Φιλτράρισμα δεδομένων στην Προβολή δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε εύκολα να φιλτράρετε δεδομένα στην Προβολή δεδομένων.

Όταν δημιουργείτε μια Προβολή δεδομένων, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα φίλτρο έτσι, ώστε η προβολή να περιλαμβάνει μόνο τα δεδομένα που ικανοποιούν τα κριτήρια που θα καθορίσετε. Για παράδειγμα, ίσως να έχετε μια προέλευση δεδομένων που περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές. Ωστόσο, εσείς θέλετε να προβάλλετε μόνο ένα υποσύνολο αυτών των εγγραφών. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο ώστε στην Προβολή δεδομένων σας να περιλαμβάνεται μόνο ένα υποσύνολο των εγγραφών.

Όταν χρησιμοποιείτε το Office SharePoint Designer 2007 για να φιλτράρετε δεδομένα σε μια Προβολή δεδομένων, περιορίζετε τις εγγραφές που είναι πραγματικά διαθέσιμες στην Προβολή δεδομένων. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια γραμμή εργαλείων στην Προβολή δεδομένων έτσι, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να φιλτράρουν τα δεδομένα μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, η γραμμή εργαλείων επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των δεδομένων; δηλαδή η γραμμή εργαλείων δεν περιορίζει την ποσότητα των δεδομένων που είναι πραγματικά διαθέσιμα στην Προβολή δεδομένων. Βρείτε έναν σύνδεσμο σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης μιας τέτοιας γραμμής εργαλείων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Για να δημιουργήσετε το δείγμα δεδομένων και την προβολή δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα παρακάτω παραδείγματα ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προβολές δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη ενός φίλτρου

Προσθήκη όρου σε ένα υπάρχον φίλτρο

Ομαδοποίηση των όρων σε ένα φίλτρο

Τροποποίηση ενός όρου

Διαγραφή όρου

Διαγραφή ενός φίλτρου

Δημιουργήστε ένα σύνθετο φίλτρο

Προσθήκη φίλτρου

Η Northwind Traders, μια εταιρεία διανομής τροφίμων delikatessen, διατηρεί τη λίστα των προϊόντων της σε μορφή XML. Η λίστα περιέχει επίσης προϊόντα που δεν διατίθενται πλέον. Η ομάδα σας θέλει να δημιουργήσει μια Προβολή δεδομένων που θα εμφανίζει μόνο τα τρέχοντα προϊόντα έτσι, ώστε η Προβολή δεδομένων στην τοποθεσία της ομάδας να μην είναι γεμάτη από προϊόντα που δεν διατίθενται πλέον από την Northwind Traders. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προσθέσετε ένα φίλτρο.

Όταν δημιουργείτε ένα φίλτρο, τότε κατασκευάζετε μία ή περισσότερες εκφράσεις οι οποίες εφαρμόζονται στα δεδομένα. Τα δεδομένα που ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια είναι αυτά που περιλαμβάνονται στην Προβολή δεδομένων. Σε μια έκφραση υπάρχουν τρία βασικά τμήματα: το όνομα του πεδίου (το όνομα του πεδίου με βάση το οποίο θέλετε να φιλτράρετε), ο τελεστής (ο κανόνας που θέλετε να εφαρμοστεί στην τιμή, όπως είναι το "ίσο με", "μεγαλύτερο από" ή ¨μικρότερο από") και η τιμή (τα δεδομένα που αναζητάτε).

Υπάρχουν τρία βήματα στη δημιουργία μιας έκφρασης. Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε το πεδίο που θα καθορίζει εάν η εγγραφή θα εμφανίζεται στα φιλτραρισμένα αποτελέσματα. Σε αυτό το παράδειγμα, το πεδίο Διακοπή είναι η βάση για το φίλτρο σας, διότι πρέπει να ελεγχθούν τα δεδομένα σε αυτό το πεδίο προκειμένου μια εγγραφή να συμπεριληφθεί ή να μείνει εκτός των αποτελεσμάτων. Το δεύτερο βήμα είναι να καθορίσετε τον τελεστή που θέλετε να εφαρμόσετε. Θέλετε μόνο τις εγγραφές όπου η τιμή του Διακοπή είναι ίση με 0, επομένως θα ορίσετε ως τελεστή το "Ίσο με". Τα δεδομένα στο πεδίο που αναζητάτε είναι 0 (η Northwind Traders χρησιμοποιεί το 0 για να υποδείξει το ψευδές), επομένως η τιμή είναι το 0.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε νέο όρο.

 5. Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε. Στο παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε κλικ στο Διακοπή (Αριθμός).

 6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε. Στο παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε κλικ στο Ίσο με.

 7. Κάντε κλικ στο πλαίσιο τιμή, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε. Επειδή Northwind Traders χρησιμοποιεί 1 για να υποδείξετε ότι έχουν καταργηθεί και το 0 για να υποδείξετε ότι τα προϊόντα που δεν έχουν διακοπεί, πληκτρολογήστε 0.

  Το δείγμα έκφρασης στο παράθυρο διαλόγου 'Κριτήρια φίλτρου'
  Το δείγμα έκφρασης στο παράθυρο διαλόγου 'Κριτήρια φίλτρου'
 8. Εάν θέλετε να προβάλλετε την έκφραση και να την επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας το XPath, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  Όλα τα κριτήρια φιλτραρίσματος που δημιουργείτε στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος είναι στην πραγματικότητα εκφράσεις XPath. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα για προχωρημένους, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα Δημιουργία ένα σύνθετο φίλτρο.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πλέον έχετε μια Προβολή δεδομένων που εμφανίζει μόνο τα τρέχοντα προϊόντα και αποκλείει αυτά που έχουν διακοπεί.

Με την έκφραση Διακοπή Ίσο με 0, εμφανίζονται τέσσερις ή πέντε εγγραφές

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη όρου σε υπάρχον φίλτρο

Σε ένα φίλτρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές εκφράσεις. Αυτό γίνεται εάν προσθέσετε νέους όρους, οι οποίοι καθορίζουν επιπλέον κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τα δεδομένα.

Για παράδειγμα, στην προηγούμενη ενότητα φιλτράρατε την Προβολή δεδομένων έτσι, ώστε να περιλαμβάνει μόνο τα τρέχοντα προϊόντα της Northwind Traders. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε η Προβολή δεδομένων να περιλαμβάνει μόνο τα τρέχοντα προϊόντα για τα οποία οι μονάδας παραγγελίας είναι ίσες με μηδέν, προκειμένου να αποφασίσετε εάν πρέπει να παραγγείλετε επιπλέον μονάδες.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

  Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, μπορείτε να δείτε όλα τα κριτήρια φιλτραρίσματος που εφαρμόζονται εκείνη τη στιγμή στην Προβολή δεδομένων.

 4. Στο τέλος του υπάρχοντος όρου κάντε κλικ στο πλαίσιο Και/Ή και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο όπου τα δεδομένα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια και στους δύο όρους, κάντε κλικ στην επιλογή Και.

  • Για να δημιουργήσετε ένα φίλτρο όπου τα δεδομένα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια μόνο στον ένα όρο, κάντε κλικ στην επιλογή Ή.

   Στο παράδειγμα της Northwind Traders κάντε κλικ στην επιλογή Και, καθώς θέλετε η Προβολή δεδομένων σας να περιλαμβάνει μόνο τα προϊόντα που δεν έχουν διακοπεί και οι μονάδες υπό παραγγελία είναι ίσες με μηδέν.

 5. Στην επόμενη γραμμή, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε νέο όρο.

 6. Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε. Στο παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε κλικ στο Μονάδες_Υπό_Παραγγελία (Αριθμός).

 7. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε. Στο παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε κλικ στο Ίσο με.

 8. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε. Επειδή θέλετε να δείτε μόνο τα προϊόντα που δεν έχουν μονάδες υπό παραγγελία, πληκτρολογήστε το 0.

  Ένα φίλτρο που αποτελείται από δύο εκφράσεις, όπως εμφανίζεται στο πλαίσιο 'Κριτήρια φίλτρου'

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Πλέον έχετε μια Προβολή δεδομένων που εμφανίζει μόνο τα τρέχοντα προϊόντα που δεν έχουν επιπλέον μονάδες υπό παραγγελία.

Από τις πέντε εγγραφές του δείγματος δεδομένων, τώρα εμφανίζονται οι δύο

Αρχή της σελίδας

Ομαδοποίηση των όρων σε ένα φίλτρο

Όταν το φίλτρο σας περιέχει πολλούς όρους, τότε ίσως να θέλετε να ομαδοποιήσετε δύο ή περισσότερους όρους έτσι, ώστε να εφαρμόζονται πριν από τους άλλους όρους. Καθορίζοντας τη σειρά με την οποία εφαρμόζονται οι όροι, έχετε τον ακριβή έλεγχο επάνω στα δεδομένα που εμφανίζονται στην Προβολή δεδομένων.

Για παράδειγμα, στις προηγούμενες ενότητες δημιουργήσατε ένα φίλτρο με δύο όρους για να βλέπετε τα τρέχοντα προϊόντα που δεν έχουν επιπλέον μονάδες υπό παραγγελία. Αυτή η Προβολή δεδομένων σας βοηθά να αποφασίσετε εάν θα παραγγείλετε επιπλέον μονάδες. Για να κάνετε τη συγκεκριμένη Προβολή δεδομένων ακόμα πιο χρήσιμη, θέλετε να δείτε τα τρέχοντα προϊόντα όπου είτε οι μονάδες υπό παραγγελία είναι ίσες με μηδέν είτε οι μονάδες στο απόθεμα είναι λιγότερες από 20. Για να το κάνετε αυτό, θα προσθέσετε έναν τρίτο όρο και θα τον ομαδοποιήσετε με τον δεύτερο όρο.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

  Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, μπορείτε να δείτε όλα τα κριτήρια φιλτραρίσματος που εφαρμόζονται εκείνη τη στιγμή στην Προβολή δεδομένων.

 4. Στο τέλος του δεύτερου όρου, κάντε κλικ στο πλαίσιο Και/Ή και μετά κάντε στην επιλογή Ή.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε νέο όρο.

 6. Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε. Στο παράδειγμα της Northwind Traders για να προσθέσετε και τρίτο όρο στο φίλτρο σας, κάντε κλικ στο Μονάδες_Υπό_Παραγγελία (Αριθμός).

 7. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε. Για να ακολουθήσετε το παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε κλικ στο Μικρότερο από.

 8. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε. Για να δείτε πότε ελαττώνεται το απόθεμα, πρέπει να δείτε τα προϊόντα που έχουν λιγότερες από 20 μονάδες στο απόθεμα, επομένως στο πλαίσιο πληκτρολογήστε το 20.

 9. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα βέλη στην πρώτη από αριστερά στήλη των όρων που θέλετε να ομαδοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση. Για να καταργήσετε την ομαδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ομαδοποίησης.

  Στο παράδειγμα της Northwind Traders, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα βέλη στην πρώτη από αριστερά στήλη του δεύτερου και τρίτου όρου.

  Δείγμα έκφρασης στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φιλτραρίσματος
  Η αγκύλη που συνδέσει τους όρους υποδεικνύει ότι οι συγκεκριμένοι όροι είναι ομαδοποιημένοι.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να διευκολυνθείτε στην παρακολούθηση των προϊόντων που πρέπει να παραγγελθούν, πλέον έχετε μια Προβολή δεδομένων που εμφανίζει μόνο τα τρέχοντα προϊόντα για τα οποία είτε οι μονάδες υπό παραγγελία είναι ίσες με μηδέ είτε οι μονάδες σε απόθεμα είναι λιγότερες από 20. Η συγκεκριμένη Προβολή δεδομένων περιέχει τέσσερις εγγραφές. Σημειώστε ότι εάν δεν είχατε ομαδοποιήσει τον δεύτερο και τρίτο όρο, τότε η Προβολή δεδομένων θα περιείχε δύο εγγραφές, διότι οι όροι θα είχαν αξιολογηθεί διαδοχικά. Με την ομαδοποίηση των όρων, εσείς καθορίζετε τη σειρά με την οποία αξιολογούνται.

Από τις πέντε εγγραφές του δείγματος δεδομένων, τώρα εμφανίζονται μόνο οι τέσσερις

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση όρου

Μπορείτε να προβάλλετε και να τροποποιήσετε οποιοδήποτε φίλτρο εφαρμόστηκε σε μια Προβολή δεδομένων, ανοίγοντας το παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου και κάνοντας αλλαγές.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

  Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, μπορείτε να δείτε όλα τα κριτήρια φιλτραρίσματος που εφαρμόζονται εκείνη τη στιγμή στην Προβολή δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα όρο και κατόπιν κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο πεδίο Όνομα πεδίου και κατόπιν κάντε κλικ στο πεδίο που περιέχει τις τιμές που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύγκριση και μετά κάντε κλικ στον τελεστή που θέλετε.

  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Τιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα κριτήρια που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή όρου

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων με το φίλτρο που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

 4. Κάντε κλικ στην πρώτη από αριστερά στήλη του όρου που θέλετε να διαγράψετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή φίλτρου

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων με το φίλτρο που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

 4. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ κάνετε κλικ στο βέλος της πρώτης από αριστερά στήλης του κάθε όρου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε σύνθετο φίλτρο, τότε εμφανίζεται το κείμενο Χρήση σύνθετης έκφρασης στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου. Για να διαγράψετε ένα σύνθετο φίλτρο, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και μετά διαγράψτε όλο το κείμενο από το πλαίσιο κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία σύνθετου φίλτρου

Κάποιες φορές ίσως να θέλετε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο που θα χρησιμοποιεί πιο περίπλοκα κριτήρια από αυτά που μπορείτε να καθορίσετε στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η Northwind Traders θέλει να φιλτράρει την Προβολή δεδομένων με τέτοιον τρόπο, ώστε να εμφανίζει μόνο τα προϊόντα των οποίων η αξία στο απόθεμα υπερβαίνει τα 1.000,00€. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να δημιουργήσετε μια έκφραση XPath, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Σύνθετη συνθήκη.

Στο Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το XPath για να δημιουργήσετε σύνθετα φίλτρα. Το XPath είναι μια γλώσσα για τον εντοπισμό και την επεξεργασία πληροφοριών σε ένα έγγραφο XML. Η λειτουργία Δόμησης εκφράσεων του XPath προσφέρει το IntelliSense για το XPath, επιτρέποντας τόσο σε αρχάριους όσο και προχωρημένους χρήστες να δημιουργούν εκφράσεις XPath που εφαρμόζουν σύνθετα φίλτρα στα δεδομένα.

Σημείωση: Το φιλτράρισμα του XPath εκτελείται στο αρχείο XML που αποτελεί τη βάση της Προβολής δεδομένων. Εάν εκτελείτε ένα σύνθετο ερώτημα του XPath σε μια προέλευση δεδομένων SQL, όπως είναι μια λίστα ή βιβλιοθήκη του Microsoft SharePoint ή μια βάση δεδομένων του SQL, τότε τα δεδομένα πρώτα μετατρέπονται σε XML προτού εφαρμοστεί το φίλτρο XPath, συνεπώς η απόδοση του φίλτρου ενδέχεται να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων που θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Κριτήρια φίλτρου, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνθετη συνθήκη, στην περιοχή Επιλογή πεδίου για εισαγωγή, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που θέλετε να εισάγετε στην έκφραση. Για να εισάγετε την πλήρη διαδρομή του πεδίου, κρατήστε πατημένο ο πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο.

  Στο παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια Προβολή δεδομένων που θα εμφανίζει μόνο τα προϊόντα που η αξία του αποθέματός τους είναι μεγαλύτερη ή ίση από 1,000€, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Μονάδες_Σε_Απόθεμα. Το στοιχείο Μονάδες_Σε_Απόθεμα εμφανίζεται στο πλαίσιο Επεξεργασία έκφρασης XPath.

 6. Στο πλαίσιο Επεξεργασία της έκφρασης XPath, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής αμέσως μετά το όνομα του πεδίου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SPACEBAR.

  Εμφανίζεται η λίστα IntelliSense των τελεστών του XPath. Το IntelliSense για το XPath σας βοηθά προσφέροντάς σας μια λίστα διαθέσιμων πεδίων ή συναρτήσεων που είναι έγκυρες στα πλαίσια της έκφρασης.

 7. Στη λίστα τελεστών IntelliSense, κάντε διπλό κλικ στον τελεστή που θέλετε.

  Στο παράδειγμα, κάντε διπλό κλικ στο αστερίσκο (*). Έπειτα, εμφανίζεται μια λίστα IntelliSense με τα διαθέσιμα πεδία.

 8. Στη λίστα των διαθέσιμων πεδίων, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα σύνθετο φίλτρο στο παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Μονάδες_Σε _Απόθεμα και μετά πατήστε το πλήκτρο SPACEBAR.

 9. Στη λίστα τελεστών IntelliSense, κάντε διπλό κλικ στον τελεστή που θέλετε.

  Στο παράδειγμα, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο > (μεγαλύτερο από) και μετά πληκτρολογήστε το 1000.

  Η τελική έκφραση θα είναι ως εξής.

  Η έκφραση XPath για την εμφάνιση προϊόντων με αξία αποθέματος μεγαλύτερη από 1.000€

  Στην κάτω πλευρά της λειτουργίας Δόμησης εκφράσεων του XPath μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων του φίλτρου, καθώς δημιουργείτε την έκφραση το πλαίσιο Επεξεργασία της έκφρασης XPath.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×