Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αίτημα αποδεικτικών ανάγνωσης και παράδοσης στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για αίτημα αποδεικτικών ανάγνωσης και παράδοσης στο Outlook

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Για άτομα που δεν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη αποδεικτικό παράδοσης για να παρακολουθείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στα Windows), Προσθήκη και να ζητήσετε αποδεικτικά ανάγνωσης και παράδοσης ειδοποιήσεων (στα Windows) ή ειδοποίηση απόδειξη ή παράδοσης αίτησης ανάγνωσης στο Outlook 2016 για Mac.

Χρησιμοποιήστε Outlook 2016 με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης ή παράδοσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο ανταπόκρισης όταν άλλα άτομα να ζητήσετε αποδεικτικά ανάγνωσης από εσάς.

Λήψη αποδεικτικού παράδοσης κατά την παράδοση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Αποδεικτικό ανάγνωσης αποστέλλεται σε εσάς, όταν ο παραλήπτης έχει προβάλει ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να ανοίξετε και να διαβάσετε τα αποδεικτικά όπως μια κανονική μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Δεν όλους τους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογές υποστηρίζει η αποστολή αποδεικτικών.

Σε αυτό το θέμα

Αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης ή παράδοσης για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, προώθηση ή απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης ή παράδοσης για αυτό συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εφάπαξ ενέργεια.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ζητήσετε αποδεικτικό παράδοσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + P, U.

  • Για να ζητήσετε αποδεικτικό ανάγνωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + P, ερωτήσεις.

Αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης ή παράδοσης για όλες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να ζητήσετε αποδεικτικά ανάγνωσης ή παράδοσης για όλα τα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλάξτε τις επιλογές Outlook.

 1. Στην κύρια προβολή Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F, τ Ανοίγει το παράθυρο Επιλογές του Outlook.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα " Αλληλογραφία ", πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Μπορείτε να ακούσετε: "Αλληλογραφία".

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ζητήσετε αποδεικτικό παράδοσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Y. Η επιλογή είναι επιλεγμένη.

  • Για να ζητήσετε αποδεικτικό ανάγνωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + R επανειλημμένα μέχρι να ακούτε: "Παρακολούθηση, απενεργοποιημένο, αποδεικτικό ανάγνωσης που επιβεβαιώνει ότι ο παραλήπτης προβάλει το μήνυμα." Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ορίστε τον τρόπο χειρισμού των αιτήσεων για αποδεικτικά ανάγνωσης

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο χειρισμού των αιτήσεων για αποδεικτικά ανάγνωσης που λαμβάνετε από άλλους χρήστες.

 1. Στην κύρια προβολή Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + F, τ Ανοίγει το παράθυρο Επιλογές του Outlook.

 2. Για να μεταβείτε στην καρτέλα " Αλληλογραφία ", πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω. Μπορείτε να ακούσετε: "Αλληλογραφία".

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποστέλλεται πάντα αποδεικτικό ανάγνωσης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + A επανειλημμένα μέχρι να ακούτε "Για οποιοδήποτε μήνυμα που παραλήφθηκε που περιλαμβάνει μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης, μη επιλεγμένο, να αποστέλλεται πάντα αποδεικτικό ανάγνωσης, κουμπί επιλογής." Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να μην αποστέλλεται ποτέ αποδεικτικό ανάγνωσης, πατήστε Alt + N επανειλημμένα μέχρι να ακούτε "Για οποιοδήποτε μήνυμα που παραλήφθηκε που περιλαμβάνει μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης, μη επιλεγμένο, ποτέ αποδεικτικό ανάγνωσης, κουμπί επιλογής." Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να σας ζητήσει κάθε φορά για αποστολή αποδεικτικού Outlook, πατήστε Alt + M επανειλημμένα μέχρι να ακούτε "Για οποιοδήποτε μήνυμα που παραλήφθηκε που περιλαμβάνει μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης, μη επιλεγμένο, ερώτηση κάθε φορά για αποστολή αποδεικτικού ανάγνωσης." Για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης όταν σας ζητηθεί, μεταβείτε στην Απάντηση σε μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης.

