Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο Outlook

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Για τα άτομα που δεν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα το κείμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από ότι συνήθως ή κειμένου και εφαρμογές μεγαλύτερο (στα Windows).

Χρήση Outlook με πρόγραμμα ανάγνωσης πληκτρολόγιο και οθόνης για να κάνετε μεγέθυνση, ή μεγεθύνετε, το κείμενο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να είναι ευκολότερη η ανάγνωση. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές. Μπορείτε επίσης να κάνετε σμίκρυνση και να επαναφέρετε το αρχικό μέγεθος του κειμένου.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Μεγέθυνση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικό του παράθυρο

Μπορείτε μόνο να μεγεθύνετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το παρόν ανάγνωση ή τη σύνταξη. Όταν μετακινηθείτε σε άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το σώμα του κειμένου επανέρχεται στο προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς.

Συμβουλές: 

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, μετακινηθείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικό του παράθυρο.

 2. Για να μεγεθύνετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Alt + H, ερωτήσεις, 1. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ζουμ κατά την ανάγνωση .

  Σημείωση: Εάν συνθέτετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + O, ερωτήσεις. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ζουμ κατά τη σύνταξη .

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διπλασιάσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους.

  • Για να εισαγάγετε τη δική σας τιμή ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Ποσοστό, επεξεργασίας" ακολουθούμενο από το τρέχον ποσοστό. Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "πλαίσιο ποσοστού αυξομείωσης." Πληκτρολογήστε την τιμή ζουμ που θέλετε, για παράδειγμα, 250 ή 400.

 4. Εάν θέλετε Outlook να θυμάστε των αρχικών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μη επιλεγμένη, να θυμάστε μου προτίμηση," και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την επιλογή.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ζουμ και να διαβάσετε το μεγεθυμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σημείωση: Το μέγεθος του κειμένου στην κορδέλα, δεν επηρεάζονται. Για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου στην κορδέλα ή στο παράθυρο περιήγησης του Outlook, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης για τον υπολογιστή σας.

Σμίκρυνση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικό του παράθυρο

Μπορείτε να μεγεθύνετε μόνο από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το παρόν ανάγνωση ή τη σύνταξη. Όταν μετακινηθείτε σε άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το σώμα του κειμένου επανέρχεται στο προεπιλεγμένο μέγεθος γραμματοσειράς.

 1. Το ζουμ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Alt + H, ερωτήσεις, 1. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ζουμ κατά την ανάγνωση .

  Σημείωση: Εάν συνθέτετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + O, ερωτήσεις. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ζουμ κατά τη σύνταξη .

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο αρχικό μέγεθος, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούτε: "Ζουμ, επιλεγμένο, τοις εκατό."

  • Για να εισαγάγετε τη δική σας τιμή ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Ποσοστό, επεξεργασίας" ακολουθούμενο από το τρέχον ποσοστό. Με το JAWS, μπορείτε να ακούσετε: "πλαίσιο ποσοστού αυξομείωσης." Πληκτρολογήστε την τιμή ζουμ που θέλετε, για παράδειγμα, 75.

 3. Εάν θέλετε Outlook να θυμάστε των αρχικών ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μη επιλεγμένη, να θυμάστε μου προτίμηση," και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε την επιλογή.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μεγέθυνση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο ανάγνωσης

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, μετακινηθείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Για να μετακινήσετε την εστίαση στη γραμμή κατάστασης, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Γραμμή κατάστασης", ακολουθούμενη από την επιλογή που έχετε χρησιμοποιήσει πιο πρόσφατα στη γραμμή κατάστασης.

 3. Για να μεταβείτε στο ρυθμιστικό Ζουμ , πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Μεγέθυνση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα Enter μέχρι να φτάσετε το μέγεθος του κειμένου που θέλετε.

Σμίκρυνση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο ανάγνωσης

 1. Το ζουμ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε "Γραμμή κατάστασης," ακολουθούμενο από την επιλογή που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα στη γραμμή κατάστασης.

 2. Για να μεταβείτε στο ρυθμιστικό Ζουμ, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σμίκρυνση, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Enter μέχρι να επιτύχετε το μέγεθος του κειμένου που θέλετε.

Αλλαγή του μεγέθους κειμένου στην κορδέλα

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου στην κορδέλα ή στα τμήματα παραθύρου περιήγησης Outlook, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις εμφάνισης για τον υπολογιστή σας.

