Χρήση ενός κουμπιού εντολής για την εκκίνηση μιας ενέργειας ή μιας σειράς ενεργειών

Χρήση ενός κουμπιού εντολής για την εκκίνηση μιας ενέργειας ή μιας σειράς ενεργειών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί εντολής σε μια φόρμα της Access για να ξεκινήσετε μια ενέργεια ή ένα σύνολο ενεργειών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί εντολής που ανοίγει μια άλλη φόρμα. Για να κάνετε ένα κουμπί εντολής που εκτελεί μια ενέργεια, μπορείτε να γράψετε μια μακροεντολή ή διαδικασία συμβάντος και επισύναψή του σε ιδιότητα Με το κλικ ενός κουμπιού εντολής. Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε μια μακροεντολή απευθείας σε ένα πλαίσιο ιδιότητας Σε, κάντε κλικ στην επιλογή του κουμπιού εντολής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε το κουμπί σε άλλες μορφές χωρίς να χάσετε τη λειτουργικότητα του κουμπιού.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθέστε ένα κουμπί εντολής σε μια φόρμα με τη χρήση οδηγού

Δημιουργία ενός κουμπιού, σύροντας μια μακροεντολή σε μια φόρμα

Δημιουργία ενός κουμπιού εντολής χωρίς τη χρήση οδηγού

Προσαρμογή ενός κουμπιού εντολής

Προσθέστε ένα κουμπί εντολής σε μια φόρμα με τη χρήση οδηγού

Χρησιμοποιώντας τον Οδηγό κουμπιών εντολής, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα κουμπιά εντολών που κάνετε διάφορες εργασίες, όπως κλείσιμο της φόρμας, άνοιγμα μιας έκθεσης, μπορείτε να βρείτε μια εγγραφή ή εκτέλεση μιας μακροεντολής.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα κουμπιού

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί.

  Εικόνα κουμπιού

 4. Στο πλέγμα σχεδίασης, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαχθεί το κουμπί εντολής.

  Ξεκινά ο Οδηγός κουμπιών εντολής.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Στην τελευταία σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Ο οδηγός δημιουργεί το κουμπί εντολής και ενσωματώνει μια μακροεντολή στην ιδιότητα Με το κλικ στο κουμπί. Η μακροεντολή περιέχει ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν την εργασία που επιλέγετε στον οδηγό.

Προβολή ή επεξεργασία μιας μακροεντολής ενσωματωμένο σε ένα κουμπί εντολής

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα που περιέχει το κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού ή Προβολή διάταξης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων.

 3. Στην καρτέλα συμβάν του φύλλου ιδιοτήτων, [Ενσωματωμένη μακροεντολή] πρέπει να εμφανίζεται στο πλαίσιο της ιδιότητας Σε, κάντε κλικ στην επιλογή. Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο πλαίσιο της ιδιότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" στη δεξιά πλευρά του πλαισίου.

Εμφανίζεται το πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολών, που εμφανίζει την ενέργεια ή τις ενέργειες που απαρτίζουν την ενσωματωμένη μακροεντολή.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός κουμπιού, σύροντας μια μακροεντολή σε μια φόρμα

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει και αποθηκεύσει μια μακροεντολή, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα ένα κουμπί εντολής που εκτελείται η μακροεντολή, σύροντας τη μακροεντολή από το παράθυρο περιήγησης σε μια φόρμα που είναι ανοιχτή σε προβολή σχεδίασης.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή σχεδίασης, κάνοντας δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε το νέο κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, σύρετε τη μακροεντολή στη φόρμα.

  Access αυτόματα δημιουργεί ένα κουμπί εντολής και χρησιμοποιεί το όνομα της μακροεντολής ως λεζάντα για το κουμπί. Access εισάγει επίσης το όνομα της μακροεντολής στην ιδιότητα Σε, κάντε κλικ στην επιλογή του κουμπιού εντολής ώστε να εκτελείται η μακροεντολή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί. Η Access χρησιμοποιεί ένα γενικό όνομα για το κουμπί, ώστε να είναι μια καλή ιδέα να πληκτρολογήσετε ένα πιο χαρακτηριστικό όνομα στην ιδιότητα Name του κουμπιού. Για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων για το κουμπί εντολής ενώ η φόρμα είναι ανοιχτή σε προβολή σχεδίασης, κάντε κλικ στο κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μακροεντολών, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μακροεντολής περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός κουμπιού εντολής χωρίς τη χρήση οδηγού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί εντολής χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό κουμπιών εντολής. Η διαδικασία περιλαμβάνει τοποθετώντας το κουμπί στη φόρμα και, στη συνέχεια, ορίζοντας μερικές ιδιότητες.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο.

  Εικόνα κουμπιού

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί.

  Εικόνα κουμπιού

 4. Κάντε κλικ στη θέση της φόρμας όπου θέλετε να τοποθετήσετε το κουμπί εντολής.

  Η Access τοποθετεί το κουμπί εντολής στη φόρμα.

  Επειδή δεν έχει επιλεγεί Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου, η Access δεν εκτελεί οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία. Εάν ο Οδηγός κουμπιών εντολής ξεκινά όταν τοποθετείτε το κουμπί εντολής στη φόρμα, μπορείτε να επιλέξετε την Ακύρωση του οδηγού.

