Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για κοινή χρήση και συνεργασία σε σημειωματάρια του OneNote

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το OneNote με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε κοινή χρήση των σημειωματαρίων σας και να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Επίσης, θα μάθετε πώς να δημιουργείτε αντίγραφα συγκεκριμένων σημειώσεων, όπως μια μεμονωμένη σελίδα ή ενότητα από ένα σημειωματάριο και να τα μοιράζεστε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Αποθήκευση σημειωματαρίου στο OneDrive

Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ενός σημειωματαρίου, βεβαιωθείτε ότι το έχετε αποθηκεύσει στο OneDrive.

Αποθήκευση νέου σημειωματαρίου στο OneDrive

Όταν δημιουργείτε ένα νέο σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση, αποθηκεύστε το απευθείας στο OneDrive.

 1. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+Α. Με τον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "μενού" αρχείο ". Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή με παρασκήνιο. Καρτέλα "πληροφορίες αρχείου". "

 2. Πατήστε το πλήκτρο N. Με τον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "επιλεγμένο. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο. Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "νέα καρτέλα".

 3. Για να επιλέξετε τη θέση αποθήκευσης, πατήστε το πλήκτρο TAB και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη OneDrive θέση που θέλετε.

 4. Για να ονομάσετε το νέο σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο TAB. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε ένα όνομα σημειωματαρίου". Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του σημειωματαρίου.

 5. Για να δημιουργήσετε το σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Με τον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου του Microsoft OneNote. Κουμπί "Πρόσκληση ατόμων". " Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "το σημειωματάριό σας έχει δημιουργηθεί. Θα θέλατε να το μοιραστείτε με άλλα άτομα; "

 6. Για να μοιραστείτε το νέο σημειωματάριο με άλλα άτομα, πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Θα οδηγηθείτε στην καρτέλα Κοινή χρήση, όπου μπορείτε να επιλέξετε τα άτομα με τα οποία θέλετε να μοιραστείτε τις σημειώσεις σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση του σημειωματαρίου σας, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση σημειωματαρίου.

Μετακίνηση σημειωματάριου στο OneDrive

Εάν έχετε ένα σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση, ωστόσο αυτό δεν είναι αποθηκευμένο στο OneDrive, μπορείτε να το μετακινήσετε.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το σημειωματάριο που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Για να μετακινήσετε το σημειωματάριο σε OneDrive, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο H. Με τον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "επιλεγμένο. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο. Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "κοινή χρήση καρτέλας".

 3. Για να επιλέξετε μια θέση, πατήστε το πλήκτρο TAB και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους, μέχρι να ακούσετε τη OneDrive θέση που θέλετε.

 4. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του σημειωματαρίου πριν το αποθηκεύσετε σε OneDrive, πατήστε το πλήκτρο TAB. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε ένα όνομα σημειωματαρίου". Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 5. Για να μετακινήσετε ένα σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο "Enter". Το σημειωματάριο αποθηκεύτηκε στο OneDrive. Θα ακούσετε την πρόοδο του συγχρονισμού. Εάν ο συγχρονισμός με το OneDrive είναι επιτυχής, με τον Αφηγητή να ακούσετε: "παράθυρο διαλόγου του Microsoft OneNote. Κουμπί OK "και με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση:" το σημειωματάριό σας συγχρονίζεται τώρα στη νέα θέση. " Πατήστε το πλήκτρο "Enter".

Πλέον, μπορείτε να επιλέξετε τα άτομα με τα οποία θέλετε να μοιραστείτε τις σημειώσεις σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κοινή χρήση του σημειωματαρίου σας, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση σημειωματαρίου.

Κοινή χρήση σημειωματαρίου

Επιλέξτε το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση και προσκαλέστε άτομα, για να συνεργαστείτε σε αυτό.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.

 2. Για να κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου, πατήστε ALT + F και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο H. Με τον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "επιλεγμένο. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο. Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "αρχείο. Καρτέλα 'Κοινή χρήση'."

 3. Για να προσκαλέσετε άτομα για συνεργασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο "S". Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Κοινή χρήση με άτομα'."

 4. Για να επιλέξετε τα άτομα που θέλετε να προσκαλέσετε, πατήστε το πλήκτρο Y, 1. Θα ακούσετε τη φράση: "Πληκτρολογήστε ένα όνομα επαφής." Πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε.

