Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσωπικά μηνύματα ή συνομιλία στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσωπικά μηνύματα ή συνομιλία στο Microsoft Teams

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams με το πληκτρολόγιό σας και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης JAWS για να συνομιλήσετε με τις επαφές σας. Θα ακούτε αμέσως μια ειδοποίηση, όταν κάποιος σας στέλνει ένα μήνυμα.

Σημειώσεις: 

Έναρξη συνομιλίας

 1. Πατήστε Alt+2 για να ανοίξετε το στοιχείο Συνομιλία. Το παράθυρο λίστας εμφανίζει τις επαφές στη λίστα Αγαπημένα, αν υπάρχουν, τη λίστα Πρόσφατα και τη λίστα Προτάσεις.

 2. Πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "List box, favorite chats" (Πλαίσιο λίστας, αγαπημένες συνομιλίες) (εάν έχετε αποθηκεύσει κάποιες επαφές ως αγαπημένες) ή "List box, recent chats" (Πλαίσιο λίστας, πρόσφατες συνομιλίες).

 3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επαφής με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε, ακολουθούμενο από τις πληροφορίες διαθεσιμότητας της επαφής.

  Συμβουλή: Εάν η επαφή που ψάχνετε δεν βρίσκεται στις λίστες Αγαπημένα, Πρόσφατα ή Προτάσεις, πατήστε Alt+E για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Αναζήτηση για να τη βρείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams.

 4. Πατήστε Enter. Ακούτε: "Selected, compose new message, edit" (Επιλέχτηκε, σύνταξη νέου μηνύματος, επεξεργασία).

 5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε Enter. Ακούτε: "Message sent" (Το μήνυμα εστάλη).

 6. Όταν το άτομο απαντήσει στο μήνυμά σας, ακούτε "Message from" (Μήνυμα από) ακολουθούμενο από το όνομα του ατόμου και το κείμενο στο μήνυμα.

  Σημείωση: Εάν λάβετε ένα μήνυμα από διαφορετικό χρήστη από το άτομο με το οποίο συνομιλείτε ή εάν λάβετε ένα μήνυμα ενώ βρίσκεστε σε άλλη προβολή, ακούτε το μήνυμα "Alert" (Ειδοποίηση) ακολουθούμενο από το όνομα του αποστολέα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εύρεση ειδοποιήσεων και απάντηση σε αυτές στο Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Microsoft Teams χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams σε Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Mac OS, για να συνομιλήσετε με τις επαφές σας. Θα ακούτε αμέσως μια ειδοποίηση, όταν κάποιος απαντά στο μήνυμά σας.

Σημειώσεις: 

Έναρξη συνομιλίας

 1. Πατήστε Option+2 για να ανοίξετε τη Συνομιλία. Το παράθυρο λίστας εμφανίζει τις επαφές στη λίστα Αγαπημένα, αν υπάρχουν, τη λίστα Πρόσφατα και τη λίστα Προτάσεις.

 2. Πατήστε Command+F6 μέχρι να ακούσετε "Horizontal splitter" (Οριζόντιος διαχωριστής).

 3. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επαφής με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε, ακολουθούμενο από τις πληροφορίες διαθεσιμότητας της επαφής.

  Συμβουλή: Εάν η επαφή που ψάχνετε δεν βρίσκεται στις λίστες Αγαπημένα, Πρόσφατα ή Προτάσεις, πατήστε Option+E για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Αναζήτηση για να τη βρείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams.

 4. Πατήστε Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Ακούτε: "Compose new message, edit text" (Σύνταξη νέου μηνύματος, επεξεργασία κειμένου).

 5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε Enter. Ακούτε: "Message sent" (Το μήνυμα εστάλη).

 6. Όταν το άτομο απαντήσει στο μήνυμά σας, ακούτε "Message from" (Μήνυμα από) ακολουθούμενο από το όνομα του ατόμου και το κείμενο στο μήνυμα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εύρεση ειδοποιήσεων και απάντηση σε αυτές στο Microsoft Teams

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Microsoft Teams χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams σε Mac με το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Mac OS, για να συνομιλήσετε με τις επαφές σας. Θα ακούτε αμέσως μια ειδοποίηση, όταν κάποιος απαντά στο μήνυμά σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Έναρξη συνομιλίας

 1. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Chat tab" (Καρτέλα "Συνομιλία") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Selected, Chat tab" (Επιλέχτηκε, καρτέλα "Συνομιλία"). Το παράθυρο λίστας εμφανίζει τις πρόσφατες συνομιλίες σας, αν υπάρχουν.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "New chat button" (Κουμπί "Νέα συνομιλία") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Search for recipients, Search field" (Αναζήτηση για παραλήπτες, πεδίο "Αναζήτηση"). Ανοίγει το παράθυρο Νέα συνομιλία και η εστίαση βρίσκεται στο πεδίο Προς.

 3. Για να αναζητήσετε μια επαφή, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τον πρώτο χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο οθόνης.

 4. Για να πληκτρολογήσετε τις λέξεις αναζήτησης, σύρετε ένα δάκτυλο στο πληκτρολόγιο μέχρι να ακούσετε τον χαρακτήρα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ο χαρακτήρας προστίθεται στο πεδίο Προς.