 5. Με επιλεγμένο το κουμπί εντολής, πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα όλα για να εμφανίσετε όλες τις ιδιότητες για το κουμπί εντολής.

 7. Ορίστε τις ιδιότητες για να ολοκληρώσετε τη σχεδίαση του κουμπιού εντολής, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Όνομα

Από προεπιλογή, η Access σας παρέχει ένα νέο κουμπί εντολής το όνομα εντολή, ακολουθούμενο από έναν αριθμό; Για παράδειγμα, Command34. Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, είναι καλή ιδέα να αλλάξετε το όνομα σε κάτι που απεικονίζει τη λειτουργία του κουμπιού (για παράδειγμα, μακροεντολής ή διαδικασίας συμβάντος). Αυτό σας βοηθά να αργότερα, εάν πρέπει να αναφέρεται το κουμπί σε μια μακροεντολή ή διαδικασία συμβάντος.

Λεζάντα

Πληκτρολογήστε την ετικέτα που θέλετε να ορίσετε εμφανίζεται στο κουμπί εντολής. Για παράδειγμα, Αναφορά πωλήσεων ή Κλείσιμο φόρμας.

Σημείωση: Η λεζάντα δεν εμφανίζεται εάν η εικόνα καθορίζεται στην ιδιότητα εικόνας .

Με το κλικ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα για να καθορίσετε τι συμβαίνει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί εντολής. Για να ορίσετε την ιδιότητα, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να κάνετε το κουμπί εντολής, εκτελέστε μια υπάρχουσα αποθηκευμένη μακροεντολή, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος και κάντε κλικ στο όνομα της μακροεντολής.

 • Για να κάνετε το κουμπί εντολής, εκτελέστε μια υπάρχουσα ενσωματωμένη συνάρτηση ή συνάρτηση VBA, πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ισότητας (=) ακολουθούμενο από το όνομα συνάρτησης. Για παράδειγμα, =MsgBox("Γεια") ή =MyFunction(ορίσματα).

 • Για να δημιουργήσετε μια παράσταση, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση παραστάσεων.

 • Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία μιας διαδικασίας συμβάντος που χρησιμοποιεί το Visual Basic για κώδικα Applications (VBA), κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση κώδικα. Για να δημιουργήσετε μια ενσωματωμένη μακροεντολή που περιέχει τις ενέργειες που θέλετε να εκτελέσετε το κουμπί εντολής, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

  Σημείωση: πρέπει να σας δοθεί Access βάσεις δεδομένων που περιέχουν κώδικα VBA αξιόπιστη κατάσταση προκειμένου ο κωδικός μπορεί να εκτελεστεί.

Για βοήθεια σχετικά με άλλες ιδιότητες που δεν αναφέρεται εδώ, τοποθετήστε το δρομέα σε ένα πλαίσιο ιδιότητας και πατήστε το πλήκτρο F1.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή ενός κουμπιού εντολής

Access παρέχει πολλούς τρόπους για να προσαρμόσετε τα κουμπιά εντολών, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα που θέλετε στη φόρμα σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή κουμπιά εντολών σε μια διάταξη σε μορφή πίνακα ή σε στοίβα ή μπορείτε να κάνετε εντολή μοιάζουν περισσότερο με υπερ-συνδέσεις.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Δημιουργήστε μια οριζόντια (σε μορφή πίνακα) ή κατακόρυφη (σε στοίβα) διάταξη κουμπιών εντολής   

   Μπορείτε να προσθέσετε κουμπιά εντολών σε μια διάταξη σε μορφή πίνακα ή σε στοίβα για να δημιουργήσετε μια γραμμή ή στήλη στοιχισμένων με ακρίβεια κουμπιών. Μπορείτε, στη συνέχεια, να επανατοποθετήσετε τα κουμπιά ως ομάδα, διευκολύνοντας την τροποποίηση των φορμών. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης σε ολόκληρη τη γραμμή ή στήλη με κουμπιά εντολών την ίδια στιγμή και μπορείτε να διαχωρίσετε τα κουμπιά με χρήση γραμμών πλέγματος.

   1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα κουμπιά εντολών που θέλετε να προσθέσετε στη διάταξη και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη στη διάταξη από το μενού συντόμευσης.

   2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Εικόνα κουμπιού για να ξεκινήσετε μια οριζόντια γραμμή κουμπιών ή κάντε κλικ στην επιλογή Σωρευμένη Εικόνα κουμπιού για να δημιουργήσετε μια κατακόρυφη στήλη κουμπιών.

    Η Access σχεδιάζει περιγράμματα γύρω από το κουμπί εντολής για να υποδείξετε τη διάταξη. Κάθε κουμπί είναι συνδεδεμένη με μια ετικέτα που δεν μπορείτε να διαγράψετε, ωστόσο, μπορείτε να σμικρύνετε την ετικέτα σε πολύ μικρό μέγεθος, εάν δεν είναι απαραίτητος.

    Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ένα κουμπί εντολής και η συσχετισμένη ετικέτα σε διάταξη πίνακα. Παρατηρήστε πώς η ετικέτα είναι στην επόμενη ενότητα υψηλότερη — αυτό διατηρεί τις ετικέτες από την ίδια διαδικασία για κάθε εγγραφή λεπτομερειών.

