Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση και επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους στο Word 2016

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση και επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους στο Word 2016

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Word 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να διαβάζετε και να μεταβαίνετε απευθείας σε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στα έγγραφα του Word 2016. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους, καθώς και να τροποποιείτε, να μετατρέπετε και να καταργείτε τις υπάρχουσες. Συνήθως, οι υποσημειώσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και οι σημειώσεις τέλους στο τέλος του εγγράφου ή της ενότητας.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση υποσημείωσης

Κατά την ανάγνωση ή την περιήγηση στο έγγραφό σας, οι αναφορές υποσημειώσεων διαβάζονται αυτόματα μαζί με το κείμενο. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε γρήγορα στις υποσημειώσεις στο έγγραφό σας και να διαβάσετε μόνο αυτές.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει υποσημειώσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα αναφορές.

 2. Για να επιλέξετε την Επόμενη υποσημείωση, πατήστε το πλήκτρο O, N για να μεταβείτε στον επόμενο αριθμό αναφοράς υποσημείωσης στο έγγραφό σας.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε στον προηγούμενο αριθμό αναφοράς υποσημείωσης, πατήστε το πλήκτρο P.

 3. Για να μεταβείτε στο κείμενο της υποσημείωσης στο τέλος της σελίδας, πατήστε Alt + S και, στη συνέχεια, H. Εάν έχετε και υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας, εμφανίζεται το παράθυρο Εμφάνιση σημειώσεων. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να μεταβείτε στις υποσημειώσεις.

 4. Για να αρχίσετε να διαβάζετε τις υποσημειώσεις, πατήστε Caps Lock + M.

 5. Για να επιστρέψετε τον τρέχοντα αριθμό αναφοράς υποσημείωσης στο σώμα του εγγράφου κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S, η.

Ανάγνωση σημείωσης τέλους

Κατά την ανάγνωση ή την περιήγηση στο έγγραφό σας, οι αναφορές σημειώσεων τέλους διαβάζονται αυτόματα μαζί με το κείμενο. Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στις σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας και να διαβάσετε μόνο αυτές.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει τις σημειώσεις τέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα αναφορές.

 2. Για να επιλέξετε την Επόμενη υποσημείωση, O, πατήστε το πλήκτρο X για να μεταβείτε στο επόμενο σημάδι παραπομπής σε σημείωση τέλους στο έγγραφό σας.

  Συμβουλή: Για να μεταβείτε στο προηγούμενο σημάδι αναφοράς υποσημείωσης, πατήστε το πλήκτρο V.

 3. Για να μεταβείτε στο κείμενο της σημείωσης τέλους στο τέλος του εγγράφου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + S και, στη συνέχεια, η. Εάν έχετε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας, το παράθυρο " Εμφάνιση σημειώσεων " αναδύεται. Πατήστε το πλήκτρο Shift + Tab + κάτω βέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να μεταβείτε σε σημειώσεις τέλους.

 4. Για να αρχίσετε να διαβάζετε τις σημειώσεις τέλους, πατήστε Caps Lock + M.

 5. Για να επιστρέψετε το τρέχον σημάδι παραπομπής σε σημείωση τέλους στο σώμα του εγγράφου κειμένου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S, η.

Μετάβαση σε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

Μπορείτε να μετακινηθείτε σε και από μια αναφορά υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου με τον Αφηγητή.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, τοποθετήστε το δρομέα σε μια υποσημείωση ή μια αναφορά σημείωσης τέλους. Ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Παραπομπή υποσημείωσης" ή "Παραπομπή σημείωσης τέλους".

 2. Για να μετακινηθείτε στο κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης στο τέλος της σελίδας, πατήστε Caps Lock + Insert. Ο Αφηγητής ανακοινώνει την αναφορά υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, όπως "Υποσημείωση 1".

 3. Για να διαβάσετε την υποσημείωση ή σημείωση τέλους, πατήστε Caps Lock + M.

 4. Για να επιστρέψετε στο αρχικό σημάδι υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο σώμα κειμένου του εγγράφου, πατήστε Caps Lock + Shift + Insert.

Προσθήκη υποσημείωσης

Word 2016 εισάγει ένα σημάδι παραπομπής στο κυρίως κείμενο και προσθέτει το κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης στο κάτω μέρος της σελίδας.

 1. Αφού ανοίξετε το έγγραφό σας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την υποσημείωση.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές, πατήστε Alt + S.

 3. Για να επιλέξετε την επιλογή " Εισαγωγή υποσημείωσης ", πατήστε το πλήκτρο F. Αφηγητής ανακοινώνει το σύμβολο που προσθέσατε στο κείμενο ή αριθμό αναφοράς και η εστίαση μετακινείται στο κάτω μέρος της σελίδας.

 4. Γράψτε το κείμενο της αναφοράς υποσημείωσης.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία με το κείμενο της αναφοράς, πατήστε το πλήκτρο Alt + S, H για να επιστρέψετε στο σημείο εισαγωγής σημάδι παραπομπής υποσημείωσης στο σώμα του εγγράφου κειμένου.

Προσθήκη σημείωσης τέλους

Word 2016 εισάγει ένα σημάδι παραπομπής στο κυρίως κείμενο και προσθέτει το κείμενο της αναφοράς σημείωσης τέλους στο τέλος του εγγράφου.

