Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ανάγνωση ή προσθήκη σημειώσεων ομιλητή και σχολίων στο PowerPoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 με το πληκτρολόγιό σας και τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο στα Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις στην παρουσίαση του PowerPoint 2016. Με τις σημειώσεις ομιλητή, μπορείτε να προσθέσετε υπενθυμίσεις ή σημεία συζήτησης για τον παρουσιαστή. Όταν είναι ανοιχτό το παράθυρο Σημειώσεις ή το παράθυρο Σχόλια στην προβολή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μπορεί να διαβάσει τις σημειώσεις και τα σχόλια.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, μεταβείτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Προσθέστε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή σας για να αφηγηθείτε μια ιστορία στο ακροατήριό σας πέρα από το περιεχόμενο της διαφάνειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις σημειώσεις ομιλητή ως ιδιωτικές υπενθυμίσεις του περιεχομένου της διαφάνειας.

 1. Για να εμφανίσετε το παράθυρο Σημειώσεις, στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Λ.

 2. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: " Παράθυρο σημειώσεων διαφάνειας ή σημειώσεις διαφάνειας."

 3. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας.

 4. Για να κλείσετε το τμήμα παραθύρου Σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο F6.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

 1. Για να ακούσετε εάν μια διαφάνεια έχει σημειώσεις, στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 και το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον τίτλο ή τον αριθμό της διαφάνειας και τη θέση της στη λίστα διαφανειών. Εάν υπάρχουν σημειώσεις ομιλητή στη διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση: "Έχει σημειώσεις".

  Συμβουλή: Η εστίαση ξεκινά πάντα από την ίδια τη διαφάνεια. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο F6, η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο Σχόλια, τη γραμμή κατάστασης και τα κουμπιά ζουμ, την κορδέλα, το παράθυρο Σημειώσεις και την εικόνα μικρογραφίας. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις περιοχές αντίστροφα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F6.

 2. Για να εμφανίσετε το παράθυρο Σημειώσεις, στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Θ, Λ.

 3. Πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Παράθυρο σελίδας σημειώσεων" ή "Σημειώσεις διαφάνειας" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+M για να ακούσετε τη σημείωση.

Προσθήκη σχολίου

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε διαφάνειες εάν, για παράδειγμα, διαβάζετε τη δουλειά κάποιου άλλου ατόμου.

Εάν θέλετε να προσθέσετε σχόλιο σε ένα συγκεκριμένο τμήμα κειμένου ή αντικειμένου, επιλέξτε το. Για να μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε στο PowerPoint 2016 χρησιμοποιώντας τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων του PowerPoint.

 1. Σε μια διαφάνεια, στην Κανονική προβολή, όταν ακούσετε ένα τμήμα κειμένου ή ένα αντικείμενο για τα οποία θέλετε να υποβάλετε κάποιο σχόλιο, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, ΝΟ. Ανοίγει το παράθυρο Σχόλια.

 2. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

 3. Για να προσθέσετε γρήγορα ένα νέο σχόλιο, στο τμήμα παραθύρου Σχόλια, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Νέο σχόλιο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Πληκτρολογήστε το νέο σας σχόλιο.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο Σχόλια, πατήστε το πλήκτρο Esc.

 5. Για να κλείσετε το παράθυρο Σχόλια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, Ε2, Π.

Ανάγνωση σχολίων

 1. Για να ακούσετε εάν η διαφάνεια έχει σχόλια, στην Κανονική προβολή, πατήστε το πλήκτρο F6 και το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον τίτλο ή τον αριθμό της διαφάνειας και τη θέση της στη λίστα διαφανειών. Εάν υπάρχουν σχόλια στη διαφάνεια, θα ακούσετε τη φράση: "Έχει σχόλια".

 2. Για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Σχόλια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, Ε2, Π. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέο σχόλιο'."

  Εάν το παράθυρο Σχόλια είναι ήδη ανοιχτό, πατήστε το πλήκτρο F6 ή το συνδυασμό φίλτρων Shift+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέο σχόλιο'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επόμενο'".