    Κουμπί εντολής σε διάταξη πίνακα

    Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ένα κουμπί εντολής και η συσχετισμένη ετικέτα σε μια διάταξη σε στοίβα. Σε μια διάταξη σε στοίβα, την ετικέτα και το κουμπί είναι πάντα στην ίδια ενότητα.

    Κουμπί εντολής σε διάταξη στοίβας

   3. Προσθέστε περισσότερα κουμπιά εντολής στη διάταξη, σύροντάς τα στην περιοχή διάταξης. Καθώς σύρετε ένα κουμπί εντολής στην περιοχή διάταξη, η Access σχεδιάζει μια οριζόντια γραμμή εισαγωγής (για διάταξη πίνακα) ή κατακόρυφη γραμμή εισαγωγής (για διάταξη στοίβας) για να υποδείξετε πού θα τοποθετηθεί το κουμπί εντολής όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού.

    Προσθήκη ενός κουμπιού σε διάταξη στοίβας στοιχείου ελέγχου

    Όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, το στοιχείο ελέγχου προστίθεται στη διάταξη.

    Κουμπί που έχει προστεθεί σε διάταξη στοίβας στοιχείου ελέγχου

   4. Μετακίνηση κουμπιά εντολών μιας ενότητας προς τα επάνω ή προς τα κάτω μια ενότητα μέσα σε διάταξη πίνακα    Εάν θέλετε να διατηρήσετε ένα κουμπί εντολής σε διάταξη πίνακα, αλλά θέλετε να μετακινήσετε το κουμπί εντολής σε μια διαφορετική ενότητα της φόρμας (για παράδειγμα, από την ενότητα λεπτομερειών στην κεφαλίδα φόρμας ενότητα), κάντε τα εξής:

    1. Επιλέξτε το κουμπί εντολής.

    2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση προς τα κάτω στην καρτέλα Τακτοποίηση.

     Το κουμπί εντολής πραγματοποιεί μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επόμενη ενότητα, αλλά παραμένει σε διάταξη μορφής πίνακα. Εάν υπάρχει ήδη ένα στοιχείο ελέγχου στη θέση που θέλετε να μετακινήσετε αυτό το στοιχείο ελέγχου, τα δύο στοιχεία ελέγχου αλλάζουν θέσεις.

     Σημείωση: Οι εντολές Μετακίνηση προς τα επάνω και Μετακίνηση προς τα κάτω είναι απενεργοποιημένες για διατάξεις σε στοίβα.

   5. Μετακίνηση μιας ολόκληρης διάταξης κουμπιών εντολής   

    1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα κουμπιά εντολών στη διάταξη.

     Ένας δείκτης επιλογής διατάξεων εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της διάταξης.

    2. Σύρετε το δείκτη επιλογής διάταξης για να μετακινήσετε τη διάταξη σε μια νέα θέση.

  • Προσθήκη γραμμών πλέγματος σε μια διάταξη κουμπιών εντολής   

   1. Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα κουμπιά εντολών στη διάταξη.

   2. Κάντε κλικ στην εντολή " γραμμές πλέγματος " στην καρτέλα τακτοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμών πλέγματος που θέλετε.

  • Μετατροπή σε ένα κουμπί εντολής διάφανη   

   Δημιουργώντας ένα κουμπί εντολής διαφανές, μπορείτε να τοποθετήσετε πάνω από οποιοδήποτε αντικείμενο στη φόρμα σας και να δώσετε σε αυτό το αντικείμενο τη λειτουργικότητα ενός κουμπιού εντολής. Για παράδειγμα, έχετε μια εικόνα που θέλετε να χωρίσετε σε ξεχωριστό, με δυνατότητα επιλογής περιοχές, κάθε μία από τις οποίες ξεκινά μια διαφορετική μακροεντολή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό τοποθετώντας πολλαπλά, διαφανή κουμπιά επάνω από την εικόνα.

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής που θέλετε να γίνει διαφανές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων του κουμπιού εντολής.

   2. Στην καρτέλα " μορφή " του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας διαφανές .

   3. Επιλέξτε Ναι στην αναπτυσσόμενη λίστα.

    Εξακολουθείτε να μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση του κουμπιού εντολής σε προβολή σχεδίασης, αλλά το κουμπί δεν είναι ορατό σε προβολή φόρμας.

    Σημείωση: Ρύθμιση ιδιότητας διαφανές ένα κουμπί εντολής σε Ναι δεν είναι ίδια με τη ρύθμιση την ιδιότητα Visible σε όχι. Και οι δύο λειτουργίες απόκρυψη του κουμπιού εντολής, αλλά ορίζοντας την ιδιότητα διαφανέςΝαι αφήνει το κουμπί με δυνατότητα. Ορίζοντας την ιδιότητα Visible σε όχι απενεργοποιεί το κουμπί.

  • Κάντε ένα κουμπί εντολής εμφανίζεται ως υπερ-σύνδεσης   

   Εάν θέλετε, μπορείτε να αποκρύψετε ένα κουμπί εντολής αλλά να αφήσετε τη λεζάντα ορατή. Το αποτέλεσμα είναι κάτι που μοιάζει με μια ετικέτα, αλλά οι λειτουργίες ως ένα κουμπί εντολής. Μπορείτε επίσης να υπογράμμιση του κειμένου στη λεζάντα και να αλλάξετε το χρώμα του για να εμφανιστεί ως υπερ-σύνδεσης.

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής για να επιλέξετε και πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων.

   2. Στην καρτέλα " μορφή " του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας Πίσω στυλ .