 5. Από προεπιλογή, τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να επεξεργαστούν το σημειωματάριό σας. Εάν θέλετε απλώς να έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν το σημειωματάριο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + κ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Y, 4 και, στη συνέχεια, το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε τη φράση: "Δυνατότητα προβολής". Για να την επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο "Enter".

 6. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' κοινή χρήση '" και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου.

Λήψη σύνδεσης σημειωματαρίου

Αντί να στείλετε μια πρόσκληση, μπορείτε επίσης να στείλετε στους συναδέλφους σας μια σύνδεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω άμεσου μηνύματος.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.

 2. Για να κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου, πατήστε ALT + F και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο H. Με τον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "επιλεγμένο. Στον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "Επιλεγμένο. Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "αρχείο. Καρτέλα 'Κοινή χρήση'."

 3. Για να λάβετε μια σύνδεση για να μοιραστείτε το σημειωματάριό σας, πατήστε το πλήκτρο "L". Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα 'Λήψη σύνδεσης κοινής χρήσης'."

 4. Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε:

  • Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση, πατήστε το πλήκτρο Y, 4. Με τον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "κουμπί" Απενεργοποίηση σύνδεσης ". Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "κοινή χρήση. Αποκτήστε μια σύνδεση κοινής χρήσης. Δημιουργία σύνδεσης ". Για να αντιγράψετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C.

  • Για να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να προβάλουν το σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο Y, 2. Με τον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "κουμπί" Απενεργοποίηση σύνδεσης ". Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "κοινή χρήση. Αποκτήστε μια σύνδεση κοινής χρήσης. Δημιουργία σύνδεσης ". Για να αντιγράψετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C.

Κοινή χρήση ενός τμήματος των σημειώσεών σας

Μερικές φορές, θέλετε να μοιραστείτε ένα συγκεκριμένο τμήμα των σημειώσεών σας, όπως μια σελίδα ή μια ενότητα. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να εξαγάγετε τη σελίδα ή την ενότητα που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση σε μια θέση στο OneDrive.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η σελίδα ή ενότητα που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση είναι ενεργή. Μπορείτε να εξαγάγετε μόνο την τρέχουσα σελίδα ή ενότητα του σημειωματαρίου σας.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + α, σ. Με τον Αφηγητή, θα ακούσετε τη φράση: "επιλεγμένο. Στοιχείο καρτέλας "Εξαγωγή". " Με το JAWS, θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή με παρασκήνιο. Αρχείο. Καρτέλα "Εξαγωγή". "

 3. Επιλέξτε τι θέλετε να εξαγάγετε:

  • Για να εξαγάγετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχείο του OneNote (*. One), πατήστε P, O. Θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου" Αποθήκευση ως ". Για να αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές, πατήστε P και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη μορφή που θέλετε.

  • Για να εξαγάγετε την τρέχουσα ενότητα ως αρχείο του OneNote (* ένα), πατήστε το πλήκτρο S, O. Θα ακούσετε τη φράση: "παράθυρο διαλόγου" Αποθήκευση ως ". Για να αποθηκεύσετε σε άλλες μορφές, πατήστε το πλήκτρο S και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη μορφή που θέλετε.

  Σημείωση: Μπορείτε να εξαγάγετε τις σημειώσεις σας σε άλλες μορφές αρχείων: Έγγραφο του Word (*.docx ή *.doc), αρχείο PDF (*.pdf), αρχείο XPS (*.xps) ή ιστοσελίδα (*.mht).

 4. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και πατήστε το πλήκτρο "Enter" για αποθήκευση.

 5. Τώρα, μπορείτε να μοιραστείτε το αποθηκευμένο έγγραφο με άλλα άτομα. Για να μάθετε πώς να θέτετε σε κοινή χρήση με άλλα άτομα αρχεία του OneDrive, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινή χρήση στοιχείων με τη χρήση ενός μενού περιβάλλοντος του άρθρου Βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το OneDrive.

Εμφάνιση συντάκτη, ημερομηνίας και ώρας μιας ενημέρωσης

Τυχόν αλλαγές που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε συντάκτη ενός κοινού σημειωματαρίου ενημερώνονται αυτόματα στο OneDrive. Όταν επεξεργάζεστε τις σημειώσεις σας, μπορείτε να δείτε ποιος είναι ο συντάκτης της ενημέρωσης και πότε έχει πραγματοποιηθεί η ενημέρωση.

 1. Στο κείμενο με δυνατότητα επεξεργασίας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις σημειώσεις σας. Κατά την περιήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τα στοιχεία για εσάς.

