπως το OneDrive, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "Κουμπί Τοποθεσίες στο Internet". Στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

   Για να προσθέσετε μια νέα θέση στο Internet, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί Προσθήκη θέσης" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη θέσης". Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εκφωνεί το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

   Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

   Πατήστε το πλήκτρο Tab, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο παρουσίασης σε διαφορετικές μορφές αρχείου. Αποθηκεύστε το αρχείο σας ως PDF, για παράδειγμα, εάν θέλετε να μπορείτε να στείλετε τις διαφάνειές σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή σημειώσεων ακροατηρίου για το ακροατήριό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μορφή ODP για να θέσετε την παρουσίασή σας σε κοινή χρήση σε πολλές εφαρμογές και πλατφόρμες.

 1. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως".

 2. Δώστε ένα όνομα στο αρχείο σας και επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να το αποθηκεύσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "<Τρέχουσα μορφή αρχείου>, αναδυόμενο κουμπί". Για να ανοίξετε τη λίστα μορφής αρχείων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη μορφή αρχείου που θέλετε να επιλέξετε, για παράδειγμα, PDF ή Παρουσίαση OpenDocument.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Αποθήκευση παρουσίασης σε προηγούμενη έκδοση του PowerPoint

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας PowerPoint σε μια μορφή που μπορεί να ανοίξει σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint, χωρίς πρόσθετα ειδική. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε μορφές ανοιχτής XML και επεκτάσεις ονόματος αρχείου και Έλεγχος της δυνατότητας ανοίγματος παρουσίασης του PowerPoint με το PowerPoint 2003 ή προηγούμενες εκδόσεις.

 1. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο της παρουσίασης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως".

 2. Δώστε ένα όνομα στο αρχείο σας και επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να το αποθηκεύσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης με την προεπιλεγμένη μορφοποίηση.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε: "<Τρέχουσα μορφή αρχείου>, αναδυόμενο κουμπί". Για να ανοίξετε τη λίστα μορφής αρχείων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Command+S. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε: "PowerPoint 97-2003".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, για να αποθηκεύσετε παρουσιάσεις σε iPhone ή OneDrive. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε διαφορετική μορφή αρχείου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για δυνατότητες αφής στο PowerPoint, μεταβείτε στην Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης

Αποθηκεύστε την παρουσίασή σας στην προεπιλεγμένη μορφή αρχείου, PowerPoint Presentation (*.pptx).

 1. Στην παρουσίασή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού Αρχείο.

 2. Για να ονομάσετε το αρχείο, στο μενού Αρχείο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη λέξη: "Όνομα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Q". Για έξοδο από το πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επιστροφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να επιλέξετε μια θέση αποθήκευσης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας θέσης, για παράδειγμα, "OneDrive" ή "iPhone" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η παρουσίαση αποθηκεύεται σε μορφή .pptx και η εστίαση μετακινείται στην παρουσίαση.

Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο παρουσίασης σε μορφή ODP για να θέσετε σε κοινή χρήση την παρουσίασή σας σε πολλές εφαρμογές και πλατφόρμες ή, σε μορφή PDF, για να θέσετε σε κοινή χρήση την παρουσίασή σας και να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο και η μορφοποίηση παραμένουν ανέπαφα.

 1. Στην παρουσίασή σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αρχείο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το μενού Αρχείο.

 2. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εξαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε εξαγωγή της παρουσίασης σε μορφή ODP, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Παρουσίαση του OpenDocument, ξεκινήστε το ODP." Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να εξαγάγετε την παρουσίαση σε μορφή PDF, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε τη φράση "PDF, εκκίνηση PDF" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή με την εστίαση στο πεδίο κειμένου Όνομα. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Q". Για έξοδο από το πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Επιστροφή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Για να επιλέξετε μια θέση αποθήκευσης του αρχείου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας θέσης, για παράδειγμα, "OneDrive" ή "iPhone". Για να επιλέξετε ένα φάκελο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά για να περιηγηθείτε στους φακέλους και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιλέξετε. Τα ονόματα φακέλων ανακοινώνονται καθώς μετακινείστε.