   3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε διαφανές.

    Στο κυρίως σώμα του κουμπιού εντολής είναι κρυφό, αλλά τη λεζάντα εξακολουθεί να είναι ορατό.

   4. Για να υπογραμμίσετε ή να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου στη λεζάντα, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στην ομάδα " γραμματοσειρά " στην καρτέλα Μορφοποίηση.

    Εντολές που είναι διαθέσιμες στην ομάδα γραμματοσειρά πρόσβασης

  • Δημιουργήστε ένα κουμπί "Άκυρο"   

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4 για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων.

   2. Στο πλαίσιο της ιδιότητας Ακύρωση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

    Όταν η ιδιότητα Ακύρωση ενός κουμπιού εντολής έχει οριστεί σε Ναικαι η φόρμα είναι η ενεργή φόρμα, ένας χρήστης να επιλέξετε το κουμπί εντολής κάνοντας κλικ σε αυτό, πατώντας το πλήκτρο ESC ή πατώντας το πλήκτρο ENTER όταν το κουμπί εντολής έχει εστίαση. Όταν η ιδιότητα Ακύρωση έχει οριστεί σε Ναι για οποιοδήποτε κουμπί εντολής, που ιδιότητα αυτόματα έχει οριστεί σε όχι για όλα τα άλλα κουμπιά εντολής στη φόρμα.

    Για να κάνετε ένα κουμπί "Άκυρο" Ακύρωση όλες τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε μια φόρμα ή πλαίσιο διαλόγου, πρέπει να γράψετε μια μακροεντολή ή διαδικασία συμβάντος και να το επισυνάψετε στην ιδιότητα Στη κάντε κλικ στο κουμπί.

    Σημείωση: Για μια φόρμα που επιτρέπει μη αναστρέψιμη λειτουργίες (όπως διαγραφές), είναι καλή ιδέα να κάνετε το κουμπί της φόρμας προεπιλεγμένο κουμπί εντολής "Άκυρο". Για να το κάνετε αυτό, ορίστε την ιδιότητα Ακύρωση και η ιδιότητα Default σε Ναι.

  • Εμφάνιση μιας εικόνας σε ένα κουμπί εντολής    Στο πλαίσιο ιδιότητας εικόνα του κουμπιού εντολής, πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου για ένα αρχείο εικόνας (όπως ένα αρχείο .bmp, .ico ή .dib). Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη διαδρομή ή το όνομα αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" για να ανοίξετε τη λειτουργία δόμησης εικόνων.

   Λειτουργία δόμησης εικόνων

   Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να βρείτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή, Εναλλακτικά, κάντε κλικ σε μία από τις εικόνες στη λίστα Διαθέσιμες εικόνες για να κάνετε προεπισκόπηση του επαγγελματικών εικόνων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια εικόνα που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να την προσθέσετε στο κουμπί εντολής.

   Από προεπιλογή, η Access ορίζει την ιδιότητα Τύπο εικόνας για να ενσωματωμένων. Όταν εκχωρείτε ένα γραφικό σε ένα κουμπί εντολής ιδιοτήτων εικόνας , χρησιμοποιώντας αυτήν τη ρύθμιση δημιουργεί ένα αντίγραφο της εικόνας και τα αποθηκεύει στο αρχείο βάσης δεδομένων της Access. Οι επόμενες αλλαγές στην αρχική εικόνα δεν θα εφαρμόζονται στο κουμπί εντολής. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με την αρχική εικόνα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται οποιεσδήποτε αλλαγές στην εικόνα του κουμπιού εντολής, αλλάξτε την ιδιότητα Τύπου εικόνας σε σύνδεση. Πρέπει να διατηρήσετε το αρχικό αρχείο εικόνας στην αρχική του θέση. Εάν μπορείτε να μετακινήσετε ή να μετονομάσετε το αρχείο εικόνας, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων και το κουμπί εντολής εμφανίζει τη λεζάντα αντί για την εικόνα. Για να κάνετε κοινή χρήση την ίδια εικόνα σε πολλές θέσεις μέσα στη βάση δεδομένων, αλλάξτε την ιδιότητα Τύπου εικόνας σε κοινή χρήση. Θα τώρα μπορείτε να επιλέξετε την ίδια εικόνα σε άλλα κουμπιά εντολών, για παράδειγμα, επιλέγοντας το όνομα της εικόνας για την ιδιότητα εικόνας.

  • Εμφανίζεται μια εικόνα και μια λεζάντα σε ένα κουμπί εντολής   

   Μπορείτε να εμφανίσετε μια λεζάντα ή μια εικόνα σε ένα κουμπί εντολής. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

   1. Προσθέστε μια εικόνα στο κουμπί εντολής χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω σε αυτήν την ενότητα.

   2. Επιλέξτε το κουμπί εντολής. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

   3. Στην καρτέλα " μορφή " του φύλλου ιδιοτήτων, πληκτρολογήστε τη λεζάντα που θέλετε στο πλαίσιο της ιδιότητας Λεζάντα.