 2. Για να δείτε ποιος έχει κάνει μια αλλαγή και πότε, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Shift+F10" και, στη συνέχεια, τον συνδυασμό πλήκτρων "Shift+Tab". Θα ακούσετε το όνομα του συντάκτη, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της ενημέρωσης.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματαρίων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για Mac με το πληκτρολόγιό σας και τη φωνητική αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης macOS, για να μοιραστείτε τα σημειωματάριά σας και να συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας. Επιπλέον, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα συγκεκριμένων σημειώσεων, όπως μια μεμονωμένη σελίδα από ένα σημειωματάριο και να τα θέσετε σε κοινή χρήση.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Mac.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Κοινή χρήση σημειωματαρίου

Επιλέξτε το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση και προσκαλέστε άτομα, για να συνεργαστείτε σε αυτό.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση είναι ανοιχτό στο OneNote για Mac.

 2. Για να κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επανάληψη πληκτρολόγησης'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί μενού ' κοινή χρήση '" και, στη συνέχεια, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Πρόσκληση ατόμων στο σημειωματάριο".

 4. Για να προσκαλέσετε άτομα για συνεργασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Πληκτρολογήστε ονόματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επεξεργασία κειμένου, κενό".

 5. Πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε.

  Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνετε κοινή χρήση ενός σημειωματαρίου, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα ζητά πρόσβαση στις επαφές σας.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Συμπερίληψη μηνύματος (προαιρετικά)". Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα με την πρόσκλησή σας, συντάξτε το τώρα.

 7. Από προεπιλογή, τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να επεξεργαστούν το σημειωματάριό σας. Εάν θέλετε απλώς να έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν το σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο TAB και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δυνατότητα επεξεργασίας .

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε: "Κουμπί Κοινή χρήση". Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου.

Λήψη σύνδεσης σημειωματαρίου

Αντί να στείλετε προσκλήσεις από το OneNote για Mac, μπορείτε επίσης να στείλετε στους συναδέλφους σας μια σύνδεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω άμεσου μηνύματος.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση είναι ανοιχτό στο OneNote για Mac.

 2. Για να κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επανάληψη πληκτρολόγησης'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί μενού ' κοινή χρήση '" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Πρόσκληση ατόμων στο σημειωματάριο'".

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Αντιγραφή σύνδεσης στο σημειωματάριο".

 5. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να λάβετε μια σύνδεση μόνο για προβολή".

  • Εάν θέλετε μια σύνδεση κοινής χρήσης μόνο για προβολή στο σημειωματάριό σας, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου, Φόρτωση σύνδεσης κοινής χρήσης".

  • Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας προβολής και να επεξεργαστείτε μια σύνδεση στο σημειωματάριό σας, πατήστε το πλήκτρο TAB και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο διαλόγου, φόρτωση σύνδεσης κοινής χρήσης".

 6. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η σύνδεση κοινής χρήσης αντιγράφεται στο Πρόχειρο και το παράθυρο διαλόγου κλείνει.

Τώρα, μπορείτε να αντιγράψετε τη σύνδεση σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ένα άμεσο μήνυμα που στέλνετε στους συνεργάτες σας.

Κοινή χρήση ενός τμήματος των σημειώσεών σας

Μερικές φορές θέλετε μόνο να κάνετε κοινή χρήση μιας συγκεκριμένης σελίδας στις σημειώσεις σας. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να αποστείλετε τη σελίδα ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να την επισυνάψετε ως PDF.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η σελίδα που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση είναι ενεργή. Μπορείτε να εξάγετε μόνο την τρέχουσα σελίδα στο σημειωματάριό σας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επανάληψη πληκτρολόγησης'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί μενού ' κοινή χρήση '" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control + Option + πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Πρόσκληση ατόμων στο σημειωματάριο'".

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί" Αποστολή σελίδας ".

 5. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Μήνυμα...".

  • Εάν θέλετε να στείλετε τη σελίδα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η ενέργεια αυτή ανοίγει ένα νέο παράθυρο μηνύματος στην εφαρμογή Αλληλογραφία με το περιεχόμενο της σελίδας να έχει επικολληθεί ήδη, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης. Απλώς προσθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα πριν από την αποστολή της σελίδας.

