Χρήση βιβλιοθηκών διαφανειών για κοινή χρήση και εκ νέου χρήση διαφανειών του PowerPoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση και εκ νέου χρήση διαφανειών μεμονωμένα PowerPoint, αποθηκεύοντάς τα σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών σε διακομιστή που εκτελεί Office SharePoint Server 2007 ή του Microsoft SharePoint Server 2010. Εσείς, ή οποιαδήποτε οι συνάδελφοί που έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη διαφανειών, να προσθέσετε διαφάνειες στη βιβλιοθήκη διαφανειών, Εισαγωγή διαφανειών από τη βιβλιοθήκη διαφανειών σε μια παρουσίαση, κάντε αλλαγές στις διαφάνειες στη βιβλιοθήκη διαφανειών, παρακολούθηση αλλαγών που έχουν γίνει σε μια διαφάνεια, και εντοπίστε το πιο πρόσφατο έκδοση μιας διαφάνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση μιας βιβλιοθήκης διαφανειών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας βιβλιοθήκης διαφανειών.

Σημαντικό: 

 • Για την αποθήκευση, κοινή χρήση και εκ νέου χρήση διαφανειών σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, ο υπολογιστής σας πρέπει να εκτελεί Microsoft Office PowerPoint 2007, το PowerPoint 2010 ή PowerPoint 2013 και αυτό πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε ένα διακομιστή που εκτελεί Office SharePoint Server 2007 ή του Microsoft SharePoint Server 2010. Εάν δεν γνωρίζετε εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στον SharePoint Server, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

 • Για να προσθέσετε μία ή περισσότερες διαφάνειες από μια διαφορετική παρουσίαση αρχείο που βρίσκεται στον υπολογιστή σας ή ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, ανατρέξτε στο θέμα εκ νέου χρήση διαφανειών από άλλο αρχείο παρουσίασης.

Βιβλιοθήκες διαφανειών έχουν εισαχθεί στο Microsoft Office 2007 για να επιτρέψετε σε άτομα για να κάνετε κοινή χρήση διαφανειών. Τώρα Office διαθέτει δυνατότητες σύνταξης από κοινού που θα χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση για βιβλιοθήκες διαφανειών. Εάν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση διαφανειών τώρα, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες κοινής χρήσης και σύνταξης από κοινού στο PowerPoint για να το κάνετε.

Βιβλιοθήκες διαφανειών είναι μια δυνατότητα παλαιού τύπου της SharePoint. SharePoint 2016 δεν είναι δυνατό να κάνετε μια βιβλιοθήκη διαφανειών.

Προσθήκη μίας ή περισσότερων διαφανειών σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών

Σημείωση: Μπορείτε να δημοσιεύσετε διαφάνειες σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, πρέπει να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη διαφανειών σε έναν διακομιστή με SharePoint 2010 ή SharePoint 2007. Για να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, ανατρέξτε στη Βοήθεια του SharePoint.

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που περιέχει τις διαφάνειες που θέλετε να δημοσιεύσετε στη βιβλιοθήκη διαφανειών.

 2. Στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στην επιλογή για να αποθηκεύσετε & αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε Δημοσίευση διαφανειών.

  Παράθυρο διαλόγου 'Δημοσίευση διαφανειών'

  Σημείωση: Στο PowerPoint 2007, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη σε Δημοσίευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση διαφανειών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση διαφανειών, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου που βρίσκονται δίπλα στις διαφάνειες που θέλετε να δημοσιεύσετε στη βιβλιοθήκη διαφανειών.

  Για να επιλέξετε όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων.

 4. Στην περιοχή Όνομα αρχείου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μετονομάσετε ένα ή περισσότερα αρχεία διαφάνειας, κάντε κλικ στο υπάρχον όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

  • Για να διατηρήσετε τη διαφάνεια προεπιλεγμένη ονόματα αρχείων, προχωρήστε στο βήμα 5.

   Σημείωση: Το PowerPoint ονομάζει αυτόματα κάθε αρχείο διαφάνειας χρησιμοποιώντας το όνομα της παρουσίασης και αριθμού διαφάνειας μοναδικό αναγνωριστικό (ID) ως το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου. Εάν μετακινείτε τις διαφάνειές σας, τους αριθμούς των Αναγνωριστικών διαφανειών δεν εμφανίζονται πλέον με διαδοχική σειρά.

 5. Στην περιοχή Περιγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή και πληκτρολογήστε μια περιγραφή του αρχείου διαφάνειας.

 6. Στη λίστα Δημοσίευση σε, πληκτρολογήστε ή κάντε κλικ στη θέση της βιβλιοθήκης διαφανειών που θέλετε να δημοσιεύσετε τις διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη διαφανειών από μια βιβλιοθήκη διαφανειών στην παρουσίασή σας

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια διαφάνεια.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα διαφάνειες, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Νέα διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκ νέου χρήση διαφανειών.

 3. Στο παράθυρο Εκ νέου χρήση διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα μια βιβλιοθήκη διαφανειών. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, κάντε κλικ στη βιβλιοθήκη διαφανειών που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή. Ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε τη βιβλιοθήκη διαφανειών.

 4. Στη λίστα Όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε.

  Για να προβάλετε τη μεγαλύτερη μικρογραφία της διαφάνειας, τοποθετήστε το δείκτη επάνω από τη διαφάνεια.

 5. Για να προσθέσετε περισσότερες διαφάνειες από μια βιβλιοθήκη διαφανειών στην παρουσίασή σας, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Σημείωση: Εάν θέλετε να ενημερώνεστε όταν κάποιος αλλάζει σε μια διαφάνεια που έχετε προσθέσει στην παρουσίασή σας από μια βιβλιοθήκη διαφανειών, στο κάτω μέρος του παραθύρου Εκ νέου χρήση διαφανειών, κάντε κλικ στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να ειδοποιούμαι όταν αλλάξει αυτή η διαφάνεια.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος για αλλαγές στις διαφάνειες που έχουν προστεθεί από μια βιβλιοθήκη διαφανειών

 1. Ανοίξτε μια παρουσίαση που περιέχει μία ή περισσότερες διαφάνειες που ήταν αρχικά από μια βιβλιοθήκη διαφανειών σε ένα διακομιστή.

  Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Έλεγχος για ενημερώσεις διαφανειών για να σας ενημερώσει ότι η παρουσίαση περιέχει μία ή περισσότερες διαφάνειες που σχετίζονται με μια βιβλιοθήκη διαφανειών. Το παράθυρο διαλόγου σάς παρέχει την επιλογή για να ελέγξετε για αλλαγές σε αυτές τις διαφάνειες.

  Παράθυρο διαλόγου 'Έλεγχος για ενημερώσεις διαφανειών'

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Έλεγχος για ενημερώσεις διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν δεν υπάρχουν διαφάνειες στην παρουσίασή σας για να ενημερώσετε, εμφανίζεται το μήνυμα δεν υπάρχουν ενημερωμένες διαφάνειες αυτήν τη στιγμή, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση ενημέρωσης διαφάνειας, που εμφανίζει μια μικρογραφία της διαφάνειας στην παρουσίασή σας και μια διαφάνεια από τη βιβλιοθήκη διαφανειών, συγκρίνετε τους και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να αντικαταστήσετε την τοπική διαφάνεια με την τροποποιημένη διαφάνεια από τη βιβλιοθήκη διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

   • Για να προσθέσετε την τροποποιημένη διαφάνεια στην παρουσίασή σας, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε τις δύο διαφάνειες λεπτομερέστερα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσάρτηση.

   • Για να παραλείψετε προσθέτοντας τη νέα έκδοση της διαφάνειας στην παρουσίασή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Παράλειψη.

    Σημείωση: Προσάρτηση εισάγει την ενημερωμένη διαφάνεια μετά την παλιά στην παρουσίασή σας.

Αρχή της σελίδας

Επισκόπηση των την αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου διαφανειών

Βιβλιοθήκες διαφανειών επιτρέψετε εσείς και άλλα άτομα στην εταιρεία σας για να δημιουργήσετε μια κεντρική θέση για την αποθήκευση, την αποθήκευση και κοινή χρήση διαφανειών. Όταν δημοσιεύετε μια διαφάνεια σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, την κάνετε διαθέσιμη για εκ νέου σε οποιαδήποτε παρουσίαση από όλα τα άτομα που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη διαφανειών.

Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ενημερώσεις σε μια διαφάνεια της παρουσίασης που έχει εισαχθεί από μια βιβλιοθήκη διαφανειών, κάθε φορά που κάποιος κάνει αλλαγές στην αρχική διαφάνεια. Κάθε φορά που θα ανοίξετε μια παρουσίαση που περιέχει τη διαφάνεια, το PowerPoint ειδοποιεί μπορείτε εάν διαφάνεια έχει ενημερωθεί και σας δίνει τη δυνατότητα να παραβλέψετε την ενημέρωση, να προσαρτήσετε μια νέα διαφάνεια στην παλιά διαφάνεια ή αντικαταστήσετε την παλιά διαφάνεια με μια ενημερωμένη.

Όταν αλλάζετε μια υπάρχουσα διαφάνεια σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, το SharePoint Server 2010 αυτόματα τα χρονικά σημάνσεις και ελέγχει το αρχείο ανάληψης που και, στη συνέχεια, ώρα Αποτυπώνει και να μεταβιβάσει τον ξανά στο όταν ολοκληρώσετε. SharePoint Server έχει μια δυνατότητα διαχείρισης εκδόσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθήσετε το ιστορικό όλων των αλλαγών που έγιναν σε μια διαφάνεια. Για να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα διαχείρισης εκδόσεων βιβλιοθήκη διαφανειών, ανατρέξτε στη Βοήθεια του SharePoint.

Για να εντοπίσετε την πιο πρόσφατη έκδοση μιας διαφάνειας σε μια βιβλιοθήκη διαφανειών, απλώς φιλτράρετε και να ταξινομήσετε στη λίστα βιβλιοθήκη διαφανειών. Για να μάθετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε την πιο πρόσφατη έκδοση μιας διαφάνειας, ανατρέξτε στη Βοήθεια του SharePoint.

PowerPoint 2010 απομνημονεύει αυτόματα τις θέσεις πολλαπλών βιβλιοθηκών διαφανειών, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε τους.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×