  Συμβουλή: Μπορείτε να βρείτε γρήγορα θέσεις που χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα. Για να μεταβείτε στη λίστα θέσεων, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε: "Θέσεις, κουμπί 'Πίσω'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 6. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εξαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η παρουσίαση εξαγάγεται σε μορφή .odp ή .pdf και η εστίαση μετακινείται στην παρουσίαση

  Σημείωση: Εάν λάβετε μια ειδοποίηση Να επιτραπεί η ηλεκτρονική μετατροπή αρχείων;, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη λέξη "Αποδοχή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εκτύπωση παρουσιάσεων στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint για Android με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, για να αποθηκεύσετε παρουσιάσεις στο τηλέφωνο ή το OneDrive. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε διαφορετική μορφή αρχείου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης

Αποθηκεύστε την παρουσίαση σε της προεπιλεγμένης μορφής αρχείου, παρουσίαση του PowerPoint (*.pptx), στη θέση αποθήκευσης προτιμώμενη με το όνομα που θέλετε. PowerPoint για Android αποθηκεύει αυτόματα την παρουσίασή σας καθώς εργάζεστε με ένα προεπιλεγμένο όνομα αρχείου και μορφή.

 1. Εάν η παρουσίασή σας είναι ανοιχτό στην προβολή επεξεργασίας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "δεν είναι επιλεγμένο, πίσω διακόπτης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η προβολή μικρογραφίας.

 2. Στην προβολή μικρογραφιών, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Κουμπί αρχείου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού αρχείο.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση ως'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Ανοίγει η σελίδα Αποθήκευση ως, με την εστίαση σε πεδίο κειμένου όνομα αρχείου. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου.

 5. Για να επιλέξετε πού θα αποθηκεύσετε το αρχείο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του μια θέση, για παράδειγμα, "OneDrive" ή "Αυτήν τη συσκευή," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η παρουσίαση αποθηκεύεται σε μορφή .pptx και η εστίαση μετακινείται στην παρουσίαση.

Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο παρουσίασης σε μορφή ODP σε κοινή χρήση της παρουσίασης σε πολλές εφαρμογές και πλατφόρμες.

 1. Εάν η παρουσίασή σας είναι ανοιχτό στην προβολή επεξεργασίας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "δεν είναι επιλεγμένο, πίσω διακόπτης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η προβολή μικρογραφίας.

 2. Στην προβολή μικρογραφιών, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούτε "Κουμπί αρχείου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει το μενού αρχείο.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Αποθήκευση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Εξαγωγή αυτού του αρχείου σε ODP" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Ανοίγει η σελίδα Εξαγωγή, με την εστίαση σε πεδίο κειμένου όνομα αρχείου. Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου.

 6. Για να επιλέξετε πού θα αποθηκεύσετε το αρχείο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του μια θέση, για παράδειγμα, "OneDrive" ή "Αυτήν τη συσκευή, παρουσιάσεις." Για να επιλέξετε ένα φάκελο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά για να περιηγηθείτε τους φακέλους και πατήστε δύο φορές την οθόνη για να το επιλέξετε. Τα ονόματα των φακέλων είναι ανακοινώσει καθώς μετακινείτε.

 7. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εξαγωγή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε "να επιτρέπεται η μετατροπή αρχείων στο Internet," κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Αποδοχή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η παρουσίαση εξάγεται στη μορφή ODP και η εστίαση μετακινείται στην παρουσίαση.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση ή την προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint Mobile με τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αποθηκεύσετε παρουσιάσεις στο Windows phone ή OneDrive. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας σε διαφορετική μορφή αρχείου.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση αρχείου παρουσίασης

Αποθηκεύστε την παρουσίαση σε της προεπιλεγμένης μορφής αρχείου, παρουσίαση του PowerPoint (*.pptx), στη θέση αποθήκευσης προτιμώμενη με το όνομα που θέλετε.