 4. Για να μετακινηθείτε στο πρώτο σχόλιο και να το ακούσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για να μετακινηθείτε στο σχόλιο, να το ακούσετε και να απαντήσετε σε αυτό, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 5. Εάν υπάρχουν πολλά σχόλια σε μία διαφάνεια, για να μετακινηθείτε στο επόμενο σχόλιο ή νήμα σχολίων, πατήστε το κουμπί κάτω βέλους.

 6. Για να κλείσετε το παράθυρο Σχόλια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Ψ, Ε2, Π.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τη δημιουργία παρουσιάσεων PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για Mac με το πληκτρολόγιό σας και το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Mac OS, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή και σχόλια στην παρουσίασή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Προσθέστε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή για να αφηγηθείτε μια ιστορία στο ακροατήριό σας πέρα από το περιεχόμενο της διαφάνειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις σημειώσεις ομιλητή ως ιδιωτικές υπενθυμίσεις του περιεχομένου της διαφάνειας. Μπορείτε να προσθέσετε τις σημειώσεις ομιλητή στην Κανονική προβολή, εάν θέλετε να προσθέσετε μόνο σύντομες σημειώσεις, ή στη σελίδα Σημειώσεις, εάν σκοπεύετε να γράψετε περισσότερες σημειώσεις ανά διαφάνεια.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή στην Κανονική προβολή

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε: " Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις ομιλητή για τη διαφάνεια. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, για να απομακρυνθείτε από το Παράθυρο Σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο F6.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή σε μια σελίδα σημειώσεων

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+3. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Στη σελίδα Σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία κειμένου, είστε αυτήν τη στιγμή σε μια περιοχή κειμένου". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις σημειώσεις ομιλητή.

 3. Για να μετακινηθείτε στις σημειώσεις σε μια άλλη διαφάνεια, στη σελίδα Σημειώσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Control+Shift+επάνω βέλος μέχρι να ακούσετε "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους.

 4. Για να επιστρέψετε στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να ακούσετε τις σημειώσεις στην τα ακουστικά σας και, στη συνέχεια, παραδίδετε προφορικά στο ακροατήριό σας ή να σας επιτρέπουν να VoiceOver εκφωνηθεί τις σημειώσεις. Μπορείτε να ακούσετε τις σημειώσεις ομιλητή είτε στην κανονική προβολή ή σελίδα σημειώσεων κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία της παρουσίασής σας. Στη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσιαστή.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή στην Κανονική προβολή

 1. Στη διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Στο Παράθυρο σημειώσεων, πιέστε το πλήκτρο Control + εντολή + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ. Μπορείτε να ακούσετε: "Επεξεργασία κειμένου, εισαγωγής στην αρχή του κειμένου," ακολουθούμενο από το κείμενο σημειώσεων ομιλητή.

 3. Για έξοδο από το Παράθυρο "Σημειώσεις", πατήστε το πλήκτρο F6.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή σε μια σελίδα σημειώσεων

 1. Σε μια διαφάνεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+3. Θα ακούσετε τη φράση: "Σελίδα σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 2. Στη σελίδα σημειώσεων, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Επεξεργασία κειμένου," ακολουθούμενο από το κείμενο σημειώσεων.

 3. Για να μετακινηθείτε στις σημειώσεις σε μια άλλη διαφάνεια, στη σελίδα "Σημειώσεις", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Control+Shift+επάνω βέλος μέχρι να ακούσετε "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης" και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+δεξιό ή αριστερό πλήκτρο βέλους.

 4. Για να επιστρέψετε στην Κανονική προβολή, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Command+1.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή στην προβολή "Παρουσιαστής"

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή Παρουσιαστής, σε μια διαφάνεια στην προβολή Κανονική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Return. Θα ακούσετε τη φράση: "Προβολή 'Παρουσιαστής'"

 2. Στην προβολή Παρουσιαστής, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο σημειώσεων, περιοχή διάταξης".

 3. Για να διαβάσετε το κείμενο σημειώσεων, στο παράθυρο σημειώσεων, πατήστε το πλήκτρο Control + επιλογή + Shift + κάτω βέλος. Μπορείτε να ακούσετε: "στις επεξεργασίας κειμένου," ακολουθούμενο από το κείμενο Σημειώσεις >. Για να διακόψετε την ανάγνωση, πιέστε τα πλήκτρα βέλους αριστερά και δεξιά την ίδια στιγμή.

