Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προβολές στο Project 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προβολές στο Project 2016

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Project 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να επιλέξετε τη σωστή προβολή για το χρονοδιάγραμμά σας. Η χρήση της σωστής προβολής για το σωστό σκοπό βοηθά να διατηρείτε το έργο σας σε καλό δρόμο.

Για να προσδιορίσετε ποια προβολή ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, αποφασίστε πρώτα ποιες πληροφορίες θέλετε να ελέγξετε (εργασίες, πόρους ή δεδομένα ανάθεσης) και, στη συνέχεια, αποφασίστε ποια μορφή θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημειώσεις: 

  • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

  • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project 2016.

  • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

  • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

  • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Μετακίνηση μεταξύ προβολών

Για να μετακινηθείτε από μια προβολή σε μια άλλη, επιλέξτε και ανοίξτε μια προβολή, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή και άνοιγμα της προβολής Γράφημα Gantt.

Alt+W, G, G

Επιλογή και άνοιγμα της προβολής Χρήση εργασιών.

Alt+W, K, K

Επιλογή και άνοιγμα της προβολής Οργάνωση ομάδας.

Alt+W, P, P

Επιλογή και άνοιγμα της προβολής Φύλλο πόρων.

Alt+W, S, S

Προβολή λωρίδας χρόνου

Στην προβολή Λωρίδα χρόνου, λαμβάνετε ένα στιγμιότυπο των βασικών εργασιών και ορόσημων, για να το παρουσιάσετε, για παράδειγμα, σε μια αναφορά κατάστασης ή σύσκεψη. Μπορείτε απλώς να αποθέσετε το περιεχόμενο μιας προβολής Λωρίδα χρόνου σε μια διαφάνεια του PowerPoint, να το εκτυπώσετε ή να το στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η προβολή Λωρίδα χρόνου γίνεται προσβάσιμη είτε ως μέρος άλλων προβολών είτε σε ξεχωριστό παράθυρο. Εάν η προβολή Λωρίδα χρόνου αποτελεί τμήμα άλλων προβολών, τότε εμφανίζεται από προεπιλογή στο επάνω μέρος της προβολής.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε αυτή την προβολή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προβολής Λωρίδα χρόνου.

Alt+W, TL

Μετακίνηση κυκλικά μεταξύ της κύριας προβολής και της προβολής Λωρίδα χρόνου, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την προβολή που θέλετε.

F6 ή Shift+F6

Άνοιγμα της προβολής Λωρίδα χρόνου σε ξεχωριστό παράθυρο.

Alt+W, OT, L

Εναλλαγή των τύπων στοιχείων στη Λωρίδα χρόνου – γραμμή εργασιών, ορόσημο, επεξήγηση και γραμμή λωρίδας χρόνου με επιλεγμένο τον πρώτο τύπο.

Πλήκτρο Tab ή πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση μεταξύ των τύπων στοιχείων με αντίστροφη σειρά.

Shift+Tab, πλήκτρο επάνω βέλους

Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο στοιχείο αυτού του τύπου, όπως για παράδειγμα, στο επόμενο ορόσημο.

Πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Shift+F2

Προβολή γραφήματος Gantt

Χρησιμοποιήστε την προβολή Γράφημα Gantt για να δείτε μια επισκόπηση σχετικά με την πορεία και την πρόοδο του έργου σας. Σε αυτή την προβολή, μπορείτε επίσης να πάρετε μια ιδέα σχετικά με το πώς οι εργασίες σχετίζονται μεταξύ τους.

Εάν η προβολή Λωρίδα χρόνου είναι ενεργοποιημένη, τότε εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου. Κάτω από τη Λωρίδα χρόνου, η περιοχή του κύριου περιεχομένου διαιρείται σε δύο τμήματα. Στα αριστερά, υπάρχει το υπολογιστικό φύλλο εισαγωγής, όπου μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση εργασίας, το όνομα, τη διάρκεια, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης και τις προαπαιτούμενες εργασίες. Στα δεξιά, υπάρχει το γράφημα ράβδων που εμφανίζει πληροφορίες του υπολογιστικού φύλλου σε μπλοκ εξέλιξης και γραμμές εξαρτήσεων.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε αυτή την προβολή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ στηλών και γραμμών στο υπολογιστικό φύλλο.