  • Εάν θέλετε να στείλετε τη σελίδα σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένο PDF, πατήστε το πλήκτρο TAB και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Η ενέργεια αυτή ανοίγει ένα νέο παράθυρο μηνύματος στην εφαρμογή αλληλογραφίας με τη σελίδα συνημμένη ως PDF. Απλώς προσθέστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα πριν από την αποστολή του PDF.

Απόκρυψη πληροφοριών συντακτών

Από προεπιλογή, το OneNote για Mac εμφανίζει τα αρχικά των άλλων συντακτών δίπλα στην περιοχή κειμένου και το VoiceOver τα διαβάζει στη λειτουργία ανάγνωσης.

 1. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κεντρική, επιλέχθηκε, καρτέλα".

 2. Πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Προβολή, καρτέλα" και, στη συνέχεια, πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόκρυψη συντακτών, μη επιλεγμένο, πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε Control + Option + πλήκτρο διαστήματος για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

 4. Για να επιστρέψετε στον καμβά σελίδας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "καμβάς σελίδας, τελεία".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Mac

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για iOS με το VoiceOver, το ενσωματωμένο στο iOS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να κάνετε κοινή χρήση των σημειωματαρίων σας και να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι έχετε προσθέσει ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τηλέφωνό σας.

Σε αυτό το θέμα

Κοινή χρήση σημειωματαρίου

Όταν δημιουργείτε ένα νέο σημειωματάριο, το OneNote για iOS το αποθηκεύει αυτόματα στο OneDrive, επομένως απλώς επιλέξτε το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση και προσκαλέστε άλλα άτομα να συνεργαστούν σε αυτό.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση είναι ανοιγμένο στην προβολή Ενότητες.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Πρόσκληση ατόμων στο σημειωματάριο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Πεδίο κειμένου 'Πληκτρολογήστε ονόματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνετε κοινή χρήση ενός σημειωματαρίου, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα ζητά πρόσβαση στις επαφές σας.

 5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε. Εάν το OneNote έχει πρόσβαση στις επαφές σας, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια επαφή από την αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται καθώς πληκτρολογείτε μια διεύθυνση.

 6. Πατήστε στο κάτω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα. Θα ακούσετε "Επιστροφή". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Συμβουλή: Από προεπιλογή, τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να επεξεργαστούν το σημειωματάριό σας. Εάν θέλετε να έχουν μόνο δυνατότητα προβολής του σημειωματάριου, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Δυνατότητα επεξεργασίας, κουμπί εναλλαγής, ενεργοποίηση". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

 7. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Θα αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο συνεργάτη σας το οποίο θα τον προσκαλεί να εργαστεί με το σημειωματάριο.

 8. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Τέλος" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιστρέψετε στην προβολή Ενότητες.

Αποστολή σελίδας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν θέλετε απλώς να δείξετε μία μεμονωμένη σελίδα του σημειωματαρίου σας σε άλλα άτομα, μπορείτε να τη στείλετε ως συνημμένο PDF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα του σημειωματαρίου που θέλετε να στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Ενέργειες σελίδας'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποστολή σελίδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Πεδίο κειμένου 'Προς'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Εάν το OneNote έχει πρόσβαση στις επαφές σας, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια επαφή από την αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται καθώς πληκτρολογείτε μια διεύθυνση.

  Το πεδίο του θέματος συμπληρώνεται αυτόματα με τον τίτλο της σελίδας.

 6. Πατήστε στο κάτω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα. Θα ακούσετε "Επιστροφή". Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 7. Πατήστε στο επάνω μισό της οθόνης με 4 δάχτυλα. Θα ακούσετε "Κουμπί 'Άκυρο'".

 8. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Αποστολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται, το μενού κλείνει και επιστρέφετε στην προβολή σελίδας.

Λήψη σύνδεσης σημειωματαρίου

Αντί να στείλετε προσκλήσεις απευθείας από το OneNote για iOS, μπορείτε επίσης να στείλετε στους συναδέλφους σας μια σύνδεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω άμεσου μηνύματος.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση είναι ανοιγμένο στην προβολή Ενότητες.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί μενού 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Αντιγραφή σύνδεσης στο σημειωματάριο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Εάν θέλετε να κοινοποιήσετε μια σύνδεση για προβολή μόνο του σημειωματάριού σας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Μόνο προβολή".

  • Εάν θέλετε να κοινοποιήσετε μια σύνδεση για προβολή και επεξεργασία του σημειωματάριού σας, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Προβολή και επεξεργασία".

 4. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Ανάκτηση σύνδεσης για κοινή χρήση".

  Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και επιστρέφετε στην προβολή Ενότητες.