Συμβουλή: Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο για να μετονομάσετε γρήγορα ένα αρχείο, μεταβείτε για να μετονομάσετε την παρουσίασή σας.

PowerPoint Mobile αποθηκεύει αυτόματα την παρουσίασή σας στην προεπιλεγμένη θέση καθώς εργάζεστε.

 1. Εάν η παρουσίασή σας είναι ανοιχτή σε επεξεργασίας προβολή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "γρήγορης πρόσβασης εντολές, κουμπί" πίσω"," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η προβολή μικρογραφίας.

 2. Στην προβολή μικρογραφίας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "εντολές γρήγορης πρόσβασης, κουμπί" αρχείο"," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "σελίδα Backstage, κουμπί" πίσω"Μετάβαση".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η σελίδα Αποθήκευση.

 4. Σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω επάνω αριστερό μέρος της οθόνης, μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση αντιγράφου αυτού του αρχείου, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλέξτε μια εφαρμογή, αυτή η συσκευή."

 5. Για να επιλέξετε πού θα αποθηκεύσετε το αρχείο, σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε το χώρο αποθήκευσης που θέλετε, για παράδειγμα, "OneDrive" ή "Αυτήν τη συσκευή," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Για να μεταβείτε την αποθήκευση, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Επόμενο, κουμπί γραμμή εφαρμογής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η σελίδα ΕΙΣΑΓΆΓΕΤΕ ΌΝΟΜΑ ΑΡΧΕΊΟΥ.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε το αρχείο με το όνομα του τρέχοντος, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούτε "Αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο, κουμπί γραμμή εφαρμογής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  • Για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "Όνομα αρχείου, με δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου," ακολουθούμενο από το τρέχον όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήστε το νέο όνομα αρχείου, και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι να ακούτε "Αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο, κουμπί γραμμή εφαρμογής" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Η παρουσίαση έχει αποθηκευτεί σε μορφή .pptx και επιστρέφει την εστίαση στην παρουσίαση.

Αποθήκευση παρουσίασης σε διαφορετική μορφή αρχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο παρουσίασης σε μορφή ODP σε κοινή χρήση της παρουσίασης σε πολλές εφαρμογές και πλατφόρμες.

 1. Εάν η παρουσίασή σας είναι ανοιχτή σε επεξεργασίας προβολή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "γρήγορης πρόσβασης εντολές, κουμπί" πίσω"," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η προβολή μικρογραφίας.

 2. Στην προβολή μικρογραφίας, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "εντολές γρήγορης πρόσβασης, κουμπί" αρχείο"," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "σελίδα Backstage, κουμπί" πίσω"Μετάβαση".

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η σελίδα Αποθήκευση.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούτε "Εξαγωγή αυτού του αρχείου" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλέξτε μια εφαρμογή, αυτή η συσκευή."

 5. Σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω επάνω αριστερό μέρος της οθόνης, μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση αντιγράφου αυτού του αρχείου, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλέξτε μια εφαρμογή, αυτή η συσκευή."

 6. Για να επιλέξετε πού θα αποθηκεύσετε το αρχείο, σύρετε ένα δάχτυλο προς τα κάτω στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, μέχρι να ακούσετε το χώρο αποθήκευσης που θέλετε, για παράδειγμα, "OneDrive" ή "Αυτήν τη συσκευή," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Για να περιηγηθείτε το χώρο αποθήκευσης, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε. Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 8. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Επόμενο, κουμπί γραμμή εφαρμογής," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ανοίγει η σελίδα ΕΙΣΑΓΆΓΕΤΕ ΌΝΟΜΑ ΑΡΧΕΊΟΥ.

 9. Για να εξαγάγετε το αρχείο σε μορφή ODP με το τρέχον όνομα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Εξαγωγή, κουμπί γραμμή εφαρμογής," και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Επιστρέφει την εστίαση στην παρουσίαση.