 1. Αφού ανοίξετε το έγγραφό σας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τη σημείωση τέλους.

 2. Για να ανοίξετε την καρτέλα Αναφορές, πατήστε Alt + S.

 3. Για να επιλέξετε Εισαγωγή σημείωσης τέλους, πιέστε το πλήκτρο E. Αφηγητής ανακοινώνει το σημάδι παραπομπής ή τον αριθμό που προσθέσατε στο κείμενο και, η εστίαση μετακινείται στο τέλος του εγγράφου.

 4. Γράψτε το κείμενο της αναφοράς σημείωσης τέλους.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία με το κείμενο της αναφοράς, πατήστε το πλήκτρο Alt + S, H για να επιστρέψετε στο σημείο εισαγωγής σημάδι παραπομπής σε σημείωση τέλους στο σώμα του εγγράφου κειμένου.

Προσαρμογή υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που εμφανίζονται οι υποσημειώσεις και οι σημειώσεις τέλους στο έγγραφό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του αριθμού ή τη θέση στην οποία εμφανίζεται το κείμενο της αναφοράς στο έγγραφό σας.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα αναφορές.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποσημείωση και σημείωση τέλους, πατήστε το πλήκτρο Q.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα:

  • Όπου το υποσημείωση ή σημείωση τέλους θα εμφανιστεί στο έγγραφο.

  • Η μορφή αρίθμησης για να χρησιμοποιήσετε για κάθε μία.

  • Ο αριθμός που θέλετε να ξεκινά με.

  • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνεχόμενη αρίθμηση για ολόκληρο το έγγραφο ή ξεκινήστε πάλι σε κάθε ενότητα.

  • Αν το καθορισμένο αλλαγές εφαρμόζονται σε ολόκληρο το έγγραφο ή μόνο στην ενότητα που βρίσκεστε.

  Για να μετακινηθείτε μεταξύ του παραθύρου διαλόγου πεδίων και των κουμπιών, πατήστε το πλήκτρο Tab. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να ακολουθήσετε τις επιλογές σε ένα πεδίο και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε μια επιλογή.

 4. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε ένα έγγραφο με υπάρχουσες υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούτε τον Αφηγητή να ανακοινώσετε το κουμπί εφαρμογή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εφαρμόσετε τις αλλαγές στο έγγραφο και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

  Για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε ένα έγγραφο χωρίς υπάρχουσες υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το πλήκτρο Tab επανειλημμένα μέχρι να ακούτε τον Αφηγητή να ανακοινώσετε το κουμπί Εισαγωγή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εισαγάγετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους στο έγγραφο και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Μετατροπή όλων των υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

Μπορείτε να μετατρέψετε τις υποσημειώσεις σε σημειώσεις τέλους ή το αντίστροφο.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα αναφορές.

 2. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Υποσημείωση και σημείωση τέλους, πατήστε το πλήκτρο Q.

 3. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τον Αφηγητή ανακοινώνουμε το κουμπί " Μετατροπή ", στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου " Μετατροπή σημειώσεων ".

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μετατροπή σημειώσεις, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε τις επιλογές μέχρι να επιλεγεί το στοιχείο που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να το επιλέξετε. Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Μετατροπή σημειώσεων και η εστίαση επιστρέφει στο παράθυρο διαλόγου υποσημείωση και σημείωση τέλους.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέγεται το κουμπί Εισαγωγή. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να εκτελέσετε τη μετατροπή και να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Διαγραφή υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

Εάν θέλετε να καταργήσετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους, διαγράψτε τον αριθμό αναφοράς ή επισημάνετε το σώμα του κειμένου αναφοράς κειμένου δεν, υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο τέλος της σελίδας, την ενότητα ή εγγράφου. Αν καταργήσετε το κείμενο της αναφοράς, τον αριθμό αναφοράς ή σήμανση παραμένει στο έγγραφό σας. Όταν καταργείτε το σύμβολο ή τον αριθμό αναφοράς, η σημείωση καταργείται εντελώς και το υπόλοιπο αριθμοί αναφοράς ή τα σημάδια ενημερώνονται αντίστοιχα.

 1. Αφού ανοίξετε ένα έγγραφο που έχει υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + S για να ανοίξετε την καρτέλα αναφορές.

 2. Για να επιλέξετε υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, πατήστε το πλήκτρο O και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να περιηγηθείτε στις επιλογές. Ο Αφηγητής ανακοινώνει τα πλήκτρα για τα στοιχεία καθώς μετακινείστε.

 3. Για να επιλέξετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους, πατήστε το πλήκτρο αντίστοιχο, όπως N για Επόμενη υποσημείωση. Ο δρομέας τοποθετείται μπροστά από το σημάδι παραπομπής υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους στο σώμα του κειμένου.

 4. Για να καταργήσετε την αναφορά, πατήστε το πλήκτρο Delete δύο φορές (ο Αφηγητής ανακοινώνει: "Διαγραφή").

  Στο JAWS, πατήστε το πλήκτρο Delete (το JAWS ανακοινώνει: "Επιλεγμένο κενό διάστημα") και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete ξανά. Η υποσημείωση ή σημείωση τέλους καταργείται.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και αλλαγή κειμένου στο Word

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word στα Windows

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις προσβάσιμες δυνατότητες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×