Η σύνδεση τώρα έχει αντιγραφεί στο πρόχειρο και μπορείτε να την επικολλήσετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ένα άμεσο μήνυμα που θα στείλετε στον άλλο συντάκτη.

Απόκρυψη πληροφοριών συντακτών

Από προεπιλογή, το OneNote για iOS εμφανίζει τα αρχικά των άλλων συντακτών δίπλα στην περιοχή κειμένου και το VoiceOver τα διαβάζει στη λειτουργία ανάγνωσης.

 1. Στην προβολή λίστας σημειωματάριων του OneNote για iOS, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Ρυθμίσεις'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Συμβουλή: Εάν δεν βρίσκεστε στην προβολή λίστας σημειωματαρίων, πατήστε το επάνω μισό της οθόνης με τέσσερα δάκτυλα. Η αφήγηση αναφέρει το σημείο όπου επιστρέφετε, ακολουθούμενο από το κουμπί "πίσω". Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιστρέψετε σε ένα επίπεδο. Η εστίαση παραμένει στο κουμπί " πίσω ", ώστε να μπορείτε απλώς να διατηρήσετε το διπλό πάτημα μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί" Ρυθμίσεις ".

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επεξεργασία και προβολή'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Απόκρυψη συντακτών, κουμπί εναλλαγής, απενεργοποιημένο". Πατήστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

 4. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Πίσω'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 5. Θα ακούσετε "Κουμπί 'Κλείσιμο'". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να επιστρέψετε στην προβολή ανώτερου επιπέδου.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για Android με το TalkBack, το ενσωματωμένο στο Android πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να κάνετε κοινή χρήση των σημειωματάριων (μέσω του OneDrive) και των σελίδων σας ώστε να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το TalkBack πριν από την εκκίνηση του OneNote για Android.

Σε αυτό το θέμα

Κοινή χρήση σημειωματάριου

Όταν δημιουργείτε ένα νέο σημειωματάριο, το OneNote για Android το αποθηκεύει αυτόματα στο OneDrive. Εάν έχετε την εφαρμογή του OneDrive στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να θέσετε σε κοινή χρήση ολόκληρο το σημειωματάριο.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, τα βήματα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά.

 1. Αφού δημιουργήσετε το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση στο OneNote, ανοίξτε την εφαρμογή του OneDrive.

 2. Στο OneDrive, για να αναζητήσετε αρχεία και φακέλους, κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε το όνομα του στοιχείου που θέλετε. Τα αρχεία του OneNote ανακοινώνονται ως εξής: "Σημειωματάριο, <όνομα σημειωματάριου>". Για να ανοίξετε ένα στοιχείο, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Όταν βρεθείτε στο Σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση, κάντε σάρωση προς τα δεξιά. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εντολών 'Αρχείο'". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κοινή χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού Κοινή χρήση.

 5. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Πρόσκληση ατόμων" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση: "επεξεργασία, προσθήκη ατόμων για κοινή χρήση με, επεξεργασία πλαισίου".

 6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Όταν ολοκληρώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας στο πληκτρολόγιο, μέχρι να ακούσετε "Ολοκληρώθηκε" και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το (και πατήστε δύο φορές στην οθόνη, εάν είναι απαραίτητο).

  Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το TalkBack εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, όταν βρίσκεστε σε αυτό, ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, ίσως χρειαστεί να πατήσετε δύο φορές στην οθόνη για την εισαγωγή του χαρακτήρα.

 7. Από προεπιλογή, τα άτομα που προσκαλείτε μπορούν να επεξεργαστούν το σημειωματάριό σας. Εάν θέλετε να έχουν μόνο δυνατότητα προβολής του σημειωματάριου, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, Δυνατότητα επεξεργασίας, πλαίσιο ελέγχου". Πατήστε δύο φορές στην οθόνη για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση.

 8. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Θα αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον συνεργάτη σας το οποίο θα τον προσκαλεί να εργαστεί με το σημειωματάριο. Ανοίγει το μενού Κοινή χρήση.

Αποστολή σελίδας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν θέλετε απλώς να δείξετε μία μεμονωμένη σελίδα του σημειωματάριού σας σε άλλα άτομα, στείλτε τη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook για Android.