   4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος στο πλαίσιο της ιδιότητας Τακτοποίηση λεζάντας εικόνας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τη λεζάντα κάτω από την εικόνα, επιλέξτε κάτω. Για να εμφανίσετε τη λεζάντα στη δεξιά πλευρά της εικόνας, επιλέξτε δεξιά. Για να κάνετε τη διάταξη εξαρτώνται από τις τοπικές ρυθμίσεις συστήματος, επιλέξτε Γενικά. Με τη χρήση αυτής της ρύθμισης, θα εμφανιστεί η λεζάντα στη δεξιά πλευρά για γλώσσες ανάγνωσης από αριστερά προς τα δεξιά και θα εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά για γλώσσες ανάγνωσης από δεξιά προς τα αριστερά.

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθέστε ένα κουμπί εντολής σε μια φόρμα με τη χρήση οδηγού

Δημιουργία ενός κουμπιού, σύροντας μια μακροεντολή σε μια φόρμα

Δημιουργία ενός κουμπιού εντολής χωρίς τη χρήση οδηγού

Προσαρμογή ενός κουμπιού εντολής

Προσθέστε ένα κουμπί εντολής σε μια φόρμα με τη χρήση οδηγού

Χρησιμοποιώντας τον Οδηγό κουμπιών εντολής, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα κουμπιά εντολών που κάνετε διάφορες εργασίες, όπως κλείσιμο της φόρμας, άνοιγμα μιας έκθεσης, μπορείτε να βρείτε μια εγγραφή ή εκτέλεση μιας μακροεντολής.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα κουμπιού

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί.

  Εικόνα κουμπιού

 4. Στο πλέγμα σχεδίασης, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαχθεί το κουμπί εντολής.

  Ξεκινά ο Οδηγός κουμπιών εντολής.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό. Στην τελευταία σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  Ο οδηγός δημιουργεί το κουμπί εντολής και ενσωματώνει μια μακροεντολή στην ιδιότητα Με το κλικ στο κουμπί. Η μακροεντολή περιέχει ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν την εργασία που επιλέγετε στον οδηγό.

Προβολή ή επεξεργασία μιας μακροεντολής ενσωματωμένο σε ένα κουμπί εντολής

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα που περιέχει το κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού ή Προβολή διάταξης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων.

 3. Στην καρτέλα συμβάν του φύλλου ιδιοτήτων, [Ενσωματωμένη μακροεντολή] πρέπει να εμφανίζεται στο πλαίσιο της ιδιότητας Σε, κάντε κλικ στην επιλογή. Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο πλαίσιο της ιδιότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" στη δεξιά πλευρά του πλαισίου.

Εμφανίζεται το πρόγραμμα δημιουργίας μακροεντολών, που εμφανίζει την ενέργεια ή τις ενέργειες που απαρτίζουν την ενσωματωμένη μακροεντολή.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός κουμπιού, σύροντας μια μακροεντολή σε μια φόρμα

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει και αποθηκεύσει μια μακροεντολή, μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα ένα κουμπί εντολής που εκτελείται η μακροεντολή, σύροντας τη μακροεντολή από το παράθυρο περιήγησης σε μια φόρμα που είναι ανοιχτή σε προβολή σχεδίασης.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε προβολή σχεδίασης, κάνοντας δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, εντοπίστε τη μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε το νέο κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, σύρετε τη μακροεντολή στη φόρμα.

  Microsoft Office Access 2007 αυτόματα δημιουργεί ένα κουμπί εντολής και χρησιμοποιεί το όνομα της μακροεντολής ως λεζάντα για το κουμπί. Office Access 2007 εισάγει επίσης το όνομα της μακροεντολής στην ιδιότητα Σε, κάντε κλικ στην επιλογή του κουμπιού εντολής ώστε να εκτελείται η μακροεντολή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί. Η Access χρησιμοποιεί ένα γενικό όνομα για το κουμπί, ώστε να είναι μια καλή ιδέα να πληκτρολογήσετε ένα πιο χαρακτηριστικό όνομα στην ιδιότητα Name του κουμπιού. Για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων για το κουμπί εντολής ενώ η φόρμα είναι ανοιχτή σε προβολή σχεδίασης, κάντε κλικ στο κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μακροεντολών, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μακροεντολής.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ενός κουμπιού εντολής χωρίς τη χρήση οδηγού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί εντολής χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό κουμπιών εντολής. Η διαδικασία περιλαμβάνει τοποθετώντας το κουμπί στη φόρμα και, στη συνέχεια, ορίζοντας μερικές ιδιότητες.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο.

  Εικόνα κουμπιού

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί.

  Εικόνα κουμπιού

 4. Κάντε κλικ στη θέση της φόρμας όπου θέλετε να τοποθετήσετε το κουμπί εντολής.

  Η Access τοποθετεί το κουμπί εντολής στη φόρμα.

  Επειδή δεν έχει επιλεγεί Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου, η Access δεν εκτελεί οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία. Εάν ο Οδηγός κουμπιών εντολής ξεκινά όταν τοποθετείτε το κουμπί εντολής στη φόρμα, μπορείτε να επιλέξετε την Ακύρωση του οδηγού.

 5. Με επιλεγμένο το κουμπί εντολής, πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα όλα για να εμφανίσετε όλες τις ιδιότητες για το κουμπί εντολής.