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows. Μπορείτε να ακούσετε: "πλαίσιο αναζήτησης του παραθύρου, Cortana, Έναρξη, επεξεργασίας."

 2. Στο πεδίο κειμένου " Αναζήτηση ", πληκτρολογήστε το μέγεθος του κειμένουκαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα εμφανιστεί το παράθυρο ρυθμίσεων Οθόνη.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Πραγματοποίηση όλα τα στοιχεία που είναι μεγαλύτερο, αλλάξτε το μέγεθος του κειμένου και εφαρμογές στην κύρια οθόνη," ακολουθούμενο από την τρέχουσα τιμή.

 4. Για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+κάτω βέλος.

 5. Για να επιλέξετε τη νέα τιμή μεγέθους, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την τιμή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Μεγαλώσετε κειμένου και εφαρμογές

Χρησιμοποιήστε Outlook για Mac με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να κάνετε μεγέθυνση, ή μεγεθύνετε, το κείμενο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να είναι ευκολότερη η ανάγνωση. Μπορείτε επίσης να κάνετε σμίκρυνση και να επαναφέρετε το αρχικό μέγεθος του κειμένου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Μεγέθυνση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικό του παράθυρο

 1. Στη λίστα μηνυμάτων, μεταβείτε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατήστε το πλήκτρο Return. Ανοίγει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δικό του παράθυρο.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Command + σύμβολο συν (+).

  • Για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο Command + σύμβολο μείον (-)

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα ζουμ

Με τη δυνατότητα ζουμ του Mac σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να αυξήσετε το μέγεθος του περιεχομένου σε κάθε περιοχή της Outlook.

 1. Για να μεταβείτε στη γραμμή μενού, πατήστε Control+Option+M. Θα ακούσετε τη φράση: "Γραμμή μενού Apple". Στη συνέχεια, για να ανοίξετε τις Προτιμήσεις συστήματος, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε "Προτιμήσεις συστήματος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 2. Στις Προτιμήσεις συστήματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Άτομα με ειδικές ανάγκες, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Ανοίγει το μενού προσβασιμότητας .

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ακούσετε: "δυνατότητες προσβασιμότητας πίνακα, Γενικά, επιλεγμένο." Για να ανοίξετε το μενού τη δυνατότητα Ζουμ , πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω μέχρι να ακούτε: "Ζουμ".

 4. Για να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να κάνετε μεγέθυνση περιεχόμενο, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Χρησιμοποιήστε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να κάνετε μεγέθυνση, απενεργοποιημένο, το πλαίσιο ελέγχου," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Control + Option + πλήκτρο του διαστήματος για να επιλέξετε. Μπορείτε να ακούσετε: "Ελέγξτε, χρησιμοποιήστε συντομεύσεις πληκτρολογίου για να κάνετε μεγέθυνση, το πλαίσιο ελέγχου".

 5. Στο Outlook, τώρα να κάνετε τα εξής:

  • Για να μεγεθύνετε την προβολή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ημερολόγιά σας (μεγέθυνση), πατήστε το πλήκτρο Option + Command + ΚΟΜΜΑ είσοδο (,). Μπορείτε να ακούσετε το τρέχον επίπεδο ζουμ.

  • Για να συμπτύξετε την προβολή (για σμίκρυνση), πατήστε το πλήκτρο Option + Command + σύμβολο περίοδος (.). Μπορείτε να ακούσετε το τρέχον επίπεδο ζουμ.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρήση Outlook με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων iOS, με τη δυνατότητα ζουμ του τηλεφώνου για μεγέθυνση, ή να μεγεθύνετε, το κείμενο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να είναι ευκολότερη η ανάγνωση. Μπορείτε επίσης να κάνετε σμίκρυνση και να επαναφέρετε το αρχικό μέγεθος του κειμένου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Ενεργοποίηση ζουμ

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα ζουμ στις ρυθμίσεις προσβασιμότητας του τηλεφώνου σας.

 1. Στο τηλέφωνό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη όπου βρίσκεται το εικονίδιο Ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Στις Ρυθμίσεις, για να ανοίξετε το μενού προσβασιμότητας , κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Γενικές κουμπί" και πατήστε δύο φορές την οθόνη. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Προσβασιμότητα'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Για να ανοίξετε το μενού Ζουμ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Άνοιγμα'" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Ζουμ, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Ζουμ ανενεργό" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Μεγέθυνση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με τη δυνατότητα ζουμ στην, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες για να αυξήσετε το μέγεθος του περιεχομένου ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ζουμ, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ζουμ.