 5. Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρατίθενται καθώς πληκτρολογείτε. Για να μεταβείτε στα αποτελέσματα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της επαφής. Για να επιλέξετε την επαφή, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Type your message here" (Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας εδώ") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Text field, is editing, insertion point at start" (Πεδίο κειμένου, γίνεται επεξεργασία, σημείο εισαγωγής στην αρχή).

 7. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

 8. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Send button" (Κουμπί "Αποστολή") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Notification, message sent successfully" (Ειδοποίηση, το μήνυμα εστάλη με επιτυχία).

 9. Όταν το άτομο απαντήσει στο μήνυμά σας, το VoiceOver ανακοινώνει ένα νέο ή ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Microsoft Teams χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams για Android με το Talkback, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε Android, για να συνομιλήσετε με τις επαφές σας. Θα ακούτε αμέσως μια ειδοποίηση, όταν κάποιος σας στέλνει ένα μήνυμα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Έναρξη συνομιλίας

 1. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Chat tab" (Καρτέλα "Συνομιλία") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε το πρώτο στοιχείο στη λίστα των πρόσφατων συνομιλιών που εμφανίζεται στο παράθυρο λίστας.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "New chat button" (Κουμπί "Νέα συνομιλία") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Edit box, To, Search for contacts here" (Πλαίσιο επεξεργασίας, Προς, Αναζήτηση για επαφές εδώ). Το πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζεται στο κάτω μισό της οθόνης.

 3. Για να πληκτρολογήσετε τις λέξεις αναζήτησης, σύρετε ένα δάκτυλο στο κάτω μισό της οθόνης μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτήρα που θέλετε, στη συνέχεια, σηκώστε το δάκτυλό σας και πατήστε. Ο χαρακτήρας προστίθεται το πεδίο Προς.

 4. Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρατίθενται και ανακοινώνονται καθώς πληκτρολογείτε. Η εστίαση μετακινείται στο πρώτο αποτέλεσμα αναζήτησης. Για να μετακινηθείτε στη λίστα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε το όνομα της επαφής. Για να επιλέξετε την επαφή, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά, μέχρι να ακούσετε "Type a message here, edit box" (Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα εδώ, πλαίσιο επεξεργασίας) και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

 7. Για να στείλετε το μήνυμα, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Send message button" (Κουμπί "Αποστολή μηνύματος") και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Ακούτε: "Message sent successfully" (Το μήνυμα εστάλη με επιτυχία).

 8. Όταν το άτομο απαντήσει στο μήνυμά σας, ακούτε: "Message received, showing items <number of the current item and its position in the list of items>" (Το μήνυμα παραλήφθηκε, εμφάνιση στοιχείων με τον αριθμό του τρέχοντος στοιχείου και της θέσης του στη λίστα των στοιχείων).

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Microsoft Teams

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Microsoft Teams χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Teams στο web με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σε λογισμικό Windows, για να συνομιλήσετε με τις επαφές σας. Θα ακούτε αμέσως μια ειδοποίηση, όταν κάποιος σας στέλνει ένα μήνυμα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft Teams στο web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Microsoft Teams στο web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Microsoft Teams στο web.

Έναρξη συνομιλίας

 1. Πατήστε Alt+2 για να ανοίξετε το στοιχείο Συνομιλία. Το παράθυρο λίστας εμφανίζει τις επαφές στη λίστα Αγαπημένα, αν υπάρχουν, τη λίστα Πρόσφατα και τη λίστα Προτάσεις.

 2. Πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Favorite chats heading" (Επικεφαλίδα "Αγαπημένες συνομιλίες") (εάν έχετε αποθηκεύσει κάποιες επαφές ως αγαπημένες) ή "Recent chats" (Πρόσφατες συνομιλίες).

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επαφής με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε, ακολουθούμενο από τις πληροφορίες διαθεσιμότητας της επαφής.

  Συμβουλή: Εάν η επαφή που ψάχνετε δεν βρίσκεται στις λίστες Αγαπημένα, Πρόσφατα ή Προτάσεις, πατήστε Alt+E για να χρησιμοποιήσετε το πεδίο Αναζήτηση για να τη βρείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams.

 4. Πατήστε Enter. Ακούτε: "Compose new message, editing" (Σύνταξη νέου μηνύματος, επεξεργασία).

 5. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε Enter. Ακούτε: "Message sent" (Το μήνυμα εστάλη).

 6. Όταν το άτομο απαντήσει στο μήνυμά σας, ακούτε "Message from" (Μήνυμα από) ακολουθούμενο από το όνομα του ατόμου και το κείμενο στο μήνυμα.

  Σημείωση: Εάν λάβετε ένα μήνυμα από διαφορετικό χρήστη από το άτομο με το οποίο συνομιλείτε ή εάν λάβετε ένα μήνυμα ενώ βρίσκεστε σε άλλη προβολή, ακούτε το όνομα του αποστολέα, ακολουθούμενο από το κείμενο στο μήνυμα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αναζήτηση συνομιλιών, ατόμων ή αρχείων στο Microsoft Teams

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εύρεση ειδοποιήσεων και απάντηση σε αυτές στο Microsoft Teams

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Microsoft Teams

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Microsoft Teams χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×