 1. Στο OneNote, ανοίξτε τη σελίδα του σημειωματάριου που θέλετε να στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Περισσότερες επιλογές'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κοινή χρήση σελίδας" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση ως.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε κοινή χρήση της σελίδας ως συνημμένου PDF σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "PDF" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  • Για να κάνετε κοινή χρήση της σελίδας ως απλού κειμένου στο σώμα του μηνύματος, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "απλό κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

  Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Outlook" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει ένα Νέο μήνυμα στο Outlook για Android με την εστίαση στο πεδίο Προς. Θα ακούσετε τη φράση: "επεξεργασία, πεδίο, εισαγωγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραληπτών, πλαίσιο επεξεργασίας".

 5. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

  Σημείωση: Το πεδίο του θέματος συμπληρώνεται αυτόματα με τον τίτλο της σελίδας.

 6. Για να στείλετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποστολή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

  Σημείωση: Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook για Android, ανατρέξτε στην ενότητα δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε βασικές εργασίες χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Outlook.

 7. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται, το Outlook κλείνει και η εστίαση μετακινείται στην προβολή σελίδας στο OneNote.

Λήψη σύνδεσης σημειωματάριου

Εάν έχετε την εφαρμογή του OneDrive στο τηλέφωνό σας, αντί να στείλετε προσκλήσεις για να θέσετε σε κοινή χρήση το σημειωματάριο, μπορείτε επίσης να στείλετε στους συναδέλφους σας μια σύνδεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω άμεσου μηνύματος.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, τα βήματα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά.

 1. Στο OneDrive για να μεταβείτε στο σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση. Στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί εντολών 'Αρχείο'". Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 2. Σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κοινή χρήση" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Ανοίγει το μενού Κοινή χρήση.

 3. Από προεπιλογή, δημιουργείτε μια σύνδεση για προβολή και επεξεργασία του σημειωματάριού σας. Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση μιας σύνδεσης μόνο για προβολή με το σημειωματάριό σας, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "αναπτυσσόμενη λίστα, δυνατότητα επεξεργασίας". Πατήστε δύο φορές την οθόνη και, στη συνέχεια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "δυνατότητα προβολής". Για να επιλέξετε, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Για να δημιουργήσετε και να αντιγράψετε μια σύνδεση κοινής χρήσης στο Πρόχειρο, στο μενού κοινή χρήση , κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αντιγραφή σύνδεσης" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Το μενού Κοινή χρήση κλείνει, η σύνδεση τώρα έχει αντιγραφεί στο πρόχειρο και μπορείτε να την επικολλήσετε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ένα άμεσο μήνυμα που θα στείλετε στον άλλο συντάκτη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για Windows 10 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε κοινή χρήση των σημειωματαρίων σας και να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Θα μάθετε επίσης πώς να δημιουργείτε αντίγραφα συγκεκριμένων σημειώσεων και να τα μοιράζεστε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Κοινή χρήση σημειωματαρίου

Όταν δημιουργείτε ένα νέο σημειωματάριο, το OneNote για Windows 10 το αποθηκεύει αυτόματα στο OneDrive, ώστε να μπορείτε απλώς να επιλέξετε το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση και να προσκαλέσετε άτομα να συνεργαστούν σε αυτό.

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση σε λειτουργία επεξεργασίας.

 2. Για να ανοίξετε ένα σημειωματάριο, πατήστε Ctrl+G για να ανοίξετε την περιήγηση σημειωματαρίου.

 3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω και κάτω βέλους για να μεταβείτε στο σημειωματάριο που θέλετε να ανοίξετε. Όταν βρείτε το σωστό σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο Esc. Ανοίγει το σημειωματάριο.

 4. Για να κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου, πατήστε Alt+Κ. Θα ακούσετε τη φράση: "Κεντρική καρτέλα". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί ' κοινή χρήση '". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει η καρτέλα Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποστολή αντιγράφου".

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Πληκτρολογήστε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".

 6. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε.

 7. Από προεπιλογή, τα άτομα που έχουν προσκληθεί μπορούν να επεξεργαστούν το σημειωματάριό σας. Εάν θέλετε να μπορούν να βλέπουν μόνο το σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο TAB. Θα ακούσετε τη φράση: "δυνατότητα επεξεργασίας". Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους δύο φορές. Θα ακούσετε τη φράση: "Δυνατότητα προβολής". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "κουμπί ' κοινή χρήση '" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου.

 9. Για να διακόψετε την κοινή χρήση του σημειωματαρίου με κάποιον, στην καρτέλα κοινή χρήση , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλέξετε ένα όνομα ενός από τους συνεργάτες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στο άτομο με το οποίο θα θέλατε να διακόψετε την κοινή χρήση. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί" Διακοπή κοινής χρήσης ". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να διακόψετε την κοινή χρήση.