 4. Για να κλείσετε το παράθυρο Επιλογές του Outlook, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Απάντηση σε μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης

Εάν έχετε επιλέξει να γίνεται ερώτηση κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης, πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να αποστείλετε την παραλαβή ή όχι για κάθε ένα ξεχωριστά.

 1. Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης, μπορείτε να ακούσετε "Microsoft Outlook, Ναι, κουμπί." Η εστίαση είναι σε ένα παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, στο κουμπί Ναι.

 2. Για να στείλετε την παραλαβή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για να μην στείλετε την παραλαβή, πατήστε το πλήκτρο Alt + N.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με φακέλους στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την περιήγηση στην Αλληλογραφία στο Outlook

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για μεγέθυνση ή σμίκρυνση στο Outlook

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε Outlook 2016 με το πληκτρολόγιο και VoiceOver, το ενσωματωμένο σύστημα Mac OS πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να παρακολουθείτε Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και να ζητήσετε αποδεικτικά ανάγνωσης ή παράδοσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο ανταπόκρισης όταν άλλα άτομα να ζητήσετε αποδεικτικά ανάγνωσης από εσάς.

Λήψη αποδεικτικού παράδοσης κατά την παράδοση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Αποδεικτικό ανάγνωσης αποστέλλεται σε εσάς, όταν ο παραλήπτης έχει προβάλει ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να ανοίξετε και να διαβάσετε τα αποδεικτικά όπως μια κανονική μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη για:

 • Οι συνδρομητές Office 365 με μια συνδρομή στο Office 365 Premium για επιχειρήσεις ή για μεγάλες επιχειρήσεις.

 • Ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται στο Exchange φιλοξενούμενη σε Office 365 ή στο Exchange 2010 SP2 ή νεότερη έκδοση. Ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βασίζεται στο Exchange μπορεί να είναι ένα λογαριασμό Outlook ή ένα συνδεδεμένο λογαριασμό Hotmail ή Outlook.com.

 • Outlook 2016 για Mac έκδοση 15.35 (170610) και νεότερες εκδόσεις.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Mac OS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

 • Δεν όλους τους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογές υποστηρίζει η αποστολή αποδεικτικών.

Σε αυτό το θέμα

Αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης ή παράδοσης

Όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα, προώθηση ή απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης ή παράδοσης για αυτό συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εφάπαξ ενέργεια.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε το πλήκτρο F6 μέχρι να ακούτε: "Το μήνυμα, επιλεγμένο, καρτέλα".

 2. Πατήστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε "Καρτέλα Επιλογές" και, στη συνέχεια, πατήστε ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

 3. Στην καρτέλα Επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αίτηση αποδεικτικών, το κουμπί μενού," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 4. Για να μετακινήσετε και ενεργοποιήστε την επιλογή αίτησης που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούσετε την επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Απάντηση σε μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης, πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να στείλετε την παραλαβή ή όχι για κάθε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξεχωριστά.

 1. Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης, μπορείτε να ακούσετε "ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης, < όνομα αποστολέα > αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης για το μήνυμα < τίτλο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου >." Η εστίαση είναι στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να στείλετε την παραλαβή, πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούτε "Αποστολή κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να μην στείλετε την παραλαβή, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε "δεν κουμπί"Αποστολή"," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με φακέλους στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία λιστών με κουκκίδες ή αριθμημένων λιστών στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Outlook για Mac

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Χρησιμοποιήστε Outlook Web App με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, όπως το JAWS ή τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο Windows πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να παρακολουθείτε Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και να ζητήσετε αποδεικτικά ανάγνωσης ή παράδοσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο ανταπόκρισης όταν άλλα άτομα να ζητήσετε αποδεικτικά ανάγνωσης από εσάς.

Λήψη αποδεικτικού παράδοσης κατά την παράδοση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη. Αποδεικτικό ανάγνωσης αποστέλλεται σε εσάς, όταν ο παραλήπτης έχει προβάλει ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να ανοίξετε και να διαβάσετε τα αποδεικτικά όπως μια κανονική μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365. Επομένως, μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτάτε πιο γρήγορα νέες δυνατότητες, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Πλήρης οδηγός του Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Web App, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Outlook Web App εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Outlook Web App.