Μετονομασία της παρουσίασης

Όταν δημιουργείτε μια παρουσίαση για πρώτη φορά, PowerPoint Mobile εκχωρεί ένα προεπιλεγμένο όνομα, όπως Presentation1. Μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο με οποιοδήποτε όνομα είτε στην προβολή επεξεργασίας ή μικρογραφιών θέλετε.

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε το τρέχον όνομα της παρουσίασης, ακολουθούμενο από "κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Μπορείτε να ακούσετε "Αναδυόμενο παράθυρο, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου, επεξεργασία," ακολουθούμενο από το τρέχον όνομα αρχείου. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα αρχείου.

 3. Για να κλείσετε τα αναδυόμενα παράθυρα όνομα αρχείου, επιλέξτε ένα δάχτυλο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούτε "Πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε" ή "Enter" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση ή την προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε PowerPoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να αποθηκεύσετε την παρουσίασή σας με ένα νέο όνομα για να OneDrive ή να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου της παρουσίασης τοπικά στη συσκευή σας. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Μετονομασία της παρουσίασης

PowerPoint Online αποθηκεύει αυτόματα την παρουσίασή σας χρησιμοποιώντας ένα γενικό όνομα όπως Presentation1.pptx OneDrive. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το όνομα γενικής χρήσης σε ένα όνομα που θέλετε.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, F, R, R. Μπορείτε να ακούσετε: "Μετονομασία, πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτό το αρχείο, επεξεργασίας."

 2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την παρουσίαση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η παρουσίαση έχει αποθηκευτεί OneDrive με το νέο όνομα.

Λήψη αντιγράφου μιας παρουσίασης στη συσκευή σας στην προβολή επεξεργασίας

PowerPoint Online αποθηκεύει αυτόματα την παρουσίασή σας να OneDrive καθώς εργάζεστε. Μπορείτε να κάνετε λήψη και να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της παρουσίασής σας τοπικά στη συσκευή σας. Εάν μπορείτε να τροποποιήσετε το τοπικό αντίγραφο, δεν θα ενημερωθεί στην αρχική παρουσίαση στο OneDrive.

 1. Στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + πλήκτρο λογότυπου των Windows, Ζ η, Θ, C. Μπορείτε να ακούσετε: "Online του Microsoft PowerPoint, λήψης, κουμπί". Η εστίαση είναι στο κουμπί λήψη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε "κείμενο ειδοποίησης, τι θέλετε να κάνετε με αυτά," ακολουθούμενο από το όνομα της παρουσίασης.

 3. Πατήστε το SR πλήκτρα δεξιά ή αριστερά βέλος μέχρι να ακούτε ξανά "κείμενο ειδοποίησης, τι θέλετε να κάνετε με αυτά," ακολουθούμενο από το όνομα της παρουσίασης.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Λήψη του αρχείου στο φάκελο κάντε λήψη του στον υπολογιστή σας.

Λήψη αντιγράφου μιας παρουσίασης στη συσκευή σας στην προβολή ανάγνωσης

Δεν χρειάζεται να έχετε δικαιώματα για να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου της παρουσίασης επεξεργασίας.

 1. Στην προβολή ανάγνωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε: "Επεξεργασία παρουσίασης, κουμπί συμπτυγμένες."

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εκτύπωση σε PDF" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "το Microsoft PowerPoint Online, το άνοιγμα μιας εκτυπώσιμης PDF του εγγράφου σας, σύνδεση."

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση. Η εστίαση είναι στο μενού εκτυπωτή.

 4. Για να αναπτύξετε το μενού, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε "Microsoft εκτύπωση σε PDF" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Εκτύπωση κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση εξόδου εκτύπωσης ως και η εστίαση είναι στο πεδίο κειμένου όνομα αρχείου.

 7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την παρουσίαση και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο, πατήστε το πλήκτρο Alt + S.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×