Κοινή χρήση σελίδας

Μερικές φορές, ίσως θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση ένα συγκεκριμένο τμήμα των σημειώσεών σας. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση κοινής χρήσης σε μια σελίδα του σημειωματαρίου.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μιας σελίδας. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε ένα λογαριασμό Microsoft.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η σελίδα που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση είναι ενεργή. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση κοινής χρήσης μόνο για την τρέχουσα σελίδα στο σημειωματάριό σας.

 2. Για να ανοίξετε μια συγκεκριμένη σελίδα, πατήστε Ctrl+Shift+G για να μεταβείτε στην περιήγηση ενοτήτων. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το όνομα μιας ενότητας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στην ενότητα που περιέχει τη σελίδα που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση.

 3. Πατήστε Ctrl+Alt+G για να ανοίξετε την περιήγηση σελίδων. Θα ακούσετε το όνομα μιας σελίδας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση. Όταν βρείτε τη σωστή σελίδα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να μεταβείτε στην κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας σελίδας.

 4. Για να κάνετε κοινή χρήση της σελίδας, πατήστε Alt+Κ. Θα ακούσετε τη φράση: "Κεντρική καρτέλα". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί ' κοινή χρήση '". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει η καρτέλα Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποστολή αντιγράφου".

 5. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση κοινής χρήσης με τη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο TAB και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "αυτή η σελίδα" και ο τίτλος της σελίδας. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Δημιουργία". Για να δημιουργήσετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 7. Για να αντιγράψετε τη σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί ' Αντιγραφή '". Για να αντιγράψετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  Σημείωση: Τα άτομα που θα λάβουν τη σύνδεση επιτρέπεται μόνο να δουν τη σελίδα.

 8. Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σελίδας, στην καρτέλα κοινή χρήση , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "οποιοσδήποτε με τη σύνδεση μπορεί να προβάλει τη σελίδα." Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Διακοπή κοινής χρήσης". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

Αποστολή αντιγράφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με το OneNote για Windows 10, μπορείτε εύκολα να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα αντίγραφο των σημειώσεών σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η σελίδα που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση είναι ενεργή σε λειτουργία επεξεργασίας.

 2. Για να στείλετε ένα αντίγραφο της σελίδας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Κ. Θα ακούσετε τη φράση: "Κεντρική καρτέλα". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "κουμπί ' κοινή χρήση '". Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ανοίγει η καρτέλα Κοινή χρήση. Θα ακούσετε τη φράση: "Αποστολή αντιγράφου".

 3. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε. Ο Αφηγητής εκφωνεί τη φράση: "Παράθυρο Κοινή χρήση". Με το JAWS να ακούσετε: "κοινή χρήση, λίστα εφαρμογών".

 4. Για να στείλετε το αντίγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αλληλογραφία" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επιλέξετε.

 5. Ανοίγει η εφαρμογή Αλληλογραφία για Windows 10 με την εστίαση στο πεδίο Προς, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων στα οποία θέλετε να στείλετε το αντίγραφο. Για να μάθετε πώς μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη σύνταξη και την αποστολή ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αλληλογραφία για Windows 10.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για Windows 10

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το OneNote για το Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να κάνετε κοινή χρήση των σημειωματαρίων σας και να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με τους συναδέλφους σας. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το OneNote για το Web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή το OneNote για το Web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαφορετικές από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις όπως F1 (Help) και Ctrl + O (Open) ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web – Όχι OneNote για το Web.

Σε αυτό το θέμα

Κοινή χρήση σημειωματαρίου

Επιλέξτε το σημειωματάριο που θέλετε να θέσετε σε κοινή χρήση και προσκαλέστε άτομα, για να συνεργαστείτε σε αυτό.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το σημειωματάριο που θέλετε να μοιραστείτε ανοίγει στο OneNote για το Web.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης καρτέλας της κορδέλας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Κοινή χρήση.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "τα άτομα στην εταιρεία σας με αυτήν τη σύνδεση μπορούν να επεξεργαστούν". Εάν θέλετε να αλλάξετε το άτομο στο οποίο εργάζεται η σύνδεση για την οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ή εάν ο παραλήπτης μπορεί να επεξεργαστεί το κοινόχρηστο σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "ρυθμίσεις σύνδεσης". Για να περιορίσετε τη σύνδεση σε έναν συγκεκριμένο χρήστη ή χρήστες, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να αλλάξετε τη σύνδεση σε μια σύνδεση προβολής, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλεγμένο, δυνατότητα επεξεργασίας πλαισίου ελέγχου" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθμίσεις σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "εφαρμογή" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου." Πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε, διαχωρισμένα με κόμμα, εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε τη φράση: "εισαγάγετε το προαιρετικό μήνυμά σας εδώ." Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα με την πρόσκλησή σας, συντάξτε το τώρα.