Πλήκτρο Tab, Shift+Tab ή πλήκτρα βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Shift+F2

Προβολή "Χρήση εργασιών"

Στην προβολή Χρήση εργασιών, μπορείτε να εισαγάγετε, να επεξεργαστείτε και να αναθεωρήσετε αναθέσεις κατά εργασία.

Εάν η προβολή Λωρίδα χρόνου είναι ενεργοποιημένη, τότε εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου. Κάτω από τη Λωρίδα χρόνου, η περιοχή του κύριου περιεχομένου διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο παράθυρο υπολογιστικού φύλλου στην αριστερή πλευρά, κάθε εργασία παρατίθεται με τους εκχωρημένους πόρους σε μια εσοχή κάτω από αυτήν. Στο παράθυρο φύλλου κατανομής χρόνου στη δεξιά πλευρά, πληροφορίες όπως η εργασία ή το κόστος εργασίας και εκχώρησης παρατίθενται σύμφωνα με την κλίμακα χρόνου, για παράδειγμα, ανά ημέρα ή ανά εβδομάδα.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε αυτή την προβολή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ στηλών και γραμμών στο υπολογιστικό φύλλο.

Πλήκτρο Tab, Shift+Tab ή πλήκτρα βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Shift+F2

Μετακίνηση στο παράθυρο φύλλου κατανομής χρόνου.

F6

Προβολή "Οργάνωση ομάδας"

Χρησιμοποιήστε την προβολή Οργάνωση ομάδας για να ελέγξετε τις εργασίες από την άποψη του ποιος εργάζεται σε αυτές και να δείτε μια επισκόπηση του χρονοδιαγράμματός σας.

Εάν η προβολή Λωρίδα χρόνου είναι ενεργοποιημένη, τότε εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου. Κάτω από τη Λωρίδα χρόνου, η περιοχή του κύριου περιεχομένου διαιρείται σε τρία παράθυρα. Το υπολογιστικό φύλλο στην αριστερή πλευρά παραθέτει τα ονόματα των πόρων και τις μη προγραμματισμένες εργασίες. Στα δεξιά, υπάρχει το παράθυρο ημερολογίου. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, υπάρχει ένα παράθυρο καταχώρησης μη εκχωρημένων εργασιών.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε αυτή την προβολή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ στηλών και γραμμών στο υπολογιστικό φύλλο.

Πλήκτρο Tab, Shift+Tab ή πλήκτρα βέλους

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη μιας γραμμής πόρου ή μιας γραμμής Ομαδοποίηση.

Alt+Shift+σύμβολο συν (+) ή σύμβολο μείον (-)

Μετακίνηση της χρονικής κλίμακας.

Alt+πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Enter (όταν είστε σε μια εργασία)

Μετακίνηση εργασιών.

Ctrl+πλήκτρα βέλους

Προβολή "Φύλλο πόρων"

Χρησιμοποιήστε την προβολή Φύλλο πόρων εάν θέλετε να εισαγάγετε, να επεξεργαστείτε ή να εξετάσετε τα δεδομένα πόρων για το έργο σας σε ένα υπολογιστικό φύλλο.

Εάν η προβολή Λωρίδα χρόνου είναι ενεργοποιημένη, τότε εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου. Κάτω από τη Λωρίδα χρόνου, το υπολογιστικό φύλλο που παραθέτει, για παράδειγμα, πόρους, κόστος και τυπικές χρεώσεις, καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής κύριου περιεχομένου.

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για να μετακινηθείτε σε αυτή την προβολή:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ στηλών και γραμμών στο υπολογιστικό φύλλο.

Πλήκτρο Tab, Shift+Tab ή πλήκτρα βέλους

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Πληροφορίες πόρου.

Shift+F2

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία νέου έργου στο Project 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αναθεώρηση ή την επεξεργασία ενός υπάρχοντος έργου στο Project 2016

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project 2016

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Project 2016 χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×