 7. Ορίστε τις ιδιότητες για να ολοκληρώσετε τη σχεδίαση του κουμπιού εντολής, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Όνομα

Από προεπιλογή, η Access σας παρέχει ένα νέο κουμπί εντολής το όνομα εντολή, ακολουθούμενο από έναν αριθμό; Για παράδειγμα, Command34. Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο, είναι καλή ιδέα να αλλάξετε το όνομα σε κάτι που απεικονίζει τη λειτουργία του κουμπιού (για παράδειγμα, μακροεντολής ή διαδικασίας συμβάντος). Αυτό σας βοηθά να αργότερα, εάν πρέπει να αναφέρεται το κουμπί σε μια μακροεντολή ή διαδικασία συμβάντος.

Λεζάντα

Πληκτρολογήστε την ετικέτα που θέλετε να ορίσετε εμφανίζεται στο κουμπί εντολής. Για παράδειγμα, Αναφορά πωλήσεων ή Κλείσιμο φόρμας.

Σημείωση: Η λεζάντα δεν εμφανίζεται εάν η εικόνα καθορίζεται στην ιδιότητα εικόνας .

Με το κλικ

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα για να καθορίσετε τι συμβαίνει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί εντολής. Για να ορίσετε την ιδιότητα, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να κάνετε το κουμπί εντολής, εκτελέστε μια υπάρχουσα αποθηκευμένη μακροεντολή, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος και κάντε κλικ στο όνομα της μακροεντολής.

 • Για να κάνετε το κουμπί εντολής, εκτελέστε μια υπάρχουσα ενσωματωμένη συνάρτηση ή συνάρτηση VBA, πληκτρολογήστε ένα σύμβολο ισότητας (=) ακολουθούμενο από το όνομα συνάρτησης. Για παράδειγμα, =MsgBox("Γεια") ή =MyFunction(ορίσματα).

 • Για να δημιουργήσετε μια παράσταση, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση παραστάσεων.

 • Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία μιας διαδικασίας συμβάντος που χρησιμοποιεί το Visual Basic για κώδικα Applications (VBA), κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση κώδικα. Για να δημιουργήσετε μια ενσωματωμένη μακροεντολή που περιέχει τις ενέργειες που θέλετε να εκτελέσετε το κουμπί εντολής, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία δόμησης μακροεντολών.

  Σημείωση: πρέπει να σας δοθεί Office Access 2007 βάσεις δεδομένων που περιέχουν κώδικα VBA αξιόπιστη κατάσταση προκειμένου ο κωδικός μπορεί να εκτελεστεί.

Για βοήθεια σχετικά με άλλες ιδιότητες που δεν αναφέρεται εδώ, τοποθετήστε το δρομέα σε ένα πλαίσιο ιδιότητας και πατήστε το πλήκτρο F1.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή ενός κουμπιού εντολής

Office Access 2007 παρέχει νέους τρόπους για να προσαρμόσετε τα κουμπιά εντολών, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα που θέλετε στη φόρμα σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή κουμπιά εντολών σε μια διάταξη σε μορφή πίνακα ή σε στοίβα ή μπορείτε να κάνετε εντολή μοιάζουν περισσότερο με υπερ-συνδέσεις.

 1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Δημιουργήστε μια οριζόντια (σε μορφή πίνακα) ή κατακόρυφη (σε στοίβα) διάταξη κουμπιών εντολής   

   Μπορείτε να προσθέσετε κουμπιά εντολών σε μια διάταξη σε μορφή πίνακα ή σε στοίβα για να δημιουργήσετε μια γραμμή ή στήλη στοιχισμένων με ακρίβεια κουμπιών. Μπορείτε, στη συνέχεια, να επανατοποθετήσετε τα κουμπιά ως ομάδα, διευκολύνοντας την τροποποίηση των φορμών. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε στυλ μορφοποίησης σε ολόκληρη τη γραμμή ή στήλη με κουμπιά εντολών την ίδια στιγμή και μπορείτε να διαχωρίσετε τα κουμπιά με χρήση γραμμών πλέγματος.

   1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα κουμπιά εντολών που θέλετε να προσθέσετε στη διάταξη και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη στη διάταξη από το μενού συντόμευσης.

   2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Εικόνα κουμπιού για να ξεκινήσετε μια οριζόντια γραμμή κουμπιών ή κάντε κλικ στην επιλογή Σωρευμένη Εικόνα κουμπιού για να δημιουργήσετε μια κατακόρυφη στήλη κουμπιών.

    Η Access σχεδιάζει περιγράμματα γύρω από το κουμπί εντολής για να υποδείξετε τη διάταξη. Κάθε κουμπί είναι συνδεδεμένη με μια ετικέτα που δεν μπορείτε να διαγράψετε, ωστόσο, μπορείτε να σμικρύνετε την ετικέτα σε πολύ μικρό μέγεθος, εάν δεν είναι απαραίτητος.

    Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ένα κουμπί εντολής και η συσχετισμένη ετικέτα σε διάταξη πίνακα. Παρατηρήστε πώς η ετικέτα είναι στην επόμενη ενότητα υψηλότερη — αυτό διατηρεί τις ετικέτες από την ίδια διαδικασία για κάθε εγγραφή λεπτομερειών.

    Κουμπί εντολής σε διάταξη πίνακα

    Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ένα κουμπί εντολής και η συσχετισμένη ετικέτα σε μια διάταξη σε στοίβα. Σε μια διάταξη σε στοίβα, την ετικέτα και το κουμπί είναι πάντα στην ίδια ενότητα.

    Κουμπί εντολής σε διάταξη στοίβας

   3. Προσθέστε περισσότερα κουμπιά εντολής στη διάταξη, σύροντάς τα στην περιοχή διάταξης. Καθώς σύρετε ένα κουμπί εντολής στην περιοχή διάταξη, η Access σχεδιάζει μια οριζόντια γραμμή εισαγωγής (για διάταξη πίνακα) ή κατακόρυφη γραμμή εισαγωγής (για διάταξη στοίβας) για να υποδείξετε πού θα τοποθετηθεί το κουμπί εντολής όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού.

    Προσθήκη ενός κουμπιού σε διάταξη στοίβας στοιχείου ελέγχου

    Όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, το στοιχείο ελέγχου προστίθεται στη διάταξη.

    Κουμπί που έχει προστεθεί σε διάταξη στοίβας στοιχείου ελέγχου

   4. Μετακίνηση κουμπιά εντολών μιας ενότητας προς τα επάνω ή προς τα κάτω μια ενότητα μέσα σε διάταξη πίνακα    Εάν θέλετε να διατηρήσετε ένα κουμπί εντολής σε διάταξη πίνακα, αλλά θέλετε να μετακινήσετε το κουμπί εντολής σε μια διαφορετική ενότητα της φόρμας (για παράδειγμα, από την ενότητα λεπτομερειών στην κεφαλίδα φόρμας ενότητα), κάντε τα εξής:

    1. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη στη διάταξη από το μενού συντόμευσης.

    2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση ενότητας προς τα επάνω Εικόνα κουμπιού ή Μετακίνηση προς τα κάτω μια ενότητα Εικόνα κουμπιού .

     Το κουμπί εντολής πραγματοποιεί μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην επόμενη ενότητα, αλλά παραμένει σε διάταξη μορφής πίνακα. Εάν υπάρχει ήδη ένα στοιχείο ελέγχου στη θέση που θέλετε να μετακινήσετε αυτό το στοιχείο ελέγχου, τα δύο στοιχεία ελέγχου αλλάζουν θέσεις.

     Σημείωση: Οι εντολές Μετακίνηση ενότητας και Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μια ενότητα είναι απενεργοποιημένες για διατάξεις σε στοίβα.

   5. Μετακίνηση μιας ολόκληρης διάταξης κουμπιών εντολής   

    1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα κουμπιά εντολών στη διάταξη.

     Ένας δείκτης επιλογής διατάξεων εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της διάταξης.

    2. Σύρετε το δείκτη επιλογής διάταξης για να μετακινήσετε τη διάταξη σε μια νέα θέση.

  • Προσθήκη γραμμών πλέγματος σε μια διάταξη κουμπιών εντολής   

   1. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε από τα κουμπιά εντολών στη διάταξη και, στο μενού συντόμευσης, τοποθετήστε το δείκτη στη διάταξη.

   2. Τοποθετήστε το δείκτη σε γραμμές πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ των γραμμών πλέγματος που θέλετε.

  • Μετατροπή σε ένα κουμπί εντολής διάφανη   

   Δημιουργώντας ένα κουμπί εντολής διαφανές, μπορείτε να τοποθετήσετε πάνω από οποιοδήποτε αντικείμενο στη φόρμα σας και να δώσετε σε αυτό το αντικείμενο τη λειτουργικότητα ενός κουμπιού εντολής. Για παράδειγμα, έχετε μια εικόνα που θέλετε να χωρίσετε σε ξεχωριστό, με δυνατότητα επιλογής περιοχές, κάθε μία από τις οποίες ξεκινά μια διαφορετική μακροεντολή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό τοποθετώντας πολλαπλά, διαφανή κουμπιά επάνω από την εικόνα.

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής που θέλετε να γίνει διαφανές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων του κουμπιού εντολής.

   2. Στην καρτέλα " μορφή " του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας διαφανές .

   3. Επιλέξτε Ναι στην αναπτυσσόμενη λίστα.

    Εξακολουθείτε να μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση του κουμπιού εντολής σε προβολή σχεδίασης, αλλά το κουμπί δεν είναι ορατό σε προβολή φόρμας.

    Σημείωση: Ρύθμιση ιδιότητας διαφανές ένα κουμπί εντολής σε Ναι δεν είναι ίδια με τη ρύθμιση την ιδιότητα Visible σε όχι. Και οι δύο λειτουργίες απόκρυψη του κουμπιού εντολής, αλλά ορίζοντας την ιδιότητα διαφανέςΝαι αφήνει το κουμπί με δυνατότητα. Ορίζοντας την ιδιότητα Visible σε όχι απενεργοποιεί το κουμπί.

  • Κάντε ένα κουμπί εντολής εμφανίζεται ως υπερ-σύνδεσης   

   Εάν θέλετε, μπορείτε να αποκρύψετε ένα κουμπί εντολής αλλά να αφήσετε τη λεζάντα ορατή. Το αποτέλεσμα είναι κάτι που μοιάζει με μια ετικέτα, αλλά οι λειτουργίες ως ένα κουμπί εντολής. Μπορείτε επίσης να υπογράμμιση του κειμένου στη λεζάντα και να αλλάξετε το χρώμα του για να εμφανιστεί ως υπερ-σύνδεσης.

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής για να επιλέξετε και πατήστε το πλήκτρο F4 για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων.

   2. Στην καρτέλα " μορφή " του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ιδιότητας Πίσω στυλ .

   3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε διαφανές.

    Στο κυρίως σώμα του κουμπιού εντολής είναι κρυφό, αλλά τη λεζάντα εξακολουθεί να είναι ορατό.

   4. Για να υπογραμμίσετε ή να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου στη λεζάντα, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στην ομάδα " γραμματοσειρά " στην καρτέλα Σχεδίαση.

    Εικόνα της Κορδέλας της Access

  • Δημιουργήστε ένα κουμπί "Άκυρο"   

   1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F4 για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων.

   2. Στο πλαίσιο της ιδιότητας Ακύρωση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

    Όταν η ιδιότητα Ακύρωση ενός κουμπιού εντολής έχει οριστεί σε Ναικαι η φόρμα είναι η ενεργή φόρμα, ένας χρήστης να επιλέξετε το κουμπί εντολής κάνοντας κλικ σε αυτό, πατώντας το πλήκτρο ESC ή πατώντας το πλήκτρο ENTER όταν το κουμπί εντολής έχει εστίαση. Όταν η ιδιότητα Ακύρωση έχει οριστεί σε Ναι για οποιοδήποτε κουμπί εντολής, που ιδιότητα αυτόματα έχει οριστεί σε όχι για όλα τα άλλα κουμπιά εντολής στη φόρμα.

    Για να κάνετε ένα κουμπί "Άκυρο" Ακύρωση όλες τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί σε μια φόρμα ή πλαίσιο διαλόγου, πρέπει να γράψετε μια μακροεντολή ή διαδικασία συμβάντος και να το επισυνάψετε στην ιδιότητα Στη κάντε κλικ στο κουμπί.

    Σημείωση: Για μια φόρμα που επιτρέπει μη αναστρέψιμη λειτουργίες (όπως διαγραφές), είναι καλή ιδέα να κάνετε το κουμπί της φόρμας προεπιλεγμένο κουμπί εντολής "Άκυρο". Για να το κάνετε αυτό, ορίστε την ιδιότητα Ακύρωση και η ιδιότητα Default σε Ναι.

  • Εμφάνιση μιας εικόνας σε ένα κουμπί εντολής    Στο πλαίσιο ιδιότητας εικόνα του κουμπιού εντολής, πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου για ένα αρχείο εικόνας (όπως ένα αρχείο .bmp, .ico ή .dib). Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη διαδρομή ή το όνομα αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Δόμηση" για να ανοίξετε τη λειτουργία δόμησης εικόνων.

   Λειτουργία δόμησης εικόνων

   Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να βρείτε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή, Εναλλακτικά, κάντε κλικ σε μία από τις εικόνες στη λίστα Διαθέσιμες εικόνες για να κάνετε προεπισκόπηση του επαγγελματικών εικόνων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια εικόνα που θέλετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να την προσθέσετε στο κουμπί εντολής.

   Από προεπιλογή, η Access ορίζει την ιδιότητα Τύπο εικόνας για να ενσωματωμένων. Όταν εκχωρείτε ένα γραφικό σε ένα κουμπί εντολής ιδιοτήτων εικόνας , χρησιμοποιώντας αυτήν τη ρύθμιση δημιουργεί ένα αντίγραφο της εικόνας και τα αποθηκεύει στο αρχείο βάσης δεδομένων της Access. Οι επόμενες αλλαγές στην αρχική εικόνα δεν θα εφαρμόζονται στο κουμπί εντολής. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με την αρχική εικόνα έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται οποιεσδήποτε αλλαγές στην εικόνα του κουμπιού εντολής, αλλάξτε την ιδιότητα Τύπου εικόνας σε σύνδεση. Πρέπει να διατηρήσετε το αρχικό αρχείο εικόνας στην αρχική του θέση. Εάν μπορείτε να μετακινήσετε ή να μετονομάσετε το αρχείο εικόνας, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος όταν ανοίγετε τη βάση δεδομένων και το κουμπί εντολής εμφανίζει τη λεζάντα αντί για την εικόνα.

  • Εμφανίζεται μια εικόνα και μια λεζάντα σε ένα κουμπί εντολής   

   Ως μια νέα δυνατότητα Office Access 2007, μπορείτε να εμφανίσετε τώρα μια λεζάντα ή μια εικόνα σε ένα κουμπί εντολής. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία:

   1. Προσθέστε μια εικόνα στο κουμπί εντολής χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω σε αυτήν την ενότητα.

   2. Επιλέξτε το κουμπί εντολής. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

   3. Στην καρτέλα " μορφή " του φύλλου ιδιοτήτων, πληκτρολογήστε τη λεζάντα που θέλετε στο πλαίσιο της ιδιότητας Λεζάντα.

   4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος στο πλαίσιο της ιδιότητας Τακτοποίηση λεζάντας εικόνας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τη λεζάντα κάτω από την εικόνα, επιλέξτε κάτω. Για να εμφανίσετε τη λεζάντα στη δεξιά πλευρά της εικόνας, επιλέξτε δεξιά. Για να κάνετε τη διάταξη εξαρτώνται από τις τοπικές ρυθμίσεις συστήματος, επιλέξτε Γενικά. Με τη χρήση αυτής της ρύθμισης, θα εμφανιστεί η λεζάντα στη δεξιά πλευρά για γλώσσες ανάγνωσης από αριστερά προς τα δεξιά και θα εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά για γλώσσες ανάγνωσης από δεξιά προς τα αριστερά.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×