 • Δεν όλους τους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογές υποστηρίζει η αποστολή αποδεικτικών.

Σε αυτό το θέμα

Αίτηση αποδεικτικών ανάγνωσης και παράδοσης

Όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα, προώθηση ή απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να ζητήσετε αποδεικτικά για συγκεκριμένη συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εφάπαξ ενέργεια.

 1. Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε: "Εντολή, αποστολή, κουμπί."

 2. Πατήστε Caps Lock + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μέχρι να ακούτε "Συμπτυγμένες εντολή, περισσότερες ενέργειες, κουμπί" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Εμφάνιση επιλογών μηνύματος" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Επιλογές μηνύματος, κουμπί" OK"."

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ζητήσετε ένα αποδεικτικό παράδοσης, πατήστε το πλήκτρο καρτέλα μέχρι να ακούτε "Μη επιλεγμένη, αίτηση αποδεικτικού παράδοσης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να ζητήσετε ένα αποδεικτικό ανάγνωσης, πατήστε το πλήκτρο καρτέλα μέχρι να ακούτε "Μη επιλεγμένη, αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Για να επιστρέψετε στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "κουμπί" OK "" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Ορίστε τον τρόπο χειρισμού των αιτήσεων για αποδεικτικά ανάγνωσης

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο χειρισμού των αιτήσεων για αποδεικτικά ανάγνωσης που λαμβάνετε από άλλους χρήστες.

 1. Για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις Outlook Web App, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 ή Shift + Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε: "εκκίνηση εφαρμογών, το στοιχείο μενού".

 2. Πατήστε Caps Lock + δεξιό βέλος μέχρι να ακούτε "Χρησιμοποιήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο ρυθμίσεων" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το παράθυρο ρυθμίσεων.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αλληλογραφία, σύνδεση," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει η σελίδα Επιλογές αλληλογραφίας.

 4. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε: "Επιλογές, αλληλογραφία".

 5. Πατήστε το πλήκτρο βέλους προς τα κάτω, μέχρι να ακούτε "Αποδεικτικά ανάγνωσης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να ακούσετε: "Περιοχές ενημερώνονται."

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab. Μπορείτε να ξεκινάτε την πρώτη επιλογή απάντηση αποδεικτικού και να ακούτε: "Περιοχές, να ερωτηθώ πριν από την αποστολή αποδεικτικού." Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να σας ζητήσει κάθε φορά για αποστολή αποδεικτικού Outlook, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης όταν σας ζητηθεί, μεταβείτε στην Απάντηση σε μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης.

  • Για να αποστέλλεται πάντα αποδεικτικό του, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Να αποστέλλεται πάντα απόκριση" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

  • Για να μην αποστέλλεται ποτέ αποδεικτικό του, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Χωρίς αποστολή απόκρισης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 7. Για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούτε "Αποθήκευση, το κουμπί," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 8. Για να επιστρέψετε στην κύρια προβολή Outlook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + F6 μέχρι να ακούτε ", κουμπί πίσω," και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Απάντηση σε μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης

Εάν έχετε επιλέξει να γίνεται ερώτηση κάθε φορά που λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης, πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να στείλετε την παραλαβή ή όχι για κάθε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξεχωριστά.

 1. Κατά το άνοιγμα και ξεκινήστε να διαβάσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνει μια αίτηση αποδεικτικού ανάγνωσης, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει την αίτηση. Μπορείτε να ακούσετε: "ο αποστολέας του μηνύματος έχει ζητήσει αποδεικτικό ανάγνωσης. Για να στείλετε ένα αποδεικτικό, σύνδεση, κάντε κλικ εδώ."

 2. Για να μην στείλετε την παραλαβή, συνεχίστε με την ανάγνωση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια. Για να στείλετε την παραλαβή, όταν στο κείμενο της σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με φακέλους στο Outlook

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Outlook

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web

Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Outlook

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να εξερευνήσετε και να περιηγηθείτε αλληλογραφία του Outlook

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×