Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για δημιουργία μιας τοποθεσίας ομάδας ή επικοινωνίας στο SharePoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για δημιουργία μιας τοποθεσίας ομάδας ή επικοινωνίας στο SharePoint

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το SharePoint Online με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία ομάδας ή επικοινωνίας και να τροποποιήσετε τη διάταξη της τοποθεσίας.

Μια τοποθεσία ομάδας συνδέει εσάς και την ομάδα σας με το περιεχόμενο, τις πληροφορίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε καθημερινά. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τοποθεσία ομάδας για να αποθηκεύετε και να συνεργάζεστε σε αρχεία, να προβάλλετε συνδέσεις σε σημαντικές ιστοσελίδες και να βλέπετε την πρόσφατη δραστηριότητα τοποθεσίας στην τροφοδοσία δραστηριότητας. Συνήθως, όλα ή τα περισσότερη μέλη μπορούν να συμβάλουν σε μια τοποθεσία ομάδας και οι πληροφορίες περιορίζονται μόνο στα μέλη της ομάδας ή του έργου και σε συγκεκριμένους ενδιαφερόμενους.

Σε μια τοποθεσία επικοινωνίας, μπορείτε να μοιραστείτε πληροφορίες με ένα ευρύτερο κοινό στην εταιρεία σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να μοιραστείτε ειδήσεις, αναφορές, καταστάσεις και άλλες πληροφορίες. Συνήθως, μόνο ένα μικρό σύνολο μελών συμβάλλει σε μια τοποθεσία επικοινωνίας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το SharePoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το SharePoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το SharePoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία τοποθεσίας ομάδας

 1. Στην αρχική σελίδα του SharePoint Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία τοποθεσίας" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου, Δημιουργία νέας τοποθεσίας".

 2. Η εστίαση είναι στην επιλογή Τοποθεσία ομάδας. Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε "SharePoint, Microsoft Edge, όνομα τοποθεσίας, επεξεργασία".

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την τοποθεσία. Καθώς πληκτρολογείται, ο Αφηγητής ανακοινώνει εάν το όνομα της τοποθεσίας είναι διαθέσιμο.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Περιγραφή τοποθεσίας, επεξεργασία" και στη συνέχεια πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την τοποθεσία σας.

 5. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων για την τοποθεσία σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, Δημόσιο". Για να αναπτύξετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Θα ακούσετε "Ιδιωτικό". Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να ορίσετε τον χαρακτηρισμό των πληροφοριών στην τοποθεσία σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μόνο εσωτερικά" . Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη σχεδίαση τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλέξτε σχεδίαση, σε σύμπτυξη, μενού" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να αναπτύξετε το μενού. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Επόμενο'" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε "Προσθήκη πρόσθετων κατόχων". Πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πρόσθετων κατόχων τοποθεσίας.

 9. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη πρόσθετων μελών" και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

 10. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της τοποθεσίας ομάδας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Τέλος, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εστίαση μετακινείται στη νέα τοποθεσία.

Δημιουργία τοποθεσίας επικοινωνίας

 1. Στην αρχική σελίδα του SharePoint Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία τοποθεσίας" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου, Δημιουργία νέας τοποθεσίας". Η εστίαση είναι στην επιλογή Τοποθεσία ομάδας.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία νέας τοποθεσίας, τοποθεσία επικοινωνίας" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε "SharePoint, Microsoft Edge, όνομα τοποθεσίας, επεξεργασία".

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την τοποθεσία. Καθώς πληκτρολογείται, ο Αφηγητής ανακοινώνει εάν το όνομα της τοποθεσίας είναι διαθέσιμο.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Περιγραφή τοποθεσίας, επεξεργασία" και στη συνέχεια πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την τοποθεσία σας.

 5. Για να ορίσετε τον χαρακτηρισμό των πληροφοριών στην τοποθεσία σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Μόνο εσωτερικά" . Για να αλλάξετε την τιμή, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε. Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 6. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη σχεδίαση τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλέξτε σχεδίαση, σε σύμπτυξη, μενού" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να αναπτύξετε το μενού. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

  • Θέμα: η προεπιλεγμένη σχεδίαση, για να μοιράζεστε πληροφορίες, όπως ειδήσεις, εκδηλώσεις και άλλο περιεχόμενο.

  • Προβολή: για να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες ή εικόνες για την προβολή ενός προϊόντος, μιας ομάδας ή μιας εκδήλωσης.

  • Κενό: για να δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο.

 7. Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της τοποθεσίας επικοινωνίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Τέλος, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η εστίαση μετακινείται στη νέα τοποθεσία.

Τροποποίηση της διάταξης τοποθεσίας

Αφού δημιουργήσετε την τοποθεσία σας, μπορείτε να τροποποιήσετε τη διάταξη της τοποθεσίας σύμφωνα με τις ανάγκες σας και το κοινό σας.

Επιλογή μιας διάταξης ενότητας

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού" και στη συνέχεια πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την ενότητα που θέλετε να τροποποιήσετε.

 3. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή εργαλείων, πατήστε Alt+F10. Θα ακούσετε "Επεξεργασία ενότητας, κουμπί". Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε "Παράθυρο διαλόγου, ρυθμίσεις ενότητας".

 4. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη διάταξη, πατήστε Caps Lock + αριστερό ή δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, πατήστε Caps Lock + αριστερό ή δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Κλείσιμο, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

Προσθήκη νέας ενότητας ή ενός τμήματος Web

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού" και στη συνέχεια πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη νέας ενότητας ή ενός τμήματος Web" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει μια λίστα των διαθέσιμων στοιχείων ενοτήτων και τμημάτων Web.

 3. Για να περιηγηθείτε στη λίστα στοιχείων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένη λίστα" και στη συνέχεια πατήστε Caps Lock + αριστερό ή δεξιό βέλος για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε. Για να επιλέξετε και να προσθέσετε το στοιχείο στην αρχική σελίδα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Επεξεργασία τμήματος Web

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού" και στη συνέχεια πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την κατάλληλη ενότητα και στη συνέχεια πατήστε Caps Lock + αριστερό ή δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε το τμήμα Web που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 3. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή εργαλείων, πατήστε Alt+F10. Θα ακούσετε "Επεξεργασία τμήματος Web, κουμπί". Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στις διαθέσιμες επιλογές επεξεργασίας που εξαρτώνται από τον τύπο του τμήματος Web.

 4. Για να μετακινηθείτε μέσα στις επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να αναπτύξετε ένα μενού, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου επιλογών, πατήστε Caps Lock + αριστερό ή δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Κλείσιμο, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

Μετακίνηση τμήματος Web

 1. Στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού" και στη συνέχεια πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Επεξεργασία, στοιχείο μενού". Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε την κατάλληλη ενότητα και στη συνέχεια πατήστε Caps Lock + αριστερό ή δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε το τμήμα Web που θέλετε να μετακινήσετε.

 3. Για να μετακινηθείτε στη γραμμή εργαλείων, πατήστε Alt+F10. Θα ακούσετε "Επεξεργασία τμήματος Web, κουμπί".

 4. Πατήστε Caps Lock + αριστερό ή δεξιό βέλος. Θα ακούσετε τη φράση "Πατήστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο διαστήματος για να μεταβείτε σε λειτουργία μετακίνησης, κουμπί". Για επιλογή, πατήστε Alt+Enter.

 5. Για να μετακινήσετε το τμήμα Web προς τα επάνω ή προς τα κάτω, πατήστε Alt+Shift+επάνω βέλος ή Alt+Shift+κάτω βέλος, αντίστοιχα, μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε. Για να επιβεβαιώσετε τη μετακίνηση, πατήστε Alt+Enter. Για να ακυρώσετε τη μετακίνηση, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Αποθήκευση και δημοσίευση των αλλαγών σας

 1. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές διάταξης ή περιεχομένου που κάνατε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Αποθήκευση και κλείσιμο, στοιχείο μενού" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Για να δημοσιεύσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία, σε σύμπτυξη, στοιχείο μενού" και στη συνέχεια πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούσετε "Δημοσίευση, στοιχείο μενού". Για επιλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη περιεχομένου και κειμένου σε μια προσβάσιμη σελίδα του SharePoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη εικόνων και πολυμέσων σε μια σελίδα του SharePoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο SharePoint Online

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×