Στη Outlook ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να μεγεθύνετε, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να μεγεθύνετε την οθόνη και να δείτε ένα συγκεκριμένο τμήμα του Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μεγεθυσμένη, πατήστε δύο φορές την οθόνη με τρία δάχτυλα.

 • Για να μετακινήσετε το ζουμ σε ένα άλλο σημείο, σύρετε την οθόνη με τρία δάχτυλα.

 • Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη μεγέθυνση, πατήστε δύο φορές στην οθόνη με τρία δάχτυλα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρήση Outlook για Android με TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ενσωματωμένων Android, με τη δυνατότητα μεγέθυνσης από το τηλέφωνό σας για να κάνετε μεγέθυνση, ή μεγεθύνετε, το κείμενο ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να είναι ευκολότερη η ανάγνωση. Μπορείτε επίσης να κάνετε σμίκρυνση και να επαναφέρετε το αρχικό μέγεθος του κειμένου.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Ενεργοποιήστε την επιλογή μεγέθυνσης

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα μεγέθυνσης στις ρυθμίσεις προσβασιμότητας του τηλεφώνου σας.

 1. Στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, για να ανοίξετε το μενού Προσβασιμότητα, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσβασιμότητα" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Για να ανοίξετε το μενού Μεγέθυνση, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μεγέθυνση ανενεργή" και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Μεγέθυνση, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μεγέθυνση με τριπλό πάτημα ανενεργή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Διακόπτης απενεργοποίησης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Η Μεγέθυνση ενεργοποιείται και ακούτε τη φράση: "Ενεργή".

Μεγέθυνση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με τη δυνατότητα μεγέθυνσης στο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χειρονομίες για να αυξήσετε το μέγεθος του περιεχομένου ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook για Android. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα μεγέθυνσης, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση μεγέθυνσης.

Στη Outlook ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να μεγεθύνετε, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να μεγεθύνετε την οθόνη και να δείτε ένα συγκεκριμένο τμήμα του Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μεγεθυσμένη, πατήστε τρεις φορές την οθόνη.

 • Για να μετακινήσετε το ζουμ σε ένα άλλο σημείο, σύρετε την οθόνη με δύο δάχτυλα.

 • Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη μεγέθυνση, πατήστε τρεις φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε Outlook Web App με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο πρόγραμμα περιήγησης web για να κάνετε μεγέθυνση, ή μεγεθύνετε, το κείμενο από ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ημερολογίου και να είναι ευκολότερη η ανάγνωση. Επίσης θα μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε σμίκρυνση και να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος του κειμένου. Θα σας έχουν το δοκιμές με τον Αφηγητή, αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ακολουθήσουν κοινά πρότυπα προσβασιμότητας και τεχνικές.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Αυτήν τη στιγμή ενημερώνουμε το Outlook.office.com (Outlook στο Web). Κάποιοι χρησιμοποιούν ήδη το νέο Outlook, ενώ για άλλους η κλασική έκδοση θα είναι η προεπιλεγμένη εμπειρία μέχρι να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Λήψη βοήθειας για το νέο Outlook στο web. Καθώς οι οδηγίες σε αυτό το θέμα αφορούν τη νέα εμπειρία, συνιστούμε να μεταβείτε από την κλασική εμπειρία στο νέο Outlook. Για να μεταβείτε στο νέο Outlook, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε "Εντολή, Δοκιμάστε το νέο Outlook" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν ακούσετε τη φράση "Γραμμή εργαλείων εντολών" αντί για "Εντολή, Δοκιμάστε το νέο Outlook", χρησιμοποιείτε ήδη το νέο Outlook.

 • Αυτό το θέμα, προϋποθέτει ότι το Παράθυρο ανάγνωσης είναι απενεργοποιημένο.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook Web App εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Outlook Web App.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Κατά την ανάγνωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ του προγράμματος περιήγησης για να κάνετε το κείμενο στην οθόνη σας μεγαλύτερο ή μικρότερο.

 1. Όταν χρησιμοποιείτε Outlook Web AppMicrosoft Edge, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για μεγέθυνση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + σύμβολο συν (+) επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε το ζουμ στο ποσοστό που θέλετε.

  • Για σμίκρυνση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ (-) επανειλημμένα μέχρι να ακούσετε το σμίκρυνση με το ποσοστό που θέλετε.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη μορφοποίηση κειμένου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή εικόνας στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web και το Outlook.com

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×