Προσθήκη σχολίων

Εάν, για παράδειγμα, εργάζεστε μαζί με άλλα άτομα σε μια παρουσίαση ή εάν αναθεωρείτε την εργασία κάποιου άλλου ατόμου, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε διαφάνειες.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας καρτέλας στην κορδέλα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε, "Καρτέλα Αναθεώρηση" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Πατήστε Αναθεώρηση, επιλεγμένο, καρτέλα".

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί Νέο σχόλιο". Στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Επεξεργασία κειμένου, είστε αυτήν τη στιγμή σε μια περιοχή κειμένου". Η εστίαση μετακινείται στο παράθυρο σχολίων στο περιθώριο.

 3. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, για να απομακρυνθείτε από το παράθυρο σχολίων, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε.

Ανάγνωση σχολίων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε VoiceOver για να ακούσετε σχόλια άλλων χρηστών και να ελέγξετε ποιος έκανε σχόλια στην παρουσίασή σας και το χρόνο.

 1. Στην Κανονική προβολή, σε μια διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε την τρέχουσα καρτέλα στην κορδέλα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο αριστερού ή δεξιού βέλους, μέχρι να ακούσετε, "Καρτέλα Αναθεώρηση" και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος. Θα ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Αναθεώρηση".

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί μενού 'Εμφάνιση σχολίων'".

 3. Για να αναπτύξετε τη λίστα μενού Εμφάνιση σχολίων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+Shift+M.

 4. Στη λίστα μενού, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σημάδι επιλογής" ή "Παράθυρο Σχόλια". Εάν ακούσετε τη φράση "Σημάδι επιλογής, Παράθυρο 'Σχόλια'", πατήστε το πλήκτρο Esc και προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν ακούσετε τη φράση "Παράθυρο 'Σχόλια'", πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Control+Option+πλήκτρο διαστήματος.

 5. Σε μια διαφάνεια, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Καρτέλα Σχόλια, αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε σε μια καρτέλα μέσα σε ένα παράθυρο εργασιών".

 6. Στην καρτέλα " σχόλια ", πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Σχόλια νήματος". Η εστίαση είναι τώρα σε το πρώτο σχόλιο του νήματος. Για να διαβάσετε το σχόλιο, πατήστε το πλήκτρο Tab. Το voiceOver ανακοινώνει την ώρα κατά την προστέθηκε το σχόλιο και το συντάκτη.

  Για να μετακινηθείτε στο επόμενο νήμα σχολίων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Option+Control+Shift+επάνω βέλος. Θα ακούσετε τη φράση: "Εκτός του νήματος σχολίου". Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το επόμενο νήμα.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την αποθήκευση της παρουσίασής σας στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint 2016 για Mac

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint 2016 για iOS με το VoiceOver, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή στην παρουσίασή σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint 2016 για iOS, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για iPhone.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε iPhone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το iPad.

Σε αυτό το θέμα

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Όταν ανοίγετε μια παρουσίαση στο PowerPoint, αυτή ανοίγει στην Κανονική προβολή όπου το VoiceOver μπορεί να διαβάσει τις σημειώσεις ομιλητή.

 1. Για να διαπιστώσετε εάν μια διαφάνεια έχει σημειώσεις ομιλητή, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά, μέχρι να φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφιών διαφάνειας. Όταν φτάσετε στο παράθυρο μικρογραφιών και η διαφάνεια περιέχει σημειώσεις ομιλητή, το VoiceOver εκφωνεί, για παράδειγμα, τη φράση: "Διαφάνεια 1 από 8, <τίτλος της διαφάνειας>, έχει σημειώσεις".

 2. Για να ανοίξετε το πεδίο κειμένου Σημειώσεις, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά, μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Σημειώσεις'." Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει. Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας, πλαίσιο κειμένου, <σημειώσεις ομιλητή για τη διαφάνεια>".

 4. Για έξοδο από το πεδίο Σημειώσεις, σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις ομιλητή ως προσωπικές υπενθυμίσεις που πρέπει να αναφέρετε κατά την παρουσίαση διαφανειών στο ακροατήριο.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Σημειώσεις'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει.