 7. Για να κάνετε κοινή χρήση του σημειωματαρίου, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' αποστολή '" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου κοινή χρήση , πατήστε το πλήκτρο ESC.

Λήψη σύνδεσης σημειωματαρίου

Αντί να στέλνετε προσκλήσεις από το OneNote για το Web, μπορείτε επίσης να στείλετε μια σύνδεση προς τους συναδέλφους σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το σημειωματάριο που θέλετε να μοιραστείτε ανοίγει στο OneNote για το Web.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης καρτέλας της κορδέλας.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί 'Κοινή χρήση'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου " κοινή χρήση "

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "τα άτομα στην εταιρεία σας με αυτήν τη σύνδεση μπορούν να επεξεργαστούν".

 5. Εάν θέλετε να αλλάξετε το άτομο στο οποίο εργάζεται η σύνδεση για την οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση ή εάν ο παραλήπτης μπορεί να επεξεργαστεί το κοινόχρηστο σημειωματάριο, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Θα ακούσετε τη φράση: "ρυθμίσεις σύνδεσης". Για να περιορίσετε τη σύνδεση σε έναν συγκεκριμένο χρήστη ή χρήστες, πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να αλλάξετε τη σύνδεση σε μια σύνδεση προβολής, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "επιλεγμένο, δυνατότητα επεξεργασίας πλαισίου ελέγχου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθμίσεις σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "εφαρμογή" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Για να δημιουργήσετε τη σύνδεση κοινής χρήσης, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί ' Αντιγραφή σύνδεσης '" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο σύνδεση που δημιουργήθηκε , με εστίαση στη διεύθυνση της σύνδεσης που δημιουργήθηκε.

 7. Για να αντιγράψετε τη σύνδεση στο Πρόχειρο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C. Η σύνδεση μπορεί πλέον να επικολληθεί σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ένα άμεσο μήνυμα που στέλνετε στους συνεργάτες σας.

 8. Μετά την αντιγραφή της σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο ESC για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου κοινή χρήση .

Έλεγχος παρουσίας συνεργάτη

OneNote για το Web σας επιτρέπει να δείτε εάν άλλα άτομα εργάζονται στο σημειωματάριο ταυτόχρονα.

 1. Κατά την προβολή ενός κοινόχρηστου σημειωματαρίου στο OneNote για το Web, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της καρτέλας της κορδέλας που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "παροχή σχολίων στη Microsoft, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μία ακόμα φορά για να διαπιστώσετε εάν οι συντάκτες σας προβάλλουν αυτήν τη στιγμή το σημειωματάριο.

  • Εάν ένας συνεργάτης βλέπει το σημειωματάριο, ακούτε το όνομά του, ακολουθούμενο από το "είναι επίσης εδώ". Εάν πατήσετε το πλήκτρο Enter, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σάς ενημερώνει ποιο τμήμα προβάλλει ο άλλος συντάκτης, για παράδειγμα "Αυτή τη σελίδα".

  • Εάν κανείς άλλος δεν βλέπει το σημειωματάριο, θα ακούσετε τη φράση: "μόνο εσείς είστε εδώ τώρα".

 3. Για να επιστρέψετε στην περιοχή κειμένου του σημειωματαρίου σας, πατήστε Ctrl + F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Περιοχή επεξεργασίας, επεξεργασία".

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε τις πληροφορίες συντάκτη παράλληλα με την περιοχή κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης καρτέλας της κορδέλας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο W. Θα ακούσετε τη φράση: "επιλεγμένο, στοιχείο καρτέλας" Προβολή ". Πατήστε το πλήκτρο S για να εμφανίσετε τα στοιχεία συντακτών.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή περιεχομένου σε σημειωματάρια στο OneNote

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την οργάνωση σημειωματάριων, ενοτήτων και σελίδων στο OneNote

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneNote για το Web

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο OneNote

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneNote χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×