Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για δημιουργία ενός διαγράμματος του Visio

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για δημιουργία ενός διαγράμματος του Visio

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Visio 2016 με το πληκτρολόγιο και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να δημιουργήσετε ένα λεπτομερές και ελκυστικό διάγραμμα χρησιμοποιώντας είτε ένα πρότυπο Απεικόνισης δεδομένων είτε ένα βιβλίο εργασίας του Excel.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Visio.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία ενός διαγράμματος από ένα πρότυπο Απεικόνισης δεδομένων

Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα Απεικόνισης δεδομένων, εργάζεστε στο Visio 2016 και στο Excel. Πρώτα επιλέγετε ένα πρότυπο Απεικόνισης δεδομένων στο Visio 2016, στη συνέχεια δημιουργείτε ένα σχετικό βιβλίο εργασίας με τα δεδομένα διαγράμματος στο Excel και στη συνέχεια επιστρέφετε στο Visio 2016 για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του διαγράμματος.

Τα πρότυπα Απεικόνισης δεδομένων υποστηρίζονται στο Visio Pro για Office 365.

Επιλογή ενός προτύπου Απεικόνισης δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο πρότυπα Απεικόνισης δεδομένων:

 • βασικό διάγραμμα ροής

 • διαλειτουργικό διάγραμμα ροής

 1. Ανοίξτε το Visio 2016.

  Συμβουλή: Εάν επεξεργάζεστε ήδη ένα διάγραμμα, πατήστε Alt+F, N. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλεγμένο, στοιχείο 'Νέα καρτέλα'".

 2. Για να επιλέξετε το πρότυπο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επιλέξετε το πρότυπο Βασικό διάγραμμα ροής - Απεικόνιση δεδομένων, πατήστε Alt+M1.

  • Για να επιλέξετε το πρότυπο Διαλειτουργικό διάγραμμα ροής - Απεικόνιση δεδομένων, πατήστε Alt+Z6.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση "Προεπισκόπηση προτύπου" και έπειτα το όνομα του προτύπου.

Δημιουργία του σχετικού βιβλίου εργασίας του Excel

Χρησιμοποιήστε τον προκαθορισμένο πίνακα του Excel για να προσθέσετε και να τροποποιήσετε γρήγορα τα δεδομένα εισόδου για το διάγραμμά σας.

 1. Στο Visio 2016, στην Προεπισκόπηση προτύπου του επιλεγμένου προτύπου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Πρότυπο δεδομένων Excel, υπερ-σύνδεση" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Η εστίαση μετακινείται στο Excel, όπου το πρότυπο ανοίγει ως νέο βιβλίο εργασίας.

  Σημείωση: Για να μετατρέψετε απρόσκοπτα τα δεδομένα του Excel στο διάγραμμα του Visio 2016, εξοικειωθείτε με τις οδηγίες αντιστοίχισης δεδομένων. Στο πρότυπο του Excel, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, καρτέλα φύλλου, Απεικόνιση δεδομένων του Visio" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους. Θα ακούσετε "Επιλεγμένο, καρτέλα φύλλου, κατανόηση του διαγράμματος ροής διαδικασίας". Πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η καρτέλα πληροφοριών αντιστοίχισης. Περιηγηθείτε και διαβάστε τα περιεχόμενα.

 2. Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε το νέο βιβλίο εργασίας του Excel, αποθηκεύστε το πρότυπο στον υπολογιστή σας, σε έναν διακομιστή δικτύου ή σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση εργασίας.

 3. Για να μετακινηθείτε στον προκαθορισμένο πίνακα Διάγραμμα ροής διαδικασίας, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε "Επιλεγμένο, καρτέλα φύλλου" και έπειτα την επιλεγμένη καρτέλα. Πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Διάγραμμα ροής διαδικασίας" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Στην καρτέλα Διάγραμμα ροής διαδικασίας, μετακινηθείτε μέσα στον πίνακα και πληκτρολογήστε τα δεδομένα εισόδου σας στα κελιά. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη αποθήκευση, πατήστε Ctrl+S για να αποθηκεύσετε την εργασία σας.

Ολοκλήρωση του διαγράμματος με τον οδηγό του Visio

Ολοκληρώστε τη διαδικασία δημιουργίας διαγράμματος στο Visio 2016 χρησιμοποιώντας τον οδηγό Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα.

 1. Στο Visio 2016, στην Προεπισκόπηση προτύπου, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Δημιουργία <επιλεγμένο πρότυπο>, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει ο οδηγός Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τι διάγραμμα θέλετε να δημιουργήσετε από τα δεδομένα" και έπειτα τον πρώτο τύπο διαγράμματος στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή διαγράμματος που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να επιλέξετε το βιβλίο εργασίας του Excel που μόλις δημιουργήσατε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα. Μεταβείτε στο σωστό αρχείο του Excel και στη συνέχεια πατήστε Alt+Σ.

 4. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλέξτε έναν πίνακα ή μια προσαρμοσμένη περιοχή στο βιβλίο εργασίας" και έπειτα τον πρώτο πίνακα στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα "Δεδομένα διαγράμματος ροής διαδικασίας", και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να οριστικοποιήσετε το διάγραμμα, πατήστε Alt+F. Το Visio 2016 χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες τιμές για να συμπληρώσει τις άλλες σελίδες του οδηγού και δημιουργεί το διάγραμμα.

 6. Για να αποθηκεύσετε το διάγραμμά σας, πατήστε Alt+1. Θα ακούσετε "Προβολή Backstage, επιλεγμένο στοιχείο καρτέλας 'Αποθήκευση ως'". Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε "Δυνατότητες αποθήκευσης" και έπειτα την πρώτη θέση αποθήκευσης στη λίστα. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε Alt+Ω.

  Συμβουλή: Είναι καλή ιδέα να διατηρείτε τα αρχεία του Visio 2016 και του Excel στην ίδια θέση, επειδή λειτουργούν παράλληλα.

Δημιουργία ενός διαγράμματος από δεδομένα του Excel

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το Visio 2016 για να μετατρέψετε τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σε ένα διάγραμμα.

Για να γίνει απρόσκοπτα η μετατροπή, οι κεφαλίδες και οι τιμές στηλών του πίνακα του Excel πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Για να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες αντιστοίχισης δεδομένων, μεταβείτε στην ενότητα Τρόπος αλληλεπίδρασης των στηλών του Excel με στοιχεία διαγράμματος ροής του Visio.

Εάν προτιμάτε, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένα δείγματα προτύπων του Excel για να εισαγάγετε τα δεδομένα σας. Για να κάνετε λήψη ενός δείγματος προτύπου, επιλέξτε αυτό που θέλετε παρακάτω και αποθηκεύστε το στη συσκευή σας:

Δημιουργία ενός βιβλίου εργασίας του Excel με δεδομένα

Εάν χρησιμοποιείτε τα παραπάνω δείγματα προτύπων, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Δημιουργία του σχετικού βιβλίου εργασίας του Excel και στη συνέχεια προχωρήστε στην ενότητα Ολοκλήρωση του διαγράμματος στο Visio.

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, εισαγάγετε έναν πίνακα. Για να μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε έναν πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή πίνακα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel.

 2. Στον νέο πίνακα, προσθέστε τις κεφαλίδες και τις τιμές στηλών σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε κεφαλίδες στηλών, μεταβείτε στο θέμα Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία κεφαλίδων στηλών σε έναν πίνακα στο Excel.

 3. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή των δεδομένων σας, αποθηκεύστε το φύλλο εργασίας. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε το φύλλο εργασίας σας, μεταβείτε στην ενότητα Αποθήκευση εργασίας.

Ολοκλήρωση του διαγράμματος στο Visio

Ολοκληρώστε τη διαδικασία δημιουργίας διαγράμματος στο Visio 2016 χρησιμοποιώντας τον οδηγό Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα.

 1. Ανοίξτε το Visio 2016.

 2. Για να επιλέξετε και να ανοίξετε ένα βασικό διάγραμμα, πατήστε Alt+L, C. Ανοίγει ένα κενό βασικό διάγραμμα στην περιοχή κύριου περιεχομένου.

 3. Πατήστε Alt+A, C1. Ανοίγει ο οδηγός Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Τι διάγραμμα θέλετε να δημιουργήσετε από τα δεδομένα" και έπειτα τον πρώτο τύπο διαγράμματος στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή διαγράμματος που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Για να επιλέξετε το βιβλίο εργασίας του Excel που μόλις δημιουργήσατε, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Αναζήτηση, κουμπί" και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία διαγράμματος από δεδομένα. Μεταβείτε στο σωστό αρχείο του Excel και στη συνέχεια πατήστε Alt+Σ.

 6. Θα ακούσετε τη φράση "Επιλέξτε έναν πίνακα ή μια προσαρμοσμένη περιοχή στο βιβλίο εργασίας" και έπειτα τον πρώτο πίνακα στη λίστα. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα "Δεδομένα διαγράμματος ροής διαδικασίας", και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

 7. Για να οριστικοποιήσετε το διάγραμμα, πατήστε Alt+F. Το Visio 2016 χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες τιμές για να συμπληρώσει τις άλλες σελίδες του οδηγού και δημιουργεί το διάγραμμα.

 8. Για να αποθηκεύσετε το διάγραμμά σας, πατήστε Alt+1. Θα ακούσετε "Προβολή Backstage, επιλεγμένο στοιχείο καρτέλας 'Αποθήκευση ως'". Πατήστε το πλήκτρο Tab. Θα ακούσετε "Δυνατότητες αποθήκευσης" και έπειτα την πρώτη θέση αποθήκευσης στη λίστα. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους και το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη θέση που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε Alt+Ω.

  Συμβουλή: Είναι καλή ιδέα να διατηρείτε τα αρχεία του Visio 2016 και του Excel στην ίδια θέση, επειδή λειτουργούν παράλληλα.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την ανάγνωση διαγραμμάτων του Visio

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Visio

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Visio χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×