  Σημείωση: Εάν ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις" αντί για "Κουμπί 'Σημειώσεις'", τότε, το πεδίο κειμένου Σημειώσεις είναι ήδη ανοιχτό στο PowerPoint.

 2. Για να μεταβείτε στο πεδίο κειμένου, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά. "Σημειώσεις διαφάνειας, πλαίσιο κειμένου, πεδίο κειμένου".

 3. Για να ξεκινήσετε την προσθήκη σημειώσεων, πατήστε δύο φορές την οθόνη και πληκτρολογήστε τις σημειώσεις σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης. Για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Q".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να βρείτε το πληκτρολόγιο, εξερευνώντας τα στοιχεία στην οθόνη. Για να εξερευνήσετε, τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και σύρετέ το τριγύρω. Το VoiceOver εκφωνεί τα στοιχεία καθώς φτάνετε σε αυτά. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, ανασηκώστε το δάχτυλό σας και πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

 4. Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Απόκρυψη πληκτρολογίου". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές στην οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προβολή της παρουσίασής σας με το PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή ή σχόλια σε μια παρουσίαση. Με τις σημειώσεις ομιλητή, μπορείτε να προσθέσετε υπενθυμίσεις ή σημεία συζήτησης για τον παρουσιαστή. Χρησιμοποιήστε σχόλια για να κάνετε παρατηρήσεις στις παρουσιάσεις των συναδέλφων σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint για Android, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint για Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με τηλέφωνο Android. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Tablet Android.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις ομιλητή ως προσωπικές υπενθυμίσεις που πρέπει να αναφέρετε κατά την παρουσίαση διαφανειών στο ακροατήριο.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Σημειώσεις'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει.

 2. Για να μεταβείτε στο πεδίο κειμένου, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσετε να προσθέτετε σημειώσεις.

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τις σημειώσεις σας.

 5. Για να κλείσετε το πεδίο κειμένου όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα αριστερά.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Όταν κάνετε αναζήτηση στη λίστα διαφανειών στην προβολή μικρογραφιών, το TalkBack σάς ενημερώνει εάν η διαφάνεια περιέχει σημειώσεις. Θα ακούσετε τον αριθμό και τον τίτλο της διαφάνειας, ακολουθούμενα από τη φράση "έχει σημειώσεις". Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, πρέπει να ανοίξετε τη διαφάνεια στην προβολή επεξεργασίας. Κατά την προβολή μιας παρουσίασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή παρουσιαστή για να διαβάσετε τις σημειώσεις σας.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή στην προβολή επεξεργασίας

 1. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια με τα σχόλια στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές την οθόνη ενώ είστε στη διαφάνεια. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας.

 3. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να ακούσετε "κουμπί 'Σημειώσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει. Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, σαρώστε προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας", ακολουθούμενη από τις σημειώσεις ομιλητή για τη διαφάνεια.

 5. Για να κλείσετε το πεδίο Σημειώσεις, κάνετε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή κατά την προβολή μιας παρουσίασης

 1. Στην προβολή μικρογραφιών ή επεξεργασίας, κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Παρουσίαση''" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη διαφάνεια που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, κάνετε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας", ακολουθούμενη από τις σημειώσεις για τη διαφάνεια.

Προσθήκη σχολίων

Εάν, για παράδειγμα, εργάζεστε μαζί με άλλα άτομα σε μια παρουσίαση ή εάν αναθεωρείτε την εργασία κάποιου άλλου ατόμου, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε διαφάνειες.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Νέο σχόλιο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πεδίο κειμένου Σχόλια ανοίγει.

 2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τις σημειώσεις σας.

 3. Για να κλείσετε το πεδίο κειμένου όταν τελειώσετε, κάντε σάρωση προς τα κάτω και μετά προς τα αριστερά.

Ανάγνωση σχολίων

Όταν κάνετε αναζήτηση στη λίστα διαφανειών στην προβολή μικρογραφιών, το TalkBack σάς ενημερώνει εάν η διαφάνεια περιέχει σχόλια. Θα ακούσετε τον αριθμό και τον τίτλο της διαφάνειας, ακολουθούμενα από τη φράση "έχει σχόλια". Για να διαβάσετε τα σχόλια, πρέπει να ανοίξετε τη διαφάνεια στην προβολή επεξεργασίας.

 1. Για να ανοίξετε τη διαφάνεια με τα σχόλια στην προβολή επεξεργασίας, πατήστε δύο φορές την οθόνη ενώ είστε στη διαφάνεια. Θα ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Επεξεργασία'".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Μη επιλεγμένο, Περισσότερες επιλογές, εναλλαγή" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ακούσετε τη φράση "Μενού καρτελών" ακολουθούμενη από την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα.

 4. Για να ανοίξετε το μενού καρτελών, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 5. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "καρτέλα 'Αναθεώρηση'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 6. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Προηγούμενο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το τμήμα παραθύρου Σχόλια.

 7. Συνεχίστε τη σάρωση προς τα δεξιά για να διαβάσετε όλα τα σχόλια στην επιλεγμένη διαφάνεια, ένα προς ένα.

 8. Για να κλείσετε το τμήμα παραθύρου Σχόλια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Mobile με τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή ή σχόλια σε μια παρουσίαση. Με τις σημειώσεις ομιλητή, μπορείτε να προσθέσετε υπενθυμίσεις ή σημεία συζήτησης για τον παρουσιαστή. Χρησιμοποιήστε σχόλια για να κάνετε παρατηρήσεις στις παρουσιάσεις των συναδέλφων σας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αφής στο PowerPoint Mobile, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός αφής για το PowerPoint Mobile για Windows 10.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με Windows Phone. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το tablet ή το PC.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σημειώσεις ομιλητή ως προσωπικές υπενθυμίσεις που πρέπει να αναφέρετε κατά την παρουσίαση διαφανειών στο ακροατήριο.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σημειώσεις ομιλητή, κάντε σάρωση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Σημειώσεις'". Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει.

 2. Για να μεταβείτε στο πεδίο κειμένου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη, για να ξεκινήσετε να προσθέτετε σημειώσεις. Θα ακούσετε τη φράση: "Παράθυρο 'Σημειώσεις διαφάνειας'".

 4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τις σημειώσεις σας.

 5. Για να κλείσετε το πεδίου κειμένου όταν τελειώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

Για να διαπιστώσετε εάν η διαφάνεια έχει σημειώσεις και, στη συνέχεια, να διαβάσετε τις σημειώσεις, πρέπει να ανοίξετε τη διαφάνεια σε προβολή επεξεργασίας.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας, στην προβολή μικρογραφιών, πατήστε δύο φορές την οθόνη ενώ είστε στη διαφάνεια. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού περιβάλλοντος, αναδυόμενο παράθυρο, κουμπί 'Επεξεργασία'".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας.

 3. Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Σημειώσεις'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 4. Ανοίγει το τμήμα παραθύρου Σημειώσεις. Για να μεταβείτε στο τμήμα παραθύρου, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημειώσεις διαφάνειας, πατήστε δύο φορές για να τοποθετήσετε κείμενο στο σημείο εισαγωγής".

 5. Για να διαβάσετε τις σημειώσεις, κάντε σάρωση προς τα κάτω με τρία δάχτυλα. Το πεδίο κειμένου Σημειώσεις ανοίγει και ο Αφηγητής εκφωνεί τις σημειώσεις.

 6. Για να κλείσετε το πεδίο κειμένου, κάνετε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη σχολίων

Εάν, για παράδειγμα, εργάζεστε μαζί με άλλα άτομα σε μια παρουσίαση ή εάν αναθεωρείτε την εργασία κάποιου άλλου ατόμου, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια σε διαφάνειες.

 1. Στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε σχόλια, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Νέο σχόλιο, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Σημειώσεις διαφάνειας, Επεξεργάσιμο κείμενο" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

 3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης για να πληκτρολογήσετε τις σημειώσεις σας.

 4. Για να κλείσετε το πεδίου κειμένου όταν τελειώσετε, σύρετε το δάχτυλό σας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Ανάγνωση σχολίων

Για να διαβάσετε τα σχόλια, πρέπει να ανοίξετε τη διαφάνεια στην προβολή επεξεργασίας.

 1. Για να μεταβείτε στην προβολή επεξεργασίας, στην προβολή μικρογραφιών, πατήστε δύο φορές την οθόνη ενώ είστε στη διαφάνεια. Θα ακούσετε τη φράση: "Μενού περιβάλλοντος, αναδυόμενο παράθυρο, κουμπί 'Επεξεργασία'".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη. Η παρουσίαση ανοίγει στην προβολή επεξεργασίας.

 3. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κουμπί 'Νέο σχόλιο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη. Θα ανοίξει το τμήμα παραθύρου Σχόλια.

 4. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να διαβάσετε όλα τα σχόλια στην επιλεγμένη διαφάνεια ένα προς ένα, ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο σχόλιο.

 5. Για να κλείσετε το τμήμα παραθύρου Σχόλια, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Κλείσιμο'" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Δείτε επίσης

Χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνων και πινάκων στο PowerPoint

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Χρησιμοποιήστε το PowerPoint Online με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στα Windows, για να προσθέσετε και να διαβάσετε σημειώσεις ομιλητή ή σχόλια σε μια παρουσίαση. Με τις σημειώσεις ομιλητή, μπορείτε να προσθέσετε υπενθυμίσεις ή σημεία συζήτησης για τον παρουσιαστή. Χρησιμοποιήστε σχόλια για να κάνετε παρατηρήσεις στις παρουσιάσεις των συναδέλφων σας.

Όταν είναι ανοιχτό το τμήμα παραθύρου Σημειώσεις ή το τμήμα παραθύρου Σχόλια στην προβολή, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης μπορεί να διαβάσει τις σημειώσεις και τα σχόλια.

Σημειώσεις: 

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή με την ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update, πρέπει να απενεργοποιήσετε την κατάσταση σάρωσης για να είναι δυνατή η επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων με το Office Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απενεργοποίηση εικονικής λειτουργίας ή κατάστασης περιήγησης στην ενημέρωση Windows 10 Fall Creators Update.

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το PowerPoint Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το PowerPoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το PowerPoint Online.

Σε αυτό το θέμα

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή

Μπορείτε να επεξεργαστείτε παρουσιάσεις μόνο στην προβολή επεξεργασίας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα παρουσίασης.

 1. Στο PowerPoint Online, πατήστε Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημείωση διαφάνειας, κύριο ορόσημο". Εάν δεν ακούσετε τη φράση "Διαφάνεια σημείωσης, κύριο ορόσημο ", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο λογότυπου των Windows, W, P, N για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Σημειώσεις.

 2. Πληκτρολογήστε τις σημειώσεις ομιλητή για την τρέχουσα διαφάνεια.

Ανάγνωση σημειώσεων ομιλητή

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τον αριθμό και την επικεφαλίδα της τρέχουσας διαφάνειας. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε. Εάν η διαφάνεια περιέχει σημειώσεις, θα ακούσετε τη φράση: "Έχει σημειώσεις".

 2. Με ανοιχτό το τμήμα παραθύρου Σημειώσεις, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Σημείωση διαφάνειας, κύριο ορόσημο".

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Caps Lock+Μ. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί τη σημείωση.

 4. Για να διακόψετε τη συνεχή εκφώνηση, πατήστε το πλήκτρο Ctrl.

Προσθήκη σχολίων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε παρουσιάσεις μόνο στην προβολή επεξεργασίας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα παρουσίασης.

 1. Στο PowerPoint Online, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εισαγωγή σχολίου'". Εάν δεν ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εισαγωγή σχολίου'", πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+πλήκτρο λογότυπου των Windows, W, S, P, P για να ανοίξετε το τμήμα παραθύρου Σχόλια.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα ακούσετε τη φράση: "Νέο, επεξεργασία".

 3. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας για την τρέχουσα διαφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ανάγνωση σχολίων

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τον αριθμό και την επικεφαλίδα της τρέχουσας διαφάνειας. Πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τον αριθμό της διαφάνειας που θέλετε. Εάν η διαφάνεια περιέχει σχόλια, θα ακούσετε τη φράση: "Έχει σχόλια".

 2. Με ανοιχτό το τμήμα παραθύρου Σχόλια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Εισαγωγή σχολίου'".

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στο πρώτο σχόλιο. Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης εκφωνεί το σχόλιο. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε μέσα στα σχόλια και να τα ακούσετε.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με διαφάνειες στο PowerPoint

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για προσθήκη και μορφοποίηση κειμένου στο